P. 1
BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu

BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu

|Views: 262|Likes:
Published by Sarimah Emabella

More info:

Published by: Sarimah Emabella on Aug 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2013

pdf

text

original

Sections

 • Sinopsis
 • Hasil Pembelajaran
 • Kerangka Konsep
 • KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR
 • Definisi Konsep
 • Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran
 • Kemahiran Bertutur
 • Konsep Pertuturan
 • Aspek-Aspek Pertuturan
 • Objektif Kemahiran Bertutur
 • Proses dan Bentukya:
 • Kemahiran Mendengar
 • Mengapa kemahiran mendengar perlu?
 • Proses Mendengar
 • Objektif mengajar kemahiran mendengar
 • Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar:
 • Apakah bentuk kemahiran mendengar itu?
 • Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar
 • Kesimpulannya:
 • Latihan
 • Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan - Mendengar dan bertutur
 • Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur
 • Peringkat awal
 • Peringkat pertengahan
 • Peringkat maju
 • Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan
 • Prinsip pengajaran kemahiran mendengar
 • Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur
 • cik?
 • Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur
 • Kaedah Terus
 • Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik
 • Kaedah Audio-Lingual
 • Kaedah Komunikatif
 • Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur
 • Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur
 • Latih Tubi Sebutan
 • Nyanyian
 • Latihan Pandang dan Sebut
 • Karangan Lisan
 • Latihan bersoal jawab
 • Latihan Penghasilan
 • Memproses Maklumat
 • Contoh:
 • Interaksi Sosial
 • Rumusan
 • Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan
 • Bertutur:
 • Menulis Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur
 • Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur
 • Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran
 • Boneka
 • Bahan Kartun
 • Video dan Bahan Sastera
 • Gambar Foto (potret)
 • Kesimpulannya
 • Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur
 • Penilaian kemahiran bertutur
 • Teknik menguji kemahiran bertutur
 • Bertutur dengan gerak balas terhad
 • Bertutur berdasarkan gambar
 • Membaca Kuat
 • Bertutur Secara Berpandu
 • Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru
 • Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara:
 • Main peranan
 • Temu bual dan Temu duga
 • Pemarkatan Ujian Bertutur
 • Bahagian A
 • Bahagian B
 • Bahagian C
 • Senarai Semak untuk Pemarkatan
 • Nombor
 • J =
 • Pemarkatan Secara Holistik
 • Kerangka konsep
 • Fikirkan:
 • Arahan:
 • Matlamat
 • Jenis Bacaan
 • Bacaan mekanis
 • Bacaan Mentalis
 • Bacaan Intensif
 • Bacaan Ekstensif
 • PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN
 • Peringkat Kesediaan Membaca
 • Prabacaan
 • Bacaan Mekanis
 • Bacaan dan Kefahaman
 • Teknik Bacaan
 • Konsep-konsep bacaan intensif
 • Tujuan:
 • KONSEP BACAAN EKSTENSIF
 • Tujuan
 • SKIMMING
 • SCANNING
 • Langkah-langkah untuk scanning:
 • PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN
 • Pendekatan Binaan
 • Pendekatan Cerakinan
 • Pendekatan Komunikatif
 • Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA)
 • Kaedah Pandang Sebut
 • Kaedah Abjad
 • Kaedah Fonik
 • TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA
 • 1. SQ3R
 • Teater Pembaca
 • Langkah pelaksanaan
 • TEKNIK BERCERITA
 • Tajuk 9
 • Tajuk 10
 • Tujuan ,Aspek dan pentadbiran penilaian
 • Bentuk Penilaian
 • Instrumen Ujian
 • Matlamat Menulis
 • Peringkat Menulis
 • Jenis Penulisan
 • Pendekatan Pengajaran Kemahiran Menulis Proses LEA (Pengalaman Bahasa)
 • Objektif Mengarang
 • Mencari isi menggunakan bahan rangsangan
 • Imlak
 • Cara-cara pengajaran Imlak

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH BMM 3104

PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KANDUNGAN

MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan

Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 xxxxxxxxxx 1.0 Sipnosis 1.1 Hasil Pembelajaran 1.2 Kerangka Tajuk ………………………………. ………………………………. Tajuk 1 xxxxxxxxxx 2.0 Sipnosis 2.1 Hasil Pembelajaran 2.2 Kerangka Tajuk ………………………………. ……………………………….

Bibliografi Panel Penulis Modul Ikon Modul

PANDUAN PELAJAR

PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda.

PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.

SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG).

JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1:

vi

Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit
Tanpa Amali (3+0) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3)

Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit
Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2)

1 Kredit
Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1)

Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi bersemuka (5 kali) Latihan Amali* Perbincangan Atas Talian Kerja Kursus Ulangkaji Amali/Peperiksaan Jumlah Jam Pembelajaran 10 7½ 20 10 2½ 120 10 10 7½ 20 10 2½ 5 5½ 20 10 2½ 80 5 8 5½ 20 10 2½ 5 5½ 15 5 2½ 40 5 5 5½ 15 5 2½ 70 60 70 62 70 65

* Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif.

SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda boleh berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat.

vii

Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. 7.PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. 5. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. viii . 6. 2. 3. Teliti maklumat yang diterima. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 4. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.

Para pelajar juga diharapkan akan lebih jelas dengan konsep pengaplikasian pendekatan pengajaran mahupun pembelajaran bahasa. Modul ini dibahagikan kepada enam Tajuk Pembelajaran seperti yang berikut: Tajuk Pembelajaran 1: Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tajuk Pembelajaran 2: Kemahiran Membaca Tajuk Pembelajaran 3: Kemahiran Menulis Tajuk Pembelajaran 4: Kemahiran Mengarang Tajuk Pembelajaran 5: Prosedur Pengajaran dan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar Tajuk Pembelajaran 6: Penilaian Kemahiran Menulis Latihan berbentuk latihan kendiri disediakan untuk menguji kefahaman anda. Terdapat juga maklumat berkaitan strategi. tentang kemahiran mendengar dan bertutur.Pengenalan Modul ini disusun untuk membolehkan para pelajar Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PPG) bagi mod Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) memahami tentang kursus Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. situasional/senario dan permainan juga dimasukkan. Ia juga memberi pendedahan kepada anda tentang pengaplikasian pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu. Modul ini diharap dapat membantu para pelajar menerangkan tentang teori huraian dan pemerolehan bahasa dan konsep asas pedagogi bahasa. Modul ini memperkenalkan kepada anda. pendekatan. Ia turut dilengkapi dengan pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa yang merangkumi pemusatan murid dan bahan. masalah. Pembelajaran berasaskan projek. penilaian kemahiran membaca dan kemahiran menulis . . kaedah dan teknik pengajaran bahasa Melayu secara umum. aktiviti. teknik pengajaran kemahiran membaca. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. kemahiran membaca.

JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS INTERAKSI TAJUK/TOPIK 1.AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: BMM 3104 : Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Kandungan modul ini dibahagi kepada 5 interaksi. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Konsep  Objektif  Proses dan Bentuk  Peringkat Penguasaan  Unsur dan Faktor Keberkesanan  Prinsip Pengajaran  Kaedah Pengajaran  Teknik Pengajaran 1 2 .

Scanning.2 1. Semasa. 2 1. Penyediaan Rancangan Pelajaran Kemahiran Membaca. Skimming. dan Pengalaman Bahasa. How. 2.  Pendekatan Binaan. Recite. Ekstensif. Komunikatif. Pendekatan dan Kaedah Pengajaran Bacaan.  Kaedah Pandang Sebut  Kaedah Abjad dan Fonik 2. (KWLH). Know.  Objektif  Langkah-langkah Sebelum. 3. Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan bertutur  Objektif. Read. Recite. Tatacerita  Bimbingan Menjangka. Teater Pembaca. dan lain-lain. Question. Cerakinan. 3 2 . What. dan Selepas Aktiviti  Membina dan Menggunakan Bahan Bantu Mengajar. (SQ3R).  Survey. Kemahiran Membaca.  Lingkaran Soalan. Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca. Learn. Read. Semasa dan Selepas Aktiviti  Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran  Prinsip dan prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Langkah-langkah sebelum. (3R).  Matlamat dan Jenis Bacaan  Peringkat Pengajaran Bacaan  Teknik Bacaan – Intensif. Review. Review.

Koheren. 3. 2 JUMLAH 10 .  Mengenal pasti Idea Keseluruhan  Mengesan Idea Utama dan Idea sokongan  Membuat Ramalan/Kesimpulan  Pembinaan Instrumen Penilaian 2.Penilaian Pengajaran Kemahiran Menulis.1.Kemahiran Menulis.  Ejaan  Imlak  Karangan 3.   Proses Pengajaran LEA (Pengalaman Bahasa) 4 2 5 1.Prosedur Pengajaran dan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar. Gaya Persembahan.  Mengenal Pasti Idea Keseluruhan  Mengesan Idea utama dan Idea Sokongan  Membuat Ramalan / Kesimpulan.  Matlamat dan Peringkat  Tujuan Penulisan  Jenis Penulisan Karangan.Pendekatan Pengajaran Kemahiran Menulis. Kohesi. 2. Mengedit dan Mengembangkan Idea – Peta Minda.Kemahiran Mengarang.Penilaian Kemahiran Membaca.  Mencari Isi – Menggunakan Bahan Rangsangan  Mengaitkan Isi dengan Tajuk. dan Pemerengganan  Kemahiran Kosa kata.

.

mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 1 Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Konsep  Objektif  Proses dan Bentuk Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur:    konsep objektif proses dan bentuk Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur. menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. anda seharusnya dapat: 1. 2. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Membaca dan Menulis. .

mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. 4. dan kemahiran mendengar 5. menyatakan beberapa prinsip pemilihan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) 3. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif . menerangkan beberapa kaedah. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran dan kemahiran bertutur. teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur.

komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. di mana atau bagaimana proses ini berlaku.Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden. 1987: 51) KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR Definisi Konsep Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur. manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. pandangan. kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat. . berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Rajah Perilaku . Dalam konteks ini. Dalam apaapapun keadaan. Ini bermakna dalam proses lisan itu. orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima.

mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi berkenaan. membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan. antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. ibu bapa dan sebagainya. Ini bermakna.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sama ada di dalam atau di luar rumah. Perlakuan bahasa. guru. Antara lain. antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami. syarahan dan lain-lain. serta dalam majlis bahas. meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan kemahiran mengenal. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid. . seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. (b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan. menghasilkan permintaan yang mudah – untuk diri sendiri dan orang lain. Begitu juga. seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut.

sajak mengikut nada. seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi. dan suara secara berkesan. tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan).(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (c) menyampaikan ucapan bertatasusila – meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila. menggunakan nada. Semasa bertutur. Walau bagaimanapun. sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak. (e) bercerita – kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti – ayat. (h) berlakon dan melafazkan puisi – memperlihatkan murid mempersembahkan keupayaan berlakon. intonasi. secara beradab dengan menggunakan kata sapaan. (f) menyampaikan berita dan laporan – kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat. nada dan intonasi. didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat. sebutan. (g) menyampaikan ucapan dan syarahan – kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri. syair. rima dan nada yang sesuai. (d) bersoal jawab – kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu. intonasi. dan (i) berbincang dan berbahas – menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan. gaya. sebutan. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi . melafazkan dialog dan puisi (pantun. rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan.

struktur. (c) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. Dalam hal ini. kesihatan. perkataan. kecerdasan otak.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) bahasa yang bermakna. memadan. suku kata. /a/. persekitaran. yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna . (b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi. intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. (d) Aspek fizikal. Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. sebutan dan maknanya. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. frasa kata dan ayat. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. /b/. /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]. Misalkan bunyi-bunyi. /t/. Aspek ini penting. proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami. menaakul.

‘jangan tembak. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. So. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa – meliputi bidang . Intonasi dalam ayat sama ada menaik. Re. (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut ‘harakat’). sebaliknya jika jeda digunakan.’ jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan tembakkan. Mi. kewujudannya lebih jelas. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /s mak/ dan seumpamanya. La.’ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! (e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. Ti dan Do – setiap nada mewakili satu suku kata. rangkai kata atau ayat. Dalam ayat. Fa. Pun demikian dalam bahasa Melayu. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. ‘jangan/tembak. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. Misalnya ungkapan. (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. formula. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. Misalnya. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian – memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) yang berlainan seperti semak. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu.

lancar dan berkesan. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. bertutur secara bertatasusila. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. memberi penerangan dan alasan. betul dan betul. menunjuk arah.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) fonologi. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) menyebut dengan jelas. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. bertemu ramah. (j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. sintaksis dan semantik. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat. bertukar-tukar pendapat dan maklumat. dan . aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. membina soalan untuk mencari maklumat. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (j) bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. Berbual melalui telefon. Mengadakan perbahasan. Main peranan. Memberi taklimat dan ceramah. Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. Perbincangan forum. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Tentu sekali sebelum kanak-kanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. Membina soalan berdasarkan bahan. Menerangkan gambar dan bahan grafik. (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Permainan komunikatif. Teater bercerita. Memberi arahan kepada rakan. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi . Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. Simulasi.

memperoleh maklumat (pengajaran guru. Mengapa kemahiran mendengar perlu? Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. dialog. mempelajari. perbincangan dan mesyuarat). mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. . alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. Di sekolah. murid-murid perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. Mereka meniru. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. untuk mendapat hiburan (radio. kanak-kanak sentiasa berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. mengajuk. lakonan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) bahasa dan bukan bahasa. Sebenarnya. Manakala dalam kehidupan harian pula. Ini bermakna. mengusai bahasa – memperoleh. filem). dialog dan kesusasteraan). perbincangan. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. televisyen. berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. Justeru. kanakkanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik.

Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. Justeru. Dalam erti kata lain ketika mendengar.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Proses Mendengar Umumnya. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. Akhirnya. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. komunikasi lisan melibatkan dua proses. . memahami. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut.

psikologi. Sehubungan dengannya. difahami dan diingat. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. mentafsir makna-makna yang tersirat. Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: Justeru sebenarnya. dan neurologi.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. suasana. melakukan arahan/ tindak balas. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. mengenal pasti isi-isi yang tersirat. dan mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. antara lain: (a) (b) (c) (d) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. mencari isi-isi penting. . hujah. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. dan keadaan/ konteks. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. dan berpusatkan idea utama. mengenal pasti ‘mood’ penutur. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. bukti dan estetika. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat.

secara menebuk-nebuk. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. dan (i) mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. . (h) mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik. secara bertelau-telau. dengan beremosi. tanpa tindak balas. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. secara berhati-hati dengan pengamatan. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. (e) (f) (g) pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. dan secara kritikal. didengar dan dingati. (c) individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. (d) aspek fizikal. hujah dan bukti tertentu. (b) proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat.

memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. dan keduanya. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. Latihan 1. pertamanya menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? 2. Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal beserta dengan contohnya.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Peringkat Penguasaan  Unsur dan Faktor Keberkesanan  Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur:    Peringkat Penguasaan Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. Hasil Pembelajaran Menghuraikan tentang kemahiran bahasa. seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat. Telah ditegaskan. antara kemahiran berkenaan. Membaca dan Menulis. aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. kaedah. pendekatan. . dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. selain menyedari terdapat unsurunsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Sebagaimana kebiasaan.

Pada peringkat ini latihan diberi kepada muridmurid. kefasihan. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat. latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. kelancaran. . mereka perlu diberi kefahaman mendengar. aspek sebutan. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. gaya dan isi penyampaian. seperti intonasi frasa dan ayat. tatabahasa.Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan .

Menyoal untuk mendapatkan maklumat. rakan. masa bersekolah. Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. . pertengahan dan maju. Membuat ayat tentang diri. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. ibu dan bapa. Dengan demikian. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. persekitaran dan di rumah. peraturan-peraturan. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. berhubung dengan peribadi seseorang. (f) (g) Membaca iklan. Peringkat awal (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Melafazkan pengucapan bertatasusila. Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur. dan Membuat ayat-ayat daripada gambar. Memberi arahan. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. Memberi ucapan pendek dan mudah. yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah.

dan Membuat ulasan. Menerangkan proses. perbualan atau dialog. novel dan sebagainya. pendapat. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. (c) (d) (e) (f) (g) (h) Mengambil bahagian dalam perbincangan. diskusi. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. syarahan (yang disediakan). Memberi komen secara mudah. (b) Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. perbincangan. Mendeklamsi puisi. laporan atau ulasan. prosedur dan peraturan. (i) (j) (k) (l) Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan.peringkat. Peringkat maju (a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . pengalaman. Menyampaikan komen. proses dan sebagainya. objek.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (h) (i) (j) Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. forum. Mengambil bahagian dalam perbahasan. dan Mengkritik cerpen. permainan. kejadian. seminar dan lain-lain. puisi. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. kejadian. . Memberi ceramah. memberi pendapat atau pandangan secara mudah.

menyampai dan memproses maklumat perkembangan bahasa. tahap pendidikan. Umumnya. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan . (b) Kesihatan: . makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. faktor. (c) Fizikal: Hal ini. Antara lain. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. gigi. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanakkanak.aspek penting dalam pertumbuhan dan Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yang melibatkan kalangan ahli keluarga ibu. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. jiran tetangga. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan.

Justeru.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. dalam proses pertuturan. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap . dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu. (b) Kemahiran mendengar. membaca dan menulis. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. Ini kerana. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanakkanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya.

didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. . (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkara-perkara yang lebih sukar dan seumpamanya. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkatperingkat. (g) Paling penting. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU)

Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Kaedah  Teknik Pengajaran

Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif, yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai diaplikasi oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah.

Hasil Pembelajaran

Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Membentuk aktiviti pengajaran

Memilih Media Pengajaran

Melaksanakan Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Pendekatan, Kaedah, Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur

Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Bagi tujuan menentukan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. Demikian juga, perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur), perlu dilakukan serentak, berurutan dan menyaling. Walau bagaimanapun, guru boleh memberi perhatian mengenai

kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar, guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. Sehubungan dengannya, tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu, bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut.

Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja, jenis

pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Ini kerana kedua-dua

pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah

(a)

Pendekatan Situasi situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang

Pendekatan

diperkenalkan oleh Mackey (1965), antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola, nada dan intonasi tertentu. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan kata-kata dan unsur-unsur

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga makna-makna yang betul mengenainya. Tegasnya, pendekatan situasi yang berlandaskan teori

struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur), terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. Antara lain, menguasai kemahiran membuat tanggapan, mengingat, membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. Dengan demikian, pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi; (b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat; (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul; (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan, iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan, keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah; (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi muridmurid dalam latihan bertutur; (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. Apabila murid-murid mempelajari bahasa kedua, guru tidak boleh membiarkan mereka

Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. Maka. (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. Tujuannya. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) menghasilkan sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. Oleh itu. mengingati. Sebaliknya. kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. Ini bermakna. misalnya oleh guru. Walau bagaimanapun Walkins (1975). berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. Melalui pendekatan ini. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran . (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. guru perlu memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu.

yakin dan berkesan. Dengan demikian. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut:  Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa.  Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. Justeru. Dengan demikian. dan . Dengan ini.  Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi.  Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur.

Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. guru perlu memberi latihan kepada muridmurid menggunakan unsur-bunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. Saya berkahwin belum. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. Kakitangan pos : pun Lain kali panggil saya abang atau encik. Contohnya. Dengan itu. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? “Pak cik”? (terdiam) Cik adik. Tanpa latihan daripada guru. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Wanita : Pak cik. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. ... Sebenarnya. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. lawatan. keratan akhbar. Dia pak cik saya.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU)  Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. kenapa panggil pak Kakitangan pos : Wanita : Kakitangan pos : cik? Wanita : Maafkan saya.umur saya ni baru 35 tahun.

meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. iaitu dengan cara mendengar. (d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. gerak laku dan lain-lain. Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda mereka. lukisan. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). lakaran. dan . antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. lakonan.

Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan baik . Sehubungan . Kelebihan kaedah terus. jika murid dapat mempraktik atau menggunakan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. Kaedah ini dianggap berjaya. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumusrumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. (c) Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. (b) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi.

kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampirhampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee school radio bicycle biscuit kopi sekolah radio basikal biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) dengannya. Justeru. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. dan . perlu memastikan penggunaan latih tubi unsurunsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. to school. guru terlebih dahulu. milk. ketika memilih perkataan. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. susu. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah. Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (d) Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru.

Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan

memudahkan murid menjalankan latihan bahasa, khasnya latihan bertutur secara intensif. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan; Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman; Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa; (d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif; dan Bahasa berbeza antara satu sama lain.

Berdasarkan prinsip tersebut, kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur Dengan

merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid.

demikian, kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa, justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. Pun demikian, unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. Di samping itu, kaedah ini juga membolehkan

murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa, iaitu melalui kemahiran bertutur. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan, guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing; Murid meniru dan menghafal dialog tersebut;

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (c) (d) Setelah menguasai sebutan, murid dilatih tubi untuk berdialog; dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat, guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Walau bagaimanapun, murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz.

Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. Oleh itu, pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. Dalam pengajaran bertutur, murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah, perbincangan, dialog, sumbang saran, wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. Ini bermakna, untuk

berkomunikasi dengan berkesan, ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. Dengan kata lain, pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. Mereka

melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur, kaedah

komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa), dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa.

Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah

pengajaran, cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai, bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu, seseorang guru boleh

menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Sebenarnya, terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih, lancar dan tepat. Antara lain ialah teknik: (a) (c) (e) Latih tubi; Bersoal jawab; Perbincangan; (b) (d) (f) Bercerita; Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat

terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. Permainan bahasa. ikut cikgu sebut. Walau bagaimanapun. cara pengendalian.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (g) (i) (k) (m) Main peranan dan simulasi. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. Murid-murid. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. Bola. . Drama atau lakonan. Penyelesaian masalah. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. Ali menendang bola. Ali …. (h) (j) (l) (n) Sumbang saran Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. Bola. Ali menendang bola. Sebagaimana teknik. Ali menendang bola di padang. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran.

mengikut rentak dan nada yang tertentu. kelemahan menyebut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. Sila masuk ke dalam. Apa khabar sekarang. Misalnya. Sudilah minum. Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh muridmurid. Selamat datang. daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. . Mari kita duduk. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza.

Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Makan kuih di pinggan. Dia bekerja di sawah. kad imbasan bergambar.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Janganlah segan-segan. iii. Di samping itu. Minum air kopi. i. carta bergambar. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Pak Abu seorang petani. . ii. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah.

murid-murid diberi petikan untuk dikaji. Latihan bersoal jawab Merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. Latihan Penghasilan Dalam latihan penghasilan pula. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Kemudian. murid-murid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan . Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. Dalam latihan ini. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas.

Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. Contoh: Senarai barang yang diberi oleh guru. Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. . Umumnya. muridmurid mempunyai jurang maklumat.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) menggunakan perkataan mereka sendiri.                  Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Radio Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu.

Teliti gambar di bawah. anda tiba di sebuah hotel. ada bilik kosong atau tidak. Hotel mempunyai dua bilik kosong. perbincangan. . Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda.00 dan RM 15.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. satu bilik untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. Tanyakan harga bilik itu. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. simulasi dan lakonan. Hotel anda juga menyediakan sarapan pagi bagi ( Kamaruddin Hussin : 2001) pelanggannya. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. Sebaik-baiknya.

kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. Oleh itu. .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Rumusan Perhubungan antara pendekatan. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. selaras dan menyaling.

Hasil Pembelajaran 1.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur  Objektif. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. langkah pengajaran sebelum. semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti. Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar. Langkah-langkah Sebelum. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit banyak mengandungi keterangan mengenai objektif. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum. Semasa dan Selepas Aktiviti  Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. dan 2. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. .

Kemahiran Menyoal Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri . Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii. Kemahiran Menggunakan Papan Tulis iv. Kemahiran Variasi Rangsangan v. Kemahiran Peneguhan ii.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i.

kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. menghuraikan. berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. tepat dan berkesan. guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. mencukupi. menggunakan dan menyelesaikan). mengenali) kemahiran intelek (menjelaskan. psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). menyatakan. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti. Cuma. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. Justeru. kad imbasan. bahan stensilan. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. gambar. sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Menulis Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. Maknanya. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P. . (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad kiu.

kumpulan atau berpasangan. keadaan dan keselamatan murid-murid.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: . pendekatan. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i – iii). peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. (ii) guru menyelia dan memberi bimbingan secara kelas. Paling penting sebagai tindakan susulan. (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. bahkan secara individu sekiranya perlu. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). kaedah dan teknik pengajaran.

Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. Selaras dan menepati hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . guru. isi pelajaran dan bahan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada murid-murid. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. (b) Suasa pembelajaran (a) (b) (c) Minat pelajar (a) . merangsang. dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. mendorong. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. kaedah dan teknik pengajaran (a) Keadaan pelajar (a) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. adat resam. menggerak. (b) (c) Pendekatan. Sesuai dengan kebudayaan. kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan.

seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. latar belakang. bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid. Sehubungan dengannya. (v) bahan umum kepada bahan teori. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini . aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). Antara lain. pengalaman murid-murid. tahap pencapaian. Selain itu. (ii) urutan susunan bahan perlu teratur – mempunyai hubungan. . kandungan bab kepada bab yang lain. pemikiran dan tingkah laku. kebolehan. Antara lain. dan (vi) bahan – bahan berkenaan perlu mengandungi soalan latihan dan ulangkaji. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. ialah (i) pertautan bahan itu dengan isi kandungan.semasa. perkara yang boleh diberi perhatian. iaitu aspek rangsangan. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Selain menimbang aspek kesesuaiannya. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. Dalam hal ini. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Sehubungan dengannya. minat. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada kementerian dan agensi kerajaan. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang mengandungi fakta bersepadu.

bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. Contohnya adalah seperti dialog.bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. gambar-gambar bersiri. bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. Aktiviti peniruan dan hafazan Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. saiz. ekonomik – digunakan secara berulang kali. kadkad imbasan tanpa gambar dan bergambar. (e) Bahan yang jimat dan murah – perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana kewajaran kosnya (munasabah). carta. (f) Bahan yang praktikal – dari segi boleh guna. . Sebenarnya. (g) Bahan yang bersifat luwes . seni kata lagu. ilustrasi dan grafik. filem dan slaid. dan petikan karangan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (d) Bahan yang menarik minat murid-murid. kelas dan antara sekolah dan wilayah. Hal ini demikian kerana reka letak. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja.

(d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan. murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan. Selain itu. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. kepala. kawasan-kawasan perindustrian.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Aktiviti kemahiran komunikatif Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh–contoh sebutan. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. peta. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif. rajah. Di samping itu. nada. Antara lain. jadual. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampaikan sesuatu maksud. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti perbincangan. dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. .

Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur mestilah terdiri daripada bahan–bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal.00 petang. Contohnya. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahan-bahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. berita pengumuman. Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. Sabah. forum. bacaan sajak. . wawancara. dan dalam upacara-upacara tertentu. di stesen keretapi. Pesawat akan berlepas pada pukul 3.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuman yang dibuat di lapangan terbang. laporan cuaca. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3.

Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. (c) Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. satu kumpulan membaca dialog Tutu. (d) Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. (d) Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. (e) (f) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. . (c) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Boneka (a) (b) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. Bahan Kartun (a) (b) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog.

marah dan sebagainya. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan . gembira. Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. takut. (c) Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu (d) Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. (b) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton rakaman drama. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Gambar Foto (potret) (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri.

aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. Anda telah membaca beberapa jenis teknik. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. Sesungguhnya. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) untuk bertutur. . aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. Dengan demikian.

Justeru. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih. Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur. dan 2. .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 5 Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. Sinopsis Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan muridmurid bukan sesuatu yang mudah. Hasil Pembelajaran 1. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur.

gerak mata. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. Selain itu. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. Dengan itu. membuat taakulan. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. iaitu tepat dari segi . kenyaringan dan kelantangan suara mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. betul dan berkesan. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. dia mampu membentuk frasa dan ayat-ayat yang betul. Nada.

gh. z. s dan f. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. v. Selain itu. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. Tegasnya. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. . Demikian juga. Sehubungan dengannya. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. dalam kalangan muridmurid bukan Melayu. mempersilakan makan. penilaian dan pengujian terhadap kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa ini. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu dengan betul. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. sy.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) makna dan struktur. mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. Misalnya. Contohnya. bahasa Melayu mempunyai ujaran-ujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah.

ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. Pertamanya. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. Dengan itu. hentian dan intonasi. . suku kata. Keduanya. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat melahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan. pendapat. diadun pula dengan ciri-ciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. Baiklah. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. kehendak dan sebagainya. kemudian. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. frasa dan ayat-ayat. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. iaitu untuk melahirkan perasaan.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Teknik menguji kemahiran bertutur Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyuruh murid menyebut. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. Dengan membaca kuat. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. Membaca kuat. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan Pemarkatan. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Menyebut perkataan pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. . Murid mendengar sebutan perkataan. Untuk memudahkan pemarkatan ditentukan bahawa hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah.

Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. Murid : Beritahu rakan kamu bahawa saya akan datang ke rumahnya : Ali. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu. . guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. Guru esok.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini. Misalnya. cikgu akan ke rumah kamu esok.

objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalan-soalan itu. Misalnya: (a) (b) (c) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? Apa yang sedang mereka lakukan? Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis). gambar. .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Bertutur berdasarkan gambar Di sini. peta. Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambar di atas.

Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru. Murid membaca senyap.sebutan. (a) (b) (c) (d) Guru memberi murid petikan cerita pendek. Walau bagaimanpun. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. Pertuturan mereka tidaklah terikat kepada perbendaharaan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka berpeluang memilih perkataan dan membina ayat-ayat mereka sendiri. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. Bahan . intonasi. Masa yang sesuai untuk membaca ialah 2-3 minit. dan tekanan yang betul. Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan terkawal.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Membaca Kuat (a) (b) Aspek yang diuji . batasan masih ada. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. Oleh itu. pertuturan dan intonasi. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. Guru membaca kuat petikan. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. . kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa. aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada murid bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai. Antara teknik-teknik yang tergolong dalam penilaian jenis ini ialah: Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru.sederhana panjang.

Misalnya: percutian semasa cuti sekolah.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (e) Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. tidak jauh dari balai polis itu. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara:  Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang betul. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. Misalnya: Pilih dua orang murid. di samping dapat menilai berbagaibagai subkemahiran bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. . Kecekapan menggunakan kata. Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu.  Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. tanpa bimbingan guru Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur.

Untuk menentukan markat yang sesuai. guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. menjawab soalansoalan pendek yang mudah. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. . senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. Pemarkatan Ujian Bertutur Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. Dengan demikian.

memadankan pasangan. (b) megelompok – misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya. Soalan: i. tempat kediaman. Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan. . isi karangan dll.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. (c) menyusun dan melengkapkan – menyusun maklumat mengikut saiz. sama dan sebagainya. menyusun perkataan menjadi ayat. buahbuahan. peristiwa. Wah. iii. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv. Apakah cita-cita kamu? ii. warna. aspek yang berlawanan. iii. besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap. umur. kepentingan dan seumpamanya. Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii. i. kumpulan etnik dan sebagainya. antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: (a) memadankan – memadankan objek dengan tulisan. Apakah yang dilakukan oleh orangorang itu? Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? Bagaimanakah cara mereka melakukannya? Penilaian kemahiran lisan. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu. Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii. gambar dengan tempatnya dan memadankan harga dengan objeknya. ii.

. Nama Murid: ................... forum dll simulasi – main peranan dalam lakonan............. dialog............ Senarai Semak untuk Pemarkatan..(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (d) menyelesaikan masalah – menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu dengan selamat...... pelaporan dll.. forum dll projek – perbincangan mengenai prestasi... lakonan....... bahan projek: kos......... prosedur........................... (e) (f) (g) berinteraksi – melalui telefon....... Markat Bahagian No: Gambar Nombor Soalan 1 A 2 3 4 5 1 2 3 4 5 J = J= 2 1 0 ....

dan Untuk mengubah markat kepada peratus. iv. . Di sini. iaitu: i. intonasi. iii. dan kelancaran pertuturan. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. darabkan semuanya dengan 2. Jumlah markatnya = 66. ii. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan. iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. intonasi. v. sebutan kefahaman ketatabahasan keluasan perbendaharaan kata. pemilihan perkataan tatabahasa juga menunjukkan kesalahan yang ketara. Misalnya. Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. intonasi atau tatabahasa. 7 dan 20. 14 dan 40. menjadi 12. Jawapan salah. jika pencapaian murid ialah 6. betul sebutan. sebutan. pemilihan perkataan dan tatabahasa.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Nilai Markat (cadangan) 2 1 0 Bagi jawapan yang tepat.

Guru mesti faham. penghasilan bahan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? . Rumusan Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). Pada pendapat anda. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara memberi markah. Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan baik dan berkesan. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu. sedar dan pandai menggunakan pendekatan. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. awal diajar dan perlu dikuasai oleh murid. Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik. (a) (b) Huraikan tentang lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsipprinsip tertentu.

. dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. jenis bacaan dan peringkat pengajaran bacaan 1. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan Dalam konteks ini bahan bacaan perlu memahami apa yang dibaca. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. ekstensif. matlamat.1 Menjelaskan kemahiran membaca. Walau bagaimanapun. skimming dan scanning. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif. Ekstensif. kaedah. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 6 Kemahiran Membaca  Matlamat dan Jenis Bacaan  Peringkat Pengajaran Bacaan  Teknik Bacaan – Intensif. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkatperingkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. Hasil Pembelajaran 1.2 Menghuraikan teknik bacaan. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. peringkat bacaan dan teknik bacaan. Skimming dan Scanning Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan.

Ekstensif.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kerangka konsep Matlamat dan Jenis Bacaan:  Mekanis  Mentalis  Intensif  Ekstensif Peringkat Pengajaran Bacaan:  Kesediaan membaca  Prabacaan  Mekanis  Bacaan dan Kefahaman Teknik bacaan:  Intensif  Ekstensif  Skimming  Scanning Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. anda aplikasi dalam pengajaran dan .  Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. Skimming dan Scanning Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan:   Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah. Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. sila fahami jenis bacaan yang boleh pembelajaran.

Anda perlu tahu matlamat anda mengajar kemahiran membaca kepada pelajar-pelajar ! Kini. nada dan tekanan yang betul .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Daripada kemahiran ini. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. membaca mengikut intonasi. mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan bertulis. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. . Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. fahami pula jenis-jenis bacaan.

bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. tatabahasa. Bacaan ini dilaksanakan memperkembang kebolehan meneliti.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. memahami dan Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri dengan tujuan untuk mentafsirkan perkara yang dibaca. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. Peringkat ini . Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan.al (1994). keseronokan dan terhibur. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid.

Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. untuk membolehkan kanak-kanak kesediaan membaca ini. kemampuan kanakkanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. Dari segi fizikal. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. kemahiran pengamatan penglihatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. pengalaman dan persekitaran. murid didedahkan . kemampuan kanakkanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyibunyi yang diajarkan. dan latihan bahasa pertuturan. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran. Dari segi emosi. Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. Dari segi mental pula. Kesimpulannya. aktiviti koordinasi psikomotor. keupayaan matanya mengecam bentuk. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. latihan menajamkan daya ingatan. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. menguasai peringkat anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak- kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran peringkat kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. Pada tahap ini.

perkataan. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. bunyi kata dan abjad atau mengeja. frasa dan ayat-ayat mudah. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. kaedah terus. suku kata. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. . Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf.

Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru. membaca teliti. ditegaskan. . membaca pemahaman. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Teknik Bacaan Banyak bahan yang perlu kita baca ! Bacaan Intensif Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. latihan kosa kata. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. diskusi umum dan sebagainya. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. Dalam membaca telaah isi. Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. Sementara membaca telaah bahasa.

Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. (c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. dan (e) Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. dan Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. (d) Memperkembang usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. lancar dan tahu menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. (c) (d) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. betul dari segi sebutan. (e) (f) (g) Mengesan. Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. intonasi. menurut kamus yang ditemui oleh pelajar Tujuan: (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. . iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam bacaannya.

Pertama. daftar kata yang terdapat dalam buku. rangka kasar. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. Ketiga. untuk mendapat hal-hal tertentu daripada sesuatu bacaan. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan maklumat dan penerangan. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkaraperkara berikut: (a) (b) (c) membaca tinjauan membaca sekilas membaca dangkal Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. kandungan dan sebagainya. atau melihat judul. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. bab. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. meneliti indeks. Bacaan bentuk ini menekankan aspek . Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. Kedua. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya.

Mendapat pengetahuan sambil berhibur.perbendaharaan kata. dan Bahan-bahan yang berbeza. struktur ayat dan sebagainya. Melalui bacaan ini. sesuai dengan minat. umur. pelajarpelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. (b) (c) (d) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. jantina. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. sikap dan cita-cita pelajar. pengalaman. Memperkaya bahasa .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) pengukuhan asas bacaan. Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. ungkapan. meningkatkan kepantasan membaca. Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) (b) (c) (d) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. . dan menaakul isi bacaan. Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. (f) (g) (h) (i) Menambah minat membaca. menambah kemahiran memahami.

Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu mendapatkan idea utama. (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. Carilah maklumat tentang pengarang.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (j) Membentuk tabiat gemar membaca. apakah sikap pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk ‘skim’. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. (e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan – anda akan dapati idea yang penting dan fakta. (d) Semasa membaca perenggan pertama. teknikal dan sebagainya. dan atas sesuatu perenggan untuk . Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. ‘Konteks’ ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. (c) Bacalah perenggan pertama. Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting.

gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (f) Baca perenggan akhir dn teliti – di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan dan rumusan. Kecepatan membuat skiming ini. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpuan mental. fokus perhatian anda di tengah-tengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah. (b) Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). . perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari.

Walau bagaimanapun. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. kaedah.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan. cerakinan. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang sebut. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan. komunikatif dan pengalaman bahasa. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca . Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. Tajuk 7 PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN  Pendekatan Binaan. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. Cerakinan. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa  Kaedah Pandang Sebut  Kaedah Abjad  Kaedah Fonik Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkatperingkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat.

Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. Abjad dan Fonik PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. Mengikut pendekatan ini pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsurunsur yang terkecil terlebih dahulu. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar.1 Menghuraikan kemahiran bahasa. pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa Kerangka konsep Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa :  Binaan  Cerakinan  Komunikatif  Pengalaman bahasa Kaedah Bacaan    Pandang Sebut Abjad Fonik Pengajaran Kemahiran BAHASA MELAYU: Pendekatan dan Kaedah Bacaan Asas Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. Cerakinan. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Hasil Pembelajaran 1.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Dalam pengajaran kemahiran membaca. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi dan konteks tertentu. . Untuk melaksanakan komunikasi dalam kemahiran membaca. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. teater pembaca. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna. laporan/ulasan buku dan choral speaking. Pengajaran kemahiran membaca mengikut pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. Kemudian perkataan akan membentuk ayat. Jadi. Pendekatan Cerakinan Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsur-unsur yang besar. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi.

susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. iaitu lateral. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. interpretasi & inferens. Pada peringkat interpretasi & inferens. ragam. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. terdapat tiga peringkat pemahaman. Dalam sesuatu proses membaca. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. tatabahasa. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. Bagi setiap peringkat. pada peringkat lateral.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Prinsip pendekatan komunikatif: (a) (b) (c) (d) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. Sebagai contoh. murid-murid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. dan penilaian makna. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan . mempelbagaikan aktiviti komunikasi. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. laras bahasa. Sebagai contoh.

(d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca. grafik. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran membaca. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. Kesimpulannya. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. pendekatan ini memanfaatkan pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) soal pelancongan. Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: .

iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. Menurut Juriah Long et.al. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. Semasa kad diimbaskan. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. . (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kaedah Pandang Sebut KAEDAH PANDANG SEBUT Menyebut Perkataan Mencerakinkan perkataan dan kata Membina dan membaca ayat Membaca ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. mereka perlu mengenali banyak lambang. Mengikut kaedah ini. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali.

perkataan dan frasa Membaca ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. o. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. Setelah murid menghafal semua nama huruf. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf ‘a’ hingga ‘z’ mengikut susunan. biasanya. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak.al. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. 1994). i. Setelah murid menghafal nama semua huruf dan . pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kaedah Abjad KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a – z. Dalam kaedah ini. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. e.

pembentukan suku kata. dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) mengenal huruf vokal serta bunyinya. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. . Kaedah Fonik KAEDAH FONETIK Membuny ikan huruf dan asosiasi Membatan g suku kata dan perkataan Membaca frasa dan ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca.

Read. justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Know. Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. Review.1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa.(KWLH). KWLH. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R. . Read.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif. Question. Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid. Selamat mencuba dan berjaya! Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Hasil Pembelajaran 1. tatacerita dan teater pembaca.Recite (3R).What.How. Recite(SQ3R). dan lain-lain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca. RADAR. Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda . Review.Learn.

(c) (KWLH). S (survey) Tinjau Q (question) Soal/tanya R (read) Baca R (recite) Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) Baca semula . Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca Survey.Learn. Recite(SQ3R). Review. Question. dan lain-lain (a) (b) (c) Lingkaran Soalan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Teater Pembaca Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R. Recite (SQ3R) 1. Read. Lingkaran Soalan. Review.Recite (3R).How.Tatacerita .What. Teater Pembaca   Bimbingan Menjangka. SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan. Read. Question. Read. Review. Tatacerita Bimbingan Menjangka. KWLH . (b) Know. SQ3R adalah singkatan bagi.

Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalansoalan yang telah disenaraikannya sebelum ini. membaca perenggan pengenalan. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. gambar-gambar atau ilustrasi. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. tajuk-tajuk kecil. . Setelah selesai membaca. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapanjawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. Ketika membaca. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. lakaran grafik. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca.

Apply. . Analogize. Review/Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) A (Analogize) D(Discuss) A( Apply) R(Review/Research) Membaca Menganalogi Berbincang Mengaplikasi Menyemak/ Menyelidik Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan maklumat lain. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) W (want) L (learned) H (how) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). What. Lima langkah RADAR ialah: R – Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. Learn. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih).(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Knowledge. Read. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. Dalam konteks pengajaran. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. Discuss.

Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. idea. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau suasana cerita. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. sebutan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) A – Pelajar menerangkan bagaimana konsep . D – Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. Langkah pelaksanaan (a) (b) (c) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan. Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon. barang. Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog. Penggunaan suara. . gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut. A R – – Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. barang. idea atau tempat. idea atau tempat. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan.

perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. TEKNIK BERCERITA Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa. Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) (b) (c) (d) Pilih cerita yang sesuai dengan umur. suara. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman. Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca. kemuncak dan kesudahan cerita. penguasaan kemahiran mendengar. Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan. Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (d) (e) (f) (g) (h) Pembaca dapat membaca dengan baik. dan Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu. kecerdasan dan minat murid-murid. nada dan intonasi yang sesuai. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. . Selain itu. gerak laku dan kawalan mata. Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan. (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. bertutur. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan.

. cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut. dan (g) Sediakan kad-kad perkataan. Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang hendak disampaikan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (e) (f) Lakukan latihan. BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan.

bentuk-bentuk soalan-soalan kefahaman. Penialaian ialah suatu kaedah bagaimana seseorang guru boleh mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pengajarannya . penilaian bertujuan untuk menguji sejauh mana pembaca memahami bahan yang dibaca.pendekatan dan teknik pengajaran yang digunakan. Dalam konteks kemahiran membaca.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 9 Penyediaan Rancangan Pelajaran Kemahiran Membaca  Objektif  Langkah-langkah Sebelum. Dalam konteks pengajaran kemahiran membaca. Tajuk 10 Penilaian Kemahiran Membaca  Mengenal Pasti Idea Keseluruhan  Mengesan Idea Utama dan Idea Sokongan  Membuat Ramalan/Kesimpulan  Pembinaan Instrumen Penilaian. penilaian juga dibuat untuk intonasi dan sebutan dalam bacaan. perbincangan meliputi persoalan tentang tujuan. penilaian. Diperingkat rendah. Bentuk Penilaian Bentuk penilaian adalah seperti berikut : a)Penilaian kendiri . Dalam hal ini. Dalam hal ini terdapat beberapa bentuk penilaian dan instrument yang boleh diguna pakai dalam pengujian kemahiran membaca.Aspek dan pentadbiran penilaian Penilaian ialah satu aspek penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu suatu kaedah bagaimana kemajuan atau kelemahan sesuatu kemahiran yang diajarkan itu dikenal pasti. dan criteria Tujuan .penilaian akan menjadi landasan terhadap kaedah. Semasa dan Selepas Aktiviti  Membina dan Menggunakan Bahan Bantu Mengajar. aspek dan pentadbiran dalam penilaian.

berdasarkan senarai semak yang diberikan oleh guru. terutama yang melibatkan aspek afektif dan perlakuan dalam kemahiran membaca seperti intonasi. Pada masa yang sama dokumen seperti senarai semak dan skala kadar juga digunakan sebagai instrument ujian.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Penilaian kendiri ialah bentuk penilaian yang dilakukan oleh pelajar atau pembaca itu sendiri. senarai semak yang mengandung perkara dan criteria pemarkahan perlu disediakan.kefahaman dan intonasi dalam bacaan.ujian kloz dan ujian aneka pilihan. menyusun semula petikan. ujian bacaan. penyoalan terbuka. Dalam penilaian ini.nada. b) Skala Kadar . Instrumen Ujian Instrumen ujian kemahiran membaca boleh terdiri daripada petikan atau bahan yang akan dibaca dan difahamkan oleh pelajar. b) Penilaian rakan sebaya Penilaian rakan sebaya dinamakan juga penilaian berpasangan. c) Pemerhatian Pemerhatian dibuat untuk melihat sikap. Dalam kaedah ini guru atau penilai perlu menyediakan senarai semak yang mengandung criteria atau perkara-perkara yang akan diperhatikan. a)Senarai semak Dalam ujian berbentuk pemerhatian. Pengujian boleh dibuat dalam bentuk memadankan perkataan dan ayat.pelajar secara berpasangan akan menyemak dan menilai bacaan sesame sendiri. d)Pengujian Pengujian boleh dibuat untuk menilai tahap kefahaman pelajar terhadap bahan bacaan. Tujuan utama instrument adalah untuk mendapatkan ukuran atau data berkaitan dengan apa yang diuji. tekanan suara dan sebagainya. Senarai semak yang mengandung criteria tertentu juga akan menjadi panduan kepada guru atau penilai untuk menilai dan menentukan tahap kefahaman seseorang pembaca.

pelajar boleh menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar sehari-hari. Selain itu. Kemahiran menulis ini turut melatih para pelajar untuk menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu. pelajar juga dapat menggunakan kemahiran berfikir dengan sebaik mungkin. Kombinasi yang melibatkan minda. mata. Kemahiran menulis diajar kepada pelajar agar mereka dapat merakamkan apa sahaja perkara yang didengar.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Skala kadar ialah dokumen yang mengandung kriteria yang menunjukkan tahap pencapaian dalam kemahiran membaca. dilihat atau dialami dalam bentuk grafik iaitu tulisan. Kemahiran menulis juga melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul. Kemahiran ini juga menyiapkan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan di masa akan datang. telinga dan jari ini akan menghasilkan kemahiran menulis yang sistematik. Matlamat mengarang bagi peringkat sekolah rendah secara amnya adalah untuk melahirkan murid-murid yang dapat mengolah idea atau pendapat berdasarkan situasi atau tajuk tentang sesuatu ke dalam sesuatu bentuk karangan tertentu. Tajuk 11 Kemahiran Menulis  Matlamat dan Peringkat  Tujuan Penulisan  Jenis Penulisan Karangan Matlamat Menulis. melatih pelajar menggunakan format karangan yang betul. Skala kadar kebiasaannya menetapkan markah atau pencapaian tertentu berdasarkan kriteria bacaan dan kefahaman yang ditetapkan. Dalam masa yang sama. Kemahiran ini juga dapat melatih para pelajar melahirkan idea dan mengembangkan idea mereka sendiri. Kemahiran ini juga. .

dan seterusnya ayat.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Selain itu. dan dapat menulis dengan selesa dan tepat.Latihan membentuk bulatan dan garis lurus secara terkawal. c. Dalam peringkat ini guru akan memberikan aktiviti-aktiviti pergerakkan tangan dan mata.Latihan mewarna mengikut arah yang ditentukan. Secara umumnya. b)Peringkat mekanis Setelah pelajar boleh menggunakan alat tulis.Latihan membentuk garis lurus dan lengkok berdasarkan garisan putus-putus. latihan-latihan yang boleh digunakan pada peringkat ini ialah: i. Pada peringkat ini pelajar-pelajar dilatih membentuk lambing-lambang yang ada kaitannya dengan bentuk-bentuk huruf. Selain itu. ii.Peringkat pelahiran . kemahiran ini menyuburkan minat pelajar. secara bebas. iii. ii. Terdapat tiga peringkat dalam kemahiran menulis. supaya pelajar boleh mengkoordinasikan kedua-dua anggota ini untuk tujuan menulis.Latihan membentuk bulatan di udara: dari kiri ke kanan.Latihan membentuk garisan lurus. Pada peringkat ini pelajar diberikan persediaan secara mekanikal untuk membolehkannya menggunakan alat tulis.Latihan membentuk huruf dengan cara yang betul. iaitu: a)Peringkat pramenulis. pelajar akan dapat menuliskan hurufhuruf untuk membentuk perkataan. Kemahiran menulis memberikan kepuasan jiwa kepada semua penulis kerana mampu melahirkan perasaan mereka menerusi tulisan. iv. Akhirnya.Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris. iii. dan sebaliknya. Disamping itu. Peringkat Menulis. pelajar berpeluang untuk meluaskan kosa kata mereka apabila mereka berinteraksi dengan orang lain. peringkat seterusnya ialah peringkat tulisan mekanis. Antara latihan-latihan yang boleh dilaku untuk membentuk kemahiran ini ialah: i.

Antara jenis penulisan yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah penulisan terkawal. separa berpandu. Menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan gambar. Dari segi jenisnya. vi. penulisan bebas dan penulisan kreatif. Jenis penulisan tersebut dijelaskan seperti berikut: a)Penulisan terkawal Penulisan terkawal ialah penulisan yang dikawal sepenuh oleh guru. Dalam penulisan terkawal. Mengisi silang kata ii. penulisan berpandu. kerana latihan-latihan penulisan terkawal akan membantu pelajar menguasai bentuk bahasa yang tepat. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis. terdapat pelbagai jenis penulisan yang boleh diekspoitasi untuk tujuan pengajaran & pembelajaran kemahiran ini. Latihan dimulakan secara terkawal. dan gaya penulisan yang baik. pengolahan isi. sama ada dalam aspek format. pilihan kata dan tatabahasa. tetapi pada akhir peringkat ini pelajar sepatutnya telah tahu memberikan reaksi bertulis terhadap bahan-bahan rangsangan yang diberikan. Peringkat pelahiran ialah pelajar dilatih untuk melahirkan sesuatu untuk ditulis. Jenis Penulisan. pelajar didedahkan dengan bentuk penulisan yang baik dengan cara meniru atau menulis semula petikan. Antara latihan-latihan yang boleh diguna pakai dalam peringkat ini ialah: i.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Pada peringkat ini pelajar sepatutnya telah menguasai kemahiran membentuk huruf dan mengeja. Penjenisan ini dibuat berdasarkan bentuk dan cara penulisan itu dibuat. Melengkapkan ayat iv. penentuan dan pemilihan jenis-jenis penulisan ini perlu disesuaikan dengan tahap pencapaian pelajar itu sendiri. separa terkawal. ayat-ayat atau karangan yang dianggap baik. Bentuk-bentuk penulisan terkawal ialah: . Mengisi tempat kosong dalam ayat iii. Penulisan terkawal ialah tahap pertama kea rah penulisan bebas. Melengkapkan petikan atau cerita v. Menulis jawapan kefahaman.

Menulis semula cerita yang dibaca atau didengar ii. Bentuk-bentuk penulisan separa terkawal adalah: i. melengkap atau menukarkan perkataanperkataan yang terdapat dalam bahan yang dikawal itu. d)Penulisan Separa Berpandu. c) Penulisan Berpandu. Mengisi tempat kosong ii. Aktiviti penulisan yang boleh dikaitkan dengan penulisan separa berpandu ialah: . Penulisan berpandu ialah jenis penulisan yang bahan asasnya dikawal oleh guru. Membuat ayat daripada perkataan iv. Latihan-latihan seperti menyalin semula petikan yang diberikan dan pelajar dibenarkan menukarkan beberapa perkataan yang sesuai dalam petikan tersebut. Penulisan jenis ini merupakan suatu kaedah untuk membiasakan pelajar terhadap struktur penulisan dan pemerengganan. Penulisan separa terkawal ialah jenis penulisan yang tidak dikawal sepenuhnya oleh guru. Aktiviti-aktiviti atau latihan yang digunakan dalam penulisan jenis ini ialah: i. Menukarkan dialog kepada bentuk naratif ii. Menuliskan cerita daripada gambar iii. Dalam penulisan jenis ini pelajar akan diberikan asas atau klu yang menjurus kapada tajuk atau perkara yang akan ditulis. Menjawab soalan berdasarkan tajuk. Pelajar diberi peluang menggunakan daya pemikiran sendiri untuk memilih perkataan yang sesuai dengan tajuk yang diberi. Penulisan separa berpandu ialah jenis penulisan yang memberikan kebebasan kepada pelajar untuk menulis berdasarkan sedikit panduan daripada guru. Menuliskan isi perbincangan/dialog yang didengar. Menukarkan bentuk puisi kepada prosa. Penulisan jenis ini akan memotivasi pelajar untuk terus menulis. b) Penulisan Separa Terkawal. tetapi pelajar diberi kebebasan menyambung. Menulis surat iii.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) i.

Bentuk-bentuk penulisan yang terdapat dalam penulisan kreatif ialah :  Cerpen  Puisi  Drama  Novel . dan tatabahasa yang baik. Penulisan jenis ini dijalankan setelah pelajar diminta memberikan tumpuan kepada apa yang akan ditulis. iaitu:  Penulisan naratif  Penulisan deskriptif  Penulisan imaginatif  Penulisan argumentative f) Penulisan Kreatif Penulisan kreatif adalah salah satu bentuk penulisan yang terdapat dalam penulisan bebas.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) i. Dalam penulisan ini.pelajar bukan sahaja telah mahir dalam pengolahan idea. Guru hanya akan campurtangan jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan sahaja.tetapi memerlukan kemahiran estetika untuk mengolah dan mempersembahkan isi tersebut dengan cara yang berkesan dan menarik. Tegasnya pelajar sepatutnya boleh mengeksploitasi kemahiran sedia ada untuk menghasilkan suatu tulisan yang baik dan bermakna. Penulisan kreatif mempunyai keistimewaan dan kelebihan berbanding dengan bentuk penulisan bebas yang lain kerana jenis penulisan ini bukan hanya memfokuskan terhadap isi yang akan ditulis. tetapi juga telah boleh mengeksploitasi pengalaman atau imaginasi untuk dijadikan bahan tulisan.penglibatan guru adalah di peringkat minimum. Menulis karangan yang isinya disediakan guru. Secara umumnya terdapat beberapa bentuk penulisan yang boleh dilakaukan dalam penulisan bebas. Menyudahkan cerita ii. e)Penulisan Bebas Penulisan bebas dijalankan setelah pelajar menguasai aspek mekanikal.Dalam penulisan jenis ini.

Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman berbahasa (LEA) berasaskan prinsip bahawa kemahiran berbahasa tidak boleh dipecah-pecahkan dalam bentuk yang berasingan. Sebaliknya kemahiran ini akan diteruskan dengan aktiviti mengarang. Dalam pendekatan ini penulisan akan dimulai dengan proses menulis draf. kemahiran menulis secara mekanis. iaitu kemahiran membentuk dan menyusun symbol-simbol tulisan tidak selesai pada peringkat itu sahaja. Sehubungan dengan itu pendekatan ini menekankan konsep dan penggunaan struktur bahasa yang bermakna.Pendekatan Proses. Dalam konteks yang lebih luas. yang boleh dituturkan dan dituliskan. penulisan akan dilihat dari aspek format yang betul. dan menulis. Sehubungan dengan itu.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 12 Pendekatan Pengajaran Kemahiran Menulis  Proses  LEA (Pengalaman Bahasa) Menulis ialah sesuatu kegiatan penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun atur menjadi perkataan-perkataan. Pendekatan proses menekankan proses dalam penghasilan sesebuah karangan. bertutur. menyemak dan membincangkannya. di samping mempunyai pengetahuan tentang format atau model yang baik. yang memerlukan penggembelengan aspek psikologi dan kognitif. sebagai suatu penulisan yang baik. Pendekatan ini juga mengeksploitasi pengalaman . penulisan penulisan 2. membaca. Oleh itu. yang seterusnya membentuk ayat-ayat yang bermakna. bukan kepada hasil penulisan tersebut. pendekatan ini memerlukan penulis menguasai kemahiran bahasa yang baik. struktur penulisan yang sesuai. penulisan bermaksud penghasilan wacana-wacana yang bermakna dan bermaklumat. Dalam pendekatan ini juga. seperti kemahiran mendengar. Oleh itu kemahiran mengarang ini boleh di capai melalui beberapa pendekatan iaitu: 1. dan penggunaan tatabahasa yang tepat.

Bahan rangsangan dapat membantu murid untuk menulis karangan. Objektif ini disesuaikan dengan kemahirankemahiran yang hendak dikuasai oleh murid-murid pada sesuatu tahap tertentu. . Melatih murid-murid menggunakan format karangan yang betul Menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar seharian Mencari isi menggunakan bahan rangsangan Penggunaan bahan rangsangan dalam penulisan juga boleh disamakan dengan kemahiran penulisan berpandu. gaya persembahan.  Mencari isi-menggunakan Bahan Rangsangan  Mengaitkan isi dengan Tajuk. objektif mengarang pada umumnya adalah untuk:       Melatih murid-murid melahirkan idea Melatih murid-murid menghujah danmengembangkan idea Melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul Melatih murid-murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu. Tajuk 13 Kemahiran Mengarang. Guru boleh memberikan kad-kad gambar bersiri ataupun gambar tunggal untuk membantu murid menulis ayat mudah berdasarkan gambar-gambar yang ditunjukkan. Pada tahap ini berkemungkinan murid telah boleh menulis ayat-ayat mudah. dan pemerengganan  Kemahiran kosa kata. mengedit dan mengembangkan idea. kohesi. Namun begitu. koheren.peta minda Objektif Mengarang Objektif mengarang bagi sekolah rendah adalah seperti yang terdapat di dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) bahasa yang bermakna dalam kalangan pelajar untuk dijadikan bahan perbincangan dalam proses penulisan karangan.

Isi yang ditulis dalam perenggan pertama menjurus kepada isi karangan yang hendak disampaikan dan dapat menarik minat untuk pembaca membaca isi-isi yang seterusnya. Dalam teknik ini. koheren dan pemerengganan Terdapat empat aspek utama yang perlu dititik beratkan dan diambil perhatian iaitu tajuk. Guru akan menyenaraikan isi-isi serta huraian yang dihasilkan melalui perbincangan dengan pelajar dalam bentuk Peta Minda di papan tulis.koheren dan pemerengganan. Ia merupakan tunjang utama dalam menghasilkan sesebuah karangan yang baik.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Mengaitkan isi dengan tajuk.kohensi . Kedua-dua teknik ini boleh dipasangkan dengan pendekatan proses. Contoh Peta Minda . manakala koheren pula bermaksud rentetan. Kemahiran kosa kata. Keempat-empat ini saling berkait antara satu sama lain. kohensi. Setiap isi dipisahkan dalam satu perenggan yang berasingan supaya pembaca dapat memahami apa yang hendak disampaikan oleh penulis. Setiap perenggan isi mempunyai kohensi dan koheren nya yang tersendiri. iaitu suatu pendekatan yang berdasarkan proses penulisan itu sendiri. Teknik peta Minda digunakan untuk memandu pelajar kea rah penghasilan isi yang bernas dan tersusun dalam penulisan. Bagi sebuah karangan yang baik setiap isi dalam sesuatu perenggan yang diasingkan tersebut mestilah mempunyai kohensi serta koheran antara isi-isi tersebut. mengedit dan mengembangkan ideapeta minda Peta Minda dan Penyoalan ialah teknik yang boleh digunakan untuk mempertingkat kemahiran menulis. Kedua-dua aspek ini boleh dilihat di dalam isi karangan tersebut. Penggunaan Peta Minda ini akan memudahkan pelajar melihat kesinambungan isi-isi dan perkara-perkara yang berkaitan dengan sesuatu tajuk. Susunan isi-isi dalam sesebuah karangan juga hendaklah mengikut keutamaan dan kepentingannya. perenggan pertama merupakan pengenalan kepada tajuk. Kohensi bermaksud tautan. Gaya persembahan. Dalam sesebuah penulisan.

seseorang guru perlu mengambil kira prinsipprinsip pemilihan dan penyesuaian bahan pengajaran. bahan-bahan rangsangan seperti gambar. ucapan. perbahasan. dan . menggunakan tanda bacaan dan perbendaharaan kata  Petikan perlu sesuai dari segi panjang petikan. agama dan budaya Sesuai dengan objektif pengajaran Sesuai dengan masa pengajaran Mudah diguna dan dikendalikan Dalam pengajaran kemahiran menulis. dan filem sangat sesuai dijadikan bahan pengajaran. rakaman audio (ceramah.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 14 Prosedur Pengajaran dan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar  Ejaan  Imlak  Karangan Sebelum sesuatu bahan pengajaran dibina. dan sebagainya).petikan. mengeja.rakaman video. Secara umumnya prinsip-prinsip yang dimaksudkan itu ialah :        Ketepatan maklumat kandungan Ketepatan bahasa dan gaya Sesuai dengan umur. Ejaan Imlak  Aktiviti menulis semula sesuatu petikan yang dibaca atau diperdengarkan  Murid perlu kuasai kemahiran membentuk huruf. kandungan. bahasa.tahap dan keupayaan pelajar Sesuai dengan masyarakat.

tanda baca. dan sebagainya  Ketepatan dan kesinambungan isi – kesesuaian dan huraian isi  Gaya penulisan-penggunaan ungkapan/kosa kata menarik . penggunaan perkataan.pemerengganan. bentuk huruf dan tanda baca  Dilaksanakan selepas aktiviti lisan atau membaca Karangan Tajuk 15 Penilaian Pengajaran Kemahiran Menulis  Mengenalpasti idea keseluruhan  Mengesan idea utama dan idea sokongan  Membuat ramalan/kesimpulan Menurut Kamarudin Husin (1997).(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kosa kata  Pastikan tempat hentian bacaan  Petikan perlu dibaca dengan jelas Cara-cara pengajaran Imlak  Berikan petikan teks dan minta murid baca  Guru memilih bahagian dalam teks untuk diimlakkan  Guru menyebut perkataan secara lisan atau rakaman dan murid menulis  Aspek yang dinilai seperti ketepatan ejaan. aspek-aspek yang boleh dinilai dalam kemahiran menulis adalah seperti berikut:  Penggunaan bahasa-aspek tatabahasa  Aspek mekanikal.

mengisi borang. .menarik dan sesuai dengan pembaca sasaran. Menulis surat.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU)  Kemahiran mengolah.mengembangkan maklumat. Aspek-aspek yang dinyatakan di atas boleh dilihat melalui aktiviti-aktiviti seperti mencatat nota.menulis karangan (pelbagai bentuk) dan menulis laporan.

Kaedah dan Teknik. Bachman Lyle F. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Kiely.BIBLIOGRAFI Abd. Oxford: Oxford University Press. Cambridge: Cambridge University Press. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. (2003). Brian K. Lynch. Language assessment and programme evaluation. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Aziz Abd. (2002 ). Brown James Dean. Fundamental consideration in language testing. (1990). (2002). Richard (2005). McGrath. Program evaluation in language education. Talib (2000). Ian. Bhd. Hudson Thom. Edinburg: Edinburgh University Press. Criterion-reference language testing. Materials evaluation and design language teaching. Edinburg: Edinburgh University Pre .

Ed (Pengajian Melayu. MPPM) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) MOHD ASRI BIN ABDUL RAZAK PENSYARAH IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN KM 10. Pendidikan (PBMP UPM) Cert. SABAH tyisma05@yahoo. PAHANG DM ahnafasri@yahoo.com KELULUSAN: M.Ed (UM) Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (UM) Sijil Perguruan (MPTAA) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) . 89207 TUARAN.Sc ( PBMP UPM) Bac. JALAN PADANG TENGKU 27200 KUALA LIPIS.com KELULUSAN. M.PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH) NAMA (NAMA) (JAWATAN) (EMEL) (PENGALAMAN KERJA) (KELULUSAN) PHD/SARJANA/SARJANA MUDA/DIPLOMA/SIJIL KELAYAKAN NORHAYATY BT ISMAIL IPG KAMPUS KENT PETI SURAT 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->