El procés d’obtenció de teixits: La indústria tèxtil Primeres matèries tèxtils: fibres i filaments

Obtenció de primeres matèries, transformació i comercialització.
El procés textil

Obtenció: Primeres matèries

Transformació

Comercialització i consum

Les fibres

Filatura: Fils Tissatge: Teixits Confecció:Peces de vestir

La indústria tèxtil
• Producció de fils i teixits. • Fabricació de peces de vestir i productes de tissatge.

Fibres i fils
• Fibres:Són sòlides, flexibles,molt primes i amb una llargada limitada.

• Fils:S’obtenen a partir de cargolar fibres i tenen la llargada il·limitada.

Fibres Naturals
Vegetal Cotó i lli

Animal

Llana i seda
Aplicacóns industrials, Fibra de vidre

Mineral

Fibres artificials
• Transformació de cel·lulosa. • Raió: Viscosa o acetat de cel·lulosa.

Fibres sintètiques
• Productes químics: Petroli.

• • • •

Poliamides Polièsters Acrílics Poliuretans

Fet per: Aurora Masdeu Ferrè 2nC

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful