‫‪ 9‬אוגוסט ‪2012‬‬

‫מרצ'לו ‪/‬‬

‫מורדכַ י ‪/‬‬
‫ֶ‬

‫ֹרדכֵ ה‬
‫מו ְ‬

‫)כשביקרנו אצל( בימי" שבה" שהית ב"הוספיס" בגו‪ %‬הול וכלה ובראש צלול ‪,‬‬
‫ביקרנו אצל מספר פעמי" ופע" אחת לאחר שאושפזת ש" אמרת כי אינ מבי( מדוע‬
‫אנשי" בוכי" בשומע" כי אתה ב"הוספיס" ‪ ,‬ואני עניתי ל כי אוהבי" אות‪.‬‬
‫ובביקור אחר שוב חזרת כי אנשי" בוכי" ושוב עניתי ל " אמרתי ל כי ה" אוהבי"‬
‫אות" ואז ענית " חבל שלא ידעתי זאת מקוד""‪.‬‬
‫היו" אני רוצה לומר ל כי אהבו אות מאד כל הקרובי" וכל מי שהיית איתו בקשר‪.‬‬
‫אולי לא אמרו ‪...‬וזו כנראה דר העול"‪ ,.‬כי בחיי" חלק מהאנשי" לא מגלי" הרבה‬
‫רגשות ואולי לא ברורה עמדת" עד שהאיש איננו‪.......‬‬
‫אז בכל זאת טוב מאוחר מאשר לעול" לא‪.....‬אהבנו אות כי היית "ב( אד""‪" ,‬מנטש"‬
‫עוזר לאחרי" בלב חפ‪.,‬‬
‫דואג לילדי וסבא אהוב לנכדי‪ .‬ג" בהספד שספד גיל נשמעה בי( השורות הערכה רבה‬
‫ל לאישיות‪ ,‬לדר בה הלכת ונשארת ב( אד" למרות שחיי לא היו סוגי" בשושני"‪.‬‬
‫וג" בשיר אשר שרה ל נכדת עמית שכה התגאית לספר עליה ועל נכדי האחרי"‪.‬‬
‫אומרי" שאלוהי" לוקח את הטובי" יותר מהר אליו‪.‬‬
‫חבל על דאבדי( ולא משתכחי(‬
‫היה שלו" מרצ'לו‪ .‬נפטרת מהכאבי" והמועקות‪ ,‬תחסר לנו נוח בשלו"‪......‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful