1991

VASSULA RYDÉN
Thị Kiến TC-1991
1

1991

1991
1, 1991 (Khi đang ở trong nhà thờ Chính Thống Giáo, tôi đã thưa với Chúa Giêsu: “Con ước ao có được giọng tốt để có thể hát ca tụng Chúa chung với ca đoàn nhà thờ.” - Chúa Giêsu trả lời: “Hãy hát chúc tụng Cha bằng trái tim của con. Cha vui thích hơn nhiều khi thấy trái tim con hát chúc tụng Cha!”) (Sau đó tôi đưa mắt rảo quanh các ảnh tượng và t anh ảnh v t n tường. Tôi nghĩ: “Ồ nh hã nh n vào ia nh Th nh ia tu ệt vời này và một ngày ia m nh là phần tử t ong đó với c c thi n thần, c c th nh, ức Mẹ và Ba Ngôi Cực Th nh. ia nh Th nh ia tu ệt vời biết bao ” Và linh hồn tôi mong mỏi được ở với c c gài, được t ở thành một hần tử t ong gia đ nh và hông ngừng chúc tụng Ba Ngôi Cực Thánh). i l Thi n Ch a! Xin hã cho con được là một hần tử của ia nh Thi n Quốc này! Xin các Thiên Thần Thánh Thiện cầu nguyện cho con. cầu nguyện cho con, để một ngày kia, con được ở với c c ngài t n Thi n àng, và cùng với các ngài và các thánh con hông ngừng thờ lạ ấng Thánh. Hỡi các thánh của ấng Tối Cao, xin cầu cho con, để con học yêu mến Thiên Chúa tới mức hoàn hảo. Ôi lạy Mẹ Th nh Dịu Hiền, in bầu cử cho con và dạy con biết ngoan ngoãn với Cha của con, và biết vâng lời, để con có thể thực thi Th nh gài. il a gôi Cực Thánh, u Cao Cả, là i ng Suối Dịu Dàng Vô T n,
2

là guồn T nh

1991

in hã đến dạy con biết ống kết hiệp với Chúa. Xin hiệp nhất con trong Thần Khí Tình Thuơng Yêu của Chúa. Ôi! xin gi con đuợc sẵn sàng vào Giờ này, v đ m đã gần qua và Ánh Sáng sắ đến ồi. Lạy Cha Chí Thánh, con không chỉ cầu nguyện cho con, nhưng c n cầu cho mọi người. Vì tất cả ch ng con đều là con cái của Chúa, Xin Ch a đo i nh n đến chúng con với T nh Thương Xót. Lạy Cha Hằng Sống, xin dạy chúng con biết u thương nhau, để chúng con có thể thực thi Thánh Ý Chúa, và xứng đ ng được gọi là con cái của Chúa. Amen. - Con yêu dấu, Cha là Đấng Hữu. Chính do Lòng hương Xót vô biên và Quyền L c cao c , mà giờ đây Lòng Nhân Ái và nh hương êu của Cha đang được bi u lộ ra cho tất c các con. Cha đang bi u lộ trọn vẹn hánh Nhan Cha ra cho các con, đ thanh t y ột dân tộc hông th phân biệt được trái h i là th nào, và đang sống trong s đồi bại và tối tă dày đặc. ố của các con không ngừng kêu gọi các con. Cha là Ch a nh êu. Mong hôm nay các con bi t lắng nghe Cha! Lạy Chúa Giêsu Kitô, là Con Yêu Dấu Thiên Chúa. là Th nh T m Ch a, xin chúc tụng Danh Chúa. Lạ Th nh T m Ch a, in gi ch ng con ẵn àng vác th p giá của chúng con trong thế giới này, và biết ngoan ngoãn vâng phục Chúa Cha, như Ch a đã ngoan ngoãn v ng theo Ch a Cha đến cùng. Amen. - Cha là Chúa Giêsu, ban h c lành cho con. Cha là Ngôi Lời, là Đấng đã được ban cho các con, và đ n d ng Nhà trong các con. Cho nên, các con hãy thánh hóa b n thân nh đ Ngôi Lời có th đ n và sống trong các con.
3

1991

Ôi lạy Thánh Thần Chân Lý, xin ngự xuống trên chúng con và trở nên ấng Dẫn ường và ồng Hành Thánh Thiện của chúng con. Lạy Thánh Thần Sốt ến, xin ngự xuống trên chúng con và dạy chúng con sống trong T nh Thương u đích thực của Thiên Chúa. Xin nhắc nhở cho chúng con Sự Thông iết Chân Th t. Sự hiểu biết nà Ch a Cha đã ban cho ch ng con, thế nhưng ch ng con đã để mất đi v tội l i ch ng con. Lạy Thánh Thần Bình An, xin ban Bình An của Chúa cho chúng con, Sự Bình An mà thế gian không thể ban được. Xin gài hã làm cho m i người ch ng con t ở n n những chiếc tàu chuyên chở Ánh Sáng, và nên những người biết iến tạo hòa bình, để ” hi ch ng con hoạt động cho hòa bình, chúng con có thể tung gieo những hạt giống mang hoa trái thánh thiện”1 Amen. - Các con yêu dấu, Cha thành th t nói với các con rằng Cha là hánh Thần Chân Lý, ngày cũng như đê , đê cũng như ngày, Cha hằng cung cấp cho các con những ơn thánh cần thi t đ giúp tất c các con trên đường dẫn tới hoàn thiện. Các con hãy đ cho Cha điều khi n các con, và Cha s là Đấng ẫn Đường của các con chốn lưu đày này, vì Cha là S Sống của các con. Cha có th tr nên nơi nghỉ ngơi cho các con giữa nơi hoang dại này. Ôi! hỡi loài người thụ tạo, các con hi u bi t về Cha th t là uá ít. Hỡi loài thụ tạo, các con dùng c đời đ ki m tìm hạnh h c nơi các s phù vân gi tạo. rong hi đó, Cha, là Đấng oàn Năng, th ban cho các con: nh hương êu, Niềm An Vui, Bình An và T o đ gi i thoát các con khỏi ngục tù Qủi Dữ. Ơn hánh Cha th dồi dào, v y mà các con lại hông uan tâ đ n S Hiện Diện của Cha, cũng chẳng đ ý đ n bao nhiêu ân thánh mà tinh thần các con có th nh n được từ Cha. Cha xin các người trung thành với Cha cầu nguyện cho ọi linh hồn được ơn cứu rỗi. Mọi s
1

Gc. 3:18

4

1991

rồi s ua đi. ất c rồi s rách òn đi như chi c áo, nhưng linh hồn các con tồn tại mãi mãi. Mùa Gặt đã đ n gần, và chẳng bao lâu nữa Chủ a Gặt s tới đ thu hoạch Mùa Gặt của nh. Các con hãy sẵn sàng cho Chủ a Gặt.

1, 1991 (Sứ điệp của Mẹ ban cho nhóm cầu nguyện ngày 19-1) - Các con yêu dấu, bình an cùng các con. Hôm nay, Mẹ xin các con hãy cầu nguyện cho Hiệp Nhất. Đ đi đ n hiệp nhất, các con ph i có lòng yêu thương. Đ hiệp nhất, các con ph i khiêm tốn và ngoan ngoãn. Các con đừng đ bất cứ ai dẫn nh vào con đường lầm lạc do các học thuy t hác lôi o. Các con hãy duy tr lòng trung thành và các con s không bị vấp ngã. Ngày nay, các đất đai ứ s hông đe lại hạnh h c, cũng chẳng mang lại nhân đức, b i vì th hệ các con đã h n bội hiên Ch a, và h u qu của h n bội là tội lỗi. Phúc cho những ai thoát hỏi t nh trạng này. N u th hệ các con bước đi theo đường lối của hiên Ch a, th các con đã sống trong hòa bình rồi. Này các con ơi, ẹ đang lên ti ng gọi các con. Lời êu gọi của ẹ vang vọng tới ọi uốc gia dân tộc. Người ch t1 th hông th nghe được à cũng chẳng ngượi hen Ch a được. Còn các con, các con là những người bi t lắng nghe ti ng ẹ, các con hãy ch c tụng Ch a. Các con hãy vinh danh Ch a bằng t nh yêu n của các con, bằng đức tin của các con và bằng niề hy vọng của các con. ỡi các con của ẹ, Nước rời thuộc về các con. Cho nên, ẹ van in các con các con có iệng, v y hãy d ng iệng à thân thưa với Ch a và ch c tụng Ngài. Các con có ắt, v y hãy d ng ắt à nhìn lên Vẻ ỹ iều của Ngài. Các con hãy d ng nhiều thời giờ hơn nữa đ à chiê niệ về các V t hương của Ngài, là những V t hương Ngài đã chịu đ cứu rỗi các con. Các con có tai, v y hãy d ng tai à lắng nghe những lời êu in của Ch ng a. Các con có trái tim, v y hãy yêu n Thiên Chúa. Các con hãy thờ lạy Ngài, hãy dâng lên Ngài trái tim các con.
1

Chết về tinh thần.

5

1991

Đ ng th , người ch t1 th hông th nói năng hoặc nh n thấy được. ọ hông th nghe cũng chẳng c nh n được gì c . Các con yêu dấu, Đấng tạo d ng nên các con, Ngài đang đoái thương uống các con, với Trái Tim sẵn sàng trên ay đ ban tặng cho các con. Cũng giống như ch r trao cho cô dâu chi c nhẫn tượng trưng dấu chỉ hôn nhân, Đấng Thánh s trao tặng các con hánh â của Ngài là bi u tượng Tình hương Yêu của Ngài, và Ngài uốn t thân với các con. Cô dâu được trang đi bằng đồ trang sức th nào, thì Chúa là Vua trên các vua, cũng s trang đi cho các con bằng những Đồ rang Sức của Ngài2. Các con đừng ê ngủ, nhưng hãy tỉnh thức. Các con được cứu chuộc và tr giá bằng chính áu Châu áu của Ngài, giòng áu đã đổ ra h t vì các con. Các con hãy đ Ngọn Lửa của Ngài thiêu đốt các con thành ngọn đuốc sống động trong Giáo Hội Ngài. Các con hãy đ Ngài uốn nắ các con tr nên ngọn đuốc sống động trong Giáo Hội Ngài. Các con hãy đ Ngài uốn nắn các con thành Hình Ảnh của chính Ngài, đ các con bi t sống trung thành và iên cường. Rồi Ngài s d ng các con như những cột trụ của Giáo Hội Mới của Ngài. Các con ơi! Các con đừng sợ, v hiên Ch a luôn là những việc trọng đại. Các con hãy tin tư ng vào Ngài. Các thiên thần đang được gửi đ n cho các con với sứ ệnh gieo rắc hạt giống nước rời hắ nơi trên th giới, và đe đ n cho các con Sứ Điệ nh An và Yêu hương giữa các đau hổ lớn lao của các con. Các hạt l a này s được đón nh n, như v ng đất hô cằn đón nh n cơn ưa. Các con hông thấy hiên Ch a đã rộng Cửa rời đ là ưa anna rới Cao uống như th nào hay sao? Ngài đổ hánh hần Ân Ph c của Ngài uống, có h i không Đấng ối Cao đã đoái thương các con hán rằng “ ãy đ cho dân Ta ăn ãy đ họ ăn ánh b i rời.” Lệnh của Ngài được ban xuống từ trên cao. Giống như thời ôi-sen, Chúa Cha đã nuôi dân Ngài bằng anna trong sa ạc, và ọi người được ăn no tho . Còn Ch a Giêsu, Con của Ngài, đã hông là cho bánh và cá hóa ra nhiều đó sao Đá đông dân ch ng lại hông ăn no nê thỏa thích đó sao Và ngày nay, tại sao ột số người trong các con lại ngạc nhiên hi thấy Ch a hánh hần hiện uống c ng các con với tất c uyền l c và nuôi các dân tộc bằng anna hiên uốc này?

1 2

Chết về tinh thần. T iều Thi n ạo ai của gài, c c

inh và Th

i

gài.

6

1991

Ôi các con, các con hi u bi t về a Ngôi C c hánh th t là nông cạn bi t bao Các con dâu có bao giờ bị vất vư ng trong hốn c ng và đói hát c . Không bao giờ Các con cũng s hông bị bỏ rơi đ sống lang thang và bị ch t đói trong sa ạc này. Kỷ nguyên các con s không đắ ch trong tă tối ãi mãi đâu. Tội lỗi của các con s được t y sạch, và Con Thú ia cũng s sớm bị tê liệt. Cùng với bè lũ của nó, tất c s chui lủi vào trong cát bụi, vì Ánh Sáng s sớm xuất hiện nơi chân trời. Đây s là một Dấu Chỉ rọng Đại. V v y, n u như bước chân các con vẫn còn lưỡng l giữa bên thiện và bên ác, các con hãy cầu nguyện đ các con không bị sa vào cơn cám dỗ. N u trái tim các con vẫn từ chối không hát mừng hiên Ch a ài với Ca Tình Yêu, các con hãy cầu nguyện đ qủi dữ không lừa dối được các con. N u mắt các con hông ngước nh n lên Trời cao đ tìm ki m những s trên trời, các con hãy cầu nguyện đ một ngày kia, các con s được đón nh n về nơi đã dành sẵn cho các con trên Trời. N u linh hồn các con vẫn còn thuộc về th gian, các con hãy cầu nguyện đ ọi đồi trụy của th giới như loài rắn không còn cuộn tròn trong các con, vì bi t đâu các con đang đ lòng nh là hang ổ cho Con Rắn tr thân. Các con hãy cầu nguyện với tất c tâ hồn, hãy hy sinh trong niềm vui ừng, và hãy đ cho việc các con là tr nên giá trị. Mẹ hứa với các con rằng: đèn của các con s không bị tắt vào ban đê . Các con hãy hát mong hiên Ch a. ẹ đang đ ắt trông chừng tất c các con. Và ngay l c này đây, Mẹ đang c i uống trên các con đ chúc lành cho tất c các con. Sau đó:) Xin chúc tụng Chúa chúng con, là ấng luôn làm những điều kỳ diệu bởi v gài hằng thương u ch ng con. Chúa luôn lắng nghe lời kêu xin và lời khẩn nguyện của chúng con, khi chúng con chạ đến xin Chúa cứu giúp. Chúc tụng Mẹ Thánh của chúng con, v ẹ đã ban cho con một Nhà Thờ như món quà inh nh t của con,
7

1991

nơi ch ng con1 có thể hiệ nhau lại và cầu ngu ện. ẹ là ấng ảo Vệ và là iềm Vọng của ch ng con. ỡi bông hoa, con hãy lại với Cha. ông hoa à, còn ười ngày nữa là đ n ngày sinh nh t của con, ngày Cha gọi con và vun trồng con. Này con Con hãy nh n lên Cha. Đây là điều là Cha hài lòng. ỡi con là tài s n của Cha, tài s n riêng của Cha, Cha là hiên Ch a thương yêu con bi t bao Cha vui sướng về con dường nào Con đã ch t về ặt tinh thần, nhưng giờ đây Cha đã là cho con sống lại, đ vào sống trong th giới của Cha. Con hãy vui lên hi nh n vào những g Cha đã ban cho con Con hãy nh n vào kho báu Cha đã ban cho con. Đời sống chiê niệ của con đe lại nhiều giá trị. Cuộc đà thoại giữa Cha con ch ng ta theo cách thức th này là ột ho báu à nhiều người uốn t i , th à Cha đã đe đ n ban cho con. Cha từ rời ng uống tại ngay phòng con đ ban cho con hồng ân ấy như ột uà tặng. Nhiều Người đi i t ho báu của Cha, nhưng ít có ai đạt được. Này Vassula, Vassula ơi, con hãy liên t với Cha, đồng thời con hãy ước ong Cha, v đây là hoa trái toàn thiện của lòng s ng ính. Cha sung sướng đón nh n hoa trái này bi t bao Con hãy dâng lên Cha thời giờ của con, hãy trao cho Cha đôi tay của con. Con hãy tr nên tấ b ng đ Cha vi t. Cha đã chẳng thánh hóa con trong S hánh hiện của Cha đó sao V v y, con hãy luôn dâng lên cho Cha b n thân con, ý uốn của con, và sức l c của con. ỡi con b ọn, con hãy đ cho Cha sử dụng con. ỡi bồ câu của Cha, con hãy đ cho nh huong êu của Cha bao hủ uống con. Con hãy yêu n Cha.

1, 1991 (Tôi đã hóc v tất cả những lời cáo buộc vô cớ của (...) về tôi, và điều này đã g tổn hại h nhiều.)

1

Nhóm cầu ngu ện và những buổi hội họ hàng th ng.

8

1991

ỡi bông hoa, đây cũng là h p Giá của Cha nữa. h nhưng con hãy đ cho Cha đối xử với con như Cha uốn. nh yêu n của con dâng lên Cha như trầ hương. Này con của cha, ỗi hi tai họa ch t người đột nhiên đổ xuống trên con, con hãy dâng nó lên Cha. Cha s bi n tai họa ấy nên hữu dụng. Các quốc gia1 đang tiền gần đ n bờ v c chi n tranh. Con có hi u hông ỡi con b ọn của cha, con hãy dâng lên Cha những đau hổ của con, v nơi con đang có ột cơn gi n dữ sẵn sàng bộc hát... Con hãy nh n Bình An của Cha... hãy tin tư ng vào Cha. Này Vassula con ơi, con hãy nhớ rằng Cha s an ủi con. ơn nữa thiên thần của con đang bên đ an ủi và băng bó các v t thương cho con. h nhưng giờ đây con hãy đ cho Cha đặt Th p Giá của Cha trên con. Con gái ơi, con hãy can đ m lên! Th p Giá nặng nề của Cha đang đè uống con, có điều Cha cũng bi t là con sẵn lòng vác đ n c ng. Cha là hiên Ch a ban h c lành cho con. Cha s trọng thư ng cho con trên hiên Đàng. a-Ni-el thiên thần bản mạnh của tôi:) ôi là Đa-niên đây. Chúa Giêsu của bạn thương yêu bạn lắ . ạn hãy nhớ: Ch a đã cho bạn được nghỉ ngơi, v y tại sao bây giờ bạn lại không muốn giúp Ngài nghỉ ngơi V y Vassula ơi, bạn hãy là vui lòng Ngài và đ Ngài nghiền tan bạn ra bằng đau hổ. Muốn có Hòa Bình thì ph i tr một giá đắt. Nhiều sinh mạng đang bị đe dọa. hiên Ch a có thường uyên nghiền tan bạn bằng sức nặng như th không? hông mấ hi ạ

- Đ ng v y, không ấy hi, à đôi hi Ngài ới là à thôi. V y bạn hãy chấp nh n và đừng nao n ng v việc này. Vassula ơi, tất c những đau khổ này s không tr nên vô ích, à còn là cho bạn thê vững mạnh nữa. ạn hãy lại trong nh hương êu của hiên Ch a. Ngài ong uốn thanh t y bạn. ạn hãy hát hao là vinh danh Ngài. Đa-ni-el, thiên thần của bạn: D
1

Chiến t anh Vùng Vịnh.

9

1991

Tôi đã mỉm cười. Bằng cách này hay cách khác, thiên thần của tôi luôn làm cho tôi cười. Tôi mỉm cười với bài tán tụng mà thiên thần đã viết. Thiên thần của tôi có đ c tính như thế đó.)

1, 1991 Ôi lạy Chúa! Chúa lại ở đ u ồi? như vùng đất khô cằn h t nước, con khao khát Chúa. Từ t n cao in gài đo i uống thăm con. èn của con đã gần cạn dầu, xin hã đến ch m đầy dầu vào đèn của con như t ước. - Con hãy nh n Bình An của Cha. Cha đang bồng con trên Vai Cha như Người ục Tử vác con chiên đau y u của mình. Cha ẵm bồng con, vì Cha bi t con y u đuối, khốn khổ và không th t nh bước đi được. Cha là Ch a, đang đổ tràn uống con h t ơn thánh này đ n ơn thánh hác đ con được sống. Cha bỏ ua tất c những điều con đã hông là theo ý Cha. Con gái ơi, con hãy tin tư ng. Cha đã cứu con khỏi S Ch t đ được bước đi bên Cha. ỡi bông hoa yêu uý của Cha, Cha đã gi i cứu con đ con bước đi dưới S Hiện Diện của Cha. hưng, lạy Chúa Giêsu...

- Shsh... nói ít thôi... Con hãy lắng nghe Cha1...lắng nghe nhá... Đã bao nhiêu nlần Cha nâng con lên theo cách đặc biệt này đ t từ rèn luyện con - Ch a của con ơi, hông có nhiều đ u ạ. - V y con hãy tin tư ng Cha 2. Cha s gi con hoàn tất ọi lời hứa à con đã thốt ra trong l c t n hi n... Con hãy lắng nghe... Ai là người đã uy t tâ hơn chính Cha và hánh ẫu Cha trong việc cứu rỗi con chứ?
1

Ch a i u nói những lời nà như một điệu nhạc m dịu, gài đang th thầm. Tôi có thể chết l ng đi đượ t ước Sự Dịu Dàng của gài. 2 Một lần nữa Ch a i u lại dịu dàng th thầm.

10

1991

- Dạ hông có ai ạ! - Đ ng là như v y, hông có ai c . Cha vẫn ban cho con hánh â Cha đ là nơi tr ngụ cho con à hông g đ n tính ốc ược ngây ngô của con. ại sao v y hỡi Vassula V Cha đã cầ tay dắt con băng ua sa ạc, và tỏ cho con thấy hiên Đàng, nơi ắt con đã thấy hàng tră ngàn thiên thần vây uanh Cha. Con gái ơi, Cha đã ban cho con nhiều đặc ân. ất c ọi s đều đ n từ nh hương êu Cha dành cho con.1 Con hãy lắng nghe Cha2... Cha đ n đ dạy dỗ con, c ng hàng triệu người hác bằng các Sứ Điệp này. Cha hông đ n v ột nh con đâu. Cha hông đ n đ hồi sinh một mình con, nhưng ua các Sứ Điệp này, Cha làm hồi sinh h t dân tộc này tới dân tộc hác cho vinh uang Cha. Như Cha đã dẫn con vào Đại S nh Đường đ d Tiệc, Cha cũng uốn dẫn từng linh hồn một vào d Đại Tiệc của Cha nữa. Các đừng tỏ ra ng n ngơ trước Vẻ Đẹp của Cha... Cha là Đấng Hoàn H o... Con đừng đ đôi ắt con rời a Cha. Con hãy ch c tụng Cha, rồi n u con bằng lòng, Cha s chi m giữ lầy đôi ắt của con. Cha s làm cho con chă ch vào S oàn hiện của Cha, đ hơi d y trong con niềm khao khát tr nên hoàn h o. Cha muốn con nên tốt đẹp, đầy ơn phúc và thánh thiện. Cho nên, con hãy đ Cha dẫn con từng bước đi tới hiên Đàng. Qu th c Cha đã nâng con lên đ con tr thành một dấu chỉ của s hiệp nhất, và ra đi là chứng nhân cho Cha. V y Cha đã chẳng cung cấp mọi s mà linh hồn con cần cho sứ vụ của con rồi hay sao? Như v y con hãy nghe Cha nói tâ hồn con là nơi hoang h , một sa mạc hô cằn. Cho nên, đ đạt được ục đích của Cha, Cha đích thân vào vùng hoang dại của con và d ng Lều của Cha trong đó, đ bi n đổi con tr nên phong phú, hi n cho con tr thành Tài S n và Nơi r Ngụ của Cha. Giờ đây, con thuộc về Cha và con là Của Riêng Cha, là Đền Thờ của Cha. Chính v lý do này à Cha g n giữ con như Con Ngươi trong ắt Cha nhằ tránh hỏi những kẻ vu cáo con, những kẻ không ngừng tìm mọi cách đ xâm chi và tàn há v ng đất tốt tươi của con và là cho con ra tan hoang. Giống như Người Canh Gác, Cha luôn canh chừng con ngày đê . Cũng như Người Lính Canh, Cha b o vệ con khỏi những kẻ xâm nh . Đ ng th ! k...h...ô...n...g, không một ai được h â lấn vào trong ài
1 2

Tôi cố gắng ngắt lời gài. Một lần nữa Ch a i u lại th thầm một c ch dịu dàng

11

1991

S n của Cha! Ôi con yêu dấu, và được ch c h c của ồn Cha, con hãy đ cho Cha thì thầ trong con nỗi niề Khao Khát của Cha, rồi con vi t ra cho muôn vàn linh hồn đọc, và từ những giòng chữ này, họ có th nghe Giọng nói của Cha. Giọng Nói của Ch a nh êu.

Cha hông những chỉ nói với một nh con, à Cha còn nói với mọi linh hồn. Cho nên, hỡi các con nghèo t ng, các con hãy đ n với Cha, Cha s đưa các con ra hỏi cơn hốn khổ và ôm ghì các con vào rái i Cha. ãy đ n với Cha, hỡi các con là những người đang sống trong c nh tiêu điều, Cha s hơi lên những giòng sông ch y ra từ các con. ỡi những ai đang ệt mỏi, hãy đ n với Cha, hãy d a đầu vào Cha. Hỡi các linh hồn, hãy nghỉ ngơi trong Cha. Cha s gánh lấy ọi hó nhọc của các con, cũng như ọi lo âu của các con. Các con hãy dâng trao tất c cho Cha, hãy hó ặc cho Cha và Cha s an ủi các con. Các con hãy vui lên, vì trong s hư không của các con: Cha Là Mọi S . Trong s nghèo túng của các con: Cha là Vua. Và trong s bỏ mình vì Cha của các con: Cha th c hiện Cha Ph Công hẳng và Công Chính đang d i theo các con. V ycác linh hồn ơi, các con đừng thất hứa với Cha nh Ơn Cứu Rỗi đang ngay trước cửa nhà các con rồi. o Này vassula con ơi, con hãy đ nh êu hương của Cha bao bọc lấy con. Con hãy ch tâ và đừng lơ là với Cha. Con hãy nhớ Cha là Vị Hôn Phu của con. Cha là hiên Ch a, chúc lành cho con. Con hãy giữ chặt Cha lại trong tâ trí con. Như v y th t rất là là vui lòng Cha. Cha yêu con vô c ng. Con hãy đ n.

1, 1991 (Sứ điệp cho ngày sinh nh t của tôi): - Bình an cùng con. Trái Tim hần Linh của Cha khuy n khích con ti n lên chứ đừng sợ hãi, v Ch a Cha Là Đấng rộng lượng. ỡi con b ọn của Cha, hãy tin tư ng vào Cha, hãy hó thác cho Cha. Cha s đổ uống con
12

1991

đầy tràn an ủi1. Cha thử thách con đó hỉnh tho ng con hãy đ Cha th m định con, Vassula nh Con đừng ất can đ m, ngay c khi mọi s xem như đã ất h t đối với con. Cha s san phẳng đường con đi, nhưng đồng thời, Cha s hơi bày con ra như ột dấu chỉ nói lên ột s chối bỏ, s chối bỏ Hiệp Nhất của họ. Lòng chân thành đã bi n mất nơi họ. Cho nên, làm sao họ có th thu x ổn thỏa được các khác biệt giữa họ với nhau? - Nhưng l Chúa, Chúa có ý nói cuối cùng họ s chối bỏ các sứ điệp của Chúa hải hông ạ? - Không h i v y. Sứ Điệp của Cha s ti tục con đường ti n à hông có con. Có điều con s bị ném lên quẳng xuống. Cha s cho phép bàn tay dơ b n của những người bách hại con đánh đ con và ngược đãi con công khai. Cha s cho phép họ báng bổ con... Và như đàn uạ tàn phá mùa màng, họ s tấn công con. rước ắt họ, con là kẻ thất bại, bỏi v những thương tích họ gây nên cho con th t sâu đ . ỡi con của cha, những v t thương này s gây nên cho con ngay từ bên trong Nhà Cha và do chính những người thân tín của Cha. Chính bè hái của Cain gây nên cho con các thương tích này. Cha s cho h ch ng đánh há ột trẻ vô tội, th nhưng s vui thỏa của chúng s bi n thành ti ng rên xi t. Đ ng v y, hỡi Vassula của Cha, con s tr nên như ột ẻ bại tr n, nhưng h i chăng chính Cha đã hông uất hiện như Người thất bại rồi hay sao? Cha xuất hiện như Người đã thất bại trong Sứ Vụ của nh. ưới ắt th gian, Cha đã tr nên như ột Người thất bại t n c ng nhất ưa nay. Con là dấu chứng ấu chốt hi n cho họ nêu lên các câu hỏi gây nhiều tranh lu n. Vassula ơi, Cha không có ý làm con n n lòng, ngay c khi một số người trong nhó họ cố gắng ngăn c n không cho con phổ bi n Sứ Điệp của Cha rộng thê nữa. Con hãy iên tr . Vassula con của Cha ơi, con hãy đứng vững như đá t ng. - Chúa ôi, ếu họ “ m hãm” con lại như Ch a có v muốn làm cho con hiểu như thế, hồn con l c đó bị thương tích nửa ống nửa chết, ồi làm ao con có thể i n tâm và đứng vững được?

1

V những ngà vừa qua tôi chẳng cảm nh n được Ch a, cũng chẳng nh n thấ thấ h nh như như Ngài đã bỏ ơi tôi, n n tôi ất ầu muộn.

gài. Tôi cảm

13

1991

- Chắc là con s tàn nát c i lòng. Th nhưng Cha là Ch a, s đứng bên con, và sức ạnh của con s là Sức ạnh của Cha. Này, con đừng sợ. Con hãy là chứng nhân cho Cha.

1, 1991 (Sứ điệp cho nhóm cầu nguyện): Bình an c ng các bạn. ôi là thánh icae, tôi xin các bạn hãy cầu h n c ngày lẫn đê bằng chay tịnh và cầu nguyện. Chẳng bao lâu nữa, mọi điều còn che dấu s được tỏ lộ cho các bạn bi t. Chớ g ua hánh Ch a à các bạn nh n ra được Ngài có Lòng hương Xót th nào trong Ngày Giờ của Ngài. Mong sao các bạn, là những có lòng chai đá, hô nay bi t lắng nghe ti ng Ngài. Giá các bạn bi t m lòng ra đ nghe Ti ng Ngài... Các bạn hãy lòng nh ra đi, chứ đừng chỉ trí hôn thôi... Mọi s y ra đều phù hợp với Thánh Kinh. Chẳng bao lâu nữa, nhiều người s bắt đầu bái gối trước hiên Ch a, và nhiều miệng lưỡi chưa từng thốt ra lời cầu nguyện, nay s bắt đầu cầu nguyện. Hỡi các bạn là con dân hiên Ch a, các bạn hãy hiệp nhất trong niềm ác tín và t nh yêu n của nh. Các bạn hãy hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Tôi xin chúc lành cho tất c các bạn Nhân danh Ch a Cha, Ch a Con, và Ch a hánh hần. Hỡi Vassula, hãy nghỉ ngơi trong rái i Ch a. ạn hãy tr nên dấu chứng cho nh êu hương của Ngài. ạn hãy nh n Bình An của ôi là hánh icae. -

1, 1991 “ Ch a là ấng nhìn thấy sự tồi tệ của con, và biết mọi n i bất hạnh của linh hồn con.”1 Xin Ch a thương ót con! Xin thương ót đến tất cả chúng con!.
1

Tv.31:8

14

1991

- Con gái ơi, khi thời giờ của Ân Sủng và Lòng hương Xót Cha ua đi, l c đó th hệ con s ph i đối diện với Ph Công hẳng của Cha. Cha ban h c lành cho con v con đ cho Cha ượn tai con, ượn thời giờ của con và c bàn tay con. Cha ban h c lành cho con và cho các bạn hữu của con. Con hãy cầ lấy ay Cha. Cha s ban cho con Niềm An Vui và Bình An. Ch a nh êu đang bên con. Con hãy nh n Bình An của Cha.

1, 1991 - Có hải Ch a hông ạ? - Cha đây. Cha ban cho con (Sứ điệp cho nhóm cầu nguyện) Bình an cùng các con. Các con yêu dấu, các con là những người à rái i Cha không ngừng uốn thu h t. Các con là những người à rái i Cha thương yêu đ n điên dại. Các con là những người được d ng nên b i nh hương êu Siêu Phàm của Cha. Các con là những người à thân ác đã được Cha bi n thành Đền Thờ của Cha. V y các con hãy sống thánh thiện... Và hỡi các con, là những người hông ngừng phạm tội, không ngừng xúc phạ đ n Cha, rái i Cha đã tha thứ h t cho các con. Các con Vui lên ãy vui lên i v Chủ của các con không còn xa lắ đâu. Chúa của các con đang trên đường r Lại. Các con hãy đ n đ chúc tụng Cha. Các con hãy đ n... trong lần Tr Lại của Cha, ngay c sỏi đá cũng sắp reo lên: Chúc tụng Đức inh Vương, là Đấng đang đ n! Bất cứ ai đ n với Cha, cho d người đó đang trong tình trạng tội lỗi, nhưng n u bi t sám hối, Cha s không ngo nh Mặt đi với họ. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn còn một số người chưa tin tư ng vào Lòng hương Xót của Cha, cũng chẳng tin vào nh hương êu của Cha. Chẳng những họ hông tin, à còn h n bội Cha nữa. Hôm nay, Cha nói với các con như Cha đã từng nói “Không ai đ n được với hày, n u Cha
15

nh An của Cha. Con hãy ghi ch

uống đi:

1991

hày hông ban h ”1. Đó là lý do tại sao Cha dạy các con cầu nguyện, đ ua Lòng hương Xót của Chúa Cha, mọi người có th ti p nh n: Ân Sủng, là Ơn oán C i. Đ ng v y, đ “đ n” với Cha, điều cần thi t là người ta h i được dẫn đ n bằng Ân Sủng ban từ trên cao. Cha s không bao giờ từ chối bất cứ ai chấp nh n Ân Sủng này. Nên, các con đừng phí phạm thời giờ cho việc tìm các lý do đ ph n đối và chống lại Công Việc của Thần Khí Cha. N u Cha mời gọi à các con hông đá tr , v y là các con hông hư ng ứng Ân Sủng. Các con yêu dấu, Cha xin các con hãy cầu nguyện, đ mọi người có th nh n được Ân Sủng này, đ tin tư ng và hoán c i. Các Lời à Cha đang ban cho các con là hần Khí, đ nâng các con lên, đ hồi sinh các con và ban Ánh Sáng cho phần nội tâ tă tối của các con. Hỡi các con cái Cha, Cha đã ban cho các con nhiều dấu chỉ đ tin tư ng rằng: Thần Khí vẫn luôn sống và hoạt động. Cho nên, các con đừng chờ những dấu chỉ v t chất. Trong những ngày này, Thần Khí Cha đ n với tất c quyền l c đ trợ gi các con hi à àn đê tỏa bóng tối bao quanh các con. rái i Cha thương ót các con bi t bao khi thấy những bàn tay nhỏ bé của các con ò ẫ trong đê tối này Cha đang ban cho các con nhiều dấu chỉ, đ các con có th tin tư ng rằng đây là những tháng ngày Thần Khí Cha đang được đổ tràn uống toàn th nhân loại như chưa bao giờ có. Cho nên, hỡi các con là những người vẫn còn do d , vẫn không tin hay vẫn nghi ngờ, các con đang in Cha ban cho ột dấu chỉ đ tỏ cho các con bi t rằng: những Sứ Điệp này, cùng với những Sứ Điệ hác, đang được u ng bá trên th giới được đ n từ Cha. Cha thành th t nói lại với các con: không ph i Moi-sen đã ban cho cha ông các con bánh từ Trời, nhưng chính là hân Phụ của Cha. Chính Ngài là Đấng đã ban cho họ bánh từ Trời. Chính hân Phụ của Cha nuôi nấng các con, vì Bánh của Thiên Ch a2 chính là ánh ban uống từ rời Cao và ban s sống cho th giới. ổ tiên các con đã ăn anna trong sa ạc. Chính Cha đã ban cho đá đông dân ch ng ột bi u tượng tiên báo về í ích hánh h của Cha Cha đã là cho bánh hóa nhiều đ nuôi họ, như Cha nuôi các con bằng nh Cha đ ban cho các con S Sống. Cha cũng là cho cá hóa ra nhiều nữa, ột ý hiệu của anh Cha, ột ý hiệu của Đấng-Nuôi-SốngCác-Con, ột dấu chỉ bi u tượng của anh Cha: . i u tượng này có nghĩa là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ. Cho
1 2

Jn. 6:66. Lúc này Ch a i u m chỉ về Ch a Th nh Thần.

16

1991

nên, hô nay Cha nghiê chỉnh nói với các con rằng: Sứ Điệp mà Thần Khí Cha đang đổ uống ọi dân tộc, không h i đơn thuần là những lời nói, à còn chính là hần Khí và S Sống. Ph i chăng các con chưa đọc những g hánh Kinh nói “Ngài ban cho họ bánh từ Trời đ à ăn.”1 Các dấu chỉ như th hông đủ thuy t phục được các con sao? Ngày nay, Cha nuôi sa mạc nội tâm của các con bằng ánh rên rời, là ột loại hức Ăn Thần Diệu hác. Thức Ăn hần Diệu này hông hư nát, nhưng là hấn chấn tinh thần các con. Cũng giống như trái đất làm cho cây cối mọc lên, như hu vườn là cho hạt giống tri n n , thì Thức Ăn uyệt Vời của Cha cũng hục hồi S Sống, tinh thần hăng say và lòng s ng ính nơi các con. Giống như tia lửa ồi cho ánh lửa sáng lên, Thánh Thần của Cha cũng đ n trên các con đ là bừng sáng lên ngọn lửa ong anh trong lòng các con thành Ngọn Lửa nh hương êu bừng cháy. hánh Kinh nói “Người hông có tinh thần là người hông chấp nh n bất cứ điều gì thuộc về hần Khí Thiên Chúa. Họ cho tất c đều là vô lý. Điều này vượt uá s hi u bi t của họ, b i v họ chỉ có th hi u bi t bằng những hương cách của thần khí.”2 Giờ đây, Trời Mới Đất Mới đang ngay trước cửa nhà các con. Th mà nhiều người trong các con hông hi u g c à coi đó chỉ là chuyện tầm phào. Những người hông có tinh thần hi u một cách nông cạn về các Dấu Chỉ của Cha và còn khinh miệt các Sứ Điệp Trời Cao của Cha. h nhưng hánh Kinh đang được hoàn tất, vì th c ra hánh Kinh đã loan báo rằng: trong ngày viên ãn của thời đại s có nhiều người lên ti ng ch nhạo Lời Hứa của Cha. Cha bi t loài người th t dễ dàng hướng về đàng tội, cũng v y vào ngày viên ãn của thời đại, Kẻ h uốn được tôn lên ngôi trong hánh Điện của Cha. Chính v lý do này, Cha đã giữ cho Cha số người còn lại đ bi n họ tr thành các thợ ây hánh Điện Mới của Cha, đó là những HoaTrái-Đầu-Tiên của Thần Khí Cha. Giống như ngày ưa Cha đã giữ lại cho Cha số người là 7000, là những người uy t tâ hông bái gối trước tượng thần aal vào thời Ê-li-a, th ngày nay cũng th , Cha dùng Ân Sủng đ giữ cho Cha số người còn ót lại này, tức là ngàn Người3. ọ là những người trên trán được hắc ghi Danh Cha và Danh hánh hân Phụ của

1 2

Xh. 16:4. 1 Cr. 2:14. 3 Con ố tượng t ưng: những người hoàn thiện từ hắ nơi t n thế giới - Kh.14:1.

17

1991

Cha.1 Những người này hông bao giờ đ cho ôi iệng của nh thốt ra những lời nói dối trá.2 Đây là những hoa trái đầu tiên của Trời Mới Đất Mới của Cha. Đây s là những cây s sống3, những cây s sinh s n ra ười hai4 vụ a thu hoạch hoa trái trong ột nă , ỗi tháng ột vụ, và lá của ch ng d ng đ cứu chữa các dân ngoại 5. Đ là sống lại trí nhớ các con, Cha s gi i thích cho các con ột lần nữa về những g trong sách tiên tri Êzê ien 6 nói “ ọc theo giòng sông, hai bên bờ s mọc lên ọi loại cây ăn trái”, nghĩa là từ các linh ục được sức dầu bằng hần Khí cho đ n giáo dân. “Với những lá cây không bao giờ tàn úa và trái cây không bao giờ hô h o, các cây này s sinh hoa t trái mỗi tháng, b i v nước của giòng sông này7 đ n từ Đền Thánh.8 Lý do là nước này s từ ngai hiên Ch a và từ ngai Ch a Chiên ch y đ n và dâng lên cao, với giòng nước trong suốt như ha lê tràn uống giữa đường hố 9. “Các trái của các loại cây này th ngon ngọt, còn lá cây được sử dụng làm thuốc”. Các con giống như các loại cây s được đổi ới nhờ hánh hần Cha, là Đấng hông bao giờ là cho các con thất vọng, và lá cây của các con s được d ng là thuốc. Đ ng v y, lời chứng của các con s cứu chữa các người bệnh, s c i hóa h t dân tộc này đ n dân tộc hác, có điều hông theo các hương cách của các con. Không h i do lời nói của các con, à chính là do hánh hần Cha, là Đấng đang sống trong tâ hồn các con. Giống như các thợ ây, Cha s gọi các con đ n từ t n c ng th giới và sai các con đi với cây g y trên tay như cây thước đo 10, đ các con xây d ng lại Đền Thánh của Cha và các bàn thờ hiện đang trong t nh trạng đổ nát và đang tr thành sào huyệt của ma qủi11. ỡi các con yêu dấu của Cha, các con hãy cầu nguyện đ mọi người tr lại ị thời. Các con hãy cầu nguyện đ Ân Sủng có th xuống trên họ, đ tất c ọi người có th nh n ra và hi u bi t Chân Lý. Các con hãy cầu nguyện cho những người chỉ bi t
Kh.14:1 Kh.14:5. Những c ự ống=mới inh a= những hoa t i đầu ti n. 4 Con ố tượng trưng: i o ội ới. D n Thi n Ch a. 5 Kh 22:2. hững môn đệ mới, những người nhờ Thần hí trở về. 6 Ezk 47: 12. 7 ước chả a từ T i Tim Chúa Kytô. 8 ước đến từ T i Tim Chúa Kytô. 9 Kh 22:1-2. 10 Kh 11:1. 11 Kh 18:2.
2 3 1

a đi để đem c c người vô đạo

18

1991

hướng về các điều hoang đường hơn là uay về với Chân Lý. Các con hãy cầu nguyện đ th giới nh n được ơn hoán c i. Các con hãy cầu nguyện đ Cha có th sống trong mỗi tâm hồn, và bi n họ thành Tài S n của Cha. Các con b ọn yêu dấu, hãy cầu nguyện đ Cha có th đổ Ân Sủng của Cha tràn đầy vào các tâ hồn này “như giòng sông ch y uôi uống giữa đường lộ của thành hố.”1 Các con hãy hy sinh cho các việc hoán c i này, hãy lại lại gần Cha, vì con báo 2 nó đang lấ ló rất gần đây. Các con hãy gần Cha bằng cách cầu nguyện hông ngừng cầu nguyện liên miên. Các con hãy đ cho Cha in trên trán các con Sinh Khí nh yêu của Cha, và Cha ban h c lành cho tất c các con. Các con hãy nên ột dưới Thánh Danh Cha.

- Này vassula con ơi, con thấy đó, sứ điệ này s nuôi dưỡng nhiều người. Con của Cha ơi, Cha thương yêu con. Ch a Tình Yêu ban h c lành cho cho con. Con hãy ch c tụng Cha. - Ch a ơi, con ch c tụng Ch a. a anatha

1, 1991 ( ức Mẹ ban sứ điệp vào ngày 23 th ng 2) - Chúc tụng Chúa và bình an cho tất c các con. hiên Ch a đang êu gọi các con đ n với Ngài. Các con hãy suy niệ điều này. Thiên Chúa kêu gọi các con ngay hi các con được sinh ra được sinh ra cho Ngài, được sinh ra đ yêu m n Ngài, được sinh ra đ là vui lòng Ngài, được sinh ra đ tr về với Ngài. Các con hãy đá lại Lời Ngài Kêu Gọi . Chính v hần rỗi các con, Mẹ đang cố gắng, qua các Sứ Điệp của Mẹ đây cũng như các hần đất khác trên th giới, ẹ uốn đưa các con tr về với Ch a nh êu, với đời sống th t trong Thiên Chúa. Hỡi các con b ọn Đ ng v y, Mẹ gọi các con là b ọn, b i v Ch a đã tỏ hánh Nhan Ngài ra cho các con, chứ hông cho người học
1 2

Kh 22:2. Kh 13:2 -

nl 7:6 - Hs 13:7.

19

1991

thức hoặc cho người thông thái. Con cũng nh n thức rằng, không ph i ác thịt hà trần đã bầy tỏ cho các con về các s th t, các điều sắp x y ra, cũng như ơn h c của các Sứ Điệ dành cho ỷ nguyên của các con, ong các con được cứu rỗi và là cho các con tin, à th c ra tất c được tỏ bầy b i chính Ch a Cha, là Đấng hằng đổ tràn Ân Sủng của Ngài trên các con. Cho nên, n u những người sống bên cạnh các con vẫn chưa được đóng dấu ấn b i Thánh Thần Ân Sủng, các con hãy cầu nguyện đ c họ nữa cũng nh n được Ân Sủng đ hoán c i và ti n vào Vương uốc Thiên Chúa. hiên Ch a đang êu gọi mọi người đ n với Ngài. Các con hãy cố gắng đ à hi u Lời Kêu Gọi Hòa Bình của Thiên Chúa. Mẹ khuy n hích các con hãy cầu nguyện cho Hòa Bình. Các con hãy nhiệt tâm với Hòa Bình. Hỡi các con là những người được ch c h c, các con hãy đ Mẹ nói cho các con một lần nữa rằng: Mẹ cần lời cầu nguyện cho Hòa Bình của các con, b i v ẹ s là người thu nh n tất c đ rồi ti n dâng lên Đấng Tôi Cao như những bó hoa xuân. Lời cầu nguyện của các con s không tr nên vô ích. Đó là vinh uang đích th c đối với hiên Ch a. Đó là dấu chứng t nh yêu n của các con. Satan là ẻ rất mạnh, nó đang nổi cơn gi n dữ điên cuồng, nên uốn đuổi theo tất c những hoa-trái-đầu-tiên của Ch a, là những người là chứng nhân cho Chúa Giêsu. Trong những Sứ Điệ Ngài ban đầu tiên, Ch a Giêsu đã gi cho các con hi u rằng: Satan đang cố gắng d p tắt c ngọn lửa nhỏ b còn ót lại trên th giới này như th nào, đ y các con ph i sống trong c nh không ánh sáng, không hạnh phúc, không khoan dung. Satan đang c hạ đ n mọi Quyền Năng của Thiên Chúa. Th c ra, n u không có những lời cầu nguyện nhiệt thành cho Hòa Bình của các con, thì trái đất đã h i chịu đ ng u hí à Satan hun ra1 nhằ d tắt ngọn lửa nhỏ b còn ót lại trong các con rồi. ẹ hiền uộn hông lời nào diễn t được. ẹ cầu nguyện cho tất c các con. ẹ s luôn cầu bầu cho các con. ỡi các con, các con hãy suy niệ các Sứ Điệ của Ch ng a. ãy sống từng chữ các Sứ Điệ của Chúng Ta. Mẹ là Người ẹ Vinh Phúc của các con, chúc lành cho các con.

1

Kh 12:15.

20

1991

N

4 tháng 2, 1991

- Con gái ơi, con hãy nh n Bình An của Cha. Lạ Ch a, in thương ót con Con kiếm t m, nhưng hông thấ Ch a đ u. Con kêu gọi nhưng hông nghe được Tiếng Chúa. Con chẳng biết m nh đang đi ở nơi chốn nào. hững người bách hại đang ăn đuổi t m con, nếu Sức Mạnh Chúa không gìn giữ, thì chắc chắn con đã bị nghiền n t ồi. i Xin Ch a ban cho con đôi c nh bồ câu, để con bay lên cùng Chúa. Lạy Thiên Chúa, con yêu mến Chúa biết bao! - Con gái ơi, yêu Bình an ỏ c ng con! Này con, Cha muốn con tìm ki m những điều cao trọng hơn. Cha không ngừng gi con đạt tới tr nh độ cao trong cầu nguyện. Cha luôn gần bên con. Con hãy cương quy t lên. Cha yêu con tha thi t và nh hương êu Cha th hông thay đổi. Hỡi linh hồn rất yêu dấu, con hãy kiên nhẫn. Cha s bầy tỏ mọi s ra theo đ ng ỳ hạn. Th t v y, mọi s đều có thời đi m của nó. Thần Khí Cha đã ng xuống đ nghỉ ngơi trong con. Cho nên con đừng đ bất cứ điều g c n tr được con. o oàng tử th gian này1 có uyền l c lớn lao. uyền này được ban cho nó, đ hánh Kinh được nên trọn. Cha nói cho con điều này đ con có th hi u... Con đừng bao giờ nghi ngờ về s iện iện của Cha. Cha với con đ hướng dẫn đôi chân con ti n vào con đường hoàn thiện. h nhưng Vassula của Cha ơi, hông ai đạt tới s hoàn thiện trừ hi đi ua con đường h Gía của Cha. Con hãy học đ bi t rằng việc từ bỏ nh s dẫn con vào con đường hoàn thiện. Cha s được vinh danh và con s được thanh t y. Cha bi t đây là điều bất đắc dĩ và hó hăn khi tinh thần con chấp nh n đường lối đặc biệt Cha ban cho con như th này. Có điều đây là ột lý do nữa cho bi t tại sao Cha đã chọn con. Cha đã ong uốn có trong Tay Cha một dụng cụ đơn sơ và y u đuối, một hư hông, đ làm xấu hổ những người hôn ngoan và học thức. Cha cần đ n một người
1

Satan.

21

1991

hông có Học Thức g h t. Cha đã chọn con, chứ không ph i con chọn Cha. Chính Cha là Đấng hánh, là Đấng đã đ n d ng Lều của Cha trong con. Cha bất thần ng xuống trên con như luồng khí dịu dàng và như cơn gió, không ai bi t uất hát từ đâu. Giờ đây hãy nương t a vào Cha. Cha s hướng dẫn bước chân con đi. Cha hông bao giờ bỏ rơi con. Con đang sống trong Ánh Sáng của Cha. Hỡi linh hồn, con được thừa hư ng nh hương êu của Cha. Cho nên: - Con gái yêu uý của Cha ơi, con hãy Hy Vọng, hãy nói với Cha rằng niềm hy vọng của con là trong Cha. - Vâng lạ ức iav là Ch a của con, iềm là ở t ong Ch a. Vọng của con

- Con gái ơi, hãy có Niề in Con hãy thưa với Cha rằng con đặt trọn niề tin của con trong Cha. Rồi Cha s nói với con bi t rằng linh hồn con s được tư ng thư ng. Con hãy có niề tin và là hoan hỉ Cha bằng cách dâng nó lên Cha. ức iav là Ch a của con, con xin tin và đ t niềm tin của con t ong Ch a, và vào ời ứa của Ch a. Con tín th c nơi Ch a. - Con hãy yêu n. Con gái ơi, con hãy nói với Cha rằng con yêu n Cha h t lòng, h t linh hồn và h t trí hôn con. Con yêu dấu, con hãy tỏ cho Cha thấy t nh yêu n của con th tinh tuyền. ãy tỏ cho Cha thấy con yêu thương anh chị e như yêu chính nh con. ức iav là Ch a của con, in dạ con biết c ch u mến Ch a, và u thương anh chị em con như thương yêu chính mình con. - Cha Đây. Có h i học trò của Cha đó hông? - Dạ vâng, lạ Ch a?
22

1991

- Con hãy có niề tin nơi Cha, hãy yêu n Cha và hãy đạt tới s hoàn thiện. Con hông cô đơn, ngay c trong l con ngủ1. Cha Đang Ở bên con. Con hãy bi t rằng: hiên Đàng đang vui ừng v Cha đã cứu được ột linh hồn nhờ các đau đớn của con2. Cha đã sư i ấ được ột tâ hồn nhờ t nh yêu n con dành cho Cha. Này Vassula con gái của cha ơi, con đừng sợ. Con hãy nh n nh An của Cha, và làm vinh danh Cha bằng cách duy tr lòng trung thành với Cha. Con hãy coi thường tất c những g hông h i là thánh thiện. Con hãy hát ong ột nh Cha à thôi. o Cha đã vun ới nh đất của con đ đe lại a gặt nhờ s iên tr của con, (con đừng đ nh n điều này ột nh). Cha đã là việc và là việc hó nhọc về con. Cha đã đưa hồn con lên tới Cha. Cha nói cho con hay Lòng hương Xót Cha th t cao c . Ôi! Mong sao con hi u và nh n thức đầy đủ về những g Cha đã ban tặng cho con... Đối với con, Cha như ột người ẹ. Cha o Vệ con như ột người ẹ bi t nh y c hi chă sóc con nh. Cha Là như th đó. Cha đã tỏ Khuôn ặt Cha ra cho con trong những nă vừa ua. Không h i như v y sao - V ng, đ ng như v , lạ Ch a của con. - Cha là Ánh Sáng đ n với con và ban cho con Ánh Sáng giữa c nh tối tă của con. Con có vui sướng hi được với Cha trong các nă này hông - Thưa có ạ. Ch a của con ơi, con vui ướng như ống t ong Thi n iới.

- Con hãy chờ, rồi con s thấy nh vui sướng như th nào trong hiên Giới ỡi Vassula của Cha, Cha đã cầu c ng Ch a Cha cho con, in Ngài có th bỏ ua những y u đuối đáng inh ngạc của con, và cũng in Ngài duy tr sức ạnh của con bằng cách ban cho con Sức ạnh của Ngài. Cha b ođ với con rằng: cuối c ng con s tôn vinh danh Cha. Này con Cha ơi, con hãy cầu nguyện đ hòa b nh có th đ n với th giới này. Con hãy yêu n Cha, hãy nh n h c lành của Cha!

1 2

iấc ngủ tinh thần. au lưng và đau hổ nội t m.

23

1991

5 tháng 2, 1991 Ch a của con ơi, Chúa lại ở đ u mất rồi? Tại sao Chúa ẩn nấp con? a là con lại phải ở trong tối tăm và không thể nh n thấ Chúa nũa? Phải chăng Ch a đang t lại ân huệ của Ch a? Dù thế nào, con biết Chúa không ở xa con. Nếu ch n con đi lạc đường công chính, hay mắt con hướng lòng con xa l nh Chúa, ho c gỉa đôi ta con đã a nhơ bẩn1 th in Ch a tha thứ cho con. - Này con của Cha ơi, con hãy nh n lấy h c lành! Bình An cùng con. Vassula con ơi, con hãy giao hòa với Cha và đừng nghe theo ên Cá ỗ. Cha nói với con điều này hãy đ n gần Cha, con của Cha ơi, hãy đ n gần Cha. Cha là Đấng cung cấp cho con S hông i t chân th t. Này Vassula, ột ia Sáng đã r c tỏa trong con. V y tại sao con lại nghi ngờ? Chính Cha là Ch a đã cứu con. - Cha đã nói ua iệng các tiên tri rằng: Cha s ban Thần Khí Cha cho các người b ọn nhất và các người khốn khổ nhất. Này con của Cha ơi, đây ới chỉ là kh i đầu của Lời Cha Hứa. Cha Là Đấng Tuyệt Đối Trung Thành. Con của Cha ơi, hãy vui mừng Con hãy tươi vui lên, vì chẳng bao lâu nữa Cha s ban Thần Khí Cha cho toàn th nhân loại. Cha s khi n giòng nước trong như ha lê tuôn đổ uống ọi v t thụ tạo còn sống. Cha n Mặt đi chỉ trong vài ngày thôi, đ con ki m tìm Cha chứ Cha không bỏ rơi con đâu. - Con sợ quá, Chúa ơi - Ồ con đừng sợ chứ. Con đừng nhát đ . Là sao Cha lại uốn là sống lại trong con tinh thần lo âu nào nữa chứ Con hãy lo à ng ng đầu lên Trời cao đ ki t Cha là Đấng Thánh của con? Con thuộc c i trần th và Cha trên trời cao. Con đang sống một nơi à tâ trí con thất bại không làm thỏa lòng con được, b i vì con bị bủa vây b i toàn những s
1

Jb. 31:7.

24

1991

không ph i là Cha, và Cha Ph i là Đấng được tìm thấy khi mà tinh thần con, linh hồn con đang ỏi òn đợi chờ và khao khát. Hỡi con được chúc phúc của Linh Hồn Cha, đôi hi Cha vẫn uốn thử thách con cho đ n khi con học được cách t i Cha và hao hát Cha hông ngừng. Hôm nay Cha vui mừng ban uống cho con đầy hần Khí Cha, chứ không ph i hôm qua, hay ngày mai, và có th không ph i là ngày ốt đâu. Con hi u không? - Vâng, lạy Chúa. Cuối cùng con nghĩ là con đã hiểu. - Con đã được tắm gội trong Ánh Sáng Cha, v y hãy tìm ki m những s trên Trời, tìm ki m các Nguyên ắc của Cha. Không có Cha, con s lẻ loi và không th là được g . Con không làm chủ được ngay c các ý nghĩ của con. Cho nên, Cha nói với con đừng đ cho mắt con nhắ lại rồi ngủ mê. Vassula ơi, Cha hông có ý là nhụt nhuệ khí của con. Giáo huấn và Khôn Ngoan đ n từ chính ôi iệng Cha. Cha muốn con cất bước bên Cha và đi trên đường thánh đức. Cha muốn làm phong phú tinh thần con, đ Cha bày tỏ S hông i t của Cha ra ua con, đ con có th làm vinh danh Cha. V y con hãy ngước ắt lên Trời Cao và nh n vào Cha, con gái yêu uý của Cha nhé! Và khi con lại được thấy Thánh Nhan Cha, thì con s lại được hớn h ột lần nữa, và trái tim con s lại rộn ràng vui ừng. Con có hi u không? Trái tim con s được rạng rỡ lộng lẫy và trong s thánh thiện, một khi mắt con bắt gặp vẻ ráng Lệ của Cha. Con hãy nương t a vào Cha. Con của Cha ơi, Cha chỉ uốn i th o con à thôi. Cha ban h c lành cho con. Con hãy ch c tụng Cha và hãy yêu n Cha.

6 tháng 2, 1991 Ch a của con, xin canh giữ con t nh hỏi mọi cuộc tấn công ma quái này! Xin bảo vệ con. Con c n t ông c y vào ai khác được ? Satan đang i dục người ta a vào m mưu chống lại các sứ điệp của Chúa và chống lại con. Ch a của con, liệu Ch a có cho h các sự việc đi a qu tầm ta hay không?
25

1991

Ch ng con đang được Ch a t ợ giúp dựng, thế mà hía họ lại h đổ. Làm sao con tiếp tục được? Con chẳng là g cả. Và nếu Ch a hông đứng bên con, thì nội tâm con có thể đã bị “thảm t” ồi. để - ỡi bông hoa, con hãy nh n Bình An của Cha. Con đừng đau buồn nữa. Cha bên cạnh con. Và Cha bi t, đ ng v y Cha bi t mọi s trong lòng người ta... Tuy nhiên, con hãy hi u rằng cho d lòng con người như th , thì Cha là Chúa, Cha vẫn đ gia tăng. Đ ng th , ý Cha muốn nói rằng: Cha s làm cho Ti ng Cha càng ngày càng được nghe thấy hơn ua các Sứ Điệ này. Người ta càng ngược đãi con và cố gắng làm lu mờ Ti ng Cha bao nhiêu, thì Ti ng Cha càng được nghe thấy r hơn bấy nhiêu. Con gái à, không ai có th ngăn c n được ti n trình của Cha. Hỡi Vassula của Cha, Cha là Ch a Giêsu, s giúp con. Con hãy luôn nhớ điều này trong tâm trí con. (Tôi đã hóc.) - Con đừng hóc. Con yêu dấu, con đừng hóc... Này con, hãy tin tư ng vào Cha.

7 tháng 2, 1991 (Sứ điệp cho thế giới:) - Bình An c ng các con. Cha Là Ch a Giêsu. Cha là Niề y Vọng mà th giới đang t i m. Niềm Hy Vọng họ đang t i m ấy nằm trong tầm tay của họ. Họ s có được, n u họ bi t vươn tay hướng về Trời Cao và ki m tìm những s trên Trời. Họ ph i ki m tìm Cha, rồi Cha s đá ứng họ. Cha không dấu Mặt đi, cũng hông ngo nh mặt đi với họ. Đôi ắt Cha theo d i tất c các con và quan sát mọi bước chân các con đi. Th c ra, Thần Khí Cha đang đổ tràn uống toàn th giới, đ soi sáng nơi tối tă này, và ban niềm Hy Vọng cho những ai đang dò dẫ
26

1991

trong bóng đê vô t n. Các con yêu dấu, với tư tư ng: Trời Cao là quê nhà và trần gian là chốn lữ hành, càng là lý do đ các con vui mừng và hy vọng. Ôi hỡi loài người thụ tạo, Cha đã hông tháo m hăn liệm ra cho các con và đe các con về với s sống đó sao oặc Cha, Đấng đe đ n cho các con s sống, chẳng l lại tr các con về với s ch t hay sao? Cha là Đấng hương Xót. Cha là Ch a nh êu. Các con hãy nh n lên rời Cao và nhìn xem các ấu Chỉ của Thời Đại. Cha đang đ n đ t p họp h t dân tộc này đ n dân tộc khác, và tỏ Thánh Nhan Cha ra cho mỗi người trong các con và nhắc cho các con nhớ đ n nh hương êu của Cha. h nhưng, các con hãy nh n e a! Những cơn buồn đau đã kh i s hai ào, c cơn đau đớn dằn vặt như l c sinh con đã cũng bắt đầu kh i sụ nữa. Các con là chứng nhân, v các con đã tin tư ng rằng những điều các con đọc trong hánh Kinh đang ứng nghiệ : Thần Khí Cha trong những ngày đen tối cuối c ng này được đổ uống nhân loại rất là dồi dào. Các con là chứng nhân cho các điều thuộc loại bí n khó hi u và được nói bằng ngụ ngôn trước kia. Các con là nhân chứng về s độc ác của Satan. h nhưng hỡi các con b ọn, Cha hứa với các con rằng chẳng bao lâu nữa, sau cơn đau đớn của các con (dẫu nó tăng thê lên) s là Niề Vui, và sau cơn đau dằn vặt như trước hi sinh con, th Ch a nh êu đ n giữa các con Có điều ngày nay Cha inh hoàng hi nh n uống tội ác của th hệ này. Giờ đây tội ác của các con đã trội vượt hơn c tội lỗi của hai thành Sô-đô và Gô-mô-ra, b i v niề hy vọng của các con đang dặt nền t ng vào một Kitô gi . Th hệ này uá tồi tệ, ph n loạn, ô u c ng vấy áu, sống dưới nh hư ng của Satan. Ôi hỡi th hệ hô nay Chính điều được cho là khôn ngoan và tốt đẹp của các con th c ra lại ây tường ngăn c n Cha, vì các con vênh vang t đại, lòng chất đầy ngạo mạn, t coi mình ngang hàng với Cha là hiên Ch a của các con. “Liệu các con còn ti p tục nói: tôi là chúa, khi những tên sát nhân đ n đối diện với các con hông ”1 áu đang ra ch y trên đường hố các con rồi. rong s đồi bại của các con, các con đã ây d ng niề hy vọng trên những thứ hông h i là Cha. Các con đặt niề hy vọng nơi loài người chứ hông h i nơi Cha, đặt vào những thứ giầu sang chẳng gi g được cho các con, và còn cố t nh bỏ ua Kho àng Cha ban tặng cho các con trên hiên Đàng. Các con đang đặt ỳ vọng nơi loài
1

Ezk 28:9.

27

1991

người, d a vào tên Lừa ối, v các con tin rằng các con có th hoàn tất ọi s bằng sức ạnh thuần t y nhân th của nh. u th c các con1 đã tích lũy được s giầu có do chỉ nhờ vào các việc inh doanh đắt hàng của các con, th nhưng ngày ai rồi các con cũng s ch t! Có vài người hỏi “ ại sao Ch a và hân ẫu của Ngài bất ngờ uống với ch ng tôi ” Và chỉ một số nhỏ còn lại trong số hàng giáo ph m của Cha uan tâ đ n các bi u hiện thường uyên của Ch ng a. Cha đã nói rằng: Cha s sai Sứ Gi của Cha đ n đ dọn đường cho Cha2, và đây đích th c là những g à hánh ẫu Cha và là ẹ các con đang là . hánh Kinh đang được hoàn tất. Và Cha nói th t với các con rằng Đấng à các A-bel và Gia-có của Cha từng hao hát s đ n ột cách bất th nh l nh. Ngài s ti n vào Đền hờ của nh đ tiêu diệt các tên Ca-in và E-sau, những ẻ đã tàn há và là tan hoang Giáo ội Cha. Các con đã công nghiệ hóa Nhà của Cha, Nhà à l ra h i là Nhà cầu nguyện h c ra các con đã bi n Nhà Cha thành hang trộ cướ N u Cha là “Đấng Thánh” như các con3 nói, v y đâu là tâ t nh tôn ính à các con h i có đối với Cha N u Cha th c s là hày của các con, th các con tôn trọng Cha chỗ nào N u Cha là hiên Ch a của các con, v y s tôn thờ và trầ hương ti n lên Cha đâu S s ng bái dành cho Cha đâu Là sao các con hông th đọc được các ấu Chỉ của hời Đại Là sao các con hông th hi u được các s việc thuộc thiên giới Là sao các con hông còn tin tư ng vào những Kỳ Công của Cha nữa ại sao các con bắt bớ các A-bel và Gia-có của Cha, n u hông công hai th cũng trong â thầ ? Cha cũng như ẹ hánh của các con hiện ra và bi u lộ nh ra ua nhiều linh hồn nhiều uốc gia. h à những lần bầy tỏ của Ch ng a lại là các con chán ngán, có hi còn hi n các con nổi gi n. Các con nói “ h t là hó chịu là sao ”4 Lý do là cho tới ngày nay, các con vẫn chưa hi u được các s việc thuộc thiên giới như các A-bel và Gia-cóp của Cha. Đ ng v y, các con không hi u nh hương êu của Cha, cũng chẳng hi u s tôn s ng à các con có bổn h n đá lễ đối với hánh ẫu Cha. Các con bi t nại đ n đức tin mà lại c y d a vào sức mạnh của các con, vào quyền l c của các con và vào lý l của các con. Ngày nay, Ti ng Cha
oạn nà Thi n Ch a chỉ về những tư tưởng của Tam iểm. Ml 3:1. 3 Những Ca-in và E-sau. 4 Ml 1:13.
1 2

28

1991

kêu gọi các tội nhân sám hối đã là hiền hà đôi tai các con. Khi S Công Chính bất thần to chi u ra tia sáng có sức cứu chữa, các con liền chối từ món Qùa Tặng này là hồng ân à ngày nay Cha hứng ban cho kỷ nguyên tă tối của các con. Liệu Cha s h i chấp nh n s ngược đãi cứ lặ đi lặp lại nhiều lần à các con dành cho Cha hay sao Liệu h t nă này tới nă hác Cha s h i hy sinh các A-bel và Gia-cóp của Cha, những người là trầ hương nơi các bàn thờ Cha, và là những cột trụ vững chắc của Giáo Hội Cha hay sao Các con đã bịt tai lại đ hỏi nghe thấy Ti ng Cha và chỉ uốn nghe ti ng các con thôi. Các con đã là ất đi nhiều hoa trái của Vườn Nho Mới của Cha, b i v Satan đã nh vào các con và ch ng tinh thần của các con. S th c hông h i v y, những người hác đang đền tạ thay cho tội ác của các con.1 Những người hác đang đền tạ thay cho s iêu cãng và điên rồ của các con Đ cứu các con hàng ngày, các linh hồn u ng đại này đưa á của họ ra cho các con đánh, hành hung và là cho đau đớn chỉ v hần rỗi các con. Các linh hồn u ng đại này d ng áu nh đ đền tội thay cho các con: đ cứu các con. Cha đang chờ đợi các con lên ti ng, th nhưng các con đã hông nói những điều à l ra các con h i nói. Các con hông sá hối, trái lại các con vẫn ti tục con đường lầ lạc, o thê hàng triệu linh hồn đi theo sau các con. Các con đi t địa vị và uyền hành chứ hông đi chinh hục và cứu rỗi các linh hồn. Các con s ngã gục... rồi c nh h n đạo liên tục này s h i chấ dứt... Và hỡi các A-bel và Gia-có của Cha, Cha s tái ây d ng trong các con các bàn thờ của Cha như ưa, những đền thờ à giờ đây đã bị há hủy. Cha s hai thông những giòng suối sạch trong như ha lê ch y ra từ các con, và lời chứng của các con s trổ sinh hoa trái, v nước này được hát ra từ Nguồn Suối của Cha. Rồi cũng như các cây s sống hát tri n nhờ giòng sông hánh này, các con cái của Cha s thành công nhờ vào lời chứng của các con. ỡi các con, hãy can đ lên! Cha hông bỏ rơi các con, cũng hông uên các con. ất cứ ai sống trong Cha, s c nghiệ được nh hương êu của Cha. ất cứ ai được Cha nuôi dưỡng, s hông h i ch t. Ai lại trong Cha, th s sống. Cha là Tân Lang ng uống đ
1

ột nhi n iọng Ch a i u t ở n n dịu dàng và buồn.

29

1991

t thân với các con trong nh An và nh hương yêu của Cha, và Cha uốn nhắc cho các con nhớ rằng ngay từ Kh i hủy, các con đã thuộc về Cha rồi. Cha là hiên Ch a ban h c lành cho các con, in trên trán các con Sinh Khí nh êu của Cha. Các con hãy tr nên ột dưới anh Cha.

14 tháng 2, 1991 - Bình An cùng con.. ỡi bông hoa, con hãy yêu m n Cha. Việc nên thánh hông h i là chuyện y đ n ột sớ ột chiều. Con hãy từ bỏ nh hoàn toàn v Cha. Con hãy tôn thờ Cha và yêu m n Cha. Phần còn lại Cha s là . Con đừng ê ngủ. Linh hồn ơi, tội của con nhiều vô số, và các thương tích con gây nên cho Cha cũng nhiều lắ . Mỗi lần con phạm tội là mỗi lần chẳng hác g Cha bị đánh đòn, bị hành hạ, hoặc bị thêm một lỗ đinh trên hân Th Cha. Tại sao v y, hỡi Vassula? Tại sao Cha là Đấng đã tỏ Thánh Nhan Cha ra cho con, Cha đ lộ Mặt Cha ra cho con đ rồi bị đánh sao Và Cha đã cho con thấy V t hương nơi rái i Cha đ con đâ thủng thê nữa sao? Không một ai trên trái đất này tồi tệ hơn con Ôi th t là tồi tệ! Con đừng vội bỏ đi! Hãy ngồi lại đ nghe những g Cha cần nói. N u không nhờ Lòng hương Xót vô hạn của Cha, thì Phép Công Thẳng của Ch a Cha đã sửa hạt con rồi, và con đã bị h o tàn đi l p tức. Cha đâu có dạy con phạm tội đâu? S hi n dâng mà con còn thi u nợ Cha đâu rồi ỡi linh hồn, các hy sinh à con đã t ng thề hứa với Cha đâu ại sao con thờ ơ với Cha ây giờ là thời đi m của mùa chay. Mùa chay s đe Cuộc Khổ Nạn của Cha lại với con. V y à con chưa sẵn sàng, cũng chẳng chu n bị gì c Cha đã nuôi con bằng thức ăn rên rời, đ con lớn lên trong Ánh Sáng của Cha và tr nên con tàu chi u tỏa ánh sáng. Cha bi n con thuộc về Cha, và với nh hương êu vĩnh cửu, Cha đã đưa con lên hỏi v c thẳ đ mãi tr thành bạn tră nă của Cha trước S Hiện Diện của Cha và của các thiên thần Cha. h à í ắt nặng trĩu v ê ngủ của con đã hủy ất đi những g tốt đẹp nhất nơi con. Này Vassula của Cha ơi Mong sao con hi u được Cha thương yêu con như th nào Cha hao hát t nh yêu n.
30

1991

Con yêu dấu, Cha bi t con đang h i sống trong những nă tháng đầy s dữ, th nhưng chẳng l Cha đã hông gi con bi t phân biệt đâu là thiện đâu là ác hay sao? Giờ đây, đất đai nơi V ng Lãnh Địa của Cha đang tr nên cằn cỗi tr lại. Con hãy nói cho Cha hay: có ph i do s cố gắng của con à con đã thấy được Ánh sáng hông? Không ph i là v y, chính Cha đã là việc c c nhọc1 trong con đ à giữ g n con trong Ánh Sáng của Cha. Cha đã tuôn đổ uống con h t ân sủng này tới ân sủng hác. Cha đã đối ử với con hông như con đáng tội. Cha đã đối ử với con như chưa bao giờ Cha đối ử với ột linh hồn nào trước đó. Cha đã ban nh hương êu đ được đá lại s lạnh nhạt, ban ịu àng đ được đá lại s vô đạo đức, ban Lòng hương Xót đ được đá lại s tồi tệ. Đ ng v y, Cha đã tỏ lộ hánh Nhan ra cho người tội lỗi. Cha đã đối ử với con như với các đồ kim uý 2 của rái i Cha. Vassula con ơi, Cha đã cầu in Ch a Cha cho con, đ Ngài nhớ lại S y Sinh của Cha à tha thứ cho con. - i lạ Thi n Ch a, con hông muốn muốn làm Ch a nổi gi n đ u! c hạm đến Ch a và cũng hông

ỡi bông hoa, Cha hằng iên nhẫn trong t nh c của Cha, nên nh hương êu của Cha dành cho con th vĩnh cữu. Con hãy học hỏi nơi Cha. Con hãy kiên tâm. Này con ơi, Cha uốn con nên hoàn thiện trước ặt Cha Cha uốn linh hồn con nên như hu vườn được tưới đẫ bằng những Giọt Sương rời của Cha và tỏa hương thơ ngát đ ồn Cha được vui sướng trong con. Vassula ơi, con cò uốn th c hiện Nguyện Vọng của Cha hông - Con vui l ng làm theo điều ngược lại, Ch a ơi... Ch a. Thế nhưng ao có v như con đang làm

- Cha s gi con c ti n công việc của Cha. Con hãy hó thác ọi s trong ay Cha. Này con của Cha, con là ẻ dễ dàng phạ tội, th t là như th . hôi, con hãy đ n với Cha. Con hãy tháo bỏ những lớ v y che ra hỏi ắt con và nh n e ai đang đứng trước ặt con... Cha Là Đấng đang đối diện với con. Cha là Đấng đang nói và ban tặng cho con rái i có sẵn
1 2

Thi n Ch a có ý nói, gười làm việc t ong tôi. Những linh hồn hoàn thiện.

31

1991

trên Tay Cha. Con có uốn nh n rái i thuộc về hiên Ch a của con hông Này hỡi linh hồn, con hãy nh n lấy đi. Cha ban tặng cho con đó. Con hãy đưa tay ra đ đón nh n rái i Cha. ạ Ch a, con hông ứng đ ng với T nh Thương u của Ch a.

- Cha bi t. Không ai ứng đáng với nh hương êu của Cha. h nhưng đây là cách thức à ngày nay Cha uốn đ n với tất c các con. ang sẵn rái i trên ay, Cha đ n với tất c các con. Các con đừng nói: “con đã hạ tội”, rồi các con hông dá nh n. Cha nói cho các con hay Lòng hương Xót Lớn Lao của Cha đã tha thứ cho các con. V y các con hãy đ n, hãy đ n à đón nh n rái i này hằng yêu thương các con. Các con đã hông nghe nói rằng lòng iên nhẫn của Cha th bền vững hay sao? Lòng hương Xót của Cha th t cao c . Các con hãy đ n và đừng l n tránh Cha ngày này ua ngày hác nữa. Con gái ơi, từ nay tr đi, Cha uốn con trung thành với niề tin tư ng của con và sống thành th c với Cha. Con hãy t trung vào s iện iện hánh của Cha. Cha hông bao giờ vắng ặt. Chính con t là cho ánh sáng trong ắt con ờ đi do t nh trạng tội lỗi chồng chất của con, và t nh trạng ô u của linh hồn ỗi ngày đã thấ nhiễ vào đôi ắt đ n độ con tr nên lòa. ắt là ánh sáng của thân xác con. N u ắt con tốt, th toàn thân con tràn ng ánh sáng. Còn hi con ắt bệnh t t, th toàn thân con tr nên tối tă 1. Và trong s tối tă của con, con không th nhìn thấy Cha, vì ánh sáng của đôi ắt con đã bị lu mờ. Còn Cha, Cha không bao giờ vắng mặt. Này vassula con ơi, hô nay Cha đã nói thẳng ra với con điều này là do Lòng hương êu của Cha. Chỉ v con có huynh hướng nổi loạn và phạm tội hơn là hướng về những gì thuộc về s thánh thiện, nên Cha đã nói thẳng ra với con về Tình Yêu tha thi t của Cha. Con đừng nghĩ rằng nh êu tha thi t của Cha dễ dàng bị gạt sang một bên đâu. Ồ hông th được. Khi Cha m Miệng ra nói, đó là v s cứu rỗi của con mà thôi, chứ không ph i đ à t án con. Thỉnh tho ng v nh hương êu, con hãy đ cho Cha qu trách con.

1

Lc 11:34.

32

1991

24 tháng 2, 1991 (T ước cuộc hành trình tới Anh quốc, Tô C ch an và Ái hĩ an.) - Này Vassula con ơi, con hãy d ng đoạn này như hần giới thiệu cho mỗi quốc gia trên đây. (Chúa Giêsu chỉ cho tôi đoạn Phúc Âm thánh Gioan 10: 14-16.) - Con hãy nói với họ rằng chính Cha là Ch a, đã sai con đ n với họ. Các con chiên của Cha th nghe i ng Cha. Cha đang đ n với họ đ dẫn nhiều người đi vào Con Đường đối với họ vẫn còn a lạ, đ họ bi t lối tr về với Chân Lý. Các con yêu dấu, Cha đ n và ang theo Ngọn Lửa nh hương êu ừng Cháy đ à dẫn các con về Nhà. hánh â Cha là Nơi Chốn nghỉ ngơi của các con. Ôi hỡi loài người thụ tạo... còn có điều gì mà Cha chưa là cho các con Cha là Đấng Thánh của các con, V y à th hệ các con lại đóng đinh Cha ột lần nữa. Cha là Đấng thương yêu các con nhất, v y mà Cha lại bị đánh đ p một cách hông thương ti c, nói cho c ng cũng là do thái độ thờ ơ lãnh đạm của th hệ này. Cha là Ánh Sáng th gian, là Đấng đ n với th hệ đầy tă tối này đ ban cho các con Ánh Sáng của S Sống. ỡi các con b ọn của Cha, các con hãy nh n Bình An của Cha. Cha ban cho các con Bình An của Cha. Cha ban cho các con ón uà là nh hương êu của Cha. Các con hãy đ n với Cha với tất c hiện thân của nh. Các con đừng chờ cho tới khi các con tr nên thánh thiện, rồi mới đ n với Cha. các con đang là người th nào đi nữa, cứ đ n c ng Cha với hiện thân của con như v y. Các con đừng sợ Cha. Cha là Người Cha iền ừ nhất. Cha có th tr thành ạn Đồng ành hánh hiện của các con. Cha và các con, các con và Cha, và Cha s tỏ bầy hánh Nhan Cha ra cho các con. Cha s tỏ lộ cho các con Thánh Nhan của Thiên Chúa các con. Mắt các con s được nhìn thấy Ch a Tình Yêu mặt đối mặt. Khi điều này x y ra, các ác thần s gi n dữ và chạy trốn. Này các con yêu dấu ơi, các con s hi u rằng từ kh i thủy, các con là con cái của Cha, và Cha là Thiên Chúa của các con đ n uôn đời. Các con hãy tr nên một với Cha. Ch a nh êu đang trước cửa nhà các con. Cha là Ch a Giêsu Kitô, ban h c lành cho các con.
33

1991

25 tháng 2, 1991 Ch a n. nh êu t i m s đá tr nh hương êu bằng t nh yêu

(Tôi chợt nghĩ đôi hi có những ai ót l i về chính tả và văn hạm t ong c c đoạn văn nà , về những ai ót mà gài đã đề c đến với một người được linh iến h c đã qua đời, khi bà ấ cũng g t ở ngại như v ). - Đ ng v y, đ đ n với con, Cha ph i giới hạn Cha lại cho phù hợp với tr nh độ văn hạm của con và phù hợp với ki n thức giới hạn về từ ngữ của con. h t đ ng là như th ! Con là dụng cụ bất toàn nhất. Ch a i u mỉm cười) h nhưng, hỡi con b ọn, Cha có th d ng con, cho d con là người bất toàn th nào. Ch a Giêsu của con đã lặ đi lặ lại nhiều lần việc ban h c lành cho con. Rồi ột ngày nào đó, Vassula à, ột ngày nào đó Cha s hiện ra với con trong Ánh Sáng Cha, và thu h t con vào trong Ánh Sáng Cha... Nhưng giờ đây Cha và con hãy cứ ti tục như th này đã. - Con xin ch c tụng Ch a Satan đã nói: “cuối cùng”, như đôi lần nó đã i tôi viết uống c u đó au những lời t n tụng nà . tức Tiếng Ch a i u vang l n a lệnh cho nó: “i lặng ” Satan muốn tôi nghĩ ằng chính Chúa Giêsu đã nói với tôi chữ: “cuối cùng”).

26 tháng 2, 1991 ( ôm na tôi nghĩ tôi n n nh n một sứ điệp của thánh Phaolô ho c thánh Phêrô, v tôi muốn thấm nh p vào các màu nhiệm, và tôi đã in Ch a ban cho câu trả lời.) - Ch a ơi?
34

1991

- Cha đây. ỡi bông hoa, con hãy lắng nghe đây điều quan tâm của Cha hôm nay là s cứu rỗi của con. Tại sao lại đi t i m những màu nhiệm mà Cha chưa uốn ban cho con? Mối quan tâm của Cha về con là việc nên thánh. Điều Cha muốn nơi con là lòng sá hối. Con gái ơi, con nên hi u những mong muốn của Cha là th nào. Con nên hi u đâu là s quan tâm của Cha. Ngay c La-za-rô đã ch t được bốn ngày và đã ti n vào các màu nhiệm của Cha, đã thấy và đã hi u được các màu nhiệ đó rồi. Cha cũng đã yêu cầu ông im lặng và giữ những bí m t đó cho ột mình ông thôi. Cha không muốn ông đ lộ Những Châu áu của Cha cho người ta bi t, b i v họ s không hi u được. r nên hong h là việc chuy n hóa. S hong h đây là việc thừa nh n con là một người tội lỗi và đ n với Cha trong thái độ hiê nhu, sám hối, cũng như sống đời sống thánh thiện theo các Nguyên ắc của Cha. S hong h này hông đ à thử hay d ng vào việc gi i đoán các ầu nhiệm của Cha. N u con thử, th điều này s chỉ dẫn con đi qua những đoạn đường quanh co, vô vọng. Cho nên, con hãy đ n với Cha như ột trẻ thơ, và hãy đ Bàn Tay Cha vun xới và làm phong phú con bằng loại hông i t này. Con hãy đ Cha là s phong phú của con. Con hãy đ s hi u bi t của con đ n từ Lời Cha. Con hãy đ những quan tâm của con tr nên uan â của Cha, đó là s hoàn thiện của con. Cha yêu thương con. Này con, đừng đ bị mất lòng iên nhẫn trong cầu nguyện. Ch a nh êu gần bên con. - Ch a ơi, ch ng ta n n một? - Đ ng v y, hỡi bông hoa yêu uý của cha!

28 tháng 2, 1991 Lạ Ch a, Ch a là nơi ương u của ch ng con hết đời này sang tới đời kia.1
1

Tv 90:1

35

1991

- Ch a ơi! - Cha đây. Con yêu dấu, con hãy nương t a vào Cha. Con hãy nghỉ ngơi trong Cha. Con hãy thâ nh vào Cha. Cha là Tất C những gì con cần. Nào, chúng ta cùng cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi.

Ngày 1 tháng 3, 1991 (Luân-đôn) T ước cuộc họ và buổi cầu ngu ện vào cùng ngà .) ức iav , Ch a là Thi n Ch a của con. Xin ch c tụng Danh gài. Chúa đã thực hiện chương t nh của Ch a và đã đưa con tới đ , t ong vùng đất nà , để làm chứng nh n và tôn vinh danh Chúa. Xin mở miệng con t ong Cuộc ọ của Ch a, để chỉ vinh danh Ch a mà thôi. - Ðược lắ ! Cha là Chúa chúc phúc cho con. Con hãy nghe Cha: hãy nói tiên tri cho họ. Con hãy nương c y vào Sức ạnh toàn bộ của Cha. ọi thành đạt đều từ Cha à đ n chứ hông h i từ con. Cha đ sẵn lửa và nước trước ặt ỗi linh hồn đ họ chọn l a. Cha hông bao giờ á đ o vào t do của con người. Không bao giờ... Cha đ cho con người l a chọn, và Cha cũng uốn họ bi t rằng: Cha vui sướng hi họ chọn lấy điều h i. ẫu v y, Cha vẫn luôn theo đuổi người tội lỗi đ gi họ từ bỏ con đàng tà. Cha hằng t ọi cách đ chinh hục họ và ỗi lần họ sa ngã, thì Cha s đó đ nâng họ d y. Cha hông ua đuổi hoặc trách ắng họ. Kẻ th của họ có l s vui ừng, còn về hần Cha, Đôi ắt Cha ng ng i lệ tuôn rơi. Cha huyên họ hãy gieo nh vào Vòng ay Cha. N u họ chịu là như v y, th Cha cũng uốn họ bằng lòng đ cho Cha đ n sống trong họ. N u họ chấ nh n, l c đó Cha s bi n linh hồn họ tr thành ài S n của Cha và trong Phần Đất này, Cha s d ng Lều của Cha (trong họ). Và rồi từ đó tr đi, Cha s bao uanh ài S n của Cha bằng nh hương Yêu của Cha, đ b o đ hông ột ai có th â hạ những g Cha vừa nh n là Của Riêng Cha và s giữ lấy ãi mãi. Phúc cho những ai c ng nhà với Cha! ọ s có được S hông i t và ti n vào Ðời Sống vĩnh cửu.
36

il

1991

Ngày 2 tháng 3, 1991 hà thờ Ch a Th nh Thần - Balham, Luân Ðôn) ga t ước hi đi dự buổi họ quan t ọng tại nhà thờ Ch a Th nh Thần.) - Ch a ơi? - Cha đây. Con yêu dấu, giờ đây con hãy hụng s Cha. Cha s với con. Cha s chi n thắng. Hỡi sứ gi nhỏ b Con đừng sợ, con hãy tuyên bố Lời Cha trong uổi ọ ặt của Cha. Cha là Ðấng nói với các linh hồn rằng “Các con hãy đ n lãnh nh n lương th c hiên uốc này.” Các con hãy đ sa ạc nội tâ của các con trổ hoa. Cha s đe những người tha hương tr về nhà của họ là Thánh Tâm Cha.

Ngày 4 tháng 3, 1991 (York) Tại t ường C c Th nh. Tôi được cha Ian Petit mời tới.) - Cha đây. Ch a nh êu bên con. Ch a nh êu th đại lượng. Con cứ nhớ đ n S iện iện của Cha, và con s hông còn bị giao động. Con gái ơi, con hãy đ n và c ng Cha cầu nguyện lên Chúa Cha: Lạy Cha, cho d bóng đê vẫn bao tr trái đất, con bi t rằng trên con là Ðức Giavê, là Ðấng nh n thấy con cái của Ngài trong tă tối, Ngài s đoái thương đ n họ. Với uyền Năng và Vinh Quang, Ngài s uống đ là tan bóng đê đang đe dọa này và bi n tr thành ột ngày tươi sáng. Bình An và Tình hương êu s tuôn đổ trên ch ng con, và linh hồn ch ng con s được tràn trề với Ánh Sáng của Ngài. Đấng ữu s tr lại, Đấng ữu s lại đ n. Đấng ữu s với các con. Vinh danh Ðấng ối Cao Amen.
37

1991

Sau đó, tôi đã đến với Ch a và muốn biết là tôi có thực ự được ai đi, như b giờ đ , để làm chứng nh n hay hông. i ngà hải di chu ển bằng e hơi, e lửa ha m ba tới c c vùng h c nhau, th t a không hải là chu ện dễ. i như thế th h nhọc mệt.) o Có hải Ch a hông ạ? - Cha-Đây. ỡi con b ọn, ỗi lần Cha gọi con th rái i Cha nh y ừng. Này con của Cha, ong sao con hi u được điều này... Con hỏi Cha xem con có h i ra đi là chứng nhân như con đang làm lúc này hay không. Ðúng là như v y, đây là điều cần thi t. Không h i Cha cần con. h nhưng Vassula ơi, ra đi là chứng nhân dưới anh Cha s là vinh danh Cha, đồng thời cũng đ thanh t y con nữa. ỡi bông hoa, Cha s ban cho con sức ạnh con cần đ n, những lời con cần nói. Giờ đây con hãy đối ử với Cha cho ứng là ột Đấng inh Vương. Con hãy đối ử với Cha như Ðấng hánh của con đáng được đối ử. Cha với con. Nào, hỡi-conđã-được-Cha-cứu-rỗi, con hãy đ n. Con h i nh n theo ước Chân Cha. Chân con h i đặt đ ng vào dấu Chân Cha cho đ n h t sứ vụ của con. Ch ng ta Cha con ta? - V ng, vĩnh viễn gắn bó với nhau. - V y con hãy đ n với Cha thường uyên hi có th được, và Cha s ng vào hồn con ỗi hi con đ n với Cha. Này con của cha ơi, con hãy cho Cha ượn hai tai của con, đ Cha huấn luyện con nghe được i ng Cha. Con Cha hỡi, con hãy là hài lòng Cha rồi con s được hong h trong Cha. Ch a nh êu với con và ban h c lành cho con. Sau đó tôi lại đến với Ch a.) - A con đấy h , con tr lại với Cha. Cha s trau chuốt bài nói chuyện của con tối nay. Chính Cha s là sáng tỏ nhiều điều. Con hãy nhắc lại theo Cha những lời sau đây: “Lạy Ch a Giêsu, in chạ đ n trái ti con. Ch a là niề oan Lạc của con Xin Ch a hãy nói với con và hướng dẫn con, c ng gi con t hạ nh uống. Amen.” - Con hãy làm vui lòng Cha và luôn luôn ch c tụng Cha. Cha thương yêu con. V th , Cha s đặt h Giá Cha trên vai con. Cha là Ðấng ữu, là
38

1991

Ðấng đã vác h Giá đi tới c ng. Con hãy tôn kính và vinh danh Cha bằng cách vác h Giá của Cha thường uyên, đ Cha có th nghỉ ngơi. Con hãy đ n.

Ngày 8 tháng 3, 1991 - Con gái ơi, con hãy sống bình an. Cha là Ch a Tình Yêu. ỡi con b ọn , Cha với con đ gi con thánh hoá đời sống của con. Cha nói chuyện với từng linh hồn ua các Sứ Ðiệ này, và qua c con nữa. Cha đã nuôi dưỡng con bằng ánh của Cha. Cha đã nuôi dưỡng con và là cho con thuộc về Cha. L c này đây, Cha có ử hắc nghiệt với con hông Cha có trừng hạt con hông V y, con đừng bao giờ nghi ngờ Tình hương Yêu của Cha. Con hãy d a đầu vào Cha mà nghỉ ngơi. Con hãy đ tâ trí con nghỉ ngơi trong Cha. Con đừng nghĩ về ai hác ngoài Cha. Cha là Ðấng thương yêu con nhất. ất c các điều Cha in nơi con chỉ là Tình Yêu n. Con hãy yêu n Cha. Con hãy tôn kính Cha. Con hãy nghĩ về Cha. Con hãy luôn đ Cha hiện diện trong trái ti và tâ trí con. Cha đã đánh thức con hỏi cơn mê ngủ đ con nh n thấy Vẻ Ðẹ của Cha và đ con sống với Cha. ọi giọt áu của Cha đổ ra là đ làm cho con thuộc về Cha. Cha đã tr giá linh hồn con bằng cách đổ áu Châu áu Cha ra đ cứu rỗi con. ọi thống hổ Cha chịu là v nh hương Yêu. Con hãy bi t rằng S y Sinh của Cha có th cứu rỗi được con. ọi việc Cha là là đ cứu rỗi con. Con gái ơi, con hãy hi u r những điều này. Cha là Ch a Tình Yêu và Ch a nh êu s ti tục cứu rỗi. Cha hông chỉ ngừng lại trên đó (trên h Giá Cha), Cha ti tục đ n cứu rỗi các con. Cha ti tục theo đuổi các người tội lỗi. o đó, các con hãy sẵn sàng v Cha sắ đ n đ đón các con. Cha là Chúa thương yêu tất c các con đ n điên cuồng. Các con hãy yêu n Cha, hãy chúc tụng Cha và sống thánh thiện. Con hãy c nghiệ ra Cha đ các con có th nhớ đ n S iện iện của Cha. Các con hãy đ n. Ngày 9 tháng 3, 1991 (Tô Cách Lan) Tôi thảo lu n với cha c innit về c ch cầu ngu ện nào làm vui l ng Ch a nhất. Ch ng tôi cho ằng u niệm t ong thinh l ng là c ch tốt nhất.) - Có hải Ch a hông ạ?
39

1991

- Cha-Đây. Con hãy nương t a vào Cha. Cha là s trợ gi và là sức ạnh của con. Ð ng đó, này vassula con của Cha ơi, th c ra hinh Lặng là lời cầu nguyện hiệu u nhất. Con hãy gặ gỡ Cha trong S hinh Lặng của Cha. Con hãy đ tinh thần con được thu h t về với Cha và thâ nh vào Cha, trong S hinh Lặng của Cha. Này con yêu dấu của cha, con hãy đ cho Cha chi lấy con. Con hãy đ cho Cha bao bọc linh hồn con trong Tình hương Yêu của Cha. Con hãy lòng ra với Cha đ hiên Ch a của con chi lấy ài S n của nh. Ðấng ữu là chủ ài S n này. Con cứ đ Cha được t do thăng ti n con. Cứ đ Cha là tăng lên nhiều Nhân Ðức của Ngài trong con. Này con yêu dấu của Cha, con đừng sợ Cha khi Cha làm con tr nên b ọn. Cha đây đ chă sóc đ n ài S n của Cha và tỏa sáng trong con. Hỡi linh hồn, con hãy đ cho Cha bao bọc con bằng S dịu àng của Cha. Con s ngây ngất trước Vẻ Ðẹ của Cha. Con đừng nh n vào s trơ trụi của nh đ rồi chối bỏ Cha, con nhé. Trong hinh Lặng, con hãy đ n với Cha với c hiện thân của con. Trong Thinh Lặng, con hãy từ bỏ nh v Cha, và con s được sống. Con hãy nh n h c lành của Cha. ỡi linh hồn, con hãy nh n h c lành của Cha. Con đừng đ s g tr thành đối nghịch với Cha. - Ch a ơi, in Ch a đừng để ự g là đối thủ ha n n đối thủ với Ch a! - V y con hãy ăn chay vào các ngày hứ Sáu. Giờ đây, việc này là món nợ của con đối với Cha đó. V thời hóa biểu và c c cuộc du hành đó đ làm tôi ngưng ăn cha vào c c ngà Thứ S u. Tôi nh n a ằng, đó chỉ là do ự lười biếng và ếu đuối mà tôi đã để cho m nh được thoải m i đôi ch t, chứ thực a, cho dù có các cuộc du hành, tôi vẫn có thể ăn cha dễ dàng.)

Ngày 10 tháng 3, 1991 (Belfast) ga t ước buổi họ tại ội T ường i o Xứ Th nh igid):

- Vassula của Cha ơi, giờ đây con hãy đối ử với Cha như Đấng inh Vương và hãy vinh danh Cha bằng cách hụng s Cha. Những người thuộc về Cha th nh n ra i ng Cha. Cha s gọi họ và họ s đ n. ạ Ch a,
40

1991

là Sức ạnh của con, là Thành ũ và là ơi ương u của con, là Ánh S ng và là Sự Sống của con. à con đ , con đến để thực thi Th nh Ý Chúa. Ch a ơi, xin ban cho con Sức ạnh của Chúa để con lại làm vinh danh Ch a. Xin Ch a HI N DI giữa ch ng con và mở l ng ch ng con ra để đón nh n Th nh Thần Ch a. - Con gái yêu uý của Cha ơi, Cha s N N ngay từ l c này, hánh hần Cha s N N. Công Lý s chi n thắng tại đất nước này. Cha là Ch a s đặt ay trên đất nước này và làm cho ọi người c nh n được S iện iện của Cha1. Ai có tai đ nghe th hãy nghe. Con yêu dấu, giờ đây con hãy lên đường. Cha-Ở bên con.

Ngày 12 tháng 3, 1991 (Dublin) (Cho c c inh ục và ữ Tu tại ọc Viện lac och:) ạ Ch a của con, i iềm oan ạc của con, l ấng là ọi Sự của con, con yêu mến Chúa đến chết đi được! - Có hải Ch a hông ạ? - Cha-Đây. Con Cha hỡi, con hãy nương t a vào Cha. Cha là Ðấng thương yêu con nhất. A này Vassula là con của Cha, ột lần nữa con hãy bằng lòng cho Cha d ng bàn tay con đ chuy n Sứ Ðiệ của Cha tới các con cái Cha, ột Sứ Ðiệ Cha đã từng cất giữ cho họ trong Thánh Tâm Cha.2
Tôi đã nh n thấ t ong thị iến nội t m của tôi àn Ta Ch a ban h c lành cho ươc Ái hĩ an nà . 2 ó là c c linh mục và nữ tu thuộc ọc Viện lac oc , nh như Ch a i u chờ đợi gi h t nà từ l u ồi
1

41

1991

nh An c ng các con. Cha đã đ n trước cửa nhà các con. Chính Cha đây, chính hánh â Cha đây đang nói với các con. Cha đ n đ ban cho các con rái i Cha. ô nay Cha đ n với các con bằng cách th đặc biệt này đ nhắc cho các con nhớ đ n Ðường Lối của Cha. Cha đ n với các con vì các con nghèo khó, và ặc d các con hông có g nhiều, các con vẫn có th nh n sáng suốt, b i v Ân Sủng của Cha các con từ trên rời Cao đang ban uống cho các con. 1 h nhưng Linh ồn Cha đau buồn đ n nỗi các con hông th hi u nổi, khi à từ trên cao nh n uống, Cha thấy ngay tại rung â Ðền Thánh của Cha nhiều chia r hơn bao giờ h t. Nhiệ h Cha đang rướ máu và Trái Tim Cha tr thành V t hương rộng lớn. oàn vẹn cây g y chủ chăn à Cha trao cho họ ngày nào, nay bị gẫy thành nhiều h c. h nhưng Cha s đ n thă các con sớ đ rá nối lại g y chủ chăn à Cha đã đ lại. o đó, các con yêu dấu, các con chính là những người đã nh n được Ân Sủng này. Các con hãy cầu nguyện cho những người vẫn chưa hân biệt được h i trái. Các con hãy cầu nguyện hơn bất cứ l c nào, đ c họ nữa cũng có th nh n được Ân Sủng này trước ngày hanh y. Cha nói với các con rằng: sắ sửa đây, rất gần đây thôi, Ch a nh êu s với các con với tư cách là Ch a Tình Yêu. Các con hãy cầu nguyện đ ọi người bi t sẵn sàng tr về đường ngay nẻo chính, đ hông ột ai bị n vào trong tối tă , vào bóng tối s ch t uôn đời. Các con hãy nghĩ đ n chính Lòng hương Xót của Cha, à Cha đ n đ c nh giác th hệ các con, và do nh hương êu à Cha đ n c ng với uyền L c của hánh hần Ân Sủng, đ êu gọi các con tr về với c thức sáng suốt của các con. Ch a nh êu đang cần đ n s báo đá nh hương êu. Đây là Chủ Ðề của Cha.

Ngày 18 tháng 3, 1991 Sứ điệ của ẹ Th nh của ch ng ta):

ỡi Vassula của ẹ, đây là Sứ Ðiệ của ẹ con hãy nh n nh An của ẹ. ỡi các con của rái i ẹ, hiên Ch a giữa các con và Vương uốc của Ngài gần các con. N u có ắt, các con s thấy. ỡi các con rất yêu dấu của ẹ, các con hãy lắng nghe i ng Thiên Chúa Nói trong những ngày a Chay này. Các con hãy lắng nghe i ng hiên Ch a bằng cách t hạ nh uống, đ trong các con chỉ nhìn thấy hiên Ch a à thôi. Các con hãy óa bỏ b n thân nh, đ trong các
1

ồi Ch a i u nói với họ vể i o ội của gài

42

1991

con chỉ nh n thấy hần Khí Ngài à thôi. Các con hãy ch t cho chính nh đ hiên Ch a có th sống trong các con. Các con hãy tr nên hư- hông đ nh Ngài tr nên ất C . Các con hãy đ Ngài chi trọn lấy các con bằng cách th này, và bi n các con tr nên ài S n Riêng của Ngài. V v y hỡi các con của rái i ẹ, ẹ nói cho các con hay: bao lâu các con cố oay s đ tr nên ột cái g đó, th hần Khí hánh hiện uốn sống trong các con s bị chẹn lại, do b i s cạnh tranh của các con. Các con đừng đ thần hí các con tr thành đối thủ chống hiên Ch a. Các con hãy thu nhỏ nh lại đ Ngài lớn lên. Các con hãy đ hần Khí Ngài uốn nắn các con vào đường hánh Ðức ua hương thức như th này. Các con hãy hắc ghi trong tâ trí rằng: đức hiê nhu, tính ngoan ngoãn và từ bỏ chính mình, chính là những nhân đức căn b n là vui lòng hiên Ch a. Với các nhân đức này, các con s tr nên nghèo hó về tinh thần và như v y các con s hông bị hi n trách. Các con rất yêu dấu, Ch a Giêsu Khiê Nhường đ n độ chấ nh n c cái ch t. Đừng bao giờ có ai trong các con iệng nói " ôi có ọi s . ôi bi t ọi s và tôi hông cần bất cứ lời huyên của ai c ". Các con hãy ăn hó nghèo, hãy sống nghèo khó, đ trong s hó nghèo của các con, hiên Ch a s thống trị, và là Vua của các con. Các con đừng đ tính t hụ â lấn các con. ẹ cầu nguyện cho s thánh thiện của các con được thăng ti n trong Ngài, là Ðấng tạo d ng nên các con, đ t nh thương yêu giữa các con với nhau ngày ột lớn ạnh và tuôn trào ra, đ thanh t y th giới đồi bại và h n đạo này. Các con đừng bao giờ ngưng cầu nguyện bằng Kinh ân Côi, nhưng hãy đ n trong hân hoan đ cầu nguyện bằng Kinh ân Côi. Những người giầu có s hông đá ứng, còn người nghèo hó s đ n với ẹ bằng Kinh Mân Côi. Và trong c nh nghèo hó của họ, ẹ s lắng nghe hi họ cầu nguyện bằng lời inh đơn sơ này, b i v tất c những g là nghèo hó và dơn sơ s là dòn chí tử đánh gục Satan là Chính Kẻ Kiêu Căng. Ðây chính là ột trong những lý do Satan th gh t Kinh ân Côi. Satan rất ạnh và ngày nay bọn ch ng đang sàng y tất c các con như sàng l a, b i v đây là giờ của ch ng, đây là thời giờ thống trị của s tối tă . Các con hãy duy tr lòng trung thành với Nhà hiên Ch a và tuân giữ các ruyền hống à các con đã được dạy dỗ, c ng lắng nghe Ðấng Ðại iện của Con ẹ, là người được ch c h c và đáng ính n. Mọi Linh ục được hiên Ch a ban ơn thánh đ hành s và đại diện cho Con ẹ. Như v y, ẹ cầu nguyện cho những ai vẫn chưa hiê tốn đủ đ tuân hục Ðấng Ðại iện Giáo ội, nay hãy sẵn lòng tuân hục. Ch a Giêsu là Ðấng rung ín và Chân h t. Các con hãy bắt chước hiên Ch a của các con. Ngài là Ðấng oàn hiện. Các con hãy nên hoàn thiện bằng cách theo gương Ðức Khiê Nhường của Ngài, S Phục ng của
43

1991

Ngài, đức Vâng Lời của Ngài, tính iền ừ của Ngài, đ rồi các con có th nh n được ón uà lớn lao hơn, đó là Ðau Khổ và ủi Nhục. ất c các đức tính này s dẫn các con tới s thánh thiện và ti n vào Thánh Tâm Ngài, là Nhà của các con. ỡi các Linh ục là con của ẹ, các con hãy tr nên cánh đồng được tưới nước b i những cơn ưa đều đặn, đ các con chiên của Ch a Giêsu được lôi cuốn đ n cánh đồng cỏ anh ấy và được nuôi nấng. Không có con chiên nào lại đ nh thu h t đi tới chỗ có th bị cây gai và bụi gai là trầy da đâu. Các con hãy đ ẹ ây d ng lại đền thờ của các con hầu làm vui lòng Thiên Chúa. Ph c cho những tai bi t lắng nghe và hi u được những g ẹ nói. ẹ nói cho các con hay: hông h i ọi người đều có tên trong Sổ ằng Sống của Ch a Chiên Chịu i n . Cho nên các con hãy cầu nguyện cho những ai hông hi u, à cũng hông chịu lòng ra, đ c họ nữa cũng có th nh n được Ân Sủng của hiên Ch a, đ tai họ có th nghe, lòng họ có th hi u, nhờ như v y họ được ơn hoán c i và được nh n thấy Vinh uang hiên Ch a. ỡi các con rất yêu dấu của ẹ, ẹ ch c lành cho các con, cho ỗi người các con. ẹ thương yêu các con.

Ngày 20 tháng 3, 1991 - Cha là Ðức Giavê, và là Cha của con. Nào hỡi con gái của Cha, con s hoàn tất Công Việc của con bên Cha. Cha s là cho con ỗi ngày ột vững ạnh hơn. Đây là điều cần thi t cho Công Việc của Cha, v s được lan rộng trên hắ th giới. Con của Cha ơi, Cha đã thắ sáng đèn của con đ con có th nh n thấy đường đi. Cha đã chọn con đ dạy dỗ con tại S nh Đường của Cha. Con nh n được Lời Cha từ chính ôi iệng Cha. Con hãy giữ g n Lời ạy ỗ của Cha như con ngươi trong ắt con. - V ng, lạ Ch a và là Thi n Ch a của con. - Cho d giờ đây ngay trong s hư hông của con, Cha là Ðấng của ọi S , s bao uát tất c như làn sương lan tỏa ọi nơi. Cha uốn bao bọc tất c các thụ tạo của Cha trong Cha, từ những người con còn a lạ tới những bạn thân nhất của Cha, b i v nh hương êu tha thi t của Cha đã thắng vượt tất c . Cha d ng nên các con là có ục đích Cha đã tạo d ng nên các con do nh hương êu đ các con yêu n Cha. Khi thân xác các con ục nát đi, th những ai là vui lòng Cha s được lôi o vào Linh ồn Cha ãi ãi. h nhưng hốn cho những ai hông ính sợ Cha Khốn cho những ai hông bao giờ coi s tồi bại của nh là điều điên rồ và dại hờ!
44

1991

Khốn cho những tâ hồn nghĩ rằng nh có th đạt tới tột đỉnh của s iên cường nhờ vào cố gắng của riêng họ à chẳng cần tới Cha Khốn cho những ai hông tuân giữ Giới Răn của Cha Khốn cho những trái ti chứa đầy độc ác Khốn cho những con chó rừng chỉ bi t â ưu á hại về đê Khốn cho những ẻ t đoán anh chị em mình hi n cho anh chị em mình h i sống trong sợ hãi Khốn cho những iệng lưỡi là chứng gian Khốn cho những người đổ áu các thai nhi vô tội nh hạt dành cho các ngươi là hỏa ngục Khốn cho những tâ hồn ô u , những ẻ rước nh Và áu của Con a trong t nh trạng tội lỗi Các ngươi là a ghê t bi t bao Khốn cho những ai c hạ đ n a do việc hông chịu ưng tội đ được tha thứ, nhưng vẫn ti rước lấy Con a. Các con đã hạ tội Các con hãy sá hối Các con hãy sá hối về tội lỗi của nh Việc lành nào các con có th dâng lên Cha được khi à lòng các con đang đ cho con rắn là hang ổ trong lòng các con chứ N u các con hỏi Cha "V y ch ng con h i là g đ được sống đời đời " Cha s tr lời các con các con hãy sá hối, hãy tuân giữ các Giới Răn của Cha. Các con hãy n y sinh hoa trái tốt, rồi Cha, trước s hiện diện của các thiên thần, s ban cho các con ột chỗ đã được dành sẵn cho các con. Các con hãy tỉnh thức và c nh giác đề hòng đối với tất c những điều này. Các con hãy đ cho Cha ti n vào nơi hoang dại của các con, đ Cha bi u lộ hần Khí Cha như Cha uốn, và Cha s cứu gi các con. ức iav , xin gài cải hóa chúng con, v Ch a là thương u, dịu dàng, thương ót và mau mắn tha thứ ấng đầ l ng

- Con hãy yêu n Cha, hãy tôn thờ Cha và dành cho Cha chỗ ưu tiên nhất và trên h t... - Xin Ch a dạ cho chúng con u mến Ch a và đừng bao giờ c hạm đến Ch a nữa. i, ố ơi! – Abba! - con tu ệt vọng nếu hông có ố. - Con của Cha ơi, ắt Cha hằng theo d i con và hần Khí Cha s chi lấy con hơn bao giờ h t, đ hông còn g là của con nữa. Cha-Là- ất-C và Cha s đổ uống hồn con đầy Ánh Sáng Cha. Này hỡi thụ tạo của Cha! Cha là Đấng rung hành và iền ừ. Này loài thụ tạo ơi, các con hãy đ Cha được t do, và Cha s d ng tâ t nh yêu thương nhất đổ đầy uống tinh thần các con bằng thiên tính của hần Khí Cha. Các con hãy đ Cha được t do tiêu hủy t nh trạng ê uội của các con đã dẫn các con đ n s h n đạo lớn lao này và là hư hỏng c linh hồn các con. Các con hãy đ Cha đổ uống hồn các con đầy Lửa n của Cha, đ là cho các con tr nên những người tôi tớ trung thành và nhiệt t nh của Cha. Các con hãy đ Cha
45

1991

bi n đổi các con tr nên niề vui thỏa của Linh ồn Cha. Cha luôn với các con. ỡi các con là những người đọc Sứ Ðiệ của Cha, các con hãy đớn nh n Ph c Lành và nh An của Cha

Ngày 24 tháng 3, 1991 Ch a của con, in cho mọi loài thụ tạo biết thực thi Th nh Ý Chúa.

- Con gái ơi, điều ong ỏi nhất của Cha nơi con là t nh yêu n. Cha uốn con yêu n Cha. Con hãy yêu n Cha. Con hãy luôn luôn yêu n Cha. Con hãy chúc tụng Cha và c nh n ra s iện iện của Cha. Này Vassula ơi, đây là lời yêu cầu của Cha. - Ch a ơi, in dạ ch ng con u mến Ch a như Ch a muốn. Xin dạ ch ng con biết u thương nhau. Ch ng con cần được Ch a gi đỡ, bởi v tự m nh ch ng con hông thể thương u nhau, nếu Ch a hông ban ơn th nh để ch ng con biết u thương. - ua Ân Sủng,1 Cha s dạy các con. Cha s dạy các con như đã dạy các con về S hông i t của cha ông các con. Cha s cung cấ cho các con tất c những g các con cần đ n nhất đó là thức ăn tinh thần. Cha s thông truyền cho tất c các con t nh thương yêu và s thánh thiện. Cha s hông ch trễ th c hiện Lời ứa của Cha. Chẳng bao lâu nữa, tất c những g Cha nói với các con s y ra, và hắn2 chính là ẻ đã từng nghiền nát các con trong những nă qua s đ n l c h i buông tay. Cha s gieo trồng t nh thương yêu hắ ọi nơi Rồi đây s hông còn c nh vấ ngã vào ban đê nữa. Nào, con gái ơi, Ch ng ta, Cha con ta? - V ng, lạ Ch a của con. - V y con hãy yêu n Cha. con đừng sợ Cha. Con hãy yêu n Cha, con đừng có lơ là với Cha. Con hãy yêu n Cha, đừng bỏ uên Cha. ỡi linh hồn đáng yêu, đó là tất c những g Cha in con.

1 2

Ch a i u mỉm cười lộ Satan

m l m đồng tiền.

46

1991

Ngày 25 tháng 3, 1991 - Ch a ơi, tuần nà là Tuần ễ Phục Sinh của người Công i o, và tuần au là của Chính Thống i o. Con thấ hông ổn hi người ta mừng lễ vào những ngày h c nhau, và ch ng con đã tự m nh làm ra ự h c nhau t ong Ch a tới mức người ta hải nghe thấ lời nh n định như: Ch a Gi u của họ chứ hông hải Ch a i u của ch ng tôi - Cha yêu thương tất c các con như nhau, nhưng nhiều người trong các con có vẻ như hông hi u điều này. ất c các con đều là những ẻ đáng thương. ất c các con là những người tội lỗi. Các con là những ẻ y u đuối, th nhưng tất c các con là đều con cái của Cha. Con có hi u hông, Vassula ơi? Cha có là nên bất cứ ột hác biệt nào đâu Cha đ n với con và tỏ cho con thấy hánh â Cha.1 Cha đã d ng ọi cách và i t ọi hương tiện đ hiên con thuộc về Cha. Cha đã đổ uống con h t ơn h c này tới ơn h c hác, nhằ đưa con lên hỏi c i ch t và đào luyện con b i v con thi u Ơn Khôn Ngoan. Cha đã chiêu dụ được con, và trong S ịu àng, Cha đã chọn con là chứng nhân cho ột dân tộc hông h i là dân tộc của con, và cho nhiều người trong số những người hông hi u nổi tại sao Ðấng Khôn Ngoan lại chọn ột người nước ngoài đ n giữa họ. Chính hánh â Cha đã uy t định tỏ cho họ bi t rằng Cha đã chọn con, là ột ngoại nhân đ n với họ đ chia sẻ Nguồn Phong Ph của hánh â Cha, c ng thông chia niề hoan lạc và sầu hổ của Cha. Ðúng v y, Cha đ n đ dạy dỗ c những người nước ngoài về Nguồn Phong Ph của hánh â Cha. ô nay Cha sáng tác nên ột bài ca ới cho họ, v Cha là Đấng trước sau nhất uán như ột! ỡi học trò, cho nên con đừng ti tục là cho mình khác đi dưới anh Cha, cho d con bị cuốn h t đi theo hơi th của ẻ th Cha. Cha s hông đ con thi u vắng s b o vệ. Con ơi, Cha s luôn đ n cứu con. N u như họ hạch hỏi2 con, th con đừng đá lại. Cha s tr lời thay con. hánh Kinh nói hiên Ch a hông thiên vị, nhưng bất cứ ai thuộc bất cứ uốc gia nào bi t ính sợ hiên Ch a và th c thi điều h i, th đều được Ngài chấ nh n.3 h nhưng chính người ta lại t chia r lẫn nhau. ọ đã tách riêng nhau ra dưới S hánh hiện của Cha. h nhưng con hãy chờ và rồi con s thấy. hánh hần Cha (trước s inh ngạc lớn lao
Ch a i u muốn nói là gài đến với một người Chính Thống i o chưu hông đến với mãi mãi người Công i o và gài nói với tôi theo ngôn từ Công i o. 2 Từ gi o d6n đến hàng linh mục và gi m mục Công i o oma), có nhiều nh n v t nói ằng tôi n n tha đổi để tỏ bản th n tôi là chính thức qua việc t ở n n người công gi o. 3 Ac 10:35
1

47

1991

của nhiều người) s đổ tràn uống c những người ngoại giáo nữa. Cha nói th t với con: những điều này s y đ n trước hi th hệ này ua đi. Cho nên hỡi con của Cha, con hãy can đ lên và đừng sợ. Cuối c ng Cha s hiệ nhất tất c các con lại... và hỡi th hệ hôm nay, loài rắn độc s hông được h hun nọc độc vào thức ăn của các con nữa. hức ăn của các con s dư đầy và tinh hi t. Sầu hổ và than hóc s hông còn nữa. Cha yêu thương các con và trong t nh hiệ nhất này, dân Cha s ang c ng ột Thánh Danh Cha. i như v là Ch a mở ộng Cửa T ời và ngự uống T ước ự iện Diện của Ch a, Không những chỉ có n i non hải chả a như lời ti n t i I aia đã nói1 mà là cả ba thanh ắt mà Ch a đã bảo con v , tượng t ưng cho Công i o ôma, Chính Thống và Tin ành cũng chẩ a nữa nữa. - Cha hứa với con Cha s hông đ cho Giáo ội Cha chia r lâu hơn nữa. Chính Cha s ng uống trên Giáo ội với trọn vẹn uyền l c đ ây d ng lại Giáo ội. Này con yêu dấu, hãy tin tư ng vào Cha. Cha s hông còn chịu đ ng nổi với th hệ vô đạo này thêm được nữa. Sau c ng, cơn gi n của Ch a Cha hông th ngăn lại lâu nữa đâu. Đó là lý do tại sao Ân Sủng Cha uống trên con được tăng thê lên đ cứu con. Vassula ơi, trái đất vẫn chưa vui hư ng đầy đủ nh An của Cha. Giống như v ng đất hô cằn, Giáo ội thèm khát Bình An à Cha đ lại cho tất c các con. Như giòng nước ch y vào hu vườn, Cha s uống đ tưới nước cho các con. Này con của Cha, hần con hãy vui lên, v Cha đã thấ nhuần trong con, cùng d ng Nhà của Cha trong con. Trong con, Cha s lớn lên n u con bằng lòng như v y. Giờ đây, này con của cha, con hãy hợ với Cha đ cầu nguyện lên Chúa Cha. Con hãy lặ lại theo Cha lời cầu nguyện này Lạy Cha, ch c tụng Danh Cha! V Con êu ấu Cha là Ch a Giêsu Kytô đã đ n trong th gian hông h i đ lên án, à đ cứu nhân độ th , xin Cha thương ót ch ng con!
1

Is 63:19

48

1991

xin nh n đ n ncác V t hương hánh của Con Cha giờ đây đang toác rộng thêm, đồng thời in Cha hãy nhớ đ n giá chuộc à Con Cha đã tr thay ch ng con đ chuộc lấy tất c ch ng con! Xin Cha nhớ đ n các V t hương C c hánh của Ngài c ng hai Trái Tim à chính Cha đã liên t trong nh êu, của hai Ðấng đã đồng ca chịu hổ: đó là Ðấng Vô Nhiễ hai và Con êu ấu của Cha. Ôi lạy Cha, giờ đây in hãy nhớ lại Lời ứa của Con Cha à gửi Ðấng Ph ộ đ n với đầy đủ uyền l c, đó chính là hần Chân Lý, đ nhắc cho th giới nhớ đ n Chân Lý c ng nhớ đ n s hiền từ, khiêm nhường, tuân hục và nh hương Yêu cao c của Con Cha. Lạy Cha, thời giờ đã đ n, là l c à triều đại của chia r đang lớn ti ng êu gào ưu cầu òa nh và iệ Nhất. hời giờ đã đ n đ Nhiệ h đầy hương ích của Con Cha êu đòi S Công Chính à th giới vẫn chưa bi t đ n. h nhưng lạy Cha Kính êu, nhờ rái i Vẹn Sạch của hánh ẫu Maria và Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin Cha ban cho tâ hồn ch ng con S nh An này và xin cho các lời hánh Kinh được ứng nghiệ ua việc ban cho Lời Cầu Nguyện của Con Cha tr nên iện toàn đó là ban cho tất c ch ng con nên ột, nên ột trong a Ngôi hiên Ch a, đ tất c ch ng con thờ lạy và ch c tụng Cha uanh ột Nhà ạ duy nhất. Amen. - Con gái ơi, con hãy yêu n Cha như Cha yêu thương con. Các con hãy yêu thương nhau như Cha thương yêu các con. Nào, các con hãy nh n lấy h c lành.
49

1991

Ngày 8 tháng 4, 1991 - Có hải Ch a hông ạ? - Cha-Đây. ỡi con b ọn, b nh an c ng con. Con hãy yêu n Cha và hãy gắn bó với Cha, v đây hông h i là lần cuối1 con được thấy Cha. - Con vui mừng và ất an lòng! - Cha s hông đ cho sức ạnh của con bị suy sụ . Cha s ban cho con hức Ăn của Cha như Cha vẫn thường ban. ỡi bông hoa, Sứ điệ của Cha lần này là lời cầu nguyện cho s hiệ nhất à Cha ban cho các dân tộc. Nào, con hãy ghi ch đi: “Xin ch c tụng Ch a về Lương h c trên rời 2 Ch a đang ban cho ch ng con và điều này là đ hoàn tất hánh Kinh và hoàn thành Công Việc của Ch a. Ch a đã ban s hông i t của Ch a cho trẻ thơ, chứ hông cho người học thức, v lạy Chúa đó là điều là vui lòng Ch a. “Xin ch c tụng Ch a, v đã rộng đường cho dân Ch a bước đi à đ n c ng Ch a và đi vào đầy Nhà Ch a. Cho d Ch a đã sai Con Ch a uống th gian, và th gian đã được nh n thấy Ánh Sáng tỏ tường. h à th gian đã hông chấ nh n Ánh Sáng, nhưng lại quay lưng đi đ à vào nơi tối tă , và rơi vào con đường h n đạo. h gian đã h n đạo v họ đã chối từ Chân Lý và sống ưu tiên hơn với ột tên ối rá. “Vâng l y Ch a, Ch a uá thương yêu th gian đ n nỗi ngày nay hông á chi ch ng con tồi tệ ra sao, Ch a vẫn vui lòng ban cho ch ng con hánh hần Ch a đ soi sáng ch ng con, và hục hồi th gian, c ng đổi ới ọi tạo v t,
1 2

Ch a i u có ý nói theo c ch thức nà : đó là nghe thấ th nh ngôn của gài t ong nội t m ương thực tinh thần.

50

1991

cho ọi người được thấy Vinh uang của Ch a à tin tư ng theo, nhờ v y ọi người được ơn hoán c i. “Xin ch c tụng Ch a v đã cửa Nước rời đ tuôn đổ uống anna này1 là thứ n ấu từ Kho rữ được dành cho hời Ðại ch ng con. Đ ng v y, hông h i là Môisen đã đe bánh từ rời uống, mà l y Cha, chính là Cha đã nuôi dưỡng ch ng con bằng ánh Chân h t, như Con Chúa, Chúa Giêsu Kytô là ánh ằng Sống. và c Ch a hánh hần cũng dưỡng nuôi ch ng con nữa, b i vì ọi ánh từ rời ban uống đều là ánh ằng Sống. “Có lời vi t trong hánh Kinh rằng mọi người s được hiên Ch a2 dạy dỗ, còn người hà th hông th ạc h i được Chân Lý, trừ hi Chân Lý được ặc h i b i Chính Ðấng đã l ra Chân Lý và đã in Chân Lý vào tâ hồn ch ng con. “Lạy Cha, xin cho Danh Cha luôn được ch c tụng, và lại được vinh hi n. Xin hãy là cho th gian bi t từ bỏ bóng tối à đ n với Ánh Sáng, từ bỏ Gian rá à đ n với Chân Lý, từ bỏ hái Độ hững hờ à sống Nhiệt hành. “Lạy Cha là Ðấng ạo hành rời Ðất, đã đ n thời đi Cha tỏ cho ch ng con rời ới và Đất ới, nơi à hánh hần của Cha s đ n là Nhà trong ch ng con. Lạy Cha rất Nhân ừ, như Cha đã là vinh danh Con Cha
1 2

Rv. 2:17 Is. 54:13

51

1991

và Con Cha đã là vinh danh Cha, in hãy đ hánh hần Chân Lý của Cha cũng làm vinh danh Con Cha nữa. “Lạy Cha, trong ột thời gian ngắn nữa theo như lời Thánh Kinh, trời cũ và đất cũ s sớ ua đi, đ chứng inh cho th gian bi t rằng Lời Cha Đang Sống và Đang Sinh oạt và Ch a Giêsu th c ra đã thắng th gian. Khi ngày đó đ n, lời nguyện xin của Con Cha cũng s được nên trọn. Như th tất c ch ng con s nên ột trong Cha như a Ngôi C c hánh là ột và như nhau. Ch ng con s hông t hân r nhau dưới anh Cha nữa. “Xin ch c tụng Ch a, Vinh anh Ðấng ối Cao về việc đã gửi đ n với ch ng con ẹ hánh của ch ng con trong thời h n đạo trầ trọng của ch ng con à Chính Cha là Đấng t hợ rái i của hánh ẫu với rái i Ch a Giêsu trong nh hương êu là hai Đấng đồng ca chịu hổ c ng nhau. Giờ đây ột lần nữa, rái i của ai Đấng lại c ng nhau đổi ới ch ng con c ng đe ch ng con tr lại với S Sống và trong Cha “Các con chiên ẹ đi lạc s được t thấy. Các chiên con đang lang thang đó đây s được nhắc b o cho bi t đâu là đàn chiên và Chủ Chăn Chân h t của nh. Vị Chủ Chăn này s hông bỏ trốn đàn chiên của nh cũng chẳng bỏ rơi các con chiên lạc, à ra sức chữa lành các v t thương c ng nâng đỡ các con chiên đuối sức. “Xin ch c tụng Ch a. Chính trong hánh hần của Ngài
52

1991

à ch ng con được lãnh nh n h rửa tội. h c s Nguồn Nước ằng Sống này tuôn ch y ra đ ban cho những ai đang hát. Đây là giòng nước tuôn ch y dồi dào hát nguồn từ hánh Điện của Chúa,1 là hánh Điện à Ch a là cho Sống Lại trong ba ngày. Và cũng nhờ nguồn hong h của Ch a à trong những ngày cuối c ng này ch ng con nh n được Ân Sủng hánh hần Ch a là những ơn thánh gi ch ng con hồi sinh. Đây chính là Man-na của Ch a từ rời ban uống, Là hức Ăn Thiêng Liêng uất hát từ hần Khí. “Lạy Cha, in cho dân Cha nh n ra rằng: lệnh r t h thông công s sớ được bãi bỏ, và Ngai òa của Ch a Chiên và của Cha s nhanh chóng được hục hồi vào đ ng vị trí, và giữa ch ng con. V v y lạy Cha là Đấng Công Chính, xin Cha chu n bị ch ng con cho Ngày Vinh Quang này, ngày à tất c ch ng con có th ch c tụng và vinh danh Cha chung quanh Một Nhà ạ hánh uy Nhất. con c “Lạy Cha, tạ Cha đã lắng nghe lời cầu nguyện của con cũng như ban cho con Lời Cha là Lời nói cho th gian bi t về Nguồn Phong Ph của hánh â Cha. A en.”

- Này con gái ơi! Này người bạn b ọn ơi, con đừng có ngừng yêu n Cha. Con s luôn nh n được từ nơi Cha những Lời đầy hích lệ. Cho nên, con hãy tin tư ng và hó thác nơi Cha.

1

Từ gực Ch a i u

hiệm Thể)

53

1991

Ngày 13 tháng 4, 1991 - Ch a ơi, ự chia giữa chúng con th t là một chu ện b u ấu Con chỉ nói về chia giữa những người Chính Thống và Công i o mà thôi. Làm sao lại có thể ẩ a được, khi chúng con đều là những người tô hữu mà vẫn cứ tiế tục chia nhau, và lại hông hải là chia tạm thời, nhưng đ là chia o dài từ l u, ăn ễ ất u, và c n dựa t n c c ung đột, mà em a th t là vô lý n nà là đối thủ của b n ia, và một ố người t ong ch ng con vẫn c n giữ th i độ gi n dữ, thù gh t. àm ao có thể nói chu ện được với nhau t ong ự t ung thực hi mối bất h a cũ chưa giải qu ết cho dứt t ong l ng ch ng con? iệu ch ng con có thể d m đối diện với Ch a để thưa ằng: ch ng con đã làm h a với anh em ồi, và ch ng con đến với Ch a với một lương t m tốt để d ng l n bàn thờ Ch a của lễ của ch ng con ha hông? hông, hông thể được , bao lâu chúng con c n ống dưới Th nh Danh Ch a nhưng lại chưa chịu làm h a với nhau. Ch ng con chưa thể nói ằng: ch ng con đã đến với Ch a với một lương tâm trong sáng. Tu nhi n, tất cả ch ng con đều biết ằng: niềm mong ước lớn lao nhất của Ch a, l Ch a tô u dấu, đó là Sự iệ hất, và thực tế ch ng con vẫn giữ ngu n hàng ào đang h n c ch ch ng con. V v h nh như ch ng con hông thành thực đủ để nói: “Ch ng con hông muốn c i dầu huất hục v chính chúng con là những người đang nắm giữ Ch n ý và ức Tin ch n th t ồi.” Phải chăng ch ng con đã hông hiểu ằng Cô D u là hiệm Thể của Ch a Xinh ẹ hơn biết bao, nếu như ch ng con biết hiệ nhất với nhau? Phải chăng như thế i o ội Ch a t ở n n mạnh m hơn biết mấ ? Và như thế i o ội Ch a h t t iển th m hơn biết mấ ? i o ội như thế inh ản th m được biết bao hoa t i biết chừng nào? iờ đ i o ội có v như đang bị đ nh t ệ. Ch ng con có thể nói một c ch thành thực ằng: i o ội đang h t t iển và đang đưa c c linh hồn về với i o ội, t ong hi hàng ngà ch ng con lại thấ t ước mắt, hết linh hồn nà tới linh hồn h c ời bỏ Cô D u của Ch a, để qua ang với t iết lý được ế vào hạng hai. ng thế, đó là c c gi o h i bí m t như: Thế ệ ới ew Age), Chứng nh n ức iav (Jehovahs Witine e ) và c c gi o h i h c. Thực a, con cảm thấ những người này cũng đang t m Ch a, cho n n in Ch a gi họ t m được Ch a. - Này bồ câu của Cha, lời Cha dạy dỗ con đã hông tr nên vô ích... ọ chưa hi u rằng Cha cần trái ti họ đ hiệ nhất họ lại. Cha cần trái ti họ, đ trong đó Cha ây d ng lại Giáo ội Cha tr thành ột. S iệ Nhất đ n từ con tim.
54

1991

Con hãy e , Cha đã sai con đi là chứng nhân cho ột dân tộc hông h i là dân tộc con. h nhưng nhiều người trong dân tộc của con vẫn chưa hi u tại sao Ðấng Khôn Ngoan lại sai con đ n với những người nước ngoài. ân tộc con nghĩ rằng con đang bị người nước ngoài chinh hục. ọ hông nh n thức được rằng chính Cha là Ch a đã hiệ nhất trái ti con lại với trái ti họ. h c ra hỡi con của Cha, con đang vác hai th giá, v con cũng bị là cho uay cuồng b i ột số người nước ngoài, những người hông ngừng đòi hỏi con h i tr nên hần tử giống như họ. Do việc cứ duy tr t nh trạng hiện tại của con, à Cha đang dạy c hai bên bài học về cách thức là sao các con tr nên hiệ nhất, và s hiệ nhất s h i như th nào. iệ nhất hông h i là các con t là cho mình hác biệt với người hác dưới hánh anh Cha. iệ nhất là c ng chia sẻ việc rước hánh h và c ng tin tư ng vào S iện iện th t s của Cha trong í ích hánh h . Con Cha ơi, iệ Nhất là đ trao cho nhau s giầu có của các con. ạ Ch a, in dạ ch ng con biết hản nh l ng tốt của Ch a hi ch ng con đo n t, và hi ch ng con bị t đo n cầu mong nh n được l ng thương ót.1 - Này con Cha ơi, cuộc chạy đua của con vẫn chưa t th c. Có điều con hãy nhớ rằng, có Cha trước ặt và hánh ẫu của con bên cạnh đ huy n hích con, và bước chân con còn có hiên hần ộ ệnh b o vệ con. Con hãy nghe Cha nói đây: người thủ lãnh cần được ính trọng giữa các anh chị em con. Cho nên các con hãy ính trọng Phêrô của Cha. Ðây là ột nhắc nh của Ðấng ối Cao. iờ đ con biết ằng, con hông bao giờ bị bỏ ơi. Ch a dẫn dắt linh hồn con hướng về Ch a. Con vươn ta lên T ời Cao và Ch a đã n ng con l n. inh hồn con h n hoan vui mừng trong Chúa. Ôi l Ch a điều đã làm cho con, thì xin Ch a cũng làm cho c c anh chị em con nữa - Con gái ơi, Cha hông chỉ nâng các anh chị em con lên vào trong Trái Tim Cha mà thôi, nhưng Cha còn đưa vào rái i Cha c những người
1

Kn 12:22.

55

1991

chưa nh n bi t Cha nữa. o đó, Lòng hương Xót và Ân Sủng s đ n ngay c với những người ngoại đạo, v họ cũng là ột hần tử trong các thụ tạo của Cha. Con gái ơi, Cha hi n danh là Ðấng cứu gi những người nghèo hó và hốn hổ... Giờ đây con hãy đ n và n chiều Cha bằng những lời dịu ngọt uất hát từ trái ti con, và con hãy lặ lại như v y thường uyên. ạ Ch a i u, in hã dùng con để lau hô i ng ệ của Ch a. ạ Ch a i u, xin hãy dùng con để lau ạch i ng ệ của Ch a. ạ Th nh T m Ch a, in hã dùng con để an ủi T m ồn Chúa. ạ Th nh T m Ch a, in hã dùng con để nhổ hết đi những gai nhọn đ m t n ầu và d m vào T i Tim Ch a. ạ Ch a i u, in hã dùng con như ối ầu của Chúa. Ôi l Ch a i u h n ành và iền Từ, xin hãy dùng con bằng mọi c ch để làm vui l ng Ch a và an ủi Ch a. iềm h t vọng của con là đem đến cho Ch a một nụ cười. - Được rồi Cha s sử dụng con n u con dâng lên cho Cha c ý con nữa. Chúa Giêsu, con xin dâng Chúa ý muốn con, trái tim con, linh hồn con, tinh thần con, thân xác con và tất cả mọi ự! - V y được rồi. Ch a nh êu s th c hiện hánh Ý Ngài trong con, và nh An của Cha s thống trị trong trái ti con, cũng như nh Ảnh Cha s h n ánh trong linh hồn con. inh thần con s thờ lạy Cha c ng với hần Khí Cha, và thân ác con s từ chối tất c những g hông h i là thánh thiện, v Cha s bi n đổi và bi n thân ác con nên hoàn thiện trong hân Xác Vinh Quang của Cha đ con tr nên bàn thờ cho Cha là Thiên Chúa của con. Con s được thông hần đau hổ với Cha, nhưng đồng thời cũng được thông chia c niề vui của Cha nữa. Cha s ti tục dạy dỗ đ con tr nên chứng nhân, hông h i chỉ cho Ðấng chịu đóng đanh, nhưng c cho Ðức Kytô sống lại và vinh hi n nữa.
56

uốn của

1991

Cha s nhắc cho ọi người nhớ rằng những điều ỳ diệu, h và các dấu chỉ cũng là hần thân th của Cha. V y các con hãy đ n

lạ

Sau đó): - Ch a Tình Yêu thương yêu con. Con hãy yêu n Cha. N u hông có thử thách, con s hông th lớn ạnh được. nh thương c của Cha dành cho con th rất r ràng. Đó là lý do tại sao Satan lại uá đỗi th gh t con. Cho d con có c thấy bị đe dọa triền iên b i ẻ th Cha, Cha luôn bên đ nâng đỡ con. Con hãy nh n thức rằng Cha d ng nên con là đ con nên ột ối đe dọa cho nó. ất cứ ai dành d t các linh hồn hỏi tay nó, th đều là ối đe dọa cho nó. Đây là ột trong những lý do tại sao nó hông bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào à hông nhắ tấn công vào con. Nó rất thích d ng người hác đ gi nó đạt được ục đích. ừ chỗ vô s , nó vẫn có th bịa ra thành ột câu chuyện đ tố cáo nhằ l tức há hủy đối tượng à nó uốn hạ gục. Như th cũng chưa h t, ột trong các hành vi hi độc nhất của nó là gợi lên trong linh hồn đang mê ngủ các loại tư tư ng thi u lành ạnh, đ ích thích linh hồn đ n chỗ giao động và bất ổn hoàn toàn, đ là ất đi tất c b nh an trong linh hồn đó. Đây là lý do tại sao con h i tỉnh thức. Con đừng đ nó thấy con đang ngủ.

Ngày 14 tháng 4, 1991 “Ch c tụng ức iav , à ấng làm cho con những điều ỳ diệu đầ tình thương

u”1

nh an c ng con. Nào, hỡi học trò, con hãy cho Cha bi t con có vui vì có Cha là Đấng Linh ướng của con hông? ạ Ch a có ạ, và c n vui hơn thế nữa. Con đang được học t ực tiế nhiều điều đến từ chính Môi iệng Ch a, và ất nhiều điều h c nữa - Con
1

uốn ghi ghi ch

uống hông?

Tv 31:21

57

1991

ạ Thi n Ch a của con, con đang ẵn àng để hụng ự Ch a. Xin giúp cho con biết ẵn àng in mở tai con để con chỉ nghe Tiếng Ch a mà thôi. - V y con hãy nghe Cha đây o Ph c cho những ai hoạt động cho òa nh, họ s được dư tràn nh An của Cha và chi u tỏa Ánh Sáng Cha đ n uôn đời! o Ph c cho những ai có lòng ót thương, họ s được thấy Lòng hương Xót trong Ngày Phán X t! o Phúc cho các tâ hồn u ng đại bi t chấ nh n chia sẻ Ch n Cha, họ s tr nên người thừa hư ng gia s n Cứu Chuộc Cha! o Ph c cho những ai là người t thân là bạn tră nă với Cha, họ cũng s c nh n dưới chính niề vui như chính Cha là ân Lang của họ vào ngày họ gặ tr c diện với Cha! o Ph c cho các con là những người hông chấ nh n bất cứ ột lời chứng nào hác ngoài ột và chỉ ột Chân Lý à chính Cha đã ban cho các con! Cha nói với các con Các con hãy đ n mà vào trong Vương uốc Cha đ à chia sẻ với Cha ọi s Cha có! o Ph c cho những ai hông t hân r nh dưới hánh anh Cha, nhưng bày tỏ s hiệ nhất ua lòng hiê tốn và t nh thương yêu của nh, họ s được gọi là những cột trụ và nền óng của hánh Điện hiên Ch a! o Phúc cho các con là những người hông thấy à tin Các con hãy vui lên, v Ân Sủng các con đã nh n được là từ Ch a Cha à đ n, và các con cũng hãy cầu nguyện cho những ai chưa nh n được Ân Sủng này. o Ph c cho các con là những người chấ nh n bị đánh đòn, bị hạ nhục và bị đóng đinh vào h Giá với Cha, và c những ai ang trên mình các dấu tích trên hân h Cha, v chỗ của các con trên hiên Ðàng s chờ sẵn đ đón các con, và các con s nh n được s đền b th t lớn lao. o Ph c cho những ai tôn ính hánh anh Cha, v ỗi hi họ êu in Nhân anh Cha, Cha s lắng nghe họ! o Ph c cho những người b ọn, v họ là những người ch c tụng và tôn thờ Cha, và Cha s là những việc trọng đại trong họ! o Ph c cho người trung thành, v họ là những người tuân giữ Giới Răn của Cha và hông thay đổi những g đã được vi t ra trong hánh Kinh, dù là ột dấu h y, vi hiên Đàng là của họ. o Ph c cho các chiên con của Cha là những người v anh Cha mà bị săn đuổi như trò chơi b i những con chó sói đói ồi, v Cha đã c ng chia sẻ bữa ăn với các con! Cha nói cho các con hay tất c những đau hổ
58

1991

các con chịu s hông tr nên vô ích, v Ch a Cha thấy r tất c và bi t đ n công trạng của ỗi người. nh hạt dành cho Sô-đô-ma và Gô-mô-ra còn nhẹ hơn với những người bách hại hánh hần Cha. Cho nên các con hãy tỉnh thức v hông ai bi t được Ngày hoặc Giờ nào Cha đ n. Đấng inh Vương của các con sắ đ n. Ðấng à các con chờ đợi từ lâu s th nh l nh đ n giữa các con. Hỡi các con yêu dấu, như v y các con hãy can đ lên! h c ra, làn hói đen của ủi dữ đã thâ nh vào bên trong Ðền hánh Cha. h nhưng liệu có làn khói nào lại kéo dài mãi không? Cha s d ng ơi h của hánh hần Cha à là cho làn á hói ấy t n ạn và thổi cho nó tan bi n đi, và hông có ột uyền l c hay sức ạnh nào dưới đất có th c n tr được. Cha đ n đe Lửa uống trái đất đ thanh t y h t uốc gia này tới uốc gia hác. Các con hãy nh n lấy h c lành của Cha.

Ngày 15 tháng 4, 1991 ạ Ch a, in đến với ch ng con với tất cả ức mạnh của Thần hí Ch a. Thưa ố là Cha vô cùng dịu hiền, Cha đã làm vinh danh Con Cha và Con Cha đã làm vinh danh Cha, thời giờ đã đến để Th nh Thần Ch n ý làm vinh danh Con Cha. Xin Cha làm cho thế giới biết ằng: ời Cha vẫn hằng ống và đang inh động, chứ hông hải chỉ là những lời được in t n giấ . Xin Th nh Thần Cha “ biến đổi t i tim của c c người trong b c làm cha biết hướng về c c con c i m nh cũng như biến đổi t i tim của con c i biết hướng về những người cha của ch ng.1 - Này Vassula con ơi, nh an c ng con! hánh Kinh hông bao giờ vi t sai. hánh Kinh nói rằng hi những ngày cuối c ng đ n, người ta s chỉ còn giữ vẻ bề ngoài của tôn giáo và chối bỏ sức ạnh nội tại của nó.2 Này con yêu dấu, v y chẳng l hông còn ch t đức tin nào ót lại hi Cha r Lại hay sao?
1 2

Ml 3:24 2 Tm 3:5

59

1991

o Sức ạnh nội tại của Giáo ội là hánh hần Cha, vẫn hằng sống và đang sinh động trong Giáo ội, như trái ti của ột thân th . hánh hần Cha là rái i của hân h Cha là Giáo ội. o Sức ạnh nội tại của Giáo ội là hánh hần Cha là Ðấng thông ban rộng rãi và hân hát các hồng ân và ân h c, đ đe lại nhiều lợi ích cho Giáo ội. o Sức ạnh nội tại của Giáo ội là hánh hần Cha là Ðấng Nhắc o về Lời Cha. Ngài hông ti t lộ điều g ới, nhưng là những giáo huấn như cũ và được ban b i c ng ột hần Khí. o Sức ạnh nội tại của Giáo ội là hánh hần Cha là Ðấng s chuy n hóa, thăng ti n và là cho các con tr nên các h nh nh chân th t của Cha. o Sức ạnh nội tại của Giáo ội là hánh hần Cha vói Ngọn Lửa n s soi sáng các con, thanh t y các con và bi n đổi tinh thần các con tr nên những cột lửa, những lò than bừng cháy t nh thương yêu, những ngọn đuốc sống động của ánh sáng đ loan báo Lời Cha ột cách hông sợ hãi, và tr nên những chứng nhân của Ðấng ối Cao và dạy người hác bi t i t những s trên rời à thôi. o Sức ạnh nội tại của Giáo ội là hánh hần Cha, là S Sống và ơi h giữ cho các con được sống và là cho tinh thần các con bi t hát hao Cha, bi t lên ti ng gọi Cha là ố ơi (Abba). Con của cha, n u con chối từ, n u con gạt bỏ ón uà của hánh hần Cha, th con có th là được việc g đ dâng ti n Cha đây? Con đừng như ác ch t chỉ bi t giữ các h nh thức bên ngoài của đạo giáo, à chối bỏ sức ạnh nội tại của đạo giáo, với những suy đoán h hi . Là như v y là giới hạn hiên Tính của Cha lại. Con đừng ngăn c n những người có tâ hồn trẻ thơ đ n với Cha, những người sống đời sống tôn s ng Ch a hánh hần. Chính Cha là Ðấng đã êu gọi họ đ n d tiệc cưới của hánh hần Cha. Ðiều bí nhiệ của s thánh thiện là: lòng sùng kính Cha là Thiên Ch a của các con. Các con hông th t nh là được g , trừ hi hần Khí Cha đang sống trong các con hướng dẫn các con và dạy các con là những việc liên hệ đ n rời Cao. Cha nói th t với các con: bất cứ ai ính sợ Cha, s chấ nh n các sửa hạt của Cha. o đó các con đừng ngủ mê, vì đây là hời Ði người ta cần tỉnh thức và c nh giác hơn hi nào h t. Ðây là hời Ði đ các con đ tai à lắng nghe hần Khí Cha chứ đừng coi thường. Các con đừng đóng vai người hiền tri t trái a bằng việc gạt bỏ ơi h của hánh hần Cha sang ột bên, c ng ngăn chặn sức ạnh nội tại đang điều động Giáo ội Cha. Các con uốn tr nên hôn ngoan ư V y các con hãy ắt ra. Các con uốn tr nên hôn ngoan ư? Này các bạn hữu của Cha ơi, các con hãy lòng và tai nh ra, chứ hông h i chỉ trí hôn à
60

1991

thôi đâu ột người hôn ngoan hông bao giờ hinh iệt lời c nh báo của hần Khí. Chỉ những ai iêu căng ới hông hi u ch t nào về s ính sợ. Lòng ính sợ hiên Ch a là h i đầu của Ðức Khôn Ngoan. Các con uốn tr nên hôn ngoan ư? Các con hãy t i hần Chân Lý hiện đang nôn nóng nghiêng nh uống nỗi hốn hổ của các con đ cứu các con Các con hãy nh n e Ai đang c i uống trên c nh tổi tệ và hoang dại của các con, đ o các con tr về với Ngài và đưa các con lên hỏi tấ ộ của các con, đ lại th hơi S Sống vào các con! ỡi các con, các con hãy đ n đi! Các con đừng hi u lầ Cha. Cha hông bắt buộc cũng hông â hạ đ n t do của các con Cha đoái thương đ n th hệ các con. Các con đừng nói rằng tất c những g Cha đã h i nói th Cha đã nói rồi. ại sao các con lại đ Cha bị giới hạn giống như các con chư Cha là Ðấng Nhắc Nh về Lời Cha. Đ ng th , Cha là sức ạnh nội tại của Giáo ội Cha, và Cha có t do gửi uống cho các con những điều ỳ diệu ới và th c hiện những điều hi thường ới. ỡi th hệ hôm nay, Cha được t do đ là cho các con sống lại, và từ S Phong Ph của hánh â Cha, Cha sức dầu chữa lành các v t thương nơi các con vào lúc Cha uốn, và trên những người Cha uốn. Cha đang ây d ng, th t v y, Cha đang ây d ng lại Giáo ội Cha à giờ đây đã hóa ra hoang tàn. Cho nên hỡi th hệ hôm nay, vào Ngày Phán Xét, các con đừng đ Cha khi đối diện các con mà h i buộc lòng nói rằng: hỡi ngươi, ngươi là ột trong số những ẻ bách hại a, ẻ đã há đổ trong hi a ây d ng. o đó giờ đây Lòng hương Xót đang trước cửa nhà con và Lòng rắc n của Cha đang g cửa nhà các con vào thời đi hổ não của các con. Các con t cho nh đã thánh thiện đ ng hông? Các con hãy chứng inh s thánh thiện của các con bằng cách chỉ cho Cha đâu là lòng s ng ính của các con đối với Cha. Các con hãy chứng inh s thánh thiện của các con bằng cách chỉ cho Cha những linh hồn à các con đã c i hóa và đưa trỏ họ về với Cha, b i v Vương uốc Cha hông hệ tại lời nói uông, cũng chẳng h i hệ tại h nh thức bên ngoài của đạo giáo, à hệ tại sức ạnh nội tại à chỉ có Cha ới có th ban cho các con ua hánh hần Cha, n u các con bi t t i . Các con hãy c nh n lấy S iện iện và nh hương êu Cha ban cho ỗi người các con. Cha là Ch a Giêsu Kytô đang hiện diện, và t t n đáy hánh â Cha, Cha ban h c lành cho tất c các con, cùng in trên trán các con Sinh Khí nh hương êu của Cha. Các con hãy tr nên ột với nhau. Giáo ội s hồi sinh.

61

1991

Ngày 20 tháng 4, 1991 Ch a ơi, con cảm tạ Ch a v đã biến con t ở n n Tài Sản và nàng d u của Ch a. Xin Ch a dạ cho những người chưa hiểu để họ biết ằng: chính Ch a cho h những người b ch hại Ch a được h tấn công con, bởi v Ch a cũng có thể được vinh danh bằng c ch thế nà nữa. ồng thời Ch a đã c minh ằng Ch a hông bao giờ cho h họ g đau đớn ha đụng tới được linh hồn con. Xin Ch a làm cho họ hiểu được ự h c biệt nà , vì thực a t ong t ường hợ nà có ự h c biệt. ỡi bông hoa, Ch n Cha đắng lắ , v y con vẫn chứ - V ng ạ, con muốn chia Ch n ắng với Ch a uốn chia sẻ với Cha

- Như v y th được. Con hãy chứng inh t nh yêu n của con dành cho Cha bằng cách dâng lên Cha ý uốn của con, c ng nhiệt thành làm vinh danh Cha là hiên Ch a của con, và bằng cách ô lấy h Giá Cha. Con đã tr nên ài S n của Cha, trong đó Cha có th t được niề hân hoan. Con đã hó thác đời sống con trong ay Cha. Con gái ơi, con hãy lắng nghe con cứ ti tục sống trong s y u đuối, v trong t nh trạng y u đuối của con, Cha có th là những việc trọng đại. Con hãy là hư-không, v trong c nh trống hông của con, Cha có th làm ọi S . Con hãy sống thinh lặng, v trong s thinh lặng này, Cha có th t thấy s nghỉ ngơi. Con hãy ti tục sống ngoan hiền đ Cha có th uốn nắn con tr thành b n ẫu h Giá ử Nạn của Cha. Con hãy chấ nh n s hạn hẹ , đ uyền L c Cha có th được tỏ hiện trong con. Con hãy tr nên i u ẫu của Cha bằng cách sống ngoan ngoãn, iên nhẫn, trong sạch, vâng lời, hiê tốn, trung thành và iên tr cầu nguyện, như Cha đã cầu nguyện c ng Chúa Cha. Con đừng bao giờ ê ngủ, chớ khi nào cắt đứt s liên hệ với Ch a Cha. Đời sống trần th của Cha là cầu nguyện liên tục c ng Ch a Cha, l c thu n tiện cũng như l c hông thu n tiện. Con hãy lắng nghe Lời Ch a Cha và th c thi Ngài. Cha là Ðấng Cứu h , ban cho con của ăn. ất c thức ăn của con đều từ Cha à đ n, đ dạy con chỉ sống Ðời Sống h t trong Cha là hiên Ch a của con. Cha nói th t với con con đừng sợ những ẻ chỉ gi t được thân ác à hông
62

1991

gi t được linh hồn, nhưng con hãy sợ Ðấng có th gi t c hồn lẫn ác trong hỏa ngục.1 Con hãy lại trong Cha và đ Cha lại trong con. Cha s cho b n tính hay ch t của con bị thử thách, đ con được lớn ạnh lên trong thử thách, th nhưng linh hồn con s hông bao bị đụng tới. Xác hà không th thừa Vương uốc của Cha. Cho nên con đừng sợ. Cha cũng được vinh danh ua những thử thách của con. Con s hông bao giờ bị bỏ rơi.

Ngày 23 tháng 4, 1991 gà lễ ính th nh eo ge) Sứ iệ cho Canada) - Cha đ n với đất nước các con đ ban cho các con ột dấu chỉ về Tình Yêu Cao C của Cha. Cha là Đấng inh Vương của các con, Cha đ n như ột người ăn in đi chân không, đ nài nỉ các con hãy là hòa với Cha, cũng như in các con ột ch t t nh yêu n. o b i Lòng hương Xót Vô ờ à bằng ọi cách Cha đoái uống các con, đ đưa các con ra hỏi t nh trạng hôn ê và tă tối, đ các con có th n hư ng nh hương Yêu Cao C của Cha dành cho các con.

Ngày 24 tháng 4, 1991 (Chateaugua , ia ã ại) - Con gái ơi, con hãy làm vui lòng Cha và vinh danh Cha. ạ Ch a, in gi con để con loan b o Sứ iệ T nh u của Ch a. tục.

- Cha là

h t, v y con đừng lo lắng. Cha luôn

bên con, con cứ ti

Ngày 25 tháng 4, 1991 T ước buổi họ tôi lại cầu ngu ện để in Ch a gi
1

tôi.)

Mt 10:28

63

1991

- Vassula của Cha, có bao giờ Cha đòi hỏi con s g vượt uá h năng con chưa Con gái ơi, Tình hương Yêu là trọn vẹn Giới Lu t Cha. nh êu là cốt l i của Giới Lu t Cha. Các lời giáo huấn hác hông th tồn tại n u thi u vắng nh hương êu. Cha d ng nên con đ vinh danh Cha. Các con hãy nghe hần Khí Cha s chi lấy các con.1 Các con hãy dâng lên Cha các gia đ nh của đất nước này. ỡi bông hoa, giờ đây con hãy dâng lên Cha vinh uang thuộc về Cha. Con hãy nói với họ2 rằng: Cha là Ðấng Cứu Chuộc của các con, Cha hông đ n đ lên án bất cứ ai nhưng đ cứu gi với s công chính cứu độ. V y, hỡi các con yêu dấu, hãy êu cầu anh Cha. Giêsu có nghĩa là Ðấng Cứu Độ. Các con yêu dấu, Cha ngay trước cửa nhà các con. Cha ban h c lành cho tất c các con. 2 tháng 5, 1991 Sứ điệ cho một người nào đó:) c ng con. riều đại thống trị trên trái đất của Cha sắ đ n, và Cha s được th hiện dưới đất cũng như trên rời,3 và Cha s tái thi t s hiệ nhất của Giáo ội của Cha trong lòng các con. Cha hông th chờ đợi lâu hơn được nữa đ à ong được loài người tán thành, và Cô âu của Cha ột lần nữa s được trang đi trong vinh uang chói lọi. Lệnh r t h thông công do việc chia r s được bãi bỏ, và Người Nữ ặc Áo ặt rời r c rỡ, Người à Cha đã sai đ n trước Cha đ dạy dỗ các con, s hích lệ các con. Cha đã ban cho Người Nữ ấy uyền năng trên ọi chủng tộc và ọi uốc gia, đ ra con đường rộng thênh thang cho Cha. Làn hói thâ nh vào trung tâ hánh Điện của Cha đã làm ô u Ch n Rượu, Nhà ạ và tất c những g là thánh, rồi đây s bị tiêu tan b i ơi h của Cha. Rồi các uốc gia s nói c ng ột ngôn ngữ, cũng như ọi người s thờ lạy Cha uanh ột Nhà ạ uy Nhất, Nhà r ạ của Ch a Chiên i n , Nhà r ạ của Lễ V t y Sinh Vĩnh Cửu à ẻ th Cha đang cố gắng loại bỏ, đ thay th bằng s ghê t ác hại. Giờ đây, bạn của Cha ơi, thời giờ gần đ n lắ rồi, Cha s lại với tất c các con, và lời cầu nguyện hy t của Cha dâng lên Ch a Cha s được hoàn tất. Các con s nên ột như Ch ng a, trong a Ngôi C c hánh. Cha vẫn còn cất giữ nhiều điều trong hánh â Cha đ ti t lộ cho con và chỉ b o cho con, v Kho àng của Cha th vô t n. h nhưng Cho buổi họ m t Những người Canada tại Chateauguay 3 hi nói những lời nà Ch a i u đưa mắt nh n l n T ời. gài nói với giọng đầ v u nghi.
1 2

nh an

64

1991

con hông th ti nh n h t vào l c này1 được. Linh hồn con hông th ti nh n được h t ọi s ọi s , nhưng Cha s Kho àng của hánh â Cha ra cho con từng ch t ột, đồng thời Cha s dẫn con từng bước ột vào ột nơi giống như i Ðăng, ột í Nhiệ của S Giầu Có Khôn Lường được dấu ín ua nhiều th hệ và nhiều th ỷ. ỡi người bạn của Cha, Cha s ti t lộ cho con s vinh uang tráng lệ của Niề y Vọng, S Khôn Ngoan và S hông i t . Con hãy thấ nhuần sâu đ trong Cha rồi con s trổ sinh hoa trái. Con hãy lại trong Cha và con s sống. ỡi người bạn của Cha, Cha nói với con tất c s này, đ hi s thử thách đ n, con s hông bị giao động. Ch a nh êu đang bên con. Con hãy yêu n Cha.

3 tháng 5, 1991 ạ Ch a, in cho con được no thỏa Th nh Thần Ch a. Xin hã đến m chiếm lấ con cùng với Th nh Thần Ch a để thù hông c n t m thấ nơi nào t ống t ong con. Xin hã để Th nh Thần Ch a ngự uống trong thẳm cung linh hồn con để tưới nước cho hồn con và chất chứa ự hong h vào đầ linh hồn con, mà hông hải là hong h của thế gian. Con ch c tụng Thi n Ch a. - Cha-Ở c ng với con. Con hãy nh n lấy nh An của Cha. Cha đã ng uống căn hòng của con và là bạn với con. h rồi Cha lại tr nên người a lạ với con. à con thấy hông Các điều Cha ạy ỗ đã đưa con vào trong hánh â Cha, và hô nay Cha đã bi n s hô han của con thành s àu ỡ. ồ câu của Cha ơi, Cha sung sướng trong con. ỡi conb ọn của Cha, Cha sống trong con. Này hỡi con là chi c gối d a đầu của Cha, Cha nghỉ ngơi trong con. Giờ đây con hãy vinh danh Cha và sửa sang lại Nhà Cha. Con hãy vinh danh Ch a Cha trên rời của con bằng cách hãy đối ử với Ngài như ột Đấng inh Vương. Này Vassula con của Cha ơi, iệng Cha bị hô v thi u t nh yêu n. Cha hát v thi u t nh n yêu. Con hãy băng bó các V t hương của
1

Ch a i u nói với giọng vui đùa

65

1991

Cha bằng t nh yêu n của con. Con hãy nhổ h t những gai nhọn ra và hãy an ủi Cha. Con hãy luôn ch c tụng Cha với tất c tấ lòng. Con hãy nói chuyện với Cha chứ đừng chờ tới ngày ai. Con hãy là Cha vui thỏa và hãy cứ sống b ọn. Vassula con ơi, con hãy đ cho Cha d ng đôi tay nhỏ b của con. Con hãy dâng lên Cha thời giờ của con. Cha s là tan hòa con vào Giòng Suối của Cha, và Kho áu à Cha s ban cho con th hông th nào lượng giá được, và hông ai có th thă dò h t được s tuyệt vời của các ho tàng ấy. Chính Cha là Ch a, s là Ngai òa của Cha trong con đ điều hành con. o việc con đã dâng cho Cha ý uốn con rồi, Cha s t nh là theo những c c của rái i Cha. Cha sống trong Lãnh Ðịa của Cha, và giờ đây Cha có toàn uyền trên con. Con hãy thường uyên ngượi hen và ch c tụng Cha. Ch a nh êu với con.

6 tháng 5, 1991 ạ Ch a, là Thi n Ch a của con, ai có thể đem lại cho ch ng con ơn cứu i, nếu hông hải là Ch a? Ai có thể đưa ch ng con t ở về nhà, nếu hông hải là Ch a? Ai có thể đem lại cho ch ng con hạnh h c, nếu hông hải là Chúa? V th : Maranatha! (Xin hã đến!) - Con gái ơi, người ch t hông th ch c tụng Cha được. Đây là lý do tại sao Cha ng uống trên các con với tất c uyền l c đ là cho tất c các con sống lại, và nhắc cho các con nhớ về s cao c , vẻ huy hoàng, và uyền tối thượng của Cha. Nào, hỡi Vassula của Cha, con hãy vi t uống: nh an c ng các con. ỡi các con trai con gái của Cha, Cha đã đ các con chiên của Cha và rái i Cha bị tan nát v sầu hổ. Ngày nay chỉ ột số ít còn sót lại là những người hông bị lây nhiễm S Ph n Đạo. Chỉ ột số ít là người chưa bị lạc ất đức tin. Chỉ còn lại vài người sống sót sau hi họa của Chủ Nghĩa uy Lý. Và từ trên cao, Cha đã ỏi ắt trông chờ các con dâng lên Cha trái ti c ng việc từ bỏ nh của các con, nhưng trái ti của th hệ này đã ra thô cứng v dại hờ. V lại, các con chẳng những hông tuân giữ Lu t hương êu của Cha, mà còn quay ặt đi đ t tạo cho nh lu t lệ riêng, với các ngẫu tượng. Cha s hông đứng cạnh là ngơ đ nh n các con ngày ột rời xa
66

1991

các Giới Lu t của Cha. h hệ hôm nay ơi, Cha có ý nói uốn cứu các con. Cha uốn dẫn đưa các con tr về với c thức chân th c của các con, và d u dắt các con tr về con đường Công Chính. Cha s dạy các con bi t h n cầu anh Cha. Cha s dạy các con bước đi trong S iện iện của Cha. Các con của Cha ơi, Cha s dạy các con sống đời cầu nguyện. Cha s dạy các con bi t yêu n Cha với h t linh hồn các con. ỡi các con của Cha, n u các con dâng Cha ý uốn các con, th Cha s tháo gỡ sợi giây s ch t đang trói buộc linh hồn các con đã từng làm Linh ồn Cha h i ghê t .. Con hãy nhìn, hãy nh n chung uanh các con. hánh hần Cha đ n đ gặ gỡ các con và là hồi sinh tất c các con. Cha ăn ặc như ột người ăn in với giòng Nước ắt nhuố áu ch y dài trên Má, Cha từ Ngai òa ng uống, c i nh uống với các con, đ cứu linh hồn các con ra hỏi tai họa và nạn nghèo đói. Vì hánh anh Cha, Cha s bi u lộ Cha ra ua chính các s việc này, những s việc à ngay các con cũng không th tin nổi. Cha s bi u dương hánh hần Cha ra ua những hiện tượng ỳ diệu, và ua những h lạ. Cha s bi u dương Sức ạnh Cha ra ua những người y u đuối, tồi tệ như chưa bao giờ thấy. ỡi th hệ hôm nay, Cha s đ n c ng với vô số hiên hần đ đổ uống trên các con dồi dào Manna rên rời, loại an-na bí n, và nuôi iệng các con no đầy với Lương h c của Cha, đ các con tuyên dương Vinh uang Cha. S Ph n Đạo thách thức Lòng hương Xót Cha. Chủ nghĩa uy Lý, ột bệnh dịch của th hệ các con, đang thách thức uyền L c của Cha. Cha g i Người Nữ ặc Áo ặt rời, là -va thứ hai, đ n trước Cha đ giáo huấn các con, dạy dỗ các con và dẫn dắt các con đi từng bước vào Thiên Ðàng. Cha g i hánh hần Cha đ n với các con trong Ðê nay, đ tr thành Đấng Ðồng ành và là Ðấng ên Ủi của các con, đ nhắc cho các con nhớ về Lời Cha. Cha g i đ n các con các hiên hần là các sứ gi ang sứ điệ hy vọng tới đ ua đi những sợ hãi của các con. Hỡi tất c các con là những người đang đói ệt, các con hãy đ n và hãy lắng nghe. Ph c cho người nào được Cha ời d iệc Cưới của hánh hần Cha. Người đó s được ăn no thỏa hức Ăn rên rời. Cho dù những người này còn đang bị lầ lỗi chi ng , những lỗi lầ này s được t y sạch qua việc hánh hần Cha nghỉ ngơi trong họ. Các con yêu dấu, các con nên hi u rằng việc uống thă vi ng trái đất của Cha hông h i là đ lên án các con đâu, nhưng là đ cứu rỗi các con. Ai s là người gặ được Cha Ai là người s bi t à đ ý tới Ai s nh n ra được rằng: Ngai òa Cha đang từ rời Cao ng uống giữa các con? Các con đừng cưỡng lại hánh hần Ân Sủng của Cha. Cha luôn với các con.
67

1991

Các con hãy nhiệt tâ cầu nguyện cho việc hoán c của th hệ các con. Các con hãy lòng ra và hãy nói chuyện với Cha. Các con có dâng lên Cha ý uốn các con hông Này hỡi Nhà của Cha, các con hãy đ n. Các con hãy đ n với Cha và bước đi trong Ánh Sáng của Cha. Tuy nhiên, trong Lần r Lại rọng Ðại của Cha tới đây, liệu Cha có t thấy đức tin trên trái đất này nữa hông ô nay Cha nói với các con bằng những từ ngữ gi n dị. ỡi các con b nhỏ của Cha, trong ột thời gian ngắn nữa, Ch a nh êu s tr lại v t nh thương yêu. Cha s đ n với các con, và Cha nói th t với các con rằng: n u các con nh n ra được hánh hần Cha và đã thấy Ngài, đó là v các con thuộc về Cha, còn th gian th hông th nh n ra Ngài, hông th nh n thấy Ngài, và cũng chẳng ti nh n Ngài. Này hỡi các con b nhỏ của Cha, còn g à Cha đã hông làm cho các con? Cha ong ỏi thấy các con được ạnh sức nhờ ón uà Cha đang tuôn đổ uống trên các con Các con hãy t lấy sức ạnh của các con bằng lời cầu nguyện, lời cầu nguyện liên lỉ dâng lên Cha. - Cha ch c lành cho ỗi người các con. Còn con, con đ n b i v th giá của con đang đè nặng lên con, v y th con hãy nương t a vào Cha, và hãy dâng lên Cha các đau buồn và hó nhọc của con. Cha thương yêu con. Cha s đ n gi con. Con hãy Vinh anh Cha bằng cách ch c tụng anh Cha. Các con hãy nh n ơi h của hánh hần Cha trên trán các con, và các con hãy tr nên ột dưới hánh anh Cha.

13 tháng 5, 1991 - Con của Cha ơi, con hãy đồng ý cho Cha dùng tay và thời giờ của con đ Cha nói chuyện với các con của Cha. ạ Ch a, con được gắn bó với Ch a bằng t nh u mến. Ch a ơi, con đã hông hải là Tài Sản của Ch a ồi đó ao? V in Ch a hã hoàn toàn ử dụng con như Ch a muốn, v đ là niềm vui ướng của con. ạ Ch a Th nh Thần, in hã đến chiếm hữu lấ con.
68

1991

Hỡi Ðô Thị1 là nơi à Cha đã đ n đ thă vi ng và loan báo nh hương êu Cha cho tất c các con, c ng chữa lành các dân cư bệnh t t của các con. Cha s hông đ các con bị hủy diệt trong tội lỗi cũng hông chờ cho tới hi các con bị thối rữa. Cha s chi n thắng cho các con. Cha là Đấng inh Vương của các con. Cha là Ðấng oàn hiện. Hỡi th hệ hôm nay, các con hãy nghe Cha Cha uốn uốn nắn các con tr nên h nh nh h n chi u hiên ính của Cha. Cha s thiêu đốt s n h của người tội lỗi bằng Ngọn Lửa ãnh liệt. h hệ các con s t thân với hánh hần Cha.2 Phần Cha, với Ngọn Lửa bừng cháy, Cha s thay đổi bộ ặt trái đất này tr thành ột rái Ðất ới ẻ, phong phú và thần thánh. Còn h giới của hô nay s ua đi. Với Ngọn Lửa bừng cháy, Cha s bi n đổi các con nên tinh tuyền như vàng ròng và trong suốt như tấ ính3 v lòng các con s thuộc về Cha 4 và trong Cha. Cha và Ch a Cha s là Nhà của các con, và các con cũng s là Nhà của Ch ng a. ỡi loài người thụ tạo, Cha uốn đưa các con tr lại với thiên tính, đ vinh uang r c rỡ của Cha s như những ngọn đuốc cháy sáng5 trong các con. h rồi, giống như người lính canh gác ngoài cổng, Cha s canh chừng hông đ bất cứ s g hông tinh sạch lọt được vào trong các con6 Cha s bi n đổi ỗi người trong các con tr nên ột đô thị lộng lẫy. Cha s đổi ới hoàn toàn các con, v đây là đường lối Cha chu n bị cho các con sẵn sàng đ t duyên với hánh hần Cha. - hánh hần Cha s là Nhà của Ngài trong các con, bi n đối các con tr thành Ðô hị hánh của Ngài,7 bi n thành Lãnh Ðịa và ài S n của Ngài. h giới của hiện tại s ua đi và hánh Cha dưới đất s được th c hiện như trên rời. Ch a nh êu s ng uống v t nh thương yêu. Và Cha là Thiên Ch a siêu h nh, s tr nên hữu h nh trong lòng các con. Sắ đ n l c các con hông còn h i dò dẫ trong bóng tối nữa, v trái ti các con s tỏa sáng do b i vinh uang r c rỡ của Cha8 Vinh uang của Cha s tr nên hữu h nh trong lòng các con. Này con của Cha, bây giờ con hãy nghe hánh ẫu của con nói chuyện. Con hãy luôn gần bên Cha. Ch ng ta, Cha con ta? ng dưng và ngoài ự mong đợi, Thi n Ch a tha đổi giọng nói. Tiếng ói của gài có m vang mãnh liệt hi l n tiếng gọi tôi “Hỡi Ðô Thị” 2 Kh 21:2 3 Kh 21:21 4 Ám chỉ về – Thi n Ch a Toàn ăng và Chi n Thi n Ch a chinh là đền thờ. Kh 21:22 (bên t ong ch ng ta: “đô thị” 5 Kh 21:23 6 Kh 21:27. 7 ọc h 21:1-3 8 Kh 21:24
1

69

1991

- V ng, lạ Ch a của con. Con đã được Ch a lôi cuốn. Xin Ch a cũng lôi cuốn những người h c nữa. - Con hãy êu in thay cho họ, rồi Cha s đ n t và cứu chữa những ai bị lạc lối.1 Con hãy đọc saiah 41:17-20. Ch a nh êu thương yêu con. Sau đó): (Sứ điệ của ẹ cho nhóm cầu ngu ện:)

- ỡi các con, hô nay ẹ êu gọi ỗi người trong các con hãy i đi đời sống. Các con cứ đ lòng bao dung của các con là chứng cho các con. ẹ van in các con hãy i đi lại tâ hồn của các con. Sứ Ðiệ của Thiên Chúa g i đ n cho tất c các con là bằng chứng cho s rung hành của Ngài. Thiên Chúa không bầy tỏ nh ra đ lên án các con. Thiên Chúa bầy tỏ nh ra đ inh chứng s rung hành của Ngài trong sy7 thi u lòng trung thành của các con. hiên Ch a đang t i s hòa gi i của các con. Ngài đang đ n đ đưa các con ra hỏi uyền L c của ối ă , và bi u lộ s hống rị của Ngài trên trái đất. hiên Ch a vô h nh s tr nên hữu h nh với Vinh uang của Ngài trong trái ti các con, và những s trên rời cũng s tr nên hi n hiện trong lòng các con. Những h n ánh ờ nhạt về những điều các con lầ tư ng chỉ là hình bóng trước đây, bây giờ s uất hiện thành s th t. riều đại của Nước hiên Ch a trên trái đất giờ đây đã rất gần với các con. o đó, ẹ van in các con hãy chu n bị sẵn sàng cho Ngày ấy. N u các con nói các con đã ch t cho b n thân mình cũng như cho các lối sống của th gian, v y các con hãy canh giữ lòng nh đừng đ bị rung động v th gian. Các con hãy sống cho hiên Ch a và đặt Ngài vào vị trí ưu tiên nhất. Các con đừng tranh cãi, sống bất hòa, đỗ lỗi cho nhau thê nữa. Các con đừng đ iệng lưỡi nh t án chính nh. Các con hãy ính sợ Ch a rồi Đấng Khôn Ngoan s sớ đ n trên các con như rạng đông. Ch a t i và ong uốn ột trái ti hông bị hân chia. ẹ đã in các con, và ột lần nữa ẹ lại in các con hãy cầu nguyện, h i cầu nguyện, và cầu nguyện với tất c tấ lòng, giống như ột cuộc đối thoại đơn sơ với Cha trên rời của các con. V n u hô nay ẹ in các con ti n dâng lên hiên Ch a ột trái ti hông chia sẻ, đó là uốn dạy các con giữ lòng trung thành với những nguyên tắc ẹ đã dạy dỗ các con.
1

Lc 19:10

70

1991

Điều dáng uí n đối với hiên Ch a là trái ti bi t vinh danh Ngài ua việc các con giữ nh tránh a những cá dỗ có th dẫn đ n chỗ hạ tội. N u các con đã hy sinh hã nh ua việc ăn chay, th ẹ cũng yêu cầu các con cũng bi t giữ g n ôi iệng bằng cách chỉ thốt ra các lời cầu nguyện và ch c tụng hiên Chúa. Các con đừng đ ôi iệng nh lên án nh. Các con hãy hướng lòng các con, tâ trí các con, ắt các con, ôi iệng các con về Ch a Giêsu ột cách trọn vẹn mà không bớt n. Các con yêu dấu, ẹ êu ời các con hãy đe ra th c hành tất c những điều này. uy nhiên, các con đừng bỏ ua những giá trị hác của Giới Lu t à hông thi hành, và các con hãy nhớ rằng: cốt l i của Giới Lu t là nh hương Yêu. ẹ ch c lành cho tất c các con.

18 tháng 5, 1991 (Cho những người ở Toulou e) - Có hải Ch a i u hông ạ? - Cha-Đây. ỡi con b ọn, con hãy sống b nh an. Cha s đe nhiều người tr về c ng Cha. h c ra Cha gọi con tới nơi đây,1 vì chính nơi đây họ đang cần tới Cha. Cha yêu thương các con đ n say đắ . Các con hãy luôn nhớ điều này: Cha o các con đ n với S Sống. Cha hông hước từ bất cứ ai, d là người tội lỗi hay người bất chính. ất c các con đều là con cái của Cha. Sứ Ðiệ của Cha là Sứ Ðiệ êu hương, là sứ điệ ời gọi các con đ n với cội nguồn chân th t, là ột nhắc nh về Lời Nói và về S iện ữu của Cha. Các con đừng sợ Cha. Các con chỉ nên sợ cái tên cứ gi vờ là nó hông hiện hữu à lại ưu ô ác độc lôi o các con đ n s ch t. Còn Cha là Ánh Sáng. Các con hãy đi và nói với họ rằng: Sứ Ðiệ này hông h i ban cho họ với ục đích chỉ lôi kéo lòng c c của họ, nhưng nhằ là cho họ ý thức được s cấ bách, s nghiê trọng và tầ ức uan trọng của Lời Kêu Gọi của Cha đó là s cấ bách cần h i hoán c i, đó là t nh huống nghiê trọng của linh hồn họ, nên điều uan trọng là h i c i hóa đời sống và sống thánh thiện. Sứ Ðiệ của Cha là thức ăn tinh thần, nên uan trọng như ột thứ bồi dưỡng cho tinh thần họ, ột thứ dầu là thuốc chữa lành các v t thương à a ủi đã gây nên cho họ trong thời đi đen tối này.
1

Ch a i u muốn tôi đến Toulou e tha v

ont elie

71

1991

Cha uốn các con cái Cha hãy lắng nghe c n th n về tất c những điều Cha h i nói nơi đây các con hãy đ hần Khí Chân Lý của Cha dẫn dắt các con tr về với Chân Lý. Các con hãy đ hần Khí hông i t của Cha nhắc cho các con nhớ về ột Đấng là hần Khí hông i t Chân h c, à Chính Cha đã ban cho các con. Cha, là Chúa và là Ðấng Cứu h của các con, Cha ban h c lành cho ỗi người các con.

23 tháng 5, 1991 ức iav là Thi n Ch a của con, Ch a đang đổ dồi dào hương thơm Ch a uống con. Xin ch c tụng ức iav của con. Ch a là của con và con là của Ch a. Xin cho con được dựa l n Vai Ch a. Con là người vô gi t ị, là hơi thở ngắn thoảng qua chẳng ai thấ được, qua đi mà hông t ở lại là hạt bụi mà để cho t uội ạch đi chỉ cần mấ giọt nước mưa đầu tiên. Xin cho h con được ống t ong ự iện Diện Vinh Quang của Ch a. ạ Ch a ính mến, in bàn ta tinh tế Ch a dẫn dắt con băng qua vùng hoang dại này. - Này Vassula ơi, cho d con hốn hổ, Cha cũng d ng con đ nói với các dân tộc, đ là cho th hệ con tung tô những lời ngượi hen Cha. h hệ hôm nay, Cha s chă nuôi các con.

- Con gái ơi, ỗi lần con lên ti ng gọi, Cha đều rời Ngai òa đ đ n hòng con đ gặ gỡ con. con chỉ là ột tạo v t nghèo hổ, th à con chi giữ được Tình hương êu Vô ờ của Cha. Con hãy vui lên! Hãy vui lên vì Đấng inh Vương của con luôn đá lời ỗi hi con iệng êu in hánh hần Cha đ n trợ gi . Con hãy h n cầu hánh anh Cha, con nhé. Ch a nh êu s b o vệ con trọn vẹn và c ng đồng hành với con. Giờ đây con hãy làm hài lòng Đấng inh Vương của con, và ột lần nữa con hãy làm cho Ngài nghe được từ chính người con của nh là người con uá-đỗi-nghèo-túng t thốt lên lời thề hứa.
72

1991

(Tôi đứng l n và l

lại lời thề hứa với Th nh T m Ch a i u.)

- ỡi Vassula của hánh â Cha, Cha chấ nh n việc t n hi n của con. Những dâng hi n của con là vui thỏa hánh â Cha. Con hãy vinh danh Cha là Ch a của con bằng cách sống nhiệt t nh và trung thành với Cha. Cha là Ðấng ư ng hư ng con.

25 tháng 5, 1991 Ch a i u ơi, con đã t ở n n ngất ng t ước v Toàn ỹ của Ch a. Con bị qu ến ũ bởi V ẹ của Ch a. Tình Thương ồng Ch Ch a đã hủ lấ ự d n mỏng của con, khiến con bằng l ng t ở thành v t h inh cho T nh Thương Yêu Chúa. àm ao con có thể cưỡng lại được hi được thấ qu nhiều V ẹ cùng một l c như thế ? ng Tốt của Ch a đã thôi mi n con uốt cả ngà dài. điều g tiềm ẩn nơi T nh Thương của Ch a v ? - Con yêu dấu của Linh ồn Cha, ắt con đã được nh n e vẻ Uy Nghi tuyệt vời của Cha. ai con đã được nghe ài nh Ca của Cha, và Chính Cha đã đặt Ánh Sáng Riêng của Cha trong con đ giữ con ãi ãi thuộc về Cha. Các Ðinh và riều hiên bằng Gai của Cha đã được ban cho con đ bi u lộ s gần gũi của Cha với con. Cha đã tr nên như Vị ôn Phu của con, và là cho con tr nên như vị hôn thê của Cha đ c ng chia sẻ h Giá của Cha tượng trưng cho chi c giường hôn nhân của ch ng ta. Tình hương Yêu của Cha s chi đoạt lấy con đ là cho con tr nên h nh nh của Cha là Vị ôn Phu của con. Cha là Ðấng An Ủi của con trong những ngày sầu hổ. Cha đã chọn con chứ hông h i con đã chọn Cha, đ tỏ cho con S Giầu Có Khôn Lường của Cha. - Ch a ơi, Ch a muốn con làm g cho Ch a ạ? - Con hãy đe dân Cha tr về với Ðức in chân th t được đặt căn b n trên tình thương yêu. Con hãy cầu nguyện đ Giáo ội được tr nên ột, được thoát hỏi ọi s dữ. Con gái ơi, con hãy ăn năn sá hối, hãy đền tội thay cho th giới về các tội lỗi c ng những việc là trái với đạo lý của họ, là những thứ đã từng c hạ uá trầ trọng đ n hánh â Cha...
73

1991

Con gái yêu uý của Cha và cũng là hôn thê của Cha ơi, con hãy nh n vào rái i của Ðấng Cứu Ðộ của con. Con hãy nh n vào t n bên trong của rái i này, là rái i đã cứu thoát con. Con hãy ti nh n Trái Tim Cha, hãy an ủi rái i Cha bằng cách yêu n Cha. Cha là Giêsu hôn trên trán con.

Ng

1 tháng 6, 1991

- Con gái yêu uý của Cha ơi, con hãy đ Cha gi ng gi i cho con. Chính Cha là Ðấng đã ban cho con S hông i t. Con hãy cầu nguyện đ Vương uốc dưới đất của Cha được nên giống như Vương uốc trên rời. \ Ng 2 tháng 6, 1991 (Ở đ Ch a i u giải mã chương 21 ch hải u ền, một hần của hải u ền, chương 22 và Daniel chương 11:31-39) - Có hải Ch a hông ạ? - Cha Đây. nh an c ng con. Chẳng bao lâu nữa, à thời gian th cũng rất gần đây rồi, Cha s lột bỏ thái độ và con người cũ của các con đi, đ ban cho các con hiên Tính1 của Cha và nhắc cho các con nhớ về s hông i t Chân h t. Cho nên, các con yêu dấu, các con hãy lắng nghe hánh hần Cha. Các con hãy đ Cha chu n bị cho tất c các con, đ các con có th sẵn sàng đón nh n Vương uốc Cha. Cha là Ch a ời gọi ọi người hãy chung hần với Cha và chiê ngưỡng Vinh uang Cha. hánh â Cha rất c thương n th hệ các con... Khốn cho những ai vào Ngày Cha tr lại à vẫn sống trong tội lỗi, cuộn tròn trong tội và ang tội theo nh như người cưu ang thai nhi! Các con hãy cầu nguyện đ hi ngày đó đ n, 2 ọi người đã sẵn sàng. h t đau buồn cho anh chị e của các con là những người vẫn còn đang sống trong tối tă , cam tâm vất bỏ Vinh uang của Cha đi đ đổi lấy đồ gi hiệu vô giá trị. Đây chính là những ẻ à tiên tri Ðaniel đã đề c tới.3
gụ ý tới – T ời ới ất ới (Kh 21:1) gụ ý tới – Mt 24:19 3 ối với những người vô tín ngưỡng hông tin vào Sự Phục Sinh
1 2

Tế ời ời: iệ Thông Th nh Thiện,

74

1991

Cha s nói với các con bằng những lời gi n dị hi đề c tới t nh trạng linh hồn các con, cũng như việc các con thi u Ơn hông i t. Cha hông đ n đ á đ o trên các con với uyền l c hánh hần Cha, hoặc xâ hạ đ n s t do của các con, Cha cũng chẳng đ n đ lên án các con. o Lòng hương Xót, Cha đ n với các con đ rộng rãi ban cho các con S hông i t đầy đủ nhất về uốn của Cha. Cha đ n c ng với S Khôn Ngoan oàn o của Cha, đ là gia tăng nơi các con S hông i t à chính Cha đã ban cho các con. Cha hông đ n đ thê những điều ới vào những g Cha đã ban cho các con trước đây, nhưng Cha đ n đ đặt Vương uốc Cha vào giữa trái ti các con. Này hỡi các Thành Lũy,1 các con vẫn chưa hi u sao Các con vẫn chưa hi u rằng: Cha là Ch a đang sống trong các con hay sao Các con hông hi u rằng: các con là đền thờ của Cha sao Khi Cha nói với các con về những s trên rời, các con có sẵn sàng đ đón nh n hay hông Các con hãy lắng nghe Thánh Kinh nói "lòng nhiệt thành của nhà Ch a thiêu đốt tôi". h t v y, hô nay ột lần nữa lòng nhiệt thành của Cha đã đạt tới tột đỉnh của nó. Và từ trên cao, Lửa s uống thiêu đốt các đền thờ của Cha.2 Các Thành Lũy hỡi,3 Cha s bi n đổi các con đ các con sống trong t nh trạng Ân Sủng, trong đó các con s hông còn e dè về việc hao hát Vinh uang của Cha, cũng hông sợ hi thừa nh n hiên ính 4 của Cha. Kẻ Cướ 5 như làn hói đã thâ nh vào các con. Các con là thánh điện của hánh hần Cha, là thành lũy của hiên ính Cha. Làn hói của Satan đã len lỏi ua các he cửa và các lỗ hổng, đ â chi các con hi các con đang ngủ, b i v các con hông thừa nh n Cha với Thiên Tính của Cha à lại thích chạy theo các tư tư ng vô lý của m nh hơn. h hệ hô nay ơi, Cha nói với các con điều này Cha s đổ tràn đầy Ánh Sáng của Cha uống c nh tối tă của các con, b i v Cha uốn các con t duyên với hánh hần Cha.6 Có lời nói rằng tên Ph n Loạn ột ngày nào đó s các con ăn hần ăn của chủ thuy t uy Lý, và rồi ngày hác là hần ăn của chủ thuy t Nhiên, với ục đích loại bỏ và d tắt nốt ch t ánh sáng còn ót lại

Ch ng ta là nhà của Thi n Ch a, là một thành lũ đối với Thi n Ch a. Thi n Ch a l n tiếng gọi ch ng ta là “các Thành ũ ” 2 Ch ng ta 3 Có nghĩa là ch ng ta 4 Ở đ Thi n Ch a muốn nói ằng những người chưa t ở lại và những người vô tín ngưỡng hông tin vào í Tích Th nh Thể, và chối bỏ ự hiện diện đích th t của Ch a itô t ong í Tích Th nh Thể. Thi n Ch a biến đổi họ bằng n ủng. 5 Chính là Satan 6 Kh 21:2. Kh 21:9-11
1

75

1991

trong các con. Các con là đền thờ của Cha. Kẻ Xâ Lăng1 đã â lấn được nhiều trong số các hành Lũy2 của Cha, và á đặt trong các con ột tai hại ghê t 3: như loại bỏ y uôn Ðời 4 của Cha ngay từ trong lòng5 các con, đồng thời thay vào đó hắn tạo nên ột thứ gi hiệu6 vô gía trị, ột h nh nh của con người hay ch t. Đây là ột s ghê t đối với S hánh7 7 Thánh hiện của Cha. Các con là hành Phố hánh hiện 8 của Cha. Và các con là những người đã đ cho ơn hánh hần Cha lưu hành trong các con như ột Giòng Sông9. Các con là Thành Giê-ru-sa-le ới của Cha,10 những oa rái Ðầu a của Cha. 11 Đây chính là những người đã duy tr được đức tin và s bền chí. 12 Và như giọt sương đ n từ ôi iệng Cha, như những giọt nước ưa rơi trên cỏ, các con s đe y Vọng đ n cho nhiều con ti hô han, v trọn vẹn Vinh uang chói ngời nơi hánh Tâm Cha s h n ánh trong các con, là cho các con nên lóng lánh như đồ trang sức uí giá bằng i cương trong suốt. 13 Cha thành th t nói với các con rằng: nhiều người trong các con hông được sinh ra b i hần Khí, nhưng nhờ vào Ân Sủng Cha, họ s nh n được hần Khí Chân Lý từ trên cao. hần Khí Chân Lý s ng uống từ rời với tất c Vinh uang chói lọi của Ngài và d ng Nhà của Ngài trong các con. hánh hần Cha s t thân với các con đ các con tr nên như các hôn thê của Ngài.14 Ngài s trang đi cho các con bằng S hánh hiện của Ngài. h rồi các s trên rời bỗng dưng tr nên hữu h nh ngay trong lòng các con, đồng thời Vương uốc của Cha à các con chưa nh n thấy s tr nên hữu h nh và trong suốt như ha lê tràn ng Vinh Quang.
Chính là Satan à ch ng ta. gụ ý tói Dn 11:31 – “c c lực lượng của ch ng đến hàm tục hóa Thành ũ th nh thiện.” 3 C c gi o h i như ew age vv.... Chủ thu ết du v t, chủ thu ết du lý dẫn đến chu ết thu ết vô thần. 4 ột hi con người ơi vào c c gi o h i nà , ho c chủ thu ết vô thần, người ta cũng ngưng việc đón nh n Tế ời ời đó là í Tính Th nh Thể. Dn 11:31 5 ọc Dn 11:31, và h 13:1 -1 , và h 21:1-27 6 C c gi o h i bắt chước ời của Thi n Ch a 7 c đó Ch a i u hóc 8 Ch a Giêsu nói điều nà với đầ ự u nghi, Kh: 21:2 9 ãy đọc 47:1-12. Kh 22:1-2 10 Kh 21:2 11 Kh 14:4 12 Kh 13:10 13 (Kh 21:11). 14 Kh 21:9).
1 2

76

1991

ỡi các con yêu dấu của Linh ồn Cha, hỡi các hành Lữy, phúc cho các con là những người được coi là vô tội.1 (2Ðây là cách Cha dạy con con về các s trên rời. Con của Cha ơi, tuy là c c nhọc vất v , th nhưng b ođ với con là tất c những điều Cha h i nói s được ghi ch uống và s được người ta đọc. Vassula của Cha hỡi, đây là cách à Ðấng Khôn Ngoan đang dạy dỗ con. Cha thương yêu con, và t nh thương yêu của Cha ban cho con th vĩnh cửu). - 3Cha s là cho ọi người h i inh ngạc với các hoa trái đầu a của Cha, và dần dần th giới cũ s ua đi4 và rách òn đi như uần áo cũ.5 Sắ Sắ sửa đ n l c tất c những g bị che đ y s được ra, và tất c những g được dấu ín s được ti t lộ ngay trước ắt các con. ỡi Giê--ru-sa-le ới của Cha Các con là những hoa trái đầu mùa trong Tình hương Yêu của Cha. Các con là những người được hánh hần Cha lôi cuốn bằng ài Ca Vịnh nh hương êu ới của Cha.6 Các Các con hãy hoạt động cho òa nh. Các con hãy gieo trồng những hạt giống Cha đã ban cho các con. Các con hãy nên như những cây ọc bên bờ Sông của S Sống.7 Các con hãy đ lá cây của các con nên như loại thuốc thơ 8 hầu cứu gi những người hốn hổ, và đ cành cây của các con ang hoa trái trong thánh thiện. Các con hãy tr nên người-vá-lại-lỗ-tường-hổng của Cha,9 những người tu sửa lại đền thờ của Cha bị tàn há. Các con hãy cứu gi những người bị sa vào cạ bẫy vô đạo nghĩa của Satan, đang được nuôi bằng hần ăn của chủ thuy t uy Lý và Nhiên. i theo, Giòng Nước cứu độ từ Ng c Cha ch y ra, ch y ra từ hánh Điện Cha10, s đổ đầy vào lòng các con và làm cho các con tr nên lành ạnh. Không người nào có th là ngưng lạch suối này tuôn ch y. òng suối s ti tục ch y ra từ rái i Cha ột cách dồi dào. Giòng Nước s ch y đi ọi nơi, ọi hướng, và Nước cứu độ này ch y đi bất cứ đâu, th nên d là bệnh nhân, người què uặt, lòa, NG s được chữa lành. Ngay c người ch t cũng được sống lại. Không ai có th ngăn c n việc Cha thanh t y các con.

gụ ý tới t 5:19-20 Bây giờ Ch a i u nói với tôi 3 ứ điệ tiế tục 4 (Kh 21:4) 5 Heb1:11 6 Kh 14:3 7 (Kh 22:1). 8 (Kh 22:2, Ed 47:12) 9 (Is 58:12), 10 Th n thể Ch a itô T i Tim) Ezk 47:12
1 2

77

1991

Này các con yêu dấu của Cha, Cha s nâng các con thuộc số những người chống đối lên à đưa vào hàng linh ục thuộc dòng Lê-vi. Cha s bi n đổi các con là những người từng hạ nhục Cha tr thành như những viên ngọc trai, những inh thành ánh sáng r c rỡ đ vinh danh Cha. Cha s sống trong các con, v các con s ặc lấy S hánh hiện của Cha. Cha là Ch a s trong v ng đất của người sống. Còn những ai bó nghẹt hánh hần Cha và cho ọi điều là vô lý, Cha cho các con bi t Cha s là những việc vượt trên trí hôn của các con. Cha s bi u dương uyền l c của hần Khí Cha và là cho ôi iệng các con ra và êu lên c ng Cha: Abba - Bố ơi - Ch a nh êu s là cho các con tr nên hoàn h o. Ðấng Khôn Ngoan s dạy các con bi t công nh n hánh hần Cha, và Cha cũng s là cho các con gia nh vào hàng ngũ các thánh nữa. Cha ban h c lành cho ỗi người các con, cùng in trên trán các con Sinh Khí t nh hương êu của Cha. Các con hãy tr nên ột dưới Thánh Danh Cha. - Còn hần con là người được chọn là dụng cụ của Cha đ đe nh hương êu của Cha đ n với những người ngoài đạo và những người chống đối. Con hãy ti tục cuộc hành tr nh với Cha. Con hãy đ cho Cha gọi đ n con hi Cha cần. Cha-Đang-Ở với con và thương yêu con. Con hãy đ n.

Tháng 6, 1991 Ch a ơi, hi tinh thần con t ở n n nguội lạnh và bị ch m t ong một t nh t ạng như hôn mê, cũng như hi con chểnh mảng t ong việc chuẩn bị để đối thoại với Ch a, và g Ch a t ong đường lối đ c biệt nà , th con có giống như chiếc l tàn a và hô dần t ước ắt Ch a ha hông? - Cha đang chờ đợi con. ỡi linh hồn, Cha nói chuyện với con, nhưng tất c những g Cha nghe được từ chỉ là s thinh lặng. Nàylinh hồn, con hãy ch ý. Cha có nhiều điều đ nói với con, và hơi d y s uan tâ của con.
78

1991

Con đang trong hôn ê ư V y con hãy lên ti ng s th hơi vào con và đá băng s tan đi.

à kêu cầu lên Cha Cha

- Ch a ơi, có những l c Ánh S ng Ch a ban cho con có v như biến mất đàng au làn hói mù mịt. - Này con à, ti ng con nói có th vang a tới t n rời Cao, va thấu tới Ngai Cha. V y con cứ êu lên c ng Cha, rồi như ột làn chớ trong đá ây, Cha s tr lời “Ch ng a1 đây. Ch ng a đang nghe lời thỉnh cầu của con. V giờ đ xin Ch a đến cứu gi con. Xin châm dầu vào đèn con cho đầ . Xin hã thở hơi t n con để con được hồi inh. Xin hãy tưới đẫm con bằng ương Thơm ỳ diệu của Ch a, và làm cho con nên hoàn thiện t ước han Th nh Chúa. Xin hã biểu lộ l ng tốt của Ch a uống trên con. - Con2 cứ ti tục nói đi con. Con đừng dấu câu hỏi con uốn hỏi!

Ch a đã dành cho con qu nhiều T nh Thương u Sự T ung Thành và ng h n Ái. Ch a hông ban những điều ấ cho mọi con c i Chúa, là những người cũng có những nhu cầu giống con ha -

ao?

ỡi con là người được ch c h c 3 Cha là hiên Ch a s đ n cứu gi ỗi người trong các con. Cha s hông đ Giáo ội Cha 4 bị tàn lụi. h hệ hệ hôm nay ơi, Cha uốn cứu các con... nhưng hông h i bằng đe dọa hay tai ương, cũng hông h i do gi n dữ hay uốn hi n trách. h hệ của hô nay à, Cha uốn cứu các con và bao bọc các con trong nh hương êu của Cha và Lòng hương Xót của Cha, đ che lấ đi c nh trần trụi của các con. Cha s ban hánh hần Cha dồi dào xuống trên các con, đ tinh thần các con được tràn đầy hần Khí Cha và êu lên c ng Cha Abba! Bố ơi - Ngày nay đôi ắt Cha đầ đ a những giọt lệ đầy máu, do b i s câm đi c của các thụ tạo Cha. ột tinh thần ngoan cố nhất đã thâ nh vào
Ba gôi Thi n Ch a Ch a i u nóng l ng muốn nghe c c lời c n lại của c u nói. 3 nh như Ch a i u ấ thích th 4 Ch ng ta là i o ội
1 2

à tôi nghĩ là gài đã biết ồi

79

1991

Lãnh Ðịa của cha hi n linh hồn các con cái Cha hóa ra ê an bất tỉnh. Cha nh n vào cái à trước ia là Ðô hị rung hành1 của Cha, giờ đây Cha thấy thành đô ấy đang tr nên nơi của đĩ đi - Ch a ơi T iều ại của Ch a lại chưa bắt đầu ha ao?

- Con hãy ghi uống điều này “Ph c cho ai được ời tha d tiệc cưới của Ch a Chiên.2 riều Ðại của Cha đã bắt đầu nơi nhiều tâm hồn. Cha t thân với các linh hồn này và bi n đổi họ nên ới ẻ.3 Và Cha nói cho con hay hần Khí Chân Lý của Cha s ti tục t họ tất c các thụ tạo của Cha thành đoàn chiên, và bao vây h t hành Đô này tới hành Đô hác 4. Rồi đối với những bọn dâ đãng, những điều vô luân thường đạo lý, và tất c những ô u thấy được trong đó, Cha s d ng Bàn Tay Cha à bứng tất c đi t n gốc. C ng với Lửa đe từ rời uống, Cha s diệt t n gốc tất c những g được gầy d ng nên trước đây b i Kẻ Ðiên Rồ. Con gái ơi, rời cũ và đất cũ s ua đi5 và ỗi người trong các con s được đổi ới b i nh hương Yêu của Ch a hánh hần. Cha s thay đổi bộ ặt th giới này. có hải là những g Ch a muốn t ong việc canh t n i o ội Ch a, canh t n cả chúng con, vì chúng con là i o ội? là thành i u alem ới? ọc trò ơi, con há lắ . ất c các con là Giáo ội của Cha, là hành r thánh điện của Cha,6 là Lãnh Ðịa của Cha, là Ðô hị của Cha, là ài S n của Cha, là Giêrusale ới của Cha. Cha s là ới lại từ Ðô hị này tới Ðô hị hác7 bằng Ngọn Lửa Sốt n của Cha. Cha uốn t họ các con từ bốn hương trời lại và cứu chữa các con. Cha uốn d ng Ngọn Lửa của Cha đ thiêu rụi đi những điều ghê t tai ác8 đã được thi t l 9 bên trong Ðền hờ của Cha. S ghê t tai ác là tinh thần Ph n Loạn của những người cho nh ngang hàng với Cha. Ðó là tinh thần uỷ ữ đã t lên ngôi trong Thánh Điện của Cha10 nhằ thay cho y Đời Đời1 của Thi n Ch a có ý mói đến linh hồn ch ng ta. ãnh địa của gài và nơi thấ nga ỏ nội t m của ch ng ta, là nơi thuộc về Thi n Ch a 2 Kh 19:9 3 gụ ý tới h 21: : “giờ đ Ta biến đổi cả tạo v t t ở n n mới m ” 4 Thi n Ch a muốn nói: hết linh hồn nà đến linh hồn h c 5 Kh 21:1 6 Dn 11:31 7 à ch ng ta 8 Dn 11:31. Dn 12:11. Mt 24:15 9 ền Thờ là ch ng ta 10 Th nh iện là ch ng ta
1

gài ngự được t m

80

1991

Cha, bi n th hệ các con thành người vô đạo nghĩa. Ðó là tinh thần của chủ thuy t uy Lý và chủ thuy t Nhiên đang bi n hần lớn các con thành những người vô thần. Đây là ưu đồ huy n dụ hi n các con tin rằng: các con là những người độc l , các con có th đạt được ọi s bằng s cố gắng và bằng sức riêng nh. Ðiều ghê t tai ác này bi n các con thành những vùng đất hô cằn hông có nước, hác nào ột sa ạc. Ôi th hệ hôm nay, các con đã loại bỏ y Ðời Ðời của Cha trong lòng các con, v các con đã ất đức tin rồi. Có bao nhiêu người trong các con còn khát mong Cha Rất ít người đ n uống ( áu thánh) Cha, và th c ra các con uống ( áu thánh) Cha à chẳng h i tr tiền. Ai là người đói hát Cha Các con có th ti rước Cha ột cách nhưng hông, chẳng h i tốn chi h t. uy nhiên, hầu như hông ai bi t đói hát đ à ăn ( nh thánh) Cha. hần ữ đã che lấ s hi u bi t của các con, ê hoặc tinh thần các con, đ tiê nhiễ tất c những g hông h i là Cha. hay v các con thấ nhuần Ánh Sáng của Cha, Satan đã là cho các con ch đắ trong s tối tă của nó. hay v các con tr nên chói sáng và đẹ đ , các con đã bị lu ờ đi, h o hon đi. Như cành cây hô h o, các con giờ đây đã sẵn sàng cho việc cắt bỏ đi và n vào trong lửa đ cháy rụi. Các con đừng sợ Cha. Cha là Giòng Sông Của S Sống. Cha là Ðường dẫn về hiên Ðàng. Cha là Chân Lý duy nhất dẫn dắt các con tới nơi chung hư ng Vinh uang Cha uôn đời. ỡi con là đền hờ hiên Ch a Con gái yêu uý của Cha ơi, con hãy bước đi c ng với Cha.

Ng

12 tháng 6, 1991

Ch a ơi, Ch a đuổi theo những người b ch hại con và ị thời ngăn ch n n n họ hông thể đụng tới con. hững gười goại iều2 đến làm th n với đ c n của con. Thế mà... hi con đến với d n tộc của con3 như một nghèo đói c i uống dưới ch n họ, như người ăn in yêu cầu điều m nh muốn, để nói với họ về những ỳ Diệu của Ch a,
1 2

í Tích Th nh Thể, iệ Thông Chịu ễ Những người Công i o ôma 3 hững người Chính Thống i o

81

1991

th tai họ có v như đã bị bít lại, làm như hông thể nghe được bài Th nh Ca T nh u ới của Ch a. Con hải nho một m nh, và chẳng l hông có một người nào t ong ố những đồng hương của con cùng làm việc với con ha ao? - h th Cánh ay Cha chưa đủ cho con sao Ðôi ắt Cha luôn d i theo con ngày cũng như đê . Như th vẫn chưa đủ cho con hay sao Con gái ơi, chẳng bao lâu nữa Cha s bầy tỏ hánh Nhan Cha ra cho họ. Cha s là tràn ng hần Khí Cha trên uê hương con, 1 và các Giòng Sông s tuôn ch y và ch y tràn vào. Cha s hông che dấu Nhan Cha với họ ... hỡi Vassula của Cha, con hãy tỏ ra hy vọng, . Con hãy hy vọng... Đấng inh Vương của các con s hông loại bỏ ột ai. Ngài s đ n với dầu ức v t thương sẵn sàng trên ay đ chữa lành từng người ột. Con hãy vui lên! Con gái ơi, con hãy vui lên. Vì Vinh uang Cha, Cha s tai họ ra. Này con à, các ầu nhiệ vương uốc trên trời đã được ti t lộ cho con. Con hãy cầu nguyện đ những àu nhiệ này cũng được ti t lộ cho họ nữa.

Ng (Sứ điệ của ức ẹ:)

13 tháng 6, 1991

- Vassula ơi con có uốn ghi ch c nh sa ạc này hông - Dạ thưa có, l - Này con gái của ẹ Th nh, l

uống những Lời của ẹ Thiên Chúa.

ẹđ

oa dịu

ẹ, con hãy vi t

ỡi những người con được ch c h c của Linh ồn ẹ, hỡi các con yêu dấu của rái i ẹ, hô nay ẹ in ỗi người trong các con hãy chuyên tâ bước theo hiên Ch a. hiên Ch a là Sức ạnh của các con, là S Sống và là ạnh Ph c của các con. Không ai có th sống à hông cần đ n hiên Ch a.
1

82

1991

Ch a Giêsu là Cây Nho chân th c và các con là cành. Cành nào l a hỏi thân cây s l tức bị hô h o. L c hô h o rồi th hông d ng được g ngoài việc n vào lửa. Các con hãy bước đi trong Ánh Sáng và đừng sợ từ bỏ mình hoàn toàn cho Ngài. Các con hãy dâng mình cho Thiên Chúa và lòng các con s được tràn đầy niề vui. Các con yêu dấu, các con hãy hi u rằng vào những ngày này hiên Ch a đ n đ cứu các con và tháo gỡ các con ra hỏi ạng lưới của Satan, đ đe các con tr lại với hánh â Ngài. ai rái i Ch ng a đã hiệ nhất nên ột, cho d những tranh cãi và chối bỏ của th giới về S h t này. ọ chẳng những hoàn toàn không chấ nh n S h t này, à còn dùng đề tài này đ tấn công lẫn nhau. Các con ơi, ai rái i Ch ng a đã hiệ nhất nên ột và c ng ong ỏi các con được ơn cứu rỗi. Các con hãy đ n đ nghe Ch ng a lần này : các con hãy Giao òa với hiên Ch a. Các con hãy gi i hòa với Ngài, hãy hướng ặt lên hiên Ch a đ in Ngài đổ Ánh Sáng Ngài uống đầy lòng các con. Các con hãy học cách yêu n hiên Ch a như n yêu Người Cha của n nh. nh hương êu của Ngài dành cho các con vượt uá s tư ng tượng của ọi người. Nguồn nh An từ rái i Ngài hông ngừng tuôn trào uống các con như Giòng Sông, đ là dịu bớt c nh tượng sa ạc nội tâm của các con. Các con đừng sống bằng những lời nói suông. Các con hãy hành động và sống từng lời được ban cho các con trong in ừng. Các con đừng dừng lại các từ ngữ của Giới Lu t, nhưng hãy sống theo giới lu t. Các con đừng sợ n u có ai ch diễu các con, hoặc thấy họ hông uốn tin tư ng vào những Điều Kỳ iệu hiên Ch a đang ban cho các con ngày nay. V th , ẹ nói cho các con hay n u có ai là cho các con h i i lặng, th tất c những hòn đá s lên ti ng kêu to1 hơn. Chỉ có hiên Ch a ới ban cho các con nh An và ạnh Ph c. ẹ hông ngừng cầu nguyện cho các con, đ trái ti chai cứng như đá của th hệ này có th uay tr lại với hiên Ch a, và tr nên như các hu vườn được tưới nước, và giống như ột sa ạc hông bóng người tr thành ột hành hánh đầy Ánh Sáng của hiên Ch a, là Nguồn Ánh Sáng đ n từ hiên Ch a chứ hông h i đ n từ ặt trời hay ặt trăng.2 Sau hi cơn giống tố ua đi, các bông hoa 3 s n rộ, là thay đổi bộ ặt trái đất này. ẹ là ẹ hánh của các con, ẹ ch c lành cho ỗi người trong các con.

nh Tượng Ch a i u và ẹ a ia hóc với i ng ệ huộm u nói l n ự iểu Thần inh m i hi con người cố gắng bó nghẹt Ch a Th nh Thần (Lc 19:40) 2 Kh 21:23 3 C c bông hoa: những hoa t i đầu ti n, những người t ở lại gụ ý tới h 21:1-3)
1

iện

83

1991

Ng

17 tháng 6, 1991

(Sứ điệ cho Pi to ia ở nước , gần Flo ence): nh an c ng các con. Cha đ n với các con bằng các con rằng Cha đang đây. ọi cách đ nói với

Các con yêu dấu, hánh â Cha bừng bừng như Lửa Cháy. Đó là lý do tại sao Cha từ Ngai òa ng uống và bằng ọi cách đ n với các con đ ban cho các con Bình An và nh hương êu của Cha. Lòng hương Xót đang ngay trước cửa nhà các con. N u đã hu hai đầu gối lại đ ti nh n các con với t nh yêu lớn lao từ ngày các con sinh ra, c ng với hai cánh tay nồng nàn ô các con, th Cha nói cho các con hay th c ra Cha đã là hơn th nữa Cha đã hi n ạng Sống của Cha cho các con. Cha là Nguồn ạch nh hương êu. Các con hãy đ n và hãy từ bỏ tất c những g là hoen ố linh hồn các con và hãy đi theo Cha. Các con đừng nói “lối sống của tôi hông sai trái g c ”. Các con hông đẹ đ cũng chẳng cao i g bao lâu linh hồn các con còn bị ô u và bất toàn. Này các con ơi, Cha có th là cho linh hồn các con nên hoàn thiện, v Cha s ban cho các con nh và áu Cha ột cách nhưng hông. Các con hãy từ bỏ nh v Cha. Cha là S Sống. ô nay Cha bất thần ng uống trên các con. Cha nh n uanh mà rái i Cha tràn đầy hiền uộn. rước ia Cha đã chă sóc trái đất này và bi n nó tr thành ột hu vườn ngào ngạt hương thơ tinh diệu nhất tỏa ra từ các bông hoa trong vườn. Cha đã đ lại “các tư t thuộc dòng họ Lêvi” đ họ chă sóc vườn. Cha đã ủy trao cho họ cácLợi ch của Cha. h nhưng Cha thấy ngôi vườn Cha đã bị bỏ bê. Các luống-hoa của Cha bị khô héo. Vườn Cha bị bao vây b i ột sa ạc ênh ông, bị tàn há, ngay c loài chó rừng cũng hó à sống tồn tại trong đó. Các sinh v t trong đó chỉ toàn là loài bọ cạ và rắn độc. Ch ng sinh ôi n y n do s hô cằn hắc nghiệt. Và n u con chiên nào còn ót lại trong đó, th đó là v Cha đã hông ngừng gửi đ n với những người con ấy các thiên thần Cha đ giành d t lại từ răng nọc loài rắn độc và i chích loài bọ cạ . Cha đã được cho bi t là Cha s thấy tất c hàng rào b o vệ chiên đều an toàn và hông bị â hạ cho đ n Lần r Lại của Cha, và hu vườn của Cha vẫn được chă sóc và tưới nước. h à Cha vừa ới đi, vừa ới uay lưng đi thôi, thì họ đã bi n hu vườn của Cha thành sào huyệt của loài bò át và loài nhện. Các con hãy đ n, hỡi các con là những người vẫn lang thang trong nơi hoang dại này và nói “tôi đã i t Ðấng Cứu h của tôi, nhưng
84

1991

tôi đã hông thấy Ngài.” Các con yêu dấu của Cha ơi, hãy t i Cha với tâ hồn trong sạch, với t nh yêu n Cha ột cách vô vị lợi, hãy tìm i Cha trong s thánh thiện, trong s từ bỏ nh à Cha ong uốn nơi các con, hãy t i Cha bằng cách tuân giữ các Giới Răn của Cha, hãy t i Cha bằng cách thay s dữ bằng t nh thương yêu, hãy tìm i Cha với trái tim đơn sơ. Các con đừng hạ tội nữa, hãy ngưng là điều ác, hãy học là điều thiện. Các con hãy t i công lý và gi đỡ những người bị á bức, và hãy là cho nơi hoang địa và hô cằn này được h i sắc. Các con hãy bi n thái độ hờ hững của các con thành ngọn lửa n nồng nàn, hãy thay th thói thờ ơ bằng đời sống nhiệt thành. Các con hãy là tất c những điều này đ rồi các con có th nói " ôi đi t i Ðấng Cứu h và tôi đã thấy Ngài. Ngài luôn bên tôi, nhưng tôi đã hông thấy Ngài v tôi đã sống trong tối tă . Ôi, Vinh anh Ch a Xin ch c tụng Ch a Là sao tôi đã hóa nên tối như th này " Rồi Cha s nhắc cho các con nhớ à tuân giữ, c ng trân trọng các Nguyên ắc của Cha, đ các con có th sống. C ng với hánh hần Cha, Cha s đ n như tia chớ , như ột lo sáng trong đá ây đ lau hô những giòng lệ trên á các con. Cho nên hỡi các con yêu dấu, các con hãy can đ lên. Ch a nh êu s tr lại với t nh thương yêu. hánh â Cha ch c lành cho tất c các con và in trên trán các con Sinh Khí nh hương êu của Cha. Các con hãy tr nên ột dưới hánh Danh Cha.

Ng

18 tháng 6, 1991

ạ Th nh T m Ch a, Chúa là Chủ ích của đời ống con. Ch a ở b n con và luôn ẵn àng để gi đỡ con. iờ đ Ch a đã biến con t ở n n Tài Sản của Ch a, và những Cánh Tay Chúa là hàng rào bảo vệ con. Con c n cần g nữa đ u. Ch a đã qu t ạch đi những người tố c o con chỉ trong một nh mắt nga cả hỏa lực đang bao v con cũng hông c n nữa Ch a ơi, giờ đ Ch a ban cho con một thị iến
85

1991

về Th nh T m Ch a th m lần nữa. Con th t hó mà nh n a đó lại là một t i tim T i Tim Ch a t ông như một vết thương ộng lớn... Con vừa mới ngẩng đầu hỏi những bức con, th con lại thấ một nh lửa h c lóe sáng, lại một vết thương nữa uất hiện nơi Th nh T m Chúa. một gai nhọn lớn h c cắm vào ầu Ch a... Ch a i u của con ơi... lần nà con in được thương lượng với Ch a, nếu Ch a ban h , th đ là dự iến của Con: xin Ch a th o gỡ chiếc gai lớn này hỏi đầu Ch a và ồi in Ch a đ t chiếc gai ấ cắm l n đầu con. Con mang nó cho đến hi Ch a Cha ban uống cho vị linh mục nà Ân Sủng và Ánh S ng mà ngài cần để ngài có thể hiểu ra được l i lầm của m nh, và cũng hiểu ằng con đ thuộc về Ch a. - Này Vassula con ơi, cứ thu như v y đi. Con hãy cứ là như điều con xin. Này con của Cha, Cha chấ nh n s hy sinh của con. Các con hãy nh n h c lành của Cha. Cha hông nuốt Lệ ột nh. ẹ hánh của con cũng đang hóc nữa. Con hãy đ n với Ch ng a ua cách th này bằng việc chia sẻ với Ch ng a. Cơn giống bão này rồi đây cũng ua đi. Này con yêu dấu của Cha, Ch a Cha thấy h t ọi s . Cha s đ o lộn toàn bộ các thung lũng và hử trừ đi các n i đồi, v các thứ này đã tr nên ối đe dọa cho các Câu hơ nh Ái của Cha. Các Câu hơ nh Ái s là Lời ời Gọi các con tr lại. Các Sứ Ðiệ nh êu của Cha s được hổ bi n. S ẹ của Satan giờ đây đang bị lỏng dần và chẳng còn bao lâu nữa Cha s bịt iệng Satan lại bằng chi c rọ. Ch a nh êu l c nào cũng ỏ gần bên con, và giờ đây Ngài s dò t hía bên trong căn hòng1 của Ngài và s i soát e ọi s có được ê đề thỏa đáng hông. Đây là căn hòng Ngài s nghỉ ngơi. ỡi bông hoa yêu uý của Cha, Cha là Đức Giavê. Thánh Bede đang bên cạnh con đó - Dạ thưa Ai đó ạ?2
1 2

Căn h ng: t i tim ch ng ta, nơi nghỉ ngơi của Thi n Ch a hi ch của hà Xuất ản Anh gữ: Th nh ede 673-73 ) Tu ĩ D ng n dictô là T c iả bộ The ccle ia tical i to o ngli h Peo le ịch Sử ạo i o ước Anh), được i o ội công gi o coi là một Tiến ĩ của i o ội

86

1991

- Đức Giavê thương yêu con.

Ng Ôi,

22 tháng 6, 1991

ng Thương Xót và T nh Thương u không ngớt bao bọc con và ch c lành cho con! ấng Khôn Ngoan là Minh Sư của i ng con. là Vị Minh Sư đang hướng dẫn con và những người h c. Sự iện Diện Th nh Thiện của Ch a hằng ở b n cạnh con làm cho con được yên l ng, và c n ban cho con niềm h vọng và can đảm. i ức iav là Cha của con, con mong mỏi Cha, con mong mỏi Cha biết bao ức iav là ố của con, ố đã dẫn dục con từng ch n tơ tóc. - Cha đã gi ng dạy cho con về S iệng Cha. ột ngày nào đó con s hông i t của Cha. Con hãy học từ hó thác tinh thần con trong ay Cha.

Ch a ơi, cũng như Ân Sủng Ch a đã lôi cuốn được con, in Ch a cũng dùng Ân Sủng để lôi o ố c n lại của thế giới, chẳng hạn như c c người ngoài đạo, người vô thần, và đ c biệt những người tự ưng m nh là c c thần minh do việc dựa vào hôn ngoan của họ, và cả những người tự cho mình ngang hàng với Ch a - Cha s đ n đ cứu gi họ. Giờ đây họ đang bị ắc ẹt hó gỡ trong ạng lưới của Satan. h nhưng con h i cầu nguyện cho các anh chị e của con, đ Cha cũng có th bầy tỏ hánh Nhan Cha ra cho họ nữa.

Ng

27 tháng 6, 1991 việc. Con hãy đặt niề tin của

- Nào, con hãy đ n và ch ng ta c ng là con vào nơi Cha.
87

1991

o Có lời nói rằng: trước Ngày r Lại rọng Đại của Cha, s có những dấu chỉ cho các con. Các con s thấy những dấu chỉ báo trước cho Ngày Vinh uang của Cha. ua việc đọc hánh Kinh c n th n, người ta có th há há ra tất c những s th t này. Là sao trí óc các con hông chịu ra đ à hi u hánh Kinh Giờ đây các con hãy chịu hó đ à hi u. Con Cha ơi, con hãy nghe Cha th hệ của con đang ti n nhanh vào con đường h n loạn. ọ đã h n đạo đ n độ trầ trọng lắm rồi Phần Cha, Cha đã gia tăng thê những lời êu gọi, những lời c nh giác. Cha vẫy Tay ra hiệu h t ngày này tới ngày hác, Cha đã ban thê những Ph c Lành, nhưng Cha chẳng nh n được lời đá tr nào. Cha đã nói "Khi Cha đ n, liệu Cha còn thấy được người nào hông " ại sao hông có ai đá lời hi Cha êu gọi Các con đã uay lưng trước các lời năn nỉ của Cha. "Ngài tư ng Sứ Ðiệ của Ngài dành cho ai chứ " Ðó là tất c những g Cha đã nghe được. ọ nổi loạn và hỉ báng hiên ính của Cha bi t là chừng nào! h nhưng, hông ai có th đ y lui được hời Ði Định Sẵn, à cũng chẳng đ y lui được Giờ Đã Định. hời Ði s bất thần đổ uống trên họ như ti ng t đánh v y. Con gái ơi, ngày nay người Ph n Kitô là tinh thần Ph n Loạn do chính Satan huấy lên, như hánh Kinh đã định nghĩa về nó là ẻ Ph n Loạn!1 Chính nó đặt d ng trong Ðền hờ Cha s ghê t hốc liệt mà tiên tri Ðaniên đã từng nói đ n. - ỗi người các con là Ðền hờ của Cha... Kẻ à hánh Kinh gọi là ên Ph n Loạn và được định nghĩa như ột ghê t tàn hốc là ột trong hai dấu chỉ đ n trước Các Ngày Viên ãn Của hời Đại. ấu hiệu hác là s h n đạo trầ trọng của các con. Này con của Cha, thời đại của con đã thi u sót trong việc dâng lên Cha s tôn thờ à các con ắc nợ Cha, và nợ c s sống của các con nữa. K hoạch của Satan là chinh hục thời đại này và là cho các con tin tư ng rằng: các con có th hành s à hông cần đ n Cha. Cho nên, tinh thần Ph n Loạn, người Ph n Kitô, đã ti n vào t n Nơi Cư Ngụ của Cha 2. Đó là tinh thần Vô Lu t Phá hông hơn hông , và ngày nay chính nó đặt nh tại ngay tâ đi Thánh Điện của Cha3. inh thần Ph n Loạn này là tinh thần i b y người ta êu lên " a là ột thần inh!4 Người ta đã bỏ đạo. ua việc bỏ đạo của họ à Satan đã được con đường đ ti n vào trong tâ hồn họ, và đưa đ y tất c những người này tới cái ch t tàn bạo. inh thần Ph n Loạn này há hủy linh hồn người ta, trí óc người ta và con ti người ta. Đó là Kẻ Thù à thánh Phaolô tông đồ đã nói tới, là chính ẻ t coi nh là vĩ đại trội hơn tất c những g à con người gọi là
ọc 2Th 2:1-12 T ong linh hồn ch ng ta 3 T m điểm t i tim ch ng ta 4 (Ed 28:2. Is 14:14. Tx 2:4)
1 2

88

1991

“thần minh” rất nhiều, và cũng vĩ đại hơn rất nhiều đối với bất cứ s g đang được s ng bái,1 là chính ẻ đã nói " a s ganh đua với Ðấng uyền Uy."2 Cho nên những ẻ này t lên ngôi thay chỗ 3 của Cha, và công bố giới lu t riêng của ch ng đ gây chi n với Giới Lu t của Cha, và với tất c những g từ hần Khí Cha à đ n. ừ ngày này tới ngày hác, giờ này tới giờ hác, ch ng ti tục gây đau buồn cho Cha và c hạ đ n hánh hần Cha. Ôi hỡi loài bụi đất và tro tàn, các ngươi loại bỏ y Đời Ðời của a ra hỏi lòng các ngươi, các ngươi uốn ch t hay sao ại sao các ngươi cạnh tranh với a ại sao các ngươi chối bỏ hánh hần Ân Ph c của a ất cứ ai chối từ a đều là những ẻ Ph n Kitô, v người đó đang chối từ Ch a Cha, Chúa Con và Ch a hánh hần. C ba là ột và như nhau v C a Ch ng a c ng đồng thu n đồng nhất.4 Ngày nay nhiều người trong các con đang chối bỏ những bi u hiện của hánh hần Cha. Các ân h c và hồng ân à hánh hần Cha ban uống dồi dào cho các con do Lòng u ng Ðại Vô ờ của Cha đã bị coi thường và ngăn chặn. Các dân tộc này tranh lu n và chối từ tất c hồng ân của hần Khí Cha. Nhiều người chỉ bi t tung tăng đây đó với những dáng vẻ bên ngoài của tôn giáo, nhưng lại chối bỏ sức ạnh nội tại của Giáo ội Cha. Sức ạnh nội tại chính là hánh hần Cha. ọ nói " ôi đã duy tr Ðức in của tôi. Giờ đây tất c những g tôi sắ nh n là hần thư ng cho s Công Chính của tôi". Cha hỏi các con các con có làm bất cứ điều g có th là được đ à tr nh diện trước ặt Cha hông Cha đã cố gắng thức tỉnh các con d y và nói cho các con bi t rằng các con đã nên như giòng sông hô cạn, và tất c những điều các con nói đều là rỗng tu ch. Trong hi người tội lỗi được ơn hoán c i nhờ hánh hần Cha, họ chẳng ấy chốc s ti n vào Nhà Cha, chẳng ấy chốc s há há ra Kho àng của hánh â Cha được dành cho tất c các con, th à chính các con đã đ n như ột cơn bão đ cá dỗ o họ uay tr lại con đường vô thần. ọ vừa thoát hỏi t nh trạng h n loạn, th các con đã đ n đ cá dỗ họ là loạn tr lại. rong Ngày Phán X t, Cha s nói với các con các con đã hông tin tư ng nơi Cha, nhưng lại bi n Cha tr thành người nói dối, v các con đã hông tin tư ng vào lời chứng Cha đã ban cho các con về Ðấng ầu Cử, là Ðấng Nhắc Nh Lời Cha. Đ ng v y, hánh hần Chân Lý của Cha chính là Ðấng các con hông ngừng khinh thường và bách hại, hông ngừng chối bỏ và đàn á . hay v ột lòng ột ý với các thánh là những người tung
1 2

2Th 2:4 gụ ý t ong I 14-1 : “"Ta 3 gụ ý t ong 2 :2: “Ta 4 1Gioan 5:8

ganh đua với ấng Qu ền U ." ngồi t n ngai t a của Thi n Ch a”

89

1991

hô, tôn vinh ch c tụng và reo ừng hánh hần Cha, th các con lại hông ngừng săn l ng và bách hại, c ng bá vào cái đạo đức gi h nh của các con. Các con đang hiêu hích Cha ua việc hông ngừng chối bỏ Cha... Như th , là sao Cha lại hông đ cho những t ng đá bi u lộ ra s buồn hổ của Cha chứ Các con đã ngăn cấ các hoa trái đầu a của Cha hông được tung hô hánh hần Cha. Cho nên, Cha nói với các con n u các con giữ thinh lặng, th những t ng đá s lớn ti ng kêu lên1 về nỗi sầu hổ của Cha.2 Xưa ia Cha đã nói g với Giêrusale , th giờ đây Cha cũng đau buồn nói với các con " ong sao đ n lượt các con hi u được s uy oàng của Sứ Ðiệ nh An của Cha Nhưng à, hốn thay s ấy lại bị che dấu đi hỏi ắt các con ong sao đ n lượt các con hi u thấu được S C Sáng của hánh hần Cha đang ban h t h c lành này đ n h c lành hác trên tất c các con... Nhưng hốn thay, các con chẳng thấy cũng chẳng nghe được ti ng Ðấng Ph ộ, là hánh hần Cha, là Ðấng à Ch a Cha sai đ n nhân anh Cha, đ dạy và nhắc cho tất c các con nhớ về tất c s th t à Cha đã ban cho các con, v vua th gian đang sử dụng s t do của các con đ là cho các con sa ngã. Ch a ơi in tỏ ng Xót Thương Ch a cho c c người nà nữa. và cũng như Ch a đã làm cho con nghe được Chúa, xin Ch a để họ cũng nghe được nữa. và cũng như Ch a đã tỏ v ỹ iều của Ch a a cho con, làm lóa mắt con, in Ch a cũng tỏ a cho họ thấ ự Toàn Thiện của Ch a nữa. ọ hông lắng nghe đâu. ọ chỉ lắng ti ng của họ thôi. Ngay c hi Nước ắt Cha ch y ra ngay trước ặt họ, họ cũng chẳng có h n ứng g . Cha đã t ọi hương cách đ há vỡ s câ đi c của họ đ huyên họ đ n với Cha và đặt nền t ng sức ạnh của họ nơi Cha, đ Cha có th dẫn họ tới s thánh thiện và ban cho họ được thừa hư ng Ánh Sáng Cha. Cha là Ðấng hánh. ọ đang h n bội Cha ột cách th t tệ hại và Cha là Ðấng đã tha thứ cho họ trước. ong họ có ột ch t hối ti c... Bao lâu họ duy tr l trường t iêu của họ, họ s hông nghe được i ng Cha, cũng hông th thấy được ngày nay Cha đang bi u lộ ột cách trọn vẹn hánh Nhan Cha ra cho toàn th th giới3 như th nào, à từ trước đ n nay chưa bao giờ có như v y. ỡi loài người thụ tạo, Cha là Ch a s ti tục chi u to trên các con, và Cha s tr i rộng trên hắ ặt đất này Ánh Sáng
1 2

Lc 19:39 Những cuộc thần linh hiện a qua ự iện tượng ành và tượng Ch a i u và 3 gụ ý t ong l 3:1

a ia hóc

90

1991

của Cha. ặt trời đã nên tối tă và ặt trăng hông còn chi u sáng 1 trong thời đại các con. S tối tă của các con dẫn các con đ n chỗ h n đạo. h nhưng ột ngày gần đây, các nỗi đau buồn của các con s ua đi. Cha uốn bi n v ng đất b n lầy2 của các con thành ột hu vườn, bi n đê thành ngày, bi n đô thị 3 của các con à giờ đây chỉ là ột đống gạch vụn thành các đô thị của Ánh Sáng. Các bàn thờ4 đổ vỡ của các con s được ây d ng lại, và chính àn ay Cha s đặt nền óng cho đền thờ5 của các con. Cha s đổi ới toàn th loài thụ tạo.6 Cha s là đổi ới tất c các con ua hánh hần Cha. Này, hỡi Vassula con chiên của Cha ơi, tất c s được ghi ch uống. Cha uốn ọi s h i được vi t ra. Ch a nh êu bên con.

6 tháng 7, 1991 - Ch a ơi, in chữa cho con được lành. - N u con lắng nghe c n th n và hông chống lại Cha, hông là đối thủ của Cha à hông nghi ngờ, n u con đ n và nh n nh là người tội lỗi và mau ắn sá hối, Cha s chữa lành con. Con thuộc về Cha và Cha đã ban cho con rái i Cha. Đó là lý do tại sao Cha uốn con đóng đanh vào th giá tất c những g là của con. Con chỉ lưu lại trên thân th con những dấu v t đã in trên hân h Cha à thôi. N u con thấy bất cứ dấu chân nào hông h i là của Cha, con đừng đi theo. ấu Chân Cha có vấy áu và có ương hơ huyền diệu. N u con nghe người nào đó ặc áo choàng lộng lẫy nói điều chi, con đừng nghe cũng đừng đ ý đ n những g họ nói. Cha là Ðấng Cứu h của con, ặc áo rách là bằng v i gai7 và đi chân không. Áo choàng của Cha bị nhuộ áu và rái i Cha có Ngọn Lửa b ng cháy vây quanh. Môi Cha bị nứt nẻ v thi u vắng nh hương êu. - Ch a ơi, in chữa lành mọi người, hết mọi người

gụ ý t ong à ch ng ta 3 à ch ng ta 4 à ch ng ta 5 à ch ng ta 6 Kh 21:5 7 Kh 21:5
1 2

t 24:29

91

1991

- Con hãy làm cho hánh â người đóng cửa lòng lại trước l

Cha vui ừng và cầu nguyện cho những h i và S Khôn Ngoan của Cha.

- Chính v lý do đó, lạ Ch a, in đưa ch ng con lại gần Ch a. Ch ng con đã qu mệt mỏi hi hải bước đi t ong chốn lưu đà nà . - Giọt Sương nơi iệng Cha s là huây hỏa trái ti các con. Cha s gi i thoát các con hỏi những sầu hổ. Cha đưa ắt nh n th gian, chă ch theo d i từng người ột trong các con. N u giờ đây Cha hiện uống, Cha s chỉ thấy ột số ít là còn ghi dấu ấn Sinh Khí nh yêu Cha trên trán à thôi. Cha đã h i tr giá bằng chính ạng Sống Cha đ Cửa rời được ra cho các con. Cha hỏi các con điều g là cho con người cứ bám víu lấy s ch t và hông đi theo S Sống Các con vẫn hông chịu nh n nh n ra s việc cho tới bao lâu nữa chứ? Mãi mãi hay chăng Các con nhất định chối bỏ nh hương êu của Cha, đã hông thừa nh n và còn c hạ đ n Ðấng được Sức ầu của các con cho tới bao lâu nữa Ðấng Công Chính và Công Lý từ trên Ngai rời đang ng uống giữa các con, đ nói cho các con bi t rằng: đường dẫn các con đ n chỗ của các con trên rời là Nhà của Ánh Sáng, th h i đi ua Cha. N u các con từ bỏ nh v Cha, Cha s chỉ cho các con đường về Nhà. N u các con tin c y nh hương êu của Cha, Cha s đưa các con tới Căn Phòng của Ðấng đã cưu ang Cha, đ Người nuôi nấng các con, đ các con được ạnh hỏe tr lại. Cha hông d ng giây thừng đ trói buộc s t do của các con. Cha chỉ thắt chặt các con lại bằng vòng hoa nh Yêu mà thôi. Cha yêu các con với Tình hương êu vĩnh cửu, và s ịu àng của Cha dành cho các con là Suối Nguồn Vô n. Con gái yêu uý của Cha ơi, con hãy lắng nghe. Con hãy nói điều này cho người nước ngoài cũng như cho đồng bào của con. Con hãy nói với họ là hánh â Cha đau đớn v thi u vắng t nh thương yêu bi t bao. (Ch a i u ai tôi tới một nhà tù b n ỹ để làm chứng nh n ở đó.)

8 tháng 7, 1991 (Sứ điệ được đọc cho c c tù nh n ở nhà tù thành hố an a ): - Các con hãy nhìn e chính Cha đây là Ch a Giêsu thành Na-za-ret, Cha đ n đ nói với các con ua dụng cụ y u này.
92

1991

Cha nói với các con rằng th gian vẫn chưa nh n bi t đủ S nh An à Cha đ lại cho các con, v th gian đã từ chối Ðường Công Chính của Cha. Cha đã nói rằng: các con s gặ trắc tr trong th gian này, nhưng các con hông cô đơn K ÔNG AO G cô đơn đâu, b i v Cha với các con ọi giây h t trong cuộc sống. Các con yêu dấu của Linh ồn Cha, Cha luôn luôn hiện diện. ô nay Cha gửi thẳng đ n t n nhà các con dụng cụ này của Cha. Chị ta hông t nh đ n với các con. Đ ng v y, Cha đã chọn và sai chị ta đ n với các con. o đó, những g chị ta đọc cho các con chính là những g Cha uốn nói với các con. o ỡi các con b ọn của Cha, Việc r Lại của Cha sắ tới rồi. Cha s tr lại với các con. Ch a nh êu s tr lại với tư cách là Ch a nh êu. Giờ đây, Cha nói với các con điều này trước hi s việc x y ra, đ hi các con thấy dấu chứng của Lời Cha, các con có th tin. Các con hãy đ n c ng Cha với hiện thân của các con. Các con đừng chờ cho đ n hi các con tr thành những vị thánh rồi ới ng vào Vòng ay Ðấng Cứu h của các con. Các con hãy đ n c ng Cha như với hiện thân bây giò của các con, và Cha s tha thứ tội lỗi đang trói buộc linh hồn các con. Ôi hỡi loài thụ tạo, Lòng hương Xót đang bằng ọi cách đoái uống trên các con. Các con hãy lại gần bên Cha. Các con đừng sợ Cha. Không ai có tình yêu lớn hơn chính người dá thí ạng Sống nh v bạn hữu. Các con là bạn hữu của Cha. Các con đừng nói " ôi nói được g nữa đây ôi còn bi t nói là sao t qua ngày rồi qua đ n đê , suốt đê rồi tới sáng, tôi đã lớn ti ng êu hóc. V y à có ai nghe được những lời êu in của tôi đâu. Ai s là người lắng nghe ti ng tôi " h nhưng, Cha nói cho các con hay: Cha là Thiên Chúa hằng sống, đã nghe ti ng các con. Chính Cha là Ðấng đ n t n hòng các con với rái i sẵn sàng trên Tay đ nói với các con hỡi con của Cha, Cha thương yêu con và Cha đe đ n cho con các h c lành của Cha, đ là n hoa trong lòng con. ỡi con trai của Cha, con hãy nh n lấy rái i Cha. ất c là của con đó. Con hãy nh n lấy rái i này là trái ti đang yêu thương con. Con đừng từ chối. Cha là Ðấng thương yêu con nhất. Con của Cha ơi, con hãy nhìn cho ỹ hi con thấy những dấu chân hông h i là của Cha, con đừng đi theo, v những dấu chân ấy chỉ dẫn con đ n s ch t. Con ơi, ấu Chân của Cha chỉ cho thấy là Cha đi chân không, và có vấy áu Cha c ng thắ đượ ương hơ huyền diệu. Con ơi, Nă V t hương trên hân h Cha lại đang toác rộng ra, và Áo Choàng Cha bị thẫ đầy áu. Cha ặc áo v i gai rách rưới v những bất công trái với luân thường đạo lý và tội lỗi của th hệ này. ôi Cha hô nứt hơn c tấ da hô v thi u vắng t nh yêu n, t nh thương yêu như đang bi n ất, lý do là th hệ hôm nay tỏ ra h t h n bội này tới các h n bội hác, hi n Cha hông ngừng bị đóng đanh vào h Giá thê nhiều lần nữa.
93

1991

Các con chính là những người à hánh â Cha t i . Các con chính là những người có th yên ủi Cha. Các con chính là những người có th ức dầu thơ và oa dịu các V t hương của Cha. Các con yêu dấu của Cha ơi, hánh â Cha kêu lớn ti ng cốt là đ cho các con nghe thấy. Các con hãy đ n. Cha là Ch a Giêsu s bồng các con trên Vai và đưa các con về Nhà Cha cũng là Nhà của các con. Các con hãy là bạn với Cha, hãy là bạn với Cha và Cha s tr thành ạn Ðồng ành hánh hiện của các con ọi ngày suốt đời các con. Cha là Chúa s hông đ người nào trong các con thi u vắng Lòng hương Xót và Ân Sủng. ừ thẳ cung hánh â Cha, Cha ban h c lành cho tất c các con. Cha là Thiên Chúa luôn c ng các con.

12 tháng 7, 1991 - Có hải Ch a hông ạ? - Cha-Đây. nh An c ng con. Con hãy là Cha vui ừng và c nh n được rằng con đang lắng tai nghe. ỡi linh hồn, con hãy c nh n S iện iện của Cha. Cha là Ðấng hằng với con ọi giây h t trong cuộc sống của con. Này Vassula con ơi, con hãy cho Cha bi t con có vui thích khi được với Cha bằng cách như th này hông - Chúa của con ơi, dạ thưa có, và con xin ch c tụng Ch a. - Con hãy làm Cha vui thích bằng cách con hãy chă ch vào ôi iệng của Cha hi Cha nói với con, hi Cha c i uống trên con, và khi Cha nhìn đ n con, con đừng gi vờ như là Cha hông có đó. ỡi bông hoa, con hãy ng ng đầu lên hướng về Cha và thấ nh vào Nguồn Ánh Sáng Cha. Cha s tô đi cho con. Cha s là hồi sinh thân cây của con. Cha ban b nh an, chính nh An của Cha cho con. Con hãy đ Cha d ng con như tấ b ng ột ít thời gian nữa thôi, và rồi... rồi Cha là Ðấng Cứu h của con, s bứng nhổ con lên và đe trồng vào Khu Vườn uôn đời của Cha. Cha là Ðấng Cứu h của con, s là hồi sinh nhiều tâ hồn đ họ thờ lạy Cha. Con hãy cầu nguyện hông ngừng. Con hãy thưa chuyện với Cha. Con hãy thường uyên ch c tụng Cha về tất c những g Cha ban cho con. Con s luôn bị thử thách. Này con yêu dấu của Cha, thử thách chính là đ con được lớn ạnh lên. Cha uốn huy n hích con hãy ước
94

1991

mong Cha, hãy hao hát Cha, và này... còn g à Cha hông là đ hoàn thiện linh hồn con N u v s hoàn thiện của linh hồn con à Cha cần là cho con h i gánh chịu s hành hạ đ n ch t tới c tră lần, th Cha cũng hông ngần ngại th c hiện đ cứu con. - Ch a ơi, điều nà có l hàng mất đưa một linh hồn tới ch muốn buông uôi đầu

- Con nghi ngờ S Khôn Ngoan của Cha hay sao? - hông hải đ u ạ, nhưng một vài linh hồn có thể những điều nà . hông chịu nổi tất cả

- Cha bi t h năng của từng linh hồn. Cho nên con cứ tin tư ng vào Cha. Con hãy nhớ thê điều này nữa con có uốn là vinh danh Cha hông - Dạ thưa có. - Ð vinh danh Cha, con h i đi ua con đường chịu đóng đinh vào h Giá của Cha. Cha cần những linh hồn t nh nguyện chịu hi n t hơn hi nào h t. Con hãy năng cầu nguyện và chấ nh n các yêu cầu của Cha, hãy từ bỏ mình vì Cha và dâng lên Cha ý uốn con, đ Cha có th hoàn tất Công Việc hánh hiện của Cha trong con. Khi Cha ệt nhọc, con hãy vác đỡ h Giá của Cha và an ủi rái i Cha đang bị đau hổ v thi u vắng t nh yêu n. Bố (Abba) luôn bên con. Con hãy làm cho ố được vui, và hãy ch c tụng ố nh .

16 tháng 7, 1991 - Có hải Ch a hông ạ? - Cha-Đây. ỡi con b ọn của Cha, con đừng ất can đ hi h i sống tại nơi lưu đày này. Cha bên con đ gi con chịu đ ng gánh nặng nơi trần th . Con hãy đ n nghỉ ngơi trong hánh â Cha. Con hãy bi n hánh â Cha thành ột Ốc Ð o tươi át cho con hi con băng ua sa ạc này. Cha s hông bỏ rơi cũng hông lơ là với con. Cha là niề y Vọng của
95

1991

con, và những hó nhọc của con s hông tr nên vô ích. ỡi linh hồn rất yêu dấu, Cha ban cho con s Kiên Nhẫn của Cha.Con hãy thấm nhuần vào trong nh hương êu của Cha. Ôi, còn gì mà Cha không làm cho con... Ngoài con đường à con h i bước đi theo, Cha đã sắ cho con ột luống đầy hoa hồng. Cha là Ðấng Cứu h của con, s hông dấu di cách Cha thương yêu con th nào. Ngày nay, Cha ti t lộ cho toàn th nhân loại nh hương êu đ n hát ghen của Cha. Cha đang bầy tỏ hánh Nhan Cha cho tất c các con, đ nhắc cho các con là hãy tr nên thánh thiện, và sống thánh thiện. Các con thuộc về Cha, các con là các tạo v t được d ng nên do Nguồn nh êu Siêu Phà của Cha. Điều này có nghĩa là các con có nền t ng uôn đời trong Cha, và là ột h nh nh có n Chất hần Linh của Cha. ỡi th hệ này, hần ch t hông bao giờ có ý nghĩa g đối với các con, th à các con lại đón nh n uyền l c từ dưới â hủ. o Con gái ơi, Cha là Ðấng ối Cao, đã bi t trước s h n bội trong Giáo ội Cha, và những thương tích Nhiệ h Cha h i gánh nh n. Ngày nay, ặt trời hông cho các con ánh sáng ban ngày và ặt trăng cũng chẳng chi u sáng trên các con. Satan đã bao hủ toàn th trái đất với làn khói đen của nó. Các con đã h n đạo. Các con đã bi n y Đời Ðời của Cha thành ột trò cười, ột ô hỏng vô giá trị, ột ghê t tai hại. Các con đang che dấu S h t bằng S ối rá. Các con đang hạ tội hỉ báng... cho rằng S iện iện hánh hiện của Cha trong Nhà ạ r của Cha gây tr ngại cho các con, nên các con đã t là ra lu t riêng, đ y Cha uống hỏi Ngai của Cha.1 Các con có được s đồng ý của Cha trước hi các con là như v y hông h nhưng đây chính là các dấu chỉ của hời Ðại, tức là t nh trạng h n đạo trầ trọng và tinh thần Ph n Loạn của các con th hiện ua ên Ph n Kytô trong thời đại các con c ng với s tàn há ghê gớ . Này Vassula ơi, con hãy đe th c hành tất c những g Cha đã ban cho con và hãy thông hần nỗi thống hổ của Cha, con nhé! ất c những điều à Cha ong uốn chính là t nh yêu n, s trung thành và lòng nhân ái. Cha c thấy bị h n bội như ưa Giu-đa h n bội Cha. - Ch a ơi, in hã đến nghỉ ngơi t ong c c t m hồn u mến Ch a.

- ỡi bông hoa, Cha cho con hay: Cha s ạc h i hánh hần Cha ra cho nhân loại theo đường lối này đ cứu các con, và nhắc cho các con nhớ đ n Lời Cha. hánh hần Chân Lý là Chứng Nhân của Cha. hánh hần hông

Ch a i u có ý nói hương thức đ t để hà Tạm ỏ cạnh hà Thờ ha ỏ một h ng b n cạnh với ngu n cớ là đó là nơi an toàn và n tĩnh hơn.
1

96

1991

đe đ n điều g ới, nhưng ban cho các con những s th t căn b n mà chính Cha đã ban cho các con.

18 tháng 7, 1991 (Lễ ức ẹ i Ca-mê-lô )

ew o : họ với Conchita Garabandal: 1.15 Am) Chúa của con, con in c m ơn Ch a về tất cả những điều Ch a đã làm cho con. hông bao giờ con có thể ch c tụng Th nh Danh Ch a cho đủ - Ch a nh êu bên con. Ch a nh êu nghỉ ngơi trong con. Ch a nh êu s hoàn tất từ việc này đ n việc ia theo đ ng ỳ hạn. Con đừng sợ. Ðấng Cứu Ðộ của con như người canh gác, hông ngừng canh chừng con. Ðấng ối Cao s hông bỏ rơi con. Con hãy nghe Cha này: Cha đã chu n bị điều này từ lâu. Cha lên hoạch ngay c trước hi con được sinh ra, và giờ đây Cha đe ra th c hiện. Con có thấy hông? Cha sai con đ n với các con cái Cha đ con chuy n đ n họ các tin tức, c ng huy n hích họ đ n nơi đ n chốn. Con hãy có niề tin Cha. ỡi th hệ này, các con hãy tin tư ng vào Cha. Cha bi t nỗi vất v và hốn hổ của các con. Có điều chẳng bao lâu nữa, và cũng sắ tới rồi, Cha s đ n l t nhào tên Ph n Loạn, và Cha s thống trị trong lòng các con, Vương uốc của hiên Ch a sắ đ n với các con. Cha ch c lành cho các con Garabandal yêu dấu của Cha. Các con hãy bi t ột điều: Cha là Ðấng luôn luôn bên các con. ( ức ẹ bảo tôi đọc cho mọi người nghe thư thứ 2 Cô-rinh-tô 1:10-11.)

23 tháng 7, 1991 ( ạ – Rhodes) “ ấng Tạo Thành n n ngươi là Vị ôn Phu ngươi.
97

1991

Danh gài là ức iav , là Thiên Ch a C c ạo inh.”1 L ức iav là Cha của con, là ấng mà con tôn thờ và hao h t. Ch a đã dẫn con a hỏi c c ứ ở dưới l ng đất và là ấng đã n ng linh hồn con l n, ồi tiến vào ngự trong linh hồn con, thi u đốt linh hồn con bằng gọn ửa của Ch a, và ban cho con được ng ngất vô ngần t ong Ch a. ức iav , là ấng inh Vương và là Vua t n hết c c vua, gài là ấng đã dẫn con đi t n đường tu ệt vời nà . Xin đừng để con hạm tội và a ngã. Con là một tội nh n hay hướng chiều về tội l i hơn là điều thiện. Xin hã củng cố thành đô của gài! - Con hãy sống b nh an. Cha là Ch a thương yêu con. Con hãy nắ lấy ay Cha và đi theo Cha. Này Vassula con của Cha ơi, con hãy cầu nguyện v đường dẫn đ n s hoàn thiện của con còn dài. Con chưa hẳn được iễn trừ thoát hỏi con đường tội lỗi đầy những sa ngã, những vấ t à con s gặ h i. h nhưng, Cha bên đ gi con đứng d y và gh chặt con vào lòng Cha, đ con có th c nh n được nh hương êu của Cha, cùng cách Cha ấ ủ con như th nào. Này con, ch ng ta c ng nhau cầu nguyện Lạy Cha, in đ n gi ch ng con và dẫn ch ng con từng bước ti n tới hoàn thiện. Xin ban thiên tính lại cho ch ng con và là cho ch ng con tr thành nơi cư ngụ hoàn h o của S hánh hiện Ch a. Amen - Ch a i u ơi? - Cha-Đây. Này Vassula con ơi, hánh hần Cha s đi tới t n c ng c i trái đất đ t i ngay c những người cỏi nhất giữa các con, đ cứu các con hỏi c nh tai hại ghê t à giờ đây đang còn n náu trong nhiều người trong các con... Chẳng bao lâu nữa, các cửa Nhà rời s dồn d
1

Is 54:5

98

1991

cho các con vào Ngày Cha Ð n. Cha là Ch a đã th c hiện nhiều điều ỳ diệu cho các con và Cha s th c hiện nhiều hơn nữa vào những ngày sắ tới đây.1 Này con của Cha, con hãy cầu nguyện, cầu nguyện cho những người c hạ đ n S hánh hiện của Cha và báng bổ hánh hần Cha, dá gọi hần Khí Cha là u n ngốc. Cha đã chẳng nói rằng “... Ai nói hạ đ n Con-Người s được tha, nhưng bất cứ ai nói hạ đ n Ch a hánh hần s hông được tha.” 2 hần Khí hông chống lại Ch a Con. Ch a Cha cũng hông chống lại hần Khí, v c a Ch ng a c ng đồng nhất đồng thu n.3 Nhiều người trong các con đang lên án những bi u lộ rên rời của Cha, và bắt bớ những người à ua họ hần Khí Cha lên ti ng nói, vì các con hông tin họ là những người được Cha sai đ n. Con gái yêu ơi, con hãy nh n vào các V t hương trên Nhiệ h của Cha4... L c này Cha chỉ còn ột ch t thời gian nữa thôi trước hi àn ay Ch a Cha giáng uống trên th hệ này. Các con hãy lắng nghe Cha của các con, là Ðấng d ng nên các con, hãy lắng nghe i ng Ngài nói: Cha đã đi ọi nơi, t i và tụ họ các con lại và nhắc cho các con h i nhớ à sống thánh thiện v Cha là Đấng hánh. h à chỉ có ột số ít người bi t lắng nghe i ng Cha. Cha nói ua những người à các con cho là đê tiện đáng hinh. Cha nói ua những người y u đuối và nghèo hó. h nhưng chính các con đã l ra tà hái đ hăng say đ n điên cuồng đi bắt bớ hánh hần Cha là Ðấng dẫn dắt họ! Qua trung gian của họ, Cha đã g i tinh thần Ê-li-a và Moi-sen đ n với các con. ai chứng nhân này ặc áo v i gai 5 đ nói tiên tri và nhắc cho các con nhớ đ n Giới Lu t Cha, trước Ngày r Lại uan rọng của Cha. ọ s nói với các con nhân anh Cha, và dẫn đưa các con tr về với S h t và tr về với c thức chân th c của các con. h nhưng bóng tối dầy đặc đã bao hủ các con, và những điều à các con t cho là nh hi u bi t đã tr nên ột bãi chi n trường nghịch lại với S hông i t của Cha S ối rá đã và đang bách hại Chân Lý. Có điều là hánh Kinh hông bao giờ nói dối. hánh Kinh nói rằng “con th 6 dối trá đ n từ v c thẳ s gây chi n với ọi người, s á đ o và uy t gi t ch t ọi người.”7 h c ra bãi chi n trường của các con giờ đây đẫ
Sự ụ đổ của Chế ộ Cộng Sản tại ước ga au cuộ cnổi d o dài ba ngà Lc 12:10 3 1Jn 5:8 4 Áo dài của Ch a i u dẫm i ng của gài. Ở ắt c ch n của gài, tôi có thể nh n thấ vết thuong với những lằn m u 5 Kh 11:3 6 T ong mạch văn nà , Thi n Ch a cho tôi hiểu ằng con th có nghĩa là: nói l o 7 Kh 11:7
1 2

99

1991

áu người vô tội, v hánh hần Cha trong lời tiên tri loan báo tai họa y đ n cho những ai thuộc về th gian.1 Các cuộc bách hại điên cuồng của họ, cũng như việc họ hoàn toàn chối bỏ các ngôn sứ của Cha chẳng hác g cung cách những người trong thành Sôđô a. Ngày nay việc họ cố chấ hông chịu lòng ra đ à tuân theo, họ chối từ hông chịu tai ra đ à nghe i ng Cha th c s còn vượt a hơn s cố chấ của vua Pharaon bên Ai C 2 ưa ia. Hôm nay Cha ban cho các con những điều à chưa có ắt nào thấy, và chưa có tai nào nghe, những điều vượt uá trí hôn loài người. 3 ất c những điều này giúp nâng cao tinh thần các con lên đ gọi Cha ố ơi Abba-. hánh hần Cha đang êu gọi tất c các con hãy s ng kính với lòng chân th t, và hãy hi u bi t hơn về hiên Ch a. Đó là lý do tại sao Cha hông ngừng nhắc lại những chân lý giống nhau à Cha đã ban cho các con. h hệ các con ơi, Cha s còn ti tục êu gọi các con cho đ n hi Cha há tan được s câ đi c của các con. Cha s hông ngừng êu gọi các con còn đang lâm trong cơn thống hổ, cho đ n hi Cha nghe được từ iệng các con thốt lên Bố ơi (Abba ) rời ới và đất ới sắ đ n trên các con.

24 tháng 7, 1991 (Sứ điệ cho nhóm cầu ngu ện ở hode ): - S ong ỏi của Cha trong việc dạy dỗ họ th vượt uá s hi u bi t của loài người. Đó là lý do tại sao Đấng Khôn Ngoan đang bên cửa lòng họ. Không ai ứng đáng với S Khôn Ngoan của Cha. uy nhiên, Ch a Cha với s Ðộ Lượng Vô ờ, Ngài sẵn lòng trao ban S Khôn Ngoan cho các trẻ thơ. Này... hỡi các con yêu dấu của Cha, tất c các con là con cái Cha. Các con đã hóa ra tồi tệ mà vẫn cứ duy tr t nh trạng tồi tệ này. h nhưng, liệu ột người Cha có th bỏ ặc con nh trước nỗi hốn hổ của nó, đ nó ti tục con đường vô luân cho tới l c hần Ch t đ n u t ngã nó hay
Thi n Ch a ngụ ý nói tới h 11:1 “...bởi v hai ti n t i nà đã n n hiền hức cho thế giới.” Thi n Ch a ngụ ý nói tới h 11: “...c c c người nằm la liệt ngoài đường của ại Thành dưới hai t n tượng t ưng là Sôdôma và Ai C ...” 3 1 Cr 2:9
1 2

100

1991

sao Ông s hông can thiệ và au ắn ti cứu nó hay sao Nay Cha đã nâng các con lên hỏi hầ bẫy tội lỗi rồi, các con hãy ngước ắt nh n lên Cha, và ắt các con s nh n thấy S oàn hiện. Các con hãy đ Cha c ng các con chă sóc nhà cửa. Các con s hông hối ti c đâu... Cha là Ch a ch c lành cho ỗi người các con. Các con hãy tr nên con tầu chuyên ch ánh sáng đ n người hác, những người đang đi lòng vòng như những con tàu hư hỏng, hông th hân biệt h i trái là th nào, và dẫn họ đ n với Cha. Cha s ban cho các con Sức ạnh của Cha. Các con đừng sợ. Loài người là Cha đau buồn đ n nỗi ch t, và rái i Cha h i tan nát hi nh n các s dữ và tội lỗi như v y trong th giới. Các con là những người đã nghe được ti ng rên rỉ của Cha, v Cha đang đ n gần bên các con. Các con đã nghe được i ng Cha. Các con đừng sợ, nhưng hãy reo vui lên! Các con hãy reo ừng và vui lên v Cha đã chữa lành đôi ắt đã bị ờ đi của các con, cũng như trái ti bệnh hoạn vô lu t há của các con. Cha đã đưa các con tr về với Cha do Lòng Nhân ừ của Cha, và giờ đây hãy đ Cha sử dụng tất c các con, bất tuổi tác già trẻ, váo K oạch hần Linh của Cha. Các con hãy cầu nguyện và êu in Cha hướng dẫn. Các con đều là những người uý trọng đối với Cha. Các con hãy cầu nguyện hông ngừng vì cầu nguyện s nuôi dưỡng linh hồn các con.

27 tháng 7, 1991 - Ch a ơi, in cho chúng con nên hoàn thiện t ong V Tu ệt ỹ của Ch a.

- ỡi con b ọn, Cha ban nh an của Cha cho con. Con hãy luôn cầu xin, th con s được. Con hãy cầu nguyện thường uyên và sốt sắng. ao lâu người tội lỗi vẫn cứ ti tục con đường đồi bại của họ và hông tỏ ra ăn năn sá hối, thì con vẫn nên ti tục hy sinh. Con hãy thương yêu và cầu nguyện cho những người uay lưng chống lại Cha. Con hãy đ Cha uợn tai của con đ Cha hoàn thành tất c những việc cần hoàn thành. Cha là Ch a Giêsu s ti tục gi con, và con hãy là tất c những g Cha đã in con. ỡi học trò b ọn của Cha, hãy gần bên Cha và hãy yêu n Cha. Cha là Chúa thương yêu con và ban h c lành cho con. Con hãy nh n lấy nh An của Cha. Này con à, Ch a nh êu đang bên con.

101

1991

29 tháng 7, 1991 (Ở hode ) ạ Ch a của con, Danh Chúa là nguồn dầu thơm tuôn chả 1 như c c th nh tượng đã từng to t dầu a. ạ Ch a của con, đó là ý hiệu của Chúa. " ột cây Ô-liu um u vô cùng inh tươi tốt đẹ à Chính Danh Th nh ức iav dành cho ngươi...”2 - Con gái yêu uý của Cha ơi! - Chúa là ấng Tạo óa của con hải hông ạ? - Chính Cha-Đây...3 Này con của Cha, Cha không d ng cách th này đ chỉ đ n với con, à còn đ n với tất c những con cái hác nữa, đ in ọi người hãy sống thánh thiện và từ bỏ lối sống tội lỗi của ch ng con. Cha uốn ban cho các con niề hy vọng của Cha. Cha uốn đ n thă no ọi nỗi hốn hổ trên trái đất này và gi i thoát các con hỏi tội lỗi. Đấng ữu là anh Cha, và Cha luôn Đấng hánh, nên Cha uốn các con hãy sống thánh. Các con hãy thánh hóa đời sống các con và tuân theo đường lối của Cha. ủi dữ hông có uyền l c g trên những người luôn luôn tỉnh thức và hông ngừngcầu nguyện . Các con hãy cửa lòng nh ra đ Cha ng vào và là nhà trong các con. Các con hãy nh n lấy nh An của Cha.

30 tháng 7, 1991 - Này Vassula con của Cha, con đừng đ s g ngăn c n giữa Cha và con. Cũng giống như ặt trăng và ặt trời luôn vị th cố định và v n hành đ ng với định lu t t nhiên, và hông dễ dàng bi n ất trong bầu trời, Cha cũng trước sau như ột luôn bên con. Ngay c n u những v t th này thay đổi b n chất cố định chăng nữa, th Cha vẫn s hông bao giờ thay đổi ý Cha đã định. Cha đã, đang, và vẫn luôn bên con. Khi Cha ạc h i Cha ra, b i đ ng ra là hi Cha ạc h i trọn vẹn n Thân Cha ra cho con và
1 2

Dc 1:3 Jr 11:16 3 Tôi thở hào với niềm vui ướng nhưng m n mỏi ước muốn được ỏ cùng với gài.

102

1991

nói cho con hay rằng: Cha s hông bao giờ bỏ rơi con, cũng như hông lấy lại những ón uà Cha đã ban tặng cho con, cũng hông lột bỏ những ón đồ Cha đã rang Sức cho con, v y th con hãy tin tư ng vào Cha, và đừng có y ay nghi ngờ nào c . Cha đã đưa con lên đ con với Cha và đi theo Cha. ỡi con là học trò của Cha, cho nên con hãy đi theo Sư Phụ của con. Con hãy luôn nghĩ đ n Cha. Con đã ch t, v con đã chưa bao giờ bi t đ n Cha. h nhưng Lời Cha đã đ n tai con, đã nâng con lên, đã hồi sinh con với h c lành, và tai con ra nhờ ơi Th của hánh hần Cha. Rồi, với ột Nụ ôn, Ngài đã là cho con tr nên Nàng âu của Ngài: - Cha s cứu tất c các con theo đường lối này - Con đừng sợ hi Cha đ n mang theo h giá của Cha, riều hiên bằng ạo Gai của Cha, các Ðinh của Cha, đ à ban tặng tất c cho con, b i v các ón rang Sức vô giá à Cha ban cho con đây, chính là những thứ à Cha đã ô ấ với t nh yêu n nồng nàn. Đó là những ụng Cụ d ng vào việc Cứu Rỗi con. Này Vassula ơi, hãy đ Cha sử dụng con, đ ua chữ vi t và lời nói của con, Cha có th tỏ bầy rái i Cha cho th hệ ngày hôm nay. Con hãy hy vọng vào nơi Cha. Con hãy khát khao Cha, chứ đừng chán n n. Ðấng ữu luôn bên con. Cha hông đáng đ con c thấy vui hơn sao i lạ Ch a, có chứ ạ Xin Ch a cho con cảm nh n Ch a hơn nữa

- Cha đã với con trọn thời đi này. h à con vẫn hông c thấy hoặc nh n ra S iện iện của Cha hay sao Cha đã dạy dỗ con suốt ấy nă nay à con vẫn hông c nh n được Cha sao? Con muốn cảm nh n thêm nữa Con muốn được hoàn toàn no thỏa và được Th nh Thần Ch a m chiếm con một c ch cụ thể. - Con hãy đ n với Cha và ăn lấy Cha... uống lấy Cha à hông h i tốn g c Con hãy ăn ăn lấy Cha rồi con s thấy nh đói hơn. Con hãy uống lấy Cha rồi con s thấy nh hát hơn! Con hãy ti rước Cha với niề vui ừng và làm cho Cha được vui thỏa. Con hãy t hi u cho bi t hánh â Cha vui thỏa th nào ỗi hi Cha và con tr nên ột và hiệ
103

1991

nhất trong t nh thương yêu. Con hãy đ n đ được thánh hoá do việc ăn nh và uống áu Cha. - Vâng, con đang đói và h t hao Ch a, lạ Ch a của con. - Con hãy hy vọng nơi Cha. Con hãy đói và hát khao Cha, đ rồi chẳng bao lâu nữa, à cũng rất gần thôi, Ðấng hánh của con s đ n t con và đưa con đ n Nhà của Ngài à cũng là Nhà của con. Con gái yêu uý của cha ơi, Cha ban h c lành cho con. - Con ch c tụng Ch a, l Ch a của coni.

2 tháng 8, 1991 (Ở hode ) (Cho nhóm cầu ngu ện người ạ ):

ạ Ch a i u là Ch a của con, in ch c tụng Danh Ch a. Xin cho Thánh Danh Chúa được Vinh Quang đến muôn đời. - Thánh Danh Cha tồn tại, s ãi ãi tồn tại trong Vinh uang trọn vẹn .

Xin àn Ta Ch a dẫn dắt ch ng con đến Ch n ý Và chỉ đến ột Ch n ý du nhất. Xin đừng để ự g ngăn c ch con với Ch n ý mà chính Ch a đã ban cho ch ng con. - Con đã đ n với Cha với bàn tay hông và ra về với bàn tay đầy. Cha hông bao giờ e dè với s rộng lượng cũng như s iên trung. Chính Cha đã đổ đầy S Khôn Ngoan của Cha vào iệng con, đ con có th học và hông rơi vào sai lầ . Cha đã ban cho con những huấn dụ đ con có th t được che ch trong đó. Giờ đây con hãy lắng nghe và hi u như hãy đặt ai rái i Ch ng a ột ấu n hắc vào trái ti các con.

rái i Vẹn Sạch của hánh ẫu các con s là s che ch cho các con và hánh â Cha là Nhà của các con. Với ấu Chỉ này được in trên trái ti
104

1991

các con, những con chó sói đã từng tàn há Vườn Nho của Cha, Vườn Nho à đang sinh hoa trái, giờ đây ch ng s bị bắt giữ h t. ỡi các con b ọn của Cha, các con là Vườn Nho1 của ai rái i Ch ng a. ỡi các con b ọn của Cha, các con hãy đ n và lắng nghe có ai trong các con yêu thích Ðời Sống Vĩnh Cửu không? o V y các con hãy tôn thờ Cha trong S hánh hiện chói ngời của Cha, hãy iên tr cầu nguyện. o Satan s bị trói buộc bằng Kinh ân Côi . o ỡi các con b ọn của Cha, các con hãy năng lãnh nh n í ích òa Gi i đ các con thường uyêncó th đ n và ti rước Cha trong í ích hánh h . o Các con hãy ăn chay ỗi tuần hai ngày bằng bánh và nước lã đ đền tội và hy sinh. o Các con đừng ngó nh n sang h i hay sang trái, à hãy nhìn thẳng về hía trước nơi Cha đang iện iện. ất cứ Cha đi đâu, các con cũng s đi tới đó. ất cứ Cha đâu, các con cũng s đó. - Các con yêu dấu, đây là nguyên tắc đạo lý của Cha. Lời Cha nên được ti nh n như thức ăn nuôi sống các con hàng ngày. Đó là ánh i rời của các con. Đó là S Sống của các con. Các con hãy năng đ n với Cha và t n hi n nh cho hánh â Cha, rồi Cha s th trong các con và là cho các con thuộc về Cha, nhằ u ng bá rộng rãi Lời Cha tới bốn hương trên trái đất. Các con hãy nhớ bi n đổi ọi ý nghĩ của các con tr thành Nghĩ của Cha, bi n các hao hát của các con lthành Khao Khát của Cha. o Các con hãy theo gương bắt chước Cha. o Ph c cho ai hông thấy Cha à vẫn tin. Cha đ lại Sinh Khí nh Yêu Cha trên trán các con. Các con hãy ch c tụng và yêu n Cha. o Vassula của Cha ơi, con hãy nói với họ là Cha trân uí Căn Phòng à Cha được cưu ang như th nào. (Sứ điệ của ức ẹ cho cùng một nhóm cầu ngu ện:)

ỡi các con được ch c h c, các con hãy bi n trái ti các con nên như hu vườn là vừa lòng Ch a, ột nơi nghỉ ngơi cho Đấng inh Vương các con. Các con hãy đ Ngài ng vào trái ti các con, d thấy nó đã ra hô cằn và hoang vắng, Ngài cũng s bi n đổi nó tr nên hu vườn đẹ đ . Các con hãy đ Ngài th hơi vào trái ti các con, đ là hồi sinh nó. ơi
1

Nhóm cầu ngu ện được gọi là “ hóm cầu ngu ện của ai T i Tim”

105

1991

h của Ngài là hương thơ tinh diệu nhất. ỡi các con b ọn của ẹ, Ngài s lấy áu nh như hạt sương ai đ t y sạch ọi v t nhơ và là cho các con nên hoàn h o. Ôi ẹ thương yêu các con bi t bao... Các con hãy đ n và lắng nghe hiên Ch a của các con. Chính cuộc nói chuyện của Ngài th ngọt ngào, t nh thương c của Cha th cao vời. Các con hãy cầu nguyện. ỡi các con b nhỏ của ẹ, các con hãy cầu nguyện hông ngừng. Câu tr lời cho các vấn đề của các con s được t thấy trong lời cầu nguyện iên tr . Các con hãy bi n lời cầu nguyện tr nên hí giới của các con, hãy cầu nguyện với tất c tâ hồn, hãy thân thưa với hiên Ch a với tâ t nh như th . - Satan s chạy trốn ỗi hi các con h n cầu hiên Ch a với t nh yêu n. Cho nên, ẹ s nói với các con hôm nay, ngày mai và mãi mãi rằng: các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. nh thương yêu ẹ dành cho các con thì cao c . Các con đừng đ Satan cá dỗ được các con và tách rời các con a hỏi ẹ. Các con hãy c n trọng. ẹ là ẹ hánh của các con, ch c lành cho tất c các con. - Dạ v ng, lạ Ch a i u của con? (Ch a i u gọi tôi) - Này Vassula ơi, con hãy đặt tên cho nhó Nhó cầu nguyện của các con là:

cầu nguyện của ai rái i .

Lý do là rái i Ch ng a hiệ nhất trong t nh thương yêu và tr nên ột. Cha-Đang-Ở bên con. Ch a nh êu gần bên con. (Sau đó, vào buổi chiều tối, tôi in Ch a i u giải thích cho tôi là chu ện gì xẩy đến cho tôi hi tôi ống t ong Cuộc Thương hó.) - Cha con ta hiệ nhất nên ột thân th duy nhất. L c đó... Cha chi lấy con. Cha cầ giữ con hoàn toàn, v con là ài S n của Cha, Cha bắt lấy tâ trí của con. Như các hạt được bao bọc b i trái cây tươi của nó, Cha cũng bao bọc con theo c ng ột th thức như v y. â trí con được hòa nh vào với hần Khí Cha, với Cha là Ch a Kitô của con. Con hãy yêu n Cha, hãy tôn thờ Cha và hãy cầu nguyện. Cha hông tách l a a con. Này con ơi, hãy đ n... hãy đ n... hãy bi n t nh yêu n của con nên ngọn lửa hông bao giờ tắt. Cha-Là Ngọn Lửa Không ề ắt thiêu đốt các linh hồn. V y con hãy bắt chước Cha là hiên Ch a của con. Đây là hát vọng của Cha đối với ọi người. Con hãy nh n nh An của Cha.
106

1991

4 tháng 8, 1991 (Tại hode ) Ch a ơi, hi đến giờ Ch a tới viếng thăm, liệu ch ng con đã ẵn àng chưa? ào ai biết được những điều mà Ch a c n dấu ín. V mà có bao nhi u người vẫn c n tiế tục chèn p ứ điệ của Chúa? ọ bó m o c c điều Chúa nói. ọ chỉ nghĩ một điều là: làm ao chứng minh được cho thế giới biết những ứ điệ nà là những điều oàng ĩnh, thuộc gi o h i) Thế ệ ới hay do tư tưởng ma quỉ Thế nhưng ức iav là ấng con tôn thờ, nhờ Sức ạnh của Ch a, con muốn dâng lên lời cảm tạ Ch a về việc Ch a đã cứu con tho t hỏi Thần Chết để bước đi t ước t Ch a...1 - ỡi con là hương hoa của Cha, con hãy nương t a vào Cha. Con hãy lắng nghe Cha! hãy lớn ti ng gào lên! Con đừng sợ hãi, nhưng hãy gào lớn ti ng lên cho các dân tộc bi t. Các con hãy sá hối, b i v hời Giờ của Lòng hương Xót đã gần h t thời hạn rồi. Các con hãy c i thiện đời sống và sống thánh thiện. Các con hãy hy sinh và điều chỉnh lại lối sống của các con trước khi Chúa r Lại. Các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện cho những người á đ o hần Khí Cha. Các con hãy cầu nguyện cho những người êu gọi s hiệ nhất nhưng lại giăng lưới bắt những người th c hành tinh thần hiệ nhất. Cha s tính sổ với họ trong Ngày Phán X t, b i v Cha đã êu gọi nhưng hông ai đá lời. Cha đã nói công hai, v y à hông ai lắng nghe. ọ ti tục tháo rỡ Ngôi Nhà à Cha đang tái thi t bằng giá áu các thánh tử đạo của Cha. Các con hãy cầu nguyện cho òa nh trong Nhà Cha, hoà b nh giữa các anh em, với s thành th c của tâ hồn, với lòng hiê hạ và yêu thương. Rồi... s hiệ nhất s trổ bông nơi ỗi tâ hồn... và Giêrusale , hành hánh của Cha, s hiệ nhất nên ột, là vinh danh Cha.
1

Tv 56:12-13

107

1991

Này Vassula con ơi, hông có g là vô ích. Các Công Việc của Cha hi n con h i thức huya nhiều đê s hông rơi vào lãng hí. Lời Cha s đi tới t n c ng trái đất này. Con của Cha ơi, con được Cha tái ác nh n rằng Cha l Ch a Giêsu Kitô, c ng với hánh ẫu của con, các thánh và thiên thần b n ệnh của con hằng bên con. Con đừng sợ. ố (Abba) của con là Sức ạnh và là Nơi Nương Náu của con. Con của ố ơi, con th t là uí giá đối với ố.

5 tháng 8, 1991 (Ở hode ) - Ch a ơi, con có cảm gi c con như chiếc thu ền hông mái chèo! T nh thần con a Ch a. Xin Ch a gi con với - ỡi nàng dâu hốn hổ của Cha, ai đang chă chă lo đ n các nhu cầu của con - Là chính Ch a, l Ch a của con. sóc cho con Ai đang

- Con hãy nói: là Chúa, là Đấng ân Lang của con. Cha đã nói với con ua iệng cha gi i tội của con. Cha là ân Lang của con. Ph c cho con là người ti nh n ân sủng này. hiên Ðàng là nhà của con. Ch ng ta, Cha con Ta? V ng lạ Ch a, mãi mãi. ạ Ch a và là Thi n Ch a của con, con ch c tụng Ch a, tôn vinh Danh Ch a Con ngượi hen Danh Ch a. - Con hãy đ n, hãy d a đầu vào rái i Cha. Con hãy c nh n nh hương Yêu Cha dành cho con. Con hãy c nh n hiên Ðàng trong con và hãy vui ừng. ỡi người con b ọn của Cha, con hãy vui ừng lên con nhé, b i v Ðấng Cứu Chuộc con đang với con. Chính Ngài đang hướng dẫn con và chính Ngài đang là cho con tr nên giống Ngài. Này con ... con hãy khát vọng Cha và hãy hao hát uống Nước S Sống. Cha là Ch a, s cung cấ cho linh hồn con nước này luôn ãi. Con hông cô đơn. K ÔNG AO G cô đơn đâu! Con hãy n chiều Cha bằng t nh yêu n của con, bằng ý nghĩ con, trái ti con, những hành động tốt của con. ỡi con gái và cũng là nàng dâu của Cha, Cha s gi con.
108

1991

6 tháng 8, 1991 (Ở hode ) Chúa Giêsu, xin cứu ch ng con ạ Ch a hã chờ cho đến hi tất cả c c con c i Ch a cải hóa ong ồi Chúa mới T ở ại! gai T a Ch a ắ ngự uống giữa ch ng con, nhưng hông biết tất cả ch ng con đã ẵn àng chưa? Xin Ch a để cho Giòng Sông của Ch a, với những mạch nước tươi m t c c đô thị hô cằn, chả vào t ong t m hồn chúng con, Ch a ơi, xin làm nguôi giãn cơn h t của ch ng con, xin Ch a chiếm lấ ch ng con, và cầm giữ lấ chúng con, và một hi Chúa ngự t ị trong chúng con c c đô thị của Ch a hông bao giờ ụ đổ Xin hã th nh hóa nơi cư ngụ của Ch a, và ho n cải chúng con t ở nên thần th nh. - Ðấng Chịu Xức ầu ban h c lành cho con, và th c dục con cầu nguyện. Con đừng thất vọng.1 Cha s ban cho các con đủ thời giờ đ sửa đổi lỗi lầ . h nhưng, liệu th hệ con có hi u được hông ọ có vui lòng c i thiện đời sống chăng? Con của Cha ơi, con h i hi u rằng các c hạ hàng ngày của các con đang chống lại Cha. Ðấng Chịu Xức ầu của các con còn bị c hạ đ n bao giờ ... Con gái ơi, con có điều chi đ nói với Cha hông h con Cha chẳng nghe thấy g đ n từ các con. Chính Ân ủng Dạ v ng chính n ủng mà ch ng con cần để t ở về cùng Ch a như bản th n con đ . Lạ Ch a của con, t ước đ con đã chẳng biết g về Ch a cũng như con hông biết m nh đã c hạm đến Ch a bao nhi u cho đến hi Ch a đến với con qua n ủng. - V y con hãy ti tục cầu nguyện cho các anh chị e con. Cha đã nói thành Sôđô a s được t ử nhẹ hơn th hệ này. Các con có nhớ thành Ninivê hông ọ h i đối diện với ột tai hoạ trầ trọng, nhưng họ đã bi t lắng nghe Giona là ngôn sứ của Cha, cho nên từ người địa vị cao nhất đ n hàng thứ dân... tất c đều ăn chay, sá hối và thề hứa c i thiện đời
Tôi cảm thấ những l i cầu ngu ện của ch ng tôi hông đầ đủ thế nào đó. hông hải do lời cầu ngu ện những người h c mà do ố người qu ít
1

109

1991

sống c ng sống thánh thiện. “Con hãy theo gương người ưa, hãy t hi u đường lối của tiền nhân.”1 Con hãy t i Chân Lý. Con gái ơi, phúc cho ai là theo lời dạy dỗ của Cha. Con hãy đ Cha nói với con ột điều này nữa Cha là Ðấng Chịu Xức ầu, s đ y ch tất c các con vào trong Ngọn Lửa của Cha, đ nung nấu các con, và đ tạo nên cho các con cuộc sống ới. Giờ đây Cha chỉ còn ột ch t thời gian nữa thôi. hời Gian nhân nhượng của lòng hương Xót và Ân Sủng th sắ h t. Cha s hông che dấu K oạch của Cha, cũng chẳng che dấu hánh Nhan Cha. Cha s tỏ lộ hánh Nhan Cha ra cho các con như chưa bao giờ có trước đây. Còn các con, hỡi các con yêu dấu của Cha, nhiệ vụ của các con là hãy ra đi u ng bá rộng rãi Sứ Ðiệ về Lễ iện Xuống Lần hứ ai này, cũng như những g à hần Khí dạy dỗ các con. Sau đó) - hần Khí Cha c ng tâ trí con. Cha đổ hần Khí Cha uống đầy linh hồn con. Này Vassula của hánh â Cha ơi, con hãy luôn nhớ các lời này: đường dẫn đ n h Giá Cha được ghi dấu bằng áu Cha và Cha ban h c lành cho c ng ức dầu cho bất cứ ai vui lòng bước đi trên con đường này. Con bị truy l ng v Cha ư Con đừng sợ. Cha gần con và bên con đ hích lệ con. Con bị t án ư Đó chỉ là việc là của th gian thôi. Con bị iệng lưỡi th gian nguyền rủa v Cha ư Con hãy vui lên! Chính Cha cũng đã bị như v y rồi Cha đã chẳng nói rằng: đầy tớ hông trọng hơn chủ sao Con đang tr nên trò cười cho thiên hạ. 2 Còn Cha, là Đấng inh Vương của con, cũng đã bị như v y rồi Khi họ hành hạ con trên đường lên n i Canvariô, th áu con s hòa tan trong áu Cha. Còn ân huệ nào tốt đẹ hơn Cha có th ban cho con được th c s đóng đinh ột lần nữa v Vinh uang Cha Khi Cha thấy chân con gần vấ ngã, Cha ẵ con lên và đặt con trên Vai Cha như chiên con. Này, con s luôn được an toàn hi con sống với Cha. ạ Ch a i u, Ch a là niềm Vọng, là Sức ạnh, là iềm Vui và oan ạc của con. Con luôn nương n u trong Thánh Tâm Chúa.
1 2

Jr 6:16. hiều nhà thần học và tu ĩ

ạ cười nhạo tôi

110

1991

10 tháng 8, 1991 (Ở hode ) - Đấng ữu hằng in con hãy từ bỏ nh hàng ngày v Cha. Con đi tìm i Cha th con s gặ . Cha và hánh ẫu của con từng nói với con hãy cầu nguyện và cầu nguyện, cầu nguyện và ti tục cầu nguyện. Satan s đ n vào l c con đang ngủ. Cho nên con đừng cho Satan ột cơ hội nào. Con hãy cầu nguyện, v cầu nguyện là hí giới của con đ chống lại Satan. Ch a Tình Yêu thương yêu con.

11 tháng 8, 1991 (Cho một nhóm cầu ngu ện của giới t ở Athen và hode ):

- Cha đã nói các con là con cái của Ánh Sáng Cha, và Cha thê vào điều này nữa Nơi Cư r của các con chính là Thánh Tâm Cha. Các con hãy nhớ: Tình hương êu của Cha dành các con th Cao C . Các con đừng bao giờ... đừng bao giờ uên điều này. ồi Ch a i u bảo ch ng tôi đọc Cô-lô-xê 3: 5-17).

12 tháng 8, 1991 (Ở hode ) (Cho nhóm cầu ngu ện:) - Có hải Ch alà Thi n Ch a của con đấ hông ạ?

- Cha-Đây. Cha s nói ột cách tho i ái với các chiên con của Cha. ất c những điều Cha xin các con chính là tình yêu n. Con hãy yêu n Cha h t lòng. Cha là Nguồn nh êu Siêu Phà . Con hãy đ n với Cha và c lấy nh hương Yêu của Cha đổ đầy vào trái tim các con, đ rồi các con có th chuy n trao Tình hương êu này cho người hác. ất cứ các con đâu, Cha đều iện iện đó. Cho nên chớ hi nào các con quên là: Cha hằng bên các con. Cha là Ch a ban h c lành cho các
111

1991

con. Các con hãy chă sóc đ n các anh chị e của các con, và dẫn họ tr về với Cha. Các con hãy đ họ cũng được thấy hánh Nhan Cha nữa. ỡi các con b ọn của Cha, do Tình hương Yêu, Cha đã d ng nên các con đ các con yêu n Cha, an ủi Cha, và ch c tụng Cha. o Các con uốn Vinh anh Cha h i hông V y các con hãy yêu n và tôn thờ Cha. Cửa dẫn vào nước rời chính là lời cầu nguyện của các con dâng lên Cha. Cha uốn lời cầu nguyện hát uất từ trái ti các con. Cho nên Cha nói với các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện Các con hãy nhớ rằng: rái i ẹ hánh của các con và hánh Tâm Cha đã hiệ nhất trong nh hương Yêu. Cho nên các con là những người được hánh â Cha hằng yêu n, các con hãy đ n với ai Ch ng Ta, và Cha s là cho các con được nghỉ ngơi trong hánh â Cha, cũng như được rái i ẹ hánh của các con b o vệ. Cha là Ðấng Phục Sinh, và Cha s là cho thê nhiều người trong số các con được hục sinh như Cha đã cho con được hục sinh. Cha là Ðấng Giầu Lòng hương Xót và do Lòng hương Xót Vô ờ, Cha đã đ rái i Cha rung c . Vào chính lúc này Ch a nh êu đầy Lòng hương Xót đang ngay trước cửa nhà các con

y 13 tháng 8, 1991 Ôi l ức iav , là Thiên Chúa và là Cha của con, in hã mỉm cười với ch ng con. - Ch a ơi? - Cha-Đây. Chính Cha là Ðức Giavê, là ố (Abba) của con đây. i lạ Ch a, in thương đến những n i thống hổ của ch ng con.

- ỡi bông hoa, Cha là Ðức Giavê, là hiên Ch a của con, là Đấng đầy Lòng Xót hương. Cha đầy lòng ừ Nhân như i n C , đầy Lòng hương Xót và Nhân ừ. Cha đã ban cho các con Giới Lu t của Cha. Có điều các con vẫn chưa hi u đầy đủ về Giới Lu t của Cha, v các con h i đe vào th c hành nữa. Cũng th , các con nói là tin Cha là Ch a, nói th th vẫn chưa đủ. Cha uốn các con hãy yêu n Cha và tôn thờ Cha nữa. Ngay c a ủi cũng tin Cha là Ch a, nhưng ch ng hông yêu n và không tôn thờ Cha. Ch ng lắng nghe i ng Cha, nhưng ch ng hông yêu n Cha.
112

1991

Con hãy trung thành với Cha. Các con là những hạt giống của Cha, v y hãy đ n với Cha là ố (Abba) của các con, và hãy an ủi Cha. Cha-LàĐấng- ệt-Nhọc, v y các con, ột số ít sót lại, các con có th an ủi Cha. Các con là những người b nhỏ nhất của đàn chiên Cha, nên ắt Cha hằng dõi theo các con. ố (Abba) các con nói với các con từ Ngai òa của Ngài rằng ố yêu thương tất c các con bằng nh hương êu Vĩnh Cửu. Các con hãy nh n lấy h c lành của ố. Sau đó) ạ Ch a, in tha thứ cho ch ng con, vì chúng con thực ự đã không nh n thức đầ đủ về Tình Thương Yêu Cao Cả của Ch a. Chúng con cũng đã hông nh n thức t ọn vẹn về Hy Tế T ọng ại của Ch a. Chúng con đã thiếu t nh thương u và hiệ nhất với nhau Ch ng con vẫn hông ngừng t i hạm những ai lầm. i lạ Ch a i u, ch ng con ất cần dến Chúa t ợ gi để biết t ở về với cảm thức của m nh. Xin Ch a hã đến để giải cứu ch ng con. Vòng hoa thi n tính đã ớt uống hỏi đầu ch ng con. Xin đo i thương và nh n uống cảnh tồi tàn của ch ng con, nh n đến ự a t đ ng thương hại của ch ng con, nh n đến cảnh ch ng con u tho i về những g là th nh thiện. Xin cho ch ng con biết đường qua t ở về với Ch a, bằng c ch Ch a thăm viếng từng người ch ng con, như Ch a đã đến thăm viếng con. Xin hã thăm viếng c c con c i c n lại của Chúa và in tỏ cho họ thấ T i Tim Ch a. - Này Vassula con ơi, Cha uốn nghe được từ ôi iệng ỗi người

“Lạy Ch a Giêsu, con yêu n Ch a. Xin cứu linh hồn con và các linh hồn hác nữa.” - V y Con hãy nguyện cho việc tr lại của các linh hồn đáng thương này. Con hãy là tuần chín ngày đ cầu nguyện, và Cha s lắng nghe. Cha có th là cho các linh hồn cứng cỏi bi t thay lòng đổi dạ đ họ bi t đá lại.
113

1991

Cho nên con hãy cầu nguyện lên hánh â cho Cha làm.

Cha, tất c

hần còn lại cứ đ

18 tháng 8, 1991 i lạ Ch a, con bị qu nhiều hiền hà đến chết đi được. Hôm nay là ngày vườn iệt mani của con. inh hồn con bị dà v và lo u ợ hãi. Satan qu ết t m biến con thành mục ti u để u con a thành từng mảnh. ó đ m thấu vào con hết nh t nà tiế đến nh t ia. Con h c nào chiếc bia bắn t ước c c người b ch hại con. V th con biết đ t niềm h vọng của con vào đ u? - Bồ câu của Cha ơi, con đặt niề hy vọng vào nơi hánh â Cha. Căn lều của con là hánh â Cha. Con hãy đ n với Cha và hần Khí Cha s an ủi con. Con hãy dâng lên Cha các hiền hà của con, và Cha s đặt tất c vào trong hánh â Cha. Cha s bi n tất c tr nên hữu ích. Cha s gi i thoát các linh hồn ra hỏi luyện ngục... h rồi con hãy uên đi các hiền hà của những ngày tháng này và hãy nghỉ ngơi trong Cha là Thiên Chúa của con. Cha là i n C nh An. Con gái ơi, con hãy dâng lên Cha tất c ọi hổ não của con, rồi S nh An của Cha s là cho tất c s tiêu tan đi h t. Chiên con của Cha ơi, con hãy nh n nh An của Cha. - Cha thương yêu con. - Cha ban Bình An cho con. Con hãy nghỉ ngơi trong Cha. Giờ đây con hãy lên đường Bình An.

19 tháng 8, 1991 - Ch a ơi, c c người dựng h a b nh1 hoạt động cho a nh, gieo ắc hạt giống làm h t inh hoa t i tốt tươi, và được Ch a Th nh Thần hướng dẫn, tại ao họ lại bị u cầu hải giữ im l ng? Tại ao họ bị ăn đuổi? Tại ao họ lại không được người h c tin tưởng?
Những người iến tạo h a b nh: Những người quảng b về với Thi n Ch a cũng như giải h a với Thi n Chúa
1

ời Thi n Ch a để đưa thế giới t ở

114

1991

- Lý do v họ1 đã bị các con buôn ua chuộc như những đồ v t ắc tiền. Chủ thuy t uy Lý đã là tinh thần họ lu ờ, là h năng nh n thức của họ tr nên ê uội, và diệt đi lòng hiê tốn của họ. Cũng giống như dân Sôđô a và Ai C , họ chối bỏ tất c những g đ n từ hần nội tâm của Giáo ội, tức là sức ạnh từ bên trong, đó chính là: hánh hần của Cha uy nhiên, Cha s ban cho con Sức là Ý Cha. ạnh của Cha đ con ti n hành, v đây

20 tháng 8, 1991 Th t tu ệt vời biết bao nếu mọi người itô hữu chung ống cùng với nhau như anh chị em. Vinh Quang của Ch a hu hoàng hơn biết mấ , nếu Ch a thấ ch ng con hi m tốn, cùng qu quần quanh một hà Tạm, và chung quanh àn Thờ du nhất để cùng nhau ch c tụng Ch a với cùng một l ng, cùng một tâm ý, cùng một tiếng nói... Thế nhưng hi con làm theo lệnh Chúa, con làm chứng nh n cho hiệ nhất, người ta đã hông hiểu con cũng chẳng tin tưởng con. Con h c nào như một vi n đ bị họ đ tan tành t n m t đất. - Này con của Cha, Ðấng Chịu Xức ầu là ục ử của con và Ngài dẫn dắt con bằng cách đường cho con đi. ỡi con được Cha ban h c, tất c những điều Cha in nơi con là đe nh Thuong êu à Cha đã ban cho con tới các uốc gia dân tộc. ỡi linh hồn b nhỏ, con hãy đ Cha sử dụng con. Bố (Abba) bồng con trên Cánh ay ố. Đấng ữu hằng c ng con. Con hãy nh n vào Cha. Còn g nữa à Cha đã hông là cho con... .... Còn con, con có nói lên được những lời tương t hông
1

hững người mất l ng tin

115

1991

-

ạ Ch a, có ạ.

- V y con hãy đứng lên và ti tục là chứng nhân. Cuộc chạy đua của con chưa chấ dứt. Có điều con đừng nhát đ , b i v có Cha luôn bên đ trợ gi trái ti nhỏ b của con. Chân con đã được buộc chặt vào với Chân Cha, và ôi Cha gắn liền vào tai con đ th thầ với con, c ng nhắc nh cho con rằng con hông th hơn hày Chí hánh của con. Con chỉ là học trò của Cha thôi, chẳng l họ lại hông gây cho thân th con những dấu v t như họ đã gây nên cho Sư Phụ của con là Ðấng ử Ðạo Ðầu iên hay sao? Con gái ơi, con hãy yêu n Cha và Cha s ti tục tuôn đổ trên con S Phong Ph của hánh â Cha. rọn vẹn Nguồn Giầu Có này đã được dành cho hời Ðại của con. Có lần Cha đã nói rằng: từ hánh â Cha, Cha s bi u lộ vào ngày viên ãn của thời đại những công việc chưa từng thấy trước đó, những công việc s là inh ngạc các con, đ tỏ vinh uang chói ngời của hánh â Cha. Cha đã hứa rằng: Cha s hô bày trọn vẹn hánh hánh â Cha ra đ lôi cuốn các tâ hồn, v Lời Cha th ngọt ngào hơn c t ong. ọi s s được hoàn tất đ ng ỳ hạn. Con hãy tin tư ng nơi Cha. Con đừng đ ai lừa dối được con, con của Cha nh . Qùa tặng của Cha nói lên đầy đủ ý nghĩa rồi. Cha ban h c lành cho con. Ðấng Khôn Ngoan s ti tục Công Việc hiện o của Ngài nơi con.

30 tháng 8, 1991 ạ Ch a của con và là Sự Sống của con

- Cha-Đây. Sau cầu nguyện th thinh lặng là hí giới tốt nhất. Chẳng bao lâu nữa Cha s giẵ nát các ẻ th của Cha. Này Vassula con ơi, con hãy nghe Cha Ðấng hánh của con s hục hồi nước Nga tr nên ột nước cao uí. Nước Nga s nên hoàn h o trong Cánh ay vị ôn Phu của nh. Cha là Ch a s là cho nước Nga được hoàn ỹ. Con Cha ơi, Cha đã chẳng nói với con rằng: Bàn Tay Cha s sư i ấ trái ti lạnh giá nước Nga hay sao 1 Vào cái ngày cô dâu của Cha ắt nh n e vị ôn Phu đang đứng bên nh. Nàng s thấy và hi u àn ay Cha đã là những g cho nh. Rồi từ đó tr đi, Nàng âu
1

ã đọc ứ điệ ti n b o về ước ga ngà 11 th ng 3, 1988

116

1991

của Cha là Nước Nga s công hai tôn vinh hánh anh Cha, và tất c ác thần gây ra sai lầ s h i chạy trốn. Cha nói cho con tất c những điều này trước hi các s việc y ra đ con tin rằng: Chính Cha là Ðấng oàn Năng đang dẫn dắt con. Con hãy nghe Cha Cha s hông che dấu các hoạch của Cha. N u loài người bị ê hoặc à uốn che đ y các K oạch của Cha, th với chính àn ay Cha, Cha s v n àn bí t lên à ti t tộ tất c ra cho các con, trước hi ọi s y ra. Ðấng hánh đang báo đông cho các con. Cha không uốn đe dọa bất cứ ai trong các con. o ột luồng Ánh Sáng từ rời s chi u trên Nhiệ h Cha1 và làm thay đổi bộ ặt trái đất c ng đe lại hòa b nh giữa các anh e 2 với nhau. Đây là ột tư ng thư ng cho những lời cầu nguyện, hy sinh, sá hối, bền lòng và tin tư ng của các thánh tử đạo. o N u như các con iên tr và giữ vững đức tin của nh, th các con đừng sợ hi giờ tai họa trầ trọng đó đ n, b i vì Giờ này h i đ n đ thay đổi bộ ặt trái đất. Như th ọi lời tiên báo Fati a s được nên trọn. o Ch a Cha thương yêu tất c các con và Ngài hông t đoán bất cứ ai. hần Ch t đang là việc ráo ri t. Các Công Việc của hiên Ch a Cha s là ngạc nhiên tất c các con. o Còn về hần con, này con của cha, con hãy nh n lại các Sứ Ðiệ của Cha. Cha đã chẳng nói rằng: Cha là Ch a, đã là nhiều điều ỳ diệu cho con và Cha s còn là nhiều hơn nữa vào những ngày sắ đ n này hay sao?3 Con hãy e những lời tiên báo của Cha tr thành s th c như th nào. Giờ đây Cha nói với con rằng: chẳng bao lâu nữa các ầng rời s ra cùng l c hi Cha r Lại với các con. Lửa của Cha s lan tràn uống trái đất đ thiêu hủy ọi tội ác. Cha s hông hạn ch àn ay Cha hoạt động. hánh anh Cha bị c hạ hàng ngày và các giới lu t của Cha bị hinh thường. Điều này ứng nghiệ với các lời được nói đ n trong hánh Kinh. (Con hãy vi t) ột cuộc động đất dữ dội y ra ngay l tức, hi n cho ột hần ười đô thị ụ đổ. y ngàn người 4 ch t do cơn động đất, và những người sống ót uá sợ hãi, chỉ còn bi t tán tụng hiên Ch a của rời Cao.5 Giờ đây thời giờ còn lại th uá ngắn ngủi. Các con hãy tha thứ cho anh chị em các con trong khi còn ị thời giờ. Các con hãy sá hối, ăn chay. N u là người có lỗi do việc gây hiền hà đ n các bạn hữu, các con
i o ội Ở đ tôi nghĩ Ch a m chỉ I P T giữa c c gi o hội 3 Ch a nói đến ứ điệ của gài vào ngà 23 th ng 7, 19 1, đó là: vào những ngà ắ tới đ gài làm nhiều điều lạ lùng h c. Sứ điệ cũng m chỉ ự ụ đổ của đảng cộng ản ga 4 Có nghiã là con ố ất là đông gồm đủ mọi tầng lớ người. 5 h 11: 13. Xin cũng đọc t 24:22, Mt 34: 29-30
1 2

117

1991

hãy sá hối đi. V hánh anh Cha, các con hãy tr về với Cha. Các con là chủ ý uốn các con chứ hông là chủ K oạch của Cha. Cho nên Cha huyên nhủ các con hãy au ắn ui hục. Satan đang ti tục sai hái những ẻ lão luyện của nó đ n với tất c các con. Cho nên, hơn bất cứ l c nào h t, các con hãy th n trọng. riều đại của nó sắ tàn tạ. Ðó là lý do tại sao vào những giờ h t cuối c ng, nó ra sức hun nhiều nọc độc uống trái đất này với hy vọng tiêu diệt được càng nhiều linh hồn càng tốt. Cho nên các con h i trung iên và duy tr đvững ức tin của các con, b i v các con có th tránh n được, và hơn th nữa có th ngăn chặn c việc Satan hun nọc độc uống trái đất. Con gái ơi, con hãy can đ lên. Con hãy ng ng đầu lên d a vào Cha. Cha s ti tục gi đỡ con.

ạ Ch a đầ ng Xót Thương, xin hãy để những ai nói ằng: "Ch ng tôi đi theo đường lối riêng của ch ng tôi" được t ở về với Ch a. Cũng như in Ch a để những người itô ữu nói với ức i o Tông ằng: "Ch ng tôi đi theo đường lối riêng của chúng tôi" được ơn t ở lại và tu n hục ngài. Xin Ch a giảm thấ uống tính ngạo mạn của con người cũng như cả tính i u căng của họ nữa! Amen.

3 tháng 9, 1991 Lạ Ch a, là Cha và là Tôn Chủ của đời ống ch ng con, in đừng bỏ ơi ch ng con l c nà cũng như t ong những ngà tai họa. ạ Ch a, là Cha và là Tôn Chủ của đời ống ch ng con, xin giúp Russia lớn mạnh t ong Thần hí Ch a. Ch a đã đ m thấu qua Con ồng ỏ là con th đã từng vây hãm àng
118

1991

ạ Ch a, là Cha và Tôn Chủ của đời ống ch ng con, in giải cứu ch ng con hỏi T n Phản oạn vẫn đang còn ở lại giữa ch ng con. - Này con của Cha, Cha s dạy dỗ tất c các con bằng Lửa hanh y của Cha. Con hãy chờ rồi s thấy. Con của Cha ơi, bây giờ th hãy nghe và vi t Cách đây hông lâu, hầu h t các uốc gia trên th giới hông bao giờ dá tin rằng: ẻ th tức là Con Rồng Ðỏ lại có th bị ất uyền th tại Russia ột cách đột ngột như v y. Này Vassula con ơi, n u chị con là Russia nổi loạn chống lại Cha, th đó là v tội lỗi của th giới và những tội ác đã hạ . ọi hành động bạo ngược đ n từ dưới â hủ. - Thế nhưng những người con tử đạo của Chị u ia cũng là những người thuộc về Ch a, họ cảm thấ thế nào? - Là sao Cha có th diễn t những g à con cái Russia h i chịu đ ng Con gái ơi, Cha có th so sánh họ với cái g đây C hiên Đàng khóc than cho con cái Nàng. Các con trai của Nàng bị bỏ ặc bơ vơ trơ trọi, th nhưng bào có ai uanh đâu đó à thương hóc cho hỏ chứ? Có ai trong số họ ạnh đủ đ à đâ thấu vào Con Rồng được Chẳng có ai c , vì con cái Nàng chỉ còn da bọc ương, họ h i đi in bánh à ăn, và luôn bị á ch b i ẻ th . Con cái Nàng gục ngã dưới gánh nặng chồng chất. N u những người con này bí t chạy nấ dưới Cánh ay Cha, th lại còn bị trừng hạt nặng nề hơn, b i họ hông được h bày tỏ lòng nhiệt thành với Cha. Những ẻ đuổi bắt con cái Nàng th lẹ hơn rắn độc. Ch ng đ ắt trông theo từng bước chân họ đi, và n u ch ng nghi ngờ họ cất dấu Sách S Sống dưới nệ giường, th họ, là con cái của Cha, liền bị uấy rầy, truy nã, rồi bị bắt giữ. Này con gái ơi, ắt Cha hông ngừng rơi lệ hi thấy uốc gia này bị bắt h i i lặng b i gươ giáo. Các linh ục và ngôn sứ bị bắt cầ t và bị buộc sống trong tă tối. Nhiều người trong số họ bị tàn sát ột cách tàn nhẫn ngay trước ặt Cha. uốc gia này, ột uốc gia đã ột thời tôn vinh Cha và công hai ch c tụng Cha, chói sáng như ngọc Safia, ột hành r tuyệt vời, đã bị bi n thành ột uốc gia hô cằn v hạn hán, gây nên do b i tội ác của th giới. Con gái ơi, Cha nói cho con hay rằng Russia chị con, chưa tỏ ra cho con những g à Nàng s hoàn tất nhân anh Cha. Ngày Lễ ội d sao cũng h i đ n mà Cha ao ước nó h i tới từ lâu rồi
119

1991

Con hãy cầu nguyện, cầu nguyện cho Ngày Vinh uang này.

9 tháng 9, 1991 - Có hải Ch a i u hông ạ? - Cha-Đây. Vassula ơi, con hãy yêu n Cha đ là dịu cơn gi n của Ch a Cha đối với th hệ này. ỡi con b ọn của cha, Cha đã cầu nguyện c ng Ch a Cha cho con, đ gi i thoát con hỏi gai nhọn à con đã nh n từ Cha.1 - Ch a ơi, in c nh n những g con nghe được từ Ch a, bằng c ch ban cho con một đoạn Th nh inh. Tôi mở Th nh inh a và t nh cờ ngón ta tôi chạm đến đoạn 22: 2 của th nh uca. oạn đó như au:) Ngài nói: “ ạ Cha, nếu có thể được thì xin Cha cất ch n nà đi hỏi con. nhưng in đừng theo ý con mà theo ý Cha.” Con hãy nh n lấy h c lành. Cha s hướng dẫn con.

11 tháng 9, 1991 Ch a ơi, con ngước nh n l n t ời cao để t m iếm những ự t n t ời. Con iếm t m Th nh han Ch a để cảm nh n lấ b nh an và có thể được vui mừng. Con iếm t m Th nh han Ch a để con có thể chi m ngắm. - Và về hần Cha, ắt Cha nh n uống th giới ngày nay, đ t i h t dân tộc này tới dân tộc hác, nh n chă ch từ linh hồn này tới linh hồn ia, chỉ ong sao t được đôi ch t ấ c ng, ong có được ch t u ng
Tôi bằng l ng để Ch a i u lấ chiếc gai nhọn từ ầu gài và đ t t n đầu tôi 1 th ng 6, 1 1). hư v có nghĩa là ầu Ch a i u bớt đi một chiếc gai, Chiếc gai Ch a i u nói ở đ được đề c ỏ t ong ứ điệ ngà 1 th ng 6, 1 1. Chiếc gai nà cắm vào đầu gài do một người th n tín của gài đã từng a ức t u tố Sứ iệ . Satan đã làm cho người nà m mẩn và b giờ đang ử dụng người ấ theo ý nó.
1

120

1991

đại và ch t t nh yêu n, th à có rất ít linh hồn yêu thích các hồng ân của Cha. Rất ít linh hồn bi t lo sống đời thánh thiện. Ngày tháng đang ua đi, và giờ đây ngày trừng hạt lớn lao đang được đ từng giờ ột. Các đô thị1 của Cha đã tr nên đô thị của bọn đi đàng - bọn nhẫn tâ ! Các thành hố ấy đã tr nên thành tr của ủi dữ! ất c đã hóa nên thối nát ngay từ bên trong, bị loài sâu bọ r c rỉa, một nơi tr n cho loài rắn độc và bò cạ Là sao Cha lại hông th đổ Lửa hanh y trên những nơi h n bội này ... ( ột nhi n Ch a i u đổi giọng và au một vài gi Ngài t ở n n ất nghi m hắc, hiến tôi hải inh ợ:) - rái đất s run r y và bi n động – ọi s dữ gắn liền với các Ngôi Tháp2 s sụ đổ thành đống gạch vụn, và bị chôn v i trong đất bụi tội lỗi Các tầng rời trên cao s rung động, và các địa tầng dưới lòng đất s rung chuy n. Con hãy cầu nguyện đ àn ay Ch a Cha hông đánh hạt vào a Đông. Các h i đ o, các đại lục và đại dương s được Cha đ n thanh tra bất ngờ bằng sấ t và Tia Lửa. Các con hãy c n th n lắng nghe những lời c nh giác cuối c ng của Cha. Giờ đây các con hãy lắng nghe hi còn ị thời giờ. Các con hãy đọc các Sứ Ðiệ 3 của Ch ng a và hãy ngưng ngay thái độ hinh iệt hoặc câ đi c đối với những lời rời Cao hán ra. Các con hãy thấ giọng uống đ có th nghe được i ng Ch ng a. Các con hãy suy nghĩ cho chín chắn trước hi các con t đoán, và hãy suy nghĩ cho chín chắn nhiều hơn nữa trước hi các con lên án những Công Việc của Ch a hánh hần. Cha s hông dung tha bất cứ ai nhạo báng Ch a hánh hần, những ai c hạ Ngài công khai. Ph Công hẳng s tống hứ tất c uống â hủ. ỡi tất c các con, các con hãy hướng ắt nh n lên rời đ t i Thánh Nhan Cha à chiê ngắ Các con hãy hướng ắt lên rời và các con s hông bị tiêu diệt. Các con hãy sá hối và hấn in Ch a Cha nguôi cơn gi n lại. t lâu nữa, à cũng rất gần thôi, rời s ra và Cha s cho các con thấy Ðấng h
1 2

thinh l ng, giọng

Phán.4

C c thành hố Ch a dùng ở đ để chỉ c c linh hồn hư Th abel 3 ai chứng nh n là Ch a i u và ẹ a ia 4 Tiế theo c c biến cố ẩ a tại thành hố ew o ngà 11 th nh , 2 ngà đón nh n ứ điệ nà ), Chị Va ula có đưa a lời minh c au đ :

1 tức 1 năm au

121

1991

15 tháng 9, 1991 - Con hãy nương c y vào Cha. ỡi con là những được ch c h c của Linh ồn Cha, Cha ban cho con nh An của Cha. Con hãy ghi ch uống: Ôi Giêrusalem!1 hãy đưa ắt à nh n sang Đông sang Tây. Các con hãy đưa ắt à nh n đ n ắc đ n Na đ à thấy ấng ữu đang đó Cha nói th t với các con rằng: ột lần nữa hần Khí Cha s đổ uống
Tôi muốn người ta n n cẩn th n hi diễn giải ứ điệ nà . Diễn giảng lời ti n t i hông dễ dàng nếu hông được ơn oi ng của Ch a Th nh Thần. Sứ điệ nà n n diễn giải theo chiều hướng như au: Thế hệ ch ng ta t ở n n lạnh nhạt với t nh thương u của Thi n Ch a. ồng thời thế giới ngà na đang ống t ong t nh t ạng hản đạo t ầm t ọng, n n Thi n Ch a muốn cảnh b o ch ng ta bằng c c dấu chỉ: ví dụ như th nh tượng tuôn chẩ nước mắt nhuốm m u, c c ảnh tượng hóc với nước mắt nhuốm đ m dầu ha m u, C c ứ điệ của Sự Sống Th t T ong Thi n Ch a cũng là dấu chỉ giống như c c cuộc hiện a h c đến như l i cảnh b o và mời gọi ch ng ta hã cầu ngu ện. ất nhiều dấu chỉ đã bị b c bỏ, hinh miệt, tố c o. Sự iện nà nhắc nhở ch ng ta nhó dến S ch hải u ền chương 11 li n quan tới hai Chứng h n là Ch a i u và ẹ a ia với ứ mạng Tông ồ của Ti n T i Elisia biểu t ưng lời ti n t i) và của ai en người nhắc nhỏ về iới u t) như đã được diễn tả t ong ứ điệ ngà 2 th ng 12 năm1 1. C c bạn n n đọc ứ điệ để hiểu cho t ọn vẹn. Phản đạo có nghĩa là chối bỏ Ch n ý Th nh Thiện đưa dẩ ch ng ta đến đời ống hông có Thi n Ch a. ời ống hản đạo đem vào thế giới những ự dữ. Th nh ẫu ch ng ta ban cho thế giới nà ứ điệ của ẹ về vấn đề nà ứ điệ ngà 15 th ng 5, 1990). T ong c c ứ điệ của “Sự Sống Th t T ong Thi n Ch a,” Thi n Ch a cho ch ng ta đầ đủ cơ hội đ ăn năn m hối và ống th nh thiện. Thế nhưng thế giới giả điếc làm ngơ t ước c c lời u gào của Thi n Ch a, th m vào đó người ta lại c n nhạo b ng tất cả những lời từ t n gởi uống để cảnh b o ch ng ta ằng: nếu ch ng ta hông cải thiện t m hồn, không biết h inh, hông đền tội và m hối, thi tội l i của ch ng ta đưa đẩ ch ng ta đến c i chết. Ch a i u nhắc bảo ch ng ta đoc Thơ thứ 2 gới The alonica chương 2 t ong inh Th nh để hiểu ằng thực ự ch ng ta đang ống nhũng ngà vi n mãn của thời đại. Th nh Phaolô cũng dề c tới những ngà nà qua hai dấu chỉ là: cuộc hản đạo t ầm t ọng và tinh thần hản loạn. Tinh thần hản loạn ui hiến người ta muốn đóng vai Thi n Ch a, giả làm Thi n Ch a, và cho m nh cao hơn Thi n Ch a. Thế giới ngà na tin vào hả năng thành đạt của m nh. Chính những người nà u l n Thi n Ch a ằng: ch ng tôi hông cần đền gài. Thi n Ch a hông ửa hạt và cũng chẳng muốn nh n thấ d n gài hải đau hổ. Có điều là chính ch ng ta tự hủ diệt ch ng ta, ch ng ta tự o vào m nh mọi điều dữ. là lý do tại ao t ong nhiều ứ điệ chứ hông hải chỉ ỏ t ong ứ điệ ngà 11 th nh , Ch a itô cảnh b o ch ng ta ằng Satan đang chuẩn bị l hỏa thi u vĩ dại để hủ diệt ch ng ta. hững người chết, tốt ha ấu, đều là nạn nh n thời na của tội l i và ự giả điếc làm ngơ của ch ng ta t ước nhũng lời b o ằng: Thi n Ch a đã từng cảnh b o để cứu vớt ch ng ta cùng ngăn ngừa cho ch ng ta hỏi đau hổ và hỏi chết. Do tội l i của ch ng ta, ch ng ta đã biết những người vô tội t ở thành nạn nh n, và đã tạo a những đau hổ lón lao hông cần thiết. Ch ng ta hải cầu ngu ện cho c c gia đ nh bị mất đi những người th n u mà Thi n Ch a đã ban ức mạnh và tinh thần tha thứ. 1 Có nghĩa là: ôi thế hệ nà !

122

1991

dồi dào trên các con, và nh Ảnh Cha s tr i rộng hắ ọi nơi trên trái đất. Những g Cha đặt s y ra, và những g Cha nói với các con s nên hoàn tất. Các con hãy đ n gần bên Cha và c n th n lắng nghe hô nay bằng ọi cách, Cha đ n trước cửa nhà các con và trên tay cầ bi u ngữ oà nh. Giêrusale ơi, Cha đang đ n đ cứu các con, trên bi u ngữ có vi t ín rung và Chân h t,1 Vua trên các vua, và Chúa trên các chúa.2 Giê-ru-sa-le hỡi, liệu Cha s nghe được từ iệng các con thưa "Lạy Đấng inh Vương của ch ng con, Ch a chính là Ðấng ch ng con h i tôn thờ", hay là các con vẫn hông nh n ra Ngài là Ðấng ban cho các con nh An của Ngài... vào l c này Vào những ngày tháng cuối c ng trước Ngày rừng Phạt này, liệu các con có thừa nh n hánh hần Cha, là Ðấng ng uống từ trên cao với tất c Vinh uang của Ngài đ là nhà với các con hông ỡi th hệ các con, trong suốt cuộc đời các con, các con đã coi thường Giới Lu t Cha, rồi còn ngho nh ặt đi và nổi loạn. Có bao giờ các con chu n bị đ đ n gặ Cha là hiên Ch a của các con chưa Chẳng bao lâu nữa, Cha s đi ua hành Đô3 của các con sớ hơn là các con tư ng Ðây là những c nh giác cuối c ng của Cha. Cha nói th t với các con Các con hãy bừng tỉnh d y hỏi cơn ê ngủ, và hãy tỉnh thức! Các con đang đi đ n chỗ diệt vong rồi. Các con hãy hủi sạch bụi đang hủ đầy người và hãy vươn ra hỏi c i ch t. Những Ngày Viên ãn Của hời Đại4 th gần hơn là các con tư ng. - t lâu nữa, à cũng rất gần đây thôi, Cha s bất thần cửa Ðền hánh trên rời ra, và rồi ắt các con s được ra, và cũng giống như ột ạc h i thầ ín, các con s trông thấy vô số các hiên hần, các Ngai òa, các ổng hần, uyền Uy, hần L c, tất c đang hủ hục chung uanh ò ia Giao ớc.

h rồi, ột ơi h lướt ua ặt các con, và các uyền L c trên rời s rung chuy n. Nhiều tia chớ lóe sáng ti sau b i từng hồi sấ t. “Ngay thời đi này, các con s h i tr i ua ột tai họa hủng hi chưa từng

1 2

Kh 19:11 Kh 19:16 3 Có nghĩa qua ch ng ta. Ch ng ta là c c thành hố . 4 gà Vi n ãn của Thời ại KHÔNG hải là ngà t n thế mà là ngà cuối của một thời đại

123

1991

có từ ngày các uốc gia đầu tiên h nh thành.1 Lý do là Cha uốn đ cho linh hồn các con nh n thức được ọi s iện này trong đời các con, Cha s ti t lộ cho các con thấy từng bi n cố ột. Trong nỗi hi đ đ nt n c ng, các con s nh n thức được rằng: do tội lỗi của các con, à áu vô tội của nhiều người lành h i đổ ra đ đền tội thay cho các con. i đ n, Cha s là cho các con nh n ra việc các con đã hông bao giờ tuân giữ giới lu t Cha như th nào. Giống như cuốn sách được ra, Cha s cho các con e A G AO C, và hi n cho các con nh n thức được t nh trạng vô lu t há của các con. - N u như các con vẫn còn sống và còn đứng vững trên đôi chân, ắt linh hồn các con s được nh n thấy luồng Ánh Sáng chói lọi, lóe sáng như các viên đá uí lóng lánh, hay những hạt i cương trong suốt như ha lê tỏa sáng. Đây là luồng ánh sáng tinh tuyền và r c rỡ đ n nỗi, d vô số hiên hần đang thinh lặng đứng đó, các con cũng hông th nh n thấy r các ngài, v luồng ánh sáng này che hủ các ngài như lớ sương àu vàng nhuố àu bạc. Linh hồn các con chỉ có th nh n thấy h nh dáng các ngài, chứ hông th nh n thấy gương ặt. Rồi giữa luồng sáng này, các con s nh n thấy những điều à ưa ia các ngài thấy vào cái ho nh hắc tạo d ng nên các con... Các ngài thấy Ðấng đã giữ g n các con trước h t trong tay Ngài. ắt Ngài đã nh n đ n các con trước nhất. Các ngài thấy: Ðôi tay Ngài nhào nặn nên các con và ban h c lành cho các con... Các ngài thấy Người Cha vô c ng nhân từ, là Đấng ạo óa của các con huy hoàng r c rỡ trong h hục long bào là Ðấng Kh i đầu và t n C ng. Ðấng đã đ n, đang đ n và s đ n Ðấng Vô C ng uyền Năng Ðấng Kh i Nguyên (Alpha) và n C ng (Omega): Chính Là Ðấng hống rị.

1

Dn 12:1

124

1991

- o v héo hon b i s thức tỉnh này, ắt các con s gắn chặt vào ắt Cha l c đó ắt Cha như hai Tia Lửa.1 h rồi các con s nh n lại tội lỗi nh và ăn năn sá hối. Do nỗi thống hổ, đau buồn v t nh trạng hóng t ng của nh, các con s nh n thức ra được chính nh đã hông ngừng c hạ đ n hánh anh Cha, và còn chối từ Cha là Cha của các con như th nào... Các con s run r y và r ng nh, hi nh n thấy nh đã nên như những thây a thối rữa, là ồi cho loài sâu bọ và chi ền ền r c rỉa. - Và n u đôi chân các con vẫn còn đủ sức đ á đứng lên, Cha s tỏ cho các con thấy linh hồn các con, là Ðền hờ và là Nhà của Cha, đã từng được nuôi nấng bằng loại thức ăn nào trong c cuộc đời. hay v nh n thấy y hánh của Cha, các con s h i inh hoàng v đã t giao với Rắn Ðộc à tạo ra s ghê t tai hại này. Tiên tri Ðaniên đã nói rất đ ng về t nh trạng Linh hồn các con: hái Độ Phạ hượng

- Những lời các con c hạ đã th c s cắt đứt ọi liên lạc giữa các con và Cha, tạo nên ột v c thẳ ngăn cách các con với Cha là Thiên Chúa của các con. - Khi Ngày ấy đ n, lớ v y đóng trên ắt các con s rơi uống, và các con nh n thức được nh đang trơ trụi như th nào, các con đã tr nên như nh đất hô cằn là sao... ỡi loài thụ tạo bất hạnh, tâ địa h n loạn và chối bỏ a Ngôi C c hánh của các con đã bi n các con tr thành những ẻ h n bội và bách hại Lời Cha. - L c đó, chỉ có các con t nghe nh than hóc và rên rỉ à thôi. Cha nói cho các con hay: các con s than van, các con s hóc lóc, nhưng ti ng than hóc của các con s chỉ được nghe b i chính tai của các con - Cha chỉ phán xét theo như công việc được ủy thác, và s hán t của Cha th công inh. Cũng như thời Noe th nào, thời nay cũng ăn giống như hi Cha cửa rời và tỏ cho các con thấy A G AO C. "V trong những ngày trước ngày Ðại ồng hủy, người ta ăn uống, cưới vợ g chồng cho đ n hi ông Noe vào tàu, ọi người vẫn hông hay bi t, rồi nước lụt tới cuốn trôi đi ọi s ."2 S iện này cũng s y ra trong Ngày Đó như th . Cha nói cho các con n u Ngày Đó hông được r t ngắn lại nhờ lời cầu bầu của ẹ hánh các con, của các hánh ử Ðạo, nhờ vào từng suối áu đổ ra từ A-bel cho tới các tiên tri, th không ai trong các con sống sót được!
1 2

Kh 19:12 Mt. 24, 38-39

125

1991

Cha là hiên Ch a của các con, đã gửi h t thiên thần này tới thiên thần hác uống báo cho các con bi t giai đoạn của Lòng hương Xót đang h t dần, và hời Ði hống rị của Cha còn đang trong tầ tay. Cha gửi các thiên thần đ n là chứng cho nh hương êu của Cha đối với ọi người trên trái đất, ọi uốc gia, ọi sắc dân, ngôn ngữ và bộ lạc.1 Cha sai tất c uống như các tông đồ của những ngày viên ãn của thời đại, đ loan báo rằng Vương uốc nơi trần gian s nên như Vương uốc của Cha trên trời, và hần Khí Cha s thống trị giữa các con đ n uôn đời.2 Cha đang hái các tôi tớ là tiên tri của Cha đ n đ êu lên giữa nơi hoang dại này rằng: “Các con hãy ính sợ và tôn vinh Cha v đã đ n hời Giờ Cha ngồi lên Ngai phán xét”.3 - Vương uốc Cha s đ n trên các con cách bất ngờ. Ðó là lý do tại sao các con h i luôn bền chí mà giữ vững Niề in cho đ n c ng. Này con của Cha, con hãy cầu nguyện cho các người tội lỗi là người hông hay bi t g về t nh trạng suy tàn của nh. Con hãy cầu nguyện và in Ch a Cha tha thứ cho th giới đang liên tục hạ tội ác, hãy cầu nguyện đ các linh hồn được ơn tr lại, hãy cầu nguyện cho òa nh.

19 tháng 9, 1991 Ch a con ơi, Ch a là Ch n con uống, chính linh hồn con vui mừng t ong Ch a. ng hần Từ vô cùng của Ch a t ợ gi con ta t ong Ta t c nh bên Ch a vượt qua a mạc nà . "Vì Danh Ch a mà tôi chịu điều ỉ nhục ấu hổ, và làm cho tôi n n người a lạ với chính c c anh em tôi, và t ở thành như người ngoại iều đối với cả đồng bào tôi. Thế nhưng, l ng nhiệt thành với hà Ch a nung nấu tôi".1
1 2

Kh14:6 Kh 11:15 3 Kh14:7

126

1991

- Này Vassula con ơi, con hãy đ Cha th thầ bên tai con rằng con có th làm vinh danh Cha. o ỡi chiên nhỏ của Cha, con đừng nghe những g th gian nói, v chẳng có g tốt đ n từ th gian đâu. Con hãy lắng nghe Cha. Cha là Cha của con. Do lắng nghe c n th n, con s th c hiện được những việc Cha trao hó cho con. ỡi con của Cha, con hãy tin tư ng vào Cha, hãy đ n đ Cha ban lời hướng dẫn, hãy đ n với Cha đ t s an ủi, hãy đ n với Cha hi cơn sốt của th gian nổi lên chống lại con và thiêu đốt con. Con hãy au đ n cùng Cha là Bố (Abba) của con, rồi Cha s chữa lành các v t hỏng cháy của con. Cha là Ðấng thương yêu con với tất c s dịu dàng, và Cha s chă sóc cho con được lành ạnh lại. V hánh anh Cha và cũng đ inh chứng cho nh hương êu của Cha, Cha s luôn xoa dịu những v t thương à th gian đang gây nên cho con. Con hãy nhớ từ rời Cao Cha nh n uống con và gi gi i uy t tất c những tr ngại của con. Con cũng hãy nhớ rằng: ọi s con là đều không h i v lợi ích của con cũng hông đ vinh danh con, à là v Lợi ch và Vinh uang của Ðấng đã sai con. Con hãy đ hần Chân Lý soi sáng cho con, đ con có th h n ánh nh Ảnh đích th c của Cha, và nhắc cho th giới nhớ đ n Khuôn ặt Chân h t của Cha, v h nh như th giới có vẻ đã uên nh Ảnh Chân h t của Cha rồi. rong ột thời gian ngắn nữa, tất c các con s học cách cách sống ột Ðời Sống h t trong hiên Ch a và tr nên ột với Cha như a Ngôi C c hánh là ột và Như Nhau, v c Ba Ch ng a đồng thu n như nhất. o ỡi các con b ọn của Cha, Cha s hông còn lâu nữa đâu. Cha đã sẵn sàng trên Ðường r Lại của Cha. Cha nói cho các con điều này trước hi s việc y ra, và đ n hi y ra, các con s tin rằng i ng Nói mà các con đã nghe trong những nă tháng này đều từ Cha à đ n. Cha nói với các con điều này đ các con có th vui ừng, b i v chính Cha cũng vui ừng cho Ngày Đó nữa, hi à đầu Satan s bị Gót Chân hánh ẫu của Cha đạ nát. o Con hãy nghe Cha Cha s đổ hần Khí của Cha uống th hệ gian ác này, đ lôi o các tâ hồn và đ dẫn ọi người về với Chân Lý trọn vẹn và sống n Sống hoàn h o trong Cha, là hiên Ch a của các con
1

Tv 69:7-9

127

1991

Có điều là các con hãy can đ lên, b i v Lửa vẫn có trước Ngày của Cha. uy v y con đừng sợ, cũng đừng buồn rầu, v n u hông có Lửa, th bộ ặt th giới này hông th bi n đổi được... Và hi Lửa đ n, Lửa s tỏ cho th gian bi t là nh đã sai lầ như th nào. Lửa s tỏ ra cho th gian bi t cung cách vô đạo của nh, thái độ duy lý, v t chất, ích ỷ, iêu căng, tha la c ng s độc ác của nh. Nói ngắn gọn, tất c những thói ấu à th gian đã từng tôn thờ. Không ai có th nói rằng: Cha đã hông nói cho các con về những bước h i s K oạch Cha. Cũng như hông ai có th nói rằng Cha đã dấu các con K oạch của Cha. Cha là hần Chân Lý và hần Chân Lý s luôn rộng rái i nh ra, c ng hơi bày cho các con thấy những K oạch nồng nhiệt của Ngài với s th t là như v y. hần Chân Lý s luôn đ cho các con t chọn l a cách các con uốn chứng tỏ lòng các con với hần Chân Lý. - N u Cha đã hông nói trước cho các con, cũng như giờ đây Cha hông các cửa rời ra cho các con, các con s có lý do đ à ch y tội. h nhưng Cha đã không ngừng êu gọi các con ngày cũng như đê . Cha đã sai các thiên thần đ n đ nói với các con. Cha đã nâng các linh hồn lên từ chốn hư hông, từ nơi tồi tệ, và bi n họ tr nên các tông đồ nhiệt thành, đ họ ra đi g cửa từng nhà các con chuy n đạt cho các con Lời Cha đã ban cho họ. Đ ng là như v y, họ hông t nói theo ý họ, à họ chỉ nhắc lại S hông i t à chính Cha đã hướng dẫn. ọ đ n với các con trong nghèo hó, đi chân không, đ nói cho các con các s việc s y đ n, không thêm không bớt. ất c những điều họ nói đều đ n từ chính Ðấng Khôn Ngoan. o Giờ đây, Cha thành th t nói với các con rằng: hi đ n Ngày Thanh T y, nhiều người s h i đau buồn đ n ch t được v đã từ chối hông đ hánh hần của Cha vào trong nhà nh,1 thay v v y họ lại ời đón loài rắn độc với những hành động ghê t , và còn ngồi chung bàn ăn với ẻ th Cha. ọ chào đón vào nhà nh chính ẻ nhạo báng Ðấng hánh. ọ tôn thờ ên ối rá, là ẻ đã dạy họ nh n thức sai lạc về hánh hần Cha Thánh hần Cha là Ðấng ban S Sống c ng sức ạnh nội tâ cho linh hồn họ. Ngài là Ðấng đã chuy n th ột linh hồn sống động vào trong họ và h ban cho họ ột tinh thần linh hoạt.
1

Có nghĩa là: linh hồn họ

128

1991

o Cha thành th t nói với các con: Lửa của Cha s đổ uống trên th giới này nhanh hơn là các con tư ng, đ cho những người chưa bao giờ ý thức về tội lỗi của nh, s đột nhiên nh n thấy được các tội của họ. uyền L c Cha s đe Ngày Đó tới, và cũng chính uyền L c Cha s r t Giờ Giấc ấy cho ngắn lại, v chính Giờ Giấc này s đe lại nhiều đau buồn đ n nỗi nhiều người nguyền rủa cái ngày giờ à họ được sinh ra. ọ chỉ ong uốn các thung lũng hãy ra à nuốt lấy họ, mong các n i đồi đổ uống đ che hủ lấ họ, mong loài ền ền hãy au chóng hủy diệt họ đi cho rồi. ọ uốn đ vỡ nh ra từng nh vụn, nhưng hông ai thoát được Giờ Giấc này. Còn những ai th t lòng yêu n Cha s đau hổ v đã hông là nhiều hơn cho Cha. C họ nữa cũng s được t y sạch. Có điều tội nghiệ cho những người đã bác bỏ Cha, và từ chối nh n nh n Cha, b i v chính họ đã bị hán t rồi. Chân Lý được ban cho họ, và chính Chân Lý s đoán t họ trong Ngày Đó. o Ðã nhiều lần các con nghe Cha nói ua các ngôn sứ rằng: "ngày của Ch a đ n nơi rồi " và Ngày r Lại của Cha cũng sắ tới. N u các con yêu n Cha, các con s vui ừng hi bi t rằng hánh hần Cha s uống trên các con với tất c uyền l c và vinh uang của Ngài. N u các con yêu n Cha, các con s ti tục cầu nguyện cho các con cái Cha tr lại. ọ là những người hông bi t và vẫn ti tục sống dưới uyền l c Satan. N u có ai yêu n Cha như Cha thương yêu tất c các con, người đó s lắng nghe Cha và s trung thành với Cha đ n c ng. ỡi các con b ọn của Cha, n u các con yêu n Cha, các con s là được những việc lớn lao hơn những công việc Cha đã là hi Cha còn tại th . h nhưng chưa ai là được những công việc lớn lao hơn, v niề tin vào Cha của các con còn quá ỏng anh, và t nh yêu thương các con dành cho nhau th lại càng uá nhỏ nhen. Chưa ai yêu n Cha như Cha thương yêu các con. h nên trong Ngày Thanh T y ấy, các con s hi u là nh đã là uá ít oi như th nào, v Cha s bầy tỏ hánh Nhan Cha trong các con. o Các con có nghe thấy những ước Chân ấy hay hông? Ðó là những ước Chân của Cha. Các con có nghe được ơi h của Cha hông Ðó là thanh â ngọt ngào của hánh hần Cha đang thổi ua v ng hoang dại và hô cằn của các con. Các con có c thấy ột ơi h lướt ua ặt các con hông Các con đừng sợ. Giống như đôi cánh ồ Câu, hánh hần Cha chạ nhẹ nhàng vào các con hi Ngài đang bay lượn trên các con.
129

1991

Này các con ơi, hãy đ n Các con hãy đ n với Cha. Như aisen đã treo con rắn trong sa ạc th nào, Cha cũng s nâng linh hồn các con lên cùng Cha và làm cho các con được sống lại như th Như Cha đã được đưa lên rời, các con cũng s được nâng lên c ng Cha, đ được nuôi nấng trong lòng Cha. Các con ơi, hãy đ n với Cha Các con hãy khát hao nữa đi, hãy khao khát Nước Gi ng rường Sinh. Các con hãy hát ong được với Cha là hiên Ch a của các con Cha s hông ngần ngại cho các con uống thỏa thê, và bi n Nước của Cha thành giòng suối trong các con, đ chuy n thành s sống đời đời, b i v từ Ng c Cha s ch y tuôn ra những giòng nước s sống, ột Nguồn ạch hông bao giờ cạn. Này các con hãy đ n cùng Cha! Các con hãy ãi ãi hao hát ánh của Cha, và các con s không bao giờ ch t ô nay cũng như hô ua, Cha đứng lên và êu lớn ti ng "Ai hát hãy đ n với Cha ãy đ n à uống, hỡi những ai tin tư ng vào Cha ”1 S iên nhẫn của Cha th hôn lường cho d Cha bi t các con là những người tội lỗi. Các con đã là ô nhiễ trái đất bằng áu người vô tội. 2 N u các con đ n với Cha à ăn năn hối c i, Cha s tha thứ tội ác của các con. Nguồn Ân Phúc của Cha th sâu như V c hẳ . Các con đừng sợ... đừng sợ Cha. Các con hãy chỉ nên sợ ột điều là các con hông bi t Giờ Đó đ rồi ê ngủ. Ðây là i ng Nói của Cha các con. Đây là i ng Nói của Nguồn nh hương êu Sâu hẳ . Đây là i ng của Ðấng đã hán "Hãy có ánh sáng!" và đã có ánh sáng. Các con hãy đ n với Cha, Cha s ban cho các con dồi dào hần Khí Cha. Các con đừng đ n như các người lính r t thă chia nhau áo Cha dưới chân h Giá, nhưng hãy đ n với tinh thần như Gioan. Các con hãy đ n với Cha v t nh yêu n, hãy đ n đ an ủi Cha và với Cha. Giờ Đó s đ n hi à th giới thấy nh lâ vào c nh hốn uẫn và tă tối, trong bóng đen của sầu hổ, chẳng thấy g ngoài đê đen. Vào l c hoang mang, họ ới êu cầu đ n Cha, nhưng Cha s hông đá lời. Cha s hông lắng nghe ti ng họ êu in. ọ đã điên cuồng c hạ đ n ạc Kh i của Cha, đ n Đấng Khôn Ngoan và Chân Lý. oàn th giới tràn ng hốn c ng hi thấy ò ia Giao ớc, Giới Lu t của Cha.
1 2

Jn 7:37-38 Có căng thẳng mà Ch a i u đ t vào t m t í của tôi về những cuộc h thai

130

1991

Nhiều người s t nhào, lâ vào trạng thái hoang ang, bị n ng động và r ng nh v t nh trạng vô ỷ lu t của nh. o Khi các tầng trời ra, guống như tấ àn bị ra là hai, họ được tỏ cho thấy nh đã uăng bỏ Vinh uang Cha đ đổi lạy thứ gi hiệu vô giá trị như th nào.1 ọ s nhào t như các vì sao rớt uống từ trời. h rồi l c đó họ ới ý thức được là nh đã bị lầ đường lạc lối ra sao do b i S Ðiên Rồ đưa đ y, cũng như nh n thấy nh điên h ng đ n ức nào khi họ cố gắng trèo lên tới chó đỉnh đ à tranh đua với Cha Khi Ngày Đó đ n, Cha s tỏ cho th giới thấy là họ đã hóa ra đồi bại dường nào. ọ đã cấu t với ên Nổi Loạn, và giao dịch với nó hơn là ti c với Ðấng Thánh ra sao. Ðã đ n l c s iên tr , lòng tin tư ng, lời cầu nguyện và hy sinh tr thành y u tố sống còn các y u tố này đã tr nên C P ÁC ! ỡi các con b ọn của Cha, các con giờ đây h i lo buồn, nhưng rồi đây s được hân hoan. Nào, ch ng ta hãy cầu nguyện Lạy Cha đầy Lòng hương Xót xin nâng con lên á vào Ng c Cha, cho con được uống từ Giòng Suối S Sống Ðời Ðời hông ngừng ch y. Nhờ như v y con s bi t rằng: con được hư ng s ưu đãi của Cha. Ôi l y Cha, in hãy đ n gi i cứu con trước hi Giờ Đó đ n với con. Xin c i hóa con, v con đã hạ tội chống lại Cha. Lạy Cha, Môi iệng Cha ban ra uôn vàn Ân Ph c, rái i Cha là Lò Lửa êu hương bừng cháy. Ðôi ắt Cha là hai tia lửa của Nguồn Lửa nung nấu. Ôi l y Cha, Vẻ Ðẹ của Cha th uyệt ỹ. S Uy Nghi và C Sáng của Cha là cho ngay c các thiên thần sáng láng nhất cũng h i chói ắt. Cha Giầu lòng Thánh Đức và Ân Sủng. Xin đừng dấu hánh Nhan Cha
1

Lời m chỉ đến Dn :11-12, Có nghĩa là Sự iệ Thông th nh thiện

131

1991

a hỏi con hi Giờ Đó đ n. Xin đ n ức dầu cho con bằng dầu t nh thương yêu. Lạy hiên Ch a, in nghe lời con cầu nguyện, Xin lắng nghe ti ng con h n cầu! Con h i hoàn tất lời con thề hứa với Ch a Lạy Cha Đời Đời, ặc d giòng đời đang chống lại con, con vẫn tín thác, con vẫn nh n bi t, con vẫn tin tư ng rằng Cánh ay Cha s đó, đ nâng con lên và đưa con ra hỏi giòng đời này. Con hằng ngóng trông bi t bao đ nh n lên Thánh Điện Cha và nhìn xem Vinh Quang Cha tỏ hiện ua ò ia Giao ớc Ôi, hồn con ỏi òn mong chờ chiê ngắ Ðấng K ã từ rời Cao Ðấng ang tên: rung hành và ín r c Ðấng s u t sạch hỏi th giới những điều bất công. Ngài là Ðấng Công Chính. Ôi, xin Cha đ n bao hủ con bằng Áo Choàng của Cha, vì nh hương êu của Cha th hi n danh vô c ng đại lượng. Ôi l y Cha! xin Ngài đừng hủy diệt con như con đáng với tội lỗi của con, nhưng in cứu giúp con và ban cho con Cơ Bánh Hàng Ngày, và b o vệ con an toàn c ng thoát hỏi nanh vuốt loài rắn độc. Xin cho con được thừa hư ng Nhà Cha, cho con tr nên con cái Ánh Sáng của Cha. Xin làm cho con là h nh nh hoàn h o của Ðấng ử Ðạo ối Cao, đ vinh danh Cha uôn đời. Amen.
132

1991

- Này con yêu dấu của Cha,1 hiên Ðàng thuộc về con. Con hãy sống v Cha, hãy th v Cha, hãy đón nh n Cha là Người u iên Nhất. Con của Cha ơi, con hãy yêu n Cha, rồi tất c những g Cha có là của con. Do tình yêu n và lòng trung thành của con, Nhà của Cha cũng s là nhà của con. o Con hãy nương t a vào Cha, là Bố (Abba) của con. Con hãy đ n gần bên Cha mà nh n lấy chỗ trong hánh â Cha.

23 tháng 9, 1991 Suốt cả ngà dài, con thở dài mong mỏi Ch a, ức iav là Ch a của i ng con. T nh Thương u mà Ch a đã tỏ a cho con con hông thể nào qu n được - hông ao iờ ức iav là Ch a của i ng con, con nhớ ng Tốt ành của Ch a cho đến hết đời con ức iav của con, Con h o hon ngà qua ngà v u mến Ch a, và con hông c n muốn gắn bó với thế gian này đã từng g thương tích cho Ch a, nhất là khi biết con lại là một t ong ố những người đầu ti n g n n thương tích cho Ch a... inh hồn con muốn loan t u ền những điều ỳ diệu của Ch a cho thế giới biết, và con cũng muốn chạ l n đỉnh c c n i đồi để lớn tiếng u l n cùng thế giới ằng: “ ấng Tạo Dựng n n bạn là Vị ôn Phu của bạn Danh Ngài là ức iav , là Ch a c c đạo binh. ng v , như hôn th bị hế bỏ, bị ầu hổ t ong tinh thần. Chính ức iav u gọi bạn t ở lại. Thi n Ch a của c c bạn nói: ột người có thể ua đuổi vợ l c thanh u n của m nh chăng?”2 V mà con vẫn ợ, ức iav là Ch a của con, là Bố (Abba) của i ng con.
Sau hi d ng lời ngu ện mà Thi n Ch a đã đọc cho tôi ghi ch động và với t m t nh c động gài nói những lời tiế theo. 2 Is 54:5-6
1

cho gài, gài ất là cảm

133

1991

ồn con mong mỏi và hao h t hà Ch a, và tất cả điều con h t mong b giờ là được ở với Ch a. Cho nên xin gài đừng hỏi tại ao tinh thần con hóa ra chán chường v những tiếng thở dài của con không có g là bí m t với Chúa, và con mong mỏi điều g th Ch a đã qu biết ồi. ức iav của con, hồn con mong đợi Ch a. Xin gài đến chiếm giữ lấ con. Xin gài đến nung nấu linh hồn con.. - Vassula...con của Cha ơi... đừng n nấ , con nh ... Con ơi. Con gái của C ,1 Cha đã chỉ định con như là người thí nghiệ tại nhiều uốc gia, và con tr nên uí giá đối với Cha. Con đừng hi u lầ Cha. Cha hông cần con và con cũng hông h i là người cần thi t cho công việc này. h nhưng, Cha đã chọn con, ột hư hông, đ vinh danh Cha và đ thanh t y con. h rồi, ọi s Cha có, Cha uốn con cũng được thông hần. Con đừng sợ loan báo Sứ Ðiệ của Cha. hánh hần Cha s đổ đầy vào trong con Lời Cha, và hần con cứ vững tin à công bố Lời Cha. Cho nên, giờ đây con cứ đ n với những người Cha sai con đ n. Cha s hông bỏ rơi con, cũng hông dẫn con vào nhà trống người. hánh hần Cha s là Ðấng ẫn ắt con và là Vị Cố Vấn của con. Cha ới chỉ bắt đầu a Gặt của Cha... Con hãy thu hoạch với Cha... Con hông gieo trồng a Gặt này. Cha đã gieo hạt giống trong con và giờ đây Cha uốn hạt giống này ang đigieo ọi nơi. Con gái ơi, Mùa Gặt th sẵn sàng rồi, và tất c điều Cha uốn con là: con hãy thu hoạch với Cha. Con hãy hụ giúp Cha và coi đó như là ột hy sinh. Cha hông đòi hỏi nhiều nơi con đâu... ... Con gái yêu uý của Cha ơi, con nh n thấy g nào? - Thánh Nhan của Con Cha biểu hiện bao nhi u là đau đớn. Ngài giống như t n hăn iệm. ương t

- V y, như th chưa đủ ạnh đ con hành động và hy sinh ột ch t thời giờ c ng với sức l c của con hay sao Con gái ơi, con hãy nhìn ỹ lại đi... Bây giờ th con thấy g , h Vassula con ơi?
Tôi đã h vọng hông hải đi đến c c quốc gia h c để th n hành làm chứng nh n. Tôi h vọng Cha tôi bằng l ng với những ước mong của tôi: cứ ở nhà, u niệm, u mến gài, g gỡ gài hi viết, g Ch a i u t ong Ph Th nh Thể, và như v t nh được đ m đông.
1

134

1991

- Con nh n thấ v t g đó giống như đ m m màu đỏ nhạt t n bầu t ời, đang t ôi lơ lửng t n đầu ch ng con, l c nà th di chu ển như ương mù và đang lấn dần cả bầu t ời, có điều là đang di chu ển nhẹ nhàng nhưng ất đều đ n. - Con hãy ghi ch uống: “Như rạng đông lan tỏa trên các n i non, ột đoàn người đông đ o và h ng ạnh, chưa từng có từ trước đ n bây giờ, và cho đ n uôn đời về sau cũng s hông có như th nữa.”1 Và con nh n a, đá ây đó đã đ n gần rồi... này Vassula, bây giờ con nh n thấy g nào? hững ngọn đuốc bằng người ống động đang ch đỏ.

- Con hãy nh n th t ỹ vào những linh hồn à Cha đã tạo d ng này... Các linh hồn này hông bao giờ tới được Căn Phòng Cha đã chu n bị sẵn cho họ. Các linh hồn đó đang dưới uyền l c Satan và họ s hông được thông hần vào Vương uốc Cha cũng như Vinh uang của Cha. ọ đang ti n vào chốn trầ luân... Con hãy nói cho Cha hay: Cha có bao giờ ua đuổi bất cứ linh hồn nào ra hỏi nh hương êu của Cha, hỏi Vinh uang và Vương uốc Cha hông ạ Ch a, hông ạ.

- h à họ lại t ý hông yêu n Cha mà t nh nguyện đi theo Satan. ọ cố t nh cắt đứt các ốii dây liên t của ch ng ta. Này Vassula con ơi, con hãy nh n lại ột lần nữa, con đã thấy g thêm? i lạ Ch a, một gười ữ đang ngồi t n tảng đ t ắng. Con nh n thấ à từ hía au, à m c chiếc o dài đen và ầu à đội hăn quàng dài cũng màu đen. à coi ất ầu não và đau đớn cùng cực. – Con thấ chinh con đang tiến đến gần à. à ngẩng m t l n, và con cũng bắt đầu hóc với à nữa. à là Th nh ẫu Chúa Giêsu, là ẹ Th nh của ch ng con. t ẹ ất vàng v và t àn t ề nước mắt. Thấ con, ẹ đưa Ta t i a và chạm vào c nh ta con. - Chính ẹ đây, ẹ là Người Nữ Sầu Bi, cam chịu bao nhiêu hốn hổ. ẹ s hồi hục lại cho con: Niề y Vọng. ẹ là Ðấng s d ng gót chân đ đạ nát đầu con rắn. Vào những ngày này, nước ắt ẹ hông ngừng tuôn ch y. Đôi ắt ẹ nhức nhối ỗi hi nh n đ n tất c các con cái của ẹ.
1

Ge 2:2

135

1991

ỡi Vassula, con gái của ẹ, con đừng bịt tai lại với hiên Ch a, đừng bịt tai lại trước những lời yêu cầu của ẹ. Con đã nghe thấy ti ng hóc của ẹ. ẹ hỗ trợ cho ục đích của con, và ẹ s luôn là như v y. Khi Chúa buộc chặt con lại với Ngài, Ngài đổ nh êu từ rái i Ngài uống đầy trái tim con. Hôm nay1 tới hiên con nh n lấy Ch n của Ngài. Con đừng từ chối uống nh . Con cũng không nên do d . Các đường hố của các con đã nhuộ đầy áu người vô tội, và rái i Ch ng a uá ư sầu uộn. Đó là nguyên do của những giọt Nước ắt của ẹ. Đó là lý do tại sao Ch a cho con được chia sẻ Ch n của Ngài. Â ưu h n nghịch là chướng ngại ngăn c n s hiệ nhất giữa các anh e . ấ lòng thi u thành th c là Ch n của hiên Ch a càng đắng thêm. ọ dày vò Nhiệ h của Con ẹ, họ hân chia, cắt ẻo và là tê liệt hân h của Ngài. ẹ nhắc cho các con nhớ rằng: qua Ngài, mà tất c các con đ n c ng Ch a Cha trong c ng ột hần Khí. V y à các con vẫn cứ duy trì c nh chia r dưới anh Nghĩa của Con ẹ. Các con nói đ n hiệ nhất và hòa b nh, th nhưng các con lại giăng lưới đ vây bắt những người th c thi hòa b nh. hiên Ch a hông th bị lừa gạt cũng hông th bị thuy t hục b i những tranh lu n của các con. Vương uốc của hiên Chúa không h i là những lời nói xuông bằng ôi iệng. Vương uốc của Thiên Chúa là t nh thương yêu, hòa b nh, hiệ nhất và niề tin tư ng của tâ hồn. Ðó chính là Giáo ội của Ch a được t hợ nên ột trong trái ti các con. Ch a hóa của s hiệ nhất là nh hương Yêu và Lòng Khiê ốn. Ch a Giêsu hông bao giờ th c đ y các con t chia r nhau. S chia r trong Giáo ội này hông h i là ong uốn của Ngài. ỡi các con của ẹ, ẹ in các con hãy hiệ nhất trong tâ hồn và trong lời nói, và tái ây d ng Giáo ội nguyên thủy của Con ẹ trong lòng các con. ẹ nói Giáo ội nguyên thủy của Con ẹ, v Giáo ội đó được ây d ng trên nh hương Yêu, trên thái độ Ðơn Sơ, lòng Khiê ốn và trên Ðức in. ẹ không có ý nói các con hãy ây d ng lại ột công tr nh ới, nhưng ẹ có ý nói tái thi t ột tòa nhà bên trong tâ hồn các con. ẹ uốn các con hãy há đổ những viên gạch cũ trong lòng các con, những viên gạch chia r , cố chấ , bất trung, hiề th , thi u t nh yêu thương, đ rồi tái ây d ng Giáo ội của Con ẹ bằng s hòa gi i. Các con cần s hó nghèo th t trong tinh thần, và lòng đại lượng chan chứa. Các con s hông th là được g , cho đ n hi các con hi u rằng các con h i hiê tốn đ đi đ n hiệ nhất. o Cho nên, hỡi Vassula của ẹ, con hãy hiệ l c với ẹ cầu nguyện như con đã thấy ẹ cầu nguyện trước đó. Này con của ẹ, ẹ
1

Có nghĩa là những ngà

ắ tới đ

136

1991

luôn với con. Con hãy đá ứng những hao hát của Ch a Tình Yêu. Ch a Giêsu s hông bao giờ bỏ rơi con. Con hãy hiệ nhất với Ngài trong tình yêu n, với ột ục đích là đ là vinh danh Ngài.

Con gái yêu ơi1, giờ đây con có hi u tại sao con hông nên bỏ cuộc việc thu hoạch a àng với Cha hông Con hãy ti tục cầu nguyện và ch c h c cho những người bách hại con. ồ câu của Cha ơi, giờ của con vẫn chưa đ n. Cha s đối ử dịu dàng với con cũng như thương yêu con hơn. Con đừng cố t hi u những g vượt uá sức con. Con hãy cầ chi c liề lên hi con thấy Cha cầ Liề của Cha, đừng ch trễ, hãy cố theo ị ước Ði của Cha. N u Cha ch lại, th con cũng hãy ch lại. Con hãy lên ti ng hi Cha ra hiệu, và i lặng hi Cha nh n con. Con hãy bền vững b o vệ Chân Lý cho tới c ng. Ðôi hi con có th bị tổn thương, nhưng Cha chỉ đ nó y ra ức độ nào đó đ gi linh hồn con nên tinh sạch và ngoan ngoãn hơn. Con nên bi t rằng: Cha hằng bên con. Con hãy gặt hái hi Cha gặt hái. Con hãy học iên nhẫn như Cha Kiên Nhẫn. Con hãy th t hiê tốn và đ nh lu ờ đi. Cha đã ủy thác cho con những uan â của Cha 2 đ là việc với Cha, và bên cạnh Cha. Cha cũng tuy n chọn những người hác nữa đ gó hần của họ vào công việc này. o Này Vassula con của Cha, chỉ còn ột thời gian ngắn nữa thôi, ột thời gian rất vắn vỏi, th linh hồn con s bay về c ng Cha. Cho nên hông có lý do g đ c thấy chán n n như con đã thưa với Cha. Con chỉ cần ng ng đầu lên và nh n e Ðấng nào đang đ n căn hòng của con bằng ọi cách, c ng d ng cơ tối với con và chă sóc con. Con hãy xin Cha tha thứ tội lỗi cho con đ con có th nh n nh An của Cha, và đ con vui tr lại. Con hãy nói với các con cái Cha rằng: chẳng bao lâu nữa, Cha s sai hánh hần Cha đ n đ chă sóc các con và dẫn tất c các con tr về với Ðàn Chiên th t và sống ột Ðời Sống h t trong Cha là Thiên Chúa các con.

26 tháng 9, 1991
1 2

iọng nói của Ch a Cha l n tiếng t ở lại Tôi cũng nghe là: “Sứ Vụ”

137

1991

Thi n Ch a của con, mắt con luôn hướng lên Chúa. iều bí m t1 i ng tư của Ch a được ban cho những người u mến Ch a và có l ng ính ợ Ch a. Ch a đã nâng hồn con l n hỏi vực thẳm để h t hiện Sự Phong Ph của Th nh T m Ch a. Con đã h t hiện a ng Thương Xót mà c c ti n t i của Ch a đã nói đến. Con đã h t hiện ra Tình Thương Yêu và ng Nhân Từ mà c c tông đồ Ch a đã được nếm hưởng. Con đã h t hiện ra Bình An mà chính Ch a đã ban cho ch ng con. Trong Thánh Tâm Chúa, Chúa cho phép hồn con phát hiện a ằng au hổ là điều Th nh Thiện và Sống hắc hổ là điều tốt đẹ dưới ắt Ch a Thế ồi một Áng S ng chói lọi chiếu vào linh hồn con và như m thanh m dịu của chim bồ c u, con đã nghe và cảm nh n được ơi Thở lướt qua m t con và Ch a đã ót vào hồn con những àu hiệm của Ch a. - Này con của Cha, con hãy n hư ng hơn nữa các ầu Nhiệ của Cha, qua việc tuân giữ Giới Lu t Cha. Con hãy hạ giọng uống hơn nữa đ con chỉ nghe thấy i ng Cha à thôi. Con hãy c i dầu uống hơn đ Nhan Cha có th được nh n thấy. Con hãy hạ thấ nh uống đ Cha có th đưa con lên cùng Cha. Ðã nhiều lần con t hi u các í Nhiệ của hánh â Cha với ánh sáng riêng của con. Này con của Cha, con chỉ cần êu in, th Cha s tr t vào ắt con Nguồn Ánh Sáng Siêu Phà đ bao bọc trọn vẹn lấy linh hồn con. Con òi, hãy hi u rằng ánh sáng trong con là từ Cha à đ n. L c đó, chỉ l c đó, hỡi con là linh ục của Cha, con s nh n thức ra rằng: các Công Việc của Cha th Siêu Phà , uy oàng và Uy Nghi. Chỉ l c đó, hỡi học trò của Cha, con ới hi u được như Cha uốn con hi u là tại sao Ðấng Khiêm Cung lại chịu đ nh bị nhục nhã, đ thân th nh bị t tơi, bị hinh iệt, bị đâ thâu qua, và hy sinh c ạng Sống nh là giá chuộc tội và cứu rỗi nhiều linh hồn.
1

Có nghĩa là ự th n m t

138

1991

o Cha đã đ n hơi d y t nh yêu n của con và cổ s y cho lớn ạnh thêm. Con có hi u hông Cho nên con đừng bao che cho thân ác nh tránh hỏi đau đớn và hắc hổ. Con hãy đ ấu n của Ðấng Cứu Chuộc in trên thân ác cũng như linh hồn con, đ rồi ột s bi n đổi trọn vẹn s được y ra trong con. Và rồi, S à b n tính của con trước đây hước từ, h n đối, được nh n với con ắt hinh iệt, nay s tr nên hần Linh đối với con. ạ Ch a, in cho mọi điều Ch a nói được n n t ọn. Xin cho đầu con biết c i uống. biết hạ m nh uống, hạ giọng nói uống. Con hông muốn uất hiện với bàn ta t ống ng t ước han Th nh Chúa. hông, con hông muốn đi đến t nh t ạng với bàn ta t ống ng t ước han Th nh Chúa, cùng với c c ý muốn loài người mà con cho là điều tự nhi n. Xin Ch a hã thi u đốt từng ý nghĩ đó đi. - Con hãy hi n dâng trọn linh hồn con cho Cha, và suy nghĩ về Giới Lu t Cha trước hi lu t này đ n với con. Con đừng uên b n tính của con đã từng là cho con sa s t đ n độ bi n con thành sa ạc, và ra hoang tàn như th nào. N u con bằng lòng, Cha s gi i thoát con hỏi những ý nghĩ loài người và thay th bằng những Nghĩ của Cha, đ vinh danh Cha. ỡi con b ọn của Cha, Cha s ban cho con ột trái ti can đ đ đối diện với các đối thủ của Cha, và chống lại những điều họ đối chất trái ngược với con. Cha s ban cho con tài h ng biện, s chịu đ ng và sức chống lại những đe dọa của các ẻ bách hại con. ọ chính là những người đã từng bách hại Cha rồi. Cha s ban cho con can đ đ tin tư ng à giữ vững l trường. Con là hạt giống của Cha, và a Gặt đã sẵn sàng, vụ a đã sẵn sàng đ gặt hái. Cha hông hí hạ thời giờ như con đã thấy đó. Cha gặt hái hông ngừng đ nuôi sống nhiều người sắ ch t đói. Này con yêu dấu của Cha, cho nên “con cũng cầ lấy liề lên và gặt đi. a gặt đã đ n và vụ a nơi trần th đã chín i.”1 Con hãy đ cho Cha làm cho trái tim con lớn ạnh, v giờ đây Ðấng Cầ Giữ con s đổ uống con đầy S hông i t và những niề in ư ng. Cha chỉ chờ bầy tỏ s độ lượng với tất c các con, và ti t lộ cho các con bi t về S Phong Ph , S Rộng Lượng và nh hương êu của Cha.
1

Kh 14:15

139

1991

ô nay Cha nói với tất c các con điều này đ Lời Cha được loan truyền rộng rãi từ th hệ này tới th hệ hác. Rồi tới hiên các con là những người đang học, các con s chuy n lại cho con cái của các con. N u con cái của các con nghe và là như lời Cha nói, th t u cuộc đời con cháu của các con t u s sống trong hạnh h c. V y các con hãy uay về với Cha, và tán dương các Công Việc của Cha. Các con hãy suy niệ những Kỳ iệu của Cha.

y 29 tháng 9, 1991 gà ễ ính Thánh Micae:) n bạn. ạn hãy tin nơi tôi.

ỡi người con của hiên Ch a, tôi thương

(Chúa nói:) - Con hãy nghỉ ngơi trong hánh â Cha. Cha là Ch a ban h c lành cho con. Này con ơi, hánh â Cha là nơi an nghỉ của con.

30 tháng 9, 1991 Con d ng lời cảm tạ Danh Ch a về l ng Thương Xót và T nh Thương u của Ch a. Cho dù con ống ở một nơi chốn mà con đang bị v hãm bởi c c người b ch hại, làm chứng gian, và hỉ b ng con, Ch a vẫn giữ cho con ống và đứng vững. Ch a dọn đầ thức ăn t n bàn của con, đồng thời giống như người mẹ dịu hiền nhất, Chính Bàn Tay Chúa nuôi nấng con. i lạ Ch a, in thương ót con. ôi hi con g t ở ngại ngoài ức chịu đựng của con, và nếu hông có Ch a b n cạnh, chắc con cũng ong đời ồi Con muốn c c anh em hã h a thu n t ọn vẹn với nhau.
140

1991

- Cha uốn nói b nh an c ng con! Con hãy ra đi gặ người tôi tớ của Cha.1 Cha là Chúa nh An chứ hông h i là người gây bất hòa, và Cha ban tặng cho con rái i Cha. Con đừng đ người nào bị lừa gạt. Còn ai duy tr ối th hằn uá lâu, Cha s hông ban rái i Cha cho họ nữa, và s r t lại ọi ơn huệ à Cha đã ban cho họ ột cách u ng đại. N u người tôi tớ của Cha hông hợ tác trong t nh thương yêu, và cũng hông ngưng việc gắn bó với tội này, Cha nói cho con hay rằng Cha s r t lại tất c ân huệ của Cha con đừng bao giờ học theo thói của ên chuyên gây chia r . Cha ban cho con Kho áu iệ Nhất, là hó báu hiện còn rất ỏng manh. Con hãy học cách b o vệ Kho áu này. (Sau đó:) - Có hải Ch a i u hông ạ? - Cha-Đây. ỡi con b ọn, con hãy thấ nhuần lấy Cha th con s hông uên Cha được. ấng ữu đang bên con, và s bên con ãi ãi. Con hãy ch c tụng Cha thay cho những người hông bao giờ là . Con hãy bi u lộ Cha ra ột cách tin tư ng mà hông sợ hãi g c . Như v y, hỏa ngục s hông thắng th được. Con hãy chiều n Cha. Ð ng th , con hãy nh n vào ắt Cha và thưa "Lạy Ch a Giêsu, con yêu n Ch a. Ch a là S Sống của con, là nụ cười của con, là hy vọng, là niề vui của con, là ọi s của con. Con ch c tụng Ch a". Nào con hãy đ n à nghỉ ngơi trong rái i Cha, và đ Cha nghỉ trong trái tim con.

1 tháng 10, 1991 Sứ điệ cho nhóm người ia ã ại hành hương - gồm 140 Giáo Dân và 9 Linh Mục - ở Lens. Họ ở lại với tôi một tuần lễ.) - Con hãy nói với họ rằng: Cha ban h c lành cho họ hô nay cũng như hôm qua, và mãi mãi. Các tai hãy m ra đ à nghe. Các trái ti hãy rộng ra đ à đón nh n Lời Cha. ất c các điều à Cha uốn in nơi họ chính là t nh yêu n, lòng trung thành và s chuyên cần cầu nguyện. Chẳng bao lâu nữa Cha s đ n với các con.
1

Sứ điệ cho người nào đó

141

1991

Vào buổi chiều:) Chúa của con ơi, Ch a đã đến và hồi inh linh hồn con, ồi từ đó một nế ống mới h t t iển trong con, v i ng Suối Sự Sống nà h t nguồn từ Chính Thánh Ðiện của Chúa. Chúa ơi, Ch a nhìn vào đứa con của Ch a chứ? ó ống t ở lại! Ch a đã cứu chuộc con. Ch a đã hôi hục lại con người của con, Ch a tỏ a cho con thấ T nh Thương u của Ch a u như vực thẳm ương thơm của Ch a đã thôi mi n con, và V ẹ của Ch a làm cho con lóa mắt vô ngần, hiến con càng b m ch t vào Ch a. ng h n Từ và Quảng ại của Ch a đã khai nguồn một gi ng uối t ong con. Ch c tụng Danh Ch a mãi muôn đời ọi ắc d n được ch c h c trong Chúa và cuối cùng tất cả c c d n tộc có ngà hiệ nhất n n một với nhau và đồng thanh cất tiếng: "Ch c tụng gài là ấng nh n danh Ch a mà đến " hững cơn mưa làm cho t i đất nẩ t ồi thế nào, th một i ng Suối1 từ Th nh iện Ch a chả a để dẫn thủ vào c c đô thị2 cũng như v .

2 tháng 10, 1991 (Cho những người ia ã ại hành hương:) nh An c ng các con. Con hãy bi n ngày này thành ngày của niề vui t lâu nữa ơn cứu rỗi của Cha s đ n, nên các con hãy chu n bị ti nh n Cha. Ngoài các con là những người Cha đã t họ lại dưới anh Cha, còn những người hác nữa Cha cũng s t họ lại. Con hãy nhắc các con cái Cha suy niệ câu này: "Ðấng ạo óa của ngươi là Vị ôn Phu của ngươi. anh Ngài là Đức Giavê là hiên Ch a các Đạo inh"3.
Ch a Th nh Thần inh hồn ch ng ta 3 Is 54:5
1 2

142

1991

Nay

ọi người hãy gọi Cha là Vị ôn Phu.

Các con hãy cầu nguyện cho hòa b nh th giới. Các con hãy cầu nguyện theo ý định của Ch ng a.

3 tháng 10, 1991 (T ong hi cùng với c c người hành hương Ch a i u nói với tôi t ong nội t m:) ia ã ại tham dự Th nh ễ,

“Cha đã gửi các bạn hữu Cha đ n với con.”

4 tháng 10, 1991 (Cho những người ia ã ại hành hương:) - Con hãy nương d a vào Cha, hãy dâng lên Cha ọi lo lắng của con, hãy gom tất c lại à th y vào trong hánh â Cha, và Cha s là tiêu tan đi tất c . Các con hãy ch c tụng Cha như Cha ch c h c cho các con. Các con hãy yêu n Cha như Cha thương yêu các con. ỡi các con là loài thụ tạo! Các con hãy nh n thức r rằng tất c những điều Cha in nơi các con là hãy đá lại bằng tình yêu n! Cha ban cho các con hạnh h c trường cửu. o đó, các con hãy tín thác vào Cha hô nay cũng như ọi ngày. Các con hãy đ n c lấy nước từ Các Gi ng Nước của rái i Cha, và Cha s đổ đầy vào lòng các con, cùng hoác lên người các con Vẻ Lộng Lẫy của Cha. Cha bi t những gian hổ của các con và s nghèo hổ c ng c c của các con. Cho nên các con đừng ngại đ n c ng Cha với c hiện thân của các con vào l c này. - C nh khó nghèo làm Cha say mê – Các con hãy chào đón Cha như Cha đón nh n các con. o Các con hãy lên đường ra đi nh An đ là chứng nhân cho Ðấng thương yêu các con hơn bất cứ người nào hác. Các con hãy làm chứng nhân cho Ðấng đã ban cho các con hánh â Ngài.
143

1991

5 tháng 10, 1991 (Cho những người hành hương ia ã ại:) nh An c ng các con. Các con hãy chỉnh đốn lại Nhà của Cha. o Cha sai các con đi như các chiên con giữa đàn sói. h nhưng các con đừng sợ. ấng ữu c ng các con. o Các con hãy sửa sang lại Nhà Cha bằng đời sống nhiệt thành đối với hánh â Cha và rái i Vẹn Sạch của hánh ẫu các con. Cha ban h c lành cho tất c các con, cùng in trên trán các con Sinh Khí nh hương êu của Cha. -

7 tháng 10, 1991 Con muốn dùng mọi ự con có để hục vụ Vinh Quang Chúa. Con chẳng có chi nhiều. à thực a con gần như hông có chi hết, v con thiếu thốn, nghèo hó, ếu đuối, và ất là tồi tệ. Tu nhi n nếu con có được bất cứ ự g , th lạ Ch a, in gài hãy chấ nh n. - Việc Cha gần gũi1 bên con đã là sáng lên ngọn lửa trong con và đã cứu được con, cùng với những người hác. o Cha uốn nh n lấy ý t do của con. Con hãy dâng nh con cho Cha, và Cha s là nên các giòng song ch y ra từ nơi con. Cha cần s nghèo hó chân th t đ là cho các Công Việc của Cha được tỏ hiện ra. Cha s cấ dưỡng cho linh hồn con, v con là hôn thê của Cha. Vassula ơi, thành đô của các con đầy ác người ch t, và i hôi thối của thây người ông lên tới t n rời Cao. Ch ng đang là thối rữa hàng triệu người. Các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện cho hòa b nh, cho t nh thương yêu, tin tư ng và hiệ nhất. Ðấng hánh đau hổ về điều h i tới và buồn hiền hôn t . Cha h i đ Cánh ay Cha giáng uống th hệ gian ác này. Con gái ơi, vì Cha con hãy đón nh n hánh Giá iệ Nhất của Cha, và ang đ n ọi nơi trên th giới. Con hãy đi từ uốc gia này tới uốc gia hác đ nói cho những người từng êu gọi hiệ nhất - à chẳng bao giờ ngừng là điều trái ngược, sống nghịch với những lời nh hô hào – nói
1

Sự th n m t của gài

144

1991

cho họ bi t rằng s chia r của họ đã tách l a Trái Tim Cha ra hỏi tâ hồn họ. Con hãy hét to lên. Và cuối c ng i ng Cha s há tan s câ đi c của họ. Cha với con trong c nh cô độc này. Cho nên con đừng sợ. Cha đã ủy thác cho con h Giá của Cha. h Gía này s thánh hóa con và cứu chuộc con. V y con hãy vác với tâm tình yêu n và hiê tốn. Con hãy cầu h n anh Cha hông ngừng. Này con của cha, sứ vụ của con là là chứng cho Ch a Tình Yêu và bi u dương S hánh hiện của Cha ra trong s vắng bóng t nh yêu n, và thi u lòng trung thành của họ. Con cứ ạnh bạo ti n thẳng về hía trước, và hãy tr nên i ng Vang Vọng của Cha. Con hãy là chứng nhân trong niề vui ừng, và tinh thần hăng say, hãy là chứng nhân với tất c lòng yêu n dành cho Ch a Tình Yêu. ất cứ hi nào ẻ th uấy há con, con hãy vui lên! ãy dâng các v t thương tâ hồn của con lên Cha, Cha l tức oa dịu cho con. ỗi lần con ngước ắt lên t i Cha, th rái i Giầu Lòng hương Xót của Cha s hông chối từ con. Con là người à Cha đã nh n là con, đã nâng con lên và nuôi nấng con. V y con đừng sợ người đời. ọ hông th hủy diệt được con. Chẳng bao lâu nữa, Cha s gi i thoát con. Ðồng thời, hãy vác h Gía iệ Nhất của Cha tới ọi nơi đ làm vinh danh Cha. Con hãy tr nên người b o vệ và h y b o vệ cho Chân Lý và Giáo ội uy Có ột à chính Cha đã thi t l . Con hãy đ n với ọi dân tộc và giới thiệu con với họ. ãy nói với họ rằng: Cha uốn An nh và ột Giáo ội dưới hánh anh Cha. Hãy nói với họ rằng: những ai vẫn ưng nh là người công chính nhưng lại duy tr s chia r , người đó s h i ăn hoa trái à họ gieo trồng, và s bị hủy diệt. Con cũng nói với họ rằng Cha th c s gớ gh t những tâ hồn hông thành th c bi t bao. Vẻ trinh trọng cũng như các bài gi ng của họ là Cha chán ngấy. Con hãy nói với họ là Cha s ngo nh ặt đi trước tính iêu căng và hắt he của họ như th nào. S hán đoán của họ e ra có vẻ cao thượng và thu h t được người đời, nhưng th c ra lại hông hợ với Cha. Cha hông th ch c ừng ột Giáo ội đang ch t và gần như thối rữa. Con cứ nói với những người uốn nghe rằng n u như hông hạ thấ giọng uống,th s hông bao giờ nghe được i ng Cha ọ nên thấ giọng uống th ới có th bắt đầu nghe được i ng Cha, và như v y là làm theo Ý Cha. Cha là Đấng uy Nhất. V y à từng người
145

1991

trong số họ lại t tạo nên ột Đức Kitô cho riêng nh. Cha là Ðầu của hân h Cha, à sao Cha chỉ thấy các đầu của họ, chứ hông thấy Ðầu của Cha. Con hãy nói với họ là hãy hạ thấ đầu nh uống, rồi s thấy được Ðầu của Cha. Con hãy nói với họ hãy t hạ thấ nh uống đ Cha có th nâng họ lên c ng Cha. o Này con của Cha, con đừng đ họ là con h i hi sợ. Con hãy iên nhẫn như Cha hằng kiên tr . Con hãy th n trọng bằng cách luôn lại bên Cha. Con nhớ đeo đồ rang Sức1 của Cha đ con có th trung thành với Cha. Các điều này s luôn nhắc cho con nhớ về Cha. Con hãy cầu nguyện. ân Nương của Cha ơi, hãy cầu nguyện với Vị ôn Phu của con, và cuối c ng Cha s tư ng thư ng cho con. Con hãy vinh danh Cha. Cha nói cho con hay s hó nhọc và hy sinh của con s hông tr nên vô ích. Con hãy nói với ọi người rằng Cha s củng cố Nước Cha trong c nh nghèo khó. Riêng với những ai dành thời giờ đ nghe hần Khí Cha, các con hãy tôn thờ Cha và th c thi Cha. Linh ồn Cha vui sướng với các linh hồn này. Con gái ơi, Cha thương yêu con bất t nh trạng hốn hổ của con. Con hãy đ cho Cha ti tục các Công Việc của Cha nơi con, hãy thích ứng với Cha như Cha thích ứng với con, như v y s iện iện của Cha ới được c nh n qua con. Và nhờ con, Cha s đưa th hệ này đ n hiệ nhất. Con hãy tin tư ng, v Cha cung con. n ín của Cha được in trên trán con. Với n ín này, với Ân Sủng này, Vương uốc của Cha dưới đất s được thi t l như Cha mong uốn. Con hãy nh n lấy nh An của Cha, và hãy nhớ Cha luôn với con. Nào, con hãy ti n vào trong các hương ích của Cha.

13 tháng 10, 1991 Chúa của con, không có ai ở trong trái tim con ngoài Chúa ra. Ch a ửa ai cho con dần dần. Ch a đã chiếm được t i tim con và ban uống con hết h c lành nà tới h c lành khác. V giờ đ hải chăng con đang làm theo Ý Chúa? Con có ở gần Ch a và bước đi theo Chúa không?
1

ồm: th

gi , c c đinh và mạo gai

146

1991

Con có gi đỡ người ống b n con theo hả năng m nh không? Con có tu n giữ c c iới ăn của Ch a hông? Phải chăng con vẫn c n vui hưởng đ c n của Ch a? - Con hãy học cách nương t a vào Cha. Con gái ơi, con có vui lòng ti tục vác h Giá Cha đã dành cho con không? - Con vui l ng tiế tục, bao l u con hông lạc mất Ch a và được ở với Ch a, được hiệ nhất và t ở n n một với Chúa - Con có hi u điều này có nghĩa là g , và nó đòi hỏi những gì không? inh, chịu nhục nhã, hi m tốn, óa bỏ mình, u thương, tin tưởng, h vọng, ngoan ngoãn, từ bỏ m nh, cầu ngu ện, cầu ngu ện và cầu ngu ện, i n t m, m hối, hắc hổ, chịu đau hổ, ăn cha , tín th c vào Ch a hải hông ạ? và tinh thần tha thứ nữa. - Con nói đung lắ . Có điều là chỉ bi t những điều này à thôi th chưa đủ. Con uốn duy tr s ưu đãi của Cha h i hông V y con hãy đe th c hành tất c những điều con vừa nêu ra trên đây. Vương uốc trên rời giống như chi c c thắng gi i, ai chi được chi c c này s lấy là trân i. Cũng v y, Vương uốc trên rời s được ban cho những ai trong tay ang nhiều hoa trái tốt tươi, và như v y hỡi Vassula con ơi, Cha uốn tái thi t Giáo ội Cha bằng các nhân đức con vừa nói đ n. N u con c ng bước đi với Cha, con s hông bị lạc. Con đừng đ ắt nh n sang trái hay sang h i, như Cha đã nói với các tông đồ “đừng chào ai dọc đường.”1 N u con uốn hục vụ Cha như con nói, con cần h i đi theo Cha đ vinh danh Cha ua hánh Giá òa nh, êu hương và iệ Nhất. Con đừng sửng sốt nh n vào các thánh giá hác à Cha đặt trên đường con đi, v tất c đều từ Cha à đ n. Con hãy là vinh danh Cha. Bàn ăn của con luôn đầy đủ, và chén uống của con cũng luôn đầy tràn. V y con đừng hàn nàn vô ích. hỉnh tho ng Cha s thă dò con và thử thách tình yêu n của con đối với Cha, đ củng cố con về ặt tinh thần. Con đừng lê t t đôi chân theo sau Cha, à hãy bước theo chân Cha với lòng thanh th n, hãy nghỉ ngơi trong Cha hi con ệt ỏi, và cũng đ Cha nghỉ trong con hi Cha c thấy ỏi ệt. o Giờ đây con hãy lắng nghe Ðấng hánh của con. Con đừng đ bất cứ luồng gió nào thổi trên đường con đi có th đ y lui con. Con hãy gắn bó với Cha và con s hông bị tách rời hỏi Cha. Con gái ơi, con hãy là
1

Lc 10:4

147

1991

hong h Giáo ội Cha bằng tất c s hông i t à Cha đã ban cho con. Con hãy nói với họ rằng rái i của Ch a là nguồn êu hương sâu như V c hẳ . h à chưa có ai hoàn toàn nh n thức được chi u sâu cũng như tầ ức hong h của rái i Cha. Con gái yêu ơi, Cha bi t con y u đuối, v y con thi u nguồn trợ l c h i không? Con hãy tin tư ng nơi Cha, hãy tin vào Cha, và hãy là h n ánh h nh nh iệ Nhất này. Con đừng như những người cố chấ trong việc cứ t bi n mình tr nên hác biệt dưới hánh anh Cha, cũng đừng như những người tỏ vẻ uan tâ đ n iệ Nhất, nhưng th c ra chỉ bằng lời nói xuông, chẳng đạt được g ngoài việc là Ch a Cha nổi gi n. C Ch a Cha và Cha đều gớ gh t các cuộc tranh lu n của họ, tất c đều ngược lại với những g họ nghĩ. L c này hông có g ngăn c n Cha êu lên với những người có th uyền này rằng "Các con hãy bước uống! Hãy bước uống hỏi ngai của các con, và ong rằng chi c v y che ắt các con s rơi uống, đ các con thấy được những hoang tàn à chính các con đã gây nên cho Nhà Cha Các con đã cướ đoạt hánh Ðiện Cha và ọi thứ trong hánh Ðiện này! Các con đã bẻ gẫy g y Chủ Chăn hông h i ra là hai, nhưng là thành nhiều h c nhỏ! h nhưng hôm nay, các con hãy ắt ra à nh n e Các con hãy ti tục ắt ra, và các con ới bi t đượcác s nghèo hó, áo v i thô, chân không. Các con hãy ti tục ắt ra, rồi với ột cái nh n thôi, các con ới hi u rái i Cha như th nào". o Cha có th chỉ cần nói ra ột lời trong các cuộc hội nghị của họ, và với ột lời đơn gi n thôi hiệ nhất lại Giáo ội Cha . h nhưng vinh uang của rời Cao th được ban cho Cha qua S Nghèo Khó, s c ng hổ và qua những người à họ cho là đáng hinh bỉ. Nhà Cha s được tr ng tu lại b i những người a lạ, v trong những người này Cha s ý thác lòng nhiệt thành và trung tín. h rồi, các ho lẫ của các con s lại được đổ đầy, và các th ng chứa của các con s đầy trào rượu ới của Cha. N u các con nói các con yêu n Cha và sống dưới anh Cha, v y th v hánh anh Cha, v nh êu của Cha Các con hãy hiệ nhất các Giáo ội Cha lại. Người Kitô ữu đích th c là người Kitô ữu chân chính ngay t trong thâm tâm nh, và iệ Nhất đích th c h i là đang và s trong tâ hồn. iệ Nhất s hông nằ trong văn t à hệ tại tinh thần. Con gái yêu ơi, n u con yêu n Cha như con nói, th hãy ô lấy hánh Giá Cha đã ban cho con, và chân con s hông vấ ngã. Không có g trên th giới này so sánh với h Giá của Cha được. Con đừng bao giờ đ ắt con rời hỏi ắt Cha. ỡi học trò của cha, nào con hãy theo Cha...
148

1991

Sau đó tại hà tù St angewa , nước Anh) - Này vassula con ơi, Cha cầu nguyện c ng Ch a Cha cho con. Cha là Ch a Giêsu đây. Con hãy t trung vào điều đã được ấn định cho con. Giờ đây hãy vi t 1 nh an c ng các con. Cha đã nghe thấy các con gọi Cha là "Cha"! Là Cha Đây. Các con có uốn tr về hông Cha s hông chấ tội các con nữa đâu, vì Cha là Ðấng Vô C ng hương Xót. Cha cũng s hông tuyên án các con. Cha đang uốn t chi lấy trái ti các con. Cha cần t nh yêu n. Cha khao khát tình n yêu. Môi Cha hóa nên hô nẻ v thi u vắng t nh yêu. Cha đã uy t hông nh n đ n uá hứ của các con nữa. Cha chỉ uan tâ đ n giây h t hiện tại này thôi. Nữ Vương hiên Ðàng2 đang bên Cha. rong ọi người nữ, Nữ Vương đang hông ngừng cầu nguyện cho các con hơn c các chức b c uyền Cao, các b c Cai u n, các Ngai òa, các b c có Uy uyền và các hiên hần, cũng như hơn c bất cứ ột v t thụ tạo nào hác. Cho nên, các con hãy chào ừng ẹ trong lời cầu nguyện của các con. ãy vinh danh ẹ như Cha vinh danh hánh ẫu. ất c các con đã chịu h rửa trong Cha. o đó, giữa các anh em với nhau hông nên có bất cứ hân biệt nào c . Giá như các con hi u được những g Cha s ban tặng cho các con hô nay, các con s hông ngần ngại dâng hi n Cha trái ti các con, và sẵn sàng từ bỏ nh. Các con hãy tr về với Cha và đừng sợ hãi. Ðấng đang nói chuyện với các con l c này là ạn Ðồng ành hánh hiện của các con, là Ðấng yêu các con nhất. Các con hãy tin tư ng vào nh hương êu của Cha, hãy quan tâm và suy niệ đ n Cuộc Khổ của Cha. Các con hãy dâng lên Cha trái tim các con, và Cha s bi n nó thành hu vườn có hương thơ tinh diệu nhất, là nơi à Cha, Đấng inh Vương của các con, có th nghỉ ngơi. Con hãy đ cho Cha bi n trái ti các con tr nên ài S n của Cha, và các con s sống. Các con đừng trái ti của uay ặt đi hỏi Cha. Các con đừng tỏ thái độ a lạ với Cha nữa. Các con hãy nói chuyện với Cha ột cách t nhiên. Cha đang lắng nghe. Cha ời tất c các con hãy suy niệ những lời này
1 2

Sứ iệ cho c c người tù ức ẹ

149

1991

- hãy lấy t nh yêu đá tr s dữ - hãy noi gương bắt chước Cha và các con hãy nhớ: Cha luôn với các con. Các con đừng bao giờ, nhớ đừng bao giờ uên điều này. Cha ban h c lành cho ỗi người các con, và in trên trán các con Sinh Khí Tình Yêu Cha. Giêsu Kitô Con êu ấu hiên Ch a và là Ðấng Cứu h .

14 tháng 10, 1991 - Có hải Ch a hông ạ? - Cha đây. Con hãy rao gi ng in ừng với t nh yêu n Ch a Tình Yêu. Này con của Cha, con hãy gắn bó với Cha. Con hãy phó dâng ọi s cho Cha, và hãy đ Cha tr thành vị Linh ướng inh hần của con, hầu hướng dẫn con với những huấn dụ về việc hiệ nhất lại các Giáo ội của Cha. Con h i tr nên ột dấu chỉ cho họ và như th họ s bi t rằng: Cha là ột, nên các con cũng nên ột như Ch ng a là ột. hánh Kinh s được hoàn tất, v lời Cầu Nguyện y của Cha với Ch a Cha s nên trọn. Cha trong con, nên các con đừng sợ. - Ch a ơi, đ là lời đầ hứa hẹn

- ỡi con b ọn, sứ vụ của con là đe dân Cha tr về dưới ột Danh Xưng, là anh hánh Cha, và c ng bẻ bánh chung với nhau. Con không cần h i lo lắng, chỉ cần cố gắng h t sức con, hần còn lại Cha s là . Cha cần tâ hồn hiê tốn của con đ hoàn tất các Công Việc của Cha trong con, và như th con ới hơi bày ọi s ra được. o h hệ hông có niề tin của con là th hệ đã là áu Cha đổ ra uá nhiều, s hước từ con. h nhưng Vassula của Cha ơi, Cha s gi con đứng vững, bất những v t thương à th hệ gian ác này bắt con h i gánh chịu cho d có dữ dằn đ n ức nào. Ơn trợ gi s ban uống cho con từ trên cao. Cha đã gi ng dạy con và những người hác rồi, nên các con đừng ngưng lại đó, à hãy hổ bi n các Lời Cha ạy ỗ nơi công cộng cũng như tại nhà các con. Cha bi t các con là những người y u đuối như th nào, nhưng Cha cũng bi t những g Cha đã chọn.
150

1991

- Ch a ơi, con cảm thấ mãn ngu ện hi biết ằng ch ng con ồi được hiệ nhất, m c dù chưa ai biết đích thực bằng c ch nào. C c t ở ngại th qu nhiều và ự l hai lại còn hức tạ hơn nữa, như Ch a đã nói: “g Chủ Chăn bị gẫ hông hải thành hai mà là thành nhiều h c.” ồng thời hiệm Thể Ch a th bị xâu x , t t t ẹo và t liệt. Ch a bảo tất cả ch ng con cúi m nh uống. C i m nh uống bằng c ch nào? Cần hải làm những g? u là bước thứ nhất cần hải bước? hư con đ là tín đồ Chính Thống ạ và con đang chia mọi ự với c c anh em Công i o ôma, và con hông h n biệt con dưới Danh Ch a hi con ở với họ. C c anh chị em nà cũng hông đối ử h c biệt ch t nào với con. Con cũng biết ằng nhiều người t ong ố họ đã đi đến c c nhà thờ Chính Thống ạ ho c Chính Thống ga... - Này con của Cha, con cứ thẳng thắn nói ti đi!

ạ Ch a, in ban cho con biết dùng c c từ ngữ cho đ ng. nói:... là họ hông được h c ng nhau chia sẻ Thánh h Ch a.

- Vâng đ ng v . Thục tế là họ hông được h , cho dù là các Phép Bí Tích hai bên giống như nhau. V mà ch ng con, những người Chính Thống i o th được h cùng chia Th nh Thể Ch a. T ong hi đó con đ , con được họ cho biết là con đã bị t h thông công v đã đi hà Thờ Công i o ôma. Con bị cả hai b n làm hổ, con đang có linh mục giải tội là người Công i o ôma. Ch a i u của con ơi Chính Ch a đã chứng iến tất cả ự iện nà ồi mà! th nào đi nữa, có ngày họ s c ng nhau bẻ bánh nơi ột bàn thờ, và hông còn ai ngăn c n các con cái Cha đ n với Cha. S hông còn ai hỏi họ " ạn có h i là người Chính hống Giáo hông "1 Cái háo đài họ d ng ra nhằ hân cách các con đã bị Cha lên án rồi. ất c các con là anh chị e với nhau trong Cha. Đây là điều con hãy nói ra đ họ tin tư ng, và hãy thuy t hục họ th c hiện. o Còn đối với những người cố t nh duy tr s chia r trong th c th lẫn tinh thần, những người t bi n nh thành hác biệt dưới hánh anh Cha, th Cha nói với họ như Cha đã nói với Giáo ội Sardis:2 rước ắt th gian các ngươi được cho là đang sống, nhưng trước ắt Ðấng ạo óa ột diều hiển nhi n là c c linh mục Chính Thống ga và ạ có qu ền hỏi người muốn ước lễ “thuộc về” i o ội m nh ha chăng. C c ngài tù chối hông cho người Công i o oma ước lễ dù c c bí tích hai b n đều như nhau. 2 Kh 3
1

151

1991

th các ngươi coi như đã ch t. Các ngươi hãy hồi sinh ch t g đó còn ót lại, còn hông th ngay ch t còn lại đó cũng ch t đi th t nhanh. Và bất cứ đâu có ác ch t, nơi đó có loài ền ền bu lại. Các con hãy hiệ nhất, hãy hợ lại với nhau! Hãy cùng với nhau h n cầu anh Cha ãy cùng với nhau thánh hi n nh và áu Cha Các con đừng bách hại Ðạo Các con hãy hiê tốn và c i nh uống đ có th hiệ nhất và là vinh danh Cha. Các con nói về hần Khí, nhưng lại hông hành động theo hần Khí. Các con nói về Ðạo, nhưng các con lại đứng hàng đầu đ c n tr Ðạo Các con hi u về Cha th t là ít ỏi uá... Các con nại đ n anh Cha, v y à các con lại gi t các con cái của Cha giữa nơi thánh điện và bàn thờ. Cha nói th t với các con: trong Ngày Phán X t, các con s h i tr lời về ọi s việc này. Các con có th đối diện với Cha và thành th c nói rằng "Con đã là hòa với các anh e con rồi" đ ng th hông Các con có th thành th c nói "Con hông t là hác biệt con với các anh e hác dưới hánh anh Ch a. Con đã đối ử b nh đẳng với họ" có h i hông Khi các con tr nh bày c nh ngộ của các con với Cha, l c đó Cha s nói thẳng vào ặt các con rằng "Ngươi hãy o đi. Ngươi đã hông đối ử b nh đẳng với các anh chị e ngươi. Ngươi tàn sát Thánh h a ỗi ngày. V y đâu là thành tích của ngươi Khi a ây d ng, th ngươi lại đạ đổ. Khi a tái hợ th ngươi lại ly tán. Khi Ta hiệ nhất th ngươi lại chia r " D th nào đi nữa, n u ngày hô nay các con đ n với Cha với hiện thân của chính các con hiện giờ, Cha có th chữa lành các con. Cha có th bi n đổi các con, và các con s vinh danh Cha. " ội nghiệ cho người hụ nữ ang thai hay đang cho con b vào Ngày a đ n " Con hãy ghi ch uống:1 th t hốn cho những người à a chỉ thấy cuộn nh trong tội ác như ang thai theo nh, và những người t cho nh là khôn ngoan theo đường lối riêng của nh. Có lời nói rằng: ngay giữa lớ người như các ngươi s uất hiện những người chị bi t rêu rao Chân Lý ngoài ôi iệng đ dụ dỗ các ôn đồ ch y theo mình.2 Cha đang lớn ti ng êu gào, nhằ phá tan đi s câ đi c của các con đ cứu vớt các con. Cho nên n u Cha có u trách các con, th cũng là do nh hương êu của Cha dành cho các con. Có điều Cha nói th t với các con: s đ n ột ngày Cha t họ tất c các hần tử bị hân r trong Thân h Cha lại thành ột cộng đoàn.
1 2

Ch a i u muốn cắt nghĩa c u nà t ong uca 21:23 (Cv 20:30).

152

1991

o Hỡi các bạn hữu1 của Cha, các con đừng khóc! Các con là những người yêu n Cha, hãy chịu đ ng điều Cha đang chịu đ ng. V y, các con hãy an ủi Cha và tin tư ng vào Cha. Các con s đạt được các thành u lớn lao dưới Danh Cha. Các con hãy tỏ lòng hoan dung như Cha từng khoan dung. Cha đã từng bị đói, bị hát và các con đã đ n gi Cha. Các con hãy ti tục các việc tốt lành của nh, và Cha s tư ng thư ng cho các con. Cha nói th t với các con: các con hông cô đơn v có Cha với các con. Các con hãy hiệ nhất trong Cha và sống trong b nh an. Các con là h u duệ của òng áu Cha và là những người thừa Vương uốc Cha. Các con hãy nói với họ rằng rái i Ch a là Nguồn hương êu, và â Đi của Lề Lu t được đặt căn b n trên nh êu hương. Các con hãy nói với dân Cha rằng: Cha hông uốn có những người u n lý như th trong Nhà Cha. ọ s hông th được coi là người công chính trong Ngày của Cha, b i v chính họ đã ỹ nghệ hóa Nhà Cha. Cha đã ban cho các con hần Khí Cha đ hần Khí Cha sống trong các con. Nhờ th , hần Khí s tỏ cho các con bi t rằng: Giáo ội Cha s được tái thi t ngay trong lòng các con và các con hãy nh n nh n ọi người là anh em trong tâm hồn các con. Này hỡi anh e , chẳng l Cha lại h i chịu đau hổ thêm ột a nữa như Cha đã từng chịu từ nă này ua nă hác hay sao? Hay lần này các con s đ Cha được nghỉ ngơi Cha lại h i uống Ch n chia r của các con ột a nữa hay sao? Ph i chăng các con đ hân h Cha nghỉ ngơi ua việc các con s thống nhất Lễ Phục Sinh vì Danh Cha?2 ỡi những người anh e , bằng việc thống nhất ngày Lễ Phục Sinh, các con s là nhẹ bớt đi s đau đớn của Cha, và các con s vui ừng trong Cha cũng như Cha vui ừng trong các con. Rồi Cha s điều chỉnh lại cách nh n của nhiều người. " ỡi Ðấng yêu dấu ỡi Ðấng ạo óa của con ỡi Đức Lang Quân của con, Ngài đã tỏ ra cho con những điều à hông bàn tay loài người nào có th th c hiện được " Ðây là những g các con s êu lên nhân anh Cha, ột hi cách nh n của các con đã được sửa đổi. - và Cha s đ n với các con3 Ch a i u nói với những người thực t m u mến gài và hoạt gộng với l ng ch n thành đich thực c c gi o hội là ạn của gài 2 hi nói những lời nà , Ch a i u nói với giọng của mộtnạn nh n. gài mệt mỏi nài nỉ chẳng h c g gài là người tù thuộc vào ch ng ta. Th t giống như người tù đi lết a cửa căn h ng tù và từ đó mà hỏi người cai tù m nh c n hải chịu n nà bao l u nũa mới đường tự do. 3 Ch a i u nói điều với tư c ch là ấng inh Vương đầ u nghi.
1

153

1991

Cha nghiê chỉnh nói với các con: các con hãy triệu t và ui tụ ọi người ch ng con lại, và lần này hãy lắng nghe ti ng Chủ Chăn của các con Cha s dẫn các con theo đường lối các con h i đi. Con hãy gửi Sứ Ðiệ của Cha tới ọi iền trên trái đất. Con gái ơi, con hãy can đ lên, hãy ỉ cười hi Cha ỉ cười. Cha luôn với con đ hướng dẫn bước chân con tới hiên Ðường.

17 tháng 10, 1991 (Sứ điệ được ban cho những thợ g t được Thi n Ch a tu ển chọn ở in cuốn ch nà .) ỹ để

- Cha ban cho tất c các con nh An và h c lành của Cha. Cha với các con đ b o vệ việc là của các con dưới Danh Cha, và Cha chúc lành cho công việc đó, v đây là công việc đã được sắ cho tất c các con đ vinh danh Cha. Cha đ n vào thời buổi đói hát đ cho các con ăn no thỏa anna trên rời, đ các con hông bị huỷ diệt. Cha s hông bao giờ bỏ rơi các con. Ch a nh êu s tr lại với tư cách là Ch a Tình Yêu. ( ức ẹ cũng ban cho họ ứ điệ :)

- Giáo ội s hồi sinh. Vinh danh hiên Ch a. ẹ là Nữ Vương hiên Ðàng, là ẹ các con, và ẹ ch c lành cho các con. Các con hãy cầu nguyện cho hòa b nh. Các con hãy cầu nguyện cho đức tin, cho t nh thương yêu và hiệ nhất. Các con hãy cầu nguyện cho tất c các con cái ẹ được ơn tr lại. ẹ uốn ọi người đều được cứu rỗi. Công Việc của Ánh Sáng hiên Ch a hông th bị che dấu ãi.1 Đó là lý do ẹ chọn các con đ tr nên các người thợ gặt. ẹ yêu n tất c các con với ột t nh thương yêu lớn lao, và cá ơn các con v đã dâng hi n cho ẹ những cuốn sách của
ý do là tại c c t ở ngại do Satan g Th nh T m Ch a
1

a để ngăn ch n việc loan t u ền c c ứ điệ của

154

1991

Chúa. ỡi những người con b ọn của ẹ, các con hãy tin tư ng. Ch a c ng các con. Các con hãy đi theo Ngài. Các con hãy tin tư ng v ẹ với các con. Các con hãy đ n!

20 tháng 10, 1991 (Sứ điệ của Th nh T m Ch a cho nước ỉ. Sứ điệ nà đọc tại hội t ường th nh icae của học viện D ng T n1 ở u elle , ngà 2 -10-1991.) - L y Chúa của con, xin Ch a ở cùng con. - Con hãy tin tư ng v ấng ữu đang c ng con. Này Vassula con của Cha, con hãy nói với họ điều này d cho nhiều người đã uên hánh Tâm Cha, Cha vẫn hông bao giờ uên họ. Cha đã êu gọi họ đ n t họ đây đ c ng nhau cầu nguyện. Cha hao hát các con cái Cha hiệ nhất với nhau. Cha hao hát toàn th Giáo ội Cha hiệ nhất. Còn những người cố chấ duy tr t nh trạng chia r th họ đã t tách rời rái i Cha ra hỏi tâ hồn họ rồi. Các con hãy nh n thức ra s chia r của các con trầ trọng đ n ức nào, cũng như lời ời gọi của Cha cấ bách ra sao, và nhất là tầ uan trọng của lời Cha yêu cầu. Cha cần tấ lòng các con đ hiệ nhất các con và tái thi t Giáo ội của Cha, ột Giáo ội hiệ nhất nên ột ngay trong lòng các con. ất c điều Cha xin là t nh thương yêu đ há tan hàng rào chia r của các con. Các con hãy cầu nguyện. Các con là những người đã dâng nh cho Cha và t hiệ tâ hồn với hánh â Cha hầu đạt đ n s hiệ nhất các Giáo ội của Cha. Cha là Ch a ban h c lành cho ỗi người các con và đ lại trên trán các con Sinh Khí Tình Yêu Cha. Cha là Ch a Giêsu thương yêu các con.

21 tháng 10, 1991 i lạ Ch a, ng Thương Xót Ch a thở vào t ong con, và làm h t inh Thần hí ống động t ong con, nga chính tại t ọng t m của nơi gài trú ngụ. Ch a ơi, đó chính là ời Ch a, Chính là ời chữa lành mọi ự và đã chữa lành con.
1

hóm ấn lo t c c Cuốn ằng Anh gữ và dành một cuốn d ng ính

ẹ Th nh của ch ng ta

155

1991

Và Thiên Chúa vô hình b ng nhi n t ở n n hữu h nh với con. Và đôi mắt mù mờ của con đã nh n thấ một tia Ánh Sáng, một cột ửa S ng ực ỡ dẫn con đi từng bước tới Thi n àng. Thần Tối Tăm đã giam hãm con và làm làm cho linh hồn con run ợ, nhưng đã bị chế ngự bởi Sao ai, và linh hồn con được ban iềm Vọng, T nh u, và nh An cùng với nguồn an ủi lớn lao, bởi v con biết ằng, Ch a T nh u và Chính ấng giầu ng Thương Xót luôn là ạn ồng ành Th nh Thiện của con t ong cuộc hành t nh t n đường đời của con. - Này con yêu dấu của Cha, Ch a nh êu với con, nên không có uyền l c dưới â hủ nào có kh năng tách rời con ra hỏi Cha. Con hãy bước đi trong Ánh Sáng của Cha và luôn luôn duy tr s hiệ nhất với Cha.

22 tháng 10, 1991 Ch a i u, xin Ch a m c cho con o hi m tốn,t ong ạch, và cho con biết tu n giữ iới u t của Chúa, bởi v điều nà làm vui l ng Ch a Cha. nh An c ng con. Đ đạt được như th , Cha khuyên con: hãy nên giống như người thu thu , b i v nhiều người trong các con chỉ lo t án người chung uanh à uên ất rằng: ới hô ua, chính nh còn bị t t ng trong c ng ột bóng tối s ch t. Các con đừng nói " ôi đã dọn dẹ nhà cửa sạch s và đã chu n bị đón Ch a. Ngài có th đ n với tôi bất cứ l c nào, tôi đều sẵn sàng ti đón Ngài. ôi hông như các người hàng ó , họ hông ăn chay, hông cầu nguyện, và còn đang ti tục sống đời gian ác." Cha nói cho các con hay các con hãy nhìn vào b n thân mình đi. iệng lưỡi các con t lên án các con rồi đó. Các con hãy chữa lành cho nh trước đã, và đừng vội t án người hác là người hông hân biệt được h i trái. Con hãy đ n với Cha như người thu thu kia và in Cha thương ót đ n b n thân nh là ẻ có
156

1991

tội,1 vì th c ra tất c các con đều là người hướng chiều về đàng tội lỗi. ỡi con là đền thờ của Cha! Con hãy trỗi dạy và hụng s Cha là hiên Ch a của con, ua việc gi đỡ bà góa hụ. 2 Là như v y là con đang hục vụ Cha đó. Giờ đây con hãy lên đường trong nh An. Cha với con. - Vinh danh Thiên Chúa.

24 tháng 10, 1991 Ch a ơi, xin cho con được hụng ự Ch a. là điều b giờ con mắc nợ Ch a. Ch a hiển danh với ng Thương Xót của Ch a, và con biết ằng nếu con gắn bó với vào Chúa, Ch a chẳng hi nào đẩ con a. Con biết Ch a cứu vớt con. "Con chỉ cần mở miệng là Chúa nuôi con no đầy"3 Xin Ch a nuôi con bằng anna của Ch a.4 - Con hãy lại trong nguồn ân sủng của Cha. Cha hông h i là hiên Ch a thi u lòng trắc n. rái i Cha đầy Lòng hương C , và Cha cho h con được chạ đ n Cha. Con cứ đ n với Cha. Cha là Khiên huẫn của con trong thời đi chi n đấu này. ạ Ch a, con được ể vào ố những người đang bị Satan tấn công dữ dội. àm ao t ong tối tăm, d n Ch a có thể nghe biết đến c c điều ỳ diệu của Ch a? a qủi muốn làm t liệt tất cả ế oạch của Ch a V th Ph Công Thẳng của Ch a c n bị lãng qu n tới bao l u nữa? ạ Ch a là ấng h n Từ và Công Chính, giờ đ in Ch a tỏ a cho ch ng con biết ằng: Ch a là ấng t ợ gi và an ủi ch ng con.
Kinh n Côi của i o ội ạ ó là mẹ của tôi. Thi n Ch a qu ết định hông gọi bà là” ẹ” được, v ch ng ta chỉ có một người ẹ đó là Th nh ẫu của ch ng ta. Tôi thiết nghĩ tôi cần gi đ bà t ong việc theo bà đi chợ. 3 Tv 81:10 4 Ch a Th nh Thần
1 2

157

1991

- Con hông cần h i sợ. Cuối c ng rái i Ch ng a s thắng. Cha s tỏ cho ọi người bi t Cha đ n gi i cứu cách nào. hánh Kinh h i được hoàn tất. Con bi t có lời ch rằng:1 con ãnh th từ v c thẳ trồi lên s ti n hành cuộc chi n với ai Ngọn Ðèn nơi trần gian hiện diện trước Ch a. ai Chứng Nhân này tượng trưng cho hân h Cha và Nhiệ h Cha bao gồ những người tỏ ra nh là các tôi tớ của Cha ua việc họ dũng c chịu đ ng vào thời ỳ đau hổ, thử thách và bách hại. Đây là những người ang Lời Cha và cũng là các Ngôn Sứ của Cha. Chính các người này được ban cho Chân Lý đ cũng giống như các thiên thần tr nên i ng Vang của Ngôi Lời, v họ đã đ cho hần Khí Cha tr nên Vị ướng ẫn nh, và cá nhân ỗi người được ban cho chức vụ thánh của Êlisa. Lời êu gọi của họ nhân anh Cha th c ra chính là lời êu gọi của Cha được th c hiện ua họ. ọ cất cao lời nhắc nh cho các con về Giới Lu t của Cha như aisen trên núi Hô-reb, à th c ra là chính Cha nói qua họ. Cho d trước ặt th gian, hai tiên tri2 này có vẻ như s bị ch ng b i ẻ thù, th nhưng Cha s th hơi s sống vào họ và họ s chỗi d y. " i v cũng như trái đất là cho vạn v t hát tri n, như hu vườn là cho hạt giống ọc lên, Cha là Ch a cũng là cho Lòng Chính r c và â nh Ch c ụng ọc lên trước ặt uôn dân uôn nước."3 Cha s bi n đổi thân ác hốn hổ các con thành h nh nh Thân h vinh hi n của Cha. Rồi các con s thấy ột trời ới đất ới uất hiện. Ðất cũ và trời cũ s ua đi. Đó là Đô hị cũ từng được bi t dưới danh ưng tượng trưng là Sô-đô-ma và Ai-c , à chính trong đô thị ấy Lời Cha lại bị đóng đinh nữa,4 b i v người ta vẫn hông nh n nh n Cha. Cho dù Cha về với ứ s của Cha, th à dân riêng Cha ột lần nữa lại hông chịu đón nh n Cha, và còn đối ử với hần Khí Cha theo ý họ uốn, rồi cho phép con Mãnh h gây chi n với những người Cha sai đ n. Hai thành đô này đều giống nhau ột đi : họ từ chối các Sứ Gỉa của Cha giống như Sôđô a và Ai c đã chối từ, và s câ đi c hoàn toàn của họ chẳng hác g s cứng lòng của Pharaon. Các thành đô này s được thay th b i thành Giêrusale ới. h nên, từ Sô-đô-ma và Ai-c , các con s được gọi là hành đô Giêrusale ới, hành Đô Chính r c, hành Đô Thánh hiện, và hi điều này y ra, các người sống sót s thắng vượt sợ hãi và s nhiệt thành ch c tụng Cha.5
1 2

Kh 11:7 ó là tinh thần của 3 Is 61:11 4 Ap. 11:8 5 Kh 11:13

ai en và li a: tinh thần lời ti n t i

158

1991

Này con yêu dấu ơi, giờ đây trái đất đang cưu mang và vào lúc lâ bồn, nên lớn ti ng êu hóc trong đau đớn cho việc ra đời của đứa trẻ. Th nhưng thời gian chờ đợi sắ ua rồi. ỡi loài người thụ tạo, Cha đang hà hơi vào trong các con, là cho từng người trong các con được sống lại, c ng thanh t y tất c các con. Cho nên n u có ai chống đối, họ hông h i chống đối các con đâu, à đang chống lại chính Cha. Cha là Ðấng đã ban cho các con hánh hần Chân Lý của Cha. V y n u họ tái đóng đanh bất cứ ai nơi nào trong hai thành đô ang tên bi u tượng là Sôđô a và Ai-c , là họ uốn tái đóng đanh Lời Cha. h nhưng chỉ sau ba ngày rưỡi,1 Hai Ngọn Ðèn của Cha s to ra Ánh Sáng chói lọi, v c hai đ n từ nguồn sáng r c rỡ bao uanh hần Khí. V y này con của Cha, con hãy hy vọng. Lời đoan hứa về hần Khí của Cha được dành cho thời đại của con. Con là ột hần tử của Gia Ð nh Cha. Giáo ội s hồi sinh.

Sau đó) (Sứ điệ cho người Phi u t T n) nh An c ng con. Con nói với dân Cha là hãy suy gẫ Cha. Con hãy vi t - Cha đang gi i hòa với th gian.Giới Lu t của

Con hãy nói với họ rằng đây chính là Cha, là Ch a Giêsu. N u họ hỏi đâu là Sứ Ðiệ cho họ, hãy nói với họ - Cha đang đ n đ gi i hòa các con với hánh â Cha Đồng thời, khi gi i hòa các con với Cha, Cha in các con hãy là hòa với nhau nhân danh nh hương êu Cao C của Cha. Cha uốn gi i hòa th giới với hánh â Cha, và như th s là cho tất c các con tr nên các thụ tạo ới.2 Ðây là lời hứa của hần Khí Cha. Cha nói th t với các con ai gieo hạt giống ích ỷ s gặt hái s đồi bại. Và khi người ấy đối diện với Cha trong Ngày Phán X t, Cha s nói với
1 2

Kh 11:11. Con ố tượng t ưng Kh 21:1

159

1991

"Ngươi hãy c t đi hỏi ặt a à đ n với ên Chuyên ôn ua Chuộc là ẻ đã ua chuộc được ngươi " rừ hi Cha nghe được lời sá hối của họ. i ch t chóc đang ti tục thấu tới t n rời Cao. Cha hông nữa. Ðiều Cha hao hát nơi các con là - ương rầ uốn thê

Cha uốn các con nên như b nh hương bay tỏa hương thơ trên bàn thờ. Các con yêu dấu, hãy bi n uốc gia các con thành ột àn hờ vĩ đại đ ti n dâng Cha hương trầ thơ tho. Cha uốn các con là thánh vì Cha là Ðấng hánh. àng ngày Cha vươn ay Cha tới các con đ đưa các con lên cùng Cha. Cha đã tỏ nh hương êu của Cha cho các con ua ọi th hệ và cho c ngày nay nữa. Giống như người ục tử cứu vớt con chiên của nh hỏi iệng sư tử, Cha đ n gi i cứu các con hỏi loài Rắn Ðộc. Cho d các con tồi tệ đ n ức th nào đi nữa, Cha cũng hông đánh ngã các con như Cha đã đối ử với Sôđô a và Gô ôra. Cha bi t c nh nghèo hổ t ng thi u đang đè nặng trên các con th nào và đang đày đọa các con ỗi ngày ra sao. Cha cũng bi t các hốn hổ của các con. Ôi nhất là Cha bi t c tội ác của các con nữa... ội ác th nhiều lắ do b i bạo các thứ l c các con gây nên cho con cái nh, hi n cho áu vô tội đã đổ lênh láng trên uốc gia các con! Các bất hạnh của các con y đ n b i tội lỗi đã chạ đ n Lòng hương Xót Cha. o nh hương êu Cao C của Cha, à hô nay Cha êu gọi dân tộc các con đ n với nhau. Các con hãy triệu t ọi người đ n c ng nhau dưới hánh anh Cha, và nói với họ rằng Cha hông đe bất cứ ai ra ử, Cha cũng hông đ n đ đe dọa các con. Các con hãy nói với dân tộc các con rằng: Cha s tuôn đổ hần Khí nh hương êu của Cha trên họ. Giống như tấ àn từ trên cao, Cha s tr rộng uống trên uốc gia các con, và hần Khí nh hương êu của Cha s bao hủ các con như làn sương thấ nh ua c các he cửa sổ và cửa lớn của các con. ân tộc các con s hông bị thất vọng với lần thă vi ng của Cha. Cha s thiêu hủy s đồi bại bằng Lửa hanh y của Cha, và như người thợ gặt, Cha s d ng liề đ thu gặt các tội ác này lại, bó thành từng bó và uăng vào lửa cho cháy rụi. Và rồi ngay nơi v ng đất của họ, Cha s gieo hạt giống từ rời Cao ạt giống hương êu. Ðây là lời à Chúa các con nói. Đây là Ðấng thương yêu các con vượt trên s hi u bi t của bất cứ ai.
160

1991

Đây là Cha, Ch a Giêsu là Ðấng Cứu h của các con, giờ này đây, Cha đang đứng trước cửa và nhắc lại với các con rằng các con hãy đ n Hỡi các con là những người bị á bức, hãy đ n cùng Cha, Cha s là cho các con được huây hỏa, cũng như s an ủi các con. Các con hãy đ n, hãy đ n à nh n lấy tất c Kho àng hánh â Cha. Vương uốc Thiên Chúa1 giữa các con. Các con chỉ cần bước vào. Nhà Cha là nhà của các con. Cha lối ti n vào Vương uốc Cha cho ọi người. Các con hãy đ n. Các con đừng đ nh bị i dục b i bạo l c nữa. Các con hãy lấy t nh thương yêu à đá tr s dữ. Các con hãy tha thứ Là sao Ch a Cha có th tha thứ cho các con, n u các con vẫn chưa sẵn lòng tha thứ cho nhau Các con hãy ăn hoa trái của Cha, chứ đừng ăn hoa trái của ẻ th Cha, v con cái tối tă th ác độc c hi đối hó với các đồng bọn của ch ng, b i v a uỉ là thày của ch ng, dạy ch ng hành ử giống như chính ắn v y. Những người hông trung thành trong việc nhỏ cũng s hông trung thành trong việc lớn. Các con hãy ời các bạn của nh đ n và cầu nguyện. Cha s nh n lời cầu nguyện của các con. ọi người tội lỗi hối c i đều được hiên Ðàng ti nh n.

Cha là Ch a Giêsu ban h c lành cho tất c các con, và in trên trán các con Sinh Khí nh hương êu của Cha.

25 tháng 10, 1991 - Có hải Ch a hông ạ? - Cha đây. ạ Ch a, giờ đ in hã cột con vào Ch a ch t hơn nữa, và in giữ g n con hỏi ự lăng nhục của người đời khi con ống tinh thần đại ết. Xin cột con vào Trái Tim Chúa
1

Chính là i o ội

161

1991

và m i hi con bước đi đ u in Ánh S ng Ch a Dẫn ường con đi. hi con đi nằm nghỉ in Thần hí Ch a canh chừng con ồi khi con tỉnh giấc xin giúp t m t í con thưa chu ện với Thần hí Ch a. Xin gi con hành động như Ch a, và như con t n dương Ch a. Xin hã làm cho t i tim con hăng a t m iếm Chúa, để con thực thi được những g con đã thề hứa với Ch a. Ch a ơi, in nhắc cho tất cả ch ng con nhớ đến những g Ch a đã ban cho ch ng con. Ch a đã ban cho ch ng con ột i o ội Th nh Thiện vững bền được t àn đầ ơn Ch a Th nh Thần, chứ hông hải một vi n đ cuội vô hồn. Ch a đã ban cho ch ng con ột Qu ền vững chắc. Chứ hhông hải hai ha ba đoạn ho c đống mảnh vụn. V mọi ự nà đã đi đ u mất hết ồi? - Này Vassula con ơi, trước h t con hãy đ Cha nói th này các lăng nhục à người ta là cho con là nhắ vào Cha. V y con đừng bao giờ bỏ cuộc. Con hãy vác h Giá iệ Nhất của Cha đi từ uốc gia này tới uốc gia khác và hãy tr thành i ng Vang Vọng của Cha đ hơi lại trí nhớ của dân Cha. Cha s g i hánh hần Cha đ n nhắc cho họ nhớ sống trong t nh thương yêu nhau đ dẫn đ n s hòa b nh và s hi u bi t lẫn nhau. Trong những sứ điệ trước nói về iệ Nhất, Cha đã in tất c các con hãy c i nh thấ uống. h nhưng ngày nay liệu Cha có thấy người nào sẵn sàng lắng nghe những g hần Khí Cha nói không? o Có còn người thiện chí nào giữa các con hông? o Có ai đang th c s đi tìm i Cha hay không? o Có còn ai bi t hạ giọng nh uống đ nghe i ng Cha hông o Ai là người công chính đầu tiên giữa các con bi t c i nh uống và làm cho nh lu ờ đi đ S iện iện của Cha được tỏ hiện o Ai trong các con bi t hạ thấ đầu uống đ Ðầu Cha lộ diện o Có người nào trong các con bi t u ng đại à hạ giọng uống đ nghe lời Cha h n ho n cầu nguyện lên cùng Chúa Cha không? "Lạy Cha, con lại h i uống Ch n chia r của họ thê ột a nữa hay sao t ra tại sao họ hông đi đ n chỗ thống nhất Ngày Lễ Phục Sinh với nhau
162

1991

đ là nhẹ bớt hần nào nỗi đau đớn và sầu uộn của Con chứ? “ riều đại ă ối này còn thống trị kéo dài thêm bao nhiêu lâu nữa? ọ đã chia cắt hân h Con mà uên rằng chính Ðầu của Con t hợ đe và ạnh sức cho toàn hân h . Ôi lạy Cha Xin gi họ gi i hòa với nhau và nhắc cho họ nhớ rằng nhờ cái ch t của Con trên h Giá, Con đã ban cho họ nh An của Con, ban cho họ hần Khí Chân Lý trong lòng họ ột cách dồi dào và khi họ nh n thấy nh lâ c nh trơ trụi họ ới hi u r được. Lạy Cha, in tha cho họ b i v họ hông bi t việc à họ đang làm". Này con yêu dấu của Cha, thành trì kiêu ngạo s ụ đổ bi n thành đống đất bụi.1 - S iêu căng và vinh uang của họ s ụ đổ hi hần Khí Cha chi lấy họ. - Con cứ chờ rồi s thấy. Con hãy ghi ch uống các con có th c s lắng nghe hông? Các con có th c s đang lắng nghe những g Cha nói hông Điều Cha cần nói với các con là S nh An ban cho dân riêng Cha, và các bạn hữu của Cha. ọ s hi u được n u từ nay họ bi t từ bỏ s điên rồ của họ. Ðối với các con là những người yêu n Cha h t lòng, và luôn kính sợ Cha, th ơn cứu gi của Cha đang trong tầ tay các con, và rồi vinh uang s trong ỗi người trong các con. Tình Yêu và Lòng Trung Thành s gặ nhau. S Công Chính và òa nh s ô lấy nhau âu y . S Trung Thành có th gặt hái được từ c i đất, còn s Công Chính luôn đ n từ rời Cao. Cha đã ban tặng các con hạnh h c, v y đất đai của các con đã đe lại cho các con những g trong a gặt S Công Chính luôn đi trước ặt Cha và òa nh đi theo ước Chân Cha. Cha ó h i nói như v y với các con bữa hông Ai s gi i hòa s chia r o dài đã nhiều nă của các
1

Ởđ

tôi có cảm gi c là “Ch a Cha” đang t ả lời

163

1991

con Các Nghi hức và những bài b nh lu n hông hấ dẫn được Cha. S gỉa bộ hay việc hục vụ bằng ôi cũng hông lừa gạt được Cha. Này con gái yêu ơi, điều Cha uốn họ hi u, à đặc biệt là những người đang sống trong các hương ích những Cha, đó là s sầu uộn của Cha th th t là hụng hi . ơn nũa lý do à Cha đã ạnh đề ra ột số việc, ục đích là gi họ bi t truyền đạt hần nào về chính hần Khí chứ hông chỉ về ngôn từ à thôi. Cha uốn đổ vào tâ trí họ tràn đầy Ánh Sáng Siêu Việt Cha, đ họ thấy được các s việc bằng Cặ ắt của Cha chứ hông h i bằng cặ ắt của họ, nhờ v y họ s nh n các s việc dưới Ánh Sáng hần Linh của Cha chứ hông theo cách riêng của họ. Cha hi n danh là Ðấng Chân Tín và Công Chính, chẳng h i v th à Cha bỏ rơi họ hi ho thi u lòng trung thành và s công chính, cũng hông h i v v y à Cha lại ít tỏ ra cho họ thấy lòng Chân Tín, Công Chính và Hòa Bình, đ rồi hông đ n đ gi i cứu họ. h c ra là c ngay khi ọi người trong họ đều ngo nh ặt đi hỏi Cha và Ðường Lối của Cha, Cha cũng vẫn giữ S Chân Tín và Công Chính.1 hần Khí Cha s hoạt động đ chỉnh đốn lại òa nh giữa các anh e và ua h Gía c ng các V t hương của Cha, Cha s hiệ nhất tất c các con lại thành ột Nhiệ h duy nhất. h rồi các con s tôn vinh danh Cha chung quanh ột Nhà ạ uy Nhất

rồi hàng rào hân r các con s bị há hủy. Lệnh r t h thông công cũng bãi bỏ,2 và Ngai Tòa Lễ s được tái l . Các con hãy đ n c ng Cha với tâ t nh trẻ thơ, đ Cha có th rộng ắt linh hồn các con, hầu các con có th thấy đâu là Niề y Vọng à Lời ời Gọi của Cha đe đ n cho các con. Con gái yêu uý của cha ơi, con hãy ch c tụng Cha. ạ Ch a, con ch c tụng Ch a. “Xin Ch a dẫn dắt những người có mắt mà cũng như mù, có tai mà cũng như điếc. Xin Ch a cho mọi quốc gia t họ lại.
1 2

-

Kh 19:11 Kh 22:3

164

1991

mọi màu da chủng tộc qui tụ lại với nhau. Xin cho mọi người nghe được Tiếng Ch a, để tất cả đều có thể nói: " Thực là đ ng như v !" 1

29 tháng 10, 1991 ạ Thi n Ch a của con

- Cha-Đây. Con hông cô đơn đâu. Cha luôn luôn hiện diện và c ng con. Này Vassula con ơi, con hãy đ Cha nói với con con hãy có niề tin vào Cha. Cha gần bên con. Nào, con hãy t trung tinh thần và suy niệ về Cha. Con hãy là việc v Vinh uang của Cha. Con gái yêu uý của Cha ơi, con hãy nói với họ2 như sau: "Ph c cho ai có tinh thần nghèo hó v nước rời là của họ". ất c các con đều rất i giá đối với Cha. Các con hãy cầu nguyện nhiều hơn bao giờ h t, rồi Cha s trợ gi người nghèo hổ, cứu chữa người và dạy dỗ ỗi người trong các con về Giới Lu t của Cha ua người hông c ng ột dân tộc với các con. Ch a Tình Yêu thương yêu các con. ( là ứ điệ hởi đầu, như lời giới thiệu cho toàn cuộc hành t nh của tôi ở nước Anh.) (Sau đó:) - Này Vassula con ơi, con hãy iên tâ cầu nguyện. Này con của Cha, Cha thương yêu con. Con ơi, con có bi t về s y u đuối của con hông Con gái ơi, con hãy đưa các con cái Cha tr về với đức tin chân chính. Con hãy đe ọi người đ n với Cha. Đây cũng là ột hần nằ trong sứ vụ của con. Này con của Cha ôi, con hãy nhiệt thành với Cha là Ch a của con. Chúa của con, hông hải mọi người đều lắng nghe c c ứ điệ mà con loan báo đ u. Phải chăng họ hông hiểu? Con hông những nói về ứ vụ của con, mà c n nói cả về c c lần hiện a b giờ cũng như c c hiện tượng h c, mà Ch a đã dùng như c c dụng cụ của Ch a theo đường lối siêu nhiên.
1 2

Is 43:8-9 hững người tôi cần g

b n ước Anh

165

1991

Con xin t ực tiếp hỏi Ch a: ngà na có bao nhi u vị t ong c c hẩm t t cao lắng nghe và tích cực chấ nh n? Có bao nhiêu người ạ? - Chỉ nói ngày hô ua à thôi, v y đã có bao nhiêu thày c thượng h và ý lục đ tai lắng nghe Cha và sẵn sàng đón nh n - Này Vassula con ơi, chỉ có ột số ít được tuy n chọn đ n nh n ân sủng đ à tin tư ng. Thánh Kinh nói: Cha đã tỏ nh ra cho những người hông đ n hỏi ý i n Cha.1 uy th , ngay từ đầu Cha đã ời ọi người đ n rường ọc của Cha. hánh hần Cha là Vị ẫn Lối của các con, là Đức Lang uân2 và là ôn Sư của các con. - Cha nói th t với con, chẳng bao lâu nữa Cha s t họ các dân tộc lại thành ột vòng tròn nh hương êu, và hần Khí Cha s ng giữa các con đ ắt cho người , b i v Ánh Sáng ban cho các con chính là Ánh Sáng Siêu Phà của Cha. h à đối với các người chỉ ong tích lũy giầu có th lại c thấy u là hó hăn đ thấ nh vào trong Ánh Sáng Cha u th t là hó bi t ấy cho những người hôn ngoan có th thấ nh được vào trong hần Khí c ng nh n thức được bề sâu thẳ của hần Khí! Đối với những người này th t hó lòng à ti n vào Vương uốc Cha Cha thành th t nói với các con rằng chính các người bị ã hội loại bỏ và các người bị cho là vô giá trị trong ã hội các con, lại là những người đang th c hiện được việc này trước những người hôn ngoan hay giầu có ia. Ph i, những người hôn ngoan hay giầu có ấy là những người hông th hân biệt được điều tốt với điều ấu, hông hân biệt được điều h i với điều trái Cha đã và vẫn còn ti tục ời ọi người vào d bàn với Cha. h nhưng có nhiều người đã hông hư ng ứng lời êu gọi của Cha. ọ còn cười nhạo và hinh bỉ Lời Kêu Gọi Đầy Ðộ Lượng của Cha, riêng những người hác uốn đ n d th lại bị vấ ngã trước các lời dụ dỗ của những người hông uốn vào. Con hãy so sánh s iện này với dụ ngôn tiệc cưới của Cha.3 Cha s tr lại4 và họ s run sợ. ọ s run sợ hi nh n ra Ðấng à họ đã hoàn toàn chối từ trong thời đại này. ọ đã chối bỏ hần Khí Cha đ nh t dẫn dắt nh. ọ chối bỏ Ánh Sáng Cha đ theo ánh sáng của riêng họ. ọ chối bỏ S hông i t hiên Ð nh được ban ua Đấng Khôn Ngoan của Cha, đ tuân
1 2

Rm 10:20 Ám chỉ đến I 54:5 3 Mt 22:1-14 4 Ch a Th nh Thần hiện uống lần thứ hai – ự t àn đầ Thần hí l 3

166

1991

giữ họ.

ột tri t thuy t thấ

c ng với s thông bi t theo lý trí riêng của - ọ đã h n đạo -

v đã chối bỏ hần Khí Cha, Ánh Sáng của Cha và S hông i t của Cha, Cha s cất đi hỏi họ Vương uốc Cha đ ban cho các người có th sinh hoa t trái. Rồi Cha s đón chào những người này như dân riêng Cha, và ời họ đ n với Cha và giữ nhà với Cha. h c ra giờ h t này là đ ng giờ rồi. Cha đã uy t định đưa đ n với Cha những người bị khinh khi, những người lang thang đầu đường ó chợ, những người vô giá trị, những người vô dụng nhất trong số những người vô dụng, những người nghèo hổ và những người chưa hề nghe bi t đ n anh Cha. Cha s nh n đ n lớ người hốn hổ, những người à chưa bao giờ yêu n Cha. Cha s bi n c i họ nên ột dân tộc của nh hương êu, ột dân tộc thánh thiện và họ s vinh danh Cha. ọ s được gọi là các tư t của hiên Ch a ằng Sống, các tư t của Đấng Amen. Chính trong hàng tư t này, Cha s tái thi t Giáo ội của Cha. Chính trong các tâ hồn này, Cha s hiệ nhất tất c các con lại. Và rồi Nhiệ h Cha s ổn định. hời di là bây giờ đây, và không ai có th ngăn c n được giờ này của hánh hần Cha. Khi nào các con thấy th giới tan rã dưới chân các con, n u các con nh n sang trái s thấy các vương uốc lung lay, các đô thị bi n thành đống đất bụi, và n u nh n sang h i s thấy n i đồi đang sụ đổ, l c đó các con hãy bi t rằng các dấu chỉ này là h i đầu việc tuôn đổ ơn hánh hần Cha. Khi các con thấy các học trò của Cha, những người à chính Cha đã đào luyện lên ti ng ạnh bạo thuy t giáo nhân anh Cha, th các con đừng c n tr họ. Các con hãy ra sức chống lại ý đồ há hoại trong các con, và nên hân biệt ra ti ng động của bước chân họ đi. Cha s ti tục gửi đ n các con những vị thánh này, đ tụ họ lại tất c các thành hần của Nhiệ h Cha đang bị hân r . Không ai có th ngăn c n được họ, ngay c những thần ô u cũng v y. Những đá người này s đổ ngã trước ặt họ, vì những người học trò này đều bi t rằng Ðấng A en chính là Vị ôn Sư của nh. Này con yêu dấu của cha, chẳng bao lâu nữa Ðấng A en đ n với con. Ngài là Ðấng An Ủi của con, và Nhà Ngài th trong Ánh Sáng, nơi hông th tới gần được. Cuối c ng Ngài s thu h t con vào Ánh Sáng của Ngài. - Cha là Ch aTình yêu Ch c tụng Th nh Danh Ch a đầ vinh quang! Xin ca ngợi và tôn vinh Danh Chúa đến muôn đời
167

1991

5-9 tháng 11, 1991 ( anche te , nước Anh) ( ga t ước hi tôi tới dự cuộc họ m t tại hà Thờ Th nh Augu tinô, ma qủi đã tấn công tôi, cốt ý để h hỏng cuộc họ m t. - Tôi cầu ngu ện cùng Th nh icae hai lần, và đọc 100 kinh Mân Côi với ức ẹ ông ồng u ền hiệm, ma qủi liền bỏ đi. - ồi ức ẹ ban cho tôi ứ điệ nà :) - Này con của ẹ, ẹ đang c ng con. Con đừng sợ. ẹ s hông rời ắt ẹ a hỏi con ch t nào đâu. Này vassula ơi, con hãy là việc trong an bình. ẹ thương yêu con. Bây giờ con hãy cầu nguyện rồi lên đường bình an, và con hãy nhớ rằng: ẹ luôn với con.

6 tháng 11, 1991 (Ở nước Anh - T ước hi tới nhà tù St angewa điệ gửi cho họ.) để đọc cho c c tù nhân ứ

- Này con của Cha, tất c sức ạnh con nh n được đều từ Cha à đ n. Con ơi, con hãy tỏ cho th giới bi t những g hiên Ch a nói với họ. Con hãy tỏ cho họ thấy ắt Cha đang trào lệ. Con hãy in dân Cha cầu nguyện cho những người hông h n cầu anh Cha đ Cha cứu gi họ. Ðiều hông th s tr thành có th . Sa ạc s bi n thành hu vườn và đống gạch vụn s tr thành àn hờ Cha, là Thiên Chúa các con. Con hãy nói với các con cái Cha rằng: hãy cầu nguyện, và cầu nguyện với tất c tấ lòng, rồi Cha s lắng nghe. Cha êu gọi tất c những ai đang bị nỗi đau đớn dày vò là hãy dâng lên Cha các đau đớn của nh, và hãy nghỉ ngơi trong hánh â Cha. Cha s gi họ vác h Giá. V y Vassula con ơi, con hãy c nh n ra s iện iện của Cha. Con hãy đ n gặ Cha bằng con ắt linh hồn. Con hãy nói chuyện với Cha, và hãy đ cho Cha sử dụng con đ là vinh danh Cha.

8 tháng 11, 1991 (Manchester – ước Anh) nh an c ng con.
168

1991

ục đích cho lần đ n của Cha ua đường lối như th này là nhằ đ n s cứu rỗi của các con. Cha s hoàn tất những g Cha đã h i s và chúc phúc. Con hãy nói với các con cái của Cha rằng: khi Cha dùng con như hương tiện đ nói với họ, là Cha có ý uốn nói về Ơn Cứu Rỗi, uốn nói về òa nh, chứ hông có ý nói đ n s há hoại. h nhưng ma ủi lại uốn há hoại, b i v cái à nó uốn là gi t hại. ừ rời Cao, Ch a nh êu Chân h c đoái uống trên các con đ ban cho các con Trái Tim Ngài. ất c các con đều rất i gía đối với Cha. Ðấng hánh đang bầy tỏ hánh Nhan Ngài ra cho các con. Cha êu gọi từng người trong các con, hông trừ ột ai. ất c các con đều là của Cha. ất c đều thuộc về Cha và đời sống các con trong ay Cha ãi ãi. Cha hông ưa thích những người cứ là ra vẻ đề c đ n iệ Nhất, th nhưng lại r t gươ đâ sau lưng những người sống hiệ nhất. Các con hãy đ n với Cha như ột gia đ nh và tất c ch ng ta s c ng d ng cơ tối với nhau, Cha và các con, các con và Cha. Cha đang là cho ọi người nghe được i ng Cha. Cha ban h c lành cho tất c các con. Các con hãy là cho Cha hong h bằng lời cầu nguyện hát uất từ trái ti các con.

9 tháng 11, 1991 (Manchester) - Có hải Ch a hông ạ? - Cha-Đây. ỡi con b ọn, hãy nh n h c lành của Cha. Cha vẫn còn ột ít điều nữa uốn vi t ua con. o đó, con hãy đ cho Cha sử dụng con. Con gái ơi, con hãy nghĩ đ n điều con có được từ Cha là S hông i t. Cha s củng cố lại đền thờ1 của Cha, đ cấu tr c đền th h i th t vững chắc, và không bị hư hại b i bất cứ cuộc tấn công nào có th y đ n. Cha s thăng ti n trong con chứ hông s t gi . Con hãy đ hần Khí Cha nghỉ ngơi trong con. Ðấng hánh ban nh An của Ngài cho con. 13 tháng 11, 1991 ức iav , con
1

u mến Ch a, con thờ lạ Ch a.

Ch a i u có ý nói đến tôi

169

1991

ức iav , là Ch a T nh u t ời cao của con. Con biết Ch a đang ở với con. ức iav là Cha, là Bố của con, Xin Cha nói với Con u Dấu của Cha ằng: t i tim con ống cho một m nh gài mà thôi. Xin Cha nói với Ngài ằng: gài là hông hí con thở, là Sự Sống của con. Xin nói với gài ằng: tiếng nói của con hục vụ Danh Ngài vang đi a bao nhi u có thể để loan b o những ớc Vọng của gài cũng như việc Ngài Tha Thiết Thương Yêu chúng con. Cha, xin nói với gài ằng: không ai và cũng không có ự g en vào được tình yêu mến con dành cho Ngài. Xin nói với gài ằng: gài là ụ Cười của con, là iềm Vui và Vọng của con. Xin nói với ấng Cứu ộ của con ằng: con mong đợi gài biết chừng nào và ngày cũng như đ m con m n mỏi v yêu mến gài biết bao. - Con gái ơi, hỡi con thân thương của Linh ồn Cha, con hông bi t sao Con hông bi t rằng hần Khí Cha nghỉ ngơi trên S ư Không sao Con lại hông nghe bi t rằng Cha thích th tỏ nh ra cho các trẻ thơ hay sao? Con đã hông đọc Cha đã cho những người hông i a gặ được Cha và Cha cũng tỏ nh ra cho những người hông đ n hỏi ý i n Cha.1 o Niề Vui của con là Ðấng ạo óa của con. o Tình Yêu n của con là Ðấng Chịu Xức ầu của con o Ngọn Ðuốc của con là hánh hần Cha. Này con của Cha, con hãy hư ng dụng ọi hồng ân Cha ban cho con và hãy sửa sang lại Nhà Cha.

1

Rm 10:20

170

1991

Cha t nh cờ đi ngang ột con suối và nh n thấy ột h c gỗ 1 trôi dạt dưới giòng nước trần gian. Cha c i uống và nhặt nó lên. Cha đe theo về Nhà, và trồng vào trong Khu Vườn oan Lạc của Cha. ừ ột h c gỗ trôi dạt, Cha đã bi n con tr thành ột Cây Cối. Cha đã nói "Con hãy lớn lên ãy lớn lên và b n rễ trong Ngôi Vườn của Cha, trong ài S n của Cha. Và hương thơ tỏa ra từ các bông hoa của con đã là nguôi dịu Ph Công hẳng của Cha". Cha đã nói " ừng loạt trái s u uê ỗi tháng và hoa lá của con s cứu chữa được nhiều người". Rồi Cha hài lòng ỗi hi cắt tỉa con. Niề vui của Cha là luôn thấy các hoa n rộ và các trái của con càng ngày càng gia tăng nhiều lên. Nước2 từ hánh Điện3 Cha là nguồn ạch uy Nhất có th là con lớn lên và và ban cho con S Sống. Cha là Đức Giavê, là Ch a của con, Cha s chă sóc đ con được thịnh thượng. Đôi hi trên đường đi Cha vui sướng nhặt vài h c gỗ 4 trôi dạt. Cha có th ban s sống cho bất cứ v t g à Cha nhặt trên đường đi. Sau ó): - Này Vassula con ơi, b nh an c ng con. o N u trái đất rung chuy n và h o tàn đi trước ắt người đời, đó là b i v họ đã hạ đ n Giới Lu t của Cha, là lu t đặt căn b n trên nh hương êu. ọ đã c hạ đ n các Giới Răn của Cha. Cho d ẹ hánh của các con hông ngừng can thiệ , và cho dù Cha đã từng C nh Giác, th à từ thời đi Fati a cho đ n ỷ nguyên này, hông ột ai lưu ý đ n lời C nh Giác nào của Cha h t. hời giờ đang ua đi như bay. ột vị hách cao trọng à th giới chưa bao giờ thấy và s hông bao giờ thấy lại, sắ đ n rồi Chỉ ột số ít người được sống ót. Cha h i lớn ti ng lên như th nào nữa đ có th há tan được s câ đi c của các con ột uốc gia đang gầ lên giống như ti ng gầ c ng l c của nhiều giòng nước là lụt trái đất c ng với lửa và lưu huỳnh. Cha giầu lòng tha thứ, nhưng Cha hầu như hông nghe được bất cứ ti ng than hóc ăn năn nào. Ôi con người lòng tin Ôi con người chỉ ưa tranh lu n Con hãy vi t uống ngoại trừ ột số ít còn ót lại, tất c những g à Cha nghe được chỉ là lời " ại sao ch ng tôi h i tin vào các sứ điệ ại sao ch ng tôi h i ăn chay v những thứ này hông đ n từ Ngài ại sao lại h i sá hối v ch ng tôi là những người công chính ại sao ch ng
Thi n Ch a có ý nói đến tôi ó là Ch a Th nh Thần 3 ó là T i Tim Ch a 4 Thi n Ch a ngụ ý cho tôi biết về một linh hồn được n ủng h c mà gài cho h
1 2

tôi g

171

1991

tôi h i tin vào những thứ điên h ng này Ðừng ai nghe theo những điều họ thu t lại về những thị i n và lời tiên tri của riêng họ". Cha nói th t với các con: hi Ngày đó đ n, thà các con đừng sinh ra th hơn Chỉ cần ột người thổi lửa cũng đủ gây ra sức nóng. Ngày nay, ột người lại đ n giữa các con, đang sống trong c ng ột bầu trời, người ấy sẵn sàng thổi lửa lên, Ngọn Lửa s đốt cháy và là ch y tan ọi hân tử trong ho nh hắc rái đất s ra ơ ác như chi c áo rách t tơi. Cha đã c nh giác các con, nhưng các con hông thè đ ý tới. Cha th t đau hổ. V y th còn cách nào khác đ Cha tống cổ những tên buôn bán ra hỏi hánh Điện của Cha Cha s n những con rắn độc ra hỏi hánh Điện của Cha bằng cách nào, n u Cha hông d ng tới Tia Lửa và Ngọn Lửa ừng Cháy Các thương gia, các tên bán buôn, tất c s bị đào t n gốc và điều này chỉ có th diệt được bằng Lửa à thôi! Các nhà hiền tri t s hông còn vênh vang về nh nào là đầy đủ khôn ngoan nào là th uyền nh có. Những người có tha vọng giầu sang trong đầu s hóa nên cằn cỗi, trơ trụi và rồi s than hóc. ọ s t i Cha nhưng s hông gặ được Cha. ọ luôn iệng h n cầu anh Cha hông bi t đ n bao nhiêu lần, nhưng Cha s hông lắng nghe họ. Cha s l t đổ toàn bộ đồng bọn họ. Này con ơi, con hãy nên ột với Cha. Con hãy nh n nh An của Cha. Cha thương yêu con lắ . Ph Công hẳng đã gần ề.

(Sau đó:) - Con hãy nương t a vào Cha. Con của Cha, Cha đang với con. Này hỡi con b ọn của Cha, v Cha con hãy ang lấy gánh nặng của riêng con trên vai. Con hãy yêu n Cha, và con s sống. Con hãy loan báo Tin ừng với tình yêu n Ch a nh êu. Con hãy chấ nh n ọi s từ Cha à đ n. Nào, Cha và con, con và Cha hãy hiệ nhất trong t nh yêu n. Này Vassula của Cha, Cha thương yêu con th t nhiều và th t nhiều, hỡi con b ọn của Cha ơi ... Giáo ội s hồi sinh.

14 tháng 11, 1991 Sứ điệ cho Ái hĩ an)
172

1991

- Các con hãy lắng nghe, hỡi Ái Nhĩ Lan, các con đừng hân tán nữa. Các con hãy ui tụ lại. hãy t hiệ tất c nên ột với nhau, hãy đ n với Cha trong b nh an và c ng nhau cầu nguyện cho hòa b nh. Các con hãy rũ sạch ra hỏi lòng nh các u hướng ấu a và t hi u đ bi t đâu là b nh an, đâu là yêu thương, đâu là thánh thiện. Các con hãy cầu nguyện cho những người à đôi tay họ đang nhuộ đầy áu. ọ hông bi t việc họ đang là . Cha đ n đ đưa sang ột bên hần ưu t nhất của đàn chiên, đ hỏi xem những người ưu t ấy có vui lòng hy sinh ọi s trong tuần chín ngày hông. a ủi trong đất nước này s ho ng sợ. Cha bi t rằng tội ác của các con th nhiều, và chỉ có ột số ít người được in ấu n của Cha trên trán à thôi. ỡi con dân Ái Nhĩ Lan, Cha đã đi ua các con, và Cha sửng sốt v c nh tượng vô lu t há của các con. h nhưng các con hãy nhìn kìa! hời Giờ đã gần đ n. Con gái Ái Nhĩ Lan của Cha ơi, đất đai của các con bị chia thành từng hần b i nhiều đường phân chia ranh giới, và lòng các con cũng v y, cũng chia r ngay từ t n đáy lòng của các con.1 Các con hãy ây d ng lại Ngôi Nhà đang lung lay của Cha bằng cách t hiệ lại với nhau trong hòa b nh, đ hông còn c nh hác biệt nhau dưới anh Cha. ặc d chỉ là ột số nhỏ trong các con còn trung thành với Cha, nhưng đừng đ bị ất can đ . Cha s đe đ n cho các con rượu ới được ch c lành đ thấ ướt môi các con. Các con đừng đ nh ất đi lòng can đ . Ðấng Cứu h của các con đang trên đường r Lại. Các con là những viên gạch của hánh Điện Cha, và đồng thời là những thợ ây Nhà Cha. Việc đoàn t và tái hợ lại với nhau s dẫn đ n có ột tổ chức chung. Tuy nhiên, n u các con cứ ãi ãi lại trong t nh trạng chia r và hân tán như v y , th là sao Cha có th tái thi t lại những g giờ đây đang bị đổ nát Cha cần tất c các con c ng nhau hiệ nhất lại và tái thi t lại Nhà của Cha. Cha cần đ n tất c ọi viên gạch. Vương uốc dưới đất của Cha là Giáo ội Cha, và chính Bí Tích hánh h là S Sống của Giáo ội Cha. Chính Cha đã ban cho các con Giáo ội này. o Cha đã đ lại cho các con ột Giáo ội. Có điều là hi Cha vừa ới rời hỏi, Cha chỉ vừa ới uay lưng đi thôi, đ về c ng Ch a Cha, th các con đã bi n Nhà Cha thành ra tan hoang Các con đã san bằng Giáo ội Cha, hi n cho đàn chiên Cha hiêu bạt đ n nơi này nơi nọ... Cha h i uống Ch n chia r của các con đ n bao lâu nữa? ột Chén gây đau buồn và dẫn tới tàn phá. Điều à các con đã dâng cho Ðấng hánh, Ðấng các con
1

Thi n Ch a đề c

đến nhũng hệ h i h c nhau t ong i o ội gài

173

1991

nói các con yêu n, là chính ột ch n th t lớn và th t sâu, chứa đầy đắng đót và sầu hổ, hi n cho vành ôi Cha hô hơn c i ng da hô. ôi Cha bị hồng lên. i vị của ch n này, ch n à th hệ này dâng cho Cha th cay đắng như nọc độc. Cha hông nuốt Nước ắt ột nh, ẹ hánh của các con cũng đang chia sẻ nỗi đau buồn với Cha, v rái i Vẹn Sạch của ẹ luôn luôn hiệ nhất với hánh â Cha trong tình yêu n. h nhưng, chẳng bao lâu nữa, Cha s đổi ới tất c các con bằng Lửa của Cha. Các con hãy cầu nguyện hông ngừng, v hời Giờ đã gần đ n. Cha ban h c lành cho các con và in trên trán các con Sinh Khí nh hương êu của Cha.

15 tháng 11, 1991 - Có hải Ch a hông ạ? - Cha đây. Con hãy đ n với Cha luôn luôn, hãy cầu nguyện với Cha như sau: Ch a là hiên Ch a duy nhất của con, là nguồn y Vọng và nguồn hương Yêu duy nhất của con, Ch a là hiên Ch a vô song của con. Ch a th t Nhân ừ và rất Nhị với người y u đuối và nghèo hổ. Xin đừng đ Ch n Công hẳng của Ch a đổ uống trên ch ng con. Ch a ơi, in tr t do cho các người bị giam cầ trước Ngày Chúa đ n. Lỗi lầ ch ng con uá nhiều trước ặt Ch a, còn s nổi loạn và thờ ơ của ch ng con nhiều hơn th nữa. h nhưng rái i Ch a đang thổn thức với Tình hương Yêu và Lòng hương Xót. Ôi lạy Cha đầy lòng Khoan ung, xin ban cho chúng con Hơi h uyền năng của hần Khí Cha, đ hồi sinh tất c ch ng con v Vinh uang của Cha. Amen. - Này con yêu dấu của Cha, Cha ban h c lành cho con.
174

1991

18 tháng 11, 1991 - Có hải Chúa Giêsu hông ạ? Có hải ấng Th nh hông ạ? - Cha-Đây. Hỡi con b ọn là con gái của cha, b nh an c ng con. Cha là Chúa, ban h c lành, ban h c lành cho con. Con hãy loan truyền in ừng với tình yêu n Ch a nh êu. Con hãy nói với họ rằng: Cha thương yêu họ từng người ột bằng đường lối đặc biệt. Con cũng nói với họ rằng: Cha hông h i là ột hiên Ch a hức tạ . Cha hông đâu a. Cha hiện diện vào ngay l c này. Con hãy nói với họ là: Cha ong đợi t nh yêu n của họ. Con hãy nói cho họ bi t Trái Tim Thiên Chúa là th nào. Con hãy nói với họ rằng: Trái Tim Thiên Chúa không là gì khác ngoài nh hương êu và Lòng hương Xót. N u Ph Công hẳng có đổ uống trên các con, th đó là hệ u trầ trọng của tội lỗi và độc ác của các con. Ðã bao lần Cha bỏ ua cho tất c những điều các con đã thi u sót trong việc đá tr tấ thịnh t nh của Cha. Đã bao lần Cha ngăn Cánh ay Ch a Cha hỏi giáng uống trên các con anh hánh Cha là Giêsu, và Giêsu có nghĩa là Ðấng Cứu h . Cha là Ðấng Cứu h của toàn th nhân loại.

22 tháng 11, 1991 Ái hĩ an – Cork) - Các con yêu dấu, Cha ban nh An của Cha cho các con. h giới đã ra hư hỏng, nhưng Cha hông uên các con. Cha đ n thă các con giữa cơn đau buồn của các con, đ gi ỗi người trong các con về Nhà các con trên rời. Các con thuộc về Cha và tất c các con đều rất uí giá đối với Cha. Cha là Ánh Sáng th gian. Cho nên các con đừng sợ. Cha in các con hãy cầu nguyện cho những người à lòng họ đã hóa ra chai đá, hông còn tin tư ng vào Chân Lý. Các con đừng bao giờ ngưng cầu nguyện. ỡi Ái Nhĩ Lan, Cha là Ch a đi ngang ua các đô thị của các con, và ặc d vào lúc đó các con hông hi u những K oạch Cha đã vạch ra cho các con. o Các con hãy lại trong nh êu hánh hiện của Cha, và các con s c thấy được ạnh .
175

1991

o Các con hãy lại trong hánh â Cha và các con s thịnh vượng. o Các con hãy lại trong s ưu đãi của Cha bằng s bền vững và bằng niề tin của các con. o Các con hãy lại trong Cha rồi các con s sống. Cha là Chúa chúc lành cho ỗi người các con và in trên trán các con Sinh Khí Tình Yêu Cha. Các con hãy nhớ Ch a nh êu thương yêu các con.

24 tháng 11, 1991 - ỡi con của ẹ, ẹ là ẹ duy nhất của toàn th nhân loại. các con đều là con của ẹ. ỗi người

- ạ ẹ Th nh, một ngà nào đó, mọi người liệu có chấ nh n Ch n ý này không? - Cuối c ng ọi tâ hồn s chấ nh n Chân Lý này. Ngày nay các tâm hồn thành tâ nào yêu n hiên Ch a s đều chấ nh n. ỡi con của ẹ, đừng bao giờ ngưng cầu nguyện cho th giới ăn năn hối c i. Con hãy hi u rằng: ẹ càng nh n được nhiều lời cầu nguyện, th s dữ càng ít được truyền bá. Lời cầu nguyện hông bao giờ tr nên vô ích. ẹ dâng các lời cầu nguyện này lên Ch a Cha, là Ðấng sắ giáng h nh hạt uống th giới. Con hãy cầu nguyện đ nh n được Lòng hương Xót của hiên Ch a. Các con hông bi t hiên Ch a s dành cho th hệ gian ác này điều gì đâu. Có điều các con đừng uên vào những thời đi nổi loạn, th Cánh Tay Ngài đã giáng uống trên các người tội lỗi như th nào. Đó chỉ là ột hần nhỏ của những g giờ đây Ngài dành cho các con. ừ Nơi Cư Ngụ hánh của Ngài, Ph Công hẳng s giáng uống theo ức tội lỗi của th hệ này. Ngài s đ n c ng với Lửa, sấ t, bão tố, c ng với tia lửa của Ngọn Lửa tác hại hầu là tiêu tan tội ác của th giới. Đ ng th , các con hông bi t những g Ðấng oàn Năng dành lại cho các con đ thanh t y nhân loại. Các dấu chỉ đang uất hiện chung uanh các con. Có điều là chỉ ột số ít người nhìn thấy hoặc đ ý đ n à thôi. áu vô tội của các con trai con gái ẹ đã đổ ra v Satan. áu vô tội này được dâng cho a uỉ như v t t thần. K hoạch của Satan là uốn tước đoạt h t các thụ tạo trong th giới này, hủy diệt ọi người trong các con và xô đ y tất c các con vào
176

1991

bi n lửa. Nó uốn hủy diệt các con hàng loạt. ẹ la lớn ti ng. ẹ gào thét lên. ẹ hóc với những giọt Nước ắt nhuộ Máu, th à chỉ có ột số ít người lưu ý đ n à thôi. hiên Ch a s đ n với các con, nhưng các con hông bi t bằng cách nào. - ạ ẹ Th nh, ch ng con đang cầu ngu ện. Thế nhưng như ch ng con chỉ là một ố ất nhỏ. Ch ng con làm được g đ ? ẹ đã nói,

- Lời cầu nguyện của các con có th thay đổi được th giới. Lời cầu nguyện của các con có th nh n được các Ân Ph c từ hiên Ch a, đ gi các người tội lỗi ăn năn hối c i. Các con càng cầu nguyện, càng có nhiều người tr lại. Các con có hi u hông Lời cầu nguyện rất có th l c. Đó là lý do tại sao ẹ nhấn ạnh với các con là đừng bỏ cầu nguyện và hy sinh. Ngày nay, ẹ cần đ n người tín hữu trung iên hơn bao giờ h t. hiên Ch a s nhớ đ n tất c những hy sinh của các con. ỡi các con rất yêu dấu của ẹ, các con hãy yêu n Ngài và làm vinh danh Ngài. Giáo ội s sống lại trong vinh uang trọn vẹn của nh. (Sau đó:) - Ch a ơi? - Cha Đây. Con hãy là vui lòng Cha và đừng ngưng loan truyền Chân Lý. Cha ch c lành cho sứ vụ của con. Cha là Ðá ng và là Khiên huẫn của con. N u con hạ thấ nh uống th S iện iện của Cha s được nh n thấy với tất c vẻ huy hoàng. Con hãy cầu nguyện và Cha lắng nghe. ạ Ch a, in tha thứ ch ng con về c c l i lầm và tồi bại của ch ng con, cùng những ai sót của ch ng con. Xin tha thứ ự thiếu l ng hoan dung và thiếu t nh thương u của ch ng con, Xin tha thứ cho ch ng con v đã hông u thương và biết cảm nh n đủ. Xin cải hóa những người độc c, những người cố chấ , những người m ngủ, những người vô thần, và xin cải hóa họ thành những con tàu ánh sáng,
177

1991

để tôn vinh danh Chúa. Xin gi người i u căng biết hi m tốn, người tự cao tự đại biết hạ m nh người cứng cỏi t ỏ n n mềm mại. Xin biến đổi ch ng con hư t ong việc iến nh của Ch a . Amen. ột hi hánh hần Cha bao hủ các con, thì tất c các con s được bi n đổi. Cha luôn sẵn sàng tha thứ cho các con. ỡi con b ọn, Cha thương yêu con. Ch ng ta, Cha con ta? - V ng, lạ Ch a.

25 tháng 11, 1991 Ch a ơi, con có l i lầm với Ch a c ch nào chăng? Ch a đã gọi con nhưng con có thực ự đ lời Ch a hông? Con có thực ự lắng nghe Tiếng Ch a hay con đã ao lãng để ồi không quan tâm? Con có th i độ vô cảm với lời u cầu của Th nh T m Ch a hông? Ôi l ấng Th nh t n hết mọi b c thánh, Phải chăng Chúa không nh n con bằng đôi mắt u thương nữa? Trong l c tinh thần con thống hổ, con cầu in Ch a: u ồi ôi ắt đầ u thương hằng đo i nh n đến con? u ồi Th nh T m Ch a là hà của con? Sao con không c n nghe được Tiếng Ch a và hông cảm nh n được Sự iện Diện của Ch a nữa? Phải chăng con đã làm mất đi T nh ạn của Ch a chỉ v ự vô cảm của con? i ấng Th nh t n hết mọi b c thánh, hải chăng con đã đ nh mất T nh Th n ữu của Ch a ồi? - Này hỡi tư t của Cha Xác ch t trăn tr dưới hố, s bị chôn v i và s bị quên lãng. Con gái từ Ai C ơi, con hãy vui hư ng nh An của Cha. Cha đã đặt con trong v ng đất sống. Con hãy nhìn vào Cha và tin vào nh
178

1991

hương êu và nh ạn à Cha đã ban cho con. Con đừng đ Cha h i hóc v đau buồn. Là sao Cha có th bỏ rơi con được Có điều a uỉ đang cố gắng ột cách tuyệt vọng đ lấy đi tất c ọi s hong h à chính Cha đã ban cho con, và nó còn uốn o con uống tr lại cái hố Cha đã đưa con lên, đ chôn con dưới đó. Con gái ơi, con hãy tin tượng vào Cha. ỡi người con côi c t, Cha s hông bỏ con đâu. Con gái à, Cha b o đ với con là Cha s hông bao giờ bỏ rơi con Con hãy nghe Cha con cứ an tâm, con đã hông lãng hí hơi sức1 của con. Con rất là, rất là y u đuối và bất l c. h cho nên con à hần Khí Cha có th th trong con ột cách t do bi t bao Cha c động th thầ bên tai con Lời của Cha, Lời được thốt ra trong các buổi hội họ . V y, hỡi linh hồn, con là người dốt nát và hoàn toàn bất l c trước tất c những g là hông i t và Khôn Ngoan, v y là sao tinh thần con lại có th nh n thức thấu đáo tất c , n u như chính hần Khí Cha không nói qua con? Vassula2 con ơi,... con là người rất uí giá đối với Cha... Này con yêu dấu của Cha, con hãy lắng nghe có ột thiên thần đứng bên con tội nghiệ cho con, an ủi con và cầu nguyện cho con... Con hãy hoan, Cha có điều cần nói thê . Cha hi u con là người uá đỗi y u đuối. Đó là lý do tại sao Cha d ng s y u đuối này đ đưa dân Cha đ n với s hiệ nhất và tỏ cho họ bi t rằng Cha là Ch a c thấy s ch nh ng của họ ra sao. Cha s tỏ cho họ bi t điều hao hát nhất của Cha là g . Cũng ua s y u đuối của con, Cha s tỏ cho họ bi t Cha c thấy th nào về những hác biệt à họ t tạo ra giữa họ là anh em với nhau. Các con hãy cho Cha hay: tất c các con đều giống nhau v đều được Chính ay Cha tạo d ng nên, không h i v y sao? ạ Ch a, đ ng như v ạ. nh Ảnh của Cha?

- Ai là người hông được tạo d ng nên theo như

- ạ Ch a hông có ai cả Ch a ơi, c ch u nghĩ của họ t c động đến Ch a như thế nào? - Chính do b i s iêu ngạo của loài người, à Ch n Công hẳng của Ch a Cha đã đầy. Lòng hô cằn của họ s bi n thành nơi bỏ trống. Nhiều người trong họ nói đ n hiệ nhất và t nh huynh đệ, có điều lời nói của họ chỉ là hão huyền và trỗng rỗng à thôi.
T n C m D đến nói với tôi là tôi chưa làm việc đủ mức cho Ch a, và c c buổi g gỡ của tôi b n ước Anh và Ái hĩ an “hoàn toàn là lố bịch” cũng như những lời tôi với họ đều là lãng hí. Tôi đ m hoảng n n thiết nghĩ là Ch a đã ngoảnh m t đi hỏi tôi. 2 Ch a i u th thầm gọi t n tôi
1

179

1991

o Các con hãy t chứng tỏ thiện chí trước ặt Ðấng óa Công bằng cách c i nh uống. Các con hãy t chứng tỏ thiện chí nh trước ặt Ðấng óa Công bằng cách thống nhất ngày Lễ Phục Sinh. Các con hãy t chứng tỏ thiện chí của nh với Cha bằng cách c ng nhau bẻ bánh. ãy ặc áo choàng cách trang nghiê và r c rỡ với s hiê nhu, chứ hông v h nh thức bên ngoài của tôn giáo hoặc đ hoe hoang lòng ộ đạo. Các con hãy ăn năn hối c i Có ột thời các con sống hiê tốn, đơn sơ và yêu thương hông giới hạn, bàn cơ các con dồi dào đầy đủ thức ăn. Đ ng v y, s cao c của Giáo ội Cha vượt a ọi s và ọi sinh v t, b i v Ph hánh h là nên s sống cho Giáo ội Cha. o N u ngày nay Giáo ội Cha thi u s trong sáng, đó là v nhiều hệ hái trong số các Giáo ội Cha đã loại bỏ y Ðời Ðời1 của Cha. o Khi nh n uyên ua s tối tă dày đặc này, liệu có ai cho mình là người vẫn còn nh n thấy r hông Có ai còn dá hô trương rằng: mình đã tránh được các tr n hục ích trong c nh tối tă này hông ao lâu các con còn nói "Ch ng tôi nh n thấy," th tội các con vẫn còn đó Cha đã nói rằng: Cha còn nhiều con chiên hác hông trong c ng ột đàn, và Cha h i dẫn dắt ch ng về nữa. h nhưng Cha uốn đưa ngay ột con chiên đang lang thang tr về với đàn, đ sống ột Ðời Sống h t trong Cha. Cha h i điều chỉnh ngay lại lối nh n của con chiên này trước hi các con t tội, và hông cho nó vào Vương uốc trên rời. o Liệu uỉ dữ có th ắt cho người được chăng Nó có th là cho người ấy kêu lên "Bố ơi (Abba)" được chăng Cho nên, n u các con hông sá hối, Cánh ay Ch a Cha s giáng hạt các con. Cha hông th níu giữ ay Ngài lại được nữa. Cánh ay Ngài s giáng uống trên các con nhanh hơn là các con nghĩ, trừ hi ỗi người các con bi t th t lòng tha thứ cho anh chị e nh.

3 tháng 12, 1991 (Sứ điệ h c cho người Phi u t T n:)

- Con hãy nói với dân Cha rằng: họ giống như những viên gạch và Cha có th d ng vào việc tu sửa lại Nhà Cha. N u họ đồng ý, Cha s d ng ỗi người trong họ. Các con hãy đ Cha dẫn dắt tất c các con. Các con hãy từ bỏ nh v danh Cha mà không nên thắc ắc tại sao. Các con hãy cứ tin tư ng vào Cha là Ch a của các con. Các con hãy dâng lên Cha ý uốn các
1

ược ti n b o bởi ti n t i Daniel Dn 11:31

180

1991

con và cũng đừng cưỡng lại hi Cha d ng ý uốn này. Các con hãy cầu nguyện với c tâ hồn và hãy th nh n tội lỗi của nh. Các con hãy suy gẫ về Cuộc Khổ Nạn của Cha và tất c những g Cha đã ban cho các con.

4 tháng 12, 1991 (T ước buổi họ đầu ti n với người Phi u t T n.) - Có hải Ch a hông ạ? - Cha-Đây. Con đừng sợ. Cha hông bỏ rơi con đâu. Cha thương yêu con. Con gái yêu uý ơi, công việc tông đồ của con là là lan rộng Ánh Sáng Vinh i n của Cha nơi các dân tộc. Con hãy truyền bá tất c những g con đã nh n từ Cha. Con của Cha ơi, đây là những g con h i th c hiện. Phần còn lại Cha s là . o việc th c hiện những công việc Cha trao, con s được Cha b o vệ. Con hông có chi h i sợ. Cha là Ch a Giêsu thương yêu con lắ . o Giờ đây, con đừng ất công t hi u, v hi thử thách con, Cha là cho tinh thần con được khôn lớn lên trong s thánh thiện. Này con, con hã y hục vụ Cha bằng cách th c hiện những việc Cha đã trao cho con. Cha s luôn hích lệ đ con luôn nhiệt thành là chứng nhân cho Cha cũng như cho Nhà Cha, có điều là Cha s luôn can ngăn ỗi khi con i nhìn sang trái hay sang h i. Cha s hông đối ử hà hắc với con về nỗi hốn c ng đáng tội của con. o Do việc con s hụng s cho Ðấng Công Chính, nên Cha cần cột chặt con vào với Cha, đ con có th đứng vững bên Cha. N u hông, với ột nh con, con s dễ dàng bị nao n ng. o Giờ đây, hần Khí Cha là Ðấng hánh Ðồng ành với con, s au ắn dẫn con đ n với các con cái Cha. Nhờ ân sủng, con s nói thay Cha. Này, Cha luôn với con và hông bao giờ thất hứa với con.

5 tháng 12, 1991 (Cho nhóm cầu ngu ện người Phi u t T n:) - Cha ban h c lành cho tất c ọi người. Hãy nói với các con cái Cha rằng: Trái Tim Cha bừng cháy sẵn sàng chi lấy họ. ọ chỉ cần ti n vào hánh â Cha và Cha s là cho họ say n Cha là hiên Ch a của họ.
181

1991

( ồi Ch a nói với một người c biệt.) o Hôm nay Cha ban cho con Trái Tim Cha. Con hãy đón nh n lấy đi. Danh Cha là Giêsu, và Giêsu có nghĩa là - Ðấng Cứu h Ch a nh êu thương yêu con: Phần con1, là h u duệ của Cha, con hãy ti tục hô bày ra tất c những g Cha đã ban cho con. Con s hông bị cạn iệt. Con hãy nhìn xem, bàn ăn của con đã đầy, và n u hông có Cha th bàn ăn của con s trống hông. Chính Cha là Ðấng cung cấ cho linh hồn con. V y con hãy gắn bó lấy Cha và con s sống. Cha in trên trán con Nụ ôn hánh. Cha thương yêu con. Con hãy yêu n Cha.

5 tháng 12, 1991 Sứ điệ cho c c tù nh n ơ nhà tù untin u a – anila, Phi u t T n)

- Này Vassula con ơi, b nh an cho các con. Con hãy nói với và t nhân: o Chẳng l các con lại hông hi u sao? Các con hông nghe bi t Lòng hương Xót đang đoái uống trên tất c nhân loại như th nào ư? Và đây, chính hiên Ch a của các con đang từ Ngai òa của Ngài đoái uống các con. - Cha đ n với các con đ nói với các con bi t đ n nh hương êu cao c à Cha dành cho ỗi người trong các con. Cha là Thiên Chúa của các con đang nói với các con ua dụng cụ của Cha, đ ban cho các con Sứ Ðiệ của cha. Cha đ n đ nói chuyện với tâ hồn các con, và an ủi các con là những bạn hữu của Cha. Cha nói cho các con hay rằng: th gian là con số hông trước ặt Cha. V y các con đừng sợ. Các con hãy đ n với Cha và nương t a vào Cha, rồi Cha s dẫn dắt các con tới ạch Nước trường sinh. Cha s chữa lành các v t thương của các con và băng bó lại. ắt Cha hông bao giờ rời a các con. Cha nói với các con rằng: có Cha, bàn ăn của các con s luôn hong h . C ng các
1

ồi Ch a i u qua về hía tôi

182

1991

bạn hữu của Cha, các con s ăn bữa cơ tối với Cha. Các con yêu dấu, khi s trừng hạt nặng nề đ n với các con, các con đừng đ điều này là các con ra hoang ang. ỗi hi các trừng hạt đ n với các con, các con hãy nh n vào các V t hương của Cha, V t hương đã chữa lành và cứu các con hỏi thần Ch t. Các con hãy nhìn vào Cha là ấng Cứu h của các con. Các con đừng nhìn sang trái cũng đừng nh n sang h i. Các con hãy đi theo ấu Chân Cha. Các con s nh n ra các ấu Chân Cha ua các v t áu trong đó. Các con yêu dấu, các con đi theo những ấu Chân đó, rồi các ấu Chân này s dẫn các con đ n nơi Cha . Cha ban h c lành cho ỗi người trong các con và đ lại Sinh Khí Tình Yêu Cha trên trán các con. Ch a nh êu thương yêu các con. (Cho ữ Tu T a, người chăm óc c c tù nh n và biến đổi họ n n những người nhiệt thành với Thi n Ch a.) - Cha ban cho họ ột ng Ðá và th t ra ...Cha thương n Viên Ðá này bi t bao. Cha là Ch a ban h c lành cho người nữ tu này, ban h c lành cho Sơ v từ ột sa ạc nơi những con rắn độc là tổ, sơ ấy đã bi n đổi thành ột v ng đất h nhiêu, ột hu vườn, nơi Cha là Chúa có th d ng nghỉ ngơi.

8 tháng 12, 1991 - Có hải Ch a hông ạ? - Cha-Đây. Con hãy cầu nguyện trước hi con nghỉ ngơi trong Cha. Con hãy cầu nguyện với Cha Lạy Ch a Giêsu, in hãy nghỉ trong con và cho con nghỉ trong Ch a, c ng hiệ nhất và liên t với Ch a. Amen. (Tôi nhắc lại.) - Con hãy vững lòng tin về ai rái i hiệ nhất với nhau trong t nh thương yêu. Cha đã nói về chân lý này với rất nhiều tâ hồn, ột chân lý à nhiều người vẫn chối bỏ. h nhưng cuối c ng ai Trái Tim Chúng Ta
183

1991

s thắng. h gian là v y đó. ô nay họ từ chối, nhưng ngày ai họ s vinh danh chân lý này. Cha là Ch a Giêsu thương yêu tất c các con. Các con hãy chỉ đ ột nh Cha trong trái ti các con thôi. Các con hãy đặt Cha vào chỗ ưu tiên nhất. Các con hãy nh n nh An của Cha.

12 tháng 12, 1991 Tại Phi u t T n - Tôi nghĩ đến Thụ Sĩ.) - Ch a ơi, c n i o ội Thụ Sĩ th như thế nào? - ... đó là ột đống gạch vụn... 24 tháng 12, 1991 ( m vọng i ng Sinh - Zaca ia :1 và hải u ền 11: 3-13)

- Có hải Ch a hông ạ? - Cha-Đây. Con hãy nương t a vào Cha, con nh ! Qua cảm thức của con mắt linh hồn, tôi nh n thấ Th nh han Ch a Giêsu. Ngài như một em b với đôi mắt mở lớn trông th t là ng thơ.) - Các việc đền tạ uan trọng cần được th c hiện đ hàn gắn lại các v t thương của th giới. Các v t thương và v t cắt gây nên do s sa đọa và tội lỗi. o Con hãy là vui ắt Ðấng Cứu h của con, và hãy ãi ãi làm hài lòng Ngài. ãy là như v y đ Sứ Ðiệ của Cha tr nên sâu rộng, lan ra hắ nơi và t chứng minh rằng: s ch ng s đồi bại, lãnh đạ và vô thần, và s sá hối. Con ơi, hãy bám lấy vạt áo Cha và cứ th à ti n a hơn nữa1 đi h t chân trời này tới chân trời ia, hãy ti n vào các hánh Điện của Cha n u họ ời con vào. Con đừng lo hiền hay sầu hổ n u người ta cấ đoán con. Con
1

Ch a i u muốn nói là mở ộng hạm vi loan t u ền ứ điệ của gài

184

1991

cũng đừng thất vọng. Những người á ch con s nh n tr lại các chuyện này vào Ngày hanh y, rồi s h i khóc lóc à nhớ đ n việc nh đã chối từ. ọ s nh n thức ra được thái độ nh hi đã từ chối hai rái i Thánh Thiện của Ch ng a, chứ hông h i từ chối con. ai rái i Ch ng a đã tiên báo s việc này rồi. Con gái ơi, con hãy đi theo ước Chân vấy áu của Cha và tôn vinh anh Cha tại bất cứ buổi hội họ nào. hời giờ đã tới, cho nên con đừng do d nữa. Con hãy d ng l Vườn Nho ọi nơi và bất cứ nơi đâu có th l d ng được. Con hãy bi n các sa ạc thành vườn trồng trọt. Cha đã ch c h c cho các Sứ Ðiệ của Cha được hong h và b n rễ các nơi. V y con gái ơi, con hãy can đ lên. ( ột nhi n tôi cảm nh n một thanh gươm lửa đ m th u qua tôi. Tôi kêu lên: Ch a ơi Con h t mong Chúa! ) - Con khát mong Cha v con đã nh n thấy Vinh uang Cha... Con hãy vi t o Nhó nổi loạn đang vây hã h t thành lũy này tới thành lũy hác. Ngày nay Cha đ n ban cho nhân loại nh An của Cha, nhưng rất ít người lắng nghe. Hôm nay Cha đ n với ngôn ngữ b nh an và Sứ Ðiệ êu hương, nhưng b nh an à Cha ban đã bị th gian báng bổ, còn nh hương êu à Cha ban đã bị nhạo báng và ch diễu ngay trong Đê Vọng Giáng Sinh của Cha. Loài người đang tư ng niệ những ngày này hông v hánh anh Cha. hánh anh Cha đã bị loại bỏ, và họ chỉ lấy ngày Sinh Nh t Cha là ngày nghỉ lớn đ à vui chơi, và tôn thờ ngẫu tượng. Satan đã len lỏi vào tâ hồn các con cái Cha, và thấy tất c đều y u đuối và đang buồn ngủ. Cha đã c nh giác th giới. Sứ Ðiệ Fati a nói rằng: trong Ngày Cha đ n, Cha s là cho ặt trời sa uống vào giữa ban trưa và là cho trái đất tr nên tối tă giữa ban ngày. Cha s cho h Con Rồng gặ cắn th hệ tội lỗi này, và phóng Ngọn Lửa à th giới chưa bao giờ thấy hoặc s chẳng bao giờ thấy lại sau này, đ đốt cháy vô số tội ác của th giới này. Các con có hỏi " ất c dân cư, người tốt cũng như ẻ ấu, đều bị hủy diệt hay sao " Cha nói cho các con hay người sống s ghen tị với người ch t. Giữa hai người th ột s bị đe đi. ột vài người s hỏi "Êlia và Maisen đâu rồi, những vị này cũng đ n à " ỡi th hệ gian ác, Cha nói cho các con hay: Chúng Ta1 hông nói bằng dụ ngôn vào những ngày tháng này nữa. Êlia và oisen đã đ n rồi và các con đã hông nh n ra các ngài, và các con đã đối ử với các ngài theo ý các con uốn.
1

Ch a i u có ý nói ai T i Tim là hai chứng nh n t ong

ch h 11:1-13, và c 1:1-14

185

1991

ỡi các con thuộc th hệ hông có niề tin... các con đã hông lắng nghe ai rái i Ch ng a, rái i Vẹn Sạch của ẹ Cha và hánh Tâm Cha... Hai Trái Tim Chúng Ta đâu có nói với các con bằng dụ ngôn hay bằng những lời hó hi u. ọi Lời của Chúng Ta nói th r ràng như Ánh Sáng, và ai rái i Ch ng a như ai Chi c Ðèn đang chi u sáng bên nhau, th t r c rỡ đ cho ọi người đều có th thấy. h à các con vẫn hông hi u. rái i Ch ng a, như ai Cây Ô-liu,1 ột bên h i và ột bên trái, đã từng cố gắng là hồi sinh các con trong bao nhiêu ngày tháng ua. Cũng giống như các Cành Ô-liu tuôn dầu ra2 đ chữa lành th hệ bệnh hoạn là các con, là cho các v t thương của các con lành hỏi, nhưng th hệ các con đã đối ử với ai rái Tim Chúng Ta theo ý riêng của các con. Hai Trái Tim Chúng Ta chịu ức dầu3 và luôn luôn sống động. ai Trái Tim giống như thanh gươ sắc hai lưỡi4 c nh báo ua lời tiên tri, th nhưng tinh thần nổi loạn của th hệ này đóng đanh Lời Cha là thanh gươ hai lưỡi thê lần nữa, đồng thời chối bỏ ai rái i Ch ng a đều đang nói với các con ngày nay. Các con giống y như Sôđô a và Ai-c chối bỏ các ngôn sứ của Cha. Th hệ cứng cổ này đã cứng đầu vượt a hơn c Pharaon, b i v điều à do s hi u bi t của họ đã nên như bãi chi n trường chống lại nguồn hông i t5 của Cha. h c ra, ai rái i Ch ng a đã tr nên như giá họa cho con người trên th giới.6 h nhưng chẳng bao lâu nữa, à cũng rất gần đây thôi, i ng Cha s lại được nghe vào l c Cha đ n thă các con bằng sấ t và lửa. Ph Công hẳng sắ đ n, và cuối c ng7 chính Hai rái i Ch ng a à các con đã từng chống c lại s toàn thắng. Vương uốc th gian s tr thành Vương uốc của Cha.8 ất c những s này giờ đây đã rất gần đ n. Các con hãy ắt nh n uanh các con. Cha đang ban cho tất c các con những dấu chỉ của hời Ðại. Còn các con, các con là những người đang là việc đ đe ra ánh sáng lòng s ng ính về S Liên iệ của ai Trái Tim. Các con đừng đ nh ất can đ . Sách Kh i uyền cũng như Sách Zêcaria đều nói về Chân Lý này. Các con đừng sợ, nhưng với lòng tin tư ng và can đ , các con hãy u ng bá rộng lòng sùng kính này.

1 2

Kh 11:4 và Dcr 4:3 Dcr 4:12 3 Dcr 4:14 4 Kh 1:16 5 Ám chỉ tới h 11:8-10 6 Kh 11:10 7 Ám chỉ tới h 11:11 8 Kh11:15

186

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful