2012

brand value

brand
rating

1

8

Apple

70,605 29,543 AAA+

AAA

2

1

Google

47,463 44,294 AAA+ AAA+

3

2

Microsoft

45,812 42,805 AAA+ AAA+

4

4

IBM

39,135 36,157

AA+

AA+

5

3

Walmart

38,320 36,220

AA

AA

6

18

Samsung

38,197 21,511

AAA-

AA+

7

7

GE

33,214 30,504

AA+

AA+

8

16

Coca-Cola

31,082 25,807 AAA+ AAA+

9

5

Vodafone

30,044 30,674 AAA+ AAA+

10

32

Amazon.com

28,665 17,780

AA+

AA

11

10

AT&T

28,379 28,884

AA+

AA+

12

12

Verizon

27,616 27,293

AA

AA

13

11

HSBC

27,597 27,632

AAA

AAA

14

13

NTT Group

26,324 26,927

AAA-

AA+

15

14

Toyota

24,461 26,152

AA

AA+

16

9

Wells Fargo

23,229 28,944

AA+

AA+

17

6

Bank of America

22,910 30,619

AA+

AAA-

18

17

McDonald's

22,230 21,842

AAA

AAA

964 19.265 AA+ AA 38 24 Pepsi 17.643 AA+ AAA- 41 33 Nestlé 16.622 AA+ AA+ 32 46 American Express 18.157 AAA- AA+ 23 22 The Home Depot 20.605 AAA- AAA- 20 27 Intel 21.012 AA+ AA+ 34 25 China Mobile 17.437 AAA AAA 31 29 Orange 18.756 AAA- AA+ .704 AA A+ 36 40 Ford 17.902 20.902 AA AA 43 55 ExxonMobil 16.809 16.559 16.129 AAA- AAA 25 15 Santander 19.919 19.231 15.602 AA+ AA 40 42 BNP Paribas 16.908 19.133 AA+ AA 30 31 Nike 18.455 AAA- AA 42 62 GDF Suez 16.150 AA+ AA- 29 36 Citi 18.798 AAA- AA 27 21 Mitsubishi 19.363 AAA- AA+ 39 53 Oracle 17.662 AA+ AA+ 37 44 Chevron 17.078 AA+ AA+ 21 13 HP 21.317 AA AA 35 63 Volkswagen 17.051 21.758 12.423 AA- AA- 24 19 Tesco 20.021 18.639 17.762 20.619 18.473 AA AA 28 26 Chase 18.598 12.756 AA+ AA+ 22 23 BMW 21.262 20.031 14.096 14.969 26.083 17.19 30 Shell 22.511 16.707 26.419 13.150 AAA- AAA 26 20 Mercedes-Benz 19.529 AAA- AA 33 38 UPS 18.557 18.661 17.488 20.

405 5.464 17.503 AA- BBB 45 50 Tata 16.320 16.087 AAA- AAA- 46 39 Siemens 16.392 15.769 AA+ AA+ 47 28 Bradesco 15.391 14.44 54 Hitachi 16.com Phone: +44 (0) 20 7389 9400 Reports .343 15.551 AA- AA 50 Walt Disney 15.692 18.424 AAA AAA+ 47 50 Contact Us Media Enquires: James Baker Valuation Enquiries: Xander Bird enquiries@brandfinance.092 AA AA 49 178 Mitsui 15.678 AAA- AAA 48 37 China Construction Bank 15.

Brand Finance® Global 500 2012 Click here to download Brand Finance Brand Finance Forum Brand Genius VI360 Facebook Twitter YouTube Google+ LinkedIn © Copyright 2012 Brand Finance. All Rights Reserved. Site by  Methodology  Glossary  Terms & conditions  Privacy policy  Sitemap .

 Contact .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful