You are on page 1of 2

Lampiran

Kaki Retort

Termometer

Bikar

Air

Dawai

Tungku Tiga Kaki

Penunu Bunsen

Langkah:

Gambar Rajah

1. Menyediakan radas yang diperlukan.

2. Mengisikan 200 ml air ke dalam bikar. 3. Mencatat suhu air pada awal eksperimen. 4. Memanaskan air dengan penunu Bunsen selama 5 minit. 5. Mencatat suhu air setiap 5 minit dalam jadual.

Masa (minit) Suhu air (C)

0 24 Jadual

5 56

10 96