You are on page 1of 5

Fail Mesyuarat Panitia Kandungan : Minit mesyuarat a.MKS b.Panitia c.

Laporan Perjumpaan Kecil

Fail surat menyurat Kandungan :


1.1 1.2

Surat masuk (guna pen merah) Surat keluar (guna pen biru/hitam)

Fail Maklumat guru Kandungan : 1.1 1.2 1.3 1.4 Struktur Organisasi Biodata Maklumat Guru Salinan Sijil Jadual waktu - Jadual peribadi guru 1.5 Latihan dalam perkhidmatan / kursus/ bengkel (anjuran sekolah, JPN, SBP) Laporan ringkas kursus / minit curia - Bahan edaran (jika ada) 1.6 Rekod Memeriksa kertas PMR/SPM

fail Induk panitia Kandungan : 1.1 Takwim Panitia 1.1.1 Jadual Kelas Latih tubi 1.1.2 Jadual bengkel (rujuk pengerusi MeKAP) 1.1.3 Aktiviti Ko-akademik 1.1.4 Aktiviti SBP dan JPN 1.1.5 Kursus / bengkel penandaan kertas bagi guru baru / guru yang tidak menanda kertas PMR/SPM Anggaran Perbelanjaan (Bajet) Jadual penggunaan pusat sumber/ makmal/ bengkel/ makmal bestari Jadual Pemantauan P&P dan Penyemakan Buku Latihan/ Nota\

1.2 1.3 1.4

1.4.1 Jadual (rujuk buku pengurusan kurikulum) 1.4.2 Borang Pemantauan & Borang Penyemakan selepas dipantau & disemak 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Rancangan Kerja Tahunan Kekerapan Latihan Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Buku Panduan Am KBSM

1.10 Senarai ABM & Rekod PEnggunaan ABM 1.11 Senarai Buku Teks / Buku KErja Pelajar 1.12 Senarai Buku Rujukan GBuru 1.13 Pekeliling Iktisas Bil 4/86

Fail

bank soalan

Kandungan : 1.1 Soalan Peperiksaan Penggal

1.2 Skema Jawapan 1.3 Soalan Percubaan dari negeri-negeri lain 1.4 Soalan Topikal / Ujian Formatif & Skema Jawapan

-----------------------------------------------------------

Fail peperiksaan Kandungan : 1.1 Headcount mata pelajaran 1.2 Jadual Penyediaan Soalan oleh ahli panitia\ 1.3 Peperiksaan 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Takwim Peperiksaan Sekolah Post Mortem Peperiksaan dalaman , Maklumat kerja Kursus ULBS/ PLBS. PMR,

dan SPM.