You are on page 1of 2

BORANG PEMERHATIAN Pemerhatian Terhadap Murid Semasa Pengajaran Guru di Dalam Bilik Darjah Pra 1.

Murid membuat aktiviti yang diberikan oleh guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dengan baik. Pos Kekerapan dan Peratus (%) 1 2 3 4 Sisihan Piawai

Min

Pra 2. Murid bekerjasama melakukan aktiviti kumpulan. semasa dalam Pos

Pra 3. Murid mudah menjawab persoalan yang diajukan oleh guru. Pos

Pra 4. Murid melengkapkan lembaran kerja yang diberi oleh guru.

Pos

Pos Purata Keseluruhan .Pra 5. Murid suka berkongsi sesuatu yang ilmu mengenai isi pelajaran yang difahaminya.