"Hi:"iI.

q
1. 1Jft ~
orq tR f$x:fi ~~ <PI ~
~"I"RT~ at ~ <PIGfif(A) <IT~'TI ~ urm"lJT
(B) 3Tlm ~ urm"lJT
(C) 'qR ~'TI ~ urm"lJT
(0) 'q't~ ~ urm"lJT
2. <fPJGfifTfJ1ft<t~~
~ 1Jft -qrt <PI«'1'11
~
~of Cf1Tat ~
~
qft ~TRT
~~(A) q,q)R
(B) ~

7. YR11T~~

ct "'ifRT3TR~

~
~. YR11T qft lTfir(A) ~
3TTiTIflTfir ~
(B) <f>'~
lTfir ~
(C) G1<'A lTfir ~
(0) 3TT<fctf
lTfir ~

8. ~
-q-~ ~
~ ?

wmrr

~lT &RTllmxuTt:hrr

(A) 3WWf
(B) <Pr
(C) ~
(0) 3TT'lfir
9. \iR>J-q-~
~lT ~
ll"if>Rqft mfi ~
(C) ~
~~
(0) ~ ~
.
(A) ~~af
~1f
(B) ~1ftftrn ~1f
3. ~
qft (f"c;fi-q- it~ ~ 3TT~ ~ \.>iT\JilR
<FIT~
~?
.
(C) ~11~ ~1f
(0) ~
~1f
10.
<fPJ-q-~
<PI~'qR
~
&RTmfi
~
(A)~~~ <PI 1ffi ~
~
-.m \iR>J
~
q>Tf.
t:hrr ~
(A) ~11~ ~
&RT
(B) ~~af
~TJt &RT
(B) ~~~ <PI1ffi ~
~
-.m \iR>Jct .
<m£R t:hrr ~
.
(C) i~ &RT
(0) ~~
~TJt&RT
(C) ~~ ~ <PI 1ffi xm<t ~
-.m \iR>J~
11. ~
~1f ~ 'q(>f~
~3Tf$p t:hrr ~

(0) ~

~ CfiTi~

4. \J)'~ ~
mfi~?

tR GlC'f~

-q-<t>
fd-11:{<FIT

(A) tffiR?T tR <fPJ Gfif q>Tf~of ct <J>RUT
\JR'f <PI qq~<p
q>Tft:hrr ~
(B)tffiR?TtR <fPJGfif3TfQq)~of <PI <J>RUT
\iR>J<PI qq~<p
q>Tft:hrr ~
(C) tffiR?T tR <fPJ Gfif q>Tf~
ct <f>RUT
\iR>J<PI qq~<p
3TfQq)~ill ~

(0) ~
5.

lpfhrl'

~?

~ CfiTi~
-q- ~ I~ ~ (>J qft q£f

(A) oTm -q(C) -ac;r -q12. ~~ -q- ~
~1f

(A) ~11~ mfi ~ (B) ~~af mfi ~
(C) 3T11lTfJfi
mfi ~ (0) ~~
mfi ~
13. 3qll~T ~ m lTfir~ <PX~
~?
(A)
(B)
(C)
(0)

c;rT-gqft ~ -q~T\JR
~~ -q.l0P a-;fi ~";f
qft Gtfr
-R6"<P -ac;r -q-

14. ~ -q--ifffi' qft 3TT<fT\if
~ O<P~~
~(ft ~ cnnfiV(A) 3ntill ct ~
~ <fPJ <PItR(if "£fC

<FIT Q)C umfi

(A) <fPJ <PIorq ~of ~ Gfif -if 'l~ ~
umfi ~
(B) <fPJ <PIorq ~
~ Gfif -q-q>1ft~

\i'IldT ~

(B) 3TT<fill~ ~

umfi ~

\iffiJT (:"

(C) <fPJ <PIorq ~

umfi ~
(0) ~ ~ CfiTi~

~ Gfif -q-'l~

(B) ~T\JR
-q(0) ~o
-q~q-

(C) 3TT<fillct ~
\JffiIT~.

~

~ <fT1];<PTtR(if tIC
.

~ <fPJ <PT~

~

(C ) 3TT'l fir

(0) ~
~ CfiTi~
15. firuf lffum of ~
~tfT 1Tc<PXfiruf
m~ ftt>m?
(A) ~ <Puf~
(B) ~ ~~i
(C) ~
6flR
(0) ~ ~~

(0) ~lT ~af <PI

16. ~i"q <PI\iffiX~

6. 5Cuf ~
.
(A)~
(B) ~o

~ ?
~?f qft cfufill <PI

19

1-C.rtmGlTf 2-b.fi ..r -q d 14>j1-1 q)[ ~ GX 0".[ c. 3-a.I " " (A)lJtiR " " (D) \'flffl<rn ""fD'fi" 1Jiixfi <f)"q. 3-a. 4-C 27.~ 1Xt1~I<t>t't<D ~~~~cftt (C) ~TICT -$ ~" ~ ~~ ~"1 2- (C) ~~ 30. 4-d (8) 1-b. ~<fT~ -. 3-a. TIC xl ~~O 3~b. 3-d.t>jICI~C ""! " ~ "{ililxl~ lJ. 1.~ 20 d 14>jI't 0 t ? ~ qrc. -1IX~'{-CX 24. 2~b. 3. (A) <m.-s ~I ~-1 \TI1R"~Rf G~TI'{"Wf ? -.R <m# ~~<t>Ridt? (8) ~(>fG ctXq luJ 1 (C) ~ ftnffi 21. ~ ftnm1f (8) >jl C'I1€j 1X urc ~"1 (C) £i~ ~ftA " -q lj) ~<t> IC'I"H <PTI -(>ft-ut -q ljI~<t>IC'lI-1<PTI (D) dfl!C'I-1I~ TIC-q ~f)\1<t>1C'l1-1 <PTI-\f. 1=f1TIffu"6 vt (A) 23 "1ITd 1931 (C) 24 1ITd 1932 18. ~~ d.3Thrff:rm . 3 t 3 1 ft. \3CfX<f> I (A) ~ ~ (8) ~ ~ 4-€j l<ttll~c (A) (8) (C) (D) 1-a. 22. 3-C. 4-b (D) 1-':'d. IRhr 1{6c. 2-a. 2-d. 2-C. 3-. 4-b (D) ~l"f1-fif>' <f(:"'l-Wf. ar1fu"~~ vt ~ t-d." (A) 1-a. 'I1T«1t~ ~Q)" ~ vt lJGftfo ~ ~w--~ ~m <P6Txl l].! q)[ cfl"f ~~ ~ill t (8) 3ioi'tlR"q)[ ~m 'BPT. 1-d. 3-b. 4-d 4-a 4-b 4-C xl ~ q)[ ~m t'l-Wf \if!jl' <m. 3-C.:f-.'LO (fflJ 3.lqrf%<f> ~£itr~lJ:1Tl1 " 25. 2. 4 2. ~ ~ (D) 176 lftC'<" 23. 4-d (8) 1-b. 2-C. 3T<f>'R -$ m~ ~Cf ~ (8) (C) c. 2-a.0 (8) \fWT~tf1<T q)[ m1R?T ~ 4~C" lJT'c.Tf'l-fu '{it' 1{) ~"l'fGR 4->j~I."l'fhft\if d fTr'>lmcrm q)[ ~ur (A) 1-a. 1. 3~b.<!t~? "" 17. 4 1.f(>ft 3-~ cfe. XiTfi 1 q)[ 1[Cf)1-Wft- 31h 0. 2-b.mx<n 4-~~ C. 3.~~~ (D) ~~ TJOoiPT lJ~~" a~ -$ ~" b ~o \i4<t>xUI ~ur I ~fTr ~ XiTfi 2 " 1-~ a. <Pille. 2-d.~~Cf 2-~~ b. f:1h-j~IRsm--q xl <P't"1~n ~TTf~nfl11fl' t(A) \fO TJO'11ffif-q:~f)cl<t>IC'I"I-1 <PTI-~ (C) 166. 3lTftfQ)"~~ 31't~~°1pf ~Gt61 ~ 'iftc xl arfu ~uf <110t(A) ~tIDf -quflfTCft<1""1 (8) ~"1t1ffl 0f1 (C) ~tf1<T 1'fl~"1 0f1 (D) ~<fCft<r 0f1 28. # 3i'[X. 3-d. 4-a ~) 1-C.1[Cf)?F8fi it~ (D) ~T1f . 2. 4--a (C) 1-C. ~ lJrf0 ~ 1-7ff~ a.!-q~ 3-C. 3. 1. c.{Wlxl~ ' ~ (8) (D) 2.\if~ m~ (C) <Pl\IITx'm.rqur (8) 241ITd (D) 251ITd (A) ftnmT 1R'f 1ftq)[ ~(A) 4 (C) 6 20. ~ 2-1c1' -11~ C b. <P't"1m ~TTf "ffift ~'I1fusf 11fI' t- l~fl41 ~ GJ"(Yf 2-~ (A) (C) lJ~ 0 0 (A) ~"1lJ(hT 26.hr I . -. " (8) 'l-TWfc1" (C) fuffi~ 19.-~ lJ~<P(A) 146 "Jficx ~ (8) 156 Tftcx tCJ. ~ xl~ ~ill t 31. 4.[ ~ (D)~ ~~ (D)em ~ Sf>Ji 1->j~ t- ~ " ~ xl vt~ ~" ~ xl<fiq)[ q)[ ~(Yq) x:ib11 .:f fipm (D) ~ 1931 1931 . 4. \i4<t>xUI 311fuq~~ ~ I I ~~ d. 2-d. 1-b.[ 1. 2-C.~~I~I~ it~ 29. C ~o \}"fqfG1 4. ~ (8) 5 (D) 7 ~ 2-a. 3---d. 31"<'nftctxqluj( ~ (A) "1"CifOare.

(0) ~ -q~ q. (B) tI'1-1I{j)" q. G'txR ~ ~ 1R 'tI~I-1I~x ~ ~ qft l'flfi ~ ? (A) ~ (8) ~ (C) ~<P (0) ~<td" ~ 49. .q~t ? (A) ~ (8) 01111.m:r ~ m?J 11ffif qft ~ ~ qft ~ 'if)ff qft 1flfi ? (A) 8 ~ 1943 (B) 2 ~~ 1943 (C) 1 ~~ 1943 (0) 21 ~~ 1943 t . 1Ji~ q. ~ ~ Willt?' qft .f .~ (8) ~1.q.q ~ Cf>'t". <R?T~~Ic«t> (8)~ftpn (0) ~ 45.t~ ~ (A) <f)"C<f) (C) Ti~ 37../nh1~lo ~~i?lol Cf>'t".'I1u140XT\Jf (8) 1.~ lJ~.~t? (A) 3Tliufi' (8) ~~o (C) ~ (8) 40 11~ (C) 50 11~ (0) 30 11~ ..l.q 39.J<f~ ~ (A) $I:T (B) 1j"lR>r (C)~w. ~.3TR.R ~ "'.<td"31fqcf~ t 3T\::2J1ffill Cf>'t".r11ffift<1~'5 'l{. (0) t 33.f'if>«TT t ? (A) ~TJfa (8) ~<P ~~ (C) ~TJfa (0) 11\::fRli~ 42. ~ (8) ~1T (C)~~ t? (8) ~ (0) ~~ ~ (A) ~<PWTI 47.pfGT (C) ~61-1<!1 36.~ <vT't'ffiill 3Tu:i~ Cf>'t". (A) 3T~ q. (C) -. ~ <vT~ (A) 25 . 36 ~..q t- 44. l1T<IT ~ ~ q.'f q. ~ ~ 32.f ~ 1=fTl\IT ~~ qft 3TTO<ff ~~1). iilxct1{j ~ (A) ~TJfa (C) 11\::fRli~ 38.q-q~~urr~t? (A) 11\::fRli~ (8) fijro ~ (C) ~TJfa (0) ~<P ~~ 41. ~ 3Tl<R~ t !fJ~ ? 1~ '!R Cf}'t". 31ftr<.f ~ ~ ~31fT ~ <r<mft t? . .~ t ? (A) D:rqo q. <R?TW<rr ~~Ic«t> (A) -q~ (C) ~ 43..51.f ~ 'tIfAill. .f ~ <vT~ (8) ltfffi<p1 (0) ~ qft 3T\::2J1ffill ~W ~ C'f){ill Nw t ? .'I)<t>~I~fffi. ~~". (8) 5t~it~ (0) 'l{.q ~ Cf>'t". emITt .~ mfira 11~~ q.f q. 20 ~ \J\1XRJ~ (0) ~ 50.f m? (A) 1. ~?J.pfGT 35. ~ ~ (O)~ ~ . 11 ~ \'J1PJ~cvT"'I~ 1R ll1fffTm~ \JffiIT (8) (A) 36 ~~. ~ ~ ~ (0) ll~ q.r. ~ 31R qc.'lRsio .. ~1Wf Ti~ -. (0) m t 34. ~ ifffT ~3TTt ? ~)~~ (8)~ (C) ~61-1<!1 (0) -.<!fJ{j)xI~ ~ <vT (A) It'~1ffi (C) <M <fRicl ~~ <R?T ~~lc«tJ ~~ (A) -m~ ~"Ef (8) ~ (C)~~ (O)~ 48. ~-mx <vT~ .T 1ff?J~ ~~XT\TlT. '~~q £ff£ff'qft ~ ~ l]. Gffi (0) <ft<fR TfIFf ~ 46. 54.fI'{ <fiT<f 'if>«TT (A)~it~ (C) 3W.r<p (C) ~. t ~kjll. ~ 1ft fijro ~~{j<t>cvT~ "'I-<f 1j~ ~t1~. \JffiX qft G<fT ~ ~ W \1qT. 1'\'ROm"?t 3TTcITc. c. (A) -. ~ ~ ? ~.:ruTq.q ~ ? .f finq <vT~ ~~ t ? ..q ON <vT~Uf ~ ~<PT. ~ (A) ~ (:JIxlul~ (C) ~ q.'I161~IC< q. (C) 3TTU11~~ (0) l1T<IT 40. -. . ~ -q ~ Cf>'t". fu:rcf ~~c <vT~ ~~ t ? ~)~~ (C) ~ftpn ~~.q ~ Cf>'t".~ <Ptt!t l'flfi ~ ? 21 -.f'ffiCIim ~ q.!*~ 52. cvT~ fttct~ ~ fttct~ t 1fT ~ ~ ~hr Cf>'t". (C) 10 ~~.'1-11'1-. 1JT?IT qft (8) <Ptc qft Wffi qft (C) Wffi qft (0) 53. (8) tfinrn <PJ1f~ (0) 'tI.'lo ~~ (8) xi~ (0) t 11~ ~ qft ? (8) ~TJfa (0) ~<t>'tIiil~~ 1=JTlT ~ ~ 1)' ? .

3 V~ (8) 2. ~cl)<P'<UI <tt ~ -q"-mR -q ~ <6t Cf>1fim .? 75. 63. (A) RlC:IfS:t'1A % ~ m -m "if ~~fuo (ftq) am ~ ~ffl ~ m ~ ~ ~~ (A) ~ (A) <PT£i~1=IT~3I1~1~. 62. XiitJ-q 1TTm\JfRIT "it'? (A) 4>1~)'<tI -qcr 3I1~1~-5 (8) ct~ (C) w~ ~c ~c (0) 4>1~)'<tI -qcr <tct)'<I~.'1 <PTfimr.t wm d<P ~"it (A).. 68.(A) l].tTf\Jf ~ <RT<R mn "it? (A) 1750 Tf\Jf (8) 1760 Tf\Jf (C) 70. N1ff~ <PIT \f!TlITTft "it i ? (IT(f \iffift "it ? ? (A) \j414T. ~ t ? (8) ~C:IfS:t'181 (C) ~clfS:t'1 D (0) ~C:IfS:t'1C 66. ~ <PTV1Wf ~ -q' ftna-. 67.~ 3T\J.. 61.!~tq (C) l].r -q 71.!1j~ ~ <PTV~~ ~ <fiXill- ~ <PT 1'fR "if<f"fIT<PT~~ (A) mxr (8) w~ (C) ct~ <tct)'<I~. ~ 1780 ~ \iffift -mR -q ~r\JjI~'i ~ (8) 1t ~ VGR ~ (C) mIx <tt o=~31t ~~ -q -q 3I1<1~~<Pdl<fflt" <PT~XUT ~ 72. ~ ~ ~ 1I~ ~ ~ <f>RUlT <PTtJdT~ qi ~ 73.lct v~~ (C) ~ (0) 3TTfJV~~ 'm~ G"rl~' ~ VuRn.~ XJl1GTff (0) l].3 V~ (C) 3. 3T~~ Xiffi ~ -q"3TTill"it ? (A) ~ ~ -q(8) cm1~ -q (C) ~ ~ -q (0) cm1 ~ -q' 69.~-~~ -q (C) ~-3TItc. ~ ~1if <PT~~ \JfT~ ur<f~~ (A) ~~ <fRt~ ~ m t (A)ur<f -mR (8) ~<Phr N (C) 1=Jt\JA~ - .5 V~ 59.n ~ -qmnt? (A) 5.fi (C) ~ (0) <f~.-aR't ~ -q 56. ~Tf 3TTcITC'Pf ~Xii fWm 'l<ITm ? (A) 1 fua'tR 1920 (8) 1 3TTfffi1920 (C) 1 ~tR 1920 (0) 1 ~~ 1920.? 74.~ ."6lJ <PT ~~ wM -q ~ VGR "if>X ~~ q)'t~ -«t "it ? (8) ~ 3f~ ~Wdx (C) 900 ~<f ~Wdx (0) 1800 ~Wdx.pftR (0) ~<ffi ~ £ffift "it ? (A) <fflt~ 1t -mR ~ 1I~ ~ ~ Tf1ft (fm ~-~ <PT~ (8) 3TTCtCPft (0) 3TTCt~ -q 4>1~)'<tI ~ "it .<ul <tt vftpm -q . '1=ITcx' ~ t ? (A) ~(f ~ <PTmf?r<P~ -q (8) mf?r<P~ <pT~(f ~ -q (C) ~(f ~ CfJtT!~ ~ -q (0) ~ ~ CfJt~(f ~ -q 57. 11ffif 58. ."it (A) l"J'hrq' (8) <f>UTTG (C) ~ (0) 4Id'\Jjfcl qtf~ "fIT~clfS:t'1 3I1~1<P. 64" 65. 1/3 ~"o (8) 1/10~"0 (C) 1/20 ~o' (0) 1/2~0 3I1'<1<1cl) "(fchf~~ ~ ~ -q ~ "it (A) ~ (8) f5'iIT. (0) '<ltll~~<P V~3IT "it ~1I'<IR<p~ffl (A) 3TTcTqfi (C) fIl<itqfi Tf\Jf (8) ~tR--. ~ 1ftc.? ~c. ~ wm 1=J:J. ~ 1770 (0) Tf\Jf <tt ~ <f)£{ -.ct11 <PT~ ~ 1fAT\JfRIT"it (A) f%-aITst~ (8) ~ ~(f (C) YR<P (0) ~~ 60" ~ -q ~ q)'t~ <m.rftna-..6 V~ (0) 4.n (A) "I...~ -aTf ~ (8) l].141VRtfSt>~I31t~ ~ 22 -.? (0) ~T\JA tIC'4>I~-5 ~ ~~ CfJt~h <PT11ffif ~ "it" (A) wru (8) "\iPf-.I ..~ xm 55. 1TITf~dT ~ -mm (0) 1=Jt\JA ~ ~ m (8) ~~ <fRt ~ (ftq) \FIR m (C) ~~ <fRt ~ ~ m (0) ~ 1ft ~ .? (8) ~T\JA (C) <PT£i~~ 3I1~1~.. ~ ~rq. "it ? -q 1-TTTf ~ "it "it CfJt~ ~ "it . (0) 1lttftTwI <tct)'<I~. lf~ ~ ~ \j~IC.

(r3)C'ITC1 ~ ~ ~31T -$1 ~~ 1R (C) ~~~ -$1 ~ 1R (0) C'ITC1 ~31T -$11J~fir 1R 78.'1 <t ~ (0) xt"ifT-$1 '(1m <t ~ 76. 1JfulffUT <fiT(f)'f-..fcT ~ (C) ~ ~ <t 3J1~1~..r RI ~ I\J1'1 1R (0) ~ -q1R C'ITC1 f5T (8) ~~ ~ (C) ~~ \JfTOT t? 80.\~ 1R ~3TT ? ~tTR 1R 89.:r ~ Tt~ met ~q.:r ~ l]..fc (B) ~ (C) -m~ <t~)-:I~.eft.fu.:ft~ -$1 \JITIftt ? 94..~ Rfc.R ~ ~ ~ (A) ~~ " ~\J1cl) (8) \J1~ I\i '\ ~ R<::i \J1cl) (C) ~ (0) :I.:rW 1WT TfA<r <t~ " ~ -$1~ft..fic.s (0) tIT~fWp:r~c mur ~ £it~ wf -$1~ <f1']l"c.fcxun fiITJ.r (C) ~f&t~~4 (0) ~~~ t ? .n t ? ~)~~ (8)~ (C) ~ (0) wcx 92.r1=r 3ffiP1{Uf~"<fiT('f 1)' ~3TTm ? (A) -m~ Cf>TiIT-.s~ (0) qr.&R1G\!'R1<f) ~ GT3TTif1)' <fIX'If%" <fiT B<\~~ cn:rr m ? (A) ~~ \i~I. 83.<t ~c <P'~r<'f l1\ifC1)'mw t ? (A) ~ mer W 'iJ<f<t> un ~o. ~ 1JTGqcvtfucJ>Tcvt \JR! cvtfucJ>T~ 3Tc.0-qc. -q'tq-1)' q)<'f ful<.(8) \i414Y1~'1 If 1J~ <t (C) \JiUff\i~I.<f~ ~1T ~o<J>«IT t J (8) ~ mer W 3rnft<.:r ~~ (0) £}f:'thS<tc~~ (C) ~ cvt ~ (0) <fIX1)' 'I~ <t ~ 91.J <t Xi)q 1)' 1J-m11-$1 \JITIftt ? (A) ~r\JA (8) . ~ ~ ~7f1fa 1)' ~3TTm ? (A) 1J~ ~7f1fa (8) ~ ~7f1fa (C) q:$T ~7f1fa (0) ~~ ~7f1fa 87..'1 it ~tTR (8) ~ <fIB ~ 14>~I'1r <t G'~ t ? ~ :I.:r~ O"fif-$1 I 1 .:r ~ ? (A) ~ (8) -:1'1. ~ 1)' ~ (f)'f-. 3W!~ ~ ~[ipctil 1)'~iT ~~ cvt un~-. ~ 1R . 1907 <t Cf>il]~~ ~ ~ 1)' m~ tffiftt ? 77 ~ "lIT f:'t'151~~-. Xi)q 1)' ~ (A) 1J<Pm<t ~ 1)' (8) ~ (C) ~ <t ~ 1)' (0) ~ ~ ~ 1)' ~ ~.<J>«ITt I mer W ~1~4)c-: un 3T<R<ffi ~o<J>«IT t I ~ cvt~ ~ ~~"!fI1T 1)' 3JI<ffiI\J1'1 1J~ ~ t? (A) <PTff-. ~ 1:filJGT~ 1)' 1JriR" -$1 ~ -$1 (A) l1T~ (8) ~~ 3TRfc.Xii(f)'f-.:r~ ~1~1~.s ~ (8) ~iT ~ 3T<Pffi~ Cf>TiIT-.1J~:I. iT. <J>«IT (A) ~ <t ~ 1)' <t ~ 1)' 1R 1f:!"61T -$1 ~ t 7:f1f ? ~ <t ~ 1)' . <fIftm ~ <t ~ 3JI<ffiI\J1'1 1)' (f)'f-. 1J<Pm 0. \Jf(>f ~ 1)' ~ ~ (C) ~ ~ 86.I~ (C) <t"l iff<IXT (0) 1JAfti~ oT~ 88.T1fR (A) 3 x 10" Kg (8) 6 x 10'5 Kg (C) 6 X 10"Kg (0) 7 X 1030Kg 84. ~-.J7f~ \JfT "fICf)ill t ? (>fifif) ~ (8) ~ ~ ~ (A) ~ (C) cvtfucJ>T f1'rfu ~ (0) ~Cf>iftmr ~ 79.~ ~ \!'R1<f) 90.n r~c'1~ <fiTRI~ I\J1'1 ~ (A) ~ (8) ~ (C) 1JriR" (0) tt(>\'t~~ 81.~TUR (C) 3TT<ffitGA (0) 1ft~ 82.:r (8) ~fcl~'1 (C) ~r\JA (0)"if>Tif~ 3J1~1~-? 85.. T£~ <fiT~C1.~iT ~ (A)~ f1Rcp<fiT ~~ " \J!RJ 1R ..R <t ~ 3JIq~ <PoI'"tffift t ? ~~ ~~ 23 I J J.YJ.Xii5R"I~ <t l].rn <t\!(YlT ~ (C) ~ ill (0) ~ 93. :I.f <t ~ ~ f:ITI!-$1 ~ 1J-mlT-$1 umftt? (A) ill<fr (8) ~~.ft tffift t" ? (A) ~-.. I (f)'f-.:r~ Tt~ f4c.

(A) 37.(C) 96.~ (C) <pm qft ~ 1]. l1N".(0) 17:(A) 27.(A) 25.(A) 42.\jfiJ ~ Cffi! CJ>f~~ -« "Cj'.(C) 52. (B) ~ (C) ~ .(B) I 8 \ .(B) 23. l1f1f".(B) 38.(B) 5. CJ>f m~ (C) "ffiPT'f muIT CJ>f (G) ~ 1].(B) 40.(C) 12.(C) 31. 3IyRqRfo.f. ~ <pm -q Wd ~ ~~ 'Il-\T!PJ'ir <PT <flT~ Cf>WT ~ ? ~ 1].~ tR (0) <pm qft ~ muIT-q ~o ~o muIT -q muIT -q (0) m~ 'muIT CJ>f 96.(0) 47. 6<i~".f 3rtx 1fi~ 98.(C) 35.f 3rtx 1fi~". Plk1~~(j <PTCf>RUT~- ~ tR ~ ~ ~wq ~ ~ ~ ~ -q -« <P't".(.ff.(A) 28.(A) 24.(0) 21.(A) 82.(B) 57.(B) 33.PTItR c.(C) 88. 9.nff ~ ? ~ <i~ ~ <fPj <PTct<r 99.f (C) 6<i~".(0) 78.(0) 100.(A) 80.(B) 41.(A) 15.« <PT~ ~ <PT <i~ ~ (C) ~Gf~?ffi ~~ qft ~ ~ <PT<i~ ~ (0) <P'TffimlJl1J!-~ X<fif<PT1Jfu:iT.(B) 8.(B) 94.(0) 97.(B) 20.(A) 59.(B) 22.(C) 95.~ -.f \ifI<IT \JfTIfT ~.(B) 92.(B) 54.(C) 45.(C) 65.(B) 51.(0) 76. CTYf-«~ qftqffla' ~ (A) '<1~I~PI<fjmuIT CJ>f~muIT -q (B) "ffiPT'f \J)\. l1f1f".(B) 86.(B) 75.\\ .f 31'tx6<i~".(B) 90.(B) 72.~~".(B) 67.(C) 68.(A) 34. I 10 11.(A) 46.(C) 18.Will ~ (B) l1N".~ (B) ~'ifct' 1].(B) 69.(B) 84. q 1.(A) 14. ill ~ (A) ~C1PfR ~ \JfTOT~ ~ 1ffi.(B) 11.(C) 93.f' \JfTIfT~ 100.(0) 49.f (0) ~~".(C) 50.(B) 83.f.(8) 2.(C) 79.(A) 62.(C) 9.(0) 4.~~.RUf ~ YI'<'I~(j1 YI'<'I~(j1 41'<'1~(j1 YI'<'I~(j1 ~ ~ -q -« <P't".(0) 10.(B) 89.(C) 6.(A) 66. ~~".(B) 53. 24 .f m wq 'ffift ~(A) 1fi~.(A) 30.(C) 74.(B) 99.(0) 63.(A) 55.~~".(C) 3.(B) 7.(0) 60.(C) 71.(0) 91.(A) 36.(B) 70.f.~~ IR<T 31'tx ~ (0) ~~ IR<T 31'tx ~ ~ ~~ ~~ 97.f~-qfBo (A)~~- ~~ -q 1].(A) 26.(A) 44.(A) ~f\iR (B) 4>1'{-<Ph~ (C) ~ (0) ~tfuwJ ~? 95.f3rt~ 1fi~".(C) 19.f.(B) 56.f. ~.(0) 58.(0) 39.(B) 61.\) 64.(0) 77.(0) 48.(C) 32.f. ~O 1fflAT ~ 3R<P 1ll'TT-q ~ (A) ~ .(A) 85.(0) 43.(A) 87.(C) 16.\JfTIfT ~ (B) ~~?ffi l't.~~I<fjI'4<Uf~<P (A) <pm qft ~ (B) 1ffi ~ \JfTIfT ~ \jfiJf$ ~C1PfR 3Tqftqfflo Will ~ t (C) ~C1PfR q 1ffi Gf~ ~ ~ (0) ~C1PfRq 1ffi Gf~ 3Tqftqfflo m 'ir 'Ml 'ire' iI.(C) 29.(0) 81.(A) 98.(A) 13.(A) 73. ~T<PT<to:rT IR<T 31'tx ~ IR<T31'tx ~ ~ 3TUJ1=!'ffl'~ ~ tR .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.