P. 1
Adobe Creative Suite CS5 RO

Adobe Creative Suite CS5 RO

|Views: 176|Likes:
Published by Eusebiu Pungaru

More info:

Published by: Eusebiu Pungaru on Aug 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

Cel mai convenabil mod de a lucra cu mai multe imagini în formatul brut al camerei este să utilizaţi vizualizarea
Diafilm în Camera Raw. Vizualizarea Diafilm se deschide în mod implicit atunci când deschideţi mai multe imagini
în Camera Raw din Adobe Bridge.

Notă: Vizualizarea Diafilm nu este disponibilă când se importă mai multe imagini în After Effects.

Imaginile pot avea trei stări în panoul Diafilm: deselectată, selectată (dar inactivă) şi activă (şi selectată). În general,
ajustările sunt aplicate tuturor imaginilor selectate.

De asemenea, puteţi să sincronizaţi setările pentru a aplica setările imaginii active pentru toate imaginile selectate.
Puteţi aplica rapid un set de ajustări unui întreg set de imagini – cum ar fi toate fotografiile realizate în aceleaşi condiţii
– şi puteţi realiza ajustarea fină individuală a fotografiilor mai târziu, după ce aţi stabilit fotografiile pe care le veţi
utiliza pentru rezultatul final. Puteţi sincroniza atât setările de ajustare globale, cât şi locale.

•Pentru a selecta o imagine, faceţi clic pe miniatura acesteia. Pentru a selecta un interval de imagini, faceţi Shift-clic
pe două miniaturi. Pentru a adăuga o imagine la o selecţie, faceţi Ctrl-clic (Windows) sau Command-clic (Mac OS)
pe miniatura acesteia.

•Pentru a schimba imaginea activă fără a schimba imaginile selectate, faceţi clic pe o săgeată de navigare

din

partea de jos a panoului de previzualizare.

•Pentru a aplica setările imaginii active pentru toate imaginile selectate, faceţi clic pe butonul Sincronizare din partea
de sus a panoului Diafilm şi selectaţi setările de sincronizat.

•Pentru a aplica o evaluare cu stea, faceţi clic pe o evaluare de sub miniatura imaginii.

•Pentru a marca imaginile selectate pentru ştergere, faceţi clic pe Marcare pentru ştergere .

Un X roşu apare în miniatura unei imagini marcate pentru ştergere. Fişierul este trimis în Recycle Bin (Windows) sau
în Trash (Mac OS) când închideţi caseta de dialog Camera Raw. (Dacă decideţi să păstraţi o imagine pe care aţi marcat-
o pentru ştergere, selectaţi-o în panoul Diafilm şi faceţi clic din nou pe Marcare pentru ştergere, înainte de a închide
caseta de dialog Camera Raw).

Automatizarea procesării imaginilor cu Camera Raw

Puteţi crea o acţiune pentru automatizarea procesării fişierelor de imagine cu Camera Raw. Puteţi automatiza procesul
de editare şi procesul de salvare a fişierelor în formate precum PSD, DNG, JPEG, Large Document Format (PSB), TIFF
şi PDF. În Photoshop, puteţi să utilizaţi şi comanda Lot, procesorul de imagini sau comanda Creare droplet pentru a
procesa unul sau mai multe fişiere de imagine. Procesorul de imagine este util în special pentru salvarea fişierelor de
imagine în diferite formate de fişier, în timpul aceleiaşi sesiuni de procesare.

În continuare sunt prezentate câteva sugestii pentru automatizarea procesării fişierelor de imagine în formatul brut al
camerei:

•Când înregistraţi o acţiune, selectaţi mai întâi Setări imagine din meniul Setări Camera Raw al casetei de dialog
Camera Raw. Astfel, setările specifice fiecărei imagini (din baza de date Camera Raw sau fişierele sidecar XMP) sunt
utilizate pentru a reda acţiunea.

•Dacă intenţionaţi să utilizaţi acţiunea cu comanda Lot, puteţi utiliza comanda Salvare ca şi selecta formatul de fişier
când salvaţi imaginea în formatul brut al camerei.

56

CREATIVE SUITE 5

Camera Raw

Ultima actualizare 9.9.2010.

•Când utilizaţi o acţiune pentru a deschide un fişier în formatul brut al camerei, caseta de dialog Camera Raw reflectă
setările valabile când a fost înregistrată acţiunea. Puteţi să creaţi acţiuni diferite pentru deschiderea fişierelor de
imagine în formatul brut al camerei, cu diferite setări.

•Când utilizaţi comanda Lot, selectaţi opţiunea Substituire comenzi acţiune „Deschidere”. Toate comenzile
Deschidere din acţiune se vor aplica asupra lotului de fişiere, nu asupra fişierelor specificate după nume în acţiune.
Debifaţi opţiunea Substituire comenzi acţiune „Deschidere” numai dacă doriţi ca acţiunea să se aplice asupra
fişierelor deschise sau dacă acţiunea utilizează comanda Deschidere pentru preluarea informaţiilor necesare.

•Când utilizaţi comanda Lot, selectaţi Suprimare dialoguri opţiuni deschidere fişier, pentru a împiedica afişarea
casetei de dialog Camera Raw pentru fiecare imagine în formatul brut al camerei, care este procesată.

•Când utilizaţi comanda Lot, selectaţi Substituire comenzi acţiune „Salvare ca” dacă doriţi să utilizaţi instrucţiunile
Salvare ca din comanda Lot în locul instrucţiunilor Salvare ca din acţiune. Dacă selectaţi această opţiunea, acţiunea
trebuie să conţină o comandă Salvare ca, deoarece comanda Lot nu salvează automat fişierele sursă. Debifaţi
opţiunea Substituire comenzi acţiune „Salvare ca”, pentru a salva fişierele procesate de comanda Lot în locaţia
specificată în caseta de dialog Lot.

•La crearea unui droplet, selectaţi opţiunea Suprimare dialoguri opţiuni deschidere fişier din zona Redare a casetei
de dialog Creare droplet. Aceasta împiedică afişarea casetei de dialog Camera Raw pentru fiecare imagine în
formatul brut al camerei, care este procesată.

Deschiderea imaginilor în Camera Raw

•Pentru a procesa imagini în format brut în Camera Raw, selectaţi unul sau mai multe fişiere în formatul brut al
camerei în Adobe Bridge, apoi selectaţi Fişier > Deschidere în Camera Raw sau apăsaţi Ctrl+R (Windows) sau
Command+R (Mac OS). După finalizarea ajustărilor în caseta de dialog Camera Raw, faceţi clic pe Finalizat pentru
a accepta modificările şi a închide caseta de dialog. De asemenea, puteţi să faceţi clic pe Deschidere imagine pentru
a deschide o copie a imaginii ajustate în Photoshop.

•Pentru a procesa imagini JPEG sau TIFF în Camera Raw, selectaţi unul sau mai multe fişiere JPEG sau TIFF în
Adobe Bridge, apoi selectaţi Fişier > Deschidere în Camera Raw sau apăsaţi Ctrl+R (Windows) sau Command+R
(Mac OS). După finalizarea ajustărilor în caseta de dialog Camera Raw, faceţi clic pe Finalizat pentru a accepta
modificările şi a închide caseta de dialog. Puteţi specifica dacă imaginile JPEG sau TIFF cu setările Camera Raw sunt
deschise automat în Camera Raw, în secţiunea Tratare JPEG şi TIFF din Preferinţe format brut cameră.

•Pentru a importa imagini în formatul brut al camerei în Photoshop, selectaţi unul sau mai multe fişiere în formatul
brut al camerei din Adobe Bridge, apoi selectaţi Fişier > Deschidere cu > Adobe Photoshop CS5. (Puteţi de
asemenea să selectaţi comanda Fişier > Deschidere în Photoshop şi să parcurgeţi pentru a selecta fişiere în formatul
brut al camerei.) Când terminaţi de efectuat ajustări în caseta de dialog Camera Raw, faceţi clic pe Deschidere
imagine pentru a accepta modificările şi a deschide imaginea ajustată în Photoshop. Apăsaţi Alt (Windows) sau
Option (Opţiuni) (Mac OS) pentru a deschide o copie a imaginii ajustate, fără a salva ajustările metadatelor
imaginii iniţiale. Apăsaţi tasta Shift în timp ce faceţi clic pe Deschidere imagine pentru a deschide imaginea în
Photoshop ca Obiect inteligent. Puteţi să faceţi în orice moment dublu clic pe stratul Obiect inteligent, care conţine
fişierul în format brut, pentru a ajusta setările Camera Raw.

Faceţi Shift-dublu clic pe o miniatură în Adobe Bridge pentru a deschide o imagine în formatul brut al camerei în
Photoshop, fără a deschide caseta de dialog Camera Raw. Menţineţi apăsată tasta Shift în timp ce selectaţi Fişier >
Deschidere, pentru a deschide mai multe imagini selectate.

•Pentru a importa imagini în formatul brut al camerei în After Effects utilizând Adobe Bridge, selectaţi unul sau mai
multe fişiere în formatul brut al camerei în Adobe Bridge, apoi selectaţi Fişier > Deschidere cu >
Adobe After Effects CS5. (De asemenea, puteţi să selectaţi comanda Fişier > Import din After Effects şi să răsfoiţi
pentru a selecta fişierele în formatul brut al camerei.) La finalizarea ajustărilor în caseta de dialog Camera Raw,
faceţi clic pe OK pentru a accepta modificările.

57

CREATIVE SUITE 5

Camera Raw

Ultima actualizare 9.9.2010.

•Pentru a importa fişiere TIFF şi JPEG în After Effects utilizând Camera Raw, selectaţi Fişier > comanda Import din
After Effects, apoi selectaţi All Files (Toate fişierele) din meniul Enable (Activare) (Mac OS) sau din meniul Fişiere
de tipul (Windows) în caseta de dialog Import fişier din After Effects. Selectaţi fişierul pe care doriţi să-l importaţi,
selectaţi Format brut cameră din meniul Format şi faceţi clic pe Deschidere.

•Pentru a importa imagini Camera Raw în After Effects ca secvenţă, selectaţi Fişier > Import în After Effects.
Selectaţi imaginile, bifaţi caseta de validare Secvenţă Camera Raw şi faceţi clic pe Deschidere. După import, setările
Camera Raw aplicate primului fişier în formatul brut al camerei sunt aplicate şi fişierelor din secvenţă rămase, cu
excepţia cazului în care este prezent un fişier sidecar XMP pentru oricare din fişierele următoare din secvenţă. În
acest caz, setările din fişierul XMP sau cele din fişierul DNG sunt aplicate cadrului respectiv din secvenţă. Toate
celelalte cadre utilizează setările specificate în secvenţă de primul fişier.

Salvarea unei imagini din formatul brut al camerei în alt format

Puteţi să salvaţi fişierele în formatul brut al camerei din caseta de dialog Camera Raw în format PSD, TIFF, JPEG sau DNG.

Când utilizaţi comanda Salvare din caseta de dialog Camera Raw, fişierele sunt plasate în coadă, pentru procesare şi
salvare. Acest lucru este util dacă procesaţi mai multe fişiere în caseta de dialog Camera Raw şi le salvaţi în acelaşi
format.

1În caseta de dialog Camera Raw dialog, faceţi clic pe butonul Salvare imagine din colţul din stânga jos al casetei de

dialog.

Faceţi Alt-clic (Windows) sau Option-clic (Mac OS) pe Salvare, pentru a suprima caseta de dialog Salvare opţiuni a
Camera Raw la salvarea unui fişier.

2În caseta de dialog Salvare opţiuni, specificaţi următoarele opţiuni:

Destinaţie Specificaţi locaţia în care va fi salvat fişierul. Dacă este necesar, faceţi clic pe butonul Selectare dosar şi
navigaţi la locaţia dorită.

Denumire fişier Specifică numele fişierului utilizând o convenţie de denumire ce include elemente precum data şi
numărul de serie al camerei. Utilizarea numelor de fişiere informative pe baza unei convenţii de denumire vă ajută să
vă organizaţi fişierele de imagine.

3Selectaţi un format de fişier din meniul Format.

Negativ digital Salvează o copie a fişierului în formatul brut al camerei, în formatul de fişier DNG.

Compatibilitate Specifică versiunile de Camera Raw sau Lightroom care pot citi fişierul.

Dacă alegeţi Personalizat, specificaţi dacă doriţi compatibilitatea cu DNG 1.1 sau DNG 1.3. În mod prestabilit,
conversia utilizează compresia fără pierderi, ceea ce înseamnă că nicio informaţie nu se pierde în timpul reducerii
dimensiunii fişierului. Selectarea opţiunii Liniar (Demozaicat) stochează datele imaginii într-un format interpolat.
Aceasta înseamnă că alt software poate citi fişierul, chiar dacă software-ul respectiv nu are un profil pentru camera
digitală care a capturat imaginea.

Previzualizare JPEG Încorporează o previzualizare JPEG în fişierul DNG. Dacă decideţi să încorporaţi o
previzualizare JPEG, puteţi să selectaţi dimensiunea previzualizării. Dacă încorporaţi previzualizări JPEG, alte aplicaţii
pot vizualiza conţinutul fişierului DNG fără a interpreta datele formatului brut al camerei.

Încorporare fişier iniţial brut Stochează toate datele iniţiale ale imaginii în formatul brut al camerei într-un fişier DNG.

JPEG Salvează copii ale fişierelor din formatul brut al camerei în format JPEG (Joint Photographic Experts Group).
Pentru a specifica nivelul de compresie, introduceţi o valoare de la 0 la 12 sau selectaţi-o din meniu. Dacă introduceţi
o valoare mai mare sau selectaţi Ridicat sau Maxim, se aplică un nivel de compresie mai mic, iar dimensiunea fişierul
şi calitatea imaginii cresc. Formatul JPEG este utilizat frecvent pentru afişarea fotografiilor şi a altor imagini cu tonuri
continue în galerii foto Web, diaporame, prezentări şi alte servicii online.

58

CREATIVE SUITE 5

Camera Raw

Ultima actualizare 9.9.2010.

TIFF Salvează copii ale fişierelor în formatul brut al camerei ca fişiere TIFF (Tagged-Image File Format). Specificaţi
dacă doriţi să nu se aplice nicio compresie sau formatul de compresie a fişierelor LZW sau ZIP. TIFF este un format
de imagine bitmap flexibil, acceptat de toate aplicaţiile virtuale de pictură, editare de imagini şi machetare de pagini.
TIFF oferă un grad de compresie mai mare şi compatibilitate sporită cu alte aplicaţii, în comparaţie cu formatul PSD.

Photoshop Salvează copii ale fişierelor din formatul brut al camerei în formatul de fişier PSD. Puteţi să specificaţi dacă
doriţi să se păstreze datele pixelilor decupaţi în fişierul PSD.

4Faceţi clic pe Salvare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->