P. 1
BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu

BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu

|Views: 261|Likes:
Published by Sarimah Emabella

More info:

Published by: Sarimah Emabella on Aug 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2013

pdf

text

original

Sections

 • Sinopsis
 • Hasil Pembelajaran
 • Kerangka Konsep
 • KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR
 • Definisi Konsep
 • Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran
 • Kemahiran Bertutur
 • Konsep Pertuturan
 • Aspek-Aspek Pertuturan
 • Objektif Kemahiran Bertutur
 • Proses dan Bentukya:
 • Kemahiran Mendengar
 • Mengapa kemahiran mendengar perlu?
 • Proses Mendengar
 • Objektif mengajar kemahiran mendengar
 • Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar:
 • Apakah bentuk kemahiran mendengar itu?
 • Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar
 • Kesimpulannya:
 • Latihan
 • Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan - Mendengar dan bertutur
 • Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur
 • Peringkat awal
 • Peringkat pertengahan
 • Peringkat maju
 • Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan
 • Prinsip pengajaran kemahiran mendengar
 • Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur
 • cik?
 • Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur
 • Kaedah Terus
 • Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik
 • Kaedah Audio-Lingual
 • Kaedah Komunikatif
 • Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur
 • Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur
 • Latih Tubi Sebutan
 • Nyanyian
 • Latihan Pandang dan Sebut
 • Karangan Lisan
 • Latihan bersoal jawab
 • Latihan Penghasilan
 • Memproses Maklumat
 • Contoh:
 • Interaksi Sosial
 • Rumusan
 • Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan
 • Bertutur:
 • Menulis Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur
 • Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur
 • Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran
 • Boneka
 • Bahan Kartun
 • Video dan Bahan Sastera
 • Gambar Foto (potret)
 • Kesimpulannya
 • Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur
 • Penilaian kemahiran bertutur
 • Teknik menguji kemahiran bertutur
 • Bertutur dengan gerak balas terhad
 • Bertutur berdasarkan gambar
 • Membaca Kuat
 • Bertutur Secara Berpandu
 • Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru
 • Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara:
 • Main peranan
 • Temu bual dan Temu duga
 • Pemarkatan Ujian Bertutur
 • Bahagian A
 • Bahagian B
 • Bahagian C
 • Senarai Semak untuk Pemarkatan
 • Nombor
 • J =
 • Pemarkatan Secara Holistik
 • Kerangka konsep
 • Fikirkan:
 • Arahan:
 • Matlamat
 • Jenis Bacaan
 • Bacaan mekanis
 • Bacaan Mentalis
 • Bacaan Intensif
 • Bacaan Ekstensif
 • PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN
 • Peringkat Kesediaan Membaca
 • Prabacaan
 • Bacaan Mekanis
 • Bacaan dan Kefahaman
 • Teknik Bacaan
 • Konsep-konsep bacaan intensif
 • Tujuan:
 • KONSEP BACAAN EKSTENSIF
 • Tujuan
 • SKIMMING
 • SCANNING
 • Langkah-langkah untuk scanning:
 • PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN
 • Pendekatan Binaan
 • Pendekatan Cerakinan
 • Pendekatan Komunikatif
 • Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA)
 • Kaedah Pandang Sebut
 • Kaedah Abjad
 • Kaedah Fonik
 • TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA
 • 1. SQ3R
 • Teater Pembaca
 • Langkah pelaksanaan
 • TEKNIK BERCERITA
 • Tajuk 9
 • Tajuk 10
 • Tujuan ,Aspek dan pentadbiran penilaian
 • Bentuk Penilaian
 • Instrumen Ujian
 • Matlamat Menulis
 • Peringkat Menulis
 • Jenis Penulisan
 • Pendekatan Pengajaran Kemahiran Menulis Proses LEA (Pengalaman Bahasa)
 • Objektif Mengarang
 • Mencari isi menggunakan bahan rangsangan
 • Imlak
 • Cara-cara pengajaran Imlak

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH BMM 3104

PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KANDUNGAN

MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan

Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 xxxxxxxxxx 1.0 Sipnosis 1.1 Hasil Pembelajaran 1.2 Kerangka Tajuk ………………………………. ………………………………. Tajuk 1 xxxxxxxxxx 2.0 Sipnosis 2.1 Hasil Pembelajaran 2.2 Kerangka Tajuk ………………………………. ……………………………….

Bibliografi Panel Penulis Modul Ikon Modul

PANDUAN PELAJAR

PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda.

PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.

SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG).

JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1:

vi

Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit
Tanpa Amali (3+0) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3)

Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit
Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2)

1 Kredit
Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1)

Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi bersemuka (5 kali) Latihan Amali* Perbincangan Atas Talian Kerja Kursus Ulangkaji Amali/Peperiksaan Jumlah Jam Pembelajaran 10 7½ 20 10 2½ 120 10 10 7½ 20 10 2½ 5 5½ 20 10 2½ 80 5 8 5½ 20 10 2½ 5 5½ 15 5 2½ 40 5 5 5½ 15 5 2½ 70 60 70 62 70 65

* Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif.

SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda boleh berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat.

vii

Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna.PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 2. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. viii . Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. 3. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. 4. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. 5. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. 6. Teliti maklumat yang diterima. 1. 7. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda.

. Modul ini memperkenalkan kepada anda. tentang kemahiran mendengar dan bertutur. penilaian kemahiran membaca dan kemahiran menulis . Terdapat juga maklumat berkaitan strategi. teknik pengajaran kemahiran membaca. masalah. pendekatan. Para pelajar juga diharapkan akan lebih jelas dengan konsep pengaplikasian pendekatan pengajaran mahupun pembelajaran bahasa. Ia juga memberi pendedahan kepada anda tentang pengaplikasian pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu. kaedah dan teknik pengajaran bahasa Melayu secara umum.Pengenalan Modul ini disusun untuk membolehkan para pelajar Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PPG) bagi mod Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) memahami tentang kursus Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. situasional/senario dan permainan juga dimasukkan. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. Modul ini diharap dapat membantu para pelajar menerangkan tentang teori huraian dan pemerolehan bahasa dan konsep asas pedagogi bahasa. Ia turut dilengkapi dengan pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa yang merangkumi pemusatan murid dan bahan. aktiviti. Modul ini dibahagikan kepada enam Tajuk Pembelajaran seperti yang berikut: Tajuk Pembelajaran 1: Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tajuk Pembelajaran 2: Kemahiran Membaca Tajuk Pembelajaran 3: Kemahiran Menulis Tajuk Pembelajaran 4: Kemahiran Mengarang Tajuk Pembelajaran 5: Prosedur Pengajaran dan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar Tajuk Pembelajaran 6: Penilaian Kemahiran Menulis Latihan berbentuk latihan kendiri disediakan untuk menguji kefahaman anda. Pembelajaran berasaskan projek. kemahiran membaca.

Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: BMM 3104 : Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Kandungan modul ini dibahagi kepada 5 interaksi. Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Konsep  Objektif  Proses dan Bentuk  Peringkat Penguasaan  Unsur dan Faktor Keberkesanan  Prinsip Pengajaran  Kaedah Pengajaran  Teknik Pengajaran 1 2 . JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS INTERAKSI TAJUK/TOPIK 1.

 Pendekatan Binaan. 3. Read. Review. (SQ3R). Komunikatif.  Lingkaran Soalan. Know. Question. 3 2 . (3R). Scanning. Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan bertutur  Objektif. Teater Pembaca. 2 1. How. Learn. What. Ekstensif. dan lain-lain. Recite. Semasa. Read.  Objektif  Langkah-langkah Sebelum. Recite. Kemahiran Membaca.2 1. Review. Langkah-langkah sebelum. dan Selepas Aktiviti  Membina dan Menggunakan Bahan Bantu Mengajar. Skimming.  Survey. Semasa dan Selepas Aktiviti  Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran  Prinsip dan prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Cerakinan. Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca. (KWLH). Tatacerita  Bimbingan Menjangka. Penyediaan Rancangan Pelajaran Kemahiran Membaca. 2. dan Pengalaman Bahasa. Pendekatan dan Kaedah Pengajaran Bacaan.  Kaedah Pandang Sebut  Kaedah Abjad dan Fonik 2.  Matlamat dan Jenis Bacaan  Peringkat Pengajaran Bacaan  Teknik Bacaan – Intensif.

Penilaian Pengajaran Kemahiran Menulis. 2. 2 JUMLAH 10 .Kemahiran Menulis.  Matlamat dan Peringkat  Tujuan Penulisan  Jenis Penulisan Karangan.  Mengenal pasti Idea Keseluruhan  Mengesan Idea Utama dan Idea sokongan  Membuat Ramalan/Kesimpulan  Pembinaan Instrumen Penilaian 2.Prosedur Pengajaran dan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar.  Mencari Isi – Menggunakan Bahan Rangsangan  Mengaitkan Isi dengan Tajuk.Penilaian Kemahiran Membaca. 3.1.   Proses Pengajaran LEA (Pengalaman Bahasa) 4 2 5 1. Gaya Persembahan.Pendekatan Pengajaran Kemahiran Menulis. dan Pemerengganan  Kemahiran Kosa kata. Mengedit dan Mengembangkan Idea – Peta Minda. Koheren.  Mengenal Pasti Idea Keseluruhan  Mengesan Idea utama dan Idea Sokongan  Membuat Ramalan / Kesimpulan.  Ejaan  Imlak  Karangan 3. Kohesi.Kemahiran Mengarang.

.

Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. . 2. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 1 Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Konsep  Objektif  Proses dan Bentuk Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur:    konsep objektif proses dan bentuk Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. anda seharusnya dapat: 1. Membaca dan Menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini.

menerangkan beberapa kaedah. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran dan kemahiran bertutur. mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. 4. dan kemahiran mendengar 5. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif . menyatakan beberapa prinsip pemilihan. teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) 3.

komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. pandangan. kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat. orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima. Ini bermakna dalam proses lisan itu. manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Dalam konteks ini. berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea. Dalam apaapapun keadaan. di mana atau bagaimana proses ini berlaku. mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan.Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Rajah Perilaku . . yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. 1987: 51) KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR Definisi Konsep Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur.

Perlakuan bahasa. antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami. menghasilkan permintaan yang mudah – untuk diri sendiri dan orang lain. serta dalam majlis bahas. mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi berkenaan. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. ibu bapa dan sebagainya. Begitu juga. seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Antara lain. guru. Ini bermakna. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid. (b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan. syarahan dan lain-lain. . (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sama ada di dalam atau di luar rumah. meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan kemahiran mengenal.

secara beradab dengan menggunakan kata sapaan. dan (i) berbincang dan berbahas – menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan. seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi. gaya. menggunakan nada. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. nada dan intonasi. Semasa bertutur. syair. tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). sebutan. selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi . Walau bagaimanapun. (g) menyampaikan ucapan dan syarahan – kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri. (d) bersoal jawab – kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu. dan suara secara berkesan. sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak. rima dan nada yang sesuai. sajak mengikut nada. (h) berlakon dan melafazkan puisi – memperlihatkan murid mempersembahkan keupayaan berlakon. rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan. didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat. intonasi. intonasi. sebutan. (f) menyampaikan berita dan laporan – kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (c) menyampaikan ucapan bertatasusila – meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila. melafazkan dialog dan puisi (pantun. (e) bercerita – kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti – ayat.

persekitaran. menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. /t/. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan. yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya. (c) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. kesihatan. Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. sebutan dan maknanya. kecerdasan otak. perkataan. suku kata.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) bahasa yang bermakna. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. /a/. Misalkan bunyi-bunyi. proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami. memadan. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. (b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi. frasa kata dan ayat. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. menaakul. intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna . /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]. /b/. Dalam hal ini. (d) Aspek fizikal. Aspek ini penting. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. struktur.

(c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut ‘harakat’). kewujudannya lebih jelas. rangkai kata atau ayat. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. Dalam ayat. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. Ti dan Do – setiap nada mewakili satu suku kata.’ bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! (e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /s mak/ dan seumpamanya. (g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa – meliputi bidang . Intonasi dalam ayat sama ada menaik. Pun demikian dalam bahasa Melayu.’ jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan tembakkan. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. sebaliknya jika jeda digunakan. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. ‘jangan tembak. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. Misalnya ungkapan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) yang berlainan seperti semak. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. Mi. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. Re. La. Fa. (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian – memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. So. Misalnya. formula. ‘jangan/tembak. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan.

(h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. bertemu ramah. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. betul dan betul. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. (j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran murid-murid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat. bertukar-tukar pendapat dan maklumat. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. sintaksis dan semantik. membina soalan untuk mencari maklumat. lancar dan berkesan. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. dan . memberi penerangan dan alasan. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) fonologi. menunjuk arah. bertutur secara bertatasusila. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) menyebut dengan jelas. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan.

Main peranan. Memberi arahan kepada rakan. Perbincangan forum. Teater bercerita. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. Berbual melalui telefon. (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Permainan komunikatif. Tentu sekali sebelum kanak-kanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri. Memberi taklimat dan ceramah. Simulasi. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi . Membina soalan berdasarkan bahan. Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. Menerangkan gambar dan bahan grafik.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (j) bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. Mengadakan perbahasan.

mengajuk. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. memperoleh maklumat (pengajaran guru. untuk mendapat hiburan (radio. mempelajari. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. murid-murid perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. . mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. lakonan. Mengapa kemahiran mendengar perlu? Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. Sebenarnya. filem). mengusai bahasa – memperoleh. Mereka meniru. aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan. perbincangan dan mesyuarat). dialog. berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. televisyen. perbincangan. Di sekolah. Ini bermakna. kanakkanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. Manakala dalam kehidupan harian pula. Justeru. mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. kanak-kanak sentiasa berkomunikasi dengan alam sekelilingnya.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) bahasa dan bukan bahasa. dialog dan kesusasteraan).

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Proses Mendengar Umumnya. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. Dalam erti kata lain ketika mendengar. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. Justeru. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. Akhirnya. aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. . huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. komunikasi lisan melibatkan dua proses. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. memahami.

Sehubungan dengannya. mengenal pasti ‘mood’ penutur. melakukan arahan/ tindak balas. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. dan berpusatkan idea utama. dan keadaan/ konteks. mentafsir makna-makna yang tersirat. hujah. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. psikologi. dan neurologi. suasana. dan mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. antara lain: (a) (b) (c) (d) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. bukti dan estetika. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: Justeru sebenarnya. mencari isi-isi penting. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. mengenal pasti isi-isi yang tersirat. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. difahami dan diingat. .

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. (h) mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik. (b) proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. (c) individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. (d) aspek fizikal. secara bertelau-telau. (e) (f) (g) pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. tanpa tindak balas. dengan beremosi. didengar dan dingati. hujah dan bukti tertentu. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. dan secara kritikal. secara berhati-hati dengan pengamatan. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. dan (i) mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. secara menebuk-nebuk. .

memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal beserta dengan contohnya. Latihan 1. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? 2. pertamanya menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa. dan keduanya.

pendekatan. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. . Membaca dan Menulis. antara kemahiran berkenaan. kaedah. seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat. Sebagaimana kebiasaan. Hasil Pembelajaran Menghuraikan tentang kemahiran bahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Peringkat Penguasaan  Unsur dan Faktor Keberkesanan  Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur:    Peringkat Penguasaan Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. selain menyedari terdapat unsurunsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Telah ditegaskan. aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu.

tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. kelancaran.Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. gaya dan isi penyampaian. latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat. aspek sebutan. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . kefasihan. seperti intonasi frasa dan ayat. Pada peringkat ini latihan diberi kepada muridmurid. tatabahasa. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. . mereka perlu diberi kefahaman mendengar.

Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. Memberi ucapan pendek dan mudah. ibu dan bapa. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. dan Membuat ayat-ayat daripada gambar. masa bersekolah. Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. (f) (g) Membaca iklan. pertengahan dan maju. rakan. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. persekitaran dan di rumah. peraturan-peraturan. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. Peringkat awal (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Melafazkan pengucapan bertatasusila. berhubung dengan peribadi seseorang. Memberi arahan. . Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. Dengan demikian. Membuat ayat tentang diri.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya.

syarahan (yang disediakan). perbualan atau dialog. Memberi ceramah. . objek. diskusi. proses dan sebagainya. permainan. prosedur dan peraturan. pengalaman. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . pendapat. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. laporan atau ulasan.peringkat. Mendeklamsi puisi. kejadian. Peringkat maju (a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. dan Mengkritik cerpen. perbincangan. Menerangkan proses. kejadian. (i) (j) (k) (l) Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (h) (i) (j) Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. dan Membuat ulasan. (c) (d) (e) (f) (g) (h) Mengambil bahagian dalam perbincangan. Memberi komen secara mudah. Mengambil bahagian dalam perbahasan. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. (b) Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. novel dan sebagainya. forum. puisi. Menyampaikan komen. seminar dan lain-lain.

(a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. (c) Fizikal: Hal ini. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyi-bunyi bahasa. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan . Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. Umumnya. Antara lain. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yang melibatkan kalangan ahli keluarga ibu. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. faktor. tahap pendidikan. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa.aspek penting dalam pertumbuhan dan Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanakkanak. (b) Kesihatan: . makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. jiran tetangga. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. gigi. menyampai dan memproses maklumat perkembangan bahasa. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar.

Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap . (b) Kemahiran mendengar. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. membaca dan menulis. dalam proses pertuturan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. Justeru. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanakkanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak lelaki. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. Ini kerana. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa.

daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkara-perkara yang lebih sukar dan seumpamanya. (g) Paling penting. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkatperingkat. . kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU)

Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Kaedah  Teknik Pengajaran

Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif, yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai diaplikasi oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah.

Hasil Pembelajaran

Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Membentuk aktiviti pengajaran

Memilih Media Pengajaran

Melaksanakan Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Pendekatan, Kaedah, Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur

Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Bagi tujuan menentukan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. Demikian juga, perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur), perlu dilakukan serentak, berurutan dan menyaling. Walau bagaimanapun, guru boleh memberi perhatian mengenai

kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar, guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. Sehubungan dengannya, tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu, bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut.

Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja, jenis

pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Ini kerana kedua-dua

pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah

(a)

Pendekatan Situasi situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang

Pendekatan

diperkenalkan oleh Mackey (1965), antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola, nada dan intonasi tertentu. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan kata-kata dan unsur-unsur

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga makna-makna yang betul mengenainya. Tegasnya, pendekatan situasi yang berlandaskan teori

struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur), terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. Antara lain, menguasai kemahiran membuat tanggapan, mengingat, membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. Dengan demikian, pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi; (b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat; (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul; (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan, iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan, keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah; (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi muridmurid dalam latihan bertutur; (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. Apabila murid-murid mempelajari bahasa kedua, guru tidak boleh membiarkan mereka

maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. Oleh itu. misalnya oleh guru. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. Maka. Sebaliknya. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. Ini bermakna. mengingati. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran . Melalui pendekatan ini. Walau bagaimanapun Walkins (1975). Tujuannya. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. guru perlu memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) menghasilkan sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut:  Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. dan . murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Dengan demikian. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa.  Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. Dengan demikian. Dengan ini.  Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. yakin dan berkesan. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. Justeru.  Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan.

Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. Saya berkahwin belum. Contohnya.. Kakitangan pos : pun Lain kali panggil saya abang atau encik. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. Dia pak cik saya. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur.umur saya ni baru 35 tahun. Sebenarnya. lawatan. Tanpa latihan daripada guru. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar.. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? “Pak cik”? (terdiam) Cik adik. Dengan itu. .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU)  Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. kenapa panggil pak Kakitangan pos : Wanita : Kakitangan pos : cik? Wanita : Maafkan saya. keratan akhbar. guru perlu memberi latihan kepada muridmurid menggunakan unsur-bunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. Wanita : Pak cik. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan.

Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. lakaran. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. dan . Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. iaitu dengan cara mendengar. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. lakonan. lukisan. gerak laku dan lain-lain. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda mereka.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). (d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif.

Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. Kaedah ini dianggap berjaya. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumusrumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. Kelebihan kaedah terus. (c) Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. jika murid dapat mempraktik atau menggunakan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. Sehubungan .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. (b) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan baik . Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat.

Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. guru terlebih dahulu.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) dengannya. to school. Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. milk. susu. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah. Justeru. dan . Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampirhampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee school radio bicycle biscuit kopi sekolah radio basikal biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. ketika memilih perkataan. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsurunsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (d) Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru.

Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan

memudahkan murid menjalankan latihan bahasa, khasnya latihan bertutur secara intensif. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan; Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman; Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa; (d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif; dan Bahasa berbeza antara satu sama lain.

Berdasarkan prinsip tersebut, kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur Dengan

merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid.

demikian, kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa, justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. Pun demikian, unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. Di samping itu, kaedah ini juga membolehkan

murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa, iaitu melalui kemahiran bertutur. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan, guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing; Murid meniru dan menghafal dialog tersebut;

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (c) (d) Setelah menguasai sebutan, murid dilatih tubi untuk berdialog; dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat, guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Walau bagaimanapun, murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz.

Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. Oleh itu, pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. Dalam pengajaran bertutur, murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah, perbincangan, dialog, sumbang saran, wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. Ini bermakna, untuk

berkomunikasi dengan berkesan, ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. Dengan kata lain, pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. Mereka

melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur, kaedah

komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa), dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa.

Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah

pengajaran, cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai, bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu, seseorang guru boleh

menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Sebenarnya, terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih, lancar dan tepat. Antara lain ialah teknik: (a) (c) (e) Latih tubi; Bersoal jawab; Perbincangan; (b) (d) (f) Bercerita; Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat

Walau bagaimanapun. Drama atau lakonan. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. Ali menendang bola. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. (h) (j) (l) (n) Sumbang saran Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. Murid-murid. Ali menendang bola. Penyelesaian masalah. Permainan bahasa. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. Bola. Bola. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. Ali …. Sebagaimana teknik. Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (g) (i) (k) (m) Main peranan dan simulasi. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. ikut cikgu sebut. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. . Ali menendang bola di padang. cara pengendalian.

Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. Selamat datang.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. Mari kita duduk. Apa khabar sekarang. Sudilah minum. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza. kelemahan menyebut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang. Misalnya. Sila masuk ke dalam. Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh muridmurid. . Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. mengikut rentak dan nada yang tertentu. daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat.

ii. iii.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Janganlah segan-segan. i. Dia bekerja di sawah. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah. carta bergambar. kad imbasan bergambar. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. . Minum air kopi. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Makan kuih di pinggan. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Di samping itu. Pak Abu seorang petani.

Latihan bersoal jawab Merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. Kemudian. Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. Latihan Penghasilan Dalam latihan penghasilan pula. Dalam latihan ini. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. murid-murid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan . membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4.

Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. Umumnya. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. Contoh: Senarai barang yang diberi oleh guru. .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) menggunakan perkataan mereka sendiri. muridmurid mempunyai jurang maklumat.                  Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Radio Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari.

Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. Hotel anda juga menyediakan sarapan pagi bagi ( Kamaruddin Hussin : 2001) pelanggannya. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. Sebaik-baiknya. Di belakang hotel ada tempat letak kereta.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. Tanyakan harga bilik itu. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. perbincangan. anda tiba di sebuah hotel. satu bilik untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. Teliti gambar di bawah. ada bilik kosong atau tidak. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. simulasi dan lakonan. Hotel mempunyai dua bilik kosong. .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu.00 dan RM 15. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada.

. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Rumusan Perhubungan antara pendekatan. selaras dan menyaling. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. Oleh itu.

Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. Semasa dan Selepas Aktiviti  Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit banyak mengandungi keterangan mengenai objektif. semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti. Hasil Pembelajaran 1.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur  Objektif. Langkah-langkah Sebelum. Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar. dan 2. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. . prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum. langkah pengajaran sebelum. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur.

Kemahiran Variasi Rangsangan v.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i. Kemahiran Menyoal Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri . Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii. Kemahiran Menggunakan Papan Tulis iv. Kemahiran Peneguhan ii.

kad imbasan. Maknanya. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P. . gambar. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. mencukupi. iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti. Cuma. Justeru. berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih).(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Menulis Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya. (ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad kiu. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. menyatakan. tepat dan berkesan. menggunakan dan menyelesaikan). guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. mengenali) kemahiran intelek (menjelaskan. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. menghuraikan. bahan stensilan.

suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: . (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. bahkan secara individu sekiranya perlu. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i – iii). (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. (ii) guru menyelia dan memberi bimbingan secara kelas. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Paling penting sebagai tindakan susulan. peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. kaedah dan teknik pengajaran. keadaan dan keselamatan murid-murid. kumpulan atau berpasangan. pendekatan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran. menggerak. mendorong. adat resam. (b) (c) Pendekatan. Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. (b) Suasa pembelajaran (a) (b) (c) Minat pelajar (a) . Selaras dan menepati hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. kaedah dan teknik pengajaran (a) Keadaan pelajar (a) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada murid-murid. merangsang. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. guru. kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan. isi pelajaran dan bahan. Sesuai dengan kebudayaan.

bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. Sehubungan dengannya. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. ialah (i) pertautan bahan itu dengan isi kandungan. perkara yang boleh diberi perhatian. Selain itu.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Selain menimbang aspek kesesuaiannya. (v) bahan umum kepada bahan teori. . (ii) bahan mudah kepada yang kompleks. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. iaitu aspek rangsangan. (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini . tahap pencapaian.semasa. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada kementerian dan agensi kerajaan. pengalaman murid-murid. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. Sehubungan dengannya. dan (vi) bahan – bahan berkenaan perlu mengandungi soalan latihan dan ulangkaji. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. pemikiran dan tingkah laku. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang mengandungi fakta bersepadu. aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). Antara lain. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid. kandungan bab kepada bab yang lain. latar belakang. Antara lain. kebolehan. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. Dalam hal ini. minat. (ii) urutan susunan bahan perlu teratur – mempunyai hubungan.

(f) Bahan yang praktikal – dari segi boleh guna. seni kata lagu. ilustrasi dan grafik. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. (g) Bahan yang bersifat luwes . Sebenarnya. Contohnya adalah seperti dialog. bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. (e) Bahan yang jimat dan murah – perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana kewajaran kosnya (munasabah). dan petikan karangan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (d) Bahan yang menarik minat murid-murid. carta. ekonomik – digunakan secara berulang kali. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. kadkad imbasan tanpa gambar dan bergambar. gambar-gambar bersiri. Hal ini demikian kerana reka letak. filem dan slaid.bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. Aktiviti peniruan dan hafazan Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. saiz. kelas dan antara sekolah dan wilayah. .

kepala. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. Antara lain. peta. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. . dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. Di samping itu. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampaikan sesuatu maksud. jadual. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas. Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. nada. rajah. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif. (d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti perbincangan. Selain itu. kawasan-kawasan perindustrian.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Aktiviti kemahiran komunikatif Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh–contoh sebutan.

Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Contohnya. wawancara. forum. dan dalam upacara-upacara tertentu. Pesawat akan berlepas pada pukul 3. laporan cuaca. Sabah. di stesen keretapi. . Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahan-bahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. bacaan sajak.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuman yang dibuat di lapangan terbang. Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur mestilah terdiri daripada bahan–bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. berita pengumuman. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen.00 petang.

Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. . Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. (d) Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. (d) Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. (e) (f) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. (c) Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. (c) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Boneka (a) (b) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. Bahan Kartun (a) (b) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. satu kumpulan membaca dialog Tutu. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Kelas dibahagi kepada dua kumpulan.

Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. (b) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. gembira. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan . Gambar Foto (potret) (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. takut. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. (c) Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu (d) Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton rakaman drama. Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. Murid dibahagikan kepada kumpulan. marah dan sebagainya. Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah.

Dengan demikian. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) untuk bertutur. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. Sesungguhnya. Anda telah membaca beberapa jenis teknik. . aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu.

menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. Justeru. Sinopsis Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. dan 2. . Hasil Pembelajaran 1.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 5 Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan muridmurid bukan sesuatu yang mudah. Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur.

idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. Nada. Selain itu. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. Dengan itu. kenyaringan dan kelantangan suara mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. betul dan berkesan. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. membuat taakulan. dia mampu membentuk frasa dan ayat-ayat yang betul. iaitu tepat dari segi . gerak mata.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan.

pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu dengan betul. Sehubungan dengannya. Contohnya. Misalnya. mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. dalam kalangan muridmurid bukan Melayu. v. z. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. . Selain itu. Tegasnya. mempersilakan makan. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. penilaian dan pengujian terhadap kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa ini. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. sy. bahasa Melayu mempunyai ujaran-ujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) makna dan struktur. s dan f. gh. Demikian juga. Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula.

Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. frasa dan ayat-ayat. hentian dan intonasi. kemudian. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat melahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan. Dengan itu. iaitu untuk melahirkan perasaan. . suku kata. kehendak dan sebagainya. Keduanya. pendapat. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. diadun pula dengan ciri-ciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. Pertamanya. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup. Baiklah.

Murid mendengar sebutan perkataan. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyuruh murid menyebut. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. Untuk memudahkan pemarkatan ditentukan bahawa hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. . murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. Membaca kuat. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. Dengan membaca kuat.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Teknik menguji kemahiran bertutur Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Menyebut perkataan pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan Pemarkatan. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya.

Guru esok. cikgu akan ke rumah kamu esok. Misalnya.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini. . Murid : Beritahu rakan kamu bahawa saya akan datang ke rumahnya : Ali. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Bertutur berdasarkan gambar Di sini. peta. gambar. objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalan-soalan itu. . Misalnya: (a) (b) (c) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? Apa yang sedang mereka lakukan? Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis). Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambar di atas.

intonasi. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada murid bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai. Walau bagaimanpun. Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan terkawal. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. (a) (b) (c) (d) Guru memberi murid petikan cerita pendek. Guru membaca kuat petikan. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. pertuturan dan intonasi. Bahan .sebutan. batasan masih ada.sederhana panjang. Murid membaca senyap. Masa yang sesuai untuk membaca ialah 2-3 minit. Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru. dan tekanan yang betul. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. Antara teknik-teknik yang tergolong dalam penilaian jenis ini ialah: Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. . aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. Pertuturan mereka tidaklah terikat kepada perbendaharaan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka berpeluang memilih perkataan dan membina ayat-ayat mereka sendiri. Oleh itu.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Membaca Kuat (a) (b) Aspek yang diuji .

Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. Misalnya: Pilih dua orang murid. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang betul. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara:  Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. di samping dapat menilai berbagaibagai subkemahiran bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini.  Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. tanpa bimbingan guru Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. tidak jauh dari balai polis itu. Kecekapan menggunakan kata. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (e) Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan.

senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. menjawab soalansoalan pendek yang mudah. guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. . Untuk menentukan markat yang sesuai. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid. Pemarkatan Ujian Bertutur Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. Dengan demikian. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga.

sama dan sebagainya. tempat kediaman. isi karangan dll. i. aspek yang berlawanan. Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii. Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii. (c) menyusun dan melengkapkan – menyusun maklumat mengikut saiz. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu. buahbuahan. gambar dengan tempatnya dan memadankan harga dengan objeknya. iii. antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: (a) memadankan – memadankan objek dengan tulisan. ii. peristiwa. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv. umur. menyusun perkataan menjadi ayat. Apakah yang dilakukan oleh orangorang itu? Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? Bagaimanakah cara mereka melakukannya? Penilaian kemahiran lisan. warna. . kepentingan dan seumpamanya. Wah.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. (b) megelompok – misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya. Apakah cita-cita kamu? ii. Soalan: i. besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap. memadankan pasangan. Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan. iii. kumpulan etnik dan sebagainya.

...... dialog. Senarai Semak untuk Pemarkatan..... (e) (f) (g) berinteraksi – melalui telefon. Nama Murid: ..... forum dll simulasi – main peranan dalam lakonan... bahan projek: kos.. forum dll projek – perbincangan mengenai prestasi.... lakonan........... pelaporan dll................................(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (d) menyelesaikan masalah – menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu dengan selamat...................... Markat Bahagian No: Gambar Nombor Soalan 1 A 2 3 4 5 1 2 3 4 5 J = J= 2 1 0 .. prosedur..................

jika pencapaian murid ialah 6. iaitu: i. darabkan semuanya dengan 2. iv.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Nilai Markat (cadangan) 2 1 0 Bagi jawapan yang tepat. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. sebutan kefahaman ketatabahasan keluasan perbendaharaan kata. v. intonasi atau tatabahasa. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. . Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. iii. intonasi. betul sebutan. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. sebutan. pemilihan perkataan dan tatabahasa. dan kelancaran pertuturan. Jumlah markatnya = 66. 7 dan 20. pemilihan perkataan tatabahasa juga menunjukkan kesalahan yang ketara. Di sini. 14 dan 40. dan Untuk mengubah markat kepada peratus. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. ii. iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. Misalnya. intonasi. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. Jawapan salah. Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan. menjadi 12.

maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? . Guru mesti faham. Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan baik dan berkesan. sedar dan pandai menggunakan pendekatan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara memberi markah. awal diajar dan perlu dikuasai oleh murid. Pada pendapat anda. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsipprinsip tertentu. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. (a) (b) Huraikan tentang lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik. Rumusan Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. penghasilan bahan.

Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan Dalam konteks ini bahan bacaan perlu memahami apa yang dibaca.1 Menjelaskan kemahiran membaca. jenis bacaan dan peringkat pengajaran bacaan 1. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif.2 Menghuraikan teknik bacaan. Hasil Pembelajaran 1. Walau bagaimanapun. kaedah. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. matlamat. skimming dan scanning. ekstensif. dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. . Skimming dan Scanning Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 6 Kemahiran Membaca  Matlamat dan Jenis Bacaan  Peringkat Pengajaran Bacaan  Teknik Bacaan – Intensif. Ekstensif. peringkat bacaan dan teknik bacaan. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkatperingkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat.

Skimming dan Scanning Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan:   Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah.  Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. Ekstensif. sila fahami jenis bacaan yang boleh pembelajaran.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kerangka konsep Matlamat dan Jenis Bacaan:  Mekanis  Mentalis  Intensif  Ekstensif Peringkat Pengajaran Bacaan:  Kesediaan membaca  Prabacaan  Mekanis  Bacaan dan Kefahaman Teknik bacaan:  Intensif  Ekstensif  Skimming  Scanning Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. anda aplikasi dalam pengajaran dan .

Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. fahami pula jenis-jenis bacaan. mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan bertulis. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. Anda perlu tahu matlamat anda mengajar kemahiran membaca kepada pelajar-pelajar ! Kini. Daripada kemahiran ini. . membaca mengikut intonasi. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. nada dan tekanan yang betul . Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu.

memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. Bacaan ini dilaksanakan memperkembang kebolehan meneliti. Peringkat ini . Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. tatabahasa. Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. memahami dan Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri dengan tujuan untuk mentafsirkan perkara yang dibaca. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. keseronokan dan terhibur. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca.al (1994). lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran.

latihan menajamkan daya ingatan. dan latihan bahasa pertuturan. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. kemahiran pengamatan penglihatan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. Kesimpulannya. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran. kemampuan kanakkanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. pengalaman dan persekitaran. Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Dari segi fizikal. Dari segi mental pula. keupayaan matanya mengecam bentuk. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. Pada tahap ini. Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran peringkat kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. menguasai peringkat anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak- kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. Dari segi emosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. untuk membolehkan kanak-kanak kesediaan membaca ini. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. murid didedahkan . dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. aktiviti koordinasi psikomotor. kemampuan kanakkanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyibunyi yang diajarkan.

suku kata. bunyi kata dan abjad atau mengeja. frasa dan ayat-ayat mudah. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. perkataan. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. kaedah terus. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. .

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Teknik Bacaan Banyak bahan yang perlu kita baca ! Bacaan Intensif Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. latihan kosa kata. ditegaskan. Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Sementara membaca telaah bahasa. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. membaca teliti. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru. . Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. membaca pemahaman. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. Dalam membaca telaah isi. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. diskusi umum dan sebagainya.

Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. betul dari segi sebutan. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. (c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam bacaannya. dan Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. (d) Memperkembang usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. . (c) (d) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. (e) (f) (g) Mengesan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. lancar dan tahu menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. dan (e) Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. intonasi. menurut kamus yang ditemui oleh pelajar Tujuan: (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik.

untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. Kedua. Pertama. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. Ketiga. daftar kata yang terdapat dalam buku. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkaraperkara berikut: (a) (b) (c) membaca tinjauan membaca sekilas membaca dangkal Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. kandungan dan sebagainya. untuk mendapat hal-hal tertentu daripada sesuatu bacaan. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. Bacaan bentuk ini menekankan aspek . Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. meneliti indeks. bab. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. rangka kasar. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan maklumat dan penerangan. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. atau melihat judul. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan.

Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca.perbendaharaan kata. pengalaman. (b) (c) (d) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. menambah kemahiran memahami. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) (b) (c) (d) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) pengukuhan asas bacaan. struktur ayat dan sebagainya. meningkatkan kepantasan membaca. Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. dan Bahan-bahan yang berbeza. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. jantina. Mendapat pengetahuan sambil berhibur. sesuai dengan minat. sikap dan cita-cita pelajar. pelajarpelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. umur. dan menaakul isi bacaan. (f) (g) (h) (i) Menambah minat membaca. Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. Melalui bacaan ini. . Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. Memperkaya bahasa . ungkapan.

(k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. dan atas sesuatu perenggan untuk . (e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan – anda akan dapati idea yang penting dan fakta. apakah sikap pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu mendapatkan idea utama. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. (c) Bacalah perenggan pertama. ‘Konteks’ ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk ‘skim’. teknikal dan sebagainya. (d) Semasa membaca perenggan pertama. Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. Carilah maklumat tentang pengarang.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (j) Membentuk tabiat gemar membaca.

Kecekapan scanning bergantung kepada penumpuan mental. fokus perhatian anda di tengah-tengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah. Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. . Kecepatan membuat skiming ini. perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (f) Baca perenggan akhir dn teliti – di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan dan rumusan. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. (b) Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain.

Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Cerakinan. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkatperingkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan. Tajuk 7 PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN  Pendekatan Binaan. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca . Komunikatif dan Pengalaman Bahasa  Kaedah Pandang Sebut  Kaedah Abjad  Kaedah Fonik Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. kaedah.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. Walau bagaimanapun. cerakinan. komunikatif dan pengalaman bahasa. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang sebut. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan.

Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. . Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar. pendekatan. Mengikut pendekatan ini pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsurunsur yang terkecil terlebih dahulu. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa Kerangka konsep Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa :  Binaan  Cerakinan  Komunikatif  Pengalaman bahasa Kaedah Bacaan    Pandang Sebut Abjad Fonik Pengajaran Kemahiran BAHASA MELAYU: Pendekatan dan Kaedah Bacaan Asas Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan.1 Menghuraikan kemahiran bahasa. Abjad dan Fonik PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Hasil Pembelajaran 1. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. Cerakinan.

Pendekatan Cerakinan Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsur-unsur yang besar. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. teater pembaca. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. Kemudian perkataan akan membentuk ayat. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Dalam pengajaran kemahiran membaca. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi dan konteks tertentu. Jadi. laporan/ulasan buku dan choral speaking. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. Untuk melaksanakan komunikasi dalam kemahiran membaca. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. . Pengajaran kemahiran membaca mengikut pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna.

Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. laras bahasa. terdapat tiga peringkat pemahaman. tatabahasa. murid-murid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. Bagi setiap peringkat.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Prinsip pendekatan komunikatif: (a) (b) (c) (d) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. dan penilaian makna. Sebagai contoh. pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. ragam. Sebagai contoh. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. interpretasi & inferens. mempelbagaikan aktiviti komunikasi. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. iaitu lateral. Pada peringkat interpretasi & inferens. pada peringkat lateral. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan . Dalam sesuatu proses membaca. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan.

(b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran membaca.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) soal pelancongan. grafik. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. Kesimpulannya. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: . Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. pendekatan ini memanfaatkan pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan.

al. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. Mengikut kaedah ini. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. mereka perlu mengenali banyak lambang. . Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. Semasa kad diimbaskan. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. Menurut Juriah Long et.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kaedah Pandang Sebut KAEDAH PANDANG SEBUT Menyebut Perkataan Mencerakinkan perkataan dan kata Membina dan membaca ayat Membaca ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata.

dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa.al. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. e. o. Setelah murid menghafal semua nama huruf. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. 1994).(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kaedah Abjad KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a – z. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. Setelah murid menghafal nama semua huruf dan . nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf ‘a’ hingga ‘z’ mengikut susunan. perkataan dan frasa Membaca ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. biasanya. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a. Dalam kaedah ini. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. i.

. Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) mengenal huruf vokal serta bunyinya. dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. pembentukan suku kata. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. Kaedah Fonik KAEDAH FONETIK Membuny ikan huruf dan asosiasi Membatan g suku kata dan perkataan Membaca frasa dan ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya.

justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pelajaran.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. RADAR. tatacerita dan teater pembaca. Question. dan lain-lain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca.(KWLH). . Selamat mencuba dan berjaya! Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Review.Learn. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R. Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda . Recite(SQ3R).How. Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif. Know. Hasil Pembelajaran 1. KWLH. Read.Recite (3R). Review.1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid. Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu.What. Read.

What. Read. Read. SQ3R adalah singkatan bagi. Lingkaran Soalan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey.Tatacerita . Tatacerita Bimbingan Menjangka. (b) Know. Recite(SQ3R). Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca Survey.Learn. KWLH .Recite (3R). Question. SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan. Recite (SQ3R) 1. Read. (c) (KWLH). Review. Review. Question. Teater Pembaca Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R. S (survey) Tinjau Q (question) Soal/tanya R (read) Baca R (recite) Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) Baca semula . Review.How. dan lain-lain (a) (b) (c) Lingkaran Soalan. Teater Pembaca   Bimbingan Menjangka.

tajuk-tajuk kecil. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. Setelah selesai membaca. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. membaca perenggan pengenalan. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalansoalan yang telah disenaraikannya sebelum ini. dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. lakaran grafik. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapanjawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. . berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. gambar-gambar atau ilustrasi. Ketika membaca. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga.

Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan maklumat lain. What.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Knowledge. Lima langkah RADAR ialah: R – Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). Learn. Apply. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. Analogize. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih). pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. Discuss. membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) W (want) L (learned) H (how) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . Read. Dalam konteks pengajaran. . Review/Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) A (Analogize) D(Discuss) A( Apply) R(Review/Research) Membaca Menganalogi Berbincang Mengaplikasi Menyemak/ Menyelidik Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca.

A R – – Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. Langkah pelaksanaan (a) (b) (c) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. barang. Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon. idea atau tempat. . idea. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog. Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. D – Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau suasana cerita. idea atau tempat.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) A – Pelajar menerangkan bagaimana konsep . sebutan. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. Penggunaan suara. gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut. barang.

Melalui teknik bercerita latihan pemahaman. gerak laku dan kawalan mata. Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa. Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. TEKNIK BERCERITA Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Selain itu. . Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) (b) (c) (d) Pilih cerita yang sesuai dengan umur. nada dan intonasi yang sesuai. kecerdasan dan minat murid-murid. kemuncak dan kesudahan cerita. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. bertutur. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. penguasaan kemahiran mendengar.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (d) (e) (f) (g) (h) Pembaca dapat membaca dengan baik. Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca. Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan. Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan. dan Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu. suara.

(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) (e) (f) Lakukan latihan. BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan. dan (g) Sediakan kad-kad perkataan. Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca. . frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang hendak disampaikan. cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut.

penilaian. Tajuk 10 Penilaian Kemahiran Membaca  Mengenal Pasti Idea Keseluruhan  Mengesan Idea Utama dan Idea Sokongan  Membuat Ramalan/Kesimpulan  Pembinaan Instrumen Penilaian. perbincangan meliputi persoalan tentang tujuan. Penialaian ialah suatu kaedah bagaimana seseorang guru boleh mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pengajarannya .penilaian akan menjadi landasan terhadap kaedah. aspek dan pentadbiran dalam penilaian. Dalam konteks kemahiran membaca. Dalam hal ini. dan criteria Tujuan . Bentuk Penilaian Bentuk penilaian adalah seperti berikut : a)Penilaian kendiri . Dalam hal ini terdapat beberapa bentuk penilaian dan instrument yang boleh diguna pakai dalam pengujian kemahiran membaca.Aspek dan pentadbiran penilaian Penilaian ialah satu aspek penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu suatu kaedah bagaimana kemajuan atau kelemahan sesuatu kemahiran yang diajarkan itu dikenal pasti. bentuk-bentuk soalan-soalan kefahaman. Dalam konteks pengajaran kemahiran membaca. penilaian bertujuan untuk menguji sejauh mana pembaca memahami bahan yang dibaca. penilaian juga dibuat untuk intonasi dan sebutan dalam bacaan.pendekatan dan teknik pengajaran yang digunakan. Semasa dan Selepas Aktiviti  Membina dan Menggunakan Bahan Bantu Mengajar.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 9 Penyediaan Rancangan Pelajaran Kemahiran Membaca  Objektif  Langkah-langkah Sebelum. Diperingkat rendah.

nada. Senarai semak yang mengandung criteria tertentu juga akan menjadi panduan kepada guru atau penilai untuk menilai dan menentukan tahap kefahaman seseorang pembaca.berdasarkan senarai semak yang diberikan oleh guru. Dalam kaedah ini guru atau penilai perlu menyediakan senarai semak yang mengandung criteria atau perkara-perkara yang akan diperhatikan. Pengujian boleh dibuat dalam bentuk memadankan perkataan dan ayat. Pada masa yang sama dokumen seperti senarai semak dan skala kadar juga digunakan sebagai instrument ujian.pelajar secara berpasangan akan menyemak dan menilai bacaan sesame sendiri.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Penilaian kendiri ialah bentuk penilaian yang dilakukan oleh pelajar atau pembaca itu sendiri. menyusun semula petikan. d)Pengujian Pengujian boleh dibuat untuk menilai tahap kefahaman pelajar terhadap bahan bacaan. ujian bacaan. a)Senarai semak Dalam ujian berbentuk pemerhatian. penyoalan terbuka. b) Penilaian rakan sebaya Penilaian rakan sebaya dinamakan juga penilaian berpasangan.kefahaman dan intonasi dalam bacaan. Instrumen Ujian Instrumen ujian kemahiran membaca boleh terdiri daripada petikan atau bahan yang akan dibaca dan difahamkan oleh pelajar. tekanan suara dan sebagainya. terutama yang melibatkan aspek afektif dan perlakuan dalam kemahiran membaca seperti intonasi. b) Skala Kadar . Tujuan utama instrument adalah untuk mendapatkan ukuran atau data berkaitan dengan apa yang diuji. c) Pemerhatian Pemerhatian dibuat untuk melihat sikap. Dalam penilaian ini.ujian kloz dan ujian aneka pilihan. senarai semak yang mengandung perkara dan criteria pemarkahan perlu disediakan.

Kemahiran ini juga menyiapkan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan di masa akan datang. Kombinasi yang melibatkan minda. Matlamat mengarang bagi peringkat sekolah rendah secara amnya adalah untuk melahirkan murid-murid yang dapat mengolah idea atau pendapat berdasarkan situasi atau tajuk tentang sesuatu ke dalam sesuatu bentuk karangan tertentu. telinga dan jari ini akan menghasilkan kemahiran menulis yang sistematik. Dalam masa yang sama. Skala kadar kebiasaannya menetapkan markah atau pencapaian tertentu berdasarkan kriteria bacaan dan kefahaman yang ditetapkan. . Tajuk 11 Kemahiran Menulis  Matlamat dan Peringkat  Tujuan Penulisan  Jenis Penulisan Karangan Matlamat Menulis. Kemahiran menulis juga melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul. Kemahiran menulis ini turut melatih para pelajar untuk menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu. Selain itu. Kemahiran ini juga. pelajar boleh menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar sehari-hari. mata.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Skala kadar ialah dokumen yang mengandung kriteria yang menunjukkan tahap pencapaian dalam kemahiran membaca. Kemahiran menulis diajar kepada pelajar agar mereka dapat merakamkan apa sahaja perkara yang didengar. dilihat atau dialami dalam bentuk grafik iaitu tulisan. melatih pelajar menggunakan format karangan yang betul. pelajar juga dapat menggunakan kemahiran berfikir dengan sebaik mungkin. Kemahiran ini juga dapat melatih para pelajar melahirkan idea dan mengembangkan idea mereka sendiri.

pelajar akan dapat menuliskan hurufhuruf untuk membentuk perkataan. b)Peringkat mekanis Setelah pelajar boleh menggunakan alat tulis.Latihan membentuk garisan lurus. dan seterusnya ayat. Pada peringkat ini pelajar-pelajar dilatih membentuk lambing-lambang yang ada kaitannya dengan bentuk-bentuk huruf. iii. iii. Akhirnya. Terdapat tiga peringkat dalam kemahiran menulis.Latihan mewarna mengikut arah yang ditentukan. Kemahiran menulis memberikan kepuasan jiwa kepada semua penulis kerana mampu melahirkan perasaan mereka menerusi tulisan. iv. Selain itu. Pada peringkat ini pelajar diberikan persediaan secara mekanikal untuk membolehkannya menggunakan alat tulis. Dalam peringkat ini guru akan memberikan aktiviti-aktiviti pergerakkan tangan dan mata.Latihan membentuk garis lurus dan lengkok berdasarkan garisan putus-putus. Disamping itu. c.Latihan membentuk huruf dengan cara yang betul.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Selain itu.Peringkat pelahiran . dan dapat menulis dengan selesa dan tepat. Secara umumnya. pelajar berpeluang untuk meluaskan kosa kata mereka apabila mereka berinteraksi dengan orang lain. peringkat seterusnya ialah peringkat tulisan mekanis. secara bebas. dan sebaliknya. Antara latihan-latihan yang boleh dilaku untuk membentuk kemahiran ini ialah: i. supaya pelajar boleh mengkoordinasikan kedua-dua anggota ini untuk tujuan menulis.Latihan membentuk bulatan di udara: dari kiri ke kanan. iaitu: a)Peringkat pramenulis.Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris. latihan-latihan yang boleh digunakan pada peringkat ini ialah: i. ii. ii.Latihan membentuk bulatan dan garis lurus secara terkawal. kemahiran ini menyuburkan minat pelajar. Peringkat Menulis.

Antara jenis penulisan yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah penulisan terkawal. kerana latihan-latihan penulisan terkawal akan membantu pelajar menguasai bentuk bahasa yang tepat. Menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan gambar. ayat-ayat atau karangan yang dianggap baik. dan gaya penulisan yang baik.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Pada peringkat ini pelajar sepatutnya telah menguasai kemahiran membentuk huruf dan mengeja. Jenis penulisan tersebut dijelaskan seperti berikut: a)Penulisan terkawal Penulisan terkawal ialah penulisan yang dikawal sepenuh oleh guru. Mengisi tempat kosong dalam ayat iii. terdapat pelbagai jenis penulisan yang boleh diekspoitasi untuk tujuan pengajaran & pembelajaran kemahiran ini. Melengkapkan petikan atau cerita v. pelajar didedahkan dengan bentuk penulisan yang baik dengan cara meniru atau menulis semula petikan. separa berpandu. tetapi pada akhir peringkat ini pelajar sepatutnya telah tahu memberikan reaksi bertulis terhadap bahan-bahan rangsangan yang diberikan. Antara latihan-latihan yang boleh diguna pakai dalam peringkat ini ialah: i. Bentuk-bentuk penulisan terkawal ialah: . Latihan dimulakan secara terkawal. Penulisan terkawal ialah tahap pertama kea rah penulisan bebas. pilihan kata dan tatabahasa. Menulis jawapan kefahaman. vi. Melengkapkan ayat iv. Jenis Penulisan. pengolahan isi. penulisan bebas dan penulisan kreatif. Dari segi jenisnya. sama ada dalam aspek format. Peringkat pelahiran ialah pelajar dilatih untuk melahirkan sesuatu untuk ditulis. Penjenisan ini dibuat berdasarkan bentuk dan cara penulisan itu dibuat. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis. Dalam penulisan terkawal. Mengisi silang kata ii. penulisan berpandu. separa terkawal. penentuan dan pemilihan jenis-jenis penulisan ini perlu disesuaikan dengan tahap pencapaian pelajar itu sendiri.

melengkap atau menukarkan perkataanperkataan yang terdapat dalam bahan yang dikawal itu. Penulisan separa terkawal ialah jenis penulisan yang tidak dikawal sepenuhnya oleh guru. c) Penulisan Berpandu. Menuliskan isi perbincangan/dialog yang didengar. Aktiviti-aktiviti atau latihan yang digunakan dalam penulisan jenis ini ialah: i. Penulisan separa berpandu ialah jenis penulisan yang memberikan kebebasan kepada pelajar untuk menulis berdasarkan sedikit panduan daripada guru. Menjawab soalan berdasarkan tajuk.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) i. Membuat ayat daripada perkataan iv. d)Penulisan Separa Berpandu. Menukarkan bentuk puisi kepada prosa. Penulisan jenis ini merupakan suatu kaedah untuk membiasakan pelajar terhadap struktur penulisan dan pemerengganan. Menukarkan dialog kepada bentuk naratif ii. Aktiviti penulisan yang boleh dikaitkan dengan penulisan separa berpandu ialah: . Menulis semula cerita yang dibaca atau didengar ii. Latihan-latihan seperti menyalin semula petikan yang diberikan dan pelajar dibenarkan menukarkan beberapa perkataan yang sesuai dalam petikan tersebut. Penulisan berpandu ialah jenis penulisan yang bahan asasnya dikawal oleh guru. Bentuk-bentuk penulisan separa terkawal adalah: i. b) Penulisan Separa Terkawal. Pelajar diberi peluang menggunakan daya pemikiran sendiri untuk memilih perkataan yang sesuai dengan tajuk yang diberi. Menuliskan cerita daripada gambar iii. Menulis surat iii. Mengisi tempat kosong ii. Penulisan jenis ini akan memotivasi pelajar untuk terus menulis. tetapi pelajar diberi kebebasan menyambung. Dalam penulisan jenis ini pelajar akan diberikan asas atau klu yang menjurus kapada tajuk atau perkara yang akan ditulis.

Secara umumnya terdapat beberapa bentuk penulisan yang boleh dilakaukan dalam penulisan bebas. Penulisan kreatif mempunyai keistimewaan dan kelebihan berbanding dengan bentuk penulisan bebas yang lain kerana jenis penulisan ini bukan hanya memfokuskan terhadap isi yang akan ditulis.pelajar bukan sahaja telah mahir dalam pengolahan idea. Menulis karangan yang isinya disediakan guru. iaitu:  Penulisan naratif  Penulisan deskriptif  Penulisan imaginatif  Penulisan argumentative f) Penulisan Kreatif Penulisan kreatif adalah salah satu bentuk penulisan yang terdapat dalam penulisan bebas. Bentuk-bentuk penulisan yang terdapat dalam penulisan kreatif ialah :  Cerpen  Puisi  Drama  Novel . dan tatabahasa yang baik. Tegasnya pelajar sepatutnya boleh mengeksploitasi kemahiran sedia ada untuk menghasilkan suatu tulisan yang baik dan bermakna. Dalam penulisan ini. Menyudahkan cerita ii.Dalam penulisan jenis ini.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) i. e)Penulisan Bebas Penulisan bebas dijalankan setelah pelajar menguasai aspek mekanikal. tetapi juga telah boleh mengeksploitasi pengalaman atau imaginasi untuk dijadikan bahan tulisan. Penulisan jenis ini dijalankan setelah pelajar diminta memberikan tumpuan kepada apa yang akan ditulis.tetapi memerlukan kemahiran estetika untuk mengolah dan mempersembahkan isi tersebut dengan cara yang berkesan dan menarik. Guru hanya akan campurtangan jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan sahaja.penglibatan guru adalah di peringkat minimum.

yang seterusnya membentuk ayat-ayat yang bermakna. sebagai suatu penulisan yang baik. Sehubungan dengan itu pendekatan ini menekankan konsep dan penggunaan struktur bahasa yang bermakna. kemahiran menulis secara mekanis. menyemak dan membincangkannya. yang boleh dituturkan dan dituliskan. Sebaliknya kemahiran ini akan diteruskan dengan aktiviti mengarang. Dalam pendekatan ini juga. yang memerlukan penggembelengan aspek psikologi dan kognitif. penulisan bermaksud penghasilan wacana-wacana yang bermakna dan bermaklumat. iaitu kemahiran membentuk dan menyusun symbol-simbol tulisan tidak selesai pada peringkat itu sahaja. struktur penulisan yang sesuai. membaca. Pendekatan ini juga mengeksploitasi pengalaman . pendekatan ini memerlukan penulis menguasai kemahiran bahasa yang baik. di samping mempunyai pengetahuan tentang format atau model yang baik. dan menulis. Sehubungan dengan itu. Pendekatan proses menekankan proses dalam penghasilan sesebuah karangan. penulisan penulisan 2. Dalam pendekatan ini penulisan akan dimulai dengan proses menulis draf.Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman berbahasa (LEA) berasaskan prinsip bahawa kemahiran berbahasa tidak boleh dipecah-pecahkan dalam bentuk yang berasingan. bukan kepada hasil penulisan tersebut.Pendekatan Proses. Oleh itu. Oleh itu kemahiran mengarang ini boleh di capai melalui beberapa pendekatan iaitu: 1. Dalam konteks yang lebih luas. dan penggunaan tatabahasa yang tepat. seperti kemahiran mendengar.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 12 Pendekatan Pengajaran Kemahiran Menulis  Proses  LEA (Pengalaman Bahasa) Menulis ialah sesuatu kegiatan penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun atur menjadi perkataan-perkataan. penulisan akan dilihat dari aspek format yang betul. bertutur.

peta minda Objektif Mengarang Objektif mengarang bagi sekolah rendah adalah seperti yang terdapat di dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Melatih murid-murid menggunakan format karangan yang betul Menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar seharian Mencari isi menggunakan bahan rangsangan Penggunaan bahan rangsangan dalam penulisan juga boleh disamakan dengan kemahiran penulisan berpandu. koheren. Pada tahap ini berkemungkinan murid telah boleh menulis ayat-ayat mudah. Guru boleh memberikan kad-kad gambar bersiri ataupun gambar tunggal untuk membantu murid menulis ayat mudah berdasarkan gambar-gambar yang ditunjukkan. gaya persembahan. dan pemerengganan  Kemahiran kosa kata. Objektif ini disesuaikan dengan kemahirankemahiran yang hendak dikuasai oleh murid-murid pada sesuatu tahap tertentu. Tajuk 13 Kemahiran Mengarang. kohesi.  Mencari isi-menggunakan Bahan Rangsangan  Mengaitkan isi dengan Tajuk. mengedit dan mengembangkan idea. Namun begitu. Bahan rangsangan dapat membantu murid untuk menulis karangan. objektif mengarang pada umumnya adalah untuk:       Melatih murid-murid melahirkan idea Melatih murid-murid menghujah danmengembangkan idea Melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul Melatih murid-murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu. .(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) bahasa yang bermakna dalam kalangan pelajar untuk dijadikan bahan perbincangan dalam proses penulisan karangan.

Contoh Peta Minda . Ia merupakan tunjang utama dalam menghasilkan sesebuah karangan yang baik. koheren dan pemerengganan Terdapat empat aspek utama yang perlu dititik beratkan dan diambil perhatian iaitu tajuk. Bagi sebuah karangan yang baik setiap isi dalam sesuatu perenggan yang diasingkan tersebut mestilah mempunyai kohensi serta koheran antara isi-isi tersebut. Keempat-empat ini saling berkait antara satu sama lain. perenggan pertama merupakan pengenalan kepada tajuk. Susunan isi-isi dalam sesebuah karangan juga hendaklah mengikut keutamaan dan kepentingannya. Setiap perenggan isi mempunyai kohensi dan koheren nya yang tersendiri. Kedua-dua teknik ini boleh dipasangkan dengan pendekatan proses. Dalam teknik ini. manakala koheren pula bermaksud rentetan. mengedit dan mengembangkan ideapeta minda Peta Minda dan Penyoalan ialah teknik yang boleh digunakan untuk mempertingkat kemahiran menulis. Isi yang ditulis dalam perenggan pertama menjurus kepada isi karangan yang hendak disampaikan dan dapat menarik minat untuk pembaca membaca isi-isi yang seterusnya. Gaya persembahan. Guru akan menyenaraikan isi-isi serta huraian yang dihasilkan melalui perbincangan dengan pelajar dalam bentuk Peta Minda di papan tulis. Dalam sesebuah penulisan. Kemahiran kosa kata.kohensi .koheren dan pemerengganan.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Mengaitkan isi dengan tajuk. Kedua-dua aspek ini boleh dilihat di dalam isi karangan tersebut. kohensi. Teknik peta Minda digunakan untuk memandu pelajar kea rah penghasilan isi yang bernas dan tersusun dalam penulisan. Penggunaan Peta Minda ini akan memudahkan pelajar melihat kesinambungan isi-isi dan perkara-perkara yang berkaitan dengan sesuatu tajuk. Setiap isi dipisahkan dalam satu perenggan yang berasingan supaya pembaca dapat memahami apa yang hendak disampaikan oleh penulis. iaitu suatu pendekatan yang berdasarkan proses penulisan itu sendiri. Kohensi bermaksud tautan.

seseorang guru perlu mengambil kira prinsipprinsip pemilihan dan penyesuaian bahan pengajaran.petikan. bahasa. kandungan.rakaman video. bahan-bahan rangsangan seperti gambar. dan filem sangat sesuai dijadikan bahan pengajaran. dan . rakaman audio (ceramah. menggunakan tanda bacaan dan perbendaharaan kata  Petikan perlu sesuai dari segi panjang petikan. ucapan. mengeja. Ejaan Imlak  Aktiviti menulis semula sesuatu petikan yang dibaca atau diperdengarkan  Murid perlu kuasai kemahiran membentuk huruf.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) Tajuk 14 Prosedur Pengajaran dan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar  Ejaan  Imlak  Karangan Sebelum sesuatu bahan pengajaran dibina. perbahasan.tahap dan keupayaan pelajar Sesuai dengan masyarakat. dan sebagainya). Secara umumnya prinsip-prinsip yang dimaksudkan itu ialah :        Ketepatan maklumat kandungan Ketepatan bahasa dan gaya Sesuai dengan umur. agama dan budaya Sesuai dengan objektif pengajaran Sesuai dengan masa pengajaran Mudah diguna dan dikendalikan Dalam pengajaran kemahiran menulis.

penggunaan perkataan. bentuk huruf dan tanda baca  Dilaksanakan selepas aktiviti lisan atau membaca Karangan Tajuk 15 Penilaian Pengajaran Kemahiran Menulis  Mengenalpasti idea keseluruhan  Mengesan idea utama dan idea sokongan  Membuat ramalan/kesimpulan Menurut Kamarudin Husin (1997).(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU) kosa kata  Pastikan tempat hentian bacaan  Petikan perlu dibaca dengan jelas Cara-cara pengajaran Imlak  Berikan petikan teks dan minta murid baca  Guru memilih bahagian dalam teks untuk diimlakkan  Guru menyebut perkataan secara lisan atau rakaman dan murid menulis  Aspek yang dinilai seperti ketepatan ejaan.pemerengganan. tanda baca. aspek-aspek yang boleh dinilai dalam kemahiran menulis adalah seperti berikut:  Penggunaan bahasa-aspek tatabahasa  Aspek mekanikal. dan sebagainya  Ketepatan dan kesinambungan isi – kesesuaian dan huraian isi  Gaya penulisan-penggunaan ungkapan/kosa kata menarik .

Menulis surat.menarik dan sesuai dengan pembaca sasaran. . mengisi borang. Aspek-aspek yang dinyatakan di atas boleh dilihat melalui aktiviti-aktiviti seperti mencatat nota.menulis karangan (pelbagai bentuk) dan menulis laporan.mengembangkan maklumat.(BMM 3104 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU)  Kemahiran mengolah.

Fundamental consideration in language testing. Kiely.BIBLIOGRAFI Abd. Program evaluation in language education. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Aziz Abd. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. (2002 ). Criterion-reference language testing. (1990). Edinburg: Edinburgh University Press. Bhd. Kaedah dan Teknik. Richard (2005). Oxford: Oxford University Press. Ian. Bachman Lyle F. Brian K. Hudson Thom. Language assessment and programme evaluation. Cambridge: Cambridge University Press. Edinburg: Edinburgh University Pre . (2002). Brown James Dean. Materials evaluation and design language teaching. Talib (2000). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Lynch. (2003). McGrath.

89207 TUARAN.PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH) NAMA (NAMA) (JAWATAN) (EMEL) (PENGALAMAN KERJA) (KELULUSAN) PHD/SARJANA/SARJANA MUDA/DIPLOMA/SIJIL KELAYAKAN NORHAYATY BT ISMAIL IPG KAMPUS KENT PETI SURAT 2.Ed (Pengajian Melayu. PAHANG DM ahnafasri@yahoo.Ed (UM) Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (UM) Sijil Perguruan (MPTAA) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) . SABAH tyisma05@yahoo. Pendidikan (PBMP UPM) Cert. M. MPPM) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) MOHD ASRI BIN ABDUL RAZAK PENSYARAH IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN KM 10.com KELULUSAN. JALAN PADANG TENGKU 27200 KUALA LIPIS.Sc ( PBMP UPM) Bac.com KELULUSAN: M.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->