You are on page 1of 19

Sau qu trnh tham gia lp bi dng ng vin mi, bn thn ti rt ra nhng thu hoch nh sau: I.

V ch ngha Mc-L nin v t tng H Ch Minh Con ng x hi ch ngha trn nn tng ch ngha Mc Lnin v t tng H Ch Minh Cng lnh xy dng t nc trong thi k qu ln ch ngha x hi c thng qua i hi i biu ton quc ln th VII ca ng nm 1991 ch r: ng ly ch ngha Mc Lnin v t tng H Ch Minh lm nn tng t tng, kim ch nam cho hnh ng i hi IX khng nh: ng v nhn dn ta quyt tm xy dng t nc Vit Nam theo con ng x hi ch ngha trn nn tng ch ngha Mc Lnin v t tng H Ch Minh. T tng H Ch Minh l mt h thng quan im ton din v su sc v nhng vn c bn ca cch mng Vit Nam, l kt qu ca s vn dng v pht trin sng to ch ngha Mc Lnin vo iu kin c th ca nc ta, k tha v pht trin cc gi tr truyn thng tt p ca dn tc, tip thu tinh hoa vn ho nhn loi. T tng H Ch Minh soi ng cho cuc u tranh ca nhn dn ta ginh thng li, l ti sn tinh thn to ln ca ng v dn tc ta. T tng H Ch Minh l kt qu ca s vn dung v pht trin sng to ch ngha Mc Lnin vo iu kin c th ca nc ta. Ch tch H Ch Minh ch r: Trong thi i ngy nay c lm ch ngha nhng ch ngha Mc Lnin l ch ngha chn chnh nht, chc chn nht, cch mng nht, l c s th gii quan v phng php lun thc s cch mng v khoa hc. Di nh sng ca ch ngha Mc Lnin, tng kt kinh nghim cch mng th gii v thc tin tnh hnh t nc, Ngi chun b v chnh tr, t tng v t chc, cn b cho s ra i ca ng Cng sn Vit Nam, son tho Chnh cng vn tt, Sch lc vn tt, xc nh ng li ng n cho cch mng Vit Nam. Trong sut qu trnh lnh o cch mng Vit Nam, Ngi vn dng nhun nhuyn ch ngha Mc Lnin, gii quyt thnh cng nhng vn c bn ca cch mng Vit Nam, a cch mng Vit Nam i t thng li ny n thng li khc, qua , pht trin sng to, lm phong ph thm kho tng l lun Mc Lnin. Thng li ca s nghip cch mng gii phng dn tc, ginh c lp dn tc v a t nc pht trin i ln ch ngha x hi, b qua ch t bn ch ngha theo t tng H Ch Minh v ng li ca ng l mt minh chng sng ng

v s vn dng thnh cng ch ngha Mc Lnin nc ta. Vic vn dng ch ngha Mc Lnin, t tng H Ch Minh trong iu kin thc tin nc ta hin nay ang l vn c ng ta ht sc quan tm, coi l mt trong nhng nhim v hng u. Vn dng ch ngha Mc Lnin, t tng H Ch Minh phi i lin vi b sung v pht trin da trn nhng vn m thc tin t ra. Phi chm ch pht hin, tng kt thc tin tm ra ci mi ca l lun, b sung cho kho tng l lun mc xt, dng n nh mt kim ch nam dn ng ch khng phi kinh thnh ri vo gio iu. Kin quyt u tranh chng nhng lun iu v th on kch, ph nhn, xuyn tc ch ngha Mc Lnin, t tng H Ch Minh u tranh c hiu qu, cn nm c h thng tng lun im ca ch ngha Mc Lnin, t tng H Ch Minh, gn vi hon cnh lch s v yu cu c th cn gii quyt. ng thi, phi tip tc pht trin ch ngha Mc Lnin, t tng H Ch Minh trong iu kin mi; a nhng t tng, quan im vo thc t cuc sng, em li hiu qu thit thc nhm hin thc ho thng li nhng c trng c bn ca cch mng x hi, hin thc ho thng li mc tiu dn giu, nc mnh, x hi cng bng, dn ch, vn minh. l cch tt nht bo v ch ngha Mc Lnin, t tng H Ch Minh. Phi kin quyt u tranh chng t tng c hi, xt li v bo th, gio iu.

Tng cng bi dng cc k nng t hc tp, tu dng, rn luyn v ch phn u cho ng vin h bit cch thc t iu chnh, t iu khin bn thn mnh, sa mnh cho ph hp vi nhng tiu ch, yu cu i hi khch quan ca tnh hnh, nhim v mi. Lun bm st thc tin i sng x hi v thng qua cc hot ng thc tin sinh ng, gio dc tinh thn t gic hc tp, tu dng, rn luyn cho ng vin tr ph hp vi lnh vc, cng vic, chc trch, nhim v ca tng ng vin.

Ngy nay, tnh hnh kinh t - chnh tr x hi trong nc v trn th gii ang c nhng bin ng mi, s tc ng ca mt tri nn kinh t th trng, s giao lu, hi nhp quc t cng m rng. Cng vi s chng ph ca cc th lc th ch bng din bin ho bnh vi cc th on tinh vi v quyt lit hn, ang t ra

cho cch mng nc ta nhng yu cu, nhim v v thch thc mi, i hi i ng cn b, ng vin, c bit l lc lng ng vin tr cng phi c nhng nhn thc mi cho ph hp vi yu cu ca thc tin mi, phi nu cao thc t hc tp, tu dng, rn luyn trong thc tin, nng cao bn lnh chnh tr, trnh tr tu, tri thc khoa hc cn thit v phm cht o c, li sng, phng php v tc phong cng tc p ng i hi ngy mt cao hn ca tnh hnh, nhim v mi. Trong khi i ng ng vin tr ch yu l nhng ngi ang la tui thanh nin h thng l lp ngi hng hi, tch cc nng ng, nhy bn vi ci mi, nhng l lun ca h cn thiu, kinh nghim cn t, h cha c tri nghim nhiu trong hot ng thc tin. Cho nn trong cng tc ca h thng gp nhng nhim v, thch thc mi, nhng vn phc tp, kh khn m h phi t gii quyt, nu khng tch cc t hc tp, tu dng v rn luyn; khng ngng nng cao ton din c phm cht v nng lc th s khng sc vt qua hon thnh nhim v ca ngi ng vin. V vy, quan tm gio dc, rn luyn i ng ng vin tr ca cc cp u ng v ng vin gip h nng cao hn na cht lng t hc, t tu dng, rn luyn ca ng vin l ni dung trng yu, rt cn kp trong cng tc xy dng i ng ng vin, c bit l ng vin mi kt np trong tnh hnh mi hin nay. T hc tp, tu dng, rn luyn ca i ng ng vin tr trong thc tin l phng thc ch yu v trc tip mi ng vin tr b sung, b p thm nhng thiu ht v phm cht chnh tr, o c, kin thc, nng lc, kinh nghim cng tc p ng vi s vn ng, pht trin ca cch mng trong giai on mi. nng cao thc t hc tp, tu dng, rn luyn ca i ng ng vin tr trong s nghip i mi, hi nhp v pht trin ca t nc hin nay cn phi quan tm gii quyt ng b mt s yu cu, ni dung ch yu sau y: Mt l, tng cng gio dc ng c, bi dng k nng, xy dng tinh thn t gic hc tp, tu dng, rn luyn cho i ng ng vin tr nhm p ng tt nht yu cu, i hi mi ca x hi ca chc trch, nhim v, lnh vc, st vi cng vic thc t, thit thc ca mi ng vin. Tinh thn t gic hc tp, tu dng, rn luyn ca ng vin tr ch c kt qu tt khi chnh i ng ny nhn thc ng n nhng yu cu, chun mc v phm cht chnh tr, phm cht tr tu, o c, li sng v nng lc cng tc ca ngi ng vin v t nhn thc ng v chnh bn thn mnh. xy dng thi , ng c t hc tp, tu dng, rn luyn ng n cho i ng ng vin tr, trc ht cc cp u ng, th trng cc c quan, ban, ngnh, a phng v n v cn phi tng cng cng tc gio dc thng xuyn cho i ng ng vin tr nng cao nhn thc v v tr, vai tr ca vic t hc, t tu dng v rn luyn ca bn thn h, thy r nhng yu cu, i hi khch quan v tiu chun ng vin. c bit l phi gio dc cho mi ng vin

tr nhn thc su sc rng: phm cht o c cch mng v trnh nng lc ca con ngi khng phi hon ton do t nhin m c, m mt phn ln phi tri qua qu trnh hc tp, rn luyn thng xuyn, lin tc, nghim tc v bn b nh ngc cng mi cng sng, vng cng luyn cng trong nh Ch tch H Ch Minh cn dn cn b, ng vin. Trong qu trnh gio dc phi gip cho ng vin tr, phn bit c ranh gii gia ngi ng vin v qun chng tch cc ngoi ng, ngi ng vin phi th hin s hn hn ca mnh i vi qun chng trnh tri thc, tnh tin phong gng mu, phong cch sng trong sch lnh mnh, phng php lm vic khoa hc hiu qu, trch nhim chnh tr cao,phi l ngn c dn ng, nh hng chnh tr, l ch da tin cy ca qun chng ca nhn dn. Qua nng cao trnh thc, t thc v ch ca ng vin, nh hng v khch l h t gic, tch cc hc tp, tu dng, rn luyn bn b bin yu cu, i hi khch quan nhng tiu chun ng vin trong tnh hnh mi ca cch mng thnh thnh nhu cu t thn bn trong ca mi ng vin mi. Hai l, mi ng vin tr cn phi t xc nh r v mnh v tch cc gii quyt nhng mu thun gia yu cu nhim v ca cch mng, ca a phng, ngnh, ca c quan, n v mnh vi trnh bt cp ca bn thn xy dng k hoch, xc nh ch, quyt tm thng xuyn t hc tp, tu dng, rn luyn nng cao trnh tr tu, kin thc, nng lc cn thit v phm cht o c li sng, phng php, tc phong cng tc, lm vic ca mnh hon thnh nhim v c ng v nhn dn giao cho. ng vin tr c t nhn thc, t nh gi, t hiu bit ng v bn thn mnh th mi tch cc sa mnh c, Trn c s mi xy dng v thc hin k hoch t hc tp, tu dng, rn luyn mt cch st thc, khoa hc, hp l v c hiu qu. V vy, mi ng vin tr phi bit cch t nh gi ng kh nng mnh, i chiu bn thn mnh xem c nhng im mnh, im yu g, cn thiu ht nhng g so vi tiu chun v nhng yu cu nhim v, chc trch c th ca tng ng vin. Ch tch H Ch Minh ch r: mun thnh cn b tt phi c tinh thn t ch trch Cn phi nhn thc v t gio dc khng ngng, cn phi c s thnh thc t vch ra nhng khuyt im sai lm bi b v sa i i.Khng chu t ph bnh, t ch trch th khng bao gi tn ti c(1). Da trn s t nh gi ng bn thn mnh, bit ng s phi tri ca mnh, mi ng vin phi t xy dng k hoch, xc nh ni dung, bin php v ch quyt tm t hc tp, tu dng, rn luyn nng cao trnh tr tu, kin thc, nng lc cn thit v phm cht o c li sng, phng php, tc phong cng tc, lm vic ca mnh. y l qu trnh ch quan ho ci khch quan, l i hi cao nht tnh tch cc, ch ng ca mi ng vin tr. i hi mi ng vin phi bit t thuyt phc bn thn mnh, m th theo nhng phm cch tt p ca ngi ng

vin cch mng. T n lc, c gng khng ngng t ng vin, t khuyn nh mnh vt qua nhng kh khn tr ngi, tch cc, ch ng trong t hc tp trau di nhng tri thc v kinh nghim thit thc, c ch nht nng cao trnh , tr tu trong lnh vc hot ng, cng tc thc t ca mnh v t rn luyn nhng phm cht, hnh vi, thi quen tt v loi b nhng hnh vi, thi quen xu, khng ph hp vi t cch ca ngi ng vin. Ba l, to mi trng, iu kin rn luyn thc tin v phong tro t gic hc tp, tu dng, rn luyn ca i ng ng vin tr gn vi cuc vn ng Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh. Cc cp u, t chc ng, th trng, cc a phng, ngnh, c quan n v cn phi to ra mi trng, nhng iu kin, hon cnh thun li, thit thc nht ng vin tr ny sinh nhu cu v ng c hc tp, tu dng, rn luyn ng n. ng thi phn cng, giao nhim v cho ng vin tr trong hot ng thc tin h c iu kin c st, rn luyn, th thch. Tip tc y mnh hn na phong tro t gic hc tp, tu dng, rn luyn ca i ng ng vin trong c quan, n v, gn vi cuc vn ng Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh. Cuc vn ng Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh ngy cng phi i vo chiu su c biu hin qua nhng vic lm ht sc c th, thit thc, ngha. Nhng chuyn bin trong nhn thc ca mi cn b, ng vin v mc ch, ngha, ni dung ca cuc vn ng l c s quan trng bn thn mi ng vin tr t hc tp, rn luyn, phn u tu dng o c v lm theo tr thnh hnh ng t gic, t nguyn, t thn trong mi ngi ng vin tr, nn coi vic rn luyn o c cch mng l thc o lng cao thng ca mi cn b, ng vin. Bn l, pht huy vai tr tin phong, gng mu ca i ng cn b, ng vin v t hc tp, tu dng, rn luyn cho ng vin tr noi theo. Sinh thi Ch tch H Ch Minh thng nhc nh cn b, ng vin phi: Ly gng ngi tt, vic tt hng ngy gio dc ln nhau l mt trong nhng cch tt nht xy dng ng, xy dng cc t chc cch mng, xy dng con ngi mi, cuc sng mi(2). Cho nn pht huy cao vai tr tin phong, gng mu ca i ng cn b, ng vin ch tr, lnh o, ng vin c, ng vin lo thnh v thc tu dng, rn luyn o c cch mng, o c ngh nghip, thng xuyn t hc nng cao trnh chnh tr, chuyn mn, nghip v v sng to trong cc hot ng cho ng vin tr noi theo. Mi cn b, ng vin phi thm nhun su sc t tng ca Ch tch H Ch Minh, ca ng ta: hc tp, rn luyn l cng vic sut i ca cn b, ng vin mi cn b, ng vin phi c k hoch thng xuyn t hc tp, nng cao trnh l lun chnh tr, kin thc v nng lc hot ng thc tin. Hc tp

va l quyn li va l ngha v bt buc i vi mi cn b, ng vin v phi c quy nh thnh nn np, ch . Mi cn b, ng vin phi tht s l mt tm gng sng mu mc trong hc tp, trong cng tc cng nh trong cuc sng cho ng vin tr hc tp v noi theo. Thng xuyn v kp thi thc hin tt vic nu gng, biu dng, khen thng, tuyn truyn v nhn rng nhng tm gng in hnh v ng vin tr tiu biu trong qu trnh t hc tp, tu dng, rn luyn nhm kch thch tnh tch cc, t gic v khi dy s say m, hng th, lng nhit huyt vn ln phn u hc tp, tu dng, rn luyn pht trin khng ngng ca h. ng thi ph phn nhng ng vin thiu c gng, da dm, li, li hc tp, khng chu tu dng, rn luyn o c cch mng Trong giai on mi ca cch mng t hc tp, tu dng rn luyn phi tr thnh nhu cu trc tip, thi quen, hnh vi hng ngy ca mi cn b, ng vin. Cn b, ng vin no li hc, li suy ngh, khng thng xuyn tip nhn, cp nht nhng thng tin mi, nhng tri thc mi cng l mt biu hin suy thoi v o c. ng vin tr c bit ng vin l thanh nin, hc sinh, sinh vin, tr thc v cng nhn - ngun nhn lc quan trng trong thi k hi nhp v pht trin ca t nc cn phi thng xuyn t phn u hc tp, tu dng, rn luyn khng ngng va lm va hc cng phi hc c phm cht o c tt, c thc chnh tr, lp trng quan im vng vng, trnh chuyn mn gii, xung kch, nng ng, sng to; ng thi, phi c tinh thn hc hi, khim tn, cu th, tn tm, tn lc em tr tu ca mnh phc v s nghip cch mng ca ng, ca nhn dn./. Trc lc i xa, Ch tch H Ch Minh li li di hun dn d v ng, v v vn o c cch mng: ng ta l mt ng cm quyn. Mi ng vin v cn b phi tht s thm nhun o c cch mng. Phi tht s cn, kim, lim chnh, ch cng v t. Phi gi gn ng ta tht trong sch, phi xng ng l ngi y t tht trung thnh ca nhn dn. C th ni, bn Di chc l kt tinh nhng quan im ct li nht ca t tng H Ch Minh, l ti sn tinh thn v gi, l ngun sc mnh ln ng ta v nhn dn ta vt qua mun vn kh khn, thch thc hon thnh mi nhim v trong tng giai on Cch mng. T tng H Ch Minh v o c cch mng c th khi qut thnh bn ni dung c bn l: Trung vi nc, hiu vi dn; Yu nc thng ngi, Cn kim, lim, chnh, ch cng v t v tinh thn quc t trong sng. Trong , Trung vi nc, hiu vi dn v cn, kim, lim, chnh, ch cng v t l hai ni dung c Bc cp nhiu nht trong cc bi ni, bi vit ca mnh v o c cch mng. Theo

Ch tch H Ch Minh: o c cch mng khng phi l o c th cu. N l o c mi. o c v i, n khng v danh vng c nhn m l v li ch chung ca ng, ca dn tc, ca loi ngi. Trung vi nc, hiu vi dn. iu ch cht nht ca o c cch mng theo H Ch Minh l: Tuyt i trung thnh vi ng, vi T quc, vi nhn dn, trong bt k hon cnh kh khn no cng kin quyt lm ng ng li, chnh sch v Ngh quyt ca ng, php lut ca Nh nc, ra sc phn u thc hin mc tiu c lp dn tc gn lin vi ch ngha x hi, sut i u tranh cho ng, cho cch mng, v hnh phc ca nhn dn. Cn, kim, lim chnh, ch cng v t l mt phm cht o c gn lin vi cc hot ng hng ngy ca mi ngi. Nhng i vi ngi cn b, ng vin th y l mt phm cht quan trng nht. V o c cch mng l ci gc, l phm cht nn tng trong nhn cch ngi cn b. o c cch mng ca cn b c H Ch Minh v nh gc ca cy, ngn ngun ca sng sui. Cng nh sng th c ngun mi c nc, khng c ngun th sng cn. Cy phi c gc, khng c gc th cy ho. Ngi cch mng phi c o c, khng c o c th d ti gii n my cng khng lnh o c nhn dn(1). Do vy, ti luyn o c cch mng i hi phi c s phn u khng ngng ngh ca mi con ngi, mi th h v ton x hi. Chm lo ci gc, ci ngun y l nhim v ca ng v mi c nhn con ngi. Cn, l lao ng cn c, sing nng, c k hoch chuyn su, sng to, thi ua sn sut cho mau, cho tt, cho nhiu, c nng sut, cht lng, hiu qu, t lc cnh sinh, khng li, khng li bing, da dm, phi kin tr, bn b, do dai, c thi ng vi lao ng, coi l ngha v thing ling, l ngun sng, ngun hnh phc ca con ngi. Kim, tc l tit kim sc lao ng, th gi, tin bc ca nhn dn, ca Nh nc v ca bn thn, t vic nh, khng xa x, khng lng ph, khng ba bi. Ci g cn chi th chi, khng hoang ph, ph trng. Tit kim khc vi bn xn xem ng tin to bng ci nng. Bc dy cn v kim phi i i vi nhau, nh hai chn ca con ngi. Cn m khng kim, th lm tng no xo tng y, khng li hon khng. Kim m khng cn, th khng tng thm, khng pht trin c. M vt g cng khng tin tc l thoi. Lim, l trong sch, khng tham lam, khng tham , tn trng, gi gn ca cng, ca dn, khng chim dng ca cng lm ca t, sch nhiu nhn dn. Khng tham

a v, khng tham tin ti, khng tham sung sng. Khng tham ngi tng bc mnh. V vy m quang minh chnh i. Khng bao gi h ho, ch c mt th ham l ham hc, ham lm, ham tin b.Chnh, l khng t, thng thn, ng n. Cn, kim, lim, chnh l ci r ca mnh. Mt ngi phi cn, kim, lim, nhng phi chnh mi l ngi hon thin. Ch cng v t, theo H Ch Minh, y l mt cu chm ngn ca ngi xa, c tnh nh hng mi ngi phn u, tu dng, rn luyn vn ti ci tt p. Ngi ni: Khi lm bt c mt vic g cng ng ngh ti mnh trc, khi hng th th mnh nn i sau. Phi lo trc thin h. Ngc li l d cng vi t phi loi b. H Ch Minh cn ch ra mi quan h gia cc phm cht: cn, kim, lim, chnh s dn n ch cng v t. Ngc li, ch cng v t, mt lng v nc, v dn, v ng th nht nh s thc hin c cn, kim, lim, chnh v c c nhiu c tnh tt khc. Trong nhiu bi ni, bi vit ca mnh, Ch tch H Ch Minh lun nhc nh, ngi cn b, ng vin phi lun nu cao tinh thn trch nhim, v trch nhim trc nhn dn chnh l mt trong nhng thc o quan trng v phm cht o c ca mi cn b, ng vin. Theo t tng H Ch Minh v o c cch mng, th t ph bnh v ph bnh l mt nguyn tc khng th thiu c trong xy dng nn o c mi - o c cch mng. Trong sut cuc i hot ng cch mng ca mnh, Ch tch H Ch Minh khng ch lun nhc nh cn b, ng vin phi quan tm rn luyn o c cch mng m chnh bn thn Ngi l tm gng sng ngi v o c cch mng. Ngi khng nh: Ngi cn b cch mng phi c o c cch mng. Phi gi vng o c cch mng mi l ngi cn b cch mng chn chnh. Thm nhun li dy ca Ngi, nhiu th h cn b, ng vin phn u qun mnh cho s nghip cch mng ca ng, Nh nc v nhn dn, xng ng l ngi chin s xung phong c phm cht o c cch mng trong sng c qun chng tin yu, mn phc. Nhng cn b, ng vin ly li dy ca Bc lm phng chm hnh ng: Trung vi ng, trung vi nc, hiu vi dn, cn, kim, lim, chnh, ch cng v t; sn sng hin dng i mnh cho l tng c lp dn tc v ch ngha x hi; nhim v no cng hon thnh, kh khn no cng vt qua, k th no cng nh thng.

ng tic l bn cnh nhng tm gng hy sinh qun mnh vn cn khng t cn b, ng vin thoi ho, bin cht v t tng chnh tr, o c, li sng. H cha thc hin nghim tc nhng iu Ch tch H Ch Minh dy: nhiu chun mc, nguyn tc c Ngi nu ra khng c thc hin trong cuc sng. Ngh quyt Hi ngh Trung ng 4 (kha XI): Mt s vn cp bch v xy dng ng hin nay ch r: Mt b phn khng nh cn b, ng vin, trong c nhng ng vin gi v tr lnh o, qun l, k c mt s cn b cao cp, suy thoi v t tng chnh tr, o c, li sng vi nhng biu hin khc nhau v s phai nht l tng, sa vo ch ngha c nhn ch k, c hi, thc dng, chy theo danh li, tin ti, kn ca a v, cc b, tham nhng, lng ph, ty tin, v nguyn tc... (2) Nhng sai phm v ang a li nhng tn tht rt ln cho s nghip cch mng. iu ng lo ngi l nhng sai phm khng nhng lm thit hi ln n kinh t ca Nh nc m cn lm suy gim nim tin trong nhn dn i vi ng, Nh nc v ch ta. chn chnh v kp thi ngn chn thc trng , thit ngh rng ng ta cn phi tng cng hn na vic gio dc o c cho i ng cn b, ng vin, c bit l trong giai on hin nay. V th, theo chng ti cn lm tt mt s ni dung sau: Mt l: ng ta phi tng cng gio dc Ch ngha Mc Lnin, T tng H Ch Minh cho i ng cn b, ng vin. Vn gio dc Ch ngha Mc Lnin, T tng H Ch Minh cho i ng cn b, ng vin l vn ng ta lun t ln hng u trong bt k giai on cch mng no. Bi ng ta xc nh: Trang b cho i ng cn b, ng vin nhng tri thc c bn v Ch ngha Mc Lnin, T tng H Ch Minh l gip cho h c bn lnh v gi vng bn lnh chnh tr. Bn lnh chnh tr vng vng s gip cho cn b khng d b lay ng trc nhng kh khn, nhng cm d vt cht. D trong bt c hon cnh no ngi cn b cng vn mt lng, mt d tin ng v theo ng. Lm c iu mi xng ng l ngi y t trung thnh ca nhn dn. Hai l:Mun gio dc o c c hiu qu, trc ht ngi cn b lnh o qun l phi l tm gng cho qun chng noi theo. Theo Ch tch H Ch Minh ngi cn b, ng vin c o c cch mng l nhng ngi c vn ho, phi xung phong, gng mu lm trc thin h v phi hng bng lc sau thin h. Ci g li cho ng, cho dn th kh my cng lm, ci g hi n ng, n dn th kin quyt chng li. Chnh v vy, trong bt k c

quan, t chc no ngi lnh o, qun l cng phi l ngi gng mu i u trong mi hot ng. Ngi cm quyn phi thanh lim th mi cm ho c qun chng. c bit ngi lnh o phi c phm cht o c trong sch, lm gng cho qun chng noi theo. Qun chng hc tp, tu dng phn u v lm theo li ni, vic lm ca ngi cn b, ng vin v h l cu ni gia ng v qun chng. Ch tch H Ch Minh thng dy cn b, ng vin: Trc mt qun chng khng phi ta c vit ln trn ch cng sn m ta c h qu mn. Qun chng ch qu mn nhng ngi c t cch o c. Mun hng dn nhn dn, mnh phi lm mc thc cho ngi ta bt chc. Nu mnh tham bo ngi ta lim khit c c khng?. Khng c. Mnh trc ht phi sing nng, trong sch th mi bo ngi ta trong sch, sing nng c(3). Ba l: Ngi cn b, ng vin phi khng ngng t rn luyn, t tu dng o c. Bc ni: o c Cch mng khng phi t trn tri ri xung. N do u tranh rn luyn bn b hng ngy m pht trin v cng c, cng nh ngc cng mi cng sng, vng cng luyn cng trong p ng yu cu trong cng cuc i mi hin nay, ngi cn b phi khng ngng tu dng o c c nhn, t rn luyn, t nh gi, t iu chnh mnh theo cc gi tr o c. Thc t chng minh rng s tc ng c mc ch ca gio dc ch bt u pht huy tc dng khi c s hng ng ca i tng mt cch t gic. Mun dn tc pht trin thnh vng th mi cn b phi ham m hc tp v ng dng nhng iu hc vo trong thc tin c hiu qu. Ngi cn b khng ch tu dng o c trong hc tp, trau di o c cch mng m cn phi tu dng, rn luyn o c trong tt c mi lnh vc. Bn l: a vic hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh thnh nn np thng xuyn t hiu qu ngy cng cao. iu ny i hi cp y ng cc cp, trc tip l ban thng v cp y, ng ch b th cp y cn tp trung lnh o, ch o vic qun trit su sc, y v t chc thc hin nghim tc Ch th ca B Chnh tr v hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh theo ng K hoch s 03-KH/T. ngy 1-7-2011 ca Ban B th v trin khai thc hin Ch th s 03-CT/T. ngy 14-5-2011 ca B Chnh tr t nay n nm 2015. Trong bi cnh ca tnh hnh v nhim v mi, chng ta quyt tm lm cho ton ng, ton dn v ton qun ta nhn thc su sc nhng ni dung c bn v gi tr to ln ca t tng, o c v phong cch H Ch Minh; to s chuyn bin su sc hn na thc tu dng, rn luyn nng cao o c cch mng, u tranh chng ch ngha c nhn, c hi thc dng, y li suy thoi v t tng chnh tr, o c li sng v cc t nn tham nhng, tiu

cc, gp phn thc hin thng li Ngh quyt i hi XI ca ng. Phi coi vic hc tp v lm theo tm gng o c ca Ngi l vic lm hng ngy, l trch nhim v l li ch thit thn ca mi cn b, ng vin v cc tng lp nhn dn; gn kt cht ch vi cng tc xy dng, chnh n ng, cc cuc vn ng ang trin khai; cc phong tro thi ua yu nc; to nn ng lc thc y vic hon thnh nhim v chnh tr tng a phng, n v. y l cng vic i hi thc t tu dng t rn luyn ca tng ngi. Cn b, ng vin gi chc v cng cao, cng phi gng mu cho cp di v cc tng lp nhn dn hc theo, noi theo, k c tc phong, phong cch cng tc lnh o, ch o. Xy dng v thc hin nghim tc cc quy nh, quy ch v trch nhim t gic gng mu ca cn b ch cht, ngi ng u c quan, n v; quy nh v a vic hc tp v lm theo tm gng o c ca Bc H vo sinh hot thng xuyn ca t chc ng, chnh quyn, on th v nhn dn. Tip tc xy dng v thc hin chng trnh ging dy v hc tp t tng, tm gng o c, phong cch H Ch Minh cho hc sinh, sinh vin, cn b, ng vin. Cng vi l cc quy nh, quy ch kim tra, gim st ng b, cht ch ca cp y ng, chnh quyn v on th vic hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh l nhim v hng ngy, thng xuyn, tin ti tr thnh nhu cu t thn ca tng tp th v c nhn, nht l i ng cn b, ng vin. Tm li: Tu theo tng thi k cch mng, Bc ra nhng yu cu o c thch hp mi ngi phn u, rn luyn v hon thnh nhim v. C th ni, o c ca Bc c soi sng mt cch ton din, bao gm mi lnh vc hot ng, trn mi phm vi v mi quan h ch yu ca mi ngi. Trong cuc sng hin i ngy nay, nhng iu Ngi cn dn v o c vn lun c ngha trong vic tu dng, rn luyn o c ca cn b, ng vin v mi ngi dn./. Nhn thc ca c nhn sau khi hc tp, nghin cu chuyn , lin h vi chc trch nhim v c giao. T tng o c H Ch Minh l mt h thng cc quan im c bn v ton din v o c, bao gm: v tr, vai tr, ni dung ca o c; nhng phm cht o c c bn v nhng nguyn tc xy dng nn o c mi; yu cu rn luyn o c vi mi ngi cch mng. Cuc vn ng Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh do B chnh tr pht ng v c nc hng ng vi mc ch, ngha l lm cho ton ng, ton dn nhn thc su sc v nhng ni dung c bn v gi tr to ln ca t tng o c v tm gng o c H Ch Minh; to s chuyn bin mnh m v thc tu dng, rn luyn v lm theo tm gng o c ca Ngi; y li s suy thoi v t tng chnh tr, o c, li sng v cc t nn x hi. Hin nay,

trong mi quan h ca ng vi nhn dn ny sinh nhiu vn , khng ch l mt s chnh sch cha tht st hp vi thc t nh hng n sn xut, i sng nhn dn, vi phm quyn lm ch v quyn li chnh ng ca ngi dn, lm suy gim lng tin ca nhn dn. Hn bao gi, lc ny vic hc tp v lm theo tm gng o c ca Bc, mi ngi ng vin, cng chc "D cng tc to hay nh, a v cao hay thp, u cng phi lm gng mu cho qun chng". Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh v nng cao thc trch nhim, ht lng ht sc phc v T quc, phc v nhn dn trong giai on hin nay. Vi vai tr chc trch, nhim v c giao, bn thn ti phn u rn luyn, kt qu nhiu nm lin t danh hiu chin s thi ua cp c s, cp tnh, bng khen, giy khen ca UBND tnh v ngnh VHTT. Ring trong nm 2011 thc hin v hon thnh mt s nhim v trng tm nh sau: * Nhng u im: - Tham mu trin khai Quy hoch karaoke, v trng trn a bn thnh ph Bin Ha n nm 2020. Cng tc thm nh iu kin v qun l cp giy php ng Quy hoch do Tnh v thnh ph ban hnh. - Phi hp Kim tra lin ngnh tham mu Lp tp hun bi dng trin khai vn bn php lut cho CB.VHTT 30 phng x. Qua , gip cn b cp nht nhng thng tin mi nht v ch trng, chnh sch php lut ca nh nc gp phn gim bt nhng sai phm trong lnh vc kinh doanh. - Tip tc thc hin n t, i tn ng thnh ph Bin Ha (giai on 2), tham gia kho st thc a 2 t vi 135 tuyn ng thnh ph Bin Ha. Qua nghin cu tiu s cc danh nhn vn ha chn v t 74 tuyn ng iu kin a vo t tn. Hin ang tip tc nghin cu t tn cho 48 tuyn ng trong n b sung. - Tham mu t chc k nim Ngy Gia nh Vit Nam (28/6/2001 - 28/6/2011) vi cc hot ng nh: Hi thi nu n thnh ph Bin Ha ln th I/2011 vi ch : "Hng Vit qu nh" thu ht 60 gia nh ca 30 phng, x tham d ti Cng vin Bin Hng vi kinh ph x hi ha 100% hn 100 triu ng. Cng nhn dp ny tham mu t chc sinh hot chuyn bng hnh thc trc tip truyn hnh trn sng i ng Nai 2 vi ch : "ng x gia cha m v con trong nhp sng cng nghip hin i", thu ht hng ngn cn b cng chc vin chc thnh ph v phng x tham d trc tip ti khn phng v nhiu khn gi xem trc tip trn sng i truyn hnh. Qua vn ng ng gp vo Qu khuyn hc thnh ph Bin Ha vi s kinh ph 100 triu ng do cc Cng ty, Doanh nghip trong v ngoi tnh ng h, ti tr. - Vi vai tr t trng nghip v vn ha bn thn ti tham gia thc hin d tho Quy hoch qung co trn a bn thnh ph Bin Ha, ng gp kin trong cc cng tc qun l biu din ngh thut, qun l di tch trn a bn thnh ph Bin Ha i vo n np v ng quy nh php lut.

- Vi nhim v k ton n v kim k ton ca phong tro TDKXDSVH v kim tra lin ngnh thnh ph. Bn thn lun chp hnh v m bo thc hin ch qun l thu chi ngn sch theo quy nh. m bo ch thanh quyt ton vi lnh o c quan v c quan qun l ti chnh m bo thi gian. Tham mu iu tit trong vic cp pht ngun kinh ph hot ng ti n v v m bo kinh ph hot ng c hiu qu. Thc hin quy ch qun l chi tiu ni b ti n v, cng khai ti chnh hng nm theo quy nh. Thc hin tit kim, chng lng ph trong n v. - V li sng, o c. Tuy khng phi l ng vin nhng t tng vng vng, lun gn b vi ngnh, vi cng vic c giao. C tnh ng ch thng yu gip nhau cng tin b, ph bnh v t ph bnh chn thnh; ni thng ni tht khng ngi va chm; on kt vi mi ngi xung quanh, nu mnh c khuyt im th nhn khuyt im trc mi ngi, sn sng hc hi nhng iu hay l phi. Bn thn lun vn ng gia nh v ngi thn thc hin tt ng li ch trng ca ng, Php lut ca Nh nc. Tip xc phc v nhn dn vi thi n cn v trch nhim. * Nhng hn ch bn thn, nguyn nhn. Bn cnh nhng kt qu lm c, bn thn ti vn cn mt s hn ch rt kinh nghim nh sau: - Cn phi hp tt hn na vi thnh vin trong T, nm chc cng vic c nhn v hiu bit nhim v chuyn mn ca thnh vin trong b phn, iu hnh cng vic chung trong T c tt hn. - Cn kho lo, nh nhng hn trong gp vi ng ch, ng nghip. 3. xut, kin ngh vi c quan chi b. Kt qu trin khai cuc vn ng khng nh vic hc v lm theo tm gng o c H Ch Minh va c ngha cp bch, trc mt, va c ngha c bn, lu di i vi s nghip xy dng v bo v T quc ca ton ng, ton qun, ton dn. V th, B th chi b, ngi ng u c quan n v cn y mnh vic hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh, vic trin khai hc o c HCM trong thi gian ti cn i vo trng tm, trnh chung chung tt c cn b cng chc trong n v nhn thc su sc nhng ni dung c bn ca t tng, o c H Ch Minh. Trong cng tc lnh o, ch o i hi cht ch, kt hp vic t chc hc tp, lm theo tm gng o c H Ch Minh gn vi nhim v chuyn mn; cng tc phn cng, phn nhim cn c th, hp l cho tng b phn chuyn mn, tng cn b ph trch nhm pht huy nng lc s trng; Lnh o c quan cn ch trng v pht huy tinh thn ch ng, sng to cng tc chuyn mn, nu im sng nhng b phn, c nhn hc tp lm theo tm gng o c H Ch Minh. 4. Phng hng phn u ca c nhn trong vic lm theo o c H Ch

Minh. - Phn u hon thnh tt nhim v chuyn mn, pht huy sng kin sng to trong cng vic c giao. C th: + Tip tc thc hin n n t mi tn ng thnh ph Bin Ha giai on II trnh HND tnh ng Nai ra quyt nh ban hnh v trin khai thc hin. + Tuyn truyn nm an ton giao thng (2000 l c v 100 hp n) theo hnh thc x hi ha. Tc hin K hoch trang tr c, hoa hnh thc x hi ha trong nm 2012 (L 30/4, 2/9 v tt nguyn n 2013) + Hon thnh n quy hoch tuyn truyn c ng v qung co ngoi tri giai on 2012 - 2016 v nh hng n nm 2020. + Trin khai Ngh quyt s 24/2011/NQ-HD8ND ngy 21/12/2011 ca HND thnh ph Bin Ha (Kha X) v thc hin chng trnh chng trnh "xanh, sch, p" trn a bn thnh ph Bin Ha giai on 2011 - 2016. - Nu cao tinh thn t ph bnh v ph bnh, t rn luyn trau di phm cht o c, li sng, tc phong ca mt cn b cng chc. Khng ngng hc tp nng cao trnh v chuyn mn nghip v, trnh chnh tr hon thnh tt nhim v chuyn mn. - Rn luyn v phm cht, o c cch mng, gi vng lp trng chnh tr; thc hnh tit kim trong cng tc trn c s thc hin tt quy ch chi tiu ni b c quan. 0--------------ng vin tr lm th no t hc tp, tu dng, rn luyn trc tnh hnh mi Tin ng ngy: 18/4/2012 - Xem: 911 Tng cng bi dng cc k nng t hc tp, tu dng, rn luyn v ch phn u cho ng vin h bit cch thc t iu chnh, t iu khin bn thn mnh, sa mnh cho ph hp vi nhng tiu ch, yu cu i hi khch quan ca tnh hnh, nhim v mi. Lun bm st thc tin i sng x hi v thng qua cc hot ng thc tin sinh ng, gio dc tinh thn t gic hc tp, tu dng, rn luyn cho ng vin tr ph hp vi lnh vc, cng vic, chc trch, nhim v ca tng ng vin.

Ngy nay, tnh hnh kinh t - chnh tr x hi trong nc v trn th gii ang c nhng bin ng mi, s tc ng ca mt tri nn kinh t th trng, s giao lu, hi nhp quc t cng m rng. Cng vi s chng ph ca cc th lc th ch bng din bin ho bnh vi cc th on tinh vi v quyt lit hn, ang t ra cho cch mng nc ta nhng yu cu, nhim v v thch thc mi, i hi i ng cn b, ng vin, c bit l lc lng ng vin tr cng phi c nhng nhn thc mi cho ph hp vi yu cu ca thc tin mi, phi nu cao thc t hc tp, tu dng, rn luyn trong thc tin, nng cao bn lnh chnh tr, trnh tr tu, tri thc khoa hc cn thit v phm cht o c, li sng, phng php v tc phong cng tc p ng i hi ngy mt cao hn ca tnh hnh, nhim v mi. Trong khi i ng ng vin tr ch yu l nhng ngi ang la tui thanh nin h thng l lp ngi hng hi, tch cc nng ng, nhy bn vi ci mi, nhng l lun ca h cn thiu, kinh nghim cn t, h cha c tri nghim nhiu trong hot ng thc tin. Cho nn trong cng tc ca h thng gp nhng nhim v, thch thc mi, nhng vn phc tp, kh khn m h phi t gii quyt, nu khng tch cc t hc tp, tu dng v rn luyn; khng ngng nng cao ton din c phm cht v nng lc th s khng sc vt qua hon thnh nhim v ca ngi ng vin. V vy, quan tm gio dc, rn luyn i ng ng vin tr ca cc cp u ng v ng vin gip h nng cao hn na cht lng t hc, t tu dng, rn luyn ca ng vin l ni dung trng yu, rt cn kp trong cng tc xy dng i ng ng vin, c bit l ng vin mi kt np trong tnh hnh mi hin nay. T hc tp, tu dng, rn luyn ca i ng ng vin tr trong thc tin l phng thc ch yu v trc tip mi ng vin tr b sung, b p thm nhng thiu ht v phm cht chnh tr, o c, kin thc, nng lc, kinh nghim cng tc p ng vi s vn ng, pht trin ca cch mng trong giai on mi.

nng cao thc t hc tp, tu dng, rn luyn ca i ng ng vin tr trong s nghip i mi, hi nhp v pht trin ca t nc hin nay cn phi quan tm gii quyt ng b mt s yu cu, ni dung ch yu sau y: Mt l, tng cng gio dc ng c, bi dng k nng, xy dng tinh thn t gic hc tp, tu dng, rn luyn cho i ng ng vin tr nhm p ng tt nht yu cu, i hi mi ca x hi ca chc trch, nhim v, lnh vc, st vi cng vic thc t, thit thc ca mi ng vin. Tinh thn t gic hc tp, tu dng, rn luyn ca ng vin tr ch c kt qu tt khi chnh i ng ny nhn thc ng n nhng yu cu, chun mc v phm cht chnh tr, phm cht tr tu, o c, li sng v nng lc cng tc ca ngi ng vin v t nhn thc ng v chnh bn thn mnh. xy dng thi , ng c t hc tp, tu dng, rn luyn ng n cho i ng ng vin tr, trc ht cc cp u ng, th trng cc c quan, ban, ngnh, a phng v n v cn phi tng cng cng tc gio dc thng xuyn cho i ng ng vin tr nng cao nhn thc v v tr, vai tr ca vic t hc, t tu dng v rn luyn ca bn thn h, thy r nhng yu cu, i hi khch quan v tiu chun ng vin. c bit l phi gio dc cho mi ng vin tr nhn thc su sc rng: phm cht o c cch mng v trnh nng lc ca con ngi khng phi hon ton do t nhin m c, m mt phn ln phi tri qua qu trnh hc tp, rn luyn thng xuyn, lin tc, nghim tc v bn b nh ngc cng mi cng sng, vng cng luyn cng trong nh Ch tch H Ch Minh cn dn cn b, ng vin. Trong qu trnh gio dc phi gip cho ng vin tr, phn bit c ranh gii gia ngi ng vin v qun chng tch cc ngoi ng, ngi ng vin phi th hin s hn hn ca mnh i vi qun chng trnh tri thc, tnh tin phong gng mu, phong cch sng trong sch lnh mnh, phng php lm vic khoa hc hiu qu, trch nhim chnh tr cao,phi l ngn c dn ng, nh hng chnh tr, l ch da tin cy ca qun chng ca nhn dn. Qua nng cao trnh thc, t thc v ch ca ng vin, nh hng v khch l h t gic, tch cc hc tp, tu dng, rn luyn bn b bin yu cu, i hi khch quan nhng tiu chun ng vin trong tnh hnh mi ca cch mng thnh thnh nhu cu t thn bn trong ca mi ng vin mi. Hai l, mi ng vin tr cn phi t xc nh r v mnh v tch cc gii quyt nhng mu thun gia yu cu nhim v ca cch mng, ca a phng, ngnh, ca c quan, n v mnh vi trnh bt cp ca bn thn xy dng k hoch, xc nh ch, quyt tm thng xuyn t hc tp, tu dng, rn luyn nng cao trnh tr tu, kin thc, nng lc cn thit v phm cht o c li sng, phng php, tc phong cng tc, lm vic ca mnh hon thnh nhim v c

ng v nhn dn giao cho. ng vin tr c t nhn thc, t nh gi, t hiu bit ng v bn thn mnh th mi tch cc sa mnh c, Trn c s mi xy dng v thc hin k hoch t hc tp, tu dng, rn luyn mt cch st thc, khoa hc, hp l v c hiu qu. V vy, mi ng vin tr phi bit cch t nh gi ng kh nng mnh, i chiu bn thn mnh xem c nhng im mnh, im yu g, cn thiu ht nhng g so vi tiu chun v nhng yu cu nhim v, chc trch c th ca tng ng vin. Ch tch H Ch Minh ch r: mun thnh cn b tt phi c tinh thn t ch trch Cn phi nhn thc v t gio dc khng ngng, cn phi c s thnh thc t vch ra nhng khuyt im sai lm bi b v sa i i.Khng chu t ph bnh, t ch trch th khng bao gi tn ti c(1). Da trn s t nh gi ng bn thn mnh, bit ng s phi tri ca mnh, mi ng vin phi t xy dng k hoch, xc nh ni dung, bin php v ch quyt tm t hc tp, tu dng, rn luyn nng cao trnh tr tu, kin thc, nng lc cn thit v phm cht o c li sng, phng php, tc phong cng tc, lm vic ca mnh. y l qu trnh ch quan ho ci khch quan, l i hi cao nht tnh tch cc, ch ng ca mi ng vin tr. i hi mi ng vin phi bit t thuyt phc bn thn mnh, m th theo nhng phm cch tt p ca ngi ng vin cch mng. T n lc, c gng khng ngng t ng vin, t khuyn nh mnh vt qua nhng kh khn tr ngi, tch cc, ch ng trong t hc tp trau di nhng tri thc v kinh nghim thit thc, c ch nht nng cao trnh , tr tu trong lnh vc hot ng, cng tc thc t ca mnh v t rn luyn nhng phm cht, hnh vi, thi quen tt v loi b nhng hnh vi, thi quen xu, khng ph hp vi t cch ca ngi ng vin. Ba l, to mi trng, iu kin rn luyn thc tin v phong tro t gic hc tp, tu dng, rn luyn ca i ng ng vin tr gn vi cuc vn ng Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh. Cc cp u, t chc ng, th trng, cc a phng, ngnh, c quan n v cn phi to ra mi trng, nhng iu kin, hon cnh thun li, thit thc nht ng vin tr ny sinh nhu cu v ng c hc tp, tu dng, rn luyn ng n. ng thi phn cng, giao nhim v cho ng vin tr trong hot ng thc tin h c iu kin c st, rn luyn, th thch. Tip tc y mnh hn na phong tro t gic hc tp, tu dng, rn luyn ca i ng ng vin trong c quan, n v, gn vi cuc vn ng Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh. Cuc vn ng Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh ngy cng phi i vo chiu su c biu hin qua nhng vic lm ht sc c th, thit thc, ngha. Nhng chuyn bin trong nhn thc ca mi cn b, ng vin v mc ch, ngha, ni dung ca cuc vn ng l c s quan trng bn thn mi ng vin tr t hc tp, rn luyn, phn u tu dng o c v lm theo tr thnh hnh ng t gic, t

nguyn, t thn trong mi ngi ng vin tr, nn coi vic rn luyn o c cch mng l thc o lng cao thng ca mi cn b, ng vin. Bn l, pht huy vai tr tin phong, gng mu ca i ng cn b, ng vin v t hc tp, tu dng, rn luyn cho ng vin tr noi theo. Sinh thi Ch tch H Ch Minh thng nhc nh cn b, ng vin phi: Ly gng ngi tt, vic tt hng ngy gio dc ln nhau l mt trong nhng cch tt nht xy dng ng, xy dng cc t chc cch mng, xy dng con ngi mi, cuc sng mi(2). Cho nn pht huy cao vai tr tin phong, gng mu ca i ng cn b, ng vin ch tr, lnh o, ng vin c, ng vin lo thnh v thc tu dng, rn luyn o c cch mng, o c ngh nghip, thng xuyn t hc nng cao trnh chnh tr, chuyn mn, nghip v v sng to trong cc hot ng cho ng vin tr noi theo. Mi cn b, ng vin phi thm nhun su sc t tng ca Ch tch H Ch Minh, ca ng ta: hc tp, rn luyn l cng vic sut i ca cn b, ng vin mi cn b, ng vin phi c k hoch thng xuyn t hc tp, nng cao trnh l lun chnh tr, kin thc v nng lc hot ng thc tin. Hc tp va l quyn li va l ngha v bt buc i vi mi cn b, ng vin v phi c quy nh thnh nn np, ch . Mi cn b, ng vin phi tht s l mt tm gng sng mu mc trong hc tp, trong cng tc cng nh trong cuc sng cho ng vin tr hc tp v noi theo. Thng xuyn v kp thi thc hin tt vic nu gng, biu dng, khen thng, tuyn truyn v nhn rng nhng tm gng in hnh v ng vin tr tiu biu trong qu trnh t hc tp, tu dng, rn luyn nhm kch thch tnh tch cc, t gic v khi dy s say m, hng th, lng nhit huyt vn ln phn u hc tp, tu dng, rn luyn pht trin khng ngng ca h. ng thi ph phn nhng ng vin thiu c gng, da dm, li, li hc tp, khng chu tu dng, rn luyn o c cch mng Trong giai on mi ca cch mng t hc tp, tu dng rn luyn phi tr thnh nhu cu trc tip, thi quen, hnh vi hng ngy ca mi cn b, ng vin. Cn b, ng vin no li hc, li suy ngh, khng thng xuyn tip nhn, cp nht nhng thng tin mi, nhng tri thc mi cng l mt biu hin suy thoi v o c. ng vin tr c bit ng vin l thanh nin, hc sinh, sinh vin, tr thc v cng nhn - ngun nhn lc quan trng trong thi k hi nhp v pht trin ca t nc cn phi thng xuyn t phn u hc tp, tu dng, rn luyn khng ngng va lm va hc cng phi hc c phm cht o c tt, c thc chnh tr, lp trng quan im vng vng, trnh chuyn mn gii, xung kch, nng ng, sng to; ng thi, phi c tinh thn hc hi, khim tn, cu th, tn

tm, tn lc em tr tu ca mnh phc v s nghip cch mng ca ng, ca nhn dn./.

http://d3.violet.vn/uploads/resources/168/2498746/preview.swf