You are on page 1of 14

PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH

Click to edit Master subtitle style

8/13/12

PERANAN GURU  Guru sebagai pengamal Ilmu dan Kemahiran Pembimbing Pengamal reflektif Penyelidik Agen Sosiolisasi Agen Perubahan Pengganti Ibubapa 8/13/12 .

GURU SEBAGAI PENGAMAL ILMU DAN KEMAHIRAN Pengamal Ilmu – mencintai. mengguna atau mengaplikasikan pengetahuan dalam aspek kehidupan Kemahiran menyampaikan ilmu  pengamal pengetahuan kandungan pedagogi (menyepadukan tiga teras pengetahuan – pengetahuan isi kandungan. sentiasa mencari dan meningkatkan pengetahuan. menguasai. pengetahuan pedagogi am 8/13/12 dan pengetahuan konteks pendidikan) .

Peranan guru sebagai pembimbing Menyemaikan minat dan motivasi Bimbing murid kenalpasti kekuatan dan kelemahan diri.PEMBIMBING Pembentukan akhlak keseluruhan seseorang murid. 8/13/12 . minat dan kecenderungan agar potensi mereka dapat dikembangkan Kenalpasti dan bantu pelajar yang bermasalah.

PENGAMAL REFLEKTIF Harus sentiasa mempersoalkan amalan dirinya Merancang. 8/13/12 . bertindak dengan penuh kesedaran berasaskan teori dan prinsip P&P Buat penelitian terhadap langkah- langkah dalam proses refleksi yang boleh membantu memahami dengan lebih dekat peranannya sebagai pengamal reflektif.

8/13/12 .

(Stenhouse.  Penyelidikan tindakan : satu bentuk penyelidikan yang dilaksanakan oleh guru untuk guru dan tentang guru. 1983) 8/13/12 .PENYELIDIK  Mengkaji secara sistematik isu amalan bilik darjah  Mebuat inkuiri untuk menghasilkan teori dan kefahaman baharu berkaitan masalah yang dihadapi.  Guru menyiasat amalan diri dalam situasi sekolah di tempat beliau bertugas.

 Meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman amalan bilik darjah dan meningkatkan kemahiran mengajar. bahasa dan pembelajaran. guru lain.Kebaikan guru sebagai penyelidik  Menambah kejelasan teori. 8/13/12 .  Memudahkan kolaboasi dengan murid-murid dan guru Mengembangkan komitmen bersama ke arah penambahbaikan dan peningkatan kualiti profesion.

(dapat bantu murid membentuk emosi yang sihat) komuniti setempat.AGEN SOSIALISASI  Guru berperanan menyampaikan ilmu dan membentuk sikap. nilai dan personaliti yang cemerlang dalam diri murid  Guru membentuk individu yang mampu bersosialisasi dan mememiliki kecerdasan emosi yang tinggi.  Guru harus terlibat dengan program yang dianjur oleh  Guru juga harus menunjukkan kesanggupan belajar dan menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi. 8/13/12 .  Guru perlu memahami perasaan diri dan orang lain serta mempunyai sifat empati.

 Menurut Fullan (1993). guru mempunyai tujuan moral (moral purpose) yang dikaitkan dengan tugas dan tanggungjawab mereka.AGEN PERUBAHAN  Perubahan merupakan tindakan membuat sesuatu mengikut cara yang lain.  Perubahan bersifar generatif : perubahan di suatu bahagian boleh menyebabkan perubahan di bahagian lain. 8/13/12 . guru melibatkan diri secara produktif dalam proses perubahan.

Ø Inkuiri mengamalkan penilaian kendiri @ refleksi tentang hasrat peribadi Ø Masteri mencapai kefahaman yang mendalam tentang bidang yang diceburi agar keberkesanan dapat ditingkatkan. (hadiri kursus latihan pembangunan staf) Ø Kolaborasi 8/13/12 . Mengikut Fullen (1993). terdapat 4 bidang utama bagi membina keupayaan moral untuk menghadapi perubahan Ø Membina visi peribadi menyiasat dan mengenal pasti hasrat diri kita menjadi seorang guru.

Pengganti ibu bapa Memahami struktur keluarga murid Prihatin dan peka terhadap isu-isu sosial yang timbul 8/13/12 .

Pembentuk tingkah laku Memahami matlamat pembelajaran yang dicapai Menggunakan pendekatan tertentu Sebagai model 8/13/12 .

mengelola. mengarah dan mengawal aktiviti p&P Menguruskan kelas 8/13/12 .Pengurus pembelajaran Mewujudkan persekitaran yang kondusif Merancang.