Tabela porównawcza działalności firm ZUS i Amber Gold Firma Rodzaj uczestnictwa Sposób działania Rodzaj umowy Możliwość

wypłaty własnych środków Jak firma zarabia Kiedy otrzymujemy profity Przymusowy Piramida finansowa Nie ma umowy Nie ma możliwości Decyduje uczestnik Piramida finansowa Umowa pisemna Można wypłacić (dopóki firma jest w dobrej kondycji finansowej) Dzięki wpłatom nowych uczestników Zgodnie z umową (dopóki firma jest w dobrej kondycji finansowej)

Dzięki wpłatom nowych uczestników Gdy osiągniemy wiek emerytalny czyli okres wyznaczany jednostronnie przez sejm na który uczestnicy nie mają żadnego wpływu Określony procent przychodów jednostronnie wyznaczony przez sejm Nie jest znana - w dowolnym momencie jednostronnie decyduje sejm Nie ma możliwości, grozi za to kara więzienia Nie ma możliwości (środki przepadają na rzecz skarbu państwa) Nic

Wysokość wpłat

Decyduje uczestnik

Wysokość wypłat

Zgodnie z umową (dopuki firma jest w dobrej kondycji finansowej) W każdej chwili (ew. możemy stracić zgromadzone środki) Środki są dziedziczone

Możliwość wycofania się z uczestnictwa Możliwość dziedziczenia zgromadzonych środków Co można zrobić jesli firma zmieni przepisy i odmówi wypłaty świadczenia

Składamy pozew w sądzie

Opracował serwis obnie.info na podstawie tabelki krążącej w internecie (17.08.2012)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful