You are on page 1of 1

Andi Kahatta Bin Muhammat No.110, Jalan Bayam, Kampung Bendahara, 81100 Johor Bahru.

Human Resource Department Homes Variety Store Sdn. Bhd 18 MEI 2013 Tuan / Puan Perletakan Jawatan Sebagai Promoter Saya Andi Kahatta Bin Muhammat(No. K/P: 930829-01-5919) beralamat seperti yang tertera di atas ingin memohon perletakan jawatan sebagai promoter di syarikat ini dengan 2 minggu notis bermula dari 18 Mei 2013. 2. Saya ingin meletakkan jawatan kerana saya dapat tawaran sambung belajar. 3. Dengan ini saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak tuan/puan kerana banyak mendidik saya selama ini. Ini merupakan satu pengalaman yang paling berharga dalam hidup saya dan sedikit sebanyak ia dapat dijadikan panduan kepada saya untuk digunakan dalam kehidupan saya. Sekali lagi jutaan terima kasih kepada pihak Tuan/Puan. Terima Kasih. Yang Benar,
X

Andi Kahatta Bin Muhammat