You are on page 1of 2

LEMBARAN KERJA

A. Senaraikan langkah-langkah keselamatan ketika


beraktiviti di padang dan gelanggang :

1. ______________________________________
______________________________________

2. ______________________________________
______________________________________

3. ______________________________________
______________________________________
4. ______________________________________
______________________________________
5. ______________________________________
______________________________________

LEMBARAN KERJA

B. Senaraikan langkah-langkah keselamatan ketika


beraktiviti di dewan :

1. ______________________________________
______________________________________

2. ______________________________________
______________________________________

3. ______________________________________
______________________________________
4. ______________________________________
______________________________________
5. ______________________________________
______________________________________