Majlis Perhubungan Penolong Kanan Kokurikulum

AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION
suggest that children should be involved in physical activity for one hour a day. Three of these sessions should be spent on half an hour of moderate to vigorous physical activity.

including Malaysia. Researcher • • Neville Bruce (UWA) Greg Tan (University of Notre Dame Australia) • Saheera Kamarzaman (UWA) . For example.• Causes of childhood obesity in Malaysia: potential interaction of food availability. the reported incidence of underweight Malaysian children has dropped from 55% to 14.8%. • The number of overweight and obese children has reached epidemic levels in developed and newly industrialised countries. from the early 1990s to 2000. children's lifestyle choices and eating behaviour. with at least 7. • It has also started to rise in developing countries in which deficiency diseases and malnutrition still represent a major public health problem.4% while the number of overweight children has increased from approximately 4% to 9.3% of cases from the city of Kuala Lumpur. • Malaysia has undergone a transition from under-nutrition to relative over-nutrition within a period of 30 years.

.KONSEP 1M 1S • pembangunan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah • memberi fokus kepada murid yang tidak aktif dan kurang aktif agar setiap murid terlibat dalam sekurang-kurangnya satu sukan • Pada masa yang sama. bakat murid yang berpotensi akan digilap dan dibangunkan lagi ke tahap yang lebih tinggi.

MATLAMAT 1M 1S • untuk membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun • untuk memupuk budaya bersukan dan gaya hidup sihat di kalangan murid sekolah dan warga sekolah .

iv. jati diri. disiplin dan nilai murni.OBJEKTIF DASAR 1M1S Berhasrat untuk memenuhi objektif-objektif berikut : i. memupuk perpaduan di antara kaum. meningkatkan kecergasan jasmani. memenuhi naluri semulajadi murid. iii. vi. ii. memberi keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal . v. membentuk budaya sukan di kalangan murid. membentuk sahsiah.

MSSM dan peringkat antarabangsa • . MSSN.PENDEKATAN PELAKSANAAN • Kejohanan Sukan Sekolah – sukan sepanjang tahun  Merentas Desa / School Run  Sukan Tara  Hari Sukan Sekolah • Modified Sports – sukan sepanjang tahun  Pertandingan antara tingkatan/kelas  Pertandingan antara rumah  Pertandingan antara dorm asrama • Kelab Sukan dan Permainan – sepanjang tahun  90 minit Sekolah Menengah seminggu  60 minit Sekolah Rendah seminggu MSSD.

KEHADIRAN 50 % JAWATAN 10 % PENGLIBATAN 20% PENCAPAIAN 20% .

KHAS 2012 2013 2014 2015 Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 SEKOLAH MENENGAH Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 6 R Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 6 R Tingkatan 6 A .CADANGAN MATRIK PELAKSANAAN PENILAIAN 1M 1S SEKOLAH RENDAH Tahun 4 Tahun 5 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 SEKOLAH PEND.

RANGKA KONSEPTUAL PELAKSANAAN SUKAN KPM < 6 Tahun < 20 Tahun ASAS PENDIDIKAN JASMANI & SUKAN (Kemahiran Asas Sukan dan Permainan) J A S M A N I M U R I D Sukan Untuk Semua Sukan & Gaya Hidup Aktif Sepanjang Hayat R E M A J A Y A N G S I H A T & C E R G A S SUKAN DI SEKOLAH (1M1S) *TID Ke arah Pembinaan Modal Insan Yang Sihat dan Cergas Sukan Untuk Kecemerlangan Kecemerlangan (National Glory) M A S Y A R A K A T S I H A T & C E R G A S Jalinan Kerjasama Dengan Pelbagai Agensi dan Persatuan Sukan FAM MOM KOAM \\\\\ SSM Sukan Prestasi Tinggi SEKOLAH PLD SSN Pertandingan / Penilaian SEGAK / SUKAN TARA / SUKAN SEKOLAH / MSSD / MSSN / MSSM / KEJOHANAN ANTARABANGSA TERAS 2 Memantapkan Pembangunan Sumber Manusia TERAS 1 Membudayakan Sukan di Sekolah TERAS 3 Memperkasakan Sistem Pentadbiran TERAS 4 Membudayakan Penyelidikan Untuk Pembangunan Sukan TERAS 5 Membangunkan Prasarana dan Peralatan Sukan Sekolah 5 TERAS PERANCANGAN STRATEGIK BAHAGIAN SUKAN KPM *TID – Talent Identification and Development BAHAGIAN SUKAN (November. 2010) .

JADUAL WAKTU Contoh Jadual Waktu .

DASAR 1MURID 1SUKAN (1M 1S) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

• KPM menggalakkan penyertaan aktif setiap murid agar dapat melahirkan modal insan yang sihat.PENGENALAN • Pelaksanaan Dasar diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada 17 Mac 2010. . • Dasar ini juga melengkapi usaha membangunkan sukan untuk kecemerlangan.

KONSEP 1M1S • Memberi akses kepada semua murid untuk mendapat faedah dari bersukan. . • Membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya 1 jenis sukan. • Meningkatkan bilangan murid yang terlibat dalam sukan dengan memberi fokus kepada murid yang kurang aktif dan tidak aktif supaya terlibat dalam sekurang-kurangnya satu sukan.

KONSEP 1M1S • Menggunakan sukan sebagai platform kepada pengukuhan kurikulum kebangsaan. Bakat dan potensi murid dikenalpasti. diasuh dan ditingkatkan. dan • Melengkapi usaha membangunkan sukan untuk kecemerlangan. .

PRINSIP PELAKSANAAN • Sek. • Murid boleh menyertai lebih dari 1 sukan mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah. • Sek Menengah Diwajibkan untuk Peralihan hingga Tingkatan 6. Rendah Diwajibkan untuk Tahun 4 hingga Tahun 6. .

dan • Ibu bapa dan agensi luar sukan digalakkan menyumbang kepada pembangunan sukan sekolah. • Penyertaan aktif semua murid dalam aktiviti sukan.PRINSIP PELAKSANAAN DASAR 1M1S • Segala sumber untuk mata pelajaran PJPK di sekolah hendaklah diguna sama bagi melaksanakan 1M1S. .

ibu bapa & murid. Buku Panduan Pengurusan Olahraga Di Sekolah . SUMBER :a.panduan dan rujukan kepada guru. Boleh diakses melalui laman web KPM .ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S 1. Manual Latihan Sukan Untuk Guru Penasihat Sukan . b.Manual latihan 10 jenis sukan dan 1 modul untuk murid berkeperluan khas. Buku Panduan Pelaksanaan Dasar 1M1S .panduan penganjuran kejohanan olahraga c.

Rendah) RM 6.Modul program secara intergrasi.00 (Sek . f. Skim Bantuan Kewangan Sukan RM 4. Surat Siaran Pelaksanaan Dasar 1M1S .dikeluarkan kepada sekolah sebelum akhir bulan November. Program Sukan Pendidikan Khas .ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S d. Menengah) . e.00 (Sek.

.ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S 2. TENAGA PENGAJAR:a. Latihan Dalam Perkhidmatan melatih guru-guru sebagai jurulatih sukan menerusi Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) Perbincangan KPM & KPT Jawatan jurulatih sukan sekolah dicadangkan sebagai kerjaya baru . 6 Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) Sukan .melaksanakan latihan pra – perkhidmatan b.

1:505 .ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S 3. Kekurangan Padang Sekolah Rendah Sekolah Menengah .103 b. Sistem Pengumpulan Kemudahan dan Prasarana Sukan(i-KePs) Instrumen pengumpulan maklumat kemudahan dan prasarana sukan yang terdapat di semua sekolah. dilaksanakan pada tahun 2011 . KEMUDAHAN DAN PRASARANA SUKAN a.1:1.

JPN b.Kesatuan Guru. Surat Siaran Pakaian Sukan Sekolah Guru dan murid berpakaian sukan sepanjang hari pada hari PJPK .ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S 4. Majlis Guru Besar dan Majlis Pengetua – Pengetua Malaysia serta Ketua Sektor dan Ketua Unit Sukan. Penstrukturan Semula Bah. PERUBAHAN MINDA a. Taklimat Dasar 1M1S . Sukan. Bahagian Kokurikulum & Kesenian c. Persatuan Guru. Seni dan Kokurikulum Menjadi 2 Bahagian yang berasingan – Bahagian Sukan.

INSENTIF UNTUK MURID DAN GURU a.ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S 5. Penilaian Markah Wajib Bagi Aktiviti Sukan . Penilaian Untuk Guru .secara berperingkat mulai 2012. .Wajaran Elemen Sukan dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM 2010) untuk Pengetua dan Guru Besar. b.

b. . Kementerian Belia dan Sukan & Majlis Sukan Negara .Mesyuarat Menteri Besar & Ketua Menteri pada12 Oktober 2010 telah memberi sokongan.Anjur Kursus Kejurulatihan. .ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S 6.Sekolah guna kemudahan secara percuma atau kadar potongan 80%. JARINGAN KERJASAMA a. Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan .

Pensyarah bantu persatuan sukan anjur kejohanan serta beri khidmat kepakaran dalam sukan - .ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S c.Syor kurikulum kejurulatihan sukan diperkenal di IPT dan wajib kepada semua graduan pendidikan. Kementerian Pengajian Tinggi . Siswa-siswi sebagai sukarelawan. jalani latihan praktikal sukan.

Kementerian Pelancongan Mohon agar turut terlibat dan atur acara-acara sampingan pelancongan untuk peserta-peserta luar negara. JARINGAN KERJASAMA d.ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S 6. .

Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful