You are on page 1of 1

NO.

SIRI : 50460001

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (JABATAN PELAJARAN SABAH) SEKOLAH: SK PERAPAT LAUT KUDAT BORANG SEBUTHARGA / PENILAIAN PERKHIDMATAN BEKALAN RMT SEKOLAH RENDAH DAERAH KUDAT

LOKASI KOD SEBUTHARGA

: __________________________________ : _________________________________

COP RASMI SYARIKAT:

PERINGATAN PENTING PARA PENYEBUTHARGA DIKEHENDAKI MEMBACA DAN MEMAHAMI KESELURUHAN BUTIRAN YANG TERKANDUNG DI DALAM DOKUMEN SEBUTHARGA SEBELUM MENGISI BORANG SEBUTHARGA. MANA MANA PENYEBUTHARGA YANG MEMBUAT KESILAPAN ATAU TIDAK MEMATUHI MANA MANA FASAL DALAM DOKUMEN SEBUTHARGA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.