Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

:

KURUL KARARI

Karar No: 3961/17

Karar Tarihi: 09/08/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/08/2012 tarihli toplantısında; ekteki Ortak Kullanım Haline Gelen Elektrik Dağıtım Tesislerinin Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul ve Esaslar’da değişikliğin kabul edilerek yayımlanmasına, karar verilmiştir. EK-1 Ortak Kullanım Haline Gelen Elektrik Dağıtım Tesislerinin Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul ve Esaslar EK-1 Ortak Kullanım Haline Gelen Elektrik Dağıtım Tesislerinin Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul ve Esaslar MADDE 1- 12/02/2012 tarihli ve 28202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ortak Kullanım Haline Gelen Elektrik Dağıtım Tesislerinin Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul Ve Esasların 5.maddesi 3.paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki metin eklenmiştir. “Bağlantı talep eden müşterinin elektrik enerjisi temini ve abonelik işlemleri, devir işlemlerinin başlaması ile birlikte ilgili hat ve tesislerin devrinin tamamlanması beklenmeksizin gerçekleştirilir.” MADDE 6- Bu değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7- Bu değişiklik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful