P. 1
RAC 2013- Beam System

RAC 2013- Beam System

|Views: 989|Likes:
Published by vanthiep50

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: vanthiep50 on Aug 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2013

pdf

text

original

Autodesk Revit Architecture – Hệ thống dầm

105

I-1.1 TẠO HỆ THỐNG DẦM - BEAM SYSTEMS

I-1.1.1 Kích hoạt lệnh tạo hệ thống dầm
1. Ra lệnh Structural  Beam System.

1.

Thanh công cụ và thanh Properties hiện ra.

2.

Chọn các thông số, cho giá trị tham số và vẽ dầm theo các mục dưới đây.

I-1.1.2 Chọn mặt phẳng làm việc, cao độ và các thông số hệ dầm
1. Ra lệnh Home  Set Work Plane – chọn mặt phẳng làm việc. Cách chọn mặt phẳng làm việc được giới thiệu tại phần “Mặt phẳng tham chiếu, mặt phẳng làm việc”.

2.

Tiếp theo chọn các thông số tại thanh Properties.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

106 Autodesk Revit Architecture – Hệ thống dầm

3.

Mục Constraints – ràng buộc, chọn các phương án và thông số sau:

4.

• Elevation: cao độ đặt dầm so với mặt phẳng làm việc đã chọn ở trên. Gõ số. Mục Pattern – tạo dãy, chọn các phương án và thông số sau: • Layout Rule: cách bố trí các thanh. Nhấn nút , chọn:

o

Fixed Distance: cho khoảng cách giữa các thanh tính từ tim thanh. Cho giá trị tại tham số Fixed Spacing.

o

Maximum Spacing: cho khoảng cách lớn nhất giữa các thanh tính từ tim thanh. Cho giá trị tại tham số Maximum Spacing.

o

Fixed Number: cho số thanh. Cho giá trị tại tham số Number of Lines.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit Architecture – Hệ thống dầm

107

o

Clear Spacing: cho khoảng cách giữa hai mép của hai thanh liền kề. Cho giá trị tại tham số Clear Spacing.

, chọn phương án căn chỉnh: Justification: căn chỉnh. Nhấn nút o Beginning : bắt đầu tính từ thanh trên cùng (hệ đứng) hoặc từ thanh tận cùng bên trái (hệ nằm ngang). o End: bắt đầu tính từ thanh dưới cùng (hệ đứng) hoặc thanh tận cùng bên phải (hệ nằm ngang). o Center: bắt đầu tính từ giữa hệ thống sang hai bên. Beam type: chọn kiểu dầm. Nhấn nút , chọn dầm như dầm đơn.

5.

Nhấn Apply, kết thúc thiết lập.

I-1.1.3 Vẽ hệ thống dầm bằng Draw Lines
Sau khi đã thiết lập các thông số, chúng ta bắt đầu tạo hệ thống dầm bằng các công cụ trong Draw. 1. Nhấn Boundary Line vẽ biên dạng của hệ thống. Biên dạng phải là một hình 2D khép kín. 2. Dùng các công c để vẽ như hình dưới. Xem phần “ Các công cụ dùng chung trong ụ dựng hình” tại Phần A.

3. 4.

Vẽ biên dạng đường bao của hệ dầm trên mặt phẳng làm việc đã chọn. Hệ thống dầm được tạo ra như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

108 Autodesk Revit Architecture – Hệ thống dầm

I-1.1.4 Tạo hệ thống dầm theo các cạnh mép hoặc đường vẽ sẵn
1. 2. 3. 4. Điều kiện ban đầu: phải có các đường 2D đã vẽ hoặc đã dựng các bức tường, dầm. Sau khi chọn mặt phẳng làm việc, nhấn nút Nhấn chuột vào đường đã vẽ trước hoặc các bức tường, thanh dầm đã có. Các đối tượng này được chiếu thẳng góc xuống mặt phẳng làm việc thành các đoạn thẳng. Dùng các công c Trim (cắt phần thừa), Extend (nối phần thiếu) để tạo thành đường ụ bao kín.

5. 6.

Nhấn Finish Edit Mode, kết thúc lệnh. Kết quả các hệ thống dầm được tạo ra.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit Architecture – Hệ thống dầm

109

I-1.1.5 Tạo hệ thống dầm không gian
Hệ thống dầm này được gối vào các thanh dầm hoặc đầu tường đã dựng trước. Các đối tượng này có thể không cùng nằm trên một mặt phẳng nhưng phải nối với nhau thành khung khép kín. 1. 2. . Nhấn nút Nhấn vào các đối tượng gối đỡ để tạo biên dạng khung.

3. 4.

Phương án  Extend into Wall (to core): ON – nối đến tim tường nếu có tường. Giá trị Offset: khoảng cách đến vị trí vạch biên dạng (xem phần “Vẽ các đường 2D”) Phương án 3D tại thanh Properties có tác dụng như sau: • 3D: OFF – không đánh dấu, cả hệ thống nằm trên một mặt phẳng như hình dưới.

5.

ON – có đánh dấu , các thanh có th nằm trên các mặt phẳng khác nhau. Hình ể dưới minh họa trường hợp ON: Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

110 Autodesk Revit Architecture – Hệ thống dầm

I-1.1.6 Chọn hướng đặt các thanh dầm
1. Khi biên dạng hệ dầm được vẽ ra, mặc định có một cạnh làm hướng đặt dầm có hình hai gạch song song. Chúng ta có thể tạo hướng tùy ý.

2.

Nhấn nút Beam Direction. Các công cụ hiện ra để vạch hướng đặt thanh dầm.

3.

Các cách tạo hướng như sau: • Nhấn nút vào cạnh mép biên dạng để đổi hướng.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit Architecture – Hệ thống dầm

111

Nhấn nút

, để vẽ một đường thẳng theo hướng tùy ý.

Nhấn nút đặt dầm.

, nhấn vào mép tường hoặc mép thanh dầm đã có từ trước làm hướng

4.

Nhấn

Finish Edit Mode kết thúc lệnh. Hệ thống dầm được tạo ra.

I-1.1.7 Tạo hệ thống dầm tự động
Điều kiện ban đầu: có các thanh dầm cùng cao độ và tạo thành một khoang kín. 1. Mở khung nhìn mặt bằng đã có các thanh dầm như trên. Nếu mở khung nhìn 3D, không có chức năng này. 2. Ra lệnh tạo hệ thống dầm: Structure  Beam System. 3. Nhấn Automatic Beam System.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

112 Autodesk Revit Architecture – Hệ thống dầm 4. 5. 6. Đưa con tr vào khoang cần đặt dầm. Khi con trỏ chạm vào cạnh nào thì cạnh đó là ỏ hướng dọc dầm của hệ thống. Nhấn chuột, hệ thống được tạo ra. Có thể làm liên tục cho nhiều khoang. Nhấn Modify, kết thúc lệnh. Hệ thống được tạo ra.

I-1.1.8 Thay đổi hệ thống dầm
1. 2. Nhấn trái chuột vào hệ thống dầm. Thanh phương án hiện ra. Các thông số này đã được giới thiệu ở phần chọn thông số ở trên. • Size: kích thước tiết diện dầm. • Just: lấy chuẩn để khai triển. • Layout: chọn cách cho khoảng cách giữa các thanh dầm. Tại thanh Properties cũng thay đổi được các thông số như vậy.

3.

4.

Nhấn Edit Work Plane: chọn lại mặt phẳng làm việc khác để đặt hệ thống. Chỉ áp dụng cho hệ thống phẳng không áp dụng cho các hệ thống 3D.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit Architecture – Hệ thống dầm

113

Nhấn chọn mặt phẳng khác tại hộp thoại, nhấn OK. Hệ thống được chuyển đến mặt phẳng mới.

5.

Nhấn Pick New để chọn vị trí đặt khác.

Lúc này hệ thống dầm gắn với con trỏ, chúng ta có thể đưa con trỏ đến các mặt phẳng của các đối tượng hình khối đã có như tường, cột, dầm, nhấn chuột để xác định vị trí.

1.

Nhấn Modify, kết thúc lệnh. Hết bài này.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->