(Bila Acara Pelantikan Dilaksanakan Pada Waktu Upacara Bendera) (Sebelum Amanat Setelah Pembacaan Teks Pancasila

)

SUSUNAN ACARA UPACARA PELANTIKAN PENGURUS OSIS SMK-CIPTA SKILL 2011/2012.
1. PELANTIKAN PENGURUS OSIS SMK-CIPTA SKILL MASA BHAKTI 2011/2012 SEGERA DIMULAI. 2. PENGURUS OSIS SMK-CIPTA SKILL MASA BHAKTI 2011/2012 MENEMPATKAN DIRI. 3. LAPORAN KETUA OSIS KEPADA PEMBINA UPACARA BAHWA PELANTIKAN PENGURUS OSIS SMK-CIPTA SKILL MASA BHAKTI 2011/2012 SIAP DIMULAI. 4. BENDERA MERAH PUTIH DAN BENDERA OSIS MEMASUKI LAPANGAN UPACARA 5. PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG STRUKTUR PENGURUS OSIS SMK-CIPTA SKILL PERIODE 2011/2012 OLEH KETUA PERWAKILAN KELAS (PK). 6. PELANTIKAN PENGURUS OSIS DILANJUTKAN DENGAN PENGUCAPAN JANJI. 7. PEMBACAAN BERITA ACARA SERAH TERIMA KEPENGURUSAN OSIS SMKCIPTA SKILL 8. PENANDATANGANAN BERITA ACARA, KEPALA SEKOLAH, KETUA OSIS MASA BHAKTI 2010/2011 DAN KETUA OSIS SMK-CIPTA SKILL MASA BHAKTI 2010/2011 MENEMPATKAN DIRI. 9. PENYERAHAN BENDERA OSIS DARI KETUA OSIS YANG LAMA KEPADA KEPALA SEKOLAH DAN DISERAHKAN KEPADA KETUA OSIS YANG BARU. 10. PENYERAHAN ARSIP KEPENGURUSAN DARI KETUA OSIS YANG LAMA KEPADA KETUA OSIS YANG BARU. 11. KEPALA SEKOLAH, KETUA OSIS SMK-CIPTA SKILL MASA BHAKTI 2009/2010 DAN KETUA OSIS SMK-CIPTA SKILL MASA BHAKTI 2010/2011 KEMBALI KETEMPAT SEMULA. 12. BENDERA MERAH PUTIH DAN BENDERA OSIS KEMBALI KE TEMPAT SEMULA. 13. LAPORAN KETUA OSIS KEPADA PEMBINA UPACARA BAHWA PELANTIKAN PENGURUS OSIS SMK-CIPTA SKILL MASA BHAKTI 2010/2011 SELESAI. 14. PENGURUS OSIS SMK-CIPTA SKILL MASA BHAKTI 2010/2011 KETEMPAT SEMULA. KEMBALI TELAH