You are on page 1of 5

ZADACI ZA VJEZBU

Zadatak 1 Zadan je skup S = {1, 2, 3, . . ., 8}. Dokaite da kako god odabrali 5 brojeva iz S, medu z njima uvijek postoje dva broja ija suma iznosi 9. c

Zadatak 2 Bacamo 3 igrae kockice. Kockice su razliitih boja: crvena, plava i zelena. Koliko je c c razliitih ishoda ako kockice bacamo istovremeno i ne uzimamo boje u obzir? A kada uzmemo boje c u obzir?

Zadatak 3 Matricu A S23 popunjavamo elementima skupa S = {4, 3, . . ., 3, 4}. a) Odredite ukupan broj matrica koje u 1. retku imaju samo razliite pozitivne elemente. (A ako c nemamo uvjet razliitosti?) c b) Odredite ukupan broj matrica koje u prvom stupcu ne sadre 0. z

Zadatak 4 Na koliko naina moemo podijeliti 12 jabuka, 10 kruaka i 8 narani na 5 djece tako da c z s c a) svako dijete dobije barem jednu kruku, jednu jabuku i 1 naranu? s c b) svako dijete dobije barem 1 jabuku? c) svako dijete dobije barem 1 jabuku i 1 kruku? s