You are on page 1of 27

T TNG H CHI MINH V AI OAN KT DN TC Ch tch H Ch Minh, anh hng gii phng dn tc v i, nh vn ha kit xut ca dn tc ta v ca nhn loi, li cho

ho chng ta mt di sn tinh thn v gi, mt h thng t tng v nhiu mt. Trong t tng v i on kt l t tng ni bt, c gi tr trng tn i vi qu trnh pht trin ca dn tc ta v ca ton nhn loi. y l t tng xuyn sut v nht qun trong t duy l lun v trong hot ng thc tin ca H Ch Minh v tr thnh chin lc cch mng ca ng ta, gn lin vi nhng thng li v vang ca dn tc. I. C S HNH THNH T TNG H CH MINH V I ON KT DN TC T tng H Ch Minh v i on kt dn tc c ngun gc t nhiu yu t v c hnh thnh trn c s k tha v pht trin ch ngha yu nc v truyn thng on kt ca dn tc, tinh hoa vn ha nhn loi, c bit l vn dng v pht trin sng to, ch ngha Mc Lnin ph hp vi tnh hnh v iu kin c th ca Vit Nam trong tng giai on cch mng. 1-Truyn thng yu nc, nhn i, tinh thn c kt cng ng ca dn tc Vit Nam. cp n ch ngha yu nc ca dn tc, ch tch H Ch Minh vit: Dn ta c mt lng nng nn yu nc. l mt truyn thng qu bu ca ta t xa n nay, mi khi T quc b xm lng, th tinh thn y li si ni, n kt thnh mt ln sng v cng mnh m, to ln, n lt qua mi s nguy him, kh khn, n nhn chm tt c l bn nc v cp nc. Tri qua hng ngn nm dng nc v gi nc, tinh thn yu nc gn lin vi thc cng ng, thc c kt dn tc, on kt dn tc Vit Nam hnh thnh v cng c, to thnh mt truyn thng bn vng. Tinh thn y, tnh cm y theo thi gian tr thnh l sng ca mi con ngi Vit Nam, lm cho vn mnh mi c nhn gn cht vo vn mnh ca cng ng, vo s sng cn v pht trin ca dn tc. No l c s ca ch kin cng, bt khut, tinh thn dng cm hy sinh v dn, v nc ca mi con ngi Vit Nam, ng thi l gi tr tinh thn thc y s pht trin ca cng ng v ca mi c nhn trong qu trnh dng nc v gi nc, lm nn truyn thng yu nc, on kt ca dn tc. D lc thng, lc trm nhng ch ngha yu nc v truyn thng on kt ca dn tc Vit Nam bao gi cng l tinh hoa c hun c v th nghim qua hng nghn nm lch s chinh phc thin nhin v chng gic ngoi xm bo v T quc ca ng cha ta.

Ch ngha yu nc, truyn thng on kt, cng ng ca dn tc Vit Nam l c s u tin, su xa cho s hnh thnh t tng H Ch Minh v i on kt dn tc. 2- Quan im ca Ch ngha Mc Lnin Ch ngha Mc- Lnin cho rng, cch mng l s nghip ca qun chng, nhn dn l ngi sng to lch s; giai cp v sn mun thc hin vai tr l lnh o cch mng phi tr thnh dn tc, lin minh cng nng l c s xy dng lc lng to ln ca cch mng. Ch ngha Mc-lnin ch ra cho cc dn tc b p bc con ng t gii phng. L-nin cho rng, s lin kt giai cp, trc ht l lin minh giai cp cng nhn vi nng dn l ht sc cn thit, bo m cho thng li ca cch mng v sn. Rng nu khng c s ng tnh v ng h ca a s nhn dn lao ng vi i ng tin phong ca n, tc giai cp v sn, th cch mng v sn khng th thc hin c. l nhng quan im l lun ht sc cn thit H Ch Minh c c s khoa hc trong s nh gi chnh xc yu t tch cc cng nh nhng hn ch trong cc di sn truyn thng, trong t tng tp hp lc lng ca cc nh yu nc Vit Nam tin bi v cc nh cch mng ln trn th gii, t hnh thnh t tng H Ch Minh v i on kt dn tc. 3- Tng kt nhng kinh nghim thnh cng v tht bi ca cc phong tro cch mng Vit Nam v th gii. Khng ch c hnh thnh t nhng c s l lun sung, t tng ny cn xut pht t thc tin lch s ca dn tc v nhiu nm bn ba kho nghim nc ngai ca H Ch Minh. a-Thc tin cch mng Vit Nam L mt ngi am hiu su sc lch s u tranh dng nc v gi nc ca dn tc mnh, H Ch Minh nhn thc c trong thi phong kin ch c nhng cuc u tranh thay i triu i nhng chng ghi li nhng tm gng tm huyt ca ng cha ta vi t tng Vua ti ng lng, anh em ha thun, c nc gp sc v Khoan th sc dn lm k su r bn gc l thng sch gi nc. Chnh ch ngha yu nc, truyn thng on kt ca dn tc trong chiu su v b dy ca lch s ny tc ng mnh m n H Ch Minh v c ngi ghi nhn nh nhng bi hc ln cho s hnh thnh t tng ca mnh. Nm 1858, thc dn Php tn cng bn o Sn Tr, t o, cac phong trao yu nc , chng phap lin tuc n ra, rt anh dung, nhng cui cung u tht bai. H Ch Minh nhn ra c nhng hn ch trong ch trng tp hp lc lng ca cc nh yu nc

tin bi v trong vic nm bt nhng i hi khch quan ca lch s trong giai an ny. y cng chnh l l do, l im xut pht Ngi quyt tm t Bn cng Nh Rng ra i tm ng cu nc. b- Thc tin cch mng th gii T 1911 n 1941 H Ch Minh i u khp ht cc chu lc. Cuc kho nghim thc tin rng ln v cng phu gip Ngi nhn thc mt s thc: Cc dn tc thuc a tim n mt sc mnh v i, song cuc u tranh ca h cha i n thng li bi v cc dn tc b p bc cha bit tp hp li, cha c s lin kt cht ch vi giai cp cng nhn cc nc t bn, quc, cha c t chc v cha bit t chc Cach mang Thang Mi Nga nm 1917 thanh cng a H Ch Minh n bc ngot quyt nh trong vic chn con ng cu nc, gii phng dn tc, gianh dn ch cho nhn dn. T ch chi bit n Cach mang Thang Mi theo cm tnh, Ngi nghin cu hiu mt cch thu o con ng Cach mang Thang Mi v nhng bi hc kinh nghim qu bu m cuc cch mng ny mang li cho phong tro cch mng th gii. c bit l bi hc v s huy ng, tp hp, on kt lc lng qun chng cng nng binh ng o ginh v gi chnh quyn cch mng.

II. NHNG QUAN IM C BN CA H CH MINH V I ON KT DN TC T tng i on kt dn tc cua H Ch Minh l mt h thng nhng lun im, nguyn tc, phng php gio dc, tp hp v t chc cch mng v tin b, nhm pht huy n mc cao nht sc mnh dn tc v sc mnh thi i trong s nghip u tranh v c lp dn tc, dn ch v ch ngha x hi. Ni mt cch khc, l t tng xy dng, cng c, m rng lc lng cch mng trong s nghip gii phng dn tc, gii phng giai cp, gii phng con ngi. 1- i on kt dn tc l vn chin lc, bo m thnh cng ca cch mng. Vi H Ch Minh, on kt l mt truyn thng cc k qu bu ca nhn dn ta. Ngi cho rng: Mun gii phng cc dn tc b p bc v nhn dn lao ng phi t mnh cu ly mnh bng cch mng v sn.

Trong tng thi k, tng giai on cch mng, c th v cn thit phi iu chnh chnh sch v phng php tp hp lc lng cho ph hp vi nhng i tng khc nhau, nhng i on kt dn tc lun lun c Ngi coi l vn sng cn ca cch mng. - on kt khng phi l th on chnh tr nht thi m l t tng c bn, nht qun, xuyn sut tin trnh cch mng Vit Nam. - on kt quyt nh thnh cng cch mng. V on kt to nn sc mnh, l then cht ca thnh cng. Mun a cch mng n thng li phi c lc lng mnh, mun c lc lng phi quy t c dn tc thanh mt khi thng nht. Gia on kt v thng li c mi quan h cht ch, qui m cua oan kt quyt inh quy m,mc ca thnh cng. - on kt phi lun c nhn thc l vn sng cn ca cch mng. Ti sao quc Php c u th v vt cht, v phng tin chin tranh hin i li phi thua mt Vit Nam ngho nn, lc hu trong cuc chin xm lc? l v ng bo Vit Nam on kt nh Ch tch H Ch Minh khng inh: Ton dn Vit Nam ch c mt lng: Quyt khng lm n l. Ch c mt ch: Quyt khng chu mt nc. Ch c mt mc ch: Quyt khng chin tranh th thng nht v c lp cho T quc. S ng tm ca ng bo ta c thnh mt bc tng ng vng chc xung quanh T quc. D ch hung tn, xo quyt n mc no, ng u nhm bc tng , chng cng phi tht bi. Chinh sc mnh cua lc lng ton dn on kt lam nn thng li ca Cch Mng Thng Tm. Nh Ch tch H Ch Minh phn tich: V sao c cuc thng li ? Mt phn l v tnh hnh quc t thun li cho ta. Nht l v lc lng ca ton dn on kt. Tt c cc dn tc, cc giai cp, cc a phng, cc tn gio u ni dy theo l c Vit Nam tranh li quyn c lp cho T quc.Lc lng ton dn l lc lng v i hn ht. Khng ai thng c lc lng . T thc tin , H Ch Minh rt ra kt lun: S dy cho ta bi hc ny: Lc no dn ta on kt mun ngi nh mt th nc ta c lp, t do. Tri li, lc no dn ta khng on kt th b nc ngoi xm ln. V Ngi khuyn dn ta rng:

Dn ta xin nh ch ng: ng tnh, ng sc, ng lng, ng minh y chnh l con ng a dn ta ti c lp, t do. 2- on kt dn tc l mc tiu, nhim v hng u ca cch mng H Ch Minh cho rng i on kt dn tc khng ch l mc tiu, nhim v hng u ca ng m cn l mc tiu, nhim v hng u ca c dn tc. Bi v, i on kt dn tc chnh l nhim v ca qun chng, do qun chng, v qun chng. ng c s mnh thc tnh, tp hp, on kt qun chng to thnh sc mnh v ch trong cuc u tranh v c lp cho dn tc, t do cho nhn dn, hnh phc cho con ngi. 3-i on kt dn tc l i on kt ton dn. Theo t tng H Ch Minh, dn ch mi con dn t Vit, con rng chu tin, khng phn bit dn tc a s, ngi tn ngng vi ngi khng tn ngng, khng phn bit gi tr , gi, trai, giu, ngho. Ni dn i on kt dn tc cng c ngha phi tp hp mi ngi dn vo mt khi trong cuc u tranh chung. Ngi nhiu ln ni r: ta on kt u tranh cho thng nht v c lp t quc; ta cn phi on kt xy dng nc nh. Ai c ti, c c, c sc, c lng phng s t quc v phng s nhn dn th ta on kt vi h. Mun thc hin i on kt ton dn th phi k tha truyn thng yu nc- nhn ngha- on kt ca dn tc, phi c tm lng khoan dung, lng vi con ngi. Xc nh khi i on kt l lin minh cng nng, tr thc. Tin vo dn, da vo dn, phn u v quyn li ca dn. Ngi cho rng: lin minh cng nng- lao ng tr c lm nn tng cho khi i on kt ton dn, nn tng c cng c vng chc th khi i on kt dn tc cng c m rng, khng e ngi bt c th lc no c th lm suy yu khi i on kt dn tc. 4- i on kt dn tc phi bin thnh sc mnh vt cht c t chc l Mt trn dn tc thng nht di s lnh o ca ng Mt trn dn tc thng nht phi c xy dng theo nhng nguyn tc: - Trn nn tng lin minh cng nng (trong xy dng ch xa hi mi co thm lao ng tr c) di s lnh o ca ng. - Mt trn hot ng theo nguyn tc hip thng, dn ch ly vic thng nht li ch ca tng lp nhn dn lm c s cng c v khng ngng m rng.

- on kt lu di, cht ch, on kt thc s, chn thnh, thn i gip nhau cng tin b. Phng chm on kt cc giai cp, cc tng lp khc nhau ca H Ch Minh l: Cu ng tn d Ly ci chung, cao ci chung, hn ch ci ring, ci khc bit. u nm 1951, ti hi ngh i biu Mt trn Lin Vit ton quc, Ngi vach ro: i on kt tc l trc ht phi on kt i a s nhn dn, m i a s nhn dn ta l cng nhn, nng dn v cc tng lp lao ng khc Bt k ai m tht th tn thnh ho bnh, thng nht, c lp, dn ch th d nhng ngi trc y chng chng ta, by gi chng ta cng tht th on kt vi h. Ngi ch r: on kt l mt chnh sch dn tc, khng phi l mt th on chnh tr. Ta on kt u tranh cho thng nht v c lp ca t quc, ta cn phi on kt xy dng nc nh. Ai c ti, c c, c sc, c lng phng s t quc v phc v nhn dn th ta on kt vi h. Ngi cn nhn mnh: on kt rng ri, cht ch, ng thi phi cng c. Nn c vng, nh mi chc chn, gc c tt th cy mi tt ti. Trong chnh sch on kt phi chng hai khuynh hng sai lm: c c, hp hi v on kt v nguyn tc. Cng ti i hi , Ngi chi ro: Ti rt sung sng c lnh ci trch nhim kt thc l khai mc ca i hi thng nht Vit Minh Lin Vit. Lng sung sng y l ca chung ton dn, ca c i hi, nhng ring cho ti l mt s sung sng khng th t, mt ngi cng cc v tranh u trong by nhiu nm cho khi i on kt ton dn. Hm nay, trng thy rng cy i on kt y n hoa kt qu v gc r ca n ang n su lan rng khp ton dn, v n c mt ci tng lai trng xun bt lo. V vy cho nn lng ti sung sng v cng. Ngi ni ln khng ch nim vui v hn trc s ln mnh ca Mt trn dn tc thng nht, m cn l s cn thit phi m rng v cng c Mt trn cng nh nim tin vo s pht trin bn vng ca khi i on kt dn tc lu di v sau. iu ny c th hin trong ton b tin trnh cch mng Vit Nam.

III- NGUYN TC I ON KT CA H CH MINH D cch mng Vit Nam tri qua nhng thi k lch s khc nhau, song chin lc i on kt dn tc ca H Ch Minh lun c xy dng, hon thin v tun theo nhng nguyn tc nht quan sau. 1- i on kt phi c xy dng trn c s bo m nhng li ch ti cao ca dn tc, li ch ca nhn dn lao ng v quyn thing ling ca con ngi:

Trong mi quc gia dn tc bao gi cng tn ti nhng tng lp, giai cp khc nhau. Mi giai cp, mi tng lp li c li ch khc nhau nhng tt c cc li ch khc nhau u c mt im chung l li ch dn tc. Quyn li ca cc tng lp, giai cp c thc hin c hay khng cn ph thuc vo dn tc c c c lp t do, c on kt hay khng v vic nhn thc, gii quyt ng n cc quan h li ch nh th no. Nguyn tc i on kt dn tc H Ch Minh l tm kim, trn trng v pht huy nhng yu t tng ng, thu hp n mc thp nht nhng yu t khc bit, mu thun v Ngi bao gi cng tm ra nhng yu t ca on kt dn tc thay cho s o su tch bit, thc hin s quy t thay cho vic loi tr nhng yu t khc nhau v li ch. Theo H Ch Minh, li ch ti cao ca dn tc l c lp, ch quyn v ton vn lnh th, l bnh ng, dn ch, t do. Li ch ti cao ny l ngn c on kt, l sc mnh dn tc v l nguyn tc bt di bt dch ca cch mng Vit Nam. cng l nguyn tc bt bin trong t tng H Ch Minh Ngi tm ra nhng phng php thc hin nguyn tc trong chin lc i on kt dn tc ca mnh. 2- Tin vo dn, da vo dn, phn u v quyn li ca dn y l nguyn tc xut pht t t tng ly dn lm gc ca ng cha ta c Ngi k tha v nng ln mt bc trn c s quan im cua chu nghia mac-Leenin, cch mng l s nghip ca qun chng, nhn dn l ngi sng to ra lch s. Tin vo dn, da vo dn v ly dn lm gc c ngha l phi tin tng vng chc vo sc mnh to ln v nng lc sng to ca nhn dn, phi nh gi ng vai tr ca lc lng nhn dn. Ngi vit: C lc lng dn chng vic to tt my, kh khn my cng lm c. Khng c th vic g lm cng khng xong. Dn chng bit gii quyt nhiu vn mt cch gin n, mau chng, y m nhng ngi ti gii, nhng on th to ln ngh mi khng ra. 3- i on kt mt cch t gic, c t chc, c lnh o; i on kt rng ri, lu di, bn vng Theo H Ch Minh, c on kt mi to nn sc mnh ca cch mng. Mun on kt th trc ht phi c ng cch mng trong th vn ng, t chc dn chng, ngoi th lin minh vi cc dn tc b p bc v giai cp v sn mi ni. Nh vy, on kt v lnh o cch mng, iu kin tin quyt l phi c mt ng cch mng vi tnh cch l B tham mu, l ht nhn tp hp qun chng trong nc v t chc, gi mi lin h vi b bn ngoi nc. ng cch mng mun thng nht v chnh tr v t tng, m bo c vai tr , th phi gi vng bn cht ca giai cp cng nhn, phi c v trang

bng ch ngha chn chnh, khoa hc v cch mng nht l ch ngha Mc Lnin: lm trn trch nhim ngi lnh o cch mng, ng ta phi da vo giai cp cng nhn, ly lin minh cng nng lm nn tng vng chc on kt cc tng lp khc trong nhn dn. C nh th mi pht trin v cng c c lc lng cch mng v a cch mng n thng li cui cng. i on kt mt cch t gic l mt tp hp bn vng ca cc lc lng x hi c nh hng, t chc v c lnh o. y l s khc bit mang tnh nguyn tc ca t tng H Ch Minh v chin lc i on kt dn tc vi t tng on kt, tp hp lc lng ca cc nh yu nc Vit Nam tin bi v mt s lnh t cch mng trong khu vc v trn th gii. i vo qun chng, thc tnh qun chng, on kt qun chng vo cuc u tranh t gii phng mnh l mc tiu nht qun ca H Ch Minh. 4- i on kt chn thnh, thn i, thng thn theo nguyn tc t ph bnh, ph bnh v s thng nht bn vng Gia cc b phn ca khi i on kt dn tc, bn cnh nhng im tng ng cn c nhng im khc nhau cn phi gii quyt theo con ng i thoi, bn bc i n s nht tr; bn cnh nhng nhn t tch cc vn c nhng tiu cc cn phi khc phc. gii quyt vn ny, mt mt H Ch Minh nhn mnh phng chm cu ng tn d; mt khc, Ngi nu r: on kt phi gn vi u tranh, u tranh tng cng on kt v cn dn mi ngi phi ngn nga tnh trng on kt xui chiu, nu cao tinh thn ph bnh v t ph bnh biu dng mt tt, khc phc nhng mt cha tt, cng c on kt: on kt tht s ngha l mc ch phi nht tr v lp trng cng phi nht tr. on kt thc s ngha l va on kt, va u tranh, hc hi nhng ci tt ca nhau, ph bnh nhng ci sai ca nhau v ph bnh trn lp trng thn i, v nc, v dn. Trong qu trnh xy dng, cng c v pht trin, ng ta v Mt trn dn tc thng nht lun u tranh chng khuynh hng hp hi, mt chiu, chng coi nh vic tranh th tt c nhng lc lng c th tranh th c; ng thi chng khuynh hung on kt m khng c u tranh ng mc trong khi i on kt dn tc. Chng ta lm cch mng nhm mc ch ci to th gii, ci to x hi. Mun ci to th gii v ci to x hi th trc ht phi t ci to bn thn chng ta. 5- i on kt dn tc phi gn lin vi on kt quc t; ch ngha yu nc chn chnh phi gn lin vi ch ngha quc t trong sng ca giai cp cng nhn Ngay khi thanh ngi cng san, H Ch Minh xc nh cch mng Vit Nam l mt b phn ca cch mng th gii v ch c th ginh c thng li hon ton khi c s

on kt cht ch vi phong tro cch mng th gii. Trong qu trnh cch mng, t tng cu Ngi v vn on kt vi cch mng th gii cng c lm sng t hn v y hn. Cach mang Vit Nam phai gn vi phong trao giai phong dn tc trn th gii, vi cac nc xa hi chu nghia, vi tt ca cac lc lng tin b u tranh cho dn chu, tin b va hoa binh th gii. Chu tich H Ch Minh xy dng thanh cng 3 tng Mt trn: Mt trn i on kt dn tc; Mt trn on kt Vit-Min-Lo v Mt trn nhn dn th gii on kt vi Vit Nam trong cuc u tranh chng thc dn Php v quc M xm lc. y l s pht trin rc r v l thng li to ln ca t tng H Ch Minh v i on kt. Chu tich H Chi Minh khng inh ro: oan kt, oan kt, ai oan kt, Thanh cng, thanh cng, ai thanh cng. oan kt trong ang la c s oan kt toan dn tc. on kt toan dn tc l c s thc hin ai on kt quc t. T tng ai oan kt cua Chu tich H Chi Minh c thc hin thanh cng la mt nhn t quyt inh cch mng dn tc dn ch Vit Nam i n thng li hon ton v a cch mng Vit Nam ln giai on cch mng x hi ch ngha.

IV. VN DNG T TNG H CH MINH V ON KT DN TC TRONG VIC Y MNH CNG CUC I MI NC TA HIN NAY 1- Thc trng Hin nay, s nghip i mi nc ta thu c nhng thnh tu c bn. Di s lnh o ca ng, Vit Nam ang xy dng nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha, xy dng nh nc php quyn x hi ch ngha ca dn, do dn, v dn. Vit Nam ang ch ng hi nhp kinh t quc t, m ca sn sng l bn l i tc tin cy ca cc nc trong cng ng quc t phn u v ha bnh c lp v pht trin. Trong nhng nm i mi, nn kinh t ca t nc tip tc pht trin vi nhp cao so vi cc nc khc trong khu vc. Tnh hnh chnh tr ca t nc lun lun gi c n nh. Tnh hnh x hi c tin b. i sng vt cht tinh thn ca nhn dn khng ngng c ci thin. V th ca t nc khng ngng c nng cao trn trng quc t. Th v lc ca t nc ta mnh ln rt nhiu so vi nhng nm trc i mi cho php nc ta tip tc pht huy ni lc kt hp vi tranh th ngoi lc pht trin nhanh

v bn vng. Phn u n nm 2020 v c bn lm cho Vit Nam tr thnh mt nc cng nghip theo hng hin i. Mt khc, nc ta ang ng trc c hi ln v thch thc ln an xen nhau. S nghip i mi trong nhng nm ti c nhiu c hi pht trin. Nhng c hi to cho t nc ta c th i tt, n u, tip thu nhanh nhng thnh tu ca cch mng khoa hc v cng ngh trn th gii. Mt khc, chng ta rt ra c nhiu bi hc t c nhng thnh cng v yu km ca gn hai chc nm tin hnh s nghip i mi y mnh s nghip cch mng. Nhng thnh tu v thi c cho php nc ta tip tc y mnh cng nghip ha, hin i ha, xy dng nn kinh t c lp t ch, a Vit Nam tr thnh mt nc cng nghip, tip tc u tin pht trin lc lng sn xut, ng thi xy dng quan h sn xut ph hp theo nh hng x hi ch ngha, pht huy hn na ni lc. Tuy vy, chng ta cng ang ng trc nhng thch thc, nguy c hay nhng kh khn ln trn con ng pht trin ca t nc. V nh nn tham nhng, t quan liu cng nh s suy thoi v t tng chnh tr, o c, li sng ca mt b phn khng nh cn b, ng vin v ang cn tr vic thc hin c hiu qu ng li, ch trng, chnh sch ca ng v Nh nc, gy bt bnh v lm gim nim tin trong nhn dn. Cc th lc phn ng khng ngng tm mi cch thc hin m mu "din bin ha bnh", chng ph s nghip cch mng ca nhn dn ta do ng Cng sn Vit Nam lnh o. Mt khc, cc th lc th ch ra sc ph hoi khi i on kt toan dn tc, li dung cac vn nhn quyn, dn tc, tn gio hng li gin, chia r ni b ng, Nh nc v nhn dn ta. S nghip xy dng, pht trin t nc v mc tiu "dn giu, nc mnh, x hi cng bng, dn ch, vn minh" ang i hi ton ng, ton qun v ton dn thc hin chin lc i on kt ton dn tc chiu su. Khi i on kt ton dn tc trn nn tng lin minh giai cp cng nhn vi giai cp nng dn v i ng tri thc c m rng hn, l nhn t quan trng thc y s pht trin kinh t x hi ca t nc. 2- Nhim v v yu cu Hin nay, hn bao gi ht phai quan trit va vn dung sang tao t tng H Chi Minh v ai oan kt trong tinh hinh mi. Qua hn mt phn t th ky thc hin cng cuc i mi, vi nhiu ch trng ln ca ng, chnh sch ca Nh nc hp lng dn, khi i on kt dn tc trn nn tng lin minh giai cp cng nhn vi giai cp nng dn v i ng tr thc c m rng hn, l nhn t quan trng thc y s pht trin kinh t x hi, gi vng n nh chnh tr ca t nc. Cc hnh thc tp hp nhn dn a dng

hn v c bc pht trin mi, dn ch x hi c pht huy; bc u hnh thnh khng kh dn ch, ci m trong x hi. C th khng nh chnh sch i on kt ton dn tc ca ng thc s l mt b phn ca ng li i mi v gp phn to ln vo nhng thnh qu ca t nc. Tuy nhin, khi i on kt ton dn tc, mi quan h gia ng, Nh nc v Nhn dn ang ng trc nhng thch thc mi. Lng tin vo ng, Nh nc v ch ca mt b phn nhn dn cha vng chc, tm trng ca nhn dn c nhng din bin phc tp, lo lng v s phn ho giu ngho, v vic lm v i sng. Nhn dn bt bnh trc nhng bt cng x hi, trc t tham nhng, quan liu, lng ph, v.v S d c nhng khuyt im, yu km trn l do ng ta cha kp thi phn tch v d bo y nhng bin i trong c cu giai cp - x hi trong qu trnh i mi t nc v nhng mu thun ny sinh trong ni b nhn dn kp thi c ch trng, chnh sch ph hp; c t chc ng, chnh quyn cn coi thng dn, coi nh cng tc dn vn mt trn; khng t ni cn t tng nh kin, hp hi lm cn tr cho vic thc hin ch trng i on kt ton dn tc ca ng; mt b phn khng nh cn b, ng vin thoi ho, bin cht, v.v khng thc hin c vai tr tin phong gng mu. Mt khc, cc th lc th ch ra sc ph hoi khi i on kt ca nhn dn ta, lun kch ng ci gi l dn ch, nhn quyn, kch ng vn dn tc, tn gio hng li gin, chia r ni b ng, nh nc v nhn dn ta. Yu cu t ra trong giai on cch mng hin nay l: phi cng c v tng cng khi i on kt dn tc nhm pht huy sc mnh tng hp ca ton dn, tin hnh thng li s nghip cng nghip ha, hin i ha t nc v mc tiu ca ch ngha x hi. Mt l, ng ta phi lun xc nh cch mng Vit Nam l mt b phn khng th tch ri ca cch mng th gii, Vit Nam tip tc on kt v gip , ng h cc phong tro cch mng, cc xu hng tro lu tin b ca thi i v mc tiu ho bnh, c lp dn tc, dn ch v tin b x hi. Hai l, gi vng nguyn tc c lp dn tc, t ch t cng, ch trng pht huy sc mnh dn tc trn c s tranh th s ng tnh ng h t lc lng bn ngoi, nhm thc hin thng li mc tiu mi thi k 3-Nhng ch khi vn dng t tng H Ch Minh L lun gn lin vi thc tin. T tng H Ch Minh l kt qu ca qu trnh kt hp cht ch, nhun nhuyn gia ch ngha Mc - Lnin v thc tin cch mng tng thi

k. H Ch Minh vach ro l lun khng c p dng vo thc tin l l lun sung, ng thi thc tin khng c l lun soi sng l thc tin m qung. Trong tnh hnh hin nay, vn dng t tng H Ch Minh vo vic xy dng, cng c, m rng khi i on kt ton dn tc, cn ch nhng vn sau y: Mt l, phi thu sut quan im i on kt ton dn tc l ngun sc mnh, ng lc ch yu v l nhn t bo m thng li ca s nghip xy dng v bo v t quc. Hai l, ly mc tiu chung ca s nghip cch mng lm im tng ng, xa b mc cm, nh kin, phn bit i x v qu kh, thnh phn, giai cp, xy dng tinh thn ci m, tin cy ln nhau, cng hng ti tng lai. Ba l, bo m cng bng v bnh ng x hi, chm lo li ch thit thc, chnh ng, hp php ca cc giai cp, cc tng lp nhn dn; kt hp hi ha cc li ch c nhn- tp th- ton x hi; thc hin dn ch gn vi gi gn k cng, chng quan liu, tham nhng, lng ph; khng ngng bi dng, nng cao tinh thn yu nc, thc c lp dn tc, thng nht t quc, tinh thn t lc t cng xy dng t nc; xem l nhng yu t quan trng cng c v pht trin khi i on kt dn tc. Bn l, i on kt l s nghip ca c dn tc, ca c h thng chnh tr m ht nhn lnh o l cc t chc ng c thc hin bng nhiu bin php, hnh thc, trong cc ch trng ca ng, chnh sch php lut ca nh nc c ngha quan trng hng u. 4- ngha t tng i on kt ca h ch minh i on kt dn tc l t tng ln, c gi tr l lun v thc tin su sc vi cch mng nc ta. T tng ny c nhiu gi tr, biu hin tp trung nhng im chnh sau: - on kt l bi hc hng u v c tnh chin lc, quyt nh mi thnh cng. Bit on kt th vt qua kh khn, th thch, khng on kt, chia r l tht bi. - on kt phi c nguyn tc, v mc tiu v li ch chung. Khng on kt mt chiu, on kt hnh thc, nht thi. - on kt trong t chc, thng qua t chc to nn sc mnh. on kt c nhn v on kt tchckhng tch ri nhau. - on kt phi c ni dung thch hp vi tng a phng, tng t chc, tng thi k. on kt trong chnh sch tp hp cc tng lp nhn dn.

- on kt i lin vi bao dung, thc hin tnh nhn o cao c, hng ti tng lai. - Lnh o xy dng khi i on kt l nhim v ca ng, l bin php pht huy sc mnh ca ng, ca ton dn tc. - Mun xy dng khi i on kt ton dn phi thc s on kt trong ng. - Thc hin ng b on kt trong ng - on kt ton dn - on kt quc t. - on kt trong mi ch trng, chnh sch ca ng v nh nc trn c s bo v v tn trng li ch ca mi thnh vin cng ng quc gia, dn tc, quc t. 5- Vn dng t tng H Ch Minh trong cng cuc i mi hin nay 1- Pht huy sc mnh i on kt ton dn tc thc hin thng li s nghip i mi, y mnh cng nghip ha, hin i ha, ng, Nh nc phi xy dng v pht huy cao sc mnh i on kt ton dn tc, kt hp sc mnh dn tc vi sc mnh thi i. Trong thi gian qua, nhn chung, khi i on kt ton dn tc trn nn tng lin minh giai cp cng nhn vi giai cp nng dn v i ng tr thc c m rng hn, l nhn t quan trng thc y s pht trin kinh t, x hi, gi vng n nh chnh tr x hi ca t nc. Tuy nhin, trong khi s nghip i mi ang c yu cu cao v tp hp sc mnh ca nhn dn th vic tp hp nhn dn vo Mt trn v cc on th, cc t chc x hi cn nhiu hn ch, nht l khu vc kinh t t nhn, khu vc doanh nghip c vn u t nc ngoi, mt s vng c ng ng bo theo o, ng bo dn tc thiu s,v,v. Trong cng cuc i mi, Mt trn T quc Vit Nam vi tnh cht l mt t chc lin minh chnh tr, lin hip t nguyn rng ln nht ca nhn dn ta, ni th hin ch v nguyn vng ca mi tng lp nhn dn, ni hip thng v thng nht hnh ng ca cc thnh vin, phi hp vi chnh quyn gii quyt ngy cng c hiu qu nhng vn bc xc ca nhn dn, thc hin dn ch, i mi x hi, chm lo li ch chnh ng ca cc tng lp nhn dn; tham gia ngy cng thit thc vo vic xy dng, gim st, bo v ng v chnh quyn. Vi t cch l c s chnh tr ca chnh quyn nhn dn, Mt trn T quc Vit Nam phi hp ngy cng nhiu hn vi chnh quyn cc cp t trung ng n a phng trong vic thc hin cc nhim v kinh t - x hi, an ninh, quc phng v i ngoi nhm cng nhau n lc xy dng v bo v t quc.

Trc yu cu ca nhim v mi, Mt trn T quc Vit Nam phi ch ng gp phn cng ng v Nh nc xy dng v hon thin mt s chnh sch chung sc mnh i on kt ton dn tc tr thnh ng lc ch yu v l nhn t c ngha quyt nh, bo m thng li bn vng ca s nghip xy dng v bo v t quc. K tha v pht huy truyn thng v vang, Mt trn T quc Vit Nam ch trng on kt rng ri, on kt chn thnh mi thnh vin trong x hi c th on kt c, khng phn bit qu kh, thnh phn giai cp, dn tc, tn gio, trong nc hay nc ngoi trn c s mc tiu chung l gi vng c lp thng nht ch quyn v ton vn lnh th quc gia v mc tiu dn giu, nc mnh, x hi dn chu, cng bng, vn minh; on kt gia nhn dn vi nhn dn cc nc trn th gii; pht huy sc mnh i on kt ton dn tc tr thnh ng lc ch yu xy dng v bo v vng chc t quc. Trong nhng nm trc mt, mt trn tp trung y mnh hn na cc cuc vn ng, cc phong tro thi ua yu nc, nht l cuc vn ng ton dn on kt xy dng i sng vn ho khu dn c v cuc vn ng ngy v ngi ngho, phn u xo xong nh dt nt cho ngi ngho, gp phn cng ng v nh nc thc hin mc tiu n nm 2010 a t nc ta ra khi tnh trng nc km pht trin. 2- Khi dy v pht huy tinh thn i on kt dn tc Trong thc tin, vic chuyn sc mnh on kt dn tc trong thi k gi nc sang thi k dng nc khng phi l vic d dng. Lch s ang i hi nhng n lc ln ca ng v Nh nc ta trong lnh vc ny. Vn dng t tng H Ch Minh trong xu th hin nay l hi nhp kinh t quc t, mt lot vn t ra m chng ta phi ch : - Khi dy v pht huy cao sc manh ni lc, phi xut pht t li ch dn tc, t pht huy ni lc dn tc m m rng quan h hp tc quc t, tranh th mi kh nng c th tranh th c xy dng, pht trin t nc. - Trong iu kin xy dng nn kinh t th trng inh hng x hi ch ngha, khi dy v pht huy ti a ni lc, nng cao ch t cng dn tc, trong chnh sch i on kt, phi ch pht huy tnh nng ng ca mi ngi, mi b phn mi vic t lnh o, qun l, n sn xut kinh doanh, hc tp v lao ng u c nng sut, cht lng, hiu qu ngy cng cao. ng thi, phi khc phc c nhng tiu cc ca kinh t th trng, c bit tm l chy theo ng tin, cnh tranh khng lnh mnh lm phai nht truyn thng on kt, tnh ngha tng thn tng i ca dn tc, gii quyt i ngho, thu hp khong cch, ranh gii gia kinh v thng, gia nng thn v thnh th, cng c khi i on kt 54 dn tc anh em, chm lo i sng ng bo dn tc t ngi, c bit

l vng su, vng xa, tn trng tn ngng tn gio, cc tp qun tt p ca dn tc, kin quyt loi b nhng m mu li dng tn gio, t gio gy ri. - Phi xy dng h thng chnh tr trong sch, vng mnh. Phi chng cc t nn x hi, nht l t nn tham nhng, quan liu, vi phm quyn lm ch ca nhn dn, phi bit lng nghe nhng nguyn chnh ng ca nhn dn, phi kp thi gii quyt nhng oan c ca nhn dn, lm cho lng dn c yn. Phi tip tc i mi chnh sch giai cp, chnh sch x hi, c bit coi trng vic xy dng mt trn, i mi, hon thin chnh sch dn tc, chnh sch tn gio, chnh sch i vi cng nhn, vi nng dn, vi tr thc, chnh sch i vi cng ng ngi vit nam nc ngoi, chnh sch i vi cc thnh phn kinh t, tp hp n mc rng ri nht mi nhn ti, vt lc vo s nghip y mnh cng nghip ha hin i ha t nc. - Trong iu kin thc hin chnh sch m ca, hi nhp quc t, a phng ha, a dng ha quan h i ngoi trong xu th khu vc ha, ton cu ha kinh t ngy cng pht trin, i hi phi cng c s on kt vi phong tro cch mng cc nc, ng thi phi nm vng phng chm ngoi giao mm do, c nguyn tc nhm thc hin thng li chnh sch i ngoi hin nay ca ng v Nh nc ta l: Vit Nam mun l bn v i tc tin cy vi tt c cc nc trong cng ng quc t, v ha bnh, hp tc v pht trin. Trong tnh hnh th gii hin nay, i hi chng ta phi c nhng ch trng ng n, sng to trong vic nm bt c hi, vt qua th thch, y li nguy c, va nng cao hiu qu hp tc quc t, va gi vng bn sc dn tc, gi vng inh hng x hi ch ngha. Ngoi ra, ng v Nh nc ta phi ch trng pht huy mnh m sc mnh dn tc - sc mnh ca ch ngha yu nc, sc mnh ca ngi lm ch, sc mnh i on kt ton dn, trn c s sc mnh bn trong m tranh th v vn dng s ng tnh, ng h rng ri ca lc lng bn ngoi. 3- Nhng bc lm c th hn a- Xc inh hng i i on kt dn tc - Ci ngun sc mnh ca t nc l yu t quyt nh cho pht trin. Mt trong nhng k th cua chung ta hin nay l s ngho nn, lc hu. Lc hu th s tt hu. Tt hu th kh thot khi vng l thuc. Tt c nhng ai c th gp mt phn vo vic chng k th u nn v c th c mt trong hng ng ca chng ta. T ngy ng ta c ch trng i mi, t tng ha hp dn tc li c phc hng v ng nghim vi nhiu kt qu kh quan. Quan im kinh t nhiu thnh phn,

quan im kinh t m, t tng vn lm bn vi tt c cc nc trn th gii, khp li qu kh, hng v tng lai,v,v., gip cho nc ta khai thc c c ni lc v ngoi lc vt khi khng hong, lin tip thu c nhng thnh qu v mi mt. By gi, chng ta c mt nc Vit Nam c lp, thng nht v ang trn ng tin ti thc hin l tng dn giu, nc mnh, x hi dn chu, cng bng, vn minh. Chng ta tng bc nng cao uy tn quc t. Do , chng ta cng c sc cm ha, thuyt phuc nhiu hn. Nhng kinh nghim quc t va qua cng ch r thm rng nu ch dng i u v bo lc gii quyt nhng th hn th ch ra th hn. Nu dng cch i thoai, thuyt phuc, cm ha gii quyt th hn th c th trit tiu c th hn v to ra sc mnh cng ngy cng di do hn. Nhn ra th gii, cng nghim thy rng ti nguyn ln nht cho mi quc gia chnh l ti nguyn con ngi. Nu quy t c sc ngi, th nhiu ngun lc khc cng c th c quy t. Con ngi m khng quy t th mi ngun lc khc cng ri rng. b- Xy dng, kin ton h thng chnh tr trong sch, vng mnh: - Xy dng ng cng sn Vit Nam vng mnh - Xy dng Nh nc phap quyn x hi ch ngha cua dn, do dn, vi dn trong sch, vng mnh, th hin quyn lm ch ca nhn dn. - Lun lun chm lo xy dng Mt trn v cc on th nhn dn H thng chnh tr Vit Nam hoat ng theo c ch ng lnh o, Nh nc qun l v nhn dn lm ch. y l mt c ch co s thng nht, khng co i lp v khng tch ri nhau.Vn lm ch ca nhn dn c th hin r qua quyn gim st ca dn thng qua vic cc i biu Quc hi cht vn cc thnh vin chnh ph ti mi k hp Quc hi; ngi dn c quyn tham gia vo cc t chc chnh tr, x hi, on th. Vic thc hin quy ch dn ch c s cho php ngi dn c tham gia trc tip vo vic lp k hoch, qun l v thc thi cc chnh sch pht trin ti a phng. Ngi dn cng c to iu kin pht trin kinh t trong khun kh php lut. b- Da vo sc mnh ca ton dn,ly dn lm gc S nghip i mi l s nghip ca dn, do dn, v dn, cho nn mi ch trng chnh sch ca ng ta u xut pht t dn, da vo dn m thc hin. Do , cn phi pht trin ngun nhn lc con ngi, o to i ng cn b tt, nng lc, phm cht p ng yu cu cng nghip ha, hin i ha t nc, khi dy, pht huy sc mnh on kt dn tc, coi dn ch l mc tiu, l ng lc xy dng t nc, ch trng nng cao thc lm ch cho nhn dn.

" D trm ln khng dn cng chu, Kh vn ln dn liu cng xong ". Dn l gc ca nc. Vn dng v pht trin t tng H Ch Minh, chng ta coi i on kt ton dn trn c s lin minh gia cng nhn vi nng dn v tr thc do ng lnh o l ng lc ch yu pht trin t nc. V vy, chng ta cn phi: c- Thng xuyn chm lo xy dng v pht trin ngun lc con ngi. Cn xy dng v pht trin ngun nhn lc - Bi dng t tng yu nc kt hp vi tinh thn quc t chn chnh - C o c, li sng cch mng trong sng, cn, kim, lim, chnh, ch cng v t, khng tham nhng v mc cc tiu cc khc. - i ng nhn lc c trnh cao * Tip tc xy dng v cng c khi i on kt ton dn tc. on kt to thnh sc mnh v bin. Lch s nc nh v lch s th gii cho thy rng, thi k no dn tc khng on kt th thi k dn tc khng pht trin ln c, thm ch s b mt nc, bi cc th lc ngoi bang xm chim. d- Tn trng quyn lm ch ca nhn dn. X hi cng pht trin th trnh dn ch ca mt x hi cng cao. Dn phi c tn trng, phi pht huy c tnh tch cc ca mnh trong cc lnh vc ca i sng x hi. Kinh t th trng v ang to ra nhng mt tch cc ng k cho s pht trin kinh t- x hi nhng ng thi cng c nhng mt tri, lm trm trng thm mt s tiu cc c trc y v ny sinh mt s tiu cc mi. Mi m mu v hnh ng, d l nh, lm tn hi n khi i on kt ton dn tc u l c ti i vi t nc, cn c ln n. To iu kin cho nhn dn lm trn ngha v cng dn. e- Pht trin ngun lc con ngi Trong th gii ngy nay, ngun lc hng u l tr thc. Ni nh th khng c ngha l cao nhng con ngi tr thc c th, m ni n mt iu kin khng th thiu cho s pht trin: trong cuc ua tranh pht trin, khng th ch da vo nhit tnh v ch, m phi da vo kin thc, hc vn, s nhn thc cc quy lut ca thin nhin v ca x hi.

Theo kinh nghim lch s ca th gii v bn thn nc ta, nht l qua nhng kinh nghim ca H Chi Minh, thy rng tr thc tn ty hay khng l ty thuc vo chng ta c tin dng tr thc hay khng, c giao cho h m nhim nhng trng trch m h xng ng c m nhim hay khng. iu khng ty thuc vo bn thn tr thc, m vo lnh o: c kh nng thu phc nhn tm v nhn ti hay khng. Thu ht c nhn ti cng l mt ti nng. Hin nay, nc ta c mt giai cp cng nhn ngy cng ng o, hot ng trong nhiu ngnh cng nghip khc nhau, trong cc thnh phn kinh t khc nhau. Yu cu v trnh ngh nghip ngy cng cao, nht l trong iu kin cng ngh ngy cng hin i, tin hc ho v t ng ho ngy cng nhiu. Nu c chnh sch ph hp th ngi cng nhn s c nhng sng kin, sng to ln. C th ni sn xut hin i vn i hi v rn luyn ngi cng nhn nhng phm cht u vit ca ring ngi cng nhn. l tnh k lut, chnh xc, tnh tp th, l thc chnh tr tt. cng l nhng phm cht m ngi cn b, nht l cn b lnh o, qun l cn c. V vy hin nay, ch pht trin i ng cn b xut thn t giai cp cng nhn vn l mt hng i ng cn quan tm. t nc ta cng c mt i ng tr thc kh ln. H c mt trong nhiu ngnh, nhiu lnh vc t sn xut cng nghip, nng nghip, nghin cu khoa hc t nhin, khoa hc x hi, khoa hc cng ngh, vn ho ngh thut,v,v,. H xut thn t cc giai cp v tng lp khc nhau k c nng dn, cng nhn. H c mi lin h kh gn gi vi cc giai cp v tng lp khc, vi qun chng lao ng. H c th hiu r tm t nguyn vng, nhng gi tr ca qun chng lao ng. Rt nhiu ngi trong s c kh nng lnh o, qun l. xy dng i ng cn b cc cp hin nay, k c cn b lnh o, qun l cp cao, chng ta phi khc phc nhng nh kin vn cn ri rt. l tm l coi thng nhng ngi xut thn t cc giai cp lao ng, c bit t giai cp cng nhn, ngh rng h quen lao ng chn tay, t ch ngha, t hiu bit, hn ch tm nhn i vi nhng vn i s quc gia. Do ch ch vo nhng ngi "c hc", qua trng lp chnh quy, bi bn. Ngc li, c tm l coi thng hoc k th nhng ngi tr thc, coi h ch sch v, quan liu, khng thc t, thiu hiu bit cuc i. Thm ch coi h l in hnh ca thi tiu t sn, c nhn ch ngha, yu ui. Do ch ch i vi nhng ngi tng kinh qua "thc tin". Tuy nhin, nhn mt cch thc t, hu qu ca c hai khuynh hng u khng tt. Chng ta phi phng mt khuynh hng na vi trong i ng cn b, mt mt chy

theo v tr thc, vi nhng vn bng, hc v n kia ch khng thc s l tr thc, mt khc cng khng c lp trng quan im, tc phong cng nhn thc s. y l mt tnh trng cha ng nguy c ca ch ngha c hi trong i ng cn b ca chng ta. f- ngn la yu nc v i on kt dn tc sng mi Chng ta cn n li my bi hc ln ca Chu tich H Chi Minh: t nc Vit Nam, giang sn Vit Nam cng mi thnh qu ca nn vn ha Vit Nam khng phi l ca ring ai, ca mt giai cp hay ng phi no, m l ti sn chung ca mi ngi Vit nam, ca c dn tc Vit Nam. Mi ngi Vit Nam u c trch nhim v c quyn c ng gp vo vic t im cho giang sn , lm giu thm v p thm cho nn vn ha . Phi lm sao cho mi ngi Vit Namn u c sng vi giang sn gm vc ny, c hng mi gi tr vt cht v tinh thn ca nn vn ha ny.

V. KT LUN Trong tt c mi ngi Vit Nam sng trong nc hay nc ngoi u lun lun tim n tinh thn, thc dn tc trong tm thc ca h. V vy, khi ngun v pht trin n nh cao sc mnh dn tc v tr tu ca con ngi Vit Nam, thc thi chin lc i on kt dn tc ca H Ch Minh mt cch sng to, quy t lc lng dn tc bng ni dung v hnh thc t chc thch hp vi mi i tng tp th v c nhn trn c s ly lin minh cng nng v tr thc lm nng ct do ng cng sn lnh o, phn u v c lp ca t quc, t do, hnh phc ca ca ton dn l mt bi hc kinh nghim lch s c gi tr bn vng lu di, c bit c ngha chnh tr quan trng trong s nghip thc thi ng li i mi, thc hin cng lnh xy dng t nc trong thi k qu ln ch ngha x hi hin nay. Cch mng nc ta bc sang giai on mi c s khc bit v cht so vi thi k u tranh bo v t quc v gii phng t nc, thm ch cng khc rt nhiu so vi thi ky trc i mi. ai hi XI cua ang ta xac inh: Hn bao gi ht cn pht huy sc mnh i on kt ton dn tc. Nng cao nhn thc, trch nhim ca ton ng, ton dn v pht huy sc mnh i on kt ton dn tc trong bi cnh mi. Ly mc tiu xy dng mt nc Vit Nam ho bnh, c lp, thng nht, ton vn lnh th, dn giu, nc mnh, dn ch, cng bng, vn minh lm im tng ng; xo b mc cm, nh kin v qu kh, thnh phn giai cp, chp nhn nhng im khc nhau khng tri vi li ch

chung ca dn tc; cao tinh thn dn tc, truyn thng nhn ngha, khoan dung... tp hp, on kt mi ngi vo mt trn chung, tng cng ng thun x hi. i on kt ton dn tc phi da trn c s gii quyt hi ho quan h li ch gia cc thnh vin trong x hi. on kt trong ng l ht nhn, l c s vng chc xy dng khi i on kt ton dn tc. Cc cp u ng v chnh quyn phi thng xuyn i thoi, lng nghe, hc hi, tip thu kin, gii quyt cc kh khn, vng mc ca nhn dn; tin dn, tn trng nhng ngi c kin khc; lm tt cng tc dn vn, c c ch, php lut nhn dn by t chnh kin, nguyn vng v thc hin quyn lm ch ca mnh./.

T TNG H CH MINH V I ON KT DN TC PGS, TS Trn Quang Nhip on kt dn tc l truyn thng qu bu ca dn tc ta sut trong qu trnh u tranh dng nc v gi nc. K tha v pht huy truyn thng , Ch tch H Ch Minh v ng ta lun lun coi trng cng c v khng ngng m rng khi i on kt ton dn tc, pht huy sc mnh tng hp lnh o nhn dn ta ginh ht thng li ny n thng li khc. Ch tch H Ch Minh tng kt thnh kinh nghim ln ca cch mng Vit Nam : "on kt, on kt, i on kt. Thnh cng, thnh cng, i thnh cng". S nghip i mi xy dng t nc theo nh hng x hi ch ngha ca chng ta trong bi cnh m ca, hi nhp kinh t quc t, giao lu vi th gii hin i, tnh hnh quc t c nhiu bin ng khn lng, vic kt hp sc mnh dn tc vi sc mnh thi i, to nn tng hp lc thc hin cng nghip ha, hin i ha nhm t mc tiu dn giu, nc mnh, x hi cng bng, dn ch, vn minh, cn c s on kt thng nht cao theo t tng H Ch Minh. C nhiu knh tuyn truyn vn ny theo Ch th 23CT-T ngy 27-3-2004 ca Ban B th Trung ng ng v y mnh nghin cu, tuyn truyn gio dc t tng H Ch Minh trong giai on mi. Tp ch Cng sn cng l mt knh ht sc quan trng, t mt nm nay m mc nghin cu tuyn truyn v T tng H Ch Minh. nhn mnh v tp trung hn, Tp ch c hn n tuyn truyn t tng H Ch Minh v i on kt dn tc. y l t tng ln c ni dung phong ph, ht sc su sc, trong phm vi ca n tp trung vo my im chnh sau.

1. C s hnh thnh t tng H Ch Minh v i on kt dn tc. Mt l, tinh thn yu nc gn lin vi thc cng ng, thc c kt dn tc tri qua hng nghn nm lch s u tranh dng nc v gi nc tr thnh truyn thng bn vng, thm su vo t tng, tnh cm, tm hn ngi Vit Nam. T ngn i nay, i vi ngi Vit Nam tinh thn yu nc - nhn ngha - on kt tr thnh c tnh, l sng, tnh cm t nhin ca mi ngi. l nhng trit l nhn sinh : Nhiu iu ph ly gi gng Ngi trong mt nc phi thng nhau cng Hay : Mt cy lm chng nn non Ba cy chm li nn hn ni cao Nhng iu phn no ghi m du n cu trc x hi truyn thng : gia nh gn vi cng ng lng x, gn vi cng ng c nc, (Nh - Lng - Nc) cho nn dn ta c cu: Nc mt, nh tan. Truyn thng y c th hin ngy cng sinh ng qua cc thi k lch s nh Trn Hng o, L Li, Nguyn Tri, Quang Trung v u c nng ln thnh php nh gic gi nc, thnh k xy dng quc gia x tc vng bn. H Ch Minh sm tip thu truyn thng yu nc - nhn ngha - on kt qu bu . Ngi khng nh : "T xa n nay, mi khi T quc b xm lng, th tinh thn y (yu nc) li si ni, n kt thnh mt ln sng v cng mnh m, to ln (on kt), n lt qua mi s him nguy, kh khn, n nhn chm tt c l bn nc v l cp nc"(1). R rng truyn thng yu nc - nhn ngha - on kt l c s quan trng hnh thnh t tng H Ch Minh v i on kt dn tc. Hai l, s tng kt nhng kinh nghim thc t ca phong tro cch mng Vit Nam v phong tro gii phng dn tc cc nc thuc a. T cc phong tro Cn Vng, Vn Thn, Yn Th cui th k XIX, n cc phong tro ng Du, Duy Tn, chng thu u th k XX, l cc th h ngi Vit Nam lin tip on kt cng nhau ng dy chng ngoi xm, mc d tht bi (do nhiu nguyn nhn chng ta khng cp y) song u ni ln truyn thng yu nc qut cng ca dn tc.

H Ch Minh mt mt thy c nhng hn ch ca cc phong tro ny, mt khc thy r yu cu khch quan ca s on kt thng nht trn c s c ng li u tranh cch mng ng n, khoa hc. Ngi quyt nh ra i tm ng cu nc. Bn ba khp nm chu, bn bin, tm mnh trong phong tro u tranh cch mng ca cc dn tc, cc nc t bn, ngi rt ra nhng bi hc kinh nghim u tranh khng th khng c s on kt cht ch ca nhng ngi cng kh thnh khi vng chc. n vi L - nin, n vi cch mng thng Mi Nga, H Ch Minh nhn ra nhiu yu t, nhiu iu mi trong nu nhng ngi Bn - S - Vch Nga khng thc hin on kt rng ri th khng th nh thng 14 nc quc, khng thng ni th trong, gic ngoi bo v Nh nc X Vit non tr u tin va mi ra i. H Ch Minh c bit ch kinh nghim ca Trung Quc, n l hai nc em li cho cch mng Vit Nam nhiu bi hc b ch v tp hp lc lng. l on kt cc dn tc, cc giai cp, cc ng phi, cc tn gio nhm thc hin mc tiu ca tng giai on, tng thi k cch mng nh ch trng " Lin Nga, thn cng, ng h cng nng"; "hp tc Quc - Cng" ca Tn Trung Sn... Ba l, nhng quan im c bn ca ch ngha Mc - Lnin: Cch mng l s nghip ca qun chng, nhn dn l ngi sng to ra lch s; v sn ton th gii v cc dn tc b p bc on kt li. H Ch Minh tip thu ch ngha Mc - Lnin v vn dng sng to vo Vit Nam. Ngi thc hin xy dng khi Lin minh giai cp ; thnh lp Mt trn ; on kt quc t, coi cch mng Vit Nam l mt b phn ca cch mng th gii. Ngi thc hin ti tnh cuc chin tranh nhn dn nh thc dn Php v quc M. Ngi ku gi ton dn khng chin, ton quc khng chin, ton dn kin quc. Ngi ch trng khng phn bit gi, tr, gi, trai, h l ngi Vit Nam u ng ln chng thc dn ginh quyn c lp. 2. Nhng ni dung c bn t tng i on kt ton dn ca H Ch Minh. T v tr, vai tr, tm quan trng ca vn i on kt, nn H Ch Minh cp ni dung i on kt kh phong ph, c th khi qut my im chnh sau. Mt l, ng Cng sn Vit Nam c vai tr to ln trong khi i on kt dn tc. H Ch Minh cho rng, ng l i tin phong ca giai cp cng nhn nn phi thu phc c i b phn giai cp mnh, giai cp y lnh o c qun chng. ng phi t chc, lnh o cc on th nhn dn. ng phi vn ng qun chng nhn dn cng vi mnh gii phng nhn dn thot khi ch p bc bc lt, thot khi ngho i.

Mun lm c iu , ng phi lm cho dn chng gic ng, t thy kh nng to ln ca mnh, bit on kt mt lng thnh sc mnh u tranh chin thng mi k th. H Ch Minh nhn mnh, lm c nh vy, ng phi on kt, khng b phi, phi nng cao trnh l lun, kh nng hot ng thc tin, phi tht trong sch vng mnh. Ch nh vy dn mi tin, i theo ng, on kt xung quanh ng. Hai l, pht huy vai tr ca Nh nc vi on kt ton dn tc. H Ch Minh cho rng mun on kt my chc triu ng bo, phi c mt c cu i biu cho s chn thnh on kt v hnh ng nht tr. C cu y l do ton dn bu c, la chn ngi u t i din cho mnh vo c quan nh nc gnh vc cng vic quc gia. Ngi ni nh dn ta on kt mt lng v Chnh ph lnh o khn kho, m chng ta b gy xing xch n l, ginh c c lp t do. Ngi nhn mnh : Nu khng c nhn dn th Chnh ph khng lc lng. Nu khng c Chnh ph th nhn dn khng ai dn ng. Cho nn chnh ph v nhn dn phi on kt thnh mt khi. Chnh ph v nhn dn phi ng tm nht tr, ra sc t chc cng tc m mang kinh t, thc hnh i sng mi. H Ch Minh xy dng Chnh ph i din cho cc tng lp, cc tn gio, cc dn tc xy dng khi i on kt ton dn. Ngi khng nh, thc hin tt nhim v cch mng, Nh nc phi pht huy quyn dn ch ca nhn dn; bo m quyn dn sinh ca ton dn pht huy tnh tch cc sng to ca nhn dn, lm cho mi ngi u tham gia qun l nh nc. Phi thc s tn trng quyn lm ch ca nhn dn, xy dng Nh nc ca dn, do dn, v dn. Mi c quan Nh nc phi da vo dn, lin h cht ch vi nhn dn, lng nghe kin ca dn, hng v phc v nhn dn. Ba l, xy dng Mt trn dn tc thng nht. on kt phi c t chc. Mun huy ng mi ngi on kt phi a h vo t chc. H Ch Minh quan nim ni dung on kt phi tch cc, thit thc bng cch a mi ngi vo trong t chc, l Mt trn dn tc thng nht. Ngi cho rng phi mau mau t chc li cc t chc trong Mt trn. Nng dn phi vo "Nng dn cu quc". Thanh nin phi vo "Thanh nin cu quc". Ph n phi vo "Ph n cu quc". Tr em phi vo "Nhi ng cu quc". Cng nhn phi vo "Cng nhn cu quc". Cc bc ph lo vn s phi vo "Vit Nam cu quc hi". Nhng hi y phi do Vit Nam c lp ng minh lnh o. Vo t chc ri, ngi c tin gip tin, k c sc gip sc. ng tm hip lc, mun ngi mt lng, nhn c hi y m khi phc li T quc, m lm cho Vit Nam hon ton c lp.

H Ch Minh nhn mnh Vit Nam c lp ng minh (hoc Vit Minh) c ngha l lin minh v c lp ca nc Vit Nam. Mt trn bao gm tt c mi ngi yu nc, khng phn bit khuynh hng chnh tr, tn ngng, tn gio, giai cp x hi, nam n, tui tc. Mt trn c sc mnh, H Ch Minh cho rng phi c k lut t gic m mi c nhn, hi vin, on th phi tun theo. Mt trn phi tht dn ch. Hot ng ca Mt trn phi nhm vo im chnh sao cho c hiu qu thit thc. Cc t chc thnh vin Mt trn phi thn i on kt gip nhau. Cng lnh ca Mt trn phi th hin mc ch on kt, u tranh cho ha bnh thng nht, c lp, dn ch, tin b x hi. Cng lnh y phi thit thc, on kt rng ri cc tng lp nhn dn, hot ng phi vng chc, thu ht qung i mi ngi dn tham gia sn xut, thc hnh tit kim xy dng ch ngha x hi. Mc ch phn u ca Mt trn dn tc thng nht l xy dng mt nc Vit Nam ha bnh, thng nht, c lp dn ch v giu mnh. V vy Mt trn l mt ni dung ln ca t tng i on kt dn tc ca H Ch Minh. Mt trn nhm on kt giai cp cng nhn, giai cp nng dn, i ng tr thc ; on kt nhng ngi v gia nh c cng vi nc; on kt cc tn gio ; cc dn tc ; cng ng ngi Vit Nam nc ngoi ; cc tng lp khc trong x hi. Bng nhiu hnh thc v bin php khc nhau, ty tng giai on lch s c th, Mt trn c nhng bin php thch hp tp hp cc tng lp nhn dn xung quanh ng vt qua nhng kh khn th thch hon thnh cc mc tiu cch mng ra. H Ch Minh sng to trong vic lp ra cc t chc thch hp ca Mt trn on kt mi tng lp nhn dn, cc nhn s, tr thc, nhng ngi c o thuc cc tn gio khc nhau ; nhng ngi thuc cc dn tc khc nhau u chung lng yu nc, yu ng bo v s nghip chung m on kt. 3. Nhng quan im c bn ca H Ch Minh v i on kt dn tc. Mt l, on kt dn tc l vn c ngha chin lc, quyt nh thnh cng ca cch mng. Chin lc on kt l chin lc tp hp lc lng hnh thnh sc mnh to ln ca ton dn tc trong u tranh cch mng. H Ch Minh nu ra nhng lun im c tnh chn l : "on kt l sc mnh". "on kt l thng li... l sc mnh... l then cht ca thnh cng". "on kt l im m. iu ny m thc hin tt th ra con chu u tt". "on kt, on kt, i on kt. Thnh cng, thnh cng, i thnh cng". Hai l, on kt l mt mc tiu, mt nhim v hng u ca cch mng.

on kt l t tng ch o, l bi hc hng u c qun trit trong s ch o ca ng mi thi k cch mng. Trong li kt thc bui ra mt ca ng Lao ng Vit Nam ngy 3.3.1951 H Ch Minh vit: "Mc ch ca ng Lao ng Vit Nam c th gm trong 8 ch l: on kt ton dn, phng s T quc". on kt khng ch l mc ch, nhim v hng u ca ng m cn l mc ch, nhim v hng u ca c dn tc. Nh vy on kt l i hi khch quan ca bn thn qun chng nhn dn, ca s nghip cch mng ca ng. Ba l, i on kt dn tc l i on kt ton dn. H Ch Minh quan nim dn, nhn dn c ni hm rt rng. Dn, nhn dn va l mt tp hp ng o qun chng, va c hiu l mi con ngi Vit Nam c th v c hai u l ch th i on kt. Ni n i on kt l ni tp hp c tt c mi ngi dn vo mt khi trong cuc u tranh chung. Ngi ch r i on kt dn tc nh hng cho vic xy dng khi on kt ton dn trong sut tin trnh cch mng Vit Nam. Ngi thy phi on kt c vi nhng ngi lm ng lc li nhng h hi ci. on kt phi bao dung, khng nh kin, khng khot su nhng cch bit. Phi tht th on kt v li ch chung. Bn l, on kt phi th hin bng hnh ng. H Ch Minh cho rng, on kt khng ch l chng trnh k hoch, l chin lc m cn l hnh ng tch cc trong t chc, trong thi , trong chnh sch c th. on kt khng phn bit tn gio, khng chia r dn tc, khng phn cch giai cp, tng lp. Phi c cch lm cho mi ngi dn nhng tng lp khc nhau y hiu bit, tin yu, qu mn nhau m em ht ti nng, cng sc, tin ca cng hin cho s nghip chung. on kt phi v li ch lu di, phi v tnh thn i ca dn tc, v li ch ca quc gia, v s tin b ca mi thnh vin v ca c cng ng. Nm l, ng Cng sn Vit Nam va l thnh vin ca Mt trn, va l lc lng lnh o, xy dng khi on kt. ng ta ra i trong bo tp u tranh cch mng ca giai cp cng nhn v ca dn tc. ng gm nhng ngi tin tin, u t ca giai cp cng nhn, ca nhn dn lao ng, ca cc dn tc. ng mun hon thnh nhim v ca mnh phi gn b mu tht vi nhn dn. ng l t chc chnh tr cao nht, chc chn nht, cch mng nht l b tham mu ca giai cp cng nhn v ca c dn tc.

ng lnh o Mt trn v l mt thnh vin ca Mt trn dn tc thng nht. H Ch Minh phn tch cn k: "ng khng th i hi Mt trn tha nhn quyn lnh o ca mnh, m phi t ra l mt b phn trung thnh nht, hot ng nht v chn thc nht. Ch trong u tranh v cng tc hng ngy, khi qun chng tha nhn rng ri chnh sch ng n v nng lc lnh o ca ng, th ng mi ginh c a v lnh o". ng lnh o Mt trn bng vic xc nh chnh sch ng ca Mt trn. Chnh sch ng l c s, l cn c tp hp on kt nhn dn. Phng php hot ng l vn ng, gio dc, thuyt phc, nu gng, ly lng chn thnh i x, cm ha, khu gi tinh thn t gic, t nguyn ca nhn dn. Tuyt i khng c g p, quan liu, mnh lnh vi dn. Su l, on kt dn tc gn lin vi on kt quc t. H Ch Minh lun coi cch mng Vit Nam l mt b phn ca cch mng quc t. Pht huy ni lc gn lin vi pht huy ngoi lc. S nghip cch mng ca giai cp v sn mang tnh quc t. H Ch Minh coi bn phng v sn u l anh em. Sc mnh y phi c tp hp li thnh khi on kt vng chc. Ngi vn dng sng to, thnh cng t tng ny trong qu trnh lnh o cch mng Vit Nam. Ngay thi k cch mng gp kh khn nht cng nh khi chng thc dn Php, nh quc M, H Ch Minh tranh th c s ng tnh ng h ca anh em bu bn, ca loi ngi tin b khp th gii. Theo Ngi, v cch mng Vit Nam mun thnh cng phi kt hp vi phong tro cch mng th gii nh hai cnh ca con chim u v cng mt nhp. on kt dn tc v on kt quc t gn b cht ch, quan h bin chng vi nhau. on kt dn tc l c s cho on kt quc t. on kt quc t lm su sc, rng ri thm on kt dn tc. 4. ngha t tng i on kt ca H Ch Minh. i on kt dn tc l t tng ln, c gi tr l lun v thc tin su sc vi cch mng nc ta. T tng ny c nhiu gi tr, biu hin tp trung nhng im chnh sau: - on kt l bi hc hng u v c tnh chin lc, quyt nh mi thnh cng. Bit on kt th vt qua kh khn, th thch, khng on kt, chia r l tht bi. - on kt phi c nguyn tc, v mc tiu v li ch chung. Khng on kt mt chiu, on kt hnh thc, nht thi. - on kt trong t chc, thng qua t chc to nn sc mnh. on kt c nhn v on kt t chc khng tch ri nhau.

- on kt phi c ni dung thch hp vi tng a phng, tng t chc, tng thi k. on kt trong chnh sch tp hp cc tng lp nhn dn. - on kt i lin vi bao dung, thc hin tnh nhn o cao c, hng ti tng lai. - Lnh o xy dng khi i on kt l nhim v ca ng, l bin php pht huy sc mnh ca ng, ca ton dn tc. - Mun xy dng khi i on kt ton dn phi thc s on kt trong ng. - Thc hin ng b on kt trong ng - on kt ton dn - on kt quc t. - on kt trong mi ch trng, chnh sch ca ng v Nh nc trn c s bo v v tn trng li ch ca mi thnh vin cng ng quc gia, dn tc, quc t./.