You are on page 1of 12

A

ALES / LKBAHAR 2008 DKKAT! SORU KTAPIINIZIN TRN "A" OLARAK CEVAP KIDINA ARETLEMEY UNUTMAYINIZ.

SAYISAL BLM
SAYISAL-2 TEST
Snavn bu blmnden alacanz standart puan, Saysal Arlkl ALES Puannzn (ALES-SAY) hesaplanmasnda 0,4; Eit Arlkl ALES Puannzn (ALES-EA) hesaplanmasnda 0,25; Szel Arlkl ALES Puannzn (ALES-SZ) hesaplanmasnda 0,1 kat saysyla arplacaktr. BU TESTTE CEVAPLAYACAINIZ TOPLAM SORU SAYISI 40TIR. 1. Yzde 20 indirimli fiyat 28,8 YTL olan bir maln indirimsiz fiyat ka YTL dir? A) 32 B) 34 C) 36 D) 38 E) 40 3. a ve b birbirinden farkl birer reel say olmak zere
ax a = bx b
2 2

denklemini salayan x aadakilerden hangisine eittir? A) a B) b C) a + 1 D) b + 1 E) a + b

2. x gerel says iin


9 +9
x x +1

4.

+9

x +2

x + ax + b x + x 12
kesrinin sadelemi biimi x 1 olduuna gre, x3 a + b katr?
2

= 273

olduuna gre, x katr? A) 1 2 B) 3 2 C) 1 D) 2 E) 3

A) 2

B) 1

C) 0

D) 1

E) 2

Dier sayfaya geiniz.

12

A
ALES / LKBAHAR 2008 5. a ve b tam saylar olmak zere

8. a+b = 3 b olduuna gre, a b ifadesinin deeri katr? a A) 1 3 D) 1 2 B) 2 3 E) 3 2 C) 3 4

b = 2a + 3 a 1
eitliini salayan a saylarnn toplam katr?

A) 8

B) 6

C) 5

D) 4

E) 2

6. x ve y gerel saylar iin


5x = 16 3 5x = 4 3y

olduuna gre, 5x 13y fark katr?

9. 1, 2, 3 rakamlar kullanlarak yazlan rakamlar birbirinden farkl basamakl saylarn tm toplanyor. Bu toplamn sonucu katr?
E) 2

A) 4

B) 3

C) 0

D) 1

A) 1332

B) 1342

C) 1348

D) 1352

E) 1362

7.
x =y 0,5 2<x<8

10. m ve a pozitif tam saylar olmak zere 10! = a m 2 olduuna gre, m nin alabilecei en byk deer katr? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

olduuna gre, y iin aadakilerden hangisi dorudur?


A) 1 < y < 2 B) 1 < y < 4 C) 1 < y < 8

D) 2 < y < 4

E) 4 < y < 16

Dier sayfaya geiniz.

13

A
ALES / LKBAHAR 2008 11. x + y = 1 xy =
1 3
2 2

13. VE 14. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE CEVAPLAYINIZ. Birbirinden farkl iki asal saynn arpm biiminde yazlabilen doal saylara yar asal say denir. E) 4 RNEK: 15 says 3 ve 5 asallarnn arpm biiminde yazlabildiinden yar asaldr.

olduuna gre, x + y A) 5 3 B) 5 4

katr? D) 2

C) 1 4

13. Buna gre, aadakilerden hangisi yar asal say deildir? A) 21 B) 22 C) 35 D) 39 E) 42

12. a, b, c gerel saylar ve ac < 0 ac < 0 a


2 2

(c b) < 0
14. I. 20 ile 30 arasnda 5 yar asal say vardr. II. Bir asal say ile yar asal saynn arpm bir yar asal saydr. III. Her yar asal say, birbirinden farkl drt pozitif tam say tarafndan blnr. Yukardaki ifadelerden hangileri dorudur? A) Yalnz I B) Yalnz III D) II ve III C) I ve II

olduuna gre, aadaki sralamalardan hangisi dorudur? A) a < b < c B) a < c < b C) b < a < c

D) b < c < a

E) c < b < a

E) I, II ve III

Dier sayfaya geiniz.

14

A
ALES / LKBAHAR 2008 15. 17. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE CEVAPLAYINIZ. Ali ile Ozan arasnda bir say oyunu yle oynanyor:

16. Alinin Ozana syledii kalanlarn toplam aadakilerden hangisi olamaz? A) 1 B) 3 C) 4 D) 11 E) 13

Ali aklndan 1 ile 100 arasnda (1 ve 100 dahil) bir say tutuyor. Tuttuu saynn 3 e, 5 e ve 7 ye blnmesinden elde edilen kalanlar srasyla Ozana sylyor. Ozan da Alinin aklndan tuttuu sayy buluyor.

RNEK: Alinin syledii kalanlar srasyla 1, 2 ve 4 ise Ozann bulduu say 67 olacaktr. nk 67 saysnn 3 e blnmesinden elde edilen kalan 1, 5 e blnmesinden 2 ve 7 ye blnmesinden 4 tr.

17. Ali kalan olarak srayla 1, 2, 3 cevabn verseydi aklndan tuttuu saynn rakamlar toplam ka olurdu? A) 10 15. Ali, kalan olarak srayla 0, 3 ve 5 cevabn verseydi hangi sayy aklndan tutmu olurdu? A) 27 B) 30 C) 33 D) 38 E) 39 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

Dier sayfaya geiniz.

15

A
ALES / LKBAHAR 2008 18. 20. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE CEVAPLAYINIZ. A ve B birer pozitif tam say olmak zere A B arpmn bulmak iin kullanlan bir yntem yledir:

18. A C E G 1 B D F H L

Birinci satrnn ilk stununda A, ikinci stununda B yazan iki stunlu bir tablo hazrlanr. A says srekli ikiye blnr ve elde edilen blmler tablonun ilk stununun dier satrlarna srayla yazlr. Kalanlar dikkate alnmaz. B says da srekli ikiyle arplr ve elde edilen arpmlar tablonun ikinci stununun dier satrlarna srayla yazlr. lk stundaki tek saylara, ikinci stunda karlk gelen saylar toplanarak bu iki saynn arpm bulunur. 19.

Tabloda B + D + H + L = A B olduuna gre, A katr? A) 19 B) 21 C) 23 D) 25 E) 27

A C E

B D F H 2400

RNEK: 41 ve 26 saylarnn arpm bu ynteme gre yle bulunur: 41 srekli ikiye blnerek 26 da srekli ikiyle arplarak aadaki tablo hazrlanr. 41 20 10 5 2 1 26 52 104 208 416 832 A) 4250

G 1

Buna gre, A B nin en byk deeri katr? B) 4500 C) 4650 D) 4950 E) 5250

20. A ift saysnn karesini bulmak iin aadaki tablo hazrlanyor. A A

Tablonun ilk stunundaki 41, 5 ve 1 tek saylarna karlk gelen 26, 208 ve 832 saylar toplanarak 41 26 arpmnn sonucu 26 + 208 + 832 = 1066 olarak bulunur.

Bu tabloda oklarn bulunduu hcrelerdeki saylar birer tek say olduuna gre, A katr? A) 48 B) 52 C) 56 D) 60 E) 64

Dier sayfaya geiniz.

16

A
ALES / LKBAHAR 2008 21. Bir gruptaki kzlarn erkeklere oran 1 4 tr. 1 23. 7 farkl kiiden 3 ne A, 4 ne B dergisi gnderilmek isteniyor. Bu dergiler, zerinde bu 7 kiinin isimlerinin yazl olduu yedi farkl kutuya rasgele konuyor. Bu kutulardaki dergilerin doru adreslere gitme olasl katr? A) 1 35 D) 1 70 B) 9 35 E) 3 70 C) 12 35

Bu gruba 3 kz daha katlrsa bu oran

olduu3 na gre, ilk durumda grupta ka kii vard? A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

22. Al fiyat zerinden % 20 krla satlan bir mala sat fiyat zerinden % 8 zam yaplyor. Mal bu zamla birlikte al fiyat zerinden yzde ka krla satlyor olur? A) 28 B) 28,2 C) 29,4 D) 29,6 E) 30,4

Dier sayfaya geiniz.

17

A
ALES / LKBAHAR 2008 24. A kentinden yola kan Engin aracyla, saatte 60 km hzla giderse saat 12.00 de, saatte 100 km hzla giderse 10.00 da B kentinde oluyor. Enginin saat 11.00 de B kentinde olmas iin aracyla saatte ka km hzla gitmesi gerekir? A) 65 B) 70 C) 75 D) 80 E) 85
26. Aadaki say bulmacasndaki taral olanlar hari dier karelere, 1 den 10 a kadar olan saylarn tm (1 ve 10 dahil) her satrda ve her stunda yalnz iki tane say olacak biimde yazlacaktr. Karelerin dnda verilen saylar o satr ve stundaki iki saynn arpmdr.
60 9 35 ? 15 80 18 24 7 Buna gre, soru iaretiyle gsterilen kareye hangi say yazlmaldr? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 12 16

27. Etkinlik Yry Jimnastik Tenis Bisiklet Tketilen kalori miktar 180 170 280 320

Yukardaki tabloda bir sporcunun yapt etkinlikler ve bu etkinlikler sonucu 1 saatte tkettii kalori miktarlar gsterilmitir. Bu sporcu 1 saat A, 5 saat B etkinlii yapnca 1130 kalori tkettiine gre, A ve B etkinlikleri nelerdir? A A) Yry B) Yry C) Jimnastik D) Tenis E) Tenis B Tenis Jimnastik Tenis Jimnastik Bisiklet

25. K = S, , N, E, M, A kmesinin alt kmelerinin


ka tanesinde A harfi bulunur ama E harfi bulunmaz? A) 14 B) 16 C) 18 D) 24 E) 32

Dier sayfaya geiniz.

18

A
ALES / LKBAHAR 2008 28. 31. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE CEVAPLAYINIZ. Ardk terimlerinin oran sabit bir say olan dizilere geometrik dizi denir. Geometrik dizinin genel terimi an olarak gsterilir. Her n pozitif tam says ve an+1 oranna dizinin ortak arpan denir an ve bu oran r ile gsterilir. an 0 iin 29. lk terimi 8 ve ortak arpan rik dizinin 4. terimi katr? A) 2 B) 1 C)
1 2 1 2

olan bir geomet-

D)

1 2

E)

1 4

RNEK: Genel terimi an = 6 2 olan geometrik dizinin ilk 3 terimi a1 = 6 2 = 4 tr ve ortak arpan r = 2 3 3 tr.
1 n

30. Terimleri pozitif olan bir geometrik dizinin 2. terimi 32 ve 6. terimi 18 dir. Buna gre, r katr? A)
2 2

B)
6 2

2 3

C)
6 3

3 2

D)

E)

28. Aada ilk be terimi verilen dizilerden hangisi bir geometrik dizi deildir? A) B) C) D) E) 4, 2, 1, 1 , 1 2 4 2 , 2, 2 2 , 4, 4 2 3, 3, 3, 3, 3 31. Bir geometrik dizinin ilk terimi a 2, a ve a + 1 dir. Buna gre, bu dizinin 4. terimi katr? A)
1 2

6, 3, 0, 3, 6
1 , 2 , 4 , 8 , 16 3 3 3 3 3

B)

1 4

C) 3

D)

E)

Dier sayfaya geiniz.

19

A
ALES / LKBAHAR 2008 32. 34. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE CEVAPLAYINIZ. Amac ayn harfleri birbirine izgilerle balamak olan bir oyunun kurallar yledir: 32. Aadakilerin hangisinde kurallara uygun olarak harfler arasnda balant yaplamaz?
A) A A C B A C B B C C B) A B

Oyun kdndaki noktalarn tm kullanlmaldr. Her nokta hemen sandaki, solundaki, yukarsndaki, aasndaki komu noktayla veya harfle birletirilmelidir. Harfler arasndaki balantlar, dier balantlarla kesimeyecek biimde yaplmaldr. Balant bir harfle balayp ayn harfle bitmelidir.

C) A B C C B A B A A B

D) C C

RNEK:
C B C A A B

E) C A B B C A

iin balantlar kuralna uygun olarak yapldnda C B C A A B

zm elde edilir. Fakat C B C A A B

zm deildir. nk birinci kuralda verilen noktalarn tmnn kullanlma koulu salanmamtr.

Dier sayfaya geiniz.

20

A
ALES / LKBAHAR 2008 33. Aadaki oyun kdnda F harfleri birbirine balanmtr.
F D x D A B A F B C y C

34.
B C A B D A E E D C

Yukardaki oyun iin yaplan zmde, hangi harf arasndaki balant en uzundur?
A) A B) B C) C D) D E) E

Bu oyun iin yaplan zmde, x ve y ile gsterilen noktalar srasyla hangi harfler arasndaki balantda bulunur?
A) A ile B B) A ile C D) D ile B E) D ile C C) B ile C

Dier sayfaya geiniz.

21

A
ALES / LKBAHAR 2008 35. 37. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE CEVAPLAYINIZ.
Aadaki tabloda bir hava yolu firmasnn uaklaryla 2006 ve 2007 yllarnn ilk sekiz aynda seyahat eden yolcu saylar verilmitir.

36. Aadaki daire grafik 2006 ylnn A, B ve C aylarndaki yolcularn bu aydaki toplam yolcu says iindeki paylarn gstermektedir.

C 160 80 A 120 B
Grafikte A harfiyle gsterilen ay ubat ay ise B ve C harfiyle gsterilen aylar srasyla hangileridir?

Aylar
Ocak ubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz Austos Toplam

2006
3000 2000 4000 4200 5000 6000 6000 8000 38 200

2007
4500 4300 4800 6900 6000 7000 8000 8500 50 000

A) Ocak-Mart B) Mart-Nisan C) Mart-Austos D) Temmuz-Mart E) Temmuz-Austos

37. 2007 ylnn hangi ayndaki yolcu says 2007 ylndaki toplam yolcu saysnn % 17 sidir?

A) Ocak
35. 2006 ylnn Nisan ayndaki yolcu says Ocak ayna gre yzde ka artmtr?
A) 30 B) 32 C) 35 D) 36 E) 40

B) ubat D) Temmuz

C) Mays E) Austos

Dier sayfaya geiniz.

22

A
ALES / LKBAHAR 2008 38.
D E F f 62 O a 33
B d

40.
m(FEO) = 62 m(OBA) = 33 m(OCD) = 45
C

A E B F C D

ABC bir gen AE = EB AD = DC


2

] ]

45

m(EFO) = f m(ODC) = d m(OAB) = a

ekildeki BEF taral geninin alan 6 cm olduuna gre, ABC geninin alan ka cm dir?
A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36
2

ekildeki [ AD] , [BE] ve [CF] doru paralarnn kesim noktas O dur.


Buna gre, a + d + f toplam ka derecedir?

A) 115

B) 120

C) 180

D) 200

E) 220

39.

A 32 x 32 D 64 y

ABC bir gen


m(ABD) = m(DAC) = 32 m(ACD) = 64 AC = x cm

SAYISAL BLM BTT. SZEL BLME GENZ.

DC = y cm

Yukardaki verilere gre, BC nin x ve y trnden eiti aadakilerden hangisidir?

A)

x y

B)

x y

C) x

D) x + y

E) xy

Dier sayfaya geiniz.

23