You are on page 1of 3

Industrijska energetika 2004

SESIJA II ENERGETSKA EFIKASNOST U INDUSTRIJSKIM I KOMUNALNIM SISTEMIMA

EKSERGIJSKA ANALIZA POSTROJENJA ZA KOMBINOVANU PROIZVODNJU TOPLOTNE I ELEKTRINE ENERGIJE TE-TO ZRENJANIN

Autori :

mr Sreten Stojiljkovi, JP Direkcija za graevinsko zemljite i puteve

dr Predrag Rakovi, Tehnoloki fakultet u Leskovcu

Retrospektiva rada
Oblast: Postupak: Metoda: -Poveanje energetske efikasnosti -Sistem inenjering, Integracija procesa -Termodinamika metoda, Metoda Eksergo-ekonomske optimizacije

Referentno postrojenje: -Postrojenje za kombinovanu proizvodnju toplotne i elektrine energije, TE-TO Zrenjanin Glavne reference:
Stoiljkovi S, 2003, Eksergijska i tehnoekonomska analiza procesa sa kombinovanim obijanjem toplote i elektrine energije,Magistarska teza Mainski fakultet Niu, Univerzitet u Niu . Rakovi P, 2002, Optimizacija industrijskih energetskih sistema putem integracije mree razmenjivaa toplote Doktorska disertacija, Mainski fakultet Niu,