You are on page 1of 1

AgroekologijA

TERMOPERIODIZAM, FOTOPERIODIZAM, EFEKTIVNA DUBINA, FIZIOLOSKI AKTIVNA DUBINA, ALELOPATIJA, VITAMINI, FITONICIDI, MARAZNINI, TRANSPIRACIONI KOEFICIJEN kaljenje, jarovljenje, podlubljjivanje, agrosinuzija, euritermne/stenotermne biljeke-objasniti, bilans vlage, ekoloka sua, fotoperiodizam unutarnja erozija