You are on page 1of 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Standard Pembelajaran

Bahasa Malaysia Tahun 2 Cemerlang

Alam sekitar / Persekitaran Bersih dan Selamat. 8.30-9.30 pagi. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan yang betul. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid berupaya; i. Membaca bahan bacaan untuk menambah kosa kata. ii. Membaca 5 ayat daripada sepuluh ayat yang dipamerkan. iii. Membina ayat berdasarkan gambar berkaitan seni kata lagu. 1. Murid membaca seni kata lagu “Atuk Oh Atuk” secara individu dan kumpulan melalui slaid. 2. Murid mendengar dan membaca seni kata lagu dengan berirama serta menyanyikannya. 3. Murid menyebut kata nama yang terdapat dalam seni kata lagu sambil mempamerkan kad perkataan dan membacanya semula. 4. Murid membina ayat menggunakan perkataan yang dipamerkan secara lisan. 5. Murid melengkapkan ayat berdasarkan gambar yang diberi. Ilmu-Kajian Tempatan, Sains, Pendidikan Moral. Nilai Murni-kebersihan, bersyukur, menghargai. TMK- Belajar melalui TMK.

Objektif Pembelajaran

Aktiviti

EMK

Bahan Bantu Belajar

Komputer riba, kad perkataan, visual, lembaran kerja.