P. 1
LOVDATA DOM toslo-2011-188627-24

LOVDATA DOM toslo-2011-188627-24

|Views: 50,106|Likes:
Published by Aftonbladet

More info:

Published by: Aftonbladet on Aug 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2012

pdf

text

original

Tiltalte har oppgitt politiske motiver for terrorhandlingene 22. juli 2011. Tiltaltes politis-
ke synspunkter er behandlet i hans kompendium, og har også vært et tema under blant annet
politiavhørene og i de rettsoppnevnt sakkyndiges samtaler med ham. Under hovedforhand-
lingen begynte tiltalte sin forklaring med en forberedt og sammenhengende redegjørelse for
sine politiske synspunkter. Han ble også inngående eksaminert om dette. Nedenfor gis en
kort fremstilling av noen hovedpunkter i tiltaltes syn.
Tiltalte mener at etniske nordmenn har blitt utsatt for overgrep i form av etnisk «dekon-
struksjon» siden Arbeiderpartiet åpnet for masseinnvandring i 1960-årene. Norge er
transformert til en multikulturell stat, hvor det norske urfolket er i ferd med å bli utslettet.
Alle partiene på Stortinget, men særlig Arbeiderpartiet, er ansvarlige for dette. Dagens
innvandringspolitikk vil føre til at muslimer kommer i flertall, først i storbyer som Oslo, i
løpet av fem til ti år, og senere i hele landet.
Ledende norske politikere deltar ifølge tiltalte i et samarbeid med europeiske eliter der
målet er å fremme «mulitkulturalismen». Det multikulturelle prosjekt har aldri vært forelagt
norske velgere, men holdes tvert imot skjult av politikere og medier. Norsk presse har
definisjonsmakten, og reell ytringsfrihet eksisterer ikke. Det som i dag kalles demokrati, er i
realiteten et kulturmarxistisk diktatur. Når nasjonalister og kulturkonservative ikke slipper til
i mediene, blir det heller ikke mulig å stoppe «dekonstuksjonen» av norsk etnisitet, kultur og
kristent verdigrunnlag med fredelige midler. Væpnet revolusjon er da eneste mulighet.
Tiltalte hevder at dersom han og hans meningsfeller kan tvinge Arbeiderpartiet til å endre
innvandringspolitikk, så kan dette bidra til å forebygge borgerkrig i Norge.
Tiltalte mener norsk kultur er blitt ødelagt av marxistene gjennom en marxistisk kultur-
revolusjon. Pensum i den norske skolen støtter opp under dette. Sanger som «Barn av
regnbuen» brukes for å hjernevaske elevene. Kvinner bør ikke arbeide, men vie seg til
familien og produksjon av norsketniske barn. Det bør også opprettes institusjoner til dette
formålet. Tiltalte ønsker en militant kirke, slik kirken var før reformasjonen da paven var
den øverste militære lederen i Europa. Kristne ledere i Norge og resten av Europa bør støtte
de militante nasjonalistene som kjemper mot avkristningen av Europa.
Tiltalte betegnet seg selv som ultranasjonalist. Mandatet til å drepe for å redde «sitt folk»
har han gitt seg selv som cellekommandør i Knights Templar. Gjennom handlingene 22. juli
2011 har han villet fremprovosere en heksejakt på moderate kulturkonservative nasjonalister.
Heksejakten vil bidra til mer sensur, som igjen vil føre til polarisering og bidra til ytterligere
radikalisering. Jo flere som mister troen på fredelig kamp, jo flere vil bli revolusjonære.
Tiltalte betegner terrorhandlingene 22. juli 2011 som preventive angrep til forsvar for det
norske urfolk og norsk kultur. Selv er han bare et verktøy for en revolusjon. De universelle
menneskerettighetene tillater forsvar av egen etnisk gruppe og kultur.
Sin egen radikalisering forklarer tiltalte med konfrontasjoner han og hans venner har hatt
med muslimer i oppveksten. Ingen av tiltaltes venner som avga forklaring under hovedfor-

24.08.2012

22

Utskrift fra Lovdata

handlingen, kunne bekrefte noen av disse episodene. Retten legger til grunn at utviklingen av
tiltaltes islamfiendtlige synspunkter blant annet har sammenheng med hans høyreekstremis-
tiske kontakter på Internett.
Retten vil bemerke at bevisførselen under hovedforhandlingen har vist at tiltaltes ekstre-
me innvandringskritiske syn deles av andre. Både terroranslagene i USA 11. september 2001
og karikaturstriden i Danmark har gitt næring til antiislamistiske strømninger. Innenfor
høyreekstremistiske grupperinger er det også flere som mener at det eksisterer et hemmelig
samarbeid for å islamisere Europa, noe som blant annet kommer til uttrykk på en rekke
nettsteder. Slike konspirasjonsteorier har åpenbart en viss utbredelse. Én slik konspirasjons-
teori kalles Eurabia. Tilhengerne av denne konspirasjonsteorien hevder blant annet at
europeiske land blir systematisk islamisert gjennom planlagt immigrasjon fra muslimske
land. De færreste meningsfellene deler tiltaltes syn om at denne islamiseringen skal
bekjempes med terror. Retten nøyer seg med å vise til at vitnene postdoktorstipendiat Lars
Gule, journalist Øyvind Strømme, professor Mattias Gardell, seniorforsker Brynjar Lia og
professor Tore Bjørgo forklarte seg inngående om dette.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->