You are on page 1of 12

SEMINARSKI RAD

Tema:Uticaj globalizacije na zdravstveni turizam

Vodeće destinacije zdravstvenog turizma____________________________________________ 7 Terapije u zdravstvenom turizmu ___________________________________________________ 7 Odnos wellness-a i zdravstvenog turizma ___________________________________________ 8 Programi wellness-a u turizmu _____________________________________________________ 8 ZAKLJUČAK _________________________________________________________________________ 10 LITERATURA ________________________________________________________________________ 11 1 . Uvjeti za pružanje usluga u zdravstvenom turizmu __________________________________ 7 2.2.4.SADRŽ AJ UVOD ________________________________________________________________________________ 2 1.1.3. Značaj i karakteristike globalizacije _____________________________________________ 3 2. 2. 2. Medicinski turizam za produženje sezone ________________________________________ 4 2.5. 2.

1 http://bs. te poboljšanja kvalitete života. bez obzira da li ga posmatramo kao globalisti ili antiglobalisti. i nebitno da li ga možemo u cijelosti pojmiti i prepoznati u svim segmentima života. Osnovu zdravstvenog turizma čini korištenje prirodnih ljekovitih faktora koji mogu biti morski. toplički i klimatski.UVOD Zdravstveni turizam je posebna grana turizma koja se stručno i kontrolirano služi prirodnim ljekovitim faktorima i postupcima fizikalne terapije u cilju očuvanja i unapreĎenja zdravlja.1 U svjetlu opšteg trenda globalizacije možemo govoriti i o globalizaciji zdravstva. svjedoci smo njenog velikog ubrzanja u posljednje vrijeme.wikipedia. utičući tako i na naše živote. Bili mi toga svjesni ili ne. radi se o procesu koji se odvija brzo i neprekidno. Premda se sam proces odvija već odavno. I ma kako to bio složen i kontroverzan proces.org/wiki/Zdravstveni_turizam 2 .

intenziteta i brzine kretanja.).Karakteristike globalizacije Nova struktura globalnog upravljanja Globalno tržište Globalna komunikacija i difuzija informacija Globalna pokretljivost Međukulturalna interakcija Globalne ekološke promjene Globalizacija utiče na međuzavisnost država kao i na državni suverenitet. jasno je da obuhvata mnogo šire aspekte društva 2.scribd. gubitak biološke raznolikosti. npr. utvrĎivanje pravila jedinstvenog svjetskog tržišta. Globalization and Health 2005 1:14 doi:10.  susret različitih kultura i običaja. Ako ovome dodamo samo još činjenicu da se taj rast odnosi doslovno na sve aspekte života.1. Značaj i karakteristike globalizacije Najprostija definicija glasi: rast i narastanje do svjetskih razmjera. MMF i sl. shvatićemo o kakvom kompleksnom procesu je riječ.1186/1744-8603-1-14 MMF definiše globalizaciju kao “stalno rastuću ekonomsku meĎuzavisnost država kroz povećanje obima meĎudržavnog prometa dobara i usluga. rast meĎunarodnih http://www. porast učešća multinacionalnih korporacija u svjetskoj ekonomiji. TABELA 1. porast meĎunarodnog protoka kapitala. povećana uloga meĎunarodnih organizacija (Svjetska trgovinska organizacija. isrpljivanje zaliha ozona i globalno smanjenje prirodnih područja.com/doc/25301466/Uticaj-globalizacije-na-zdravstvo putovanja i turizma (uključujući i 3 “medicinski” turizam). možemo navesti brojne karakteristike globalizacije:  ekonomske. Globalizaciju karakterišu promjene u svjetskoj ekonomskoj infrastrukturi. U zavisnosti od toga kako je posmatramo. Globalne ekološke prijetnje ekosistemima uključuju globalne klimatske promjene. 2 . stvarajući potrebu za novim strukturama globalnog upravljanja. te nastanak globalnog tržišta i globalnog sistema razmjene. Huynen et al. kao i velika raznolikost “vrsta” pokretljivosti. uopšteno veća migracija stanovništva (uključujući i ilegalnu). Premda se često posmatra isključivo s gledišta ekonomije (liberalizacija trgovine i sve posljedice). slobodnijeg protoka kapitala i sve bržeg i šireg rasprostiranja novih tehnologija”. Globalizacija omogućava razmjenu informacija i iskustava vezanih za zajedničke probleme. razvoj globalnih finansijskih sistema. Globalizacija kulturalnih tokova rezultira uzajamnim djelovanjem globalnih i lokalnih kulturalnih elemenata. Globalnu pokretljivost karakteriše značajan porast dužine.

a odlazak u drugu zemlju je izvrstan izbor. smještaj. bolesna osoba će sve napraviti kako bi ozdravila. lijećenje. Uz to uštedi znatan iznos novca i oporavi se u turistički privlačnoj destinaciji. turističko razgledanje destinacije sa suputnicima može biti znatno jeftinije nego samo liječenje u Americi. Medicinski turizam za produženje sezone Medicinski turizam je kako i sama riječ kaže idealan spoj medicine i turizma. sve je više zdravstveno neosiguranih ljudi. Globalizacija ukupne svjetske ekonomije dovela je do globalizacije tržišta medicinskih usluga tako da se globalno natjecanje povećava i u medicinskoj industriji i medicinski turizam raste. sve su duže liste čekanja. iskoristiti ju za rehabilitaciju. a uz to žele posjetiti atraktivnu destinaciju. a dobije se visoka kvaliteta usluge. no možemo zasigurno reći da sva istraživanja prikazuju znatne prihode i rast tržišta i to od 20 do 25%. To je svakako dobro za turizam svake zemlje jer je sve veći porast potražnje za specijalnim oblicima turizma. Ne treba zaboraviti i na turistički segment. Naravno tu se ne radi samo o ozbiljnim bolestima. Osobe kojima je potrebna medicinska pomoć putuju u druge zemlje jer žele dobiti medicinsku njegu visoke kvalitete s prihvatljivom cijenom. Na rast medicinskog turizma utječe i sve brža privatizacija zdravstvenog sustava što dovodi do veće konkurencije. bez obzira na situaciju na tržištu. Iako većina industrija doživljava pad to nije slučaj s medicinskim turizmom jer. Primjerice. a korištenjem usluga medicinskog turizma uštede mogu biti značajne. već i primjerice o uljepšavanju tijela kada pacijent često želi anonimnost. Amerikanac će otići na liječenje u Indiju jer mu je operacija u Americi preskupa. a samim time i jeftinijih ali kvalitetnih i dostupnih usluga. populacija je sve starija i dolazi do pritiska na trenutni zdravstveni sistem. 4 . g. od 40 do 60 milijuna $). Sam put do Indije. Dolazi do porasta troškova medicinske njege u razvijenim zemljama. Pacijenti putuju izvan mjesta stalnog prebivališta zbog korištenja medicinskih. Kombinacija medicinske usluge i turizma je relativno novi tip turizma koji obećava veliki porast. odmor i relaksaciju. ostanak na oporavku u toj zemlji. Postoje razna istraživanja koliki je globalni prihod od medicinskog turizma (u 2006. a medicinski turizam to i je. zdravstvenih i turističkih usluga destinacije.2. Sve to utječe na pronalaženje najboljeg rješenja i traženje usluge tamo gdje se dobije kvaliteta s prihvatljivom cijenom.

ali i zapadna Europa gdje su visoke cijene medicinskih usluga. Susjedna nam MaĎarska ima razvijen medicinski (stomatološki) turizam. Karakteristika korisnika usluga medicinskog turizma je da putuju barem s jednim članom obitelji što je bitno zbog korištenje smještajnih kapaciteta i da imaju pristup internetu preko kojeg dolaze do informacija. Korisnici usluga većinom dolaze iz industrijski razvijenih zemalja. 3 http://www. Turska. Naše susjedne zemlje su iskoristile svoje potencijale toplica (Slovenija i Srbija razvija strategiju). U Europi su to primjerice Poljska. Priliku su za sada najviše iskoristile azijske zemlje prije svega Indija. SAD i Kanada gdje su duge liste čekanja. Trenutna koncentracija turističke ponude je na kupališni. ali za njih vrijedi ista priča. Najčešće zdravstvenu njegu treba srednja i starija srednja generacija te su oni veliki korisnici usluga medicinskog turizma. Ne treba zaboraviti i na toplice. kako bi se strani turisti privukli baš u Hrvatsku. Jer većinom su to osobe koje nemaju adekvatno zdravstveno osiguranje u vlastitoj zemlji i svaka usluga koju bi trebali platiti u svojoj zemlji im je preskupa. za koje bi prije rekli da je zdravstveni turizam. U situaciji krize i sve manje odluka na putovanje svjetskog stanovništva.hr/~mrezazna/biblioteka/38-biblioteka/70-medicinski-turizam-za-produljenje-sezone. a Hrvatska kao destinacija je privlačna zbog svojih prirodnih ljepota. Pa zašto ne bi sa susjednim zemljama bili poznati kao regija koja nudi taj oblik usluga? Što se turizma tiče u Hrvatskoj se bilježi naviše noćenja stranih turista. a nas još čeka privatizacija i ulaganje u taj potencijal. Veliki korisnici usluga medicinskog turizma su primjerice Velika Britanija. Španjolska. Malezija i Filipini.html 5 .mrezaznanja.Imati razvijen medicinski turizam nije privilegija bogatih i naprednih zemalja. posebno u stomatologiji. zatim Singapur. Belgija. izletnički i sve više nautički turizam s posljedicom jako kratke sezone. U Hrvatskoj medicinski turizam nije razvijen ali postoji svega nekoliko pionira medicinskog turizma. a da li ima kvalitetnije stomatologe? Cijena usluge nije znatno niža. znatan broj zdravstveno neosiguranih osoba. Hrvatskoj je potreban poseban oblik tuzima. Iako se možda očekuje da su to bogati ljudi to je ipak većinom srednja i niža klasa. visoke cijene medicinskih i zdravstvenih usluga. Tajland. a medicinski turizam je dobra strateška opcija3.

O priljevu stranog novca i turističkom imiĎu destinacije ne treba posebno govoriti. Ne zaboravimo da korisnici usluga medicinskog turizma koriste smještajne kapacitet za sebe i suputnike. Širok je spektar koristi. napora samih pružatelja medicinskih i turističkih usluga. a solidna je povezanost s glavnim gradovima u Hrvatskoj (od redovnih avionskih linija do cestovne povezanosti). kao i ekonomičnije i učinkovitije pružanje usluga. Hrvatska je zemlja koja ima relativo niske cijene medicinskih usluga i turistički je atraktivna destinacija.Hrvatska ima kvalitetan medicinski kadar. Glavna emitivna tržišta su relativno blizu. uz podršku države kroz zakone.html 6 . vrhunsku uslugu u medicini i turizmu te cjenovnu konkurentnost Hrvatske u pružanju medicinskih usluga što uopće čekamo? Kada bi se razvila strategija na nivou cjelokupne Hrvatske. privatizaciju. ali pokretanjem medicinskog turizma moglo bi se u znatnoj mjeri potaknuti smanjenje tog deficitnog zanimanja. Zatim ulaganje u tu uslugu donosi i povećanje kvalitete usluga u medicini i turizmu. To je zasigurno osiguranje i podizanje razine cjelovite medicinske skrbi za domicilno stanovništvo i turiste. pa se uistinu postavlja pitanje zašto to ne iskoristiti kao što to radi mnogo zemalja u svijetu koje nemaju ni približno takve dane mogućnosti.mrezaznanja. Jedini problem u tom segmentu predstavlja nedostatak medicinskog kadra.hr/~mrezazna/biblioteka/38-biblioteka/70-medicinski-turizam-za-produljenje-sezone. od uključivanja vlade. resornih ministarstava. a s tom specijalnom uslugom i produžiti turističku sezonu te povećati iskorištenost smještajnih kapaciteta. Hrvatska time može i kvalitetnije pozicionirati svoju turističu ponudu. organiziranja cjelokupne industrije i sl. seoski turizam i mnoge druge prirodne ljepote. Uz turističku atraktivnost destinacije i pogodnu klimu. ulaganje u infrastrukturu i još mnogo toga svi bi mogli iskoristiti potencijale koje medicinski turizam pruža. 4 http://www. loklanih samouprava. i ostaju radi oporavka i korištenja drugih turističkih ponuda. Bolja iskorištenost postojećih ili novih medicinskih i turističkih kapaciteta povećava mogućnost zapošljavanja različitih struka domaćeg stanovništva 4. Ima i kontinentalni i primorski turizam i planine i more. Zbog geografskog položaja i prirodnih ljepota Hrvatska ima razvijen turizam. Naravno puno je tu posla. nacionalne parkove.

terapija na bazi tople morske vode u krajevima s blagom klimom –u specijaliziranim ustanovama ili slobodno temelji se na ljekovitom učinku blage primorske klime.3. Burgenland  Češka: Karlovy Vary. Rogaška.2. Maribor. Luzern  Austrija: Loipersdorf. Divonnes-les-Bains  Švicarska: Drei Konige am Rhein.hr/dok//TUR//Zdravstveni%20turizam%20-%20neobra%C4%91eni%20dio%20predavanja. Zreče 2.Vrijedi spomenuti slijedeće: 2.pdf 7 . Marianske Lazne  MaĎarska: Balaton –Heviz. Terapije u zdravstvenom turizmu Talasoterapija. Siena  Francuska: Vichy.efzg. Podčetrtek. Radenci. Zalakaros. Uvjeti za pružanje usluga u zdravstvenom turizmu5 Opšte pretpostavke za priznavanje lječilišta i odmarališta:  opšti zahtjevi za infrastrukturu  osnove za provoĎenje terapije  zadaci lječilišnih mjesta  smještaj i prehrana  briga o slobodnom vremenu  osiguranje kvalitete i dr. Brenner's Park-Hotel & SPA. Montecatini. zračenju sunčevih zraka i kupanja u mlakoj morskoj vodi čini osnovu zdravstvenog turizma na moru 5 http://web. Riminiterme. Park terme. Evian. Siofok  Slovenija: terme Čatež. Laško.1. Crowne Plaza Heidelberg  Italija: Abano. 2. Vodeće destinacije zdravstvenog turizma  Njemačka: Baden-Baden.

pdf 8 .5. Odnos wellness-a i zdravstvenog turizma zdravstveni turizam = unapređenje zdravlja wellness = unapređenje kvalitete života Wellness je novi trend u zdravstvenom turizmu i suvremenom turizmu uopde wellness ponuda obogaduje ponudu ostalih oblika turizma. termičko i kemijsko) Balneoterapija. ali se razvija prvenstveno u okviru zdravstvenog turizma Minimalni tim stručnjaka u wellnessu:  doktori  wellness instruktori  sportski treneri 2.4. Medicinski programirani aktivni odmor (MPAO)6 Programirana tjelesna aktivnost namijenjena odraslim i starijim osobama s ciljem podizanja opdih psihofizičkih sposobnosti organizma temelji se na aktualnom zdravstvenom i funkcionalnom statusu čovjeka te primjeni odgovarajudih kinezioloških stimulansa u cilju podizanja zdravstvenih i funkcionalnih sposobnosti.skup metoda liječenja pomodu prirodnih termalnih i mineralnih voda (djelovanje je mehaničko.efzg.hr/dok//TUR//Zdravstveni%20turizam%20-%20neobra%C4%91eni%20dio%20predavanja.sastavni dio je termalizma. 2. a terapija je bazirana na ljekovitom blatu.Termalizam. Programi wellness-a u turizmu  područja wellness programa  prevencija bolesti ili zaštita zdravlja  tjelesno vježbanje i fitness  programi ljepote 6 http://web.

aromatično bilje vježbanje: jutarnja gimnastika. joga. kupke. sunce. ciljano vježbanje. korektivno vježbanje. sauna 9 . masaže.Osnovni elementi wellnessa: prirodni agensi: voda more. aerobno vježbanje antistresni programi: autogeni trening. zrak.

10 . Ako ovome dodamo samo još činjenicu da se taj rast odnosi doslovno na sve aspekte života.I za kraj treba napomenuti da iako globalizacija ima negativnih uticaja. ima i svoje pozitivne strane. To se ogleda u bržem razvoju medicine. društvenih. Globalizacija ukupne svjetske ekonomije dovela je do globalizacije tržišta medicinskih usluga tako da se globalno natjecanje povećava i u medicinskoj industriji i medicinski turizam raste. shvatićemo o kakvom kompleksnom procesu je riječ. Kombinacija medicinske usluge i turizma je relativno novi tip turizma koji obećava veliki porast.I sami smo svjesni koliki uticaj ona ostavlja na nas I društvo oko nas. a samim tim i produženjem života i boljem kvalitetu življenja. političkih faktora van nacionalnih granica.Globalizacija podrazumijeva razvoj tehnologije I svih naučnih.ZAKLJUČAK Iz svega navedoga možemo zaključiti da globalizacija ima veliki uticaj kako na zdravstveni turizam tako I na ostala zanimanja.

wikipedia.pdf http://bs.irb.hr/~mrezazna/biblioteka/38-biblioteka/70-medicinski-turizam-za-produljenjesezone.html http://bib.org/wiki/Zdravstveni_turizam 11 .LITERATURA http://www.hr/prikazi-rad?&rad=184183 http://web.efzg.hr/dok//TUR//Zdravstveni%20turizam%20%20neobra%C4%91eni%20dio%20predavanja.mrezaznanja.