You are on page 1of 1

Botanik Bahesi ve Herbaryum Uyg. ve Ara.

Merkezi

18
Tohumlu Bitkiler Sistematii
zcan Semen Yusuf Gemici Gven Grk Ltfi Bekat Erkuter Leblebici
Biyoloji rencileri iin ders kitab olarak hazrlanan kitap, genel taksonominin prensipleri, bitkilerin snflandrma sistemleri, evrim ve trlerin farkllamas, Spermatophyta (tohumlu bitkiler) blmlerinden olumutur. Genel taksonominin prensipleri blmnde taksonomik kategoriler, bitkilerin isimlendirilmesi, botanik isimler, bitki tayini, herbaryum teknikleri hakknda bilgiler verilmitir. Bitkilerin snflandrma sistemleri blmnde yapay, mekanik, doal, filogenetik ve ada sistemler deerlendirilimitir. Evrim ve trlerin farkllamas blmnde trlerin oluumu aklanmaya allmtr. Spermatophyta (tohumlu bitkiler) blmnde, gymnosperm (ak tohumlularkozalakllar) ile angiosperm (kapal tohumlular-iekli bitkiler)lerin nemli ordolar, familyalar ile zelde yurdumuz iin nemli olan taksonlar ile genelde ekonomik olan taksonlar rneklenmitir. 2008 ISBN: 975-483-028-2

Trkiye Sulak Alan Bitkileri ve Bitki rts


zcan SEMEN Erkuter LEBLEBC
Yurdumuzun doal zenginliklerinin nemli bir ksmn sulak alanlar oluturmaktadr. Kitapda, 228 kadar gl ve bataklk alann flora ve bitki rts yer almaktadr. almalarmz zellikle, tatl su glleri ve bataklklara ynelik olmu,bu alanlardaki yksek su bitkileri (makrofitler) deerlendirilmitir. Kitap, bu alanlara ilgi duyan botanikilere ve evrecilere olduu kadar, bitkilerle amatrce ilgilenen kiilere de cevap verecek ekilde hazrlanmaya allmtr ve blmden olumutur. Birinci blmde allan sulak alanlar hakknda ksa bilgiler verilmitir. kinci blmde familya, cins, tr anahtarlar, tr tanmlar, yayl alanlar ile birlikte yurdumuzun sulak alanlarnn floras ele alnmtr. Bu blmde arlkl olarak ekillere de nem verilmi, hemen hemen tr taksonlarn ekilleri, birka dnda herbaryum rneklerinden orijinal olarak izilmitir. nc blmde de sulak alanlarn bitki rtsne de zet olarak deinilmitir. 1997 ISBN: 9475-483-351-6 22,00 TL

Yurdumuzun Zehirli Bitkileri


zcan Semen Erkuter Leblebici
Yaadmz evrede ok eitli bitkilerin yetimekte ve herbirinin kendine zg yaplar ve ilevleri olduu bilinmektedir. Doada yararl bitkilerin yannda, insana zararl olan ve hatta yaamna son verebilecek kadar zehirli olabilen bitkiler de bulunmaktadr. Kitap, bu bak as temel alnarak hazrlanm ve evremizdeki insan salna zararl olan zehirli bitkileri tantmay ama edinmitir. evremizdeki zehirli bitkilerin ait olduklar familyalar, familya iindeki cinsler ve ayn cinsin trleri alfabetik bir dzen iinde verilmitir. Bitkilerin tanm yaplrken olabildiince latince terimlerden kanlmaya allm, tanmlarn yalnz Botanik veya yakn bilim dallarnda alanlar tarafndan deil, herkesin kolaylkla anlayabilecei bir dilde yaplmasna zen gsterilmitir. Bu zehirli bitkileri tanyabilmeniz iin, bitkilerin ait olduu familya, bilimsel ve Trke isimleri, zellikleri, ieklenme zamanlar, bulunduklar yer ve ortamlar, zararl ksmlar, elimizdeki kaynaklardan derlenmi zehirlenme belirtileri ve orijinal olarak izilmi resimleri verilmitir. 1987 4,00 TL