Hastalıkların Ruhsal ve Zihinsel Nedenleri

0 Yayınlanma Tarihi 01 Ekim 2007 yazar Editor bölüm Ruhsal Yaşam kalitemizi düşüren en büyük faktörlerden biri sağlıksal sorunlarımızdır. Kronik olsun olmasın vücudumuzda meydana gelen her türlü ağrı ya da acı; devam süresine göre tüm hayatımızı olumsuz yönde etkiler. Moralimiz bozulur, dikkatimiz dağılır, sinirlerimiz gerilir, kısacası hayatımız çekilmez bir hale gelir. Yaşantımızda başımıza gelen tüm olaylar gibi sağlıksal sorunlarımız da tesadüfen meydana gelmez. Her sağlıksal sorunun mutlaka bir nedeni vardır. Doğuştan gelen rahatsızlarımız dışındaki tüm sağlıksal problemler, vücudumuzun bize karşı kullandığı, artık durmamız gerektiğini hatırlatan uyarı sinyalleridir. Vücut, hangi dünyevi düşünce kalıbından memnun değilse, o dünyevi düşünce kalıbını yansıtan organının işleyişini yavaşlatmaya başlar. Kısacası her organın bağlı bulunduğu bir duygu bağlantısı vardır. Dikkat edin lütfen, siz ne kadar mutlu ve huzurluysanız vücudunuz da o kadar mutlu ve sağlıklıdır. Siz ne kadar huzursuz ve mutsuzsanız, vücudunuz da o kadar mutsuz ve sağlıksızdır. Siz ne kadar huzursuz ve mutsuzsanız, vücudunuz da o kadar mutsuz ve sağlıksızdır. Evrenin ilahi zinciri burada da kendini gösterir. Yaşadığınız duygu sarsıntısına bağlı olan organ, mukavemetini kaybeder sorunsuz çalışan bir saatin alışması gibi. Eğer ki saat hor kullanılırsa, bozulmalar baş göstermeye başlar. Ve ne zaman ki tamir ettirip, saatinize itinayla davranmaya başlarsanız her şey normale döner. Başımıza gelen büyüklü küçüklü kazalar, yaralanmalar, bereler de bizlere bedenimizin bir ifadesidir. Unutmayın lütfen, ruhumuz olduğu kadar bedenimizde canlı bir varlıktır. Ve doğal olmayan her türlü şeye tepki vermek de en doğal hakkıdır. Aşağıda sizlere birkaç sağlıksal problemin nedenini anlatmaya çalıştım. Siz de var mı, yok mu ya da kaç tane var bilemiyorum bu problemlerden. Ama lütfen karşılarında yazan nedenleri dikkatlice okuyun. Ve lütfen kendinize dürüst olun. Bulduktan sonra bu saati toparlamaya çalışacağız. Ama önemli olan kendinizi tanımanız. ALLERJILER: Kime karşı alerjiniz var. Kendi gücünü yâdsıma, ( eğer ki biriyle anlaşamadığınızı düşünüyorsanız ve bunu ciddi bir sorun haline getirmişseniz, vücut kendini devreye sokar ve bu işin ne kadar ciddi olduğunu size gösteriri) ĠġTAHSIZLIK: Kendi hayatından vazgeçme. Aşırı korku, kendinden nefret etme, kendini reddetme. ( eğer ki hayata karşı büyük korkularınız varsa, bir de kendinizden hoşnut değilseniz iştahınızın kesilmesi hiç de olasılık dışı bir olay olmayacaktır) AġIRI KĠLO: Hayattan korkma. İncinme, aşağılanma, eleştiri veya cinsellikten korunma ihtiyacı duyma, duygulardan kaçmak güvensizlik. Doyum arama. ATEġ: Yakıcı öfke. (eğer ki öfkeyi hep uç noktalarda yaşayanlardansanız, bol bol hasta olmanız ve ateşlenmeniz gayet normaldir)

(lütfen takip edin. gözleriniz onun güzel yönlerini asla görmeyecektir. kendi cümleleriyle ifade edememek. kaçış KEKEMELĠK: güvensizlik. Dikkatle bakıp görmeyi reddetme. BOĞAZ AĞRISI: Kendini. kendini ifade eksikliği. kendi düşüncelerinizi kelimelere dökemezseniz ardından boğazınızın ağrıması gayet normaldir. Ağlamasına izin verilmemiş olmak. Başa çıkamayıp bırakma. bastırılmış duygular. Yardım isteme. Bazen sessiz sürtüşmeler. erkek enerji. reddetme. UNUTKANLIK: Korku. kabul edilme ihtiyacı hissetme. dağınık düşünme. BURUN TIKANIKLIĞI: kendi değerini kabullenememe. Boğulmuş yaratıcılık. (Eğer hayata esnek bakamayanlardan. fazla zorlandığına inanma. Tartışmalar ve bağrışma. Zihinsel patlamalar. hep susturulmuş bir insanın kekelemeden konuşmasını beklemek biraz zor. dehşet hissetme. Umursanmadığını hissetme. hep tek yönden bakanlardansanız boynunuzun ağrıması. endişe. dişi enerjidir. yapmak istediği şeyi yapamama. Hangi gözünüzde arpacık çıktığı önemlidir. DĠġETĠ KANAMASI: hayatında verdiği kararlardan memnun olmama. Yaratıcılığın kısıtlanması. tutulması gayet normaldir) BRONġĠT: Huzursuz bir aile ortamı. içsel feryat. . korku. Kendine sahip çıkamama. BEYAZ SAÇ: Gerilim. Kendini muteber görmeme. BAġ DÖNMESI: Kararsız. EGZAMA: soluk kesici kin. Baskı altında olduğuna. HAZIMSIZLIK: korku. sol ise. ĠSHAL: korku. BURUN KANAMASI: tanınma. BURUN AKINTISI: içsel ağlama. sızlanma ve homurdanma. BADEMCIK ILTIHABI: korku. Kötü beklentiler.BAġ AĞRISI: Kendini eleştirme. İnatçılık. GASTRĠT: süregelen belirsizlik. ARPACIK: Yaşama öfkeli gözlerle bakma. Birisine kızgınlık duyma. Kronik boğaz ağrıları olan insanlar kendilerini ifade edemeyen ve hep içine atan insanlardır) Boyun ağrısı: Hayata bakış açısından esnek olamamak. Sağ ise. hayattan kaçış. Sevgi isteme. ne zaman ki bir şeye kızıp söyleyemezseniz. Geçici olarak bilincini yitirmek. (çocukluğunda konuşmasına izin verilmemiş. Kaygılanma. (eğer sabit birine sürekli öfkeleniyorsanız.) KESĠKLER: kendi kurallarınıza uymadığınız için kendi kendinizi cezalandırma.) BAYILMA: Korku.

Fiziksel olarak ya da ruhsal olarak korku. Hayatın akışına direnme. o geçmişinizin bağlı olduğu üzüntüyü temsil eden organınızda kist görülebilir) KULAK ÇINLAMASI: dinlemeyi reddetme. KUSMAK: konuşamayacak kadar çok kızmış olmak. Yaraları besleme. inatçılık. Çekinmeden. Cinsel korkular. düşünce kalıplarımızda oynamalar yaparak halletmeye çalışacağız. . Alt sırt: para konusunda korku. beni görün” haykırışı. MĠGREN: kusursuz olma isteğiyle kendi üzerinde aşırı baskı yaratma. Birilerini hoşnut etmeye can atmak. Bu ay lütfen sadece bir şeyleri fark edin. açıkça söylemekten korkmak. “beni dinleyin. Çok fazla bastırılmış öfke. mali destek istemek. Yeni yi özümseyememe. ÜLSER: Korku. MĠDE RAHATSIZLIKLARI: büyük korku. Üst sırt: duygusal olarak destek arayışı. dehşet. İşitmemek istememe. İç sesini işitmeme. Bu konuya gelecek ay daha derinlemesine inmeye çalışacağım. Tartışan ana baba. YARALANMALAR: kendine kızma. Öfkeyle için için yanma. Orta sırt: suçluluk duygusu. Yeni den korkmak. ( eğer ki sürekli geçmişte yaşayan bir insansanız.. ( genelde öfkeli olduğumuz zamanlarda bedenimizi bir şekilde yaralarız) YATAĞI ISLATMAK: ana-babadan (özellikle babadan) korkmak. yeterince iyi olmadığına inanmak. Bu yüzden kendini sevmemek. SIRT AĞRILARI: hayattan maddi manevi destek talebi. Sevilmediğini hissetmek.KĠSTLER: eski acı veren bir filmi oynatıp durma. Gelecek ay bu sorunları. ÖKSÜRÜK: dünyaya bağırma arzusu. Otoriteye içerlemek. KULAK AĞRISI: öfke.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful