You are on page 1of 1

TIDSVITNE

Jens LL. Seips livshistorie fortalt til Morten Tønnessen


Jens L. Seip (1916-2006) fikk gjennom livsløpet nært kjennskap til to av insti-
tusjonene som på godt og vondt kjennetegnet det tyvende århundret: Konsen-
trasjonsleirene og FN. På bildet orienterer han (t.h.) den afghanske kongen (t.v.),
kronprinsen (bak) og statsminister Daoud (i midten) om FN-prosjektet han ledet
i Kabul 1961-1962.
En tidligere kollega kaller ham «Norges boligminister». Hans politiske arkitek-
tur spente fra medvirkning til etablering av den norske Husbanken til en råd-
givende rolle under forsøk på å opprette lignende institusjoner i Afghanistan
og Tanzania.
I nærmere 50 år snakket Jens lite om krigsopplevelsene, og de to årene i Sachsen-
hausen. Men etter at han pensjonerte seg ved utgangen av 1991 gikk det ikke mer
enn én uke før han tok fatt på erindringsarbeidet. Da ble han også minnet på hvor-
dan fangenskapet hadde motivert ham til politisk arbeid. I et brev til sin kone,
Gun, skrev han på vei hjem fra Tyskland at han i løpet av tiden i fangenskapet var

TIDSVITNE
blitt rødere. «Jeg kommer ellers stadig mer til at min kristendom driver meg
til sosialisme.»

Morten Tønnessen (f. 1976)


– Jens sitt barnebarn – er doktorgradsstudent
i økosemiotikk ved Universitetet i Tartu. Jens L. Seips livshistorie
Nettsteder: fortalt til Morten Tønnessen
• http://utopiskrealisme.blogspot.com
• http://utopianrealism.blogspot.com

ISBN 978-82-300-0508-8

9 788230 005088
www.kolofon.com