You are on page 1of 4

KEMASKINI 19.12.

2012
SUKAN SELANGOR KE-9, 2012 PERATURAN PERTANDINGAN PETANQUE (LELAKI & WANITA)

1.

PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut Undang-undang yang dikeluarkan oleh Persekutuan Petanque Malaysia (PPM) dan International Federation of Petanque Jue Provencal (FIPJP). Sekiranya timbul sebarang perselisihan dari segi pentafsirannya, Undangundang dalam Bahasa Inggeris yang terkini akan dipatuhi. Kejadian diluar dugaan dan tidak dinyatakan dalam peraturan berkenaan akan diputuskan seperti berikut : 1.3.1 Semua kejadian am akan diputuskan berasas kepada PERATURAN AM SUKAN SELANGOR KE-9, 2011. Sebarang perselisihan teknikal akan diputuskan berasas kepada Undangundang yang dikeluarkan oleh Persekutuan Petanque Malaysia (PPM) dan International Federation of Petanque Jue Provencal (FIPJP).

1.2

1.3

1.3.2

1.4

Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Teknikal akan Pertandingan Petanque SUKAN SELANGOR KE-9, 2011 adalah muktamad.

2.

TARIKH PERTANDINGAN 13 15 Januari 2012

3.

TEMPAT PERTANDINGAN ARENA PETANQUE MDKS KOMPLEKS SUKAN KUALA SELANGOR

4.

PENYERTAAN 4.1 Penyertaan adalah terbuka kepada semua pasukan daerah di Negeri Selangor. Penyertaan hendaklah dibuat melalui Majlis Sukan Daerah masing-masing. Setiap daerah hanya boleh menghantar satu (1) pasukan seperti berikut : BIL 1. 2. 3. 4. PERKARA Pengurus Pasukan Jurulatih Pasukan Peserta Lelaki Peserta Wanita JUMLAH JUMLAH 1 orang 2 orang 6 orang 6 orang 15 orang

4.2

5.

KELAYAKAN PESERTA 5.1. Rujuk pada 4, Peraturan Am Sukan Selangor ke-9, 2011.

6.

TAKLIMAT PENGURUS PASUKAN 6.1 Mesyuarat Pengurus Pasukan akan diadakan pada satu (1) hari sebelum pertandingan pertama dijalankan atau tarikh yang akan ditetapkan. Pengurus-pengurus Pasukan dikehendaki mengemukakan senarai nama peserta dan Kad Pengenalan atau BAT. C 10, Pasport Antarabangsa atau dokumen Pendaftaran JPN 1/9 atau JPN 1/11 yang asal untuk disahkan. Tambahan kepada bilangan peserta yang telah didaftarkan tidak dibenarkan. Pertukaran nama-nama pemain boleh dilakukan semasa Mesyuarat Pengurus Pasukan. Senarai peserta yang disahkan semasa Taklimat Pengurus Pasukan adalah muktamad.

6.2

6.3

6.4

7.

ACARA-ACARA 7.1 Acara-acara yang akan dipertandingkan adalah seperti berikut : 7.1.1. Kategori Lelaki BIL 1. 2. 3. 4. ACARA Individu (single) Bergu (Double) Trio (Triple) Shooting

7.1.2. Kategori Wanita BIL 1. 2. 3. 4. ACARA Individu (single) Bergu (Double) Trio (Triple) Shooting

8.

SISTEM PERTANDINGAN 8.1 8.2 8.3 Pusingan awal akan dijalankan secara double knockout. Pusingan akhir akan dijalankan secara kalah mati. Tertakluk kepada Jawatankuasa Pertandingan.

9.

PENENTUAN KEMENANGAN 9.1 Kemenangan ditentukan berdasarkan jumlah pungutan pingat bagi semua kategori.

10.

PAKAIAN 10.1 Setiap pemain mestilah memakai seluar slack atau seluar track, berbaju tshirt berkolar dan berkasut sukan. Seluar jeans adalah tidak dibenarkan.

10.2

11.

PEGAWAI PERTANDINGAN / TEKNIKAL 11.1 Pegawai Pertandingan dan Teknikal akan dilantik oleh Persatuan Petanque Negeri Selangor (Baru).

12.

BANTAHAN RASMI 12.1 Segala bantahan hendaklah dibuat secara lisan terlebih dahulu kepada Pegawai Pertandingan / Teknikal. Pasukan yang membuat bantahan dikehendaki menulis surat kepada Jawatankuasa Rayuan dalam masa setengah jam selepas pertandingan itu tamat dan dikehendaki menyertakan wang pertaruhan sebanyak RM300.00 tunai (Ringgit : Tiga Ratus Sahaja).

12.2

12.3

Jawatankuasa Rayuan akan bersidang untuk memberi keputusan diatas bantahan itu secepat mungkin. Sekiranya bantahan itu dianggap tidak munasabah maka wang pertaruhan RM300.00 akan hilang. Sekiranya bantahan itu didapati wajar, maka wang pertaruhan akan dikembalikan.

13.

JAWATANKUASA RAYUAN 13.1 Ahli-ahli Jawatankuasa Rayuan adalah seperti berikut :13.1.1 Ahli Jawatankuasa akan ditentukan oleh Persatuan Petanque Negeri Selangor (Baru) 13.1.2 Jawatankuasa Rayuan akan bersidang dalam masa sepuloh (10) minit setelah menerima laporan dari Pegawai Pertandingan / Teknikal dan akan membuat sesuatu keputusan jika perlu. 13.1.3 Jawatankuasa Rayuan berhak mendapat sebarang maklumat daripada mana-mana pihak yang berkaitan dengan perkara yang dibincangkan untuk membuat sesuatu keputusan.

14.

HADIAH-HADIAH 14.1 Pingat-pingat kemenangan akan disediakan seperti berikut : BIL ACARA LELAKI 1. Individu (Single) 2. Bergu (Double) 3. Trio (Triple) 4. Shooting WANITA 1. Individu (Single) 2. Bergu (Double) 3. Trio (Triple) 4. Shooting JUMLAH KESELURUHAN EMAS 1 1(2) 1(3) 1 PERAK 1 1 (2) 1 (3) 1 GANGSA 1 1 (2) 1 (3) 1

1 1 (2) 1 (3) 1 8 (14)

1 1 (2) 1 (3) 1 8 (14 )

1 1 (2) 1 (3) 1 8 (14)

Disediakan oleh : Persatuan Petanque Negeri Selangor (Baru) Peraturan am sukses 2011/petanque