ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Βιογραφικο

Ονοματεπώνυμο:
Πατρώνυμο:
Μητρώνυμο:
Ημ/νία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Δ/νση κατοικίας:
Οικ. κατάσταση:
Τηλέφωνα:
email:

2002-2009

12/2010-05/2011

10/2007-10/2010

Στελλούδη Παναγιώτα
Στελλούδης Ευστάθιος
Στελλούδη Δημητρούλα
22 Δεκεμβρίου 1981
Πειραιάς Αττικής
Συληβρίας 5, Νίκαια
Άγαμη
213-0049636, 6934929358
giotastel@yahoo.gr

ΣΠΟΥΔΕΣ
Πτυχίο Τοπογραφίας, Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΑΤΕΙ Αθηνών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τεχνικό γραφείο Βασίλη Γκούφα
ΤΕ Τοπογράφος – Εξωτερικός συνεργάτης
• Οργάνωση και διαχείριση βάσης δεδομένων, σχεδίαση τοπογραφικών
διαγραμμάτων και αρχιτεκτονικών σχεδίων ιδιοκτησιών
Μελετητική εταιρεία Digital Earth Ε.Π.Ε.
ΤΕ Τοπογράφος - Μόνιμος συνεργάτης
• Μέλος τεχνικής ομάδας για τη διαχείριση και παραγωγή δημοσίων έργων
και μελετών με κύρια απασχόληση στα κάτωθι έργα:
2010

- Τεκμηρίωση και Οργάνωση Ψηφιακών Χωρικών
Δεδομένων – Σχεδιασμός Βάσης Γεωγραφικών
Πληροφοριών για το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Συμμετοχή στην υλοποίηση του λογικού και φυσικού
σχεδιασμού της χωρικής βάσης του ΥΠΑΑΤ σε
περιβάλλον Oracle, δημιουργία OracleSpatialthemes,
maps, ανάπτυξη συστήματος μεταδεδομένων xml, WMS
και WFS σε MapViewer, συγγραφή εγχειριδίων.

2009-2010 - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος
Γεωγραφικών Πληροφοριών για την Ανάδειξη του
Τουρισμού – Πολιτισμού (Νομαρχία Ευρυτανίας)

• Επεξεργασία και εισαγωγή δεδομένων στις βάσεις (ESRI
Personal GeoDatabases) και δόμηση για τη σύνδεσή
τους με συσχετιζόμενα αρχεία για τη διάθεσή τους στο
διαδίκτυο.

• Παραγωγή ψηφιακών και αναλογικών θεματικών χαρτών
(οδηγός πόλης Καρπενησίου, τουριστικός χάρτης Νομού
Ευρυτανίας).

- Μελέτη κατάρτισης Δασικού Χάρτη στους Δήμους
Αγίου Στεφάνου, Ανοίξεως, Άνω Λιοσίων, Αυλώνος,
Αχαρνών, Διονύσου, Δροσιάς, Εκάλης, Ζεφυρίου,
Ηρακλείου, Θρακομακεδόνων, Κηφισιάς,
Λυκοβρύσεως, Μεταμορφώσεως, Νέας Ερυθραίας,
Νέας Ιωνίας, Πεντέλης, Πεύκης, Μαραθώνος, Νέας
Μάκρης, Νέας Πεντέλης, Παλλήνης, Ραφήνας,
Φυλής, στις Κοινότητες Ανθούσης, Κρυονερίου,
Ροδοπόλεως (Μπάλας), Σταμάτας, Αφιδνών,
Μαλακάσης, Πολυδενδρίου και Πικερμίου του
Νομού Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής (ΔΧ-06).
• Οργάνωση και επεξεργασία διανυσματικών δεδομένων
με χρήση των εφαρμογών του λογισμικού ArcGIS:
δημιουργία βάσεων δεδομένων, χωρικές πράξεις,
τοπολογική δόμηση δεδομένων και δόμηση
περιγραφικών δεδομένων, κατασκευή παραγώγων
ψηφιακού μοντέλου εδάφους (ισοϋψείς καμπύλες,
χάρτες κλίσεων, χάρτες εκθέσεων).
• Επεξεργασία raster αρχείων (έλεγχος προβολικού
συστήματος, μετατροπές, γεωαναφορές).
• Διαχείριση βάσης δεδομένων σε SQL Server 2005
•Σ 
χεδιασμός φόρμας στο περιβάλλον της Access για χρήση
και καταχώρηση δεδομένων των χρηστών της βάσης.
• Εισαγωγή και δόμηση των χωρικών δεδομένων σε
ArcGIS Server.
Σελίδα 1/2

Ε. Αρκαδίας. • Παραγωγή θεματικών χαρτών Σελίδα 2/2 .Σ. Αργολίδος και Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. • Παραγωγή τελικών παραδοτέων προϊόντων -Ο  ργάνωση Διαχείρισης και Διάθεσης στο Διαδίκτυο του Αεροφωτογραφικού και λοιπού Χαρτογραφικού Υλικού του ΟΚΧΕ • Προσανατολισμοί αεροφωτογραφιών 2009 2008-2009 . GeoMedia Professional Γνώση σχεδιαστικών AutoCAD Civil 3D 2009.) ArcGIS ArcInfo Desktop. δημιουργία και μετατροπή των απαιτούμενων δεδομένων σε πρότυπα ESRI για τη χρήση τους στο ArcGIS ArcInfo. Ρεθύμνης. (G. στους Νομούς Χανίων.I. • Δημιουργία μοντέλου (εφαρμογή model builder) για την εκτίμηση της οπτικής όχλησης των προτεινόμενων αιολικών πάρκων. • Επεξεργασία raster αρχείων. υπηρεσιακή τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα κτηματολογικά γραφεία ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ Λειτουργικά συστήματα Windows Γνώση λογισμικών Γ. Λακωνίας.Π. Αιγαίου (Δ1-06). Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης. Αιγαίου και στο Νομό Σάμου της Περιφέρειας Β. Intergraph IRAS/C. . • Οργάνωση και επεξεργασία διανυσματικών δεδομένων με χρήση των εφαρμογών του λογισμικού ArcGIS: δημιουργία βάσεων δεδομένων.Ενημέρωση Χωρικής Βάσης Δεδομένων Αγροτεμαχίων του LPIS (Land Parcel Information System) • Ψηφιοποίηση σε περιβάλλον Geomedia 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Εκπόνηση πρακτικής άσκησης στην Κτηματολόγιο Α. • Τεχνική υποστήριξη των χρηστών του ArcGIS Desktop στα πλαίσια του έργου. για την εύρεση περιοχών καταλληλότητας και την τελική εγκατάσταση σε αυτές των α/γ. SQL Server. • Παραγωγή τελικών παραδοτέων προϊόντων. & λοιπών λογισμικών Πλήρης χρήση πακέτου Microsoft Office Αγγλικά 11/2009 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Επίπεδο: Καλά ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Πτυχιακή εργασία με θέμα: Βέλτιστη Χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων Συνολικής Ισχύος 400 MW στην Ευρύτερη Περιοχή της Νότιας Εύβοιας με βάση το ΕΠΧΣΑΑ. χωρικές πράξεις. στο τμήμα Χωρικών Μεταβολών •Έ  κδοση και αποστολή κτηματολογικών διαγραμμάτων. συλλογή.Οριοθέτηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων στους Νομούς Αχαϊας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.S. τηλεφωνική επικοινωνία και ενημέρωση αιτούντων. στο Νομό Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Ν. τοπολογική δόμηση δεδομένων και δόμηση περιγραφικών δεδομένων. • Ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων με κατάλληλες «χαρτογραφικές πράξεις» και χρήση ερωτημάτων SQL. •Ε  πιλογή.Βιογραφικο 10/2007-10/2010 11/2006-05/2007 •Τ  εχνική υποστήριξη των χρηστών του ArcGIS Desktop και Server στα πλαίσια του έργου. κατασκευή παραγώγων ψηφιακού μοντέλου εδάφους. στους Νομούς Μεσσηνίας.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful