REFLEKSI MUHAMMAD FARID ARIFFIN BIN SUHAIMI Dikesempatan ini saya ingin memanjatkan syukur kepada Tuhan yang

Maha Esa kerana akhirnya saya berjaya menyiapkan tugasan yang diamanahkan oleh Encik Patrick Tang kepada saya dan kumpulan saya. Dalam tugasan kali ini kami diarahkan untuk mengkaji tentang stastistik. Setelah mendapat tajuk tugasan tersebut Encik Patrick mengarahkan kami membuat kerja kursus ini secara individu terlebih dahulu iaitu, membuat nota secara mingguan dari minggu pertama sehingga minggu ke 6. Kami diarah untuk menyiapkan nota-nota secara minggu terlebih dahulu sebelum menyelesaikan soalan lain dan seterusnya. Selepas itu kami diarah untuk membuat kerja secra berkumpulan berkaitan dengan statistik. Dalam kerja secara berkumpulan, kami di arah untuk mengumpulkan dua set data berkaitan dengan kehidupan harian seperti yang dibincangkan bersama Encik Patrick bersama kami di dalam kelas. Selepas itu kami merekodkan data menggunakan cara yang sesuai. Kami juga diminta mengaplikasikan pengetahuan kami dalam pengumpulan data dan

mempersembahkan data dengan menggunakan dua atau lebih cara persembahan data yang telah dikumpul. Selain itu kami membuat analisis dan

menginterprestasikan data bedasarkan persembahan data yang kami lakukan. Saya dan ahli kumpulan yang lain telah pergi ke pusat sumber untuk mencari maklumat yang berkaitan dengan tajuk tugasan tersebut. Saya juga mencari

maklumat di dalam internet untuk menambahkan lagi maklumat yang sedia ada. Malahan, saya bertukar maklumat dengan rakan-rakan yang lain untuk menyiapkan tugsan ini. Selain itu, saya juga minta tunjuk ajar daripada pelajar-pelajar senior yang mempunyai pengalaman dalam membuat tugasan ini.

menepati masa & tanggungjawab dalam penghasilan kerja kursus yang berkualiti dan menepati soalan yang diberikan. Melalui kerja kursus ini juga. segala masalah tersebut dapat saya atasi dengan jayanya. saya secara tidak langsung dapat menerapkan nilai kerjasama. saya menghadapi masalah kekangan masa dalam menyiapkan tugasan ini.Dalam pada itu. saya menggunakan waktu terluang seperti dalam waktu kuliah semasa ketiadaan pensyarah untuk membuat perbincangan dan menggabungkan maklumat yang saya perolehi. Jadual saya yang begitu padat menyebabkan saya menghadapi kekurangan masa untuk mencari maklumat dan berbincang dalam kumpulan dan sesama rakan sekelas. Akhir sekali. saya berasa amat berpuas hati terhadap hasil kerja saya dan ahli kumpulan serta berharap tugasan ini mampu memberi semangat kepada saya dan ahli kumpulan saya untuk menyelesaikan soalan seterusnya dan juga membantu mengukuhkan lagi jati diri saya sebagai seorang pendidik sekaligus menjadi bekalan saya mengajar anak bangsa kelak. Selain itu. . Setelah berjaya menyiapkan tugasan ini. Bahan rujukan yang disediakan di pusat sumber tidak mencukupi bagi membantu saya mencari maklumat dan kebanyakannya dalam bahasa Inggeris serta menyukarkan kami untuk menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Namun demikian. Malahan. saya berharap agar segala kekurangan saya dalam menyiapkan kerja kursus ini dapat saya perbaiki dan pertingkatkan lagi pada masa akan datang. saya juga menghadapi masalah kekurangan bahan rujukan untuk memantapkan lagi tugasan saya. kesabaran. Saya telah meminjam beberapa buah buku yang berkaitan bagi membantu menambah lagi maklumat yang sedia ada daripada pensyarah dan pelajar senior.