Spre Lauda Slavei Lui

duhovnicească în Hristos

Binecuvântarea noastră

Ce trebuie să știu despre acest pasaj?
Efeseni 1:1-14
Când cineva moare, moștenitorul capătă tot ce i-a aparținut. Când ne punem credința în Cristos care a murit pentru păcatele noastre, moștenim toate binecuvântările care sunt în posesiunea privilegiată a Fiului. Suntem înfiați ca fii și fiice ai lui Dumnezeu, fiind făcuți și moștenitori. Acest fragment din Scriptură cuprinde bogățiile mărețe care sunt acum ale noastre pentru că noi aparținem lui Cristos. Efeseni 1:3 Pavel începe scrisoarea prin a da slavă lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut ca să ne salveze și să reverse asupra noastră ”tot felul de binecuvântări duhovnicești în Cristos”. Versetul 3 apare ca temă principală pentru acest pasaj, cât și pentru întreaga epistolă către Efeseni. Următoarele 11 versete descriu măreția acestor binecuvântări. Ar fi de parcă te-ai afla la citirea unui testament, conștientizând că tu ești cel care e pus moștenitor peste o mare avere. Ceea ce urmează este o descriere a moștenirii pe care o primim. Versetele 3-14 în greacă alcătuiesc o propoziție gigantică. Când Pavel se entuziasma în privința a ceva, se lăsa puțin dus de val și acesta e tocmai cazul. Dar nu este greu să ne dăm seama de ce. Oprește-te pe o clipă și gândește-te: tot ce enumeră Pavel ne aparține în Cristos. Efeseni 1:4-8 În primul rând, am fost aleși înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Înainte ca să ne fi născut, cu deplina cunoștință că ne vom răscula împotriva Sa, Dumnezeu a hotărât să ne facă sfinți cu orice preț. În al doilea rând, El ne-a rânduit mai dinainte, ne-a predestinat să fim înfiați în familia Sa. Suntem fiii și fiicele Lui. Împreună cu soția am adoptat-o pe fetița noastră, Sadie. Ea e cea mai bună, cea mai dulce, cea mai frumoasă din lume. Suntem, pur și simplu, îndrăgostiți de ea. Fiind adoptată, ea a devenit fiica noastră în deplinul sens al cuvântului. Tot ce ne aparține e și al ei. Casa noastră e și casa ei. Mâncarea noastră e și mâncarea ei. O ducem în vacanță, îi cumpărăm cadouri și-i vom plăti și studiile. Pentru că e a noastră, tot ce avem e și al ei. O tranzacție de același fel are loc atunci când ne punem încrederea în Cristos. Dumnezeu ne înfiază și devenim în exclusivitate ai Lui. Chiar dacă mulți oameni s-ar referi la Dumnezeu ca la un Tată, lucrul e adevărat numai pentru cei ce L-au primit pe Cristos. Uneori se întâmplă că uităm despre drepturile noastre de fii și fiice, trăind de parcă am fi orfani. Avem parte de bogății incredibile în Cristos, dar trăim de parcă am fi săraci. Această înfiere vorbește nu doar despre privilegiu, ci și despre siguranța salvării noastre. În timp ce multe lucruri ar putea împiedica părtășia noastră cu Dumnezeu, nu putem schimba relația în nici un fel. Întotdeauna vom rămâne copii datorită înfierii în familia Sa. Apropo, eu nu cred că Pavel intenționa să învețe despre predestinare în acest pasaj – el, pur și simplu, o numește. Totuși tema tinde să capteze atenția, deci nu te mira că ar putea deveni o tangentă în studiul tău. Nu ar fi un lucru rău, doar să nu te abată prea mult din cale. Un lucru e cert din acest fragment cât și din multe altele – Dumnezeu este inițiatorul salvării noastre. Este clar, de asemenea, și faptul că suntem vinovați de păcat și purtăm responsabilitatea pentru a crede (și a predica) Evanghelia. Dacă tema predestinării ar deveni o sustragere serioasă pentru studenții din grupul tău, ai putea propune un studiu mai profund și oferi mai multă informație la următoarea întâlnire de studiu.

Următorul lucru: suntem răscumpărați. A răscumpăra pe cineva însemna a plăti pentru a scoate din robie. Dumnezeu ne-a răscumpărat din robia păcatului și a morții spirituale cu sângele Fiului Său. Ca rezultat toate păcatele noastre cele trecute, prezente și viitoare au fost iertate. Nu sunt niște daruri sărăcăcioase, ca să supraviețuim de la o zi la alta. Mai degrabă, neau fost date ”după bogățiile harului Său” pe care ”l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și pricepere”. Slavă harului Său glorios. Efeseni 1:9-12 Împreună cu binecuvântările ce se referă direct la salvarea noastră, ni s-a mai dat și perspective mari. Pentru necreștini, sensul vieții umane și istoria umană nu pot fi cunoscute. De ce suntem aici? De unde am venit? Unde mergem? Acestea sunt mistere adânci. Pentru cei creștini însă Dumnezeu are răspunsuri la aceste întrebări importante. În Efeseni 1:12 Pavel spune despre scopul vieților noastre: ”...să slujim de laudă slavei Sale”. Această frază se repetă de câteva ori în pasajul nostru de studiu, așa ca să nu-l omitem. Creștinii cunosc că scopul suprem și sensul vieții stau în a-I aduce slavă lui Dumnezeu. El ne descoperit, de asemenea, și sensul suprem al istoriei: să aducă toate lucrurile sub domnia lui Isus. Faptul că a ales s-o facă prin a muri pentru păcătoșii pierduți și a-Și revărsa harul asupra lor, slujește doar spre slava Lui. Răspândirea cunoștinței gloriei lui Dumnezeu și domnia lui Cristos peste întregul pământ sunt scopurile mărețe pentru care am fost creați să trăim. Evanghelizarea, rugăciunea și ucenicia sunt cruciale în acest sens. Astfel, lărgim Împărăția lui Dumnezeu pe acest pământ și grăbim istoria spre împlinire. Efeseni 1:13-14 În versetul 13 Pavel accentuează că toate aceste lucruri devin adevărate numai și numai atunci când ne punem încrederea în Cristos pentru mântuire. Pasajul ne spune că suntem „pecetluiți” cu Duhul Sfânt. Pecetea îndeplinea câteva funcții în lumea veche, două dintre care sunt relevante la ceea ce vrea să ne învețe Pavel aici. O pecete era adăugată la document ca să-i garanteze autenticitatea. La fel, se atașa bunurilor în transportare pentru a garanta protecție. Duhul Sfânt este garanția autenticității credinței noastre și o pecete de protecție, care declară că suntem posesiunea personală și privată a lui Dumnezeu. În această ultimă secțiune, Pavel abordează siguranța și încredințarea pentru creștini precum că lucrurile se vor împlini pe deplin. Această încredințare se referă la Duhul lui Dumnezeu care este o arvună, asigurând împlinirea deplină a adevărurilor promise – spre lauda slavei Sale.

Ideea principală
În clipa în care am crezut în Cristos am devenit moștenitori ai unei bogății imense de binecuvântări spirituale, toate căpătate de Cristos pentru noi. Acest studiu vizează marile bogății de care avem parte acum pentru că suntem în Cristos, cât și slava ce Îi aparține pe drept.

Care este problema?
Deși Dumnezeu a revărsat binecuvântări asupra noastră și ne-a înfiat în familia Sa, adesea trăim de parcă am fi orfani spirituali, încercând să găsim sens, dragoste și împlinire în afara Lui. Răspunsul nostru Atunci când studenții vor începe să vadă numeroasele binecuvântări ce le stau la dispoziție,

am vrea: • • • Să înțeleagă că scopul suprem al binecuvântărilor este să-I aducă slavă lui Dumnezeu prin a ne face sfinți și fără prihană în dragoste;

Să-L laude și să-I mulțumească în timp ce cugetă la numeroasele binecuvântări duhovnicești de care au parte; Să trăiască așa încât să-I aducă cât mai multă slavă lui Dumnezeu.

Întrebări de studiu
Începe Care este darul cel mai deosebit pe care l-ai primit vreodată? Explorează Citește 1:1-2 1) De la cine este scrisoarea? În ce constă misiunea lui Pavel? Citește 1:3-8
2) În versetul 3 Pavel face un sumar al acestui pasaj și dă o aplicare definitivă pentru

întreaga noastră viață. Citește toată secțiunea. Care sunt unele din binecuvântările spirituale care ne-au fost date?
3) În acest capitol Pavel folosește de câteva ori frazele ”în El” și ”în Cristos”. Fă o

pauză ca să cugeți și să enumeri pe fiecare din ele. Care crezi că a fost intenția lui Pavel când a repetat aceste lucruri de mai multe ori? 4) Ce înseamnă faptul că ”El ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui”?
5) Pavel spune că Dumnezeu ne-a predestinat să fim înfiați ca fii și fiice. Ce rol are

credința noastră în asta?
6) Cercetează Romani 8:15-17. Cum ne eliberează de frică faptul că suntem fii și

fiice? 7) Pavel spune că avem răscumpărare. Înseamnă că am fost cumpărați cu un preț. Care a fost prețul răscumpărării noastre? 8) Ce L-a făcut pe Dumnezeu să ne dea aceste binecuvântări? Ce ne vorbește asta despre caracterul Său? 9) Ce am făcut noi să câștigăm aceste binecuvântări? Citește 1:9-12 10) Împreună cu răscumpărarea ce ne-a mai fost dat?

Citește 1:13-14 11) Poți să-ți amintești ziua în care toate astea au devenit adevărate pentru tine? 12) Toate aceste binecuvântări ne sunt asigurate pentru că am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Ce crezi că ar însemna să fii ”pecetluit”? Poți deveni nepecetluit? 13) Care este scopul suprem al lui Dumnezeu în a ne dărui toate aceste binecuvântări?

Aplică 14) Care din binecuvântările și promisiunile extraordinare găsite în acest pasaj sunt mai semnificative pentru tine, mai aproape de inima ta? 15) Când ne îngrijorăm sau ne este frică s-ar putea să începem să trăim de parcă am fi copii orfani. Descrie o situație în care ai căutat mângâiere și siguranță altundeva decât în Tatăl tău care a revărsat tot felul de binecuvântări duhovnicești asupra ta. 16) Cum ar arăta diferit viața ta dacă ai experimenta din plin înfierea spirituală în Cristos? 17) Conform acestui pasaj, care sunt motivațiile și scopul suprem în viața unui creștin?

Răspunsuri
1) Pavel se numește pe sine apostol, ceea ce înseamnă ”trimis”. Autoritatea sa vine din voia lui Dumnezeu.
2) Fiind credincioși, noi suntem făcuți sfinți și fără prihană, suntem înfiați,

răscumpărați, iertați, ni s-a dat cunoștința tainei voii Sale. Salvarea noastră Îi aduce slavă lui Dumnezeu și pecetluirea cu Duhul Sfânt este garanția moștenirii noastre.
3) Pavel accentuează că toate binecuvântările vin prin Isus. El este centrul tuturor

lucrurilor și personajul principal al acestui pasaj. 4) Înseamnă că Dumnezeu a inițiat salvarea noastră înainte de întemeierea lumii și că lucrarea lui Cristos ne-a făcut sfinți. 5) Faptul că Dumnezeu ne-a ales nu înseamnă că exersarea credinței noastre este inutilă. Dumnezeu a luat inițiativa. Fiecare din noi, cei pe care Dumnezeu i-a ales, trebuie să răspundă prin a-și pune credința în Cristos. 6) Numai suntem străini. Suntem în familie, iubiți, protejați și în siguranță, fii și fiice. 7) Sângele lui Cristos.
8) El a făcut toate aceste lucruri din dragoste (v.4), din plăcerea și voia Sa (v. 5).

9) Nimic. 10) Cunoașterea tainei voii Sale.

11) Discutați. Este o oportunitate bună de a ajuta membrii grupului să se determine dacă și-au pus credința în Isus. 12) Duhul Sfânt în viețile noastre este promisiunea ca suntem cu adevărat salvați și întotdeauna vom fi în siguranță. Deoarece salvarea este un dar, bazat în întregime pe neprihănirea lui Isus și nu pe neprihănirea noastră, nu este nimic ce ne-ar sta în puteri ca să ne ”despecetluiască”.
13)Pentru ca slava lui Dumnezeu să se mărească (v.3,6,12,14).

14) 15) 16) 17)

Permite grupului să discute. Permite grupului să discute. Permite grupului să discute. Să trăim pentru lauda slavei Sale, pentru gloria harului Său.

Memorizează: Efeseni 1:3
Christ, Inc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful