PEMBELAJARAN ASAS KENDIRI (PAK

)
BRIGITTA MAIT INTAN NURASHURA MOHD DERIS

KONSEP

Suatu pendekatan pembelajaran memberi ruang dan peluang pelajar belajar secara kendiri.

Pelajar menggunakan dan mengendalikan sendiri

bahan-bahan pembelajaran.

Melalui PAK, murid dapat:
Kemahiran belajar

Tanggungjawab pembelajaran sendiri Mentaksir pencapaian sendiri
Keperluan & gaya pembelajaran

Berusaha menguasai

Pengetahuan & kemahiran kendiri

CIRI-CIRI

Guru bertindak sebagai fasilitator, jurulatih dan kaunselor.

Untuk tujuan :

Menggalakkan murid berinteraksi sesama sendiri dalam kelas.

Mewujudkan enviromen pembelajaran yang memberi

peluang murid menguji kemampuan mereka.

Untuk tujuan :

Membantu murid menyedari pelbagai strategi dalam pembelajaran.

Membimbing dan membantu murid di mana perlu.

CIRI-CIRI

Suasana pembelajaran fleksibel, selesa dan tanpa tekanan.

CIRI-CIRI

Bahan PAK dan bahan fasilitator mudah diakses.

CIRI-CIRI

Pemilihan bahan dan aktiviti pembelajaran yang luas.

CIRI-CIRI

Kemudahan yang membolehkan murid belajar secara sendiri atau kumpulan.

CIRI-CIRI

Membolehkan pembelajaran mengikut kadar dan kemampuan murid.