You are on page 1of 1

GRAF1C INSTRUIRE IN DOMENIUL SECURITATII MUNCII PENTRU ANUL 2009 PENTRU ANAGAJATII INCADRATI PE FUNCTII TESA

LUNA LUNA IANUARIE 2009 DURATA ORE 2 ORE MATERIAL PREDAT

APRILIE 2009

2 ORE

IPSM PRELUCRAREA DATELOR REV1 ART 1-85 MASURI DE PRIM AJUTOR I P DEPLASARE ACASA SERVICIU LEGEA 319/2006 CAPITOLUL I-IV HG 1425 /2006 CAPITOLUL I-III TEMATICA 1T IPSM PRELUCRAREA DATELOR REV1ART 85-114 IPSM ENERGIE ELECTRICA IPSM PENTRU MANIPULAREA, TRANSPORTUL PRIN PURTARE I CU MIJLOACE NEMECANIZATE I DEPOZITAREA MATERIALELOR LEGEA 319/2006 CAPITOLUL V-XI HG 1425 /2006 CAPITOLUL IV-V TEMATICA 2T IPSM PRELUCRAREA DATELOR REV1 ART 1-85 MASURI DE PRIM AJUTOR I P DEPLASARE ACASA SERVICIU I P Birouri HG 1425 /2006 CAPITOLUL VI-VIII TEMATICA 3T IPSM PRELUCRAREA DATELOR REV1 ART 85-114 IPSM ENERGIE ELECTRICA IPSM PENTRU MANIPULAREA, TRANSPORTUL PRIN PURTARE I CU MIJLOACE NEMECANIZATE I DEPOZITAREA MATERIALELOR TEMATICA 4T IPSM PRELUCRAREA DATELOR REV1 ART 1-85 MASURI DE PRIM AJUTOR I P DEPLASARE ACASA SERVICIU TESTARE ANUALA SSM TEMATICA 5T

IULIE 2009

2 ORE

OCTOMBRIE 2009

2 ORE

IANUARIE 2010

2 ORE

DATA : 01.08.2008 INTOCMIT,