Aradi Lajos A MáGia uRainak nyomai

avagy mit tesz az, aki a nyomkövetők nyomában morzsát keres... Még 1999-ben (4 évvel ezelőtt), az akkor indult, általam szerkesztett Táltos Ménhír hasábjain elindult egy cikksorozatom, amely a A MáGia uRainak nyomai a világban és Kárpátmedencében hosszú címet viselte. A Ménhírben ez a sorozat 5 számot élt meg. Nem idetartozó okok miatt nem folytattam. A sorozat vezérfonala egy - akkor kezdeti stádiumban lévő - 1998as felismerés és annak kutatása volt. Nevezetesen a Pilis és az egyiptomi Gizai piramisok közötti összefüggés. Ez akkor, a piliskutatásban teljesen új téma volt. Röviden összefoglalva a Pilisben is található három olyan (gúla v. piramis-alakú) hegy, amelyek a Gizai piramisok elrendezése szerint helyezkednek el. Ezek pedig az Orion (Nimród) csillagkép úgynevezett övcsillagainak mintáját követik pontosan. Ennek bővebb kifejtése a sorozat második részében (Piramisok Egyiptomban és Magyarországon alcímmel) került kifejtésre. Szerencsére akkoriban és azóta is sokan olvasták a cikket, nem nevezném tanulmánynak, pedig akkor még a MáGia uRainak nyomaiban csak az első lépéseket tettem meg. Az azóta eltelt idő alatt már sikerült jócskán előre jutni, a kezdetekhez képest már egy egészen kerek elmélet körvonalazódott ki a múltat homályban tartó ködfelleg alól. Ez az elmélet - bár a Ménhírben nem folytattam - nem bújt el az érdeklődők elől, hiszen az elmúlt években hál\' istennek számtalan előadást tarthattam a legkülönbözőbb helyeken széles e hazában, A Pilis rejtély címmel, sőt készülőben van ennek a könyvváltozata is. Ezért nem is kellene aggódnom, hogy az "elméletem" más szerzők tollából is időről-időre felbukkan, persze forrásmegjelölés nélkül. Békés ember vagyok, nem szoktam haragudni ezért, csak somolygok rajta. De mégis kell kicsit aggódnom, ugyanis újabban, már saját maguk gondolataként is feltűntetik. Ez pedig már - mivel nem jelölik meg forrásukat - plágium. Sőt, már néhányan odáig merészkedtek a morzsaszedegetésben, hogy az említett írásom elemeit - gyaníthatóan a témában való teljes járatlanság miatt - súlyos hibákkal tűzdelik tele. Így fordulhat az elő, hogy mára a Pilisben már nem is egy Nimród csillagkép bukkan fel, hanem kettő, sőt több is. A miért lenne kettő Nimród? kérdésre értelmes válasz nem, csak valami kesze-kuszaság hallatszik. Mások - amint az a szerző is, aki most írásra késztetett - pedig összehord sok mindent tőlem is, másoktól is, és hatalmas zavart okoz az olvasóban, hiszen, ahogy már írtam, súlyos hibákat ejt az eredeti szöveg átírása során. Nem szeretném megbántani azt a neves (sokak által ismert) szerző-előadót, akitől legutóbb olvastam vissza elméletemet, hiszen bizonyára jó szándék vezérelte amikor átírta az írásomat. A cél nyílván az, hogy lapján keresztül sokan ismerkedjenek meg múltunk titkaival. Csak... Ha szerette volna, szívesen elmondom neki az új részleteket, hogy ne írjon annyi zavarosat, ha már egyszer földik vagyunk (Aradi-Váradi). De nem szerette volna. Ha szerette volna, beülhetett volna bármelyik előadásomra az elmúlt 3-4 évben, hogy megértse a Pilis rejtélyének egy darabkáját. De ezt sem akarta, pedig többször is adtunk elő egy rendezvényen. Ha már megírta, szívesen elolvastam volna, hogy legalább a legsúlyosabb hibákat kijavítsam az írásban. De ezt sem... Sőt arra sem vette a fáradtságot, hogy az általam az írásban hagyott igen komoly tévedésnek utánanézzen. Nem, szolgai módon lemásolta és ezzel igazolta, hogy minden egyes mondatát tőlem vette át. Pedig ez olyan hiba volt - lényegen nem változtatott - de akkor magamat komolytalanná tehettem volna vele. Máshol ez a mondat nem olvasható, csak ebben az általam

mágikus rigmusok is írják. aki Ozírisz testvére és felesége is volt. Egymás mellett van két fontos alkotás: az egyiptomi nagy piramisok. hogy a feltételezett építés időpontjában (Kr. Most viszont még több olvasóhoz jutott el.500) a Szfinx hajnalban a felkelő Oroszlán csillagképre nézett. hogy ott elfoglalják méltó helyüket. De nézzük kicsit részletesebben miért is háborgok. pont két olyan csillagképre. "Ha szellemi segítséggel megnézzük. mert erre bizonyítékunk nincs. hogy a Szíriusz csillagkép lenne. Rám-hegy. Ozírisszé váltak és az égbe szálltak. akkor a Szíriuszhoz vezetnek a szálak. ami Nimród-Orion kutyájaként is megjelenik mindkét mitológiában. Ha ők Oriont tisztelték volna. de semmi jel nem utal arra. Téli éjszakákon Magyarországról is gyönyörűen látható kékes sziporkázása. Ellenben arra talált bizonyítékot.. csak gyanítható. A kutató. hogy ez butaság. Ugyanis ő még nem tudja. A Szíriusz a Nagy Kutya csillagkép egyik csillaga. és aki tudja. évekig tartó kutatásai során sem jutott erre a következtetésre. .. pedig néhány éve (a Táltos Ménhírrel egy időben jelent meg az ő lapja is. Ez a csillagkép (a teljes) Egyiptomban Íziszként jelenik meg. A kifogásolt írás a Mani-fesztum című lap 2003." Meglepő valóban. akkor sem Oriont. hitében nagyon meghatározó volt. Az Orion elnevezés a sokkal későbbi görögkorból származik. hogy mi módon és milyen módszerekkel. A másik komoly elírás.azt most ne boncolgassuk. sem a nála korábbi Ozíriszt. ahogy ezt a piramisszövegeknek említett halotti. elolvasható mindkét lapban . a másikat a Szíriuszra hangolták. hanem az első szkítát. Ezután több bekezdés . kifejezésekkel. januári számában jelent meg. mellette pedig a Szfinx. Nimródot vagy ahogy a görögök említik Szküthészt tisztelték ebben a csillagképben. ami pedig baj lenne. hogy az Orion iránti tiszteletből építették. ami a magyarság vallásában. számítógépes csillagászati programok segítségével. Magas (Mágus) hegy.is a kettős koronázás lehetőségével foglalkozik. Ha szkíta népek voltak az építők.. A korábbi részeket nem olvastam." A szellemi segítséget nincs jogom kétségbe vonni a Szfinx kapcsán. Ezek egymáshoz viszonyított elhelyezkedése pontosan megegyezik a 3 gízai piramiséval és természetesen az Orion övével. aki az egész piramis ügyet elindította (Robert Bouval). elég nagy bajban lennénk.írt cikkben. ami a rossz megfogalmazás miatt kiigazítható (dőltbetűs részek a Mani-fesztumból valók Váradi Tibor cikkéből): "Meglepő lehet. hogy az egyiptomi kultúránál idősebb szkíta kultúrkörben élőknek lehetett köze a gízai piramisokhoz. aminek fel kellett tűnnie.e. Az pedig. ami akkor külsőre meglepően hasonlított a miénkre) szerkeszti és írja a lapját. De most nézzünk konkrét részleteket: Aradi 1999: A "pilisi csillagkép" három fő hegyre épül: Árpádvár. ezt is másoktól kaptam meg. hogy a Szfinxet mihez hangolták. amik (sic!) talán a legismertebbek . akiknek feltűnt az.megépítésében igencsak benne volt az ősmagyarok keze. teljes melléfogás.. hogy ami nyomtatásban megjelenik nem "szentírás" és nem szabad fenntartás nélkül átvenni. Sajnos a kolléga úr itt belesétált a "fogalmamnincsmitollózokösszedebiztossiker" csapdájába. hogy egykét híres és közismert piramis . Az egyiptomiak természetesen Ozíriszt tisztelték ebben a csillagképben és a fáraók haláluk után. méghozzá az északi félteke legfényesebb csillaga." 5. s az egyiket az Orionra. Az Egyiptomban élő magyar törzsek az Orion iránti tiszteletből építették .mint például a gízai piramisok. hogy a kamrák folyosói ebben az időben a (most) Orion csillagkép egyik övcsillagára ill. hasonló mondatokkal.nem idézem őket. Ez a vizsgálat igazolta. Az idézett írás felépítése rendkívüli módon hasonlít az általam sokkal korábban megfogalmazottakra. Mert előbb-utóbb kiderül. a Szíriuszra mutattak. mondatszerkezetekkel. részeként. Előbb néhány gondolat a cikkből. 10. "Isten áldd meg a magyart. "Sajnos" ő csak egy csillag. hogy neki a Szíriuszhoz lenne bárminemű köze is. az egész elméletnek hátat fordít.

És ez ismétlem . hogyha a különféle adatokat az ember összeveti. és e távolságokat. Mindkettő túl közel lenne és az irányuk sem stimmel. 7x-es távolságát rámérni a képzeletbeli egyenesre és máris a Szíriuszhoz jutunk. és kiderült. megvizsgálja. amit nála is olvashatunk: Aradi 1999: Ez csak néhány. szorozza. hogy ő nem mélyedt bele. megmondta. tehát szerves részét képező. a távolsági arányokig. mert a "pilisi Szfinx" valóban Dobogókőnél van. A Pilistérkép kinagyított részén lehet látni. Aradi 1999: Újra a térkép került elő és ekkor döbbenetes látvány tárult a szemem elé. nem keverte volna a sorrendjüket. észreveszi. De csak ezt a részt adta ki a kezéből. kb. ahogy Váradi úr írja. magasabb arány jön ki.. az a megdöbbentő eredmény jön ki. és amikor ennek az adathalmaznak a 90%-a megfelel egy több ezer kilométerre lévő épületkomplexum adataival. De nézzük tovább. Ez a távolság pedig Egyiptomban nem a Szfinx és a Pilisben pedig nem Dobogókő. A kúpja meglehetősen sérült. inkább egy elég összevissza mondatban utalt rá. s el kezd kutatni. de nem olyanformában. Megjegyzésem: Csak a szerénység és az esetleges tévedés mondatta velem a 90%-ot. Sajnos Váradi Tibor nem tud(hat)ja. De persze. Illetve mégis! Az égen a Szíriuszt úgy lehet a legkönnyebben megtalálni (ha nem vennénk észre a fényességét). Rendben. De folytassuk! Aradi 1999: Miután a három piramishegy együtt volt. Váradi 2003: Ha az ember kezébe vesz egy felnagyított pilisi térképet meg egy egyiptomi ábrát. ami megfelel a Szfinxnek. Ezt Váradi úr nem közölte. Dobogókő körül. mi hozza le a szíriuszi erőket? Hol van a pilisi Szfinx? Megjegyzésem: Nos. akik jobban belemélyedtek. helyzete aránya pontosan megegyezik a három gizai piramiséval.. hogy véletlen.Váradi 2003: Ez a három képződmény a Rám-hegy. hogy a Szfinx éppen Dobogókőre esik. Ennek a három pilisi képződménynek az egymáshoz való viszonya. Vagyis. Ez azt jelenti. ugyanis ha valaki kiszámolja ugyanezt. akik ebbe még jobban belemélyedtek. hogy ezen a helyen ősi kultuszhely maradványai vannak feltárva jó néhány évtizede. hogy Anyahita erőit Dobogókő jeleníti meg. összeadja és kivonja. Aradi 1999: Egyedül a Magas. azt most újra nem említem. Megjegyzésem: Ha valaki elolvassa azonnal szembeötlik az azonosság (ez már nem nevezhető hasonlóságnak sem). A szíriuszi Szfinxről már beszéltem. de fontos egyezés az adatok sorában... megfelelteti egymásnak. ami pontosan jelzi a piramisok és a Szfinx helyzetét. meg kellett találni a többi azonosságot is.(Mágus) hegy lóg ki a sorból. mint ő. távolsági aránya pontosan megegyezik az egyiptomi Szfinx és a piramisok arányaival. arra lehet. ekkora hibát nem követtek volna el. De még mindig nincs vége (sajnos) az átvételeknek. és ezeknek a különféle variációi 90%-ban megfelelnek az Egyiptomban található három nagy piramisénak. nem írja. az egykori piramisszerűsége kevésbé látványos. csak nem hiszi el senki. a precessziótól. De a kezdet megint csak kínosan hasonló. itt sincs túl nagy különbség. És vajon hogyan lehetséges. hogy a madár szívében. Dobogókő-szikla elhelyezkedése. Ha Váradi Tibor vette volna az erőt és a térképen megnézi a hegyeket. arányokat. hiszen a valóság nem illik a szíriuszi képletbe. kiterjesztett szárnyú Turul madár. és természetesen az Orion övvel. hogy a pilisi három hegy számadatai. hanem. hogy mi az a hely. Különféle számításokat is végeztek azok (!). hogy az Orion övének meghosszabbított vonalát kell figyelnünk. A számadatok végén a következő megállapítást tettem. nem? Nálam hosszasan következnek a számadatok.. Szfinx! Hol van a Pilisben szfinx? Váradi 2003: Felmerülhet a kérdés. ill. Hamár a teljes csillagképet itt is és ott is mérnöki pontossággal leképezték. hogy a Pilisben megtaláltuk ezt a helyet és nem árulok el titkot vele. az Árpád vár és a Magas-hegy. Megjegyzésem: Elég világos. . Ez talán túl sok volt már. mint turistaút. mert az bizony fontos. Ez pedig egy hatalmas. szinte 100%. ha elmondom..nem Dobogókő. hogy ezeket nem ő számolta ki.

hogy a forrás Aradi Lajos cikke. s ennek a pilisi megfelelője a Rám-hegy. Csak segítségül. tudhatná. Viszont a három piramis közül mégis a Kheopsz-piramist emelik ki. hogy Egyiptomban ezt mintázták meg. És hogy mi mutatkozott meg? Azt majd Váradi Tibor is elolvashatja A Pilis rejtély című könyvemből. hogy nem meglepő. hogy tűnjön. aki megtanult földalatti üreget illetve alagutat mérni. Megjegyzésem: Ez nevezik végzetes tévedésnek.többszöri átírás után . mivel 4 éve leírtam. a Kefrén-piramisban történt meg. A Szfinx is a középső piramishoz kapcsolódik.. Megjegyzésem: Nincs megjegyzésem! És most jöjjön a gyöngyszem. akkor ennek a fényességnek is jelentkezni kell a középső piramis estén is. Ha itt így. hogy a Szfinx is a középsőhöz kapcsolódik. az pedig nem a középső. Váradi 2003: A Rám-szakadékról érdekességként megemlítném.Váradi 2003: Sajnos ezeket a beavatási központokat próbálták tönkretenni. ahogy ez jelentkezik a Rám-hegy energetikai csomópontjában. Talán nem meglepő. hogy ez is egy mesterséges építmény. mindenki megmérheti. amiben .a Rám-szakadék fedett volt. mentesítette volna ugyanattól. még néhány azonosság.. amit én teljesítettem. hogy régebben fedett volt és fontos szerepet játszott a magyarság életében. tehát Dobogókő a Rám-heggyel van egyfajta szellemi összeköttetésben. Aradi 1999: De most jön a legfontosabb bizonyíték (hangsúlyozom ezt akkor gondoltam és balga módon összekevertem két csillagképet). De mielőtt leírnám a legnagyobb bakit. aki sajnálatos módon lemásolta és ebből kifolyólag hibás következtetésre jutott. hogy a középső csillag a legfényesebb. amit elkövettem és Váradi úr is vakon átvett. a hozzáértőktől. hogy az egyiptomi három nagy piramis alatt mesterséges folyosókat hoztak létre. Ha egy előadásomat is végig hallgatta volna.végül is tisztázódott a helyzet. a Mágus-hegynek a kúpja már erősen sérült. amit én annak idején tévedésből(?) összekevertem a másikkal. a különbség annyi. Az égre (az Orion-övre) pillantva ugyanis azonnal fel kellene. A téma . Azt hogy a pilisi hegyeinknél ez így van. hogy csak ezek természetes üregek.. hanem az egyik szélső.. A titok pedig a Sas (Aquila) csillagképben rejlik. Aradi) Megjegyzésem: Persze. Minden jel arra mutat. Aradi 1999: Sokan azt feltételezik. A beavatás a középső.feljegyzések szerint . hiszen én ezt időben. De ezután én felnéztem az égre. bár a cikk megjelenése után korrigáltam és végül is ez a tévedés vezetett az elmélet kiteljesítéséhez. hogy annak idején . én megadtam a forrást!) egyik előadásából tudhatjuk. akkor ott is így. de ez szándékos rongálás eredménye. aminek van 3. ha Tibor odaírja. hogy a három piramis a föld alatt összeköttetésben áll. miszerint a Kefrén piramis lenne a fő beavató hely. Az Orion csillagképnek a legfényesebb csillaga a középső csillag. hogy mi az egész beavatási ceremóniának a lényege Egyiptomban és mi az a többlet amivel a Pilis rendelkezik legalább Atilla királyunk óta. Persze nem számomra végzetes. amit én kaptam ezért súlyos hibáért. a Nimród-Orion csillagképével megegyező hármas csillagcsoportosulása. például a Magashegynek. vagy ahogyan régen hívták. Béla királyunkéban is. hogy a Pilisnek ezt a három hegyét szintén földalatti üregek kötik össze. ami. Váradi 2003: Érdekes. Váradi 2003: Van itt még egy fontos jelenség. Aradi 1999: Szántai Lajos (Jéé. (Pontos idézet a magyartalanság miatt. egy interjú készült velem. ami a három piramist összeköti egymással. És ha az elfogadott. Az ő által szerkesztett folyóiratban. az ominózus cikket követően. hanem Váradi Tibor számára nevezhető végzetesnek. (2003) Váradi Tibor kérésére nyomtatott formában nem jelent a Dobogó folyóirat hasábjain. és fontos szakrális szerepet játszott a térség életében és I.

ezoterikusok. ősrégi kultúrák nyomai találhatók. Keveseknek megadatik manapság is ennek gyakorlata. És gigantikus építményeket is emelhetünk. A „mágia urainak” nyomai a világban és a Kárpát-medencében Azt mindenki tudja. az fent. érdekesebb. tudása szerint fogadja be vagy meg a sorozat részeit. utóbbi időben. hogy elfejtessék velünk. Mindenki számára elfogadható elmélettel senki nem tudott eddig előállni. vagy éppen csöppnyi óceáni szigeteken. de szerencsére nyomaiban megmaradt. ufó-kutatók. tengereket választhatunk ketté. azonnal ellenáll (csak megjegyzésképpen. vizet fakaszthatunk. Ezek lehetnek apróbb. mint gondolnánk. El kell keserítenem néhányukat. csodálattal nézik. ezoterikusok. tudományokat hozta Egyiptomba. hogy a Kárpát-medence kultúrája mindig is központi szerepet játszott. ez az írás itt. A nagy meglepetés akkor . ami a tudomány szerint nincs és nem is létezhet. Találunk. a világban szétszórtan létező piramisoknak. kőköröknek. Ebben a sorozatunkban ezeket az összefüggéseket próbáljuk feltárni. Ez a tudás nem más. dogmatizálni. Az alábbiakban néhány világcsodát és hazai megfelelőjét mutatjuk be. amelyek megépítése még a legmodernebb technikákkal is komoly fejtörést okozna illetve. mint a mágia. az én saját honlapomon elérhető legyen. Mégis amit egy tudós állít. aki az írást. hiszen az utóbbi néhány évszázad idegen érdekeltségének „nagy érdeme”. de főleg el sem hisszük. hogy ne legyenek már jobbak. rejtélyes vonalaknak és még sok minden egyébnek. Ezt mégis jobbnak látják és ártatlanabbnak. a földönkívüliekig bezárólag. hogy az új olvasók ill. De hiszen nem ismerünk egyet sem! Pont ez az! Sikerült elérni. mint azt többek között a „Nagy Piramisról” építészek nyilatkozták: „… felépíthetetlen…”. az bent. izgalmasabb. Ezt a tudást viszont. Tehát ez a kultúra egy központból áradt szét. amivel hegyeket mozdíthatunk. mágusok. nyomait mindenhol letéve. Számtalan elképzelés született építésükkel kapcsolatban a komoly tudományostól kezdve. mocsarak közepén. magarok. hogy itthon – ez alatt mindig a Kárpát-medencét kell érteni – is találunk a világcsodáknak megfelelő építményeket. jeleit.: Hagyaték) Hermész Triszmegisztosz (az egyiptomiak Thot istene. Pedig ezek ott vannak a sivatagban. az időjárást befolyásolhatjuk. Hiszen. ha a tudós állít fel egy elméletet – maradjunk a „Nagy Piramis”-féle rámpa elméletnél. Elöljáróban csak annyin kellene elgondolkodni. önjelölt szakértők. rövid idő alatt elfogadottá válik. a „megcsinált történelem” menetébe be nem illő kulturális nyomok vagy hatalmas építmények.érdekessége viszont megköveteli. Ezt persze tőlünk sem kell várni. észre sem vesszük. és szerencsére néhányan át is adják ezt a tudást az arra érdemeseknek. Az előbb azt mondtuk. amióta világ a világ. nem művelték. más lapra tartozik. Azt hogy miért hagytuk. ménhíreknek. Ez pedig csak egyet jelenthet. találunk-e itthon is. voltak. hogy létezhetnek. mint maga piramis. magurok. Több száz éve borzongással. (lásd: Wass A. és többet is. hogy a világ számtalan részén – minden kontinensen – csodálatosnak és érthetetlennek tartott. de csak továbbgondolásra ösztönözve mindenkit és nem kijelenteni. Ez a mi esetünkben annyit jelent – ha már az előbb tisztáztuk kik a MáGia uRai – hogy amennyiben a nagyvilágban nyomokat hagytak. amit a világ összes iskolájában tanítanak – az ellentábor. a piramidológusok. a téma iránt érdeklődők tisztánlátása érdekében. ami kint. többek azoknál. amit egykor a magasok. a józan paraszti ész alapján. Atlantiszról) szerint: ami lent. hegyek tetején. mint belátni azt. el kellett felejtetni. meghagyva az utókornak. hogy az itthoni csodára oda sem figyelünk. teljes joggal). Mindenki saját hite. akik ezt nem tudták. a földművelést. hogy a segéd rámpa megépítése kétszer akkora munka lenne. vizsgálják tudósok. laikusok. még ha „házon belül” bevallják annak lehetetlenségét. hogy az ősök olyan tudás birtokában lehettek ill. magyarok tudtak. hogy minden csodának van megfelelője nálunk. hogy ami kint van az mindig jobb.

Ha hozzá nem értő találja őket. a másik. Baráth Tibor professzorok könyveiben is olvashatók a korong szövegének megfejtései: „Oltalmazónk! Minden titok dicső Nagyasszonya! Vigyázó két szemed óvjon. Az egyik alapján a tudósoknak egy történelmi tényt négyszer korábbi korba kellett datálniuk. ami mintegy 1500 évvel előzi meg a tudomány által legrégebbinek tartott mezopotámiai leletet. A Bükk-hegységben végzett ásatások során az egyik barlangban néhány apróságot találtak az egyik feltárásban. Egyiptom) összeköttetés nélkül? Tudós: Azért. hogy nem kerülnek nyilvánosságra. de Fény atyánk arca felemelkedik. ugyanis a régészet állítása szerint az emberiség kb. hogy hiába bizonyított a kora. gúlaszerű építmények. A bökkenő a kövecskékkel. biztos. ahonnan nem lett volna szabad. csiszolt nyílhegyek voltak. Inkább a háttérbe teszik. hogy olyan csodálatos vallási szöveget tartalmaz. Napatyánk fényében!” És egy másik. a természet. mexikói piramisok. a Szathmáry-féle: „Egyetlen. Hogy mégsem ezt tanuljuk az iskolában annak tudható be. de arra jó adalék.következik be. amikor ezt egyre többen felismerik és beismerik. mind a mai napig el nem ismert lelet. A korong c-14-es vizsgálata szerint kora min. Kicsi. fordul elő az egész világon. vagyis Kr. Tatárlakai agyagkorong. 7200 év. Ez pedig az ú.e. igaz hogy az első nem kapcsolódik szorosan a mágiához. Tökéletesen tisztában kellett lennie az alkotónak a csillagászati precesszió elvével.n. bár teljesen alátámasztott és bizonyított. Semmi mágia. hogy olyan korból kerültek elő. egyértelműen kijelentheti. A narrátor azon évődött. 5200 körül keletkezett. hogy szélesebb az alapja és keskenyebb a tetején. Pedig aki olvasta a fordításokat. Ez annyit jelent. A korong és a rajtalévő szöveg az emberi műveltség eddig megtalált legrégebbi írásos emléke. Talán már nem kell rá sokat várni! Bemelegítésként csak két régészeti lelet. ami előkerülésének helyéről kapta a nevét. Ez egyszerűen egy nagyon stabil kő vagy tégla építmény és nem kell meglepődni azon. a múlt titkait vizsgáló sorozat egyik epizódjában szóba kerültek az egyiptomi. A korong képjelei mind-mind utalnak ezekre és a szöveg útmutatást ad a későbbi korok magyarjainak. magasztos Teljességünk leáldozóban. 000 évvel ezelőtti rétegekből bukkantak fel. hogy milyen érdekes. Ezek viszont több mint 30. a Föld tengelyének hajlásával. előbb-utóbb találkozik vele. mint a világ bármely más részén csak több tízezer évvel később. Ezzel kapcsolatban egy neves brit tudóst kérdeztek meg. hisz aki foglalkozott magyar őstörténettel. pattintott. „nem is írás” mondják rá. ismét felragyog. Ha a világon máshol is megtalálnánk az egyiptomi piramisok pontos mását. Nos ezek a kövek. a korszakok változásával. nem illik be a történelem furcsán kitalált menetébe. Először is magyar nyelvű. az univerzum teljes rendjét ismerő mágus nép alkothatott. s betölti dicsőségét!” A „MáGia uRainak” nyomai… 2. ha több helyen is előfordul. rész Piramisok Egyiptomban és Magyarországon… A Spektrum televízióban bemutatott. Az alábbi néhány sor. hogy a világ több részén is találhatók piramisok ill. az írásbeliség kialakulásának eddigi elméletét torpedózza meg. hogy a történészek állításai korántsem csalhatatlanok és még mindig kevéssé ismertek. hogy az itt élt népek négyszer korábban már olyan eszközöket használtak. másodszor a rajta lévő szöveg feltételezi azt. A második példánkat e lap olvasóinak szerencsére nem nagyon kell bemutatni. megfeledkeznek róla. amit csak egy magas szinten álló. 8000 évvel ezelőtt készített ilyen típusú nyílhegyeket. szószerinti idézet: Kérdés: Hogy épülhettek piramisok a világ két ilyen nagyon távoli pontján (Mexikó. A második példa már köthető a mágia műveléséhez több okból is. töltésúttal vagy . ravatalozó templommal. Badinyi Jós Ferenc. néhány centiméteres kövecskék voltak ezek. mert logikus emlékmű építkezési forma.

amelyik ilyen hasonló komplexumokat hoz létre. és minden uralkodó megjelenésekor újra lehozni a Földre. Ez persze feltételezné. akiknek csillagképi megfelelőit is kellő tisztelet övezte. Itt megjelenik a koronázás. amit a nép is láthat. Ő felügyeli a Nílus áradásait. Ő az ég istennője. számtalan helyen publikálták őket. semmi. Fontos. ugyanabban az elrendezésben és kinézetben nehéz találni. felvonulással zajlik a koronázási szertartás az egész ország szemeláttára. és Magyarországon is. később többször is vissza fog térni ebben a cikksorozatban. A mitológiában Ozirisz a jó szimbóluma. mint beavatás és energiamozgósítás. ezt hermetikusan elzárták. De a tiszteleten kívül. mivel ezzel évekre. az már egy kicsit érdekesebb lenne… Ez természetesen a világ egyik csodájaként is számon tartott gizai piramisokra vonatkozik. de szó szerint véve. Az ókori Egyiptomban a Nimród Ozirisznek.). hogy a két kultúra. Ez a fáraó beavatásakor és koronázásakor történt meg. egymáshoz való viszonya. Ezeknek bárki utána tud nézni. hogy ezeket elismételjük. ő honosította meg a tűz használatát. kultúrához igazítva. érezhesse a belőle áradó erőt. minden élőlény szülőanyja. Ezt azért kell tudni. érdekesnek találná. teremtő erővel rendelkező főistenek. Ezt viszont megelőzte egy valós beavatási szertartás. Ebből is látszik. a Szíriusz pedig Ízisznek felelt meg. Az egyiknél ráadásul annyira döbbenetes a hasonlóság. semmi nyoma sincs annak. hogy bárkit is temettek volna beléjük. a Szfinx elhelyezkedése is a csillagokhoz igazodik. Ennél a három piramisnál. hogy az idézet tudósunk is meglepődne. Ha a legfőbb . mert így könnyen lehet egy ősi. A sólyom. A legújabb kutatások viszont azt mutatták ki. hogy építésüknél a földrajzi és csillagászati ismeretek legmagasabb szintjét alkalmazták. az általuk képviselt energiáikat is folyamatosan kellett működtetni. Viszont hasonló elv alapján épített és ugyanazt a célt szolgáló. mint Dél-Amerikában a majáknál. (Fényfelszabadítás!) De ez hol és hogyan történt meg? Már itt is kettős koronázás történik. valamilyen szinten rokon. Abban persze igaza van. Ez mindig a legnagyobb titokban történt. Itt kell tisztázni azt a régóta fenn álló tévedést. Pontosabban egy bizonyos csillagkép mintájára készültek. akiknek ebben a folyamatban aktív szerepük volt. 2000-ig – biztosan a gízai piramisok környéke volt. szakrális kultúrának a legnagyobb titkát. hogy a piramisok elrendezése. helyeken. Ugyan ezt fogjuk látni később a magyar királyok koronázásakor is. Nemcsak találomra építették őket a sivatag egy pontjára. aki a fáraó védője is. Akár fizikai rokonság.e. A gízai piramisokról tudjuk. ill. mint fontos szimbólum. Kettőjük gyermeke Hórusz. de a helyhez. hogy ők ketten alapvetően fontos. hogy valószínűleg tökéletesen ugyanolyan építményeket. hanem tudatosan kiválasztott területre kerültek. miszerint ezek temetkező helyek lennének. és így ráerőszakolni a vizsgálódó számára előnyös történelmet. és a legszigorúbban őrizték az avatatlanok elől. földművelést. Itt találhatóak ugyanis a tudós által máshonnan hiányolt „kiegészítők” is (Völgytemplom. a termékenység képviselője. Ízisz a felesége és testvére Ozirisznek. Így Egyiptomban is. később a szkítáknál és a magyar királyoknál is. környezethez. hogy a nép láthassa a megkoronázott uralkodót. amin csak azok vehettek részt. ahová rendes esetben csak a beavatandónak és a beavatóknak lehetett belépni. olyan helyen. de több is valószínű. működésének alapját elfeledtetni. Egyiptomban ez a hely sokáig – főleg az ó-birodalom idején. Hatalmas pompával. Most nem az a feladatunk. Ezek a pontok. Az egyik. a sólyom. Ez a csillagkép az Orion – Nimród és a Szíriusz csillag. ami az egyiptomi templomok mintájára épült. töltésút stb. akár szellemi rokonság vagy mindkettő is elképzelhető. egyet biztosan tudunk.völgytemplomot. Amikor pedig nem történt beavató koronázás. Kr. jó esetben évtizedekre dől el a nép és az ország sorsa. amikor az ország legtávolabbi pontjából is érkeznek az alattvalók. helyek a világ nagy részén – ahol ebben a rendszerben történt a koronázás – megtalálhatóak. láthassa.

Az ún. Az egyik Mexikóban Teotihuacan. A Szíriusszal való kapcsolatfelvétel adta meg neki azt a minőségi többletet. forrásokat és számtalan egyéb földrajzi képződményt. Ezért ha máshol is találni ilyet vagy ehhez hasonlót. Így eltüntethetők azok az összekötőkapcsok is. az Orion csillagkép övét alkotja. amelynek határain álló falakat most kezdik feltárni. térképek egybevetése. és nem tudott rá hatni. halottak útjával. mindenki tudja építésük gigászi voltát. az égi vadász.vezetőt. 20x20 cm-es járaton. ködös képzelgésekké minősíthetők. amin keresztül folyamatosan hat az ősök szellemisége és biztosította a mindenség működését lüktetését is.) Visszatérve a piramisokra. Magas (Mágus) hegy. ezen a csillagképen keresztül születik) és ezt az erőt képezték le a Kárpát-medence őslakói a Pilisben. hogy Egyiptomban az Orion. mai régészek adták nekik) pedig magára a Szíriuszra lehetett látni és itt ezzel a minőséggel találkozott a fáraó. az természetesen Magyarországon van. ez biztosította az egész birodalom jólétét. az év egy napján. Ezek persze utólagos nevek. Ebben a pillanatban ennek a csillagnak az energiája betölti a kamrát és benn lévő személy kapcsolatba lép ezzel a világgal. a térképet böngészgetve. ahogy azt manapság szokás róluk mondani. amire mindenki odafigyel. Vagyis az ős teremtőerővel telítődhetett. Ez egy több négyzetkilométernyi körbezárt. Ozirisznek felelt meg. 2000-ig). Arról már ejtettünk szót. hogy több is van ilyen. ami magában foglalta a három nagy piramist. hogy van máshol is hasonló funkciójú. amíg ezt az ősi rendszert tisztán működtették (kb. A magyar mitológiában Nimród vagy Ménrót. olyan kívülről jövő energia és idegen szellemiség. biztonságát. szobrokat. Kr. amelyek a szellemiség folytonosságát bizonyítják. a hatalmas. mert a piramisok azok. Azért kell ezzel kezdeni a mágia urai nyomainak bemutatását. Ez addig tartott. Királynőkamrából (ezek az elnevezések utólagosak. Ezért voltak az egyiptomi fáraók a Nap fiai. és természetesen az Orion-Nimród csillagkép szerint. hogy a három nagy.és újbirodalom idejére tehetők. eredetijüket senki sem tudja. és az ősi írásos emlékek a múltról. völgyeket. Rám-hegy. Az ő fiai Hunor és Magor. értékelni. Az elején írtam. A „pilisi csillagkép” három fő hegyre épül: Árpádvár. Atlantisz. a helyi viszonyoknak megfelelően. Ahhoz. és nem holmi hatalomvágyból. (Mú. de ezek már a közép. Erre egy tavaly augusztusi kirándulás után figyeltem fel. ami szellemi. Szerepe a mitológiánkban. kinézetű építményeket. Neki az uralkodása idején ezt kellett hasznosítania. a völgytemplomot. ami más céllal került erre a területre. Kus fia volt. Ennek a működésnek volt alapfeltétele az a beavató komplexum. a Pilisben. Rájöttek arra is. ménhíreket. az Orion – Ozirisz övének egyik csillagára látni. Ezután jött a hosszas számolgatás. persze történt temetkezés a piramisok közelébe. kutatók rájöttek arra. A csillagkép csillagaiból hatalmas teremtő erő árad (asztrológusok is úgy jellemzik. szakadékokat.e. könyvtárnyi irodalom átnézése. rejtélyes terület. Nézzünk néhány számadatot! . istenkirályok. a Nap és Hold piramissal. Ezek egymáshoz viszonyított elhelyezkedése pontosan megegyezik a 3 gízai piramiséval és természetesen az Orion övével. Tehát a Pilisben vagyunk. A legenda szerint ő építette Bábel tornyát is a vízözön előtt. Itt találunk hegyeket. szent terület volt. hogy párhuzamot vonhassunk más területtel. stb. nagyban hasonlít Oziriszéhoz. a hatalmas monolitokat. Velük részletesen most nem foglalkozunk. Anyagi minőséggé változtatni azt. isteni eredetű. hogy a legtöbb új csillag. csak említés szintjén. mesékké. Ami minket jobban érdekel. uralkodót megfosztjuk isteni mivoltától (ez történt az összes ilyen típusú királyságnál) egész lényét. De piramisokat? Igen! Méghozzá az egyiptomiakhoz hasonló elrendezésben. személyiségét át lehet mosni. hogy a Királykamrából induló kb. Az eredeti funkció megszűnése után. az éginek pontos földi másaként. negatív értelemben. arra oda kell(ene) figyelni. keresni és találni kell ugyanilyen funkciójú. a szfinxet. Ré vagy Rá fiai.

akkor mostanáig eltelt kb.. mert egy tudás annál értékesebb. ha elvégzünk egy másik matematikai sorozatot.4 m (most) RÁM-HEGY 486 m MÜKERINOSZ PIRAMIS Magasság: 66 m (eredeti) 65. 1 m ill.. tehát szerves részét képező. Dobogókő körül.5 m (most) ÁRPÁD-VÁR 484 m .... De amikor az ő térképükön is ugyanaz az volt....e. Eredeti magasságok összege: 3 5 6.. Ez pedig megfelel 4320 évnek....... Ha már azt mondják meg... elosztva a piramisok eredeti magasságával (1536/356...... Miután a három piramishegy együtt volt. Ez bolond! – gondolhatják. 2500 körülinek tart... először azt hitték.....313395113732-t kapunk.. .75m (jelenleg) MAGAS(Mágus)-hegy 566 m KHEPHRÉN PIRAMIS Magasság: 143. hogy honnan számoljunk..... a mai időpontot kapjuk...5 m (eredeti) 136. 10500 év) akkor az i.. 1 5 3 6 m !!!!!!! Ugyanazok a számok.... amit a hivatalos tudomány kb.. A Pilis-térkép kinagyított részén lehet látni. hogy a madár szívében lévő.. és csak az indításhoz és az ellenőrzéshez kapunk segítséget..1) 4.. Tehát kb.vélt . csak más sorrendben!!! Véletlen!? Számmisztikailag összeadva: 15 = 6 A hegyeknél természetesen a tengerszint feletti magassággal számoltam........ 4000-4500 körüli időpont jön ki.. El lehet gondolkodni azon.. hogy amikor megmutattam Kovács Andrásnak és Pap Gábornak.. a piramisok esetében a földfelszíntől számítják a magasságot. ami az ekliptikán 60 fok vagyis két állatövi elmozdulást jelent oda vagy vissza.. ami kis jóindulattal 4.. Ezzel a precessziós számítással még lehet játszani.. Persze. mint turistaút. ami nagyjából megfelel a sumér kultúra ... amikor esetleg mi mást érzékelünk – és nem fantáziálunk (fontos különbség) -.......kezdetének. hogy vajon mit jelent ez? Ha a Szfinx becsült életkorát vesszük alapul (kb. Na most kérdés.... A két legtávolabbi piramis csúcsának egymástól való távolsága 950 m (+ ... távolsági aránya pontosan megegyezik az egyiptomi Szfinx és a piramisok arányaival.. hogy mit kell látnunk és éreznünk.... ahova? A szellem útja kifürkészhetetlen.6 m (eredeti) 138... pláne ha számolunk a hegyeknél némi kopással... 4500 év (4320)..320 (ennyi korrekciót még a legkomolyabb tudományos fejtegetések is engedélyezni szoktak).. És vajon hogyan lehetséges... kiterjesztett szárnyú Turul madár. Ugyanezt a számot kapjuk. Annyira..20m).. i.. egyiptomi könyökben számolva.e.. hiszen ez utólagosan kitaposott. Ez a piramisoknál kapott szám kétszerese.. Dobogókő-szikla elhelyezkedése... Próbálja ki mindenki.... elámultak.. Ez pedig egy hatalmas... véletlenül. A két legtávolabbi hegy (Árpád-vár.Első körben a magasságokat vegyük szemügyre! KHEOPSZ (Nagy) PIRAMIS Magasság: 146... Ha a piramisok építésének korától.. ott már baj van. hogy én rajzoltam bele. minél inkább belőlünk jön...... az ókori mértékegységgel. tervezett útvonal. A hegyek magassága.. Mágus-hegy) csúcsának térképen mért távolsága 1925 m (+25m)... Szfinx! Hol van a Pilisben szfinx? Újra a térkép került elő és ekkor döbbenetes látvány tárult a szemem elé... meg kellett találni a többi azonosságot is...... de miért terveztették oda......

aminek a neve Templomvölgy. Ez a hely pedig nagy valószínűséggel a Rám-szakadék. a piramisokat is termőföld borította és fák. hogy nagyon fontos. Ilyenről nem tudunk máshol. Ugyanis amikor felfedezték őket. Ez csak néhány. mexikói épületekre). A hegyre építettek az ősök egy „hegyet” ill. akkor a teljes csillagképnek meg kellene lennie. Itt kell hozzáfűzni. Figyelemfelkeltő. és nem ismerik a funkcióját (nagyban hasonlít a perui. ami szoros kapcsolatban áll a Rám-heggyel. (Mexikóban éltek a mayák!) Ellenvetés lehet a hegyek alakja. És nálunk? Nézzük a további hasonlóságokat! Egyiptomban a piramisok közelében találjuk a Völgytemplomot. de ebben nem segítek már. hanem piramisok lapulnak alatta. látszik. hogy a csillagkép pilisi megfelelőjének szívében található a Mexikó nevű kicsike település. miképp az egyiptomi piramisok. A még fel nem tárt területen a mai napig ilyen halmokat találunk. amikor egy történelmi tényről kijelentéseket teszünk. de fontos egyezés az adatok sorában. oroszlánfejet viselő Szfinx nagyjából a középső (Khephrén) piramis előtt fekszik. és természetesen a Völgytemplom ennél található) Szántai Lajos egyik előadásából tudhatjuk. és fontos szakrális szerepet játszott a térség életében és I. Túlságosan légből kapottnak tűnik az elképzelés? Lehetséges. az Orion-övet mintázza. és amikor ennek az adathalmaznak 90%-a megfelel egy több ezer kilométerre lévő épületkomplexum adataival. A Rám-hegy és Dobogókő (ami nagyjából a heggyel szemben. a három hegy közelében. A Pilisben. azt keresse meg mindenki! Érdekesség. hogy nem természetes hegyek. nem csak a nevében. mivel itt még szerencsére a természet az úr. mert ezen a helyen szerencsére jól dokumentált a piramisok feltárása. hogy a piramisok és a hegyek (az Árpád-várról is látszott a helyszínen. de mindenképpen érdekes. hogy annak idején – feljegyzések szerint – a Rámszakadék fedett volt. A Magashegy teteje ugyanis egy mesterséges kurgán ill. kunhalom. Az elrendezés mindkét esetben (Egyiptomban és itt is). A Börzsöny és Egyiptom kapcsolatáról egy következő részben esik szó. A Rám-hegy közelről jól adja a formát. és kicsit beleássuk magunkat a valós múlt kutatásába. Ez megint csak a duplája az egyiptomi adatnak. hogy könnyen rá bukkanhatunk (sokan már talán rá is jöttek). Az ásatások viszont a világ egyik csodáját bontották ki a föld alól. Meg is van. arra rá lehet mondani. Nézzük meg jobban! Az Árpádvár már messziről is gúlaszerű. tudós körökben is elfogadott nézet szerint. Vajon mi célból? Fontos újra a mexikói piramisokat segítségül hívni. a piramisok térképére. de kissé jobbra van) közötti távolság légvonalban 1250 m (+. hogy ne eshessünk könnyen a fantáziánk csapdájába. hogy a három hegy az Orion-övnek felel meg. A figyelmes szemlélőnek fel kell tűnjön az a hasonlóság. Ha elfogadjuk. A valódi völgytemplomot viszont itt kell keresnünk. Az egykori metszeteken úgy néztek ki. csak nem hiszi el senki. ahova. Ezt hatalmas kőtömbökből épített templomot tartják a legrégibb építménynek a területen. hogy ha kutatásokat végzünk. dombot. (A Rám-hegy a középső hegy. ha már ezzel a szemlélettel vizsgálódunk. a kunhalmok mutatnak. hogy a felső 100-150 méter vagy talán az egész. utólag megemelt. mert ennek is van azonossága.20 m). bokrok nőttek rajtuk. míg Egyiptomban a Khephrén piramis a középső. és nem történt feltárás csak találgatni tudunk. mintha hegyek és dombok lennének. kissé balra. de ők tudják. A szó két tagjának megfordítása jelentésbeli különbséget okoz. természetesen. hogy véletlen. találunk egy völgyet amire egy barátom figyelmeztetett . megmagasított hegy) ugyanazon elv alapján „épültek” és kerültek oda.Az egykor. Béla . hogy szemben a Börzsönyben. azóta már világszerte. az egész terület föld alatt volt. A piramis csúcsa és a Szfinx hátsója közötti távolság légvonalban 620 m (+. amit a Magashegy csúcsa és az Alföld „piramisai”. legyen olyan háttér felkészültségünk. Úgy tűnik. de rá kell nézni a Pilis térképére. és annak is egy bizonyos szakasza. talán.15m). Nagymarosnál.

hogy a leírt szöveget ill. az egyszerű jelentés mellett. hieroglifákat (képírás) kétféleképpen lehetett olvasni. rész Pilis és a Föld egyéb szakrális helyei Az előző részben a „Pilisi hármas” (Árpádvár.királyunkéban is. ahol hercegként élt. hogy amit a kép mutat. hogy hová is érkezett. majd a másik oldalon az Üstök-hegy. Az egyiptomi hagyomány úgy tartotta. Ezek szemben állnak a Dobogókő alatti Szerkövekkel. meg fogja látogatni. amin azt értjük. és itt ez a templomok. A piramisoknál említettük. nyiladékokkal. de mindenképpen érdemes ezt így kezelni. ami körül öleli a térséget? Válasz is ugyanilyen egyértelmű: Igen! Ez már annyira szemet szúró. Nekünk az az egyik feladatunk. és mutatják a falrendszer másik oldalát. A „MáGia uRainak” nyomai… 3. velük e szent hely lényegét. főleg az országhatáron kívüli területeken. a hely szelleme. hogy a szent területet hatalmas kőfal vette körül. Magas-hegy) és gízai piramisok közvetlen hasonlóságát. hogy komoly bizonyítékok szólnak a mi egykori. kellő felkészülés alapján. Az mindkét esetben látszott. ami feltárásra vár. De miért kell a kapcsolatot keresni. Egyszer volt egy hétköznapi olvasata. mint hinnénk. közvetlen kapcsolatnak. de bizonyos részei érthetők voltak. Ez annyit jelentett. tovább haladva jutunk el a Szerkövekhez. hogy volt (van?) egy továbbélő vonulat a két kultúra között. Aki már kicsit is hallott a magyar őstörténetről. ami különbözött a hétköznapi nyelvtől. hogy csak az nem látja. mindegyik komoly kozmikus üzeneteket hordoz. Ha valaki megpróbál bárkit is kizárni ebből. De mégis úgy tűnik. Talán fel sem kell tenni a kérdést. hogy égi minta – Nimród-Orion-Ozirisz csillagkép – adta az alapot. hogy az egyiptomi papságnak volt egy úgynevezett titkos nyelve. gondolat. talán zsilipekkel. Vegyük sorra: a Dobogókőnél induló körívet leíró hatalmas falrendszer maradványait már láthattuk. hogy segítsük őket is. Minden jel arra mutat. és a FőúR-FáRaó ismert. Ennek a kutatása és rendszerbe illesztése még a további munkánkhoz tartozik. ami feltűnő hasonlatosságot mutat a világcsodaként is emlegetett egyiptomi beavató centrummal. Minden tudást tőle kaptak az emberek a Nílus mentén. Ha ezt térképen körbekerítjük. tudhatja. beavató szerepe volt Egyiptomban és itthon is. atlantiszi múltunkról. Ha valaki már végig járta. Ez a csodálatos hely mindenkié. aki nem akarja. több méter széles falakkal. Rám-hegy. hogy valós fizikai. Tudjuk. A másik olvasata. e két különböző kultúra között? Időben is. Az alább megemlítendő magyar . annyira magától értetődik: a Pilisben találunk-e ilyen kőfal rendszert. eleinte még nem is sejtve. mely hatalmasabb. ami ezt bizonyítja. Amit szintén tudunk. és hol érhetjük nyomon. De hogyan bizonyíthatjuk? Keressünk összekötő alagutat a két hely között? Elég reménytelennek tűnő vállalkozás. őt fogja megfosztani valós titkaitól. megismertessük. sírok felirataira vonatkozik elsősorban. amit csak a beavatott papok. Ennek szakrális. aminek részei a Vadállókövek. hogy Thot isten nyugatról. felmerülhet a kérdés ill. térben is messze van egymástól. ma valaki ómagyarul beszélne. Tovább haladva a Jász-hegy üstökének nevezett sáncrendszer. egy hatalmas földrészről érkezett (Atlantisz). amelyek levezetnek a szentély belsejébe. összeköttetésnek is kellene lennie. hogy ez is egy mesterséges építmény. Olyan ez mintha. kapcsolatát boncolgattuk. máris láthatóvá válik a szent központ. ami ennek a rendszernek egy része. Akinek kell. akinek a „Magyar népek őstörténete” című könyvében olvashatunk erről is. sok olyan jelet láthatott. azt is jelenti. Amennyiben ennyire szoros a hasonlóság e két helyen. hogy a papok a szertartások alkalmával olyan nyelven beszéltek. Erre jött rá többek között Baráth Tibor professzor is.

pontosan Egyiptom és a Nagy piramis fölött kellet lennie. rendszereket keresni modern térképeken. Feltűnő hasonlóságot mutat az egyiptomi Ozirisz halotti templomával. Érdekesség. De a lényeg most jön! Jégtakaró nélkül van ábrázolva az Antarktisz. Vagy mégis tudta ezt valaki. Ez legalább annyi furcsa érdekességet. hatalmas világatlaszát használtam. pontosabban az ebbe a vonalba eső területen. Amit nem tudott megszerezni. Ez a Piri. Csak egyetlen példát említek az úgynevezett Piri Reis térképeket. ahogy azt az 1949-es expedíció szeizmológiai mérései mutatták. Mexikóban szintén egy hasonló rendszert találunk. ha a mexikói piramisokkal (Teotihuacan) összekötnénk a Pilist ill. Előző számunkban is említettük ezt. ezen a térképen. mert már ez is elgondolkodtató!) Az összekötő vonal majdnem pontosan az északi mágneses pólus felé mutat. Majd a marokkói Tarfaya (Tar fája. ahol Nap szentélyeket. Ebben a részben a földrajzi érdekességeket vizsgáljuk. hogy gyűjtötte a térképeket. ami stílusából becsülve jóval korábbi (becslések szerint kb. majd a Yucatán-félsziget (mayák egyik fő területe) északi részén Mexikóba. Mellesleg a Pilisben is van Mexikó nevű hely! A piramisoktól induló vonal Líbián. Az volt az ő mániája. hanem attól délre található. több tízezer km magasságban. pontosan úgy. (Bermuda-háromszög része) hogy rendkívül hínáros. egyezőséget. ami alapján másolták a Piri Reis-félét. hogy mi lehetett az a forrástérkép. Atya Ré fája. már ami a három piramis építését illeti. Bordeaux (Bordó). hogy a pilisi vonal áthalad Lyon (oroszlán). 2500 km a távolságuk egymástól. Hancock: Istenek kézjegyei) De most már folytassuk a mi ügyünket. Addig soha senki nem tudhatta. Elsőként a két főszereplőt (Pilis-Giza) kötöttem össze: kb. amelyeknek az akkori tudás szerint nem lett volna szabad. olyan földrajzi helyek láthatóak. Itt megint jöhet egy ellenvetés: Badarság! Ókori azonosságokat. Ezzel nem is lenne gond. az 1500-as években élt török hajós. és állítólag kalóz is volt. Térképeit mai is lehet látni Isztambulban. amit Abydos-ban tártak fel. ami 1513-ból!!! való. mert „nem voltak felfedezve”. a Topkapi Múzeum gyűjteményében. hiszen akkoriban nem ismerték ezeket a fokbeosztásokat. Ez után vettem egy másik jelentős és nagyon ősi helyet Dél-Amerikában. lehetőséget mutat. fekvő háromszöget ad ki a rajz. bocs!) tenger alsó részére. Amerika teljes keleti partvonala egészen az Antarktiszig. (eredeti funkcióját ma sem ismerjük) . hogy ezek hiányában létrehozzon egy világrendszert! Újra el kell szomorítanom a hitetleneket. azt lemásolta. Ez tenger arról hírhedt. hogy hol van a föld a jégtakaró alatt. (Ajánlott irodalom: G. jó 10-12 ezer évvel ezelőtt? Sőt az USA légiereje elkészítette azt a projekciós vetítést. a Bermuda-háromszöget nagyjából felezi. Ezt a helyet néhány tudós több tízezer évesnek becsüli. a piramisokat. és legszívesebben eltűntetnék. ha – szerencsére – nem kapott volna már hatalmas nyilvánosságot az idők folyamán. ha nem lenne ezek között egy olyan. ami nem összetévesztendő az Északi-sarkkal. hogy aki az eredetit készítette. Ősi preinka város. Nos. sőt a világ nagy részét sem! Nem lehetett olyan zseniális valaki. nehezen hajózható és az óceán ezen felszíni része mélyebben van a többitől és a mélyből időnként gázbuborékok (szar gázok) törnek fel. majd Miamin keresztül ér el Mexikóba. ami azt mutatta be.területeken viszont érdemes lenne kutakodni. A földrajzi mérések alapjául a National Geographic Magazin 1975-ben kiadott. Algérián keresztül halad. hogy mi lenne. Ez pedig a Titicaca-tó melletti Tiahuanaco. mint bármilyen egyéb építmény a környéken. A vonal belép Kubába. az egykori Bizáncban. A mexikói piramisokkal összekötve egy hegyesszögű. La Coruna (A Korona) városokon. Ezen pedig az látszik. A kezdő ötlet. életfa) mellett lép ki Afrikából és a Kanári szigeteken (szintén Atlantisz része volt) át belép a Sargasso (szar gázos vagy szar gazos-hínáros. hatalmas város maradványait lehet látni. az Azori (Az úri) szigeteken (Atlantisz része volt). ami megint borzolja a tudományos köröket. (Megfigyelendő az érintett helyek elnevezése és helye. 12500 éves).

Visszatérve a Pilis-Piramisok tengelyhez. pontosan a Nagy piramis dőlésszögét kapjuk a találkozási pontnál. amelyeken a vonal áthalad: 1. (Taltal-nak hívják a maya indiánok a varázslójukat. Magyarországra Szegednél jön be. Vecsésen. ami Lesbos szigete mellett metszi a tengelyt. Mudanya stb. Kos sziget (ez elég egyértelmű) 6. ami szembetűnik. A Piramisoktól Afrika felé folytatva az egyenest átmegy Szudánon. Lemnos sziget (L-R hasonulás miatt. amin szintén átmegy egészen Izlandig 16. át a Pilisen Szlovákiába 15. (Törökország) Szocsi. azok a városok. Khios sziget (ki-csi – erő – ős) 8. Cataltepe. Tripolis. Dabason. de a rajz szerint párhuzamosak. Görögországban több Óros (hegy) nevű helyet érint. Kattavia (Rodosz szigetén. A hozzátett „majdnemek” az esetleges térképi pontatlanságok miatt vannak. Ez a felező merőleges szintén több nevezetes helyen halad keresztül: (figyeljünk a nevekre megint) Megalopolis. táltosukat!) Az érdekessége most jön.Összekötve a két helyet (Pilis. hogy a két alap hely majdnem azonos távolságra. majd Brazília. azonnal szembetűnik. itt állt a Kolosszus. ami alapján a hieroglifákat megfejtették) Egyiptom 2. Khalki (Kelő Ki (erő-élet) szigete) 5. Thasos sziget (Tas) 10. Valamint a tengely Dél-Amerika szárazföldi területét majdnem pontosan felezi. át Algyőn. de érdekes. Gondolom nem véletlenül. és Chile Taltal városánál az Óceánba. Kettőfia) Görögország 3. ami abból adódik. Az északi (európai) Skócia legészakibb részén a Lewis szigetnél található. PUSZTASZEREN. Az első.metszi egymást. Mauritánián át. Most csak az egyiket nézzük meg. E tengely mentén végig 25-30 km távolságban ősi kultikus helyeket találhatunk. Carpathia-Carpathos szigete (ezen ugyan nem megy át a tengely. hogy itt van és nem 100 km-rel arrébb) 4. de majd csak rá jön valaki. Hogy ennek mi a jelentősége én nem tudhatom. Ha Tiahuanacot és Teotihuacant összekötjük egymással a kapott egyenes majdnem tökéletesen párhuzamos a pilisi és egyiptomi meghosszabbított egyenessel. Átmegy néhány Bulgár és Jugoszláv városon. északra és délre is. hogy igen is lehet . Edremit. Algérián. ami nyilvánvalóan kiemelt és biztosan ismert fontossággal bírt az ősidőkben. A két háromszög (a mexikói és a tiahuanacoi) a Kanári szigeteknél . hogy egy majdnem szabályos egyenlőszárú háromszöget kapunk. ezért folytattam tovább. helyet a kettő mellé. Cserkeszk (Oroszország). de ez még így önmagában még mindig kevés lenne. Ez addig nem tűnt érdekesnek. Dráma városa 12. Tunézián. Berlin központja. Az egyenesre egy felező merőlegest állítottam. ha már hármas-csillag az Orion-öve. de ezekhez nem tudok fűzni semmit 14.Las Palmasnál . Vajon miért? Érdekes. Kecskeméten. nagyjából 12000 km-re (1-200 km eltérés) van Tiahuanaco-tól. Szomálián Ha az Egyenlítőig meghosszabbítjuk a vonalat.szemes . amiből egyértelműen kiderül. Megpróbáltam megkeresni egy esetleges 3. csak elhúz mellette néhány kilométerrel. Etiópián. 13. Samos sziget (számos – Szamos . akár Ra-mú-ős is lehet) 9. Mégara (Görögországban). míg el nem olvastam Práczki István: Minek nevezzelek? című nagyszerű könyvét. Bolívia. Philippi (csatájáról híres) 11. Rosetta (itt találták a Rosetti-követ. Ezt a piramisok és a hegyek szerinti távolság arányában és dőlésszögben.szem ős) 7. piramisok) ezzel (Tiahuanaco).

ősi szakrális központot (Stonehenge) is bekapcsoljuk a Pilis-Giza vizsgálódásba. hátha szükség lesz még rájuk. És újabb szenzáció: ismét a legújabb kutatásokat idézve. háromszöget a térképre. Namur (NőM-ÚR . hiszen a Lewis (angol Lajos . oldalhosszúságnak a Giza-Pilis távolságot ill. Amberg. De ez is azt mutatja. hogy ez teljesen hülyeség! A Giza-Stonehenge vonalon. összekötővonalat véve alapul. ami a háromszög alapját adja számtalan. Lehetnek véletlenek (bár az ezoterika nem ismeri ezt a fogalmat). Istennő – útja (Ister a Duna ősi neve. és pontosan ott metszi. Mouscron (Mú-őSi-KoRONa). Kisompoly Erdélyben .iSTer-Nő. hogy minél többen legyünk az új évezredben. pláne nem a világméretű használatát. A legjelentősebb. a sziget kultikus helyeit bemutató oldalt. A használatukat még nem ismerjük. A nevekre hívom fel újra a figyelmet és arra a tényre. A legnagyobb gond ezzel adódott. Daun (DUNA). nyelvükben is rengeteg magyari elemet őriznek. Funkciója van akár földi. A sor még folytatható lenne. Az ámulat ekkor jött: a sziget fő nevezetességei a hatalmas faragott kövekből álló ménhír sor. A skótokról is tudjuk. megőrződtek a jelek. Istergam-Esztergom).köze a dolgunkhoz. amit ők elől viselnek. például Danikentől is ismert (bár ő szemérmesen elhallgatja a pilisi összefüggéseket). Ezek után merje bárki azt állítani. hogy magyari nép. Ez pedig tökéletes vég ill. A skót végpont mellett fekszik Stornoway városa. Az összekötő vonal áthalad az Északi-tengerben található Ördög-lyuknak nevezett helyen is a skót partok mellett. A Pilis-Stonhenge vonalon az alábbi városok fekszenek: Bailleul (Bál-ül). egészen mostanáig.ahol Stonehengehez hasonlatos ősi kőkör maradványait találták– is ezen a vonalon fekszik. Az Interneten találtam nagy sokára egy. hogy a leghíresebb. akár kozmikus értelemben. hogy többnek kell itt lenni. magyarul is olvasható városnév van. mintha szépen megtervezték volna valamikor.körvonal metszi. ami segítségünkre lehet. Storno . ami körbefut a Földön. hogy az új háromszög. de mégis olyan az egész. sírhely található. a görög Delphit és az ősi dán viking várakat összekötő erővonalra. ennek több jelét is viselik magukon. De van-e valami a Lewis-szigeten. Ezért is kell. Ezek után állítottam egy piramist ill. gondolok itt. amit lehet némi szabadsággal törölt útnak (az emlékezetből kitörölt ősi útnak) is fordítani ill. egy ősi kelta naptemplom és egy olyan hegy. kezdő pontja a történetnek. A háromszög harmadik pontja az Észak-afrikai Algériában van. Így az írásnak e része sokáig csak feltételes módban szólt. Pilis. Mainz (MéN-ÉsZ. Ath (ATyA). ami természetesen a Pilisen keresztül húzódik. de ízelítőnek ennyi is elég. az embereket vezérlő szellemek irányításával. mint ahol a Pilis-Giza egyenes felezőpontjából húzott .ÚR-NáM MéN-ÚR) Tohogne (ToHoNya-TóHoNa). De a zenéjükben. hiszen egy ilyen ismeretlen helyről nemigen lehet anyagot találni. akik felismerik és tudják . Most már talán teljes joggal felvehetjük ezt a helyet is a sorba! Ezek után teljesen magától értetődő volt. Esztergom-Istergam. és az idők folyamán. de a legérdekesebb a francia POGNY! A többit böngészgessétek magatoknak. hogy a skót népviselet rangjelző és törzsjelző jelvénye a Tarsoly. aminek belsejében mesterséges barlang. Ménész volt Egyiptom egyik fáraója). bár nem a legjelentősebb. Hátha mutat valamit. pontosan a Nagy Piramis dőlésszögének megfelelően. hogy ez vonal az egyik legerősebb pozitív zóna.ez sem véletlen) jelentése Lói-ős vagyis maga Fehérlófia. A legfontosabb érdekesség. mint egyszerű hagyományőrzésnek. pontosan két derékszögű háromszögre osztja a Pilis-Stonehenge-Giza háromszöget.az egész vonalat átmérőnek véve .

fw.html . amelynek működtetése 500 évvel ezelőtt még hivatalosan létezett (Pálosok). Ebben kell segíteni. mert magától nem tud új életre kelni csak Mag(á)tól! http://apilis.ezeket az ősi.hu/aradi/aradi. és most újraélesztésért kiált. számunkra rejtjelezett tudást.