.

Inilalahad ang mga ideya sa paraang angkop at kinakailangan batay sa sitwasyon Binibihisan ang mga ideya na kanyang sasabihin sa paraang malinaw at kaaya.Ang tagapagsalita ay.aya . . . Tumutuklas ng rasyonal. emosyonal at etikal na pagpapatunay Kaaugnay sa kanyang mga sasabihin Isinasaayos ang patunay ng kanyang sasabihin sa paraang strategic.

Pinagmulan ng Impormasyon Patutunguhan ng Mensahe Enkoder Tsanel Dekoder Hadlang .

Mensahe Enkoder Interpreter Dekoder Dekoder Interpreter Enkoder Mensahe .

Pinagmulan ng Mensahe Kakayahang Pangkomunikasyon Saloobin Kaalaman Sistemang Panlipunan Kultura Mensahe Kontent Elemento Pagtataya Estruktura Koda Tsanel Pakikinig Paningin Pagpapadama Pang.amoy Panlasa Tagatanggap ng Mensahe Kakayahang Pangkomunikasyon Saloobin Kaalaman Sistemang Panlipunan Kultura .

-end- BUAG .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful