You are on page 1of 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran Modul/Aspek Standard Kandungan Tajuk Fokus Standard Pembelajaran

: Pendidikan Jasmani : Kecergasan Meningkatkan Kesihatan : Kapasiti Aerobik : Jantungku Cergas : Berlari ikut bentuk dan lompat tali : 3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan dalam jangka masa yang ditetapkan. 4.2.2 Menyatakan hubungan antara jantung dengan dengan paru-paru semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani dan bersedia menerima cabaran.

Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid

: 2 Julai 2012 : 8.00 pagi – 08.30 pagi : 1 Adil : L - 14, P - 10

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat : a) Psikomotor : Murid dapat berlari dan melompat secara berterusan dalam masa b) Kognitif : Murid dapat menjelaskan cara berlari dan lompat dengan betul. c) Afektif : Murid berasa seronok apabila dapat mel

Penerapan Nilai

: Keberanian

Radio Skitel kecil Tali BSPP Kuantiti 1 4 8 . 2. Strategi Utama Pengalaman Sedia Ada : Kontekstual : Murid pernah melakukan melakukan aktiviti berlari dan melompat. 3. Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran : Bil 1.Kemahiran Berfikir : Membanding beza kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti.