‫לזכרו של חברנו מרצ'לו ז"ל‬

‫הנביא מיכה מציג בפנינו את תכונותיו הרצויות של האדם ‪" :‬הגיד‬
‫לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך ‪ -‬כי אם עשות משפט‪ ,‬ואהבת‬
‫חסד‪ ,‬והצנע לכת עם אלוהיך" )מיכה ו' ‪.(8 ,‬‬
‫מהיכרותי את מרצ'לו‪ ,‬אין לי ספק שהוא היה אדם ישר ותמים‪,‬‬
‫אולם התכונה השנייה – מעשי החסד והנתינה לזולת ‪ -‬בלטה אצלו‬
‫באופן מיוחד‪ ,‬היא הייתה עצם מהותו‪ .‬לא רק ששמח תמיד לעזור‬
‫כאשר נתבקש‪ ,‬אלא בא גם מיוזמתו לשאול במה יוכל לעזור ולהקל‬
‫על מצוקה כלשהיא של תלמידי מחקר או אנשי סגל‪.‬‬
‫זוכר אני‪ ,‬כאשר הגעתי כמרצה צעיר‪ ,‬והמחלקה יכלה להעניק לנו‬
‫רק כמה אלפי דולרים‪ ,‬והייתי בין המצרים‪ ,‬מרצ'לו נחלץ לעזרתי‬
‫מיוזמתו וארגן לי דברים נחוצים מפה ומשם‪ .‬שנינו ידענו שלא‬
‫אוכל לגמול לו על עזרתו – זה היה מעשה חסד אמיתי‪ .‬כאשר‬
‫הודיתי לו על עזרתו הרבה‪ ,‬הוא הצטנע ופטר זאת במלים "שום‬
‫דבר‪ ,‬מה עשיתי‪ ,‬בסך הכול ‪ "..........‬ובזה ביטא גם את התכונה‬
‫השלישית הנדרשת מן האדם – צניעות‪ .‬שלושת התכונות חברו בו‬
‫יחדיו‪.‬‬
‫מרצ'לו‪ ,‬לא יכולתי לגמול לך במהלך חייך על כל החסדים והטובות‬
‫אשר עשית עמדי‪ ,‬כי במקלי עברתי את האוקיינוס והגעתי‬
‫לאוניברסיטה‪ .‬היום אני מבקש לעשות עמך חסד קטן‪ ,‬וללוות‬
‫אותך במלים אלו בדרכך לישיבה של מעלה‪ .‬יהי רצון‪ ,‬שמעשיך‬
‫הטובים וכל דברי השבח שאנחנו חושבים וכותבים עליך יעמדו לך‬
‫ככף זכות וסניגוריה‪ ,‬כאשר תתייצב לפני כסא הכבוד ותעמוד‬
‫לגורלך לקץ הימין‪.‬‬

‫נוח בשלום על משכבך ותהי נשמתך צרורה בצרור החיים‪ ,‬אמן !‬
‫יהי זכרך ברוך‪.‬‬
‫מיכאל עובדיה‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful