You are on page 1of 12

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY

Chng ii: tng quan v phn mm catia


i/ gii thiu v phn mm catia:
Phan mem Catia la mot phan mem ho tr cho cong viec thiet ke cac chi tiet may cua ngi ky s thiet ke. Ngoai ra Catia con cung cap chc nang lap ghep cac chi tiet may ri rac thanh mot cum chi tiet, mot c cau may hay mot may c kh hoan chnh. Va sau o, ngi s dung phan mem Catia co the mo phong chuyen ong cua cum chi tiet, c cau hay may c kh a lap rap tren mot cach sinh ong. S chuyen oi gia cac moi trng lam viec trong Catia het sc linh hoat bang cach s dung thanh cong cu Start giup cho ngi thiet ke cam thay thoai mai va tiet kiem c nhieu thi gian. Vi nhng phan mem thiet ke c kh khac nh Pro/E, Solid Edge, Solid Word, e bat au lap rap cac chi tiet may a thiet ke cac ban can thc hien cac thao tac nh thoat file cua chi tiet ban ang thiet ke va tao mot file lap rap mi rat mat thi gian. oi vi Catia, ngay khi ban ang lam viec trong moi trng thiet ke chi tiet ma ban muon chuyen sang moi trng lap rap th ban ch viec chon thanh cong cu Start va sau o chon moi trng lap rap chi tiet la ban a thc hien bc tao file lap rap rat nhanh chong va linh hoat. Hoac khi muon mo phong chuyen ong cua c cau a lap rap ban cung ch viec thc hien thao tac tng t tren e vao moi trng mo phong chuyen ong. Ngoai ra cac ban co the cam thay c nhng chc nang, tnh nang thiet ke va mo phong cua Catia khi cac ban s dung no.

1/ Hng dn ci t phn mm catia:

1.1/ Cu hnh i hi ca my tnh : _ Phn cng my tnh ca bn phi chp nhn c cc i hi sau y: Disk drive : 1 Disk drive bn trong hay bn ngoa ( dung lng ti thiu theo yu cu l 4GB ) uc i hi lu tr chng trnh thc hin, chng trnh d liu, mi trng s dng v khng gian trng. Ci t tt c cc sn phm ca phin bn CATIA 5 i hi 2.0 GB trn Windows v ci t tt c cc sn phm ca ENOVIA DMU i hi 700 MB trn Windows. B nh ( Memory ) : RAM 256 l dung lng ti thiu chp nhn c ca b nh dnh cho tt c cc ng dng. RAM 512 l chp nhn c cho ng dng ca DMU trn mt b phn ln. i hi c l s cao hn khi s lng d liu ln. _ V phn mm phin bn CATIA 5 chy c trn : Windows 2000 Windows XP 1.2/ Ci t phn mm: _ Ci t ny ging nh ci t chng trnh bnh thng vi mt vi s khc bit nh. _ Trc tin, b a vo CD_ROM v ci t ging nh cc kiu ci t bnh thng. GVHD : Th.S MAI C AI THI HOANG DUY SVTH : BUI THIEN 3

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY _ Khi co dong nhac cac ban nhap cac yeu cau ( neu co ) cho qua trnh cai at phan mem.

_ Click Next . Hp thoi Setup Type xut hin

_ Click complete ci t tt c nhng phn mm.

GVHD : Th.S MAI C AI THI HOANG DUY

SVTH : BUI THIEN

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY

_ Click nut Finish e ket thuc qua trnh cai at.

2. Cach s dung chuot va cac phm tat :


2.1 Cach s dung chuot : _ Left-clicking ( click chuot trai ) : chon oi tng. _ Holding left button ( gi chuot trai ) : cho phep ban keo oi tng. _ Left-button double-click ( click nut trai chuot 2 lan lien tiep len oi tng ) : m hop thoai e hieu chnh cac thuoc tnh cua chi tiet. _ Clicking the middle button ( click nut gia chuot ) : chon tam quay cua oi tng. _ Holding middle button ( gi nut gia chuot ) : kch hoat chc nang Pan. _ Holding middle button + Left-clicking (gi nut gia chuot + click chuot trai) : kch hoat chc nang zoom, va sau o di chuyen chuot len xuong e phong to thu nho oi tng. _ Holding middle button + Left button or Right button (gi nut gia chuot va nut chuot trai hay nut chuot phai) : kch hoat chc nang xoay oi tng. _ Phm CRTL : co tac dung chon nhieu oi tng cung mot luc. 2.2 Cac phm tat : _ ESC : thoat khoi lenh hien hanh. _ F1 : m chc nang tr giup cua phan mem CATIA. _ SHIFT + F1 : m chc nang tr giup cho oi tng thanh cong cu, _ SHIFT + F2 : m tat chc nang xem tong quat specifitation tree. _ F3 : hien hay an specifitation tree. _ SHIFT + F3 : chuyen oi qua lai specifitation tree va gemeotric area. _ ALT + F4 : thoat CATIA. _ ALT + F8 : chay Macros. _ CRTL + F : kch hoat chc nang Search. _ CRTL + C : sao chep oi tng. _ ALT + E : hieu chnh oi tng. _ ALT + F : m menu file t thanh cong cu chnh. _ ALT + H : m menu help t thanh cong cu chnh. _ ALT + I : m menu insert t thanh cong cu chnh. GVHD : Th.S MAI C AI THI HOANG DUY SVTH : BUI THIEN 5

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY _ CRTL + N : m file d lieu mi.

ii/ TONG QUAN VE GIAO DIEN CUA CATIA : 1/ Thanh menu : Bao gom cac menu nh :Start, File, Edit, View, Insert,
Tools, Analyze, Window, Help. - Start Menu : dung chuyen oi gia cac moi trng lam viec. - File Menu : bao gom nhng lenh New/Open/Save/Close/Print. No cung cha mot danh sach cac file a dung trc o. - Edit Menu : bao gom cac lenh hieu chnh nh Cut/Copy/Paste va cac lenh khac nh Update. Menu nay tng t nh danh sach so xuong. - View Menu : la menu quan trong gom tat ca cac cong cu va la chon, la chon ieu khien ( Manupulating ) nh Zoom, Pan va la chon Render. - Insert Menu : gom cac lenh dung e chen mot vat the hay mot chi tiet vao trong file. - Tools Menu : la menu quan trong s dung e gan cac thuoc tnh cho moi trng lam viec cua Catia. - Window Menu : dung e chuyen oi va quan sat cac file a m. - Help Menu : dung e m d lieu tr giup cua Catia.

GVHD : Th.S MAI C AI THI HOANG DUY

SVTH : BUI THIEN

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY

2/ Specication Tree va vng v (Geometry Area) :


_ Specification Tree thun tin cho qu trnh thao tc v qun l cc sn phm trong bn v, CATIA cung cp cho ngi thit k Specification Tree. Specification Tree lu gi tt c cc sn phm cng nh cc lnh m ngi thit k dng to nn sn phm ca mnh, ta c th quan st thy Specification Tree pha trn bn tri ca mn hnh. tt hoc bt Specification Tree ta vo: View-> Specifications (Hoc n F3). + Bt ch Full Screen:View->Full Screen. + Thot khi Full Screen: Right Click ln mn hnh v hy chn Full Screen. Mun di chuyn Specification Tree trong hp thoi ta Click chut tri ln khung nhn v di chut. Mun Zoom khung nhn ta Click chut tri vo gc di bn tri hoc gc trn bn phi ca khung nhn ri di chut. _ Geometry Area: la vung o hoa pha di specifitation tree hay bao gom toan bo man hnh. Hp thoi Geometry Overview cho php ta quan st ton b nhng vt th c trong mn hnh. Hp thoi ny cng cho php di chuyn v phng to thu nh khung nhn.

3/ Compass :
CATIA cung cp 3D Compass cho php ngi dng c th thay i khung nhn v di chuyn cc vt th trong chng trnh. 3D Compass nm pha trn bn phi ca mn hnh.

4/ Cac thanh cong cu va bieu tng ( Toolbars & Icons )


V tr cua cac thanh cong cu va bieu tng c ch tng ng tren hnh ve. Cac bieu tng c cha trong cac thanh cong cu, s dung e thc thi cac lenh ma ngi s dung muon thc hien. Tuy moi trng ma ban ang lam viec ma co cac thanh cong cu cha nhng bieu tng vi nhng chc nang khac nhau. Chung se c trnh bay cu the trong cac chng tiep theo.

III / MOT SO THAO TAC C BAN

1/ To, m v lu tr 1 d liu ( Creating, Opening, And Saving Documents )


1.1/ To 1 file mi to mt file mi trong CATIA ta c hai cch : _ Click vo biu tng trn thanh cng c. Hoc chn trn menu: File > New SVTH : BUI THIEN 7 GVHD : Th.S MAI C AI THI HOANG DUY

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY Sau khi thc hin lnh trn, chng trnh hin ln hp thoi New. Trong hp thoi New ta chn dng file cn to.

_ Trn Desktop ca Windows explorer click chut phi ln mn hnh v chn new t Contextual menu (menu Ng cnh). Trong menu new chn dng file cn to. 1.2/ M 1 file d liu m mt file c sn ta c th dng cc cch sau: _ Click vo biu tng hoc chn trn menu: File -> Open. Sau chn ng dn n file cn m. _ Trn Windows Explorer ta Double-click vo file cn m. _ Ko v th file: Khi chng trnh CATIA ang chy, ta c th ko v th mt file c sn ln chng trnh. _ To mt file mi t mt file c sn (To file mi t file Newfrom.CATPart). Trn menu chn: -File-> New from Trong hp thoi File Selection chn ng dn v file cn chn. Khi to file mi t file c sn th file mi s cha ton b cc d liu ca file c. 1.3/ Lu gi file lu mt file ta c th c cc la chn sau: _ Lu File hin hnh, Click vo biu tng hoc trn menu chn:File->Save. _ Lu File hin hnh di mt nh dng khc:File->Save As... Hp thoi Save as hin ra, trong hp thoi ta c th t tn v dng file cho sn phm. _ Lu tt c cc file cha trong Product:File->Save All.

2/ Chon oi tng ( Select Objects )


Qu trnh thc hin cc lnh trong chng trnh i hi ngi s dng phi chn la mt hoc nhiu i tng cho mt lnh no . i tng c chn c th l cc khi, cc mt, cc ng, cc im, cc cnh, cc nh ca m hnh _ S dng chut kt hp vi Ctrl hoc Shift + Chn biu tng nu ch chn i tng cha c kch hot +Gi Ctrl chn nhiu i tng cng mt lc: Trn vng thit k Trn Specification Tree GVHD : Th.S MAI C AI SVTH : BUI THIEN THI HOANG DUY

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY Trn danh sch lit k trong hp thoi +Gi Shift chn nhiu i tng cng mt lc Trn Specification Tree Trn danh sch lit k trong hp thoi + hy chn: Click bt c u trn nn mn hnh _ S dng Selection Traps. chn mt hay nhiu i tng, ta c th s dng Selection Traps. _ S dng ng bao Bounding Outline + Chn biu tng nu ch chn i tng cha c kch hot, + Dng chut tri ko-th (Drag-Release) to ng bao ph kn i tng cn chn _ The Intersecting Trap vi Trap s c chn. _ Polygonal Trap s c chn. : Dng chut to mt Trap hnh ch nht. Tt c cc i tng giao nhau

: To nn mt Trap hnh a gic, ti c cc i tng nm hon ton trong Trap

_ Paint Stroke Selection . Dng chut to Trap l mt ng bt k, tt c cc i tng b ng Strocke i qua s c chn. _ Other Selection... Command.( M file: Newfrom.CATPart). C hai cch thc hin lnh: + Chn i tng, sau vo menu : Edit->Other Selection... + Right Click ln i tng, chn Other Selection t context menu. Lu gi cc i tng cn Select (M file: SelectionSets.CATPart): _ Edit->Selection Sets Edition... Hp thoi Selection Sets Edition cho php: +To mi (Create): Mun to mi mt Seclection Set ta click vo Create Set sau chn cc i tng cn to. +Thm i tng (Add). Khi to mt Set, nu ch Add element c kch hot th cc i tng c chn s c thm vo Set. +Bt i tng (Remove).Khi to mt Set, nu ch Remove element c kch hot th cc i tng c chn s b loi khi Set. +Xa(Delete): Chn Selection Sets cn xa ri Click vo Delete Set. +Xa mt Set rng (Delete empty sets): Khi Cick vo Delete empty sets th tt c cc Set khng cha i tng no s t ng b xa i. _ Gi li cc i tng lu gi: Selection Sets (Ctrl+G) Sau khi to cc Set, ta c th gi li chng. Trn menu chn Edit->Selection Sets(Hoc n Ctrl+G). Hp thoi Selection Sets hin ra. Mun chn mt Set, ta click vo Set ri Click vo Select.

3/ ieu khien oi tng ( Manipulating )


_ Undoing Actions hy b lnh va thc hin ta s dng lnh Undo. GVHD : Th.S MAI C AI THI HOANG DUY SVTH : BUI THIEN 9

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY Click vo biu tng trn thanh cng c Standard hoc trn menu chn Edit->Undo Ta c th hy b mt s lnh va thc hin ch bng mt thao tc duy nht: + Click vo biu tng (Undo with history) trn thanh cng c Standard + Trong hp thoi Undo with history ta chn cc lnh cn Undo ri Click vo Apply. OK. _ Redo Ngc li vi lnh Undo, ta c th thc hin lnh Redo khi phc li thao tc va hy b. - Click vo biu tng - Click vo biu tng _ Cuting and Paste Object Ta c th Cut v Paste cc i tng trong cng mt bn v hoc gia cc bn v khc nhau. Mun cut mt i tng ta Right Click ln i tng, chn cut (Ctrl+X). Paste mt i tng ta Right Click ln v tr cn Paste ri chn Paste (Hoc Ctrl+V). _ Copying and Pasting Objects. Cng tng t nh Cut v Pase, ta c th Copy v Paste i tng. Trong cng mt bn v hay gi cc bn v vi nhau. Mun Copy mt i tng ta Right Click ln i tng cn Copy ri chn copy hoc n Ctrl+C. _ Paste Special... Command (m file: Pase special. CATProduct). Sau khi copy mt i tng ta c th paste i tng theo nhiu cch khc nhau. Right Cick ln v tr cn paste ri chn Paste Special. Hp thoi Paste Special hin ra cho ta mt s la chn: +As Specified in Part Document: i tng mi to thnh tn ti c lp vi i tng c, i tng mi c th thay i li cc thng s ban u. +AsResultWithLink: i tng mi lin kt vi i tng c, nu cc thng s ban u ca i tng c thay i s lm i tng mi thay i theo. +AsResult: i tng mi tn ti c lp vi i tng c, khng th thay i li cc thng s ban u ca i tng mi. trn thanh cng c Standard hoc trn menu chn Edit->Undo (Undo with history) trn thanh cng c Standard

GVHD : Th.S MAI C AI THI HOANG DUY

SVTH : BUI THIEN 10

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY

_ Xa mt i tng: Edit->Delete

Ch : khi xa mt i tng c cc children th chng trnh hin ln bng delete. Nu ta chn Delete all children th tt c cc children ca i tng s b xa. _ Measuring Objects CATIA cho php kim tra nhanh kch thc ca mt i tng. G lnh c:Scale Planes vo command line.

Hp thoi Scale plane Properties cho php ta t kch thc ca li (Width, Height). t t l kch thc gia m hnh v kch thc li (Scale). Nu ta khng chn Show the grid li s n i. GVHD : Th.S MAI C AI THI HOANG DUY SVTH : BUI THIEN 11

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY

4/ Thc hien nhanh mot so lenh :


thc hin mt lnh, thng thng chng ta Click vo lnh cn thc hin ri chn cc i tng thc hin lnh, hoc lm ngc li: chn i tng cn thc hin lnh ri chn lnh cn thc hin. Ngoi hai cch thng thng ny, CATIA cn cho php ta thc hin lnh bng cch Click vo icon ca lnh , gi chut ri th ln i tng cn thc hin lnh. Hoc click vo mt lnh thc hin trn i tng ri th ln i tng khc. _ Dragging and Dropping Icons onto Objects Chng hn mun thc hin lnh Fillet ta Click vo Fillet gi chut v th ln cnh ca hnh hp.

5/ Cac thao tac ieu khien the hien oi tng tren man hnh :
_ S dng chut v bn phm zoom, pan, rotate khung nhn: -Zoom: ->Ctrl+Pageup=Zoom in. ->Ctrl +Pagedown = Zoom out. ->Gi chut gia, n left mouse sau nh left mouse, di chuyn ln trn phng to (Zoom in), di chuyn xung di thu nh. -Pan: ->Ctrl+Arrow key. ->Gi chut gia v di chut. -Rotate: ->Shift + Arrow key. ->Gi chut gia + chut tri v di chut. _ S dng menu v toolbar: Click vo Fit All In Click vo Pan icon Click vo Zoom in icon Click vo Zoom out icon icon nhn ton b cc vt th c trong khung nhn. di chuyn khung nhn. phng to khung nhn. thu nh khung nhn. SVTH : BUI THIEN 12

GVHD : Th.S MAI C AI THI HOANG DUY

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY
Trn menu

View->Zoom Area ri chn khung nhn zoom khung nhn va chn. nhn vung gc vi mt mt phng chn. xoay khung nhn. icon

Click vo Normal View icon Click vo Rotate icon

6/ n v hin i tng :
_ Right Click vo i tng sau t context menu chn Hide/Show

_ Sau khi thc hien th chi tiet c an va khong xuat hien tren hnh ve.

GVHD : Th.S MAI C AI THI HOANG DUY

SVTH : BUI THIEN 13

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY

GVHD : Th.S MAI C AI THI HOANG DUY

SVTH : BUI THIEN 14