You are on page 1of 1

YAYASAN GURU MALAYSIA BERHAD

No. 301 & 302, Wisma Yayasan Guru Malaysia Berhad Lorong Selangor, Pusat Bandar Melawati Taman Melawati, Ulu Kelang 53100 Kuala Lumpur Tel : 03-4105 8679/4105 7866 Faks : 03-4105 8650 Emel : keahlian@ygmb.com.my Laman Sesawang : www.ygmb.com.my

Reg. No. 291523-T

BORANG KEMAS KINI REKOD KEAHLIAN


Nama Penuh (seperti dalam K/P @ My Kad) : No. Ahli : No. Kad Pengenalan : (Baru) (Lama) Alamat surat menyurat (terkini) : Tarikh Lahir :

Alamat tempat bertugas (terkini) :

Kod Sekolah : Jawatan : Telefon No. : Emel : MAKLUMAT KELUARGA NAMA NO KAD PENGENALAN TARIKH LAHIR HUBUNGAN (Rumah) (Bimbit)

*Ahli YGMB boleh mengemaskini maklumat peribadi, keluarga, pekerjaan dan pewaris secara online di menu KEMUDAHAN -> E-KEAHLIAN di laman sesawang www.ygmb.com.my dengan menggunakan No. Kad Pengenalan Baru sebagai nama pengguna dan kata laluan. Terdapat seramai lebih 5,000 ahli yang tidak mengemaskini no. kad pengenalan baru mereka. Bagi kerja kerja menaik taraf maklumat keahlian, no. kad pengenalan baru ahli amat diperlukan. Sekiranya ahli tidak mengemaksini maklumat tersebut, berkemungkinan rekod keahlian mereka tiada dalam Sistem E-Keahlian YGMB. Oleh itu, ahli diminta menghubungi pihak YGMB dengan segera. Maaf di atas segala kesulitan yang dihadapi.