P. 1
Arhitectura Peisagera Si Design Forestier

Arhitectura Peisagera Si Design Forestier

1.0

|Views: 304|Likes:
Published by Raluca Pop

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Raluca Pop on Aug 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

Parcul Na ional este o arie naturală protejată al cărui scop este protec ia si
conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spa iul biogeografic na ional,
cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic, floristic,
faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de altă natură,
oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiin ifice, educative, recreative şi turistice.
Managementul parcului na ional asigură men inerea cadrului fizico-geografic în
stare naturală, protec ia ecosistemelor, conservarea resurselor genetice şi a diversită ii
biologice în condi ii de stabilitate ecologică, prevenirea şi excluderea oricărei forme de
exploatare a resurselor naturale şi a folosin elor terenurilor, incompatibilă scopului
atribuit. Astfel spus, se urmăreşte ca teritoriul respectiv să fie men inut în forma sa
naturală.

Parcurile na ionale sunt teritorii relativ întinse în care:
- unul sau mai multe ecosisteme nu au fost alterate de activită ile umane;
- speciile vegetale şi animale, unită ile geomorfologice şi biotopurile prezintă un
interes deosebit sub raport ştiin ific, educativ şi recreativ;
- sunt peisaje naturale de mare frumuse e;
- se prevăd măsuri speciale pentru eliminarea exploatărilor sau a altor activită i

umane cu efecte distructive;

- vizitatorii sunt admişi în condi ii deosebite, în scop ştiin ific, educativ, cultural şi

recreativ.

Condi iile care trebuie să fie îndeplinite de un parc na ional:
- teritoriul trebuie să fie întins şi să aibă în cea mai mare parte din suprafa ă peisaje
naturale de o mare frumuse e, neatinse de activită ile umane;
- să aibă forma ii geologice interesante, vegeta ie, floră şi faună intacte;
- să facă obiectul unor măsuri speciale de protec ie, emise de stat sau de un
organism instituit special în acest scop;
- să fie deschis turismului organizat;
- să fie interzisă vânătoarea, pescuitul şi exploatările forestiere sau de altă natură.
În România este adoptată următoarea defini ie: „Parcul na ional cuprinde suprafe e
de teren şi de ape ce păstrează nemodificat cadrul natural, cu flora şi fauna sa, destinate
cercetării ştiin ifice, recreării şi turismului”.
Sistematizarea unui parc na ional implică realizarea a trei zone: zona periferică
(de preparc) în care sunt situate mici localită i şi în care ecosistemele sunt mult
denaturate, zona tampon ce îmbracă ultima şi cea mai importantă, zona rezerva iilor
integrale
.

În prezent, în ara noastră sunt constituite următoarele parcuri na ionale: Călimani,
Ceahlău, Cheile Bicazului - Hăşmaş, Cheile Nerei - Beuşni a, Cozia, Domogled - Valea
Cernei, Mun ii Măcinului, Piatra Craiului, Retezat, Rodna, şi Semenic – Cheile
Caraşului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->