You are on page 1of 2

:

. :
. 47 (), 133 41
.: 6987093066, 6976429947 2102412162
e-mail: agiosfilaretos@yahoo.gr
.: www.agiosfilaretos.gr


1/13-07-2012

. . 170

: 2012

.
, .
, , , 01-04-2012 30-06-2012,
:
1.


) , , , , , , ,
,

) ,

) ,

) ,

) ,

) ,

) .
: 26.604,84 .
2.


, :
, NUTRIART ABEE, 3E COCA COLA AE
3, . & . , . , , , ELBISCO,
, , PROCTER & GAMBLE ,
,
.
.
: 8.994 205 .

3.


, (
), ,
, .
: 1.500 TEMAXIA.

4.


,
.
: 630,78 .

5.

: 100 .
6.


, . , ,
65 .
: 40 - 500 .

7.


,
, :

3.140 TEMAXIA 2.265 .


8.


.. .
: 700 .

9.


, , -

: 2.100 .
10.
.
: 12 .
**********

) :
26.604,84.
) :
12.124.
) :
2.470.

..

..

..