UVOD

Finansijsku strategiju shvatamo kao vještinu upotrebe sredstava, korišćenje izvora finansiranja i raspodjele finansijskog rezultata radi postizanja cilja finansijske politike, a to je finansijska snaga. Finansijska snaga podrazumjevatrajnu sposobnost plaćanja, trajnu sposobnost finansiranja, trajnu sposobnost investiranja, trajnu sposobnost povećanja imovine vlasnika i trajnu sposobnost zadovoljavanja interesa učesnika u preduzeću. Sredstva i izvore finansiranja možemo podijeliti u više segmenata, pri čemu svaki segment ima posebne karakteristike u smislu dejstva na finansijsku snagu. Otuda ne možemo govoriti o finansijskoj strategiji ukupnih sredstava i ukupnih izvora finansiranja već o finansijskoj strategiji određenih dijelova, segmenata sredstava i izvora finansiranja, pri čemu u okviru svakog tog segmenta sredstva, odnosno izvori finansiranja imaju isto ili baren slično dejstvo na finansijsku snagu. Finansijska strategija, kao vještina upotrebe sredstava ikorišćenja izvora finansiranja definiše šta se želi postići u tom segmentu, a taj cilj svakak mora doprinositi finansijskoj snazi. Finansijska strategija definiše ciljeve segmenata sredstava i izvora finansiranja, koji su ustvari podciljevi finansijske snage, a vještina se ogleda u tome da ciljevi budu realni, kao i da ne budu u suprotnosti sa finansijskom snagom kao osnovnim ciljem. Taktika je postupak koji se primjenjuje u oblasti svakog segmenta sredstava i izvora finansiranja, koji vodi ostvarenju podcilja segmenta. Nije dovoljno samo definisati podciljeve, već treba odabrati takvu taktiiku koja će dovesti do njihovog ostvarenja. Finansijska strategija treba da definiše šta se želi ostvariti u oblasti neto dobitka radi ostvarenja osnovnog cilja, a to je finansijska snaga. To znači da finansijska strategija mora definisati podciljeve raspodjele neto dobitka, a taktika treba da izabere postupke čijom primjenom će se ostvariti podciljevi.

1

1. „ Zapamtite da se preduzeće ne može kontinuirano zaduživati bez jačanja sopstvenog trajnog kapitala“. Kakva stuktura kapitala je poželjna. i Kako održati realnu vrijednost kapitala u uslovima inflacije. Zagreb. SRATEGIJA I TAKTIKA TRAJNOG I DUGOROČNOG KAPITALA 1.1. Finansijsko upravljanje politika. 1 James C. Van Horne. 330. 2 . str. Mate. Kako obezbijediti potreban kapital.1 Postavlja se pitanje:     Koliki kapital treba da bude.STRATEGIJA I TAKTIKA TRAJNOG KAPITALA Trajni kapital je sopstveni kapital preduzeća. 1997.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful