P. 1
48182904 FUEREA Augustin Institutii Europene

48182904 FUEREA Augustin Institutii Europene

|Views: 8|Likes:
Published by gorugeo

More info:

Published by: gorugeo on Aug 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

Conf. univ. dr.

Augustin Fuerea

Instituţii europene

Bucureşti 2002

Abrevieri
A.E.L.S./A.E.L.E. Alin. Art. A.U.E. B.C.E. B.E.I. C.E. C.E.C.A./C.E.C.O. C.E.E. C.E.E.A./EURATOM C.E.S. C.I.G. C.J. C.J.C.E. COREPER C.S.C.E./O.S.C.E. C.R. F.E.D. F.M.I. G.A.T.T. I.M.E. J.A.I. J.O.C.E. N.A.T.O. O.C.E.D. O.N.U. op. cit. – Asociaţia europeană a liberului schimb – alineatul – articol – Actul unic european – Banca centrală europeană – Banca europeană de investiţii – Comunitatea europeană – Comunitatea europeană a cărbunelui şi oţelului – Comunitatea economică europeană – Comunitatea europeană a energiei atomice – Comitetul economice şi social – Conferinţă interguvernamentală – Curtea de justiţie – Curtea de justiţie a Comunităţilor europene – Comitetul reprezentanţilor permanenţi –Conferinţa/Organizaţia cooperare în Europa – Comitetul regiunilor – Fondul european de dezvoltare – Fondul monetar internaţional – Acordul general pentru tarife şi comerţ – Institutul monetar european – Justiţie şi afaceri interne – Jurnalul Oficial al Comunităţilor europene – Organizaţia Atlanticului de Nord – Organizaţia pentru cooperare economică şi dezvoltare – Organizaţia Naţiunilor Unite – opera citată
2

pentru

securitatea

şi

p. Par. P.E.S.C. PHARE S.B.C.E. S.M.E. T.C.E. T.P.I. T.U.E. U.E. U.E.O. U.O.

– pagina – paragraful - Politica externă şi de securitate comună – Polonia şi Ungaria – Ajutor pentru reconstrucţia economiilor lor – Sistemul băncilor centrale europene – Sistemul monetar european – Tratatul instituind Comunitatea europeană – Tribunalul de primă instanţă – Tratatul asupra Uniunii Europene – Uniunea Europeană – Uniunea Europei Occidentale - Uniunea Occidentală

3

Planul lucrării CAPITOLUL I – Comunităţile europene şi Uniunea Europeană Premisele apariţiei Comunităţilor europene Înfiinţarea Comunităţilor europene Tratatele Uniunii Europene Consideraţii generale cu privire la Uniunea Europeană Delimitări conceptuale Principiile care guvernează activitatea instituţiilor comunitare CAPITOLUL II – Instituţiile Uniunii Europene Consiliul european Consiliul Uniunii Europene Comisia europeană Parlamentul european Instituţiile jurisdicţionale Curtea de conturi CAPITOLUL III – Organele comunitare Organele financiare comunitare Alte organe comunitare CAPITOLUL IV – Tratatul de la Nisa cu privire la reforma în materia instituţiilor Uniunii Europene CAPITOLUL V – Consiliul Europei Scurt istoric al Consiliului Europei Organizarea instituţională a Consiliului Europei 4 .

E.O.A.Structura instituţională a N.T.C.T.Constituirea N. Structura instituţională a U.O.O. CAPITOLUL IX – Asociaţia europeană a liberului schimb şi Spaţiul economic european 5 .A.E.S.C. Declaraţia de la Budapesta şi înfiinţarea O. .CAPITOLUL VI – Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord .E. CAPITOLUL VIII – Organizaţia de securitate şi cooperare în Europa Apariţia organizaţiei Carta de la Paris şi sistemul instituţional al C.Uniunea Europei Occidentale Apariţia U.S. CAPITOLUL VII .E.O.

). . Belgia.C.C. Italia. cuprinde. Aceasta a devenit. în domeniul militar au fost înfiinţate două organizaţii. mai multe state europene. Regatul Unit. organizaţiile precedente. forma organizaţiilor de cooperare concepută la sfârşitul anilor ’40. Statele Unite ale Americii. în final. în Vest. În plan economic a fost înfiinţată. Organizaţia pentru cooperare economică şi dezvoltare (O. deja. din 17 martie 1948.E. ulterior. unele dintre ele datorându-se iniţiativelor de inspiraţie americană. la 16 aprilie 1948. şi anume: .NATO (prin Tratatul de la Washington. Organizaţia europeană de cooperare economică (O.Capitolul I Comunităţile europene şi Uniunea Europeană Secţiunea I Premisele apariţiei Comunităţilor europene Iniţial. Grecia). în materie politică. în scopul de a permite statelor europene să gestioneze. în anul 1960. reunind. într-o alianţă în care s-a reuşit o veritabilă integrare militară. Portugalia şi. ajutorul american în cadrul Planului Marshall. Germania.D. din 9 mai 1949 (intrat în 6 . care conţine o clauză de angajament militar automat în caz de agresiune împotriva unuia dintre membrii organizaţiei (Franţa. Spania. aşa cum este. în comun. Luxemburg. revizuit prin Acordul de la Paris. în temeiul Tratatului de la Londra.Uniunea Europei Occidentale (pe baza Tratatului de la Bruxelles. precum şi Canada. Olanda. ca organizaţie.E. Consiliul Europei vine să completeze. Drept urmare. construcţia europeană a îmbrăcat.). din 23 octombrie 1954). din 4 aprilie 1949) care.E. bine cunoscut.

acelaşi an). acestea nefiind altele decât Comunităţile europene. au constituit un alt bloc. ianuarie 1949. semnată la Roma. la 4 noiembrie 1950 şi intrată în vigoare la 3 septembrie 1953. reunind tot statele Europei Centrale şi de Est. Încheiat la 14 mai 1955 7 . Acestor organizaţii de cooperare înfiinţate în Vest li se adaugă.S. Astfel. statele europene care beneficiau de un regim democratic pluralist şi erau ataşate idealurilor de protecţie a drepturilor omului. exprimate la Congresul de la Haga din mai 1948 lovindu-se. principalul scop al Comunităţilor europene l-a constituit realizarea între statele membre a unei cooperări mai puternice decât cea care rezulta din cadrul organizaţiilor de cooperare. Astfel. au apărut. de lungă durată. democraţiile populare ale Europei Centrale şi de Est. Consiliul Europei este. Convenţia europeană a drepturilor omului. ceea ce ştim că a fost Consiliul de ajutor economic reciproc1 şi. Tratatul de la Varşovia2. sub dominaţia evidentă a U. la începutul anilor ’50. alte organizaţii de tip nou. prin relaţii politice strânse. Faţă de acest ansamblu organizaţional. restrânse. Secţiunea a II-a Înfiinţarea Comunităţilor europene Încă de la constituire. 1 2 COMECOM. Acesta favorizează apărarea unui drept regional european creat pe bază de convenţii. dispărut cu 10 ani în urmă.S. atunci. totuşi. bineînţeles. ele s-au plasat într-o perspectivă mai apropiată aspiraţiilor federale care au fost. de asemenea.vigoare la 3 august. Cadru al dialogului politic. organizaţie pusă în mod real în acţiune în anul 1959. care contribuie la realizarea unei noi viziuni de tip federal. în materie militară. un instrument de armonizare a drepturilor omului la nivel naţional.-ului. de concepţiile partizanilor unei cooperări instituţionalizate.R. Cea mai importantă convenţie este. deja existente. în materie economică.

1. în general şi în domeniul economic. lansa declaraţia. a propus ca producţia de cărbune şi oţel din Franţa şi Germania să fie administrată de către un organism supranaţional. Realizarea acestei pieţe nu a fost considerată un demers final.E. Jean Monnet preciza spiritul care trebuia să însoţească discuţiile: “Noi suntem aici 3 În franceză.C. Potrivit acestei concepţii. “Planul Schuman”. Robert Schuman. a apărut având la origine iniţiativa Franţei. ci un prim pas pe calea dezvoltărilor ulterioare. la aceea vreme. la Paris. este vorba de a da naştere solidarităţilor sectoriale.A. De aceea. prima dintre cele trei Comunităţi. devenită între timp o iniţiativă franco-germană. Comunitatea europeană a cărbunelui şi oţelului (C. premergător unificării politice.) Comunitatea europeană a cărbunelui şi oţelului.. Pentru ca iniţiativa franceză. La 9 mai 1950. în special.3 /C. ministrul Afacerilor Externe al Franţei. inspirată de către Jean Monnet. o conferinţă interguvernamentală a cărei preşedinţie era asigurată de Jean Monnet. la 20 iunie 1950. elaborat de Robert Schuman şi conceput pentru a evita o nouă conflagraţie mondială prin punerea ramurilor de bază ale industriei de armament sub control internaţional. 8 .E. La Communauté européenne du charbon et de l’acier. prin care propunea crearea unei pieţe a cărbunelui şi oţelului. funcţia de şef al Organizaţiei naţionale a planificării din Franţa. să îşi păstreze toate şansele de a se transforma în realitate. Olanda şi Luxemburg. trebuia ca acţiunea să fie rapidă. Cu această ocazie. În construcţia comunitară. prin intermediul unui tratat inviolabil. Franţa a convocat. Italia. un rol important îi este atribuit lui Jean Monnet. care să fie condusă potrivit metodelor supranaţionale ce implică o ruptură de schemele tradiţionale ale relaţiilor dintre state.O. Acesta. Belgia. datorită căruia s-au făcut primele demersuri în scopul realizării unei noi unităţi europene. a fost acceptat de Germania. îndeplinind. Ţările Beneluxului şi Italia au răspuns apelului şi s-au reunit la masa negocierilor.C.

Jean Monnet fiind. p.) 4 5 Jean Monnet. 1976. Reprezentanţii statelor care au participat la negocieri nu au pierdut nici un moment din vedere faptul că ei aveau mandatul politic de a construi o organizaţie total nouă din punctul de vedere al obiectivelor sale şi al metodelor. de altfel. şi a Fondului de cercetare pentru cărbune şi oţel. avizul său conform.E.E. Potrivit art. Belgia. la 18 aprilie 1951. începând cu data de 24 iulie 2002”. nu pentru a negocia avantaje.A.E.C. Înalta Autoritate. aceste aspecte nu au mai repuse în discuţie. Având în vedere faptul că punctul central al propunerii l-au constituit independenţa şi atribuţiile Înaltei Autorităţi.C.A. a Tratatului instituind Comunitatea europeană a cărbunelui şi oţelului. Adunarea parlamentară şi Curtea de justiţie au completat dispozitivul care stă. 1.A. Negocierile care au urmat au permis să se contureze edificiul internaţional avut în vedere. éd. a fost constituit un Consiliu de Miniştri.A. începându-şi activitatea.E.E. de altfel. 1 din Protocolul asupra consecinţelor financiare ale expirării Tratatului instituind C. Comunitatea europeană a energiei atomice (C.E. 2. La cererea Olandei.A. Tratatul instituind C../EURATOM) şi Comunitatea economică europeană (C. aşa cum se găsesc ele la data de 23 iulie 2002. ci pentru a căuta avantajele noastre în avantajul comun”4. Olanda şi Luxemburg.C. Adoptat la Nisa. sunt transferate Comunităţii europene. 9 . a expirat la data de 23 iulie 2002. Germania. La 10 august 1952 Tratatul instituind C. în anumite cazuri. Italia.C.pentru a realiza o operă comună. 378. şi primul preşedinte al Executivului comunitar. Paris. „toate bunurile şi obligaţiile C. se instala la Luxemburg. 4 din Protocol. Mémoires. Negocierile s-au încheiat prin semnarea şi ratificarea de către Franţa.E.E. anexat Tratatului de constituire a Comunităţii europene5. par. Încheiat pentru o perioadă de 50 de ani. la aceeaşi dată. Fayard. la baza sistemului instituţional al actualelor Comunităţi. care trebuia să dea. prezidată de Jean Monnet. intră în vigoare. în anul 2000 şi care intră în vigoare la data de 24 iulie 2002 – art.

elaborat de o Adunare ad-hoc.T. Totodată. Proiectul C.E. Astfel.A.E. unde a fost pusă în discuţie relansarea europeană. Comunitatea europeană de apărare (C. a fost repede abandonat. guvernelor celor 6 state semnatare ale Tratatului de la Paris 8 Paul Henry Spaak – politician de origine belgiană. de C.O.O. acest eşec a condus şi la abandonarea ideii realizării unei Comunităţii politice7.A. şi C.E. şi la U.A. Tratatele instituind C. războiul din Coreea. Tratatele intră în vigoare la 1 ianuarie 1958. evocată în preambulul Tratatului C. între altele.E. Reînarmarea Germaniei intervine pe baza acordurilor de la Paris. Ele se înscriau pe calea unei “uniuni din ce în ce mai strânse între popoarele europene”.E. deja. Noile Comunităţi s-au inspirat din concepţiile instituţionale puse în practică. Un anteproiect.E. în special. au fost semnate la 25 martie 1957. pe termen scurt.. formată din membrii Adunării C. şi aderarea Germaniei la N.E. Un Tratat în acest sens a fost semnat la 27 mai 1952. la formularea unor noi propuneri franceze. ce viza crearea unei pieţe comune generalizate./EURATOM). şi din membrii supleanţi. „Planul Pleven”.A. la metoda supranaţională de apărare. la 9 martie 1953. o uniune în domeniul utilizării paşnice a energiei atomice.E.A.E. ca urmare a refuzului Adunării Naţionale Franceze6 de a deschide dezbaterea asupra autorizaţiei de ratificare. pe de altă parte. a fost transmis. 7 6 10 . care prevedeau.C.) trebuia să se concretizeze în construirea unei armate europene integrate. a fost semnată şi Convenţia cu privire la instituţiile comune (Adunarea parlamentară comună şi Curtea de justiţie). încheiate la 23 octombrie 1954. Raportul avea drept temă principală crearea a două uniuni: pe de o parte. confirmând apropierea La 30 august 1954.C. cu anumite adaptări. o uniune economică generală şi. a unei Comunităţi politice.A.E.. ceea ce a condus.E. Principalul aspect asupra căruia s-au purtat negocierile se regăseşte în propunerea de înfiinţare a două noi Comunităţi: Comunitatea europeană a energiei atomice (C.A. În aceeaşi zi. ce urmărea o solidaritate sectorială şi Comunitatea economică europeană (C. prezentat în octombrie 1950.E. destul de repede. din 21 aprilie 1956.Situaţiei militară din acea vreme. Negocierea a fost angajată pe baza „Raportului Spaak”8.E. Depăşirea crizei s-a realizat la Conferinţa europeană de la Messina (1 – 2 iunie 1955).E. ceea ce implica crearea.). propunea să se recurgă. a determinat reînarmarea Germaniei.E.

Comunitatea europeană a energiei atomice (C.9 Secţiunea a III-a Tratatele Uniunii Europene 1. încă de la intrarea în vigoare a Tratatelor de la Roma (1958) s-a avut în vedere reunirea instituţiilor celor trei Comunităţi în instituţii unice. cele trei Comunităţi europene: Comunitatea europeană a cărbunelui şi oţelului (C. legat de un progres al intereselor.E. putem spune că aceste Comunităţi europene au apărut prin încheierea unor tratate internaţionale. la îndeplinire atribuţii/competenţe stabilite prin cele trei Tratate institutive.E. prin adoptarea mai multor texte care.E. Filipescu.A. Bucureşti. în 1951.A. s-au concretizat într-un Tratat. Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene Relansarea procesului privind construcţia comunitară reprezintă un moment important pentru evoluţia ulterioară a acesteia. ducând. şi caracterul general al C. 11 . ediţia a V-a. 14. şi anume 9 Ion.funcţionalistă originală.).) – în 1957.E.E.E. după ce au îmbrăcat o formă juridică şi au fuzionat cu dispoziţiile privind Uniunea politică şi Uniunea economică şi monetară. în subsidiar urmărite. 2000.E. dar şi pentru interese de natură politică. au apărut pe fondul căutărilor generate de necesitatea găsirii unor noi soluţii pentru dezvoltarea economică.E. Astfel. în paralel. p.C. P. pe urmele lăsate de criza C. însă./EURATOM) şi Comunitatea economică europeană (C. Augustin Fuerea. Deşi o perioadă au existat. care au dat naştere la mecanisme instituţionale fără precedent în dreptul internaţional public. trei sisteme instituţionale internaţionale. prin „Tratatul de la Bruxelles instituind o Comisie unică şi un Consiliu unic”.A. Tratatele traduc un anumit recul al supranaţionalităţii. Editura Actami. Acest lucru s-a finalizat în anul 1965. În concluzie. Drept instituţional comunitar european. Cu toate acestea.

11 10 12 . Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht (1993). Tratatul prezintă Uniunea ca fiind “o nouă etapă în procesul care creează o uniune din ce în ce mai strânsă între popoarele Europei. C.A. Titlul I al Tratatului conţine “dispoziţii comune” celor 3 piloni ai Uniunii: pilonul comunitar. Titlul V. G. 1. Uniunea “este fondată pe Comunităţile europene. relaţiile între statele membre şi între popoarele lor”. Ea are ca misiune pe aceea de a organiza.E. B.).E. 12 Potrivit art. cooperarea în domeniul justiţie şi al afaceri interne. A. Comunitatea economică europeană îşi schimbă denumirea în Comunitatea europeană. semnat la 7 februarie 1992. III şi IV au modificat Tratatele instituind Comunitatea europeană11. într-un mod cât mai coerent şi solidar. a înlocuit dispoziţiile Actului unic european13 privind cooperarea politică europeană. la Maastricht10 şi intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993.C. Celelalte 2 Tratate institutive (C. nr. consacrat “politicii externe şi de securitate comună”.E.C. Comunitate ale cărei obiective sunt redefinite în funcţie de modificările aduse competenţelor comunitare şi în care au fost introduse un anumit număr de schimbări instituţionale. Structura Tratatului asupra Uniunii Europene este următoarea: A. Comunitatea europeană a cărbunelui şi oţelului şi Comunitatea europeană a energiei atomice. din 18 mai 1992. completate cu politicile şi formele de cooperare instaurate de prezentul Tratat. Noile dispoziţii urmăresc deschiderea unei căi privind elaborarea unei veritabile politici a Uniunii Europene. J. în care deciziile sunt luate cel mai aproape posibil de cetăţeni”. Titlurile II. C125.E. „Sintagma Comunitate economică europeană este înlocuită cu sintagma Comunitate europeană”.O. Însă. din Tratatul asupra Uniunii Europene. 13 Semnat în anul 1986. par. politica externă şi de securitate comună. prin intermediul poziţiilor şi acţiunilor comune care se dezvoltă. modificările cele mai importante prevăzute de Tratatul de la Maastricht au vizat Tratatul instituind Comunitatea europeană12 (C. şi EURATOM) nu au fost modificate decât în măsura necesară punerii dispoziţiilor lor instituţionale în acord cu schimbările aduse Tratatului C. cu anumite rezerve la apărare. intrat în vigoare un an mai târziu (1987).Tratatul privind Uniunea Europeană. alin.

. şi EURATOM. se va numi. ratificarea Tratatului. Dispoziţii privind politica externă şi de securitate comună. op. C. Titlul VII. Convenţia de la Dublin.. între autorităţile poliţieneşti şi cele judiciare. Fiecare cetăţean are dreptul: 14 De exemplu: Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului şi Acordul de la Dublin. În sinteză.E. prevederile Tratatului de la Maastricht pot fi structurate astfel: a.E.C. Modificări şi completări ale celor 3 Tratate existente. Augustin Fuerea. De asemenea.E. privind libera circulaţie a persoanelor.C.E. d. cu privire la “cooperarea în domeniul justiţiei şi al afacerilor interne”. b. Filipescu. intitulat “Dispoziţii finale”.A. Titlul VI. Toţi cetăţenii statelor membre sunt cetăţeni ai Uniunii. c.E.E. cit. aderarea la Uniune. Aceasta constituie un capitol separat. de acum înainte. îşi propune sistematizarea cooperării realizate până atunci într-o manieră informaţională sau pe bază de convenţii extra ori paracomunitare încheiate de către toate statele membre sau numai de unele dintre acestea14. C. Tratatul C.. revizuirea Tratatelor. Aceste dispoziţii fac parte din Tratatul general privind Uniunea Europeană.E. Raţionamentul constă în aceea că mai multe state membre nu sunt. pregătite să transfere Comunităţilor întreaga competenţă în aceste domenii. Acordul Schengen. Dispoziţii privind cooperarea în domeniile justiţiei şi afacerilor interne. în special. din 27 septembrie 1968. în afara conţinutului celor 3 Tratate anterioare. durata Tratatului. Tratatul C.. raportul dintre Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatele institutive ale Comunităţilor europene. recunoaşterea şi executarea deciziilor judiciare în materie civilă şi comercială.E. din 1979.o cetăţenie unională.A. p. 13 . Dispoziţii privind politica socială. privind determinarea statului responsabil de examinarea cererilor de azil. privind competenţa. încă.E. 167 – 168. din 19 iunie 1990. Convenţia de la Bruxelles. dar ele nu sunt integrate celor 3 Tratate cu privire la C. abrogarea dispoziţiilor Tratatului de fuziune a executivelor (1965) şi ale Actului unic european. instituind C. din 14 iunie 1990. Tratatul asupra Uniunii Europene mai prevede15: . din 14 iunie 1985 şi Convenţia de aplicare . iar Comunitatea economică europeană – Comunitatea europeană. prevede: limitele competenţei Curţii de justiţie. 15 Ion P.D. depozitarea şi limitele de redactare a Tratatului. E. şi EURATOM.

S. în acelaşi timp. Comunităţile vor avea o singură politică monetară.) • Uniunea economică. Tratatul de la Amsterdam.Uniunea economică şi monetară (U.E. următoarele aspecte: → o politică externă şi de securitate comună. va supraveghea evoluţia economiei în fiecare stat membru şi în Comunităţi.E.⇒ să se deplaseze şi să-şi stabilească domiciliul în mod liber pe teritoriul statelor membre. care. → creşterea rolului Parlamentului european. → o politică comună în domeniul justiţiei şi al afacerilor interne. → sporirea competenţelor Comunităţilor.Uniunea politică.M.. 2. Tratatului privind Uniunea Europeană i s-au adăugat 17 Protocoale (din care 16 au fost anexate Tratatului C. în principal.) şi 33 de Declaraţii.C. privind Uniunea Europeană 14 . . care va conţine formularea.). în sensul potrivit căruia direcţiile politicii economice ale statelor membre şi ale Comunităţilor vor fi adoptate de către Consiliul de miniştri. procesul Conferinţei asupra Securităţii şi Cooperării în Europa (C.E. a unei politici de apărare. • Uniunea monetară – de la începutul fazei finale a U. ⇒ de a fi protejat de autorităţile diplomatice sau consulare ale oricărui stat membru. pe termen lung. ⇒ de a se adresa Parlamentului şi funcţionarului însărcinat cu sondarea opiniei publice (mediatorul). ⇒ să voteze şi să candideze la alegerile municipale şi europene care se desfăşoară în statul în care îşi are domiciliul.M. precum şi aspectele de natură economică pe care le ridică securitatea. care cuprinde. .E.

ca şi responsabilităţile internaţionale ale Uniunii16: A. Acestea priveau. totuşi. cu precădere. pentru Uniunea Europeană o importanţă deosebită. el nu oferea acestui cadru un conţinut real. p. ameliora funcţionarea instituţiilor comunitare şi consolida puterile de co-decizie legislativă şi de control ale Parlamentului european. lucrările din cadrul instituţiilor nu au fost simplificate. obiective economice. rolul şi drepturile cetăţenilor europeni. prezenţa Europei pe eşicherul internaţional. 15 . deschisă posibilitatea noilor reforme. de atunci. în continuare. Cu toate că Tratatul de la Maastricht instituia. Deşi Tratatul de la Amsterdam urmează altor 2 mari modificări privind competenţele şi instituţiile Uniunii.Data 1 mai 1999 reprezintă. unele transformări. 5. şi cooperarea în materia politicii economice. instituţiile au fost nevoite să răspundă unei duble cerinţe: una decurgând din gestionarea unei monede unice. încă. în sens istoric. 16 Commission européenne. C. cât şi în cel al apărării. pe responsabilităţile politice ale Uniunii. lăsând. “Traité d’ Amsterdam: ce qui a changé en Europe”. accentul se pune. adică un cadru al unor drepturi şi obligaţii suplimentare pentru cetăţenii statelor membre. atât în interior. cât şi în exterior. Tratatul de la Maastricht a definit structurile şi procedurile din acest punct de vedere. Astfel. Uniunea Europeană cunoaşte. urmărind. trebuie să se reorganizeze. într-o anumită măsură. iar caracterul democratic al instituţiilor este întărit. prin care este modificat Tratatul asupra Uniunii Europene. Cu toate acestea. îi sunt încredinţate sarcini noi. iunie 1999. Deşi construcţia comunitară s-a dezvoltat. Euro. rolul cetăţeanului este accentuat. date răspunsuri numeroaselor probleme care au rămas deschise. atât în domeniul politicii externe. eficacitatea şi caracterul democratic al instituţiilor europene. seria L’Europe en mouvement. care evoluează destul de rapid. Ca urmare a faptului că divizarea în cele două blocuri este de domeniul trecutului. Tratatul de la Maastricht. în special. din 1986 (Actul unic european) şi 1992 (Tratatul de la Maastricht. îndeosebi. Prin Tratatul de la Amsterdam. B. Aceasta pentru că. necesitatea adoptării acestuia rezultă din faptul că trebuiau. materializată în intrarea vigoare a Tratatului de la Amsterdam. o cetăţenie europeană. Continuând opera Actului unic european. alta din perspectiva lărgirii Uniunii.

Tratatul de la Amsterdam. Cu toate contribuţiile aduse. şi cel de al 3-lea pilon. componenţa Comisiei şi ponderea voturilor în Consiliu nu au fost prevăzute. securitate şi justiţie.E 17 16 . Tratatul procedează la o extindere şi la o simplificare a co-deciziei.. dispoziţii generale şi finale. integrarea acquis-ului Schengen în Titlul IV al Tratatului C. simplificarea Tratatelor. Acesta cuprinde 3 părţi. redus la cooperarea poliţiei şi a organelor judiciare în materie penală17. nu aduce modificări considerabile competenţelor Comunităţilor europene. Protocolul social. sub rezerva câtorva dispoziţii18... 48. Secţiunea a IV-a Consideraţii generale cu privire la Uniunea Europeană Joël Rideau.D. p. Paris. 13 Protocoale şi 58 de Declaraţii comune.E.G. însă. dispoziţiile sociale au fost considerabil extinse..Tratatul de la Amsterdam se prezintă ca o revizuire a Tratatelor institutive. Acestora li se adaugă: Actul final. Deşi contribuţiile în materie instituţională sunt multiple. şi anume: modificări ale Tratatului U. Tratatul vizează realizarea unui spaţiu de libertate. fiind asimilat de Tratatul C. deşi acestea au fost modificate prin Tratatul de la Maastricht. Prin dispoziţiile sale. anexat Tratatului U. Competenţele Curţii de justiţie sunt extinse la noi materii.E. 18 De exemplu. majoritatea calificată fiind introdusă în noi domenii. 1999. L.E. “Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes”. tocmai datorită comunitarizării unei părţi a celui de al 3-lea pilon şi a jurisdicţionalizării acestui pilon. “Vize. prin comunitarizarea unei părţi din cel de al 3-lea pilon (noul Titlu IV din cadrul Tratatului C.J.E. 3e édition. azil. emigrare şi alte politici cu privire la libera circulaţie a persoanelor”). Tratatul pune bazele cooperării consolidate ce poate fi realizată între anumite state membre dornice să evolueze mai rapid decât celelalte pe calea integrării.

Comunitatea economică europeană devine Comunitatea europeană.C. în timp.E. Potrivit prevederilor Tratatului de la Maastricht. Instituirea Uniunii Europene determină dobândirea unor denumiri noi de către instituţiile comunitare.E. a trecut de la o Comunitate pur economică la o uniune politică. De asemenea. 17 .E. Acest prim pilon al U.E. Odată cu apariţia Uniunii Europene.A. care a început în anul 1952.I. În cadrul Comunităţii europene. Această nouă denumire nu a generat nici o consecinţă asupra existenţei celor 3 Comunităţi europene.E. şi C.A.)..C. constituie forma cea mai dezvoltată a comunitarismului. din ianuarie 1994. Tratatul de la Maastricht (1993) este temeiul juridic al trecerii la entitatea numită „Uniunea Europeană”.E. politica externă şi de securitate comună (P.S.Uniunea Europeană este forma cea mai actuală a construcţiei comunitare.E.) şi cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne (J.E. Astfel. iar Comisia Comunităţilor europene devine Comisia europeană. Curtea europeană de conturi. U.E. C. Curtea de conturi devine. este formată din 3 “piloni”: Comunităţile europene.A. transformându-se dintr-un organ având caracter tehnic în instituţie comunitară. 1. iar Tratatul C. Această modificare se datorează evoluţiei calitative a Comunităţii economice europene. în domeniile care le sunt repartizate. devine Tratatul C. instituţiile pot să adopte. acte ce sunt direct aplicabile în statele membre şi care au prioritate în faţa dreptului intern.E. Cei trei piloni ai Uniunii Europene A. Primul pilon: Comunităţile europene Primul pilon al Uniunii Europene este format din cele 3 Comunităţi europene: C. Consiliul Comunităţilor europene se numeşte Consiliul Uniunii Europene. care. deoarece ea nu implică o unificare formală a celor trei organizaţii. începând cu anul 1993.E.

în Piaţa internă.E. a intereselor fundamentale şi a independenţei Uniunii. industria. Problemele ce priveau securitatea se limitau la aspectele politice şi economice. cultura. reţele transeuropene. în măsura în care este posibil.) Înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht. în principal. Aceştia au convenit să se informeze reciproc cu privire la orice problemă importantă de politică externă. în anul 1986. fiscalitatea. ocuparea forţei de muncă.În spaţiul C. libertatea de prestare de servicii şi libertatea de circulaţie a capitalurilor şi a plăţilor. c.S. în mod progresiv. B. consolidarea securităţii şi a statelor membre. libertatea de circulaţie a persoanelor. politica între statele membre ale Comunităţilor europene se desfăşura în cadrul “cooperării politice europene” (C. mediul înconjurător şi ajutorul pentru dezvoltare. pe următoarele obiective: a. comerţul.).E. Printre politicile care relevă responsabilitatea comunitară întâlnim: afacerile economice şi monetare. potrivit dispoziţiilor Tratatelor.C. Cooperarea politică europeană consta în consultările periodice dintre miniştrii afacerilor externe şi în contactele permanente dintre administraţiile lor.P. politica socială. precum şi principiilor şi obiectivelor Actului final 18 . conform principiilor Cartei Naţiunilor Unite. agricultura. Orice decizie trebuia să fie luată cu unanimitate. educaţia şi tineretul. transporturile. coeziunea economică şi socială.E. se găseşte Piaţa internă cu cele 4 libertăţi fundamentale: libertatea de circulaţie a mărfurilor. menţinerea păcii în lume şi consolidarea securităţii internaţionale. să ajungă la un punct de vedere comun şi. Alături de aceste libertăţi. politica consumatorului şi sănătatea. cercetarea şi tehnologia. Al doilea pilon: politica externă şi de securitate comună (P. politica vizelor. Noua politică a Uniunii Europene trebuie să fie bazată. b. Realizarea. apărarea valorilor comune. să adopte o poziţie comună. a unei politici externe şi de securitate comună a fost prevăzută de către şefii de stat şi de guvern prin Tratatele asupra Uniunii Europene. azilului şi emigrării. lansată în anul 1970 şi extinsă prin Actul unic european. se regăsesc regulile concurenţiale.

în cadrul U. În special: terorismul. deja. deciziile de principiu sunt luate.O. apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Austria.). 19 20 Fosta Conferinţă pentru Securitate şi Cooperare în Europa (C. C. Al treilea pilon: cooperarea poliţiei şi cea judiciară Cooperarea poliţiei şi cea judiciară vizează realizarea unei acţiuni comune în materia prevenirii şi a luptei împotriva criminalităţii20. Totuşi. promovarea cooperării internaţionale. care a fost consolidată în anul 1994.C. poziţiile comune sunt formulate. Suedia) şi din U. acţiunile şi măsurile comune sunt încheiate şi deciziile-cadru sunt luate în cadrul celui de al 2-lea şi al 3-lea pilon.E. (Danemarca. O serie importantă de măsuri au fost. a fost deschis un Oficiu european de poliţie. ea nu poate fi direct aplicabilă în statele membre. un dispozitiv de acţiune autonomă a fost. fiind prevăzut în Tratatul de la Amsterdam şi dotat cu un cadru juridic solid. Dintre aceste instrumente.E. Mai mult. datorită cooperării între state. În prezent.S. pus în aplicare. deciziile cu privire la politica externă şi de securitate comună continuă să fie luate în cadrul cooperării dintre state.E. Europol.T. (Irlanda.. Cu toate acestea. traficul ilegal de droguri şi arme. Finlanda. promovarea democraţiei şi a statului de drept. pentru că. tratamentul fiinţei umane. e. 19 . numai Franţa şi Marea Britanie deţin arme atomice. Politica externă şi. O altă problemă o constituie faptul că nu toate statele membre fac parte din N. cel care se apropie cel mai mult de directiva comunitară este decizia-cadru. care şi-a început activitatea încă din anul 1998. a rasismului şi a xenofobiei şi oferă tuturor cetăţenilor un spaţiu de libertate.O. prin înfiinţarea Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa19. Grecia şi Irlanda). între timp. securitate şi justiţie.de la Helsinki (1975) şi Cartei de la Paris (1990). adoptate cu privire la lupta împotriva spălării banilor. Cu toate acestea. cea de securitate se numără printre domeniile în care statele membre colaborează pentru a-şi apăra suveranitatea. Astfel. corupţia şi frauda. adesea.A. d. este foarte dificil să se definească interesele comune în materie.

menţinută. nu se aplică celorlalţi doi piloni ai U. (fostul art.E.E. menţinerea Comunităţilor. în Europene. Aceştia din urmă se bazează mai mult pe programe şi declaraţii de intenţie. în mod implicit. simplificând procedura extrădării între statele membre. 20 . aplicabilitatea directă şi preeminenţa dreptului comunitar. punând în aplicare reguli minime cu privire la elementele constitutive ale infracţiunilor şi la sancţiunile aplicabile criminalităţii organizate. ordinea juridică a Uniunii Europene este. afirmând că “Uniunea este fondată pe Comunităţile europene completate cu politicile şi formele de cooperare stabilite prin prezentul Tratat”. dimpotrivă.U. încă.).E. o expresie a competenţelor comunitare al Uniunii A fost dezbătută cu prilejul sesiunii Parlamentului european din 25 – 26 aprilie 2002. în primul rând. Astfel.U. În acest domeniu. devenind. În prezent. contrar proiectului prezentat de Comisie la 21 mai 1991. caracteristici indispensabile ordinii juridice a C. la excluderea ideii potrivit căreia U. A). are personalitate juridică. Însă. articolul 1 T.E. Personalitatea juridică a Uniunii Europene21 Personalitatea juridică a Uniunii Europene nu a fost recunoscută în mod expres prin Tratatul asupra Uniunii Europene (T. Din dispoziţiile T. cooperarea se bazează pe colaborarea între statele membre care nu intră în cadrul procedurilor de decizie comunitară. în fapt. cu scopul de a uşura şi accelera cooperarea în materia procedurii judiciare şi a executării deciziilor. absenţa unei asemenea prevederi nu conduce. în timpul negocierilor. care se realizează în cadrul cooperării 21 consecinţă. 2. departe de a o egala pe cea a Comunităţilor europene.Cooperarea în domeniul judiciar a fost realizată. terorismului şi traficului de droguri..E. Astfel. Personalitatea juridică a Comunităţilor este. ale căror Tratate institutive sunt modificate prin Tratatul de la Maastricht. ca şi în cel al politicii externe şi de securitate comună. ca şi competenţele lor internaţionale. principiile autonomiei.U.E. postulează. rezultă clar că Uniunea Europeană nu se substituie Comunităţilor europene.

nu reprezintă. B) Fiecare instituţie reprezintă un principiu determinat. răspunzând unor necesităţi fundamentale. Deşi Uniunea Europeană foloseşte instituţiile şi organele Comunităţilor europene pentru a-şi îndeplini sarcinile. Comisia europeană. e. Tratatul U. prin urmare. în ansamblul lor. Curtea de conturi. d.interguvernamentale şi nu constituie decât o primă etapă către o Uniune “instituţionalizată”. fiecare. şi anume: a.E.. Tribunalul de primă instanţă. 21 .P. Instituţiile comunitare Structura acţională cea mai importantă a Uniunii Europene o reprezintă instituţiile comunitare. Acestea sunt în număr de şase. c.E. Curtea de justiţie şi Curtea de conturi. Acestora li se adaugă. Consiliul Uniunii Europene reprezintă interesele statelor membre. acest aspect nu influenţează prea mult situaţia existentă. Secţiunea a V-a Delimitări conceptuale 1. are un fundament politic şi sociologic distinct şi exprimă. şi. asigură respectarea regulilor de drept comunitar. după cum urmează: Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de miniştri). începând cu anul 1988. Parlamentul european reprezintă interesele popoarelor statelor membre.I. având rol esenţial în cadrul construcţiei comunitare. controlul în domeniu. Parlamentul european. prezintă următoarele caracteristici: A) Fiecare instituţie ocupă un loc distinct în structura organizatorică a Comunităţilor. ca instituţie asociată Curţii de justiţie. asigură legalitatea folosirii resurselor financiare. dacă avem în vedere faptul că “instituţiile Uniunii” trebuie să acţioneze conform dispoziţiilor Tratatului U. Curtea de justiţie şi T. deşi nu are importanţa primelor 4. Comisia europeană apără interesul Comunităţilor. adică numai în cadrul cooperării între statele membre la titlul celui de al 2-lea şi al 3-lea pilon. încă. Instituţiile comunitare. o legitimare proprie. b. o “Constituţie” care să reglementeze ansamblul sistemului politic din această Uniune.

Consiliul cumulează funcţiile legislativă. op. Filipescu. ci ele numai pregătesc luarea deciziei. auxiliar. guvernamentală. au determinat ca în activitatea pe care acestea o desfăşoară să fie ajutate de diferite organe comunitare. Unele dintre aceste organe sunt înfiinţate prin Tratate. având un caracter tehnic. E) Instituţiile Comunităţilor europene nu au personalitate juridică. instituţiile acţionând în numele Comunităţilor şi pentru acestea. În cadrul Comunităţilor.C) Funcţiile instituţiilor comunitare nu se suprapun schemei statice moştenite de la Montesquieu. formând aşa-numita categorie a organelor paracomunitare. cit. 22 Ion P. acestea nu participă direct la luarea deciziei comunitare.. Organele comunitare Complexitatea materiilor care intră în competenţa instituţiilor comunitare. F) Instituţiile fundamentale sunt comune pentru toate cele 3 Comunităţi. iar altele sunt înfiinţate fie de către instituţiile Comunităţilor europene. Parlamentul european putând contesta Comisia. p. fie nu sunt înscrise în nici un tratat sau alt document. iar Comisia este instituţie cu atribuţii executive. 93 22 . Augustin Fuerea. este Consiliul. 1. spre deosebire de instituţiile Comunităţilor.22 D) Instituţiile comunitare participă direct la luarea deciziei comunitare. similar puterii legislative de la nivel naţional. executivă. puterea bugetară este împărţită. acestea exercitându-şi atribuţiile/competenţele pe baza celor 3 Tratate. Personalitate juridică au numai Comunităţile. la care se adaugă cele exercitate în cadrul cooperării interguvernamentale din cadrul Uniunii Europene. Principala caracteristică a organelor comunitare este aceea că.

Editura Actami. În baza principiului atribuirii de competenţe. 2. Totodată. 3. „Manualul Uniunii Europene”. şi anume: A. Pe cale de consecinţă.Secţiunea a VI-a Principiile care guvernează activitatea instituţiilor comunitare23 Activitatea instituţiilor comunitare este guvernată de următoarele trei principii: 1. La acest nivel nu este permisă îndeplinirea atribuţiilor implicite. Principiului autonomiei de voinţă conferă instituţiilor comunitare posibilitatea de a-şi elabora regulamente proprii de organizare şi funcţionare. acestea îşi pot numi proprii funcţionari comunitari. deduse. 3. 23 Augustin Fuerea. Principiul atribuirii de competenţe. 2001. B. Principiul autonomiei de voinţă. separarea puterilor. Principiul echilibrului instituţional reuneşte două componente esenţiale. instituţiile comunitare duc la îndeplinire numai acele atribuţii care le sunt stabilite în mod expres. Principiul echilibrului instituţional. cooperarea între instituţiile Comunităţilor europene. ci în numele Comunităţilor europene. personalitatea juridică este atribuită Comunităţilor europene. ca entităţi de drept internaţional. respectiv a competenţelor instituţiilor comunitare. Raţiunea acestui principiu îşi are originea tocmai în chestiunile care ţin de rigoarea manifestată în planul acţiunii. ele nu au personalitate juridică. colaborarea. Bucureşti. pe care le reprezintă în raporturile la care participă. 2. 58 – 59. Reprezentarea Comunităţilor de către instituţii se face în temeiul mandatului dat de către statele membre prin intermediul Tratatelor institutive şi al celor modificatoare (articolele consacrate atribuţiilor/competenţelor). Deşi instituţiile comunitare au autonomie. 23 . dar şi al răspunderii instituţiilor pentru îndeplinirea sau neîndeplinirea atribuţiilor/competenţelor. 1. p. deoarece acestea nu acţionează în nume propriu.

Această separare presupune obligaţia fiecărei instituţii de a nu bloca îndeplinirea atribuţiilor de către celelalte instituţii comunitare. îşi găseşte reflectarea principiul reciprocităţii conduitei avantajoase. D). Consiliul european nu a fost prevăzut în Tratatele institutive. colaborarea instituţiilor comunitare în materie normativă. ci. De exemplu. prin Tratatul de la Maastricht (lit. atribuţii de la o instituţie la alta. dimpotrivă. Consiliul european este o structură suprainstituţională. a transferului ori a acceptării de competenţe. ca urmare a întâlnirilor la nivel înalt ale şefilor de stat şi de guvern. mai târziu. Apariţia instituţiei Iniţial. Capitolul II Instituţiile Uniunii Europene Secţiunea I Consiliul european Înfiinţat pentru a asigura o mai bună cooperare politică la nivel înalt. Acesta a apărut pe cale neconvenţională. Existenţa sa a fost reglementată. nici o instituţie comunitară nu trebuie blocată în a-şi îndeplini propriile atribuţii. în mod concret se poate observa că adoptarea bugetului comunitar este o reflectare fidelă a cooperării instituţiilor comunitare. Cu toate acestea. În evoluţia sa. presupune colaborarea între instituţiile comunitare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse. el fiind rezultatul unui proces istoric. principiul nu exclude. În acest sens. între statele membre ale Comunităţilor europene. ulterior. prin Actul unic european (art. 2) şi. Consiliul european cunoaşte următoarele etape: 24 .Separarea puterilor/competenţelor instituţiilor comunitare presupune imposibilitatea delegării. 1. Pe cale de consecinţă.

Reuniunile au fost considerate ca o formaţiune specială a Consiliului. astfel. Aceste întâlniri accentuează caracterul interguvernamental al Comunităţilor europene. care. precum şi actele pe care le poate adopta este incertă. cu nimic caracterul politic al întâlnirilor şi acordurile care pot decurge de aici. caracterul politic al acestor întâlniri era mai mult sau mai puţin evident. organizată la iniţiativa preşedintelui Georges Pompidou. de aici decurgând şi supleţea acestora. şefii de state şi de guverne ai ţărilor membre ale Comunităţilor europene au organizat o serie de întâlniri periodice. cunoscutului triptic: „extindere. în urma căreia au fost lansate noi politici. deja. în locul întâlnirilor miniştrilor. în cadrul diferitelor conferinţe la nivel înalt. însă. s-a simţit nevoia unor întâlniri. Cu titlul de exemplu. în care discuţiile se purtau. În realitate. Spre deosebire de cele două întâlniri menţionate. aprofundare şi dezvoltare”. La aceste întâlniri erau aduse în discuţie mai multe domenii. întâlnirea de la Haga. Întâlnirile care au avut loc în această perioadă pot fi caracterizate. cu privire la cooperarea politică şi. au avut un caracter neregulat. putând să satisfacă. în special în domeniul regional. c. la cel mai înalt nivel. după cum urmează: a. natura juridică a instituţiei. relansând-o pe baza. mai puţin. din anul 1969.A. însă. încă din primii ani ai funcţionării Comunităţii economice europene. De exemplu. în special. de la afacerile propriu-zise ale 25 . Prima etapă: întâlnirile în cadrul conferinţelor (1961 – 1974) În perioada cuprinsă între anii 1961 – 1974. acest aspect nu afectează. interesele politice ale unor personalităţi de prim plan ale vremii. în legătură cu problemele comunitare. a dat un nou impuls construcţiei comunitare. nereuşindu-se să se ajungă la un acord în vederea unei acţiuni comune faţă de preţul petrolului. din anul 1972. regrupau şefii de stat sau de guvern. altele nu au marcat cu nimic evoluţia Comunităţilor. b. în sensul că ele aveau loc numai atunci când era nevoie. se poate aminti reuniunea de la Copenhaga (1973). organizată în perioada crizei petroliere. care nu a condus la solidaritatea dorită în astfel de circumstanţe. În aceleaşi linii se încadrează şi întâlnirea de la Paris.

care a fost lăsată să se dezvolte în afara Tratatelor24. reuniunile periodice ale şefilor de state şi de guverne vor avea loc de cel puţin trei ori pe an şi ori de câte ori va fi necesar. sistemul întâlnirilor în cadrul conferinţelor a luat sfârşit. au posibilitatea să participe la întruniri. Cu titlu de exemplu. Şefii de stat şi de guvern.cooperarea politică externă împotriva apartheidul. 120. preşedintele Comisiei.relansarea proiectului de Uniune Europeană. .alegerea deputaţilor europeni prin sufragiu universal direct. . Elippses. este stabilit rolul instituţiei. “Les institutiones européennes”. Paris. se pot cita deciziile de principiu. până la cooperarea în domeniul politicii externe. b.1997. şi anume: 24 Natacha Vigne. care vizează: . Consiliile europene reunite în perioada 1975 . dar sunt avute în vedere şi discuţiile cu privire la cooperarea politică. odată cu summit-ul de la Paris. .compromisul cu privire la contribuţia britanică la bugetul Comunităţilor. dintre care reţin atenţia următoarele: a. B.1987 au putut oferi orientările esenţiale pentru evoluţia şi funcţionarea Comunităţilor europene. Pe baza acestui sistem. În acest stadiu al instituţionalizării Consiliului european se pot face două remarci. ceea ce corespunde perfect practicii anterioare.Comunităţilor. din decembrie. reuniţi la iniţiativa preşedintelui francez Valéry Giscard d’Estaing. se instituie denumirea de “Consiliul european”. d. Sistemul propus la această reuniune oferea o serie de avantaje în raport cu cel anterior.crearea Sistemului monetar european. au adoptat un comunicat final cu privire la viitoarele întâlniri ale acestora. 26 . a Spaniei şi a Portugaliei la Comunităţi. care va conduce la Actul unic european. p.aderarea Greciei. c. . cât şi membrii acestei instituţii. . de exemplu. astfel. A doua etapă: Consiliul european (1974 – 1987) În anul 1974. ea poate să se reunească în Consiliul Comunităţii pentru domeniile comunitare.

Astfel. va fi compus din şefii de stat şi/sau de guvern ai statelor membre ale Comunităţilor europene. atât pentru acţiunile comunitare. În acest cadru. competenţele comunitare. în al doilea rând. precum: reforma finanţării Comunităţilor europene. În ceea ce priveşte rolul şi atribuţiile Consiliului european. în special. moderarea dezbaterile cu 27 .în primul rând. se va reuni de două ori pe an. cât şi pentru cooperarea în materia politicii externe. c. din anul 1987. care intra în vigoare în anul 1988. ci are în vedere.U. precum şi de preşedintele Comisiei. C. . prin modificările propuse s-au avut în vedere. în primul rând. cooperarea politică. va beneficia de un suport juridic convenţional.E. Consiliul european nu devine o instituţie comunitară.U. Oficializarea Consiliului european prin Actul unic european Prima mare revizuire a Tratatelor institutive a fost realizată prin Actul unic european. Consiliul european a adoptat o serie de orientări marcante pentru evoluţie comunitară. Consiliul european: a. dreptul comunitar. permiţând luarea în discuţie a problemelor comunitare şi a cooperării politice. crearea Consiliului european demonstrează că. Deşi a fost reglementat prin A. b.E. asistaţi de miniştrii afacerilor externe.. pentru dată în istoria sa. în ceea ce priveşte construcţia comunitară. aceasta era destul de avansată pentru a justifica necesitatea reuniunilor periodice ale celor mai înalte autorităţi politice statele. se deschide calea unităţii instituţionale organizate prin Tratatul asupra Uniunii Europene. ceea ce presupune un cadru unic. se prevede că. şi.în al doilea rând. După aşa numita oficializare a sa prin A. primul titlu al Actului nu cuprinde nici o modificare a Tratatelor de bază. dispoziţiile Actului nu aduc atingere Tratatelor institutive... De altfel. cu toate că la reuniunile acestuia participă şi preşedintele Comisiei europene. de acum înainte. Actul unic european nu conţine nici o prevedere. decât în ceea ce priveşte Consiliul european.

28 . Consiliul european. Consiliul european reuneşte şefii de stat sau de guvern ai statelor membre. ca şi preşedintele Comisiei europene. în anul 1992. D. Tratatul asupra Uniunii Europene. D). în special cele cu privire la Uniunea economică şi monetară sau cele cu privire la cooperarea în materie de politică externă. sub preşedinţia şefului de stat sau de guvern al statului membru care exercită preşedinţia Consiliului. Instituţionalizarea Consiliului european prin Tratatul de la Maastricht Tratatul de la Maastricht reglementează în mod expres. Aceştia sunt asistaţi de miniştrii afacerilor externe ai statelor membre şi de către un membru al Comisiei. Consiliul european devine o instituţie a Uniunii Europene care simbolizează însăşi unitatea instituţională. prin rotaţie. Astfel: “Consiliul european dă Uniunii impulsurile necesare dezvoltării sale şi oferă orientările politice generale. în articolul 5 (fostul art. Atribuţii mai concrete sunt menţionate prin alte dispoziţii ale Tratatului. de asemenea. Consiliul european prezintă Parlamentului european un raport la sfârşitul fiecărei reuniuni a sa. b) instituirea unor relaţii mai strânse cu Parlamentul european: după fiecare reuniune Parlamentului european îi este trimis un raport. Consiliul european se reuneşte de cel puţin două ori pe an.privire la ceea ce va deveni. semnat la Maastricht. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Masstricht. precum şi un raport scris anual care vizează progresele realizate de Uniune”. Parlamentul primeşte şi un raport anual care vizează progresele realizate de Uniune. c) preşedinţia instituţiei: este asigurată de şeful de stat sau/şi de guvern al statului care deţine preşedinţia Consiliului. timp de şase luni. Textul acestui articol evidenţiază următoarele aspecte: a) rolul instituţiei: aceasta dă Uniunii “impulsurile necesare” şi „defineşte orientările politice generale” ale Uniunii.

organizare. la finele fiecărui semestru. În caz de urgenţă poate fi convocată şi o a treia întâlnire. precizează faptul că.2. impulsionează politicile comunitare generale. Consiliul european se va reuni de patru ori pe an. coordonează politicile comunitare.n. funcţionare şi atribuţii Consiliul european reuneşte şefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene şi pe preşedintele Comisiei europene. nu a beneficiat de la început de o bază juridică propriu-zisă. care au ca sarcini întocmirea de rapoarte cu privire la problema analizată. adoptă. Consiliul european încearcă să ajungă la o concluzie cu privire la orientările politicilor statelor membre. Consiliul Uniunii Europene. Consiliul european înfiinţează comisii ad-hoc şi comitete de direcţie. pe baza raportului Consiliului25. Însă. C.E. Rolul Consiliul european se concretizează în direcţionarea politică a construcţiei comunitare. desfăşurat în perioada 21 – 22 iunie 2002. prin stabilirea liniilor directoare ale politicii comunitare. Consiliul european: A. Tratatele comunitare nu reglementează condiţiile de funcţionare a acestei instituţii. Componenţă. după cum s-a văzut. pe de altă parte. chiar şi a patra. aduce unele modificări cu privire la organizarea activităţilor instituţiei. pe baza acestei concluzii. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin. orientează construcţia comunitară. defineşte noile sectoare de activitate comunitară. Astfel. Consiliul se reuneşte de două ori pe an. Consiliul Uniunii Europene. de două ori pe semestru. Aceştia sunt asistaţi de către miniştrii Afacerilor externe şi de către un membru al Comisiei. Astfel. 25 N. La rândul său. pe de o parte şi ale Comunităţii. Potrivit dispoziţiilor Tratatului de la Maastricht. o recomandare prin care stabileşte aceste orientări. cu majoritate calificată de voturi. D. Această lacună a tratatelor îşi găseşte explicaţia în faptul că instituţia. 29 . Numai în cazuri excepţionale este prevăzută posibilitatea reunirii Consiliului în cadrul unor şedinţe extraordinare. pe baza acestor rapoarte se adoptă deciziile. Consiliul european de la Sevillia. B. Articolul 103 din Tratatul instituind C.

când aceştia au hotărât să se întâlnească.E. orientări şi directive. După unificarea instituţiilor. prin voinţa şefilor de stat şi de guvern. B. împreună cu 30 . instituţia a Comunităţilor europene. la început. prin Tratatele institutive. a apărut pe cale convenţională. Propunerile altor organe tehnice auxiliare vor fi transmise „Consiliului afacerilor generale şi al relaţiilor externe”. c.) şi Consiliu (Tratatele de la Roma. având. decizii de procedură. Activitatea Consiliului european se concretizează în adoptarea următoarelor documente: a. reuniunile acestuia vor fi pregătite de către „Consiliul Afacerilor generale şi al relaţiilor externe”. decizii. totodată.A.cunoscut în doctrină sub denumirea de Tratatul instituind un Consiliu unic şi o Comisie unică dobândeşte denumirea de Consiliul de miniştri. care va coordona întreaga activitate de pregătire a lucrărilor. Secţiunea a II-a Consiliul Uniunii Europene 1. Tratatul asupra Uniunii Europene consacră pentru această instituţie. b. terminologia de “Consiliul Uniunii Europene”. şi ordinea de zi. Consiliul de Miniştri. instituind C. declaraţii.E. şi EURATOM). prin Tratatul de la Bruxelles (1965) . cu regularitate. cu cel puţin două săptămâni înainte de reuniunea Consiliului. d. stabilind. pentru problemele cele mai importante. denumiri diferite: Consiliul Special al Miniştrilor (Tratatul instituind C.C. Delimitări conceptuale A. Consiliul european a fost înfiinţat în anul 1974.E. cu important rol decizional.Potrivit modificărilor aduse de Consiliul european de la Sevillia. cu ajutorul cărora se realizează declinarea de competenţă în favoarea Consiliului Uniunii Europene sau a altor instituţii comunitare.

miniştrii lor de externe. Consiliul european. iar prin Legea nr. atribuţii de natură politică. . pe lângă miniştrii afacerilor externe.şi. Criteriul componenţei celor 2 instituţii. cu precădere. Ţara noastră s-a alăturat statelor membre ale Consiliului Europei. dar diferite. îndeplinind. de asemenea. pe de altă parte. în vreme ce Consiliul Uniunii Europene este veritabilul suprem legislativ al Comunităţilor europene. de către 10 state (Belgia. în timp ce Consiliul Uniunii Europene are în componenţa sa. regională a Consiliului Europei. Italia. Franţa. finanţelor ş. în vederea salvgardării şi promovării idealurilor şi principiilor care constituie patrimoniul lor comun.Consiliul european a apărut pe cale neconvenţională. 31 . fiind înfiinţat prin Tratatele instituind Comunităţile europene. Criteriul atribuţiilor îndeplinite. ca instituţie a Comunităţii europene. Olanda. c. Irlanda. atribuţii de natură legislativă. În prezent. deoarece acestea sunt instituţii ale Uniunii Europene. Consiliul european are în componenţa sa şefii de stat şi de guvern din statele membre ale Comunităţilor europene. poate avea în componenţa sa. după cum s-a văzut. Consiliul Europei a fost înfiinţat în anul 1949. Luxemburg. numindu-se Consilii specializate (sectoriale). nu trebuie confundat. ulterior existenţa acestuia fiind reglementată. în consecinţă. cu preşedintele Comisiei şi cu un vice-preşedinte al acesteia. favorizând progresul lor economic şi social.Consiliul Uniunii Europene a apărut pe cale convenţională. Este o organizaţie internaţională. miniştrii afacerilor externe – fiind numiţi Consiliul general . între care şi România. prin semnarea la Londra. Marea Britanie. decizională. Consiliul european este o instituţie care îndeplineşte. ca urmare a întâlnirilor la vârf ale şefilor de stat şi guvern. C. prin Tratatul de la Maastricht.). care îşi propune să realizeze o unitate mai strânsă între statele europene. Danemarca. pe de o parte. Criteriul apariţiei: .a. Criteriile de distincţie între cele 2 instituţii comunitare sunt următoarele: a. şi miniştrii de resort (ai agriculturii. cu organizaţia internaţională. Norvegia şi Suedia) a Statutului organizaţiei. b. Consiliul european nu trebuie confundat cu ceea ce numim Consiliul Uniunii Europene. Consiliul Europei cuprinde 43 de state membre.

cu următorul text: „Consiliul este format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru. alineatul 1. afacerile tehnice fac obiectul Consiliilor. L1 din 1 ianuarie 1995.A. Consiliul Uniunii Europene27 este compus din 15 membri. 2. alin. 95/1/CE. agriculturii. 203.E. din 1 ianuarie 1995 a Consiliului Uniunii Europene care reglementează instrumentele cu privire la aderarea noilor state membre la Uniunea Europeană. C. aceste consilii se numesc Consilii Decizia nr. în funcţie de ordinea de zi28. economiei şi finanţelor. nu poate face parte din Consiliu.C. în funcţie de ordinea de zi. C. regionale.E. alin.E din Tratatul asupra Uniunii Europene (actualul art. Fiecare guvern deleagă pe unul dintre membrii săi”.) înlocuieşte alineatul 1 al articolului 2 din Tratatul de fuziune a Executivelor. îl vom numi simplu – Consiliu. 28 În anul 1997 cele 83 de sesiuni ale Consiliului s-au ţinut în 21 de formaţii diferite. în mod conjunct. 1. abilitat să angajeze guvernul acestui stat membru. Dacă afacerile generale sau cele relative la relaţiile externe necesită ca instituţia Consiliului să aibă în componenţa sa miniştrii afacerilor externe. J. articolele 116. C. În cazul în care Consiliul reuneşte. numai persoanele având calitatea de membrii ai guvernelor statelor membre pot face parte din Consiliu. indiferent de nivel. 27. diferiţi miniştri. purtând denumirea de Consiliu general sau al afacerilor generale.C. Componenţa Consiliului este variabilă.E. membri ai guvernelor statelor membre. EURATOM. miniştrii afacerilor externe şi miniştrii de resort. Cele mai frecvente sunt consiliile destinate afacerilor generale. 1. B. 26 32 . EURATOM.” Consecinţele de natură juridică ce decurg din această prevedere sunt următoarele: A.C.64/1993 a aderat la statutul acestei organizaţii internaţionale. nr. C. Componenţa Consiliului Uniunii Europene De la 1 ianuarie 199526.A. art. potrivit căruia „Consiliul este format din reprezentanţii statelor membre. la nivel ministerial. Sediul Consiliului Europei este la Strasbourg. Articolul 146. fiecare stat desemnează numai un membru în Consiliu. 27 În continuare.O. având în componenţă. nici un alt funcţionar.

conjuncte.denumite „Consilii Specializate” . ca instituţie comunitară. reunirea acestor Consilii a devenit mai puţin frecventă în prezent. Regulamentul intern al Consiliului Uniunii Europene a fost modificat. provocând o lipsă de unitate şi coerenţă cu grave prejudicii (contradicţiile se manifestă între politica agrară comună şi politica afacerilor externe sau politica bugetară.a. uneori. în special). Generalizarea Consiliilor Sectoriale .care au. se străduieşte să-şi păstreze o autonomie maximă. practica a consacrat participarea la reuniuni şi a altor miniştri. trebuie menţionat faptul că. de cele mai multe ori. în urma Consiliului european de la Sevillia. Astfel. de altfel. noul Regulament intrând în vigoare începând cu data de 1 august 2002. din 21 – 22 iunie 2002..E. Potrivit articolului 1 din Tratatul de la Bruxelles. Organizarea şi funcţionarea Consiliului U. firesc. astfel încât se poate spune că instituţia cu atribuţii decizionale a Uniunii Europene are un caracter colegial. legitimitatea statală a Comunităţilor. este acela de a reprezenta toate statele membre ale Uniunii Europene. Trebuie făcute precizări şi cu privire la restaurarea rolului de coordonator al „Consiliului general” (al Afacerilor externe). unele guverne sunt reprezentate printr-un înalt funcţionar. Organizarea Consiliului Principalul rol al Consiliului Uniunii Europene. fie. se poate reţine faptul că recurgerea la reuniunile informale ale Consiliului. De asemenea. singuri. În ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea Consiliului. în urma modificărilor adoptate la 33 . în funcţie de problematica analizată pe ordinea de zi. 3. cum ar fi: ministrul agriculturii. tendinţa de a elabora o politică proprie. chiar dacă. al finanţelor. Aceştia din urmă participă fie alături de miniştrii Afacerilor Externe. A. Deşi ministrul Afacerilor Externe este considerat ca fiind principalul reprezentant al ţării sale în Consiliu. exprimând. în mod excepţional. cel al transporturilor. au devenit din ce în ce mai rare după anul 1988. „fiecare guvern delegă pe unul dintre membrii săi”. al industriei ş.

E.O. off. CJCE. comerţului exterior. L304 din 10 decembrie 1993. 30. începând cu 1 august 2002 acesta se numeşte „Consiliul Afacerilor generale şi al relaţiilor externe”. adică: politicii externe şi de securitate comună. A se vedea. eventual. între altele. C. Rec.E. Ţările de Jos/Consiliu. I2169. B.Consiliului european de la Sevillia (21 – 22 iunie 2002). §3. Regulamentul adoptat în anul 1999. 121. aşa-numitelor „dosare orizontale”.O. C-58/94. oricărui dosar transmis de către Consiliul european. §3.M. Cele două sesiuni sunt consacrate. pentru puterea Consiliului de a adopta măsuri pentru organizarea sa internă. p. Tratatul asupra Uniunii Europene a confirmat. Tratatele institutive şi Regulamentul interior elaborat chiar de către de Consiliu29 sunt cele care stabilesc condiţiile în care funcţionează Consiliul. adoptat. Modalităţile de organizare şi de funcţionare30 a Consiliului sunt prevăzute în Regulamentului interior adoptat de către Consiliu. după cum urmează: una – pregătirii lucrărilor Consiliului european. nr. Consiliul îşi desfăşoară lucrările în cadrul a două sesiuni (cu agende de lucru distincte şi. off. prevăzut de paragraful 3 din articolul 207 CE (fostul art. 68/86. modificată prin decizia nr. 31 Decizia 93/662/CE.. nr.C. şi necesitatea modificărilor aduse printr-un nou Regulament interior. de acum înainte.C. problemelor instituţionale şi administrative. 30 aprilie 1996. act care a abrogat Regulamentul interior anterior. la date diferite).C. cooperării în domeniile dezvoltării şi al ajutorului umanitar. de altfel.E. care privesc mai multe politici ale Uniunii. o decizie care vizează accesul publicului la documentele sale.E.J. art.C. 95/24 a Consiliului din 6 februarie 1995. politicii europene de securitate şi de apărare. 855. 151. Regatul Unit/Consiliu. la 6 decembrie 1993. J. Funcţionarea Consiliului Tratatul asupra Uniunii Europene. Modificări ale Regulamentului din 1993 au intervenit şi după Tratatul de la Amsterdam. L31 din 10 februarie 1995. EURATOM..E.A. p. cu respectarea regulilor de funcţionare a U.) inserat de Tratatul asupra Uniunii Europene care s-a substituit articolului 5 din Tratatul de fuziune. Acest Regulament este. care data din anul 197931. 23 februarie 1988. Rec. a fost C. J. care a intervenit datorită aderării a 3 noi state membre. 30 29 34 . cealaltă – coordonării întregii acţiuni externe a Uniunii.

L1 din 1 ianuarie 1995. (fostul art. care autorizează Consiliul să stabilească ordinea de exercitare a votului unanim. Finlanda. problema preşedinţiei. • 2002: Spania. a. nr. de a 32 Decizia 95/1/CE. Austria. introdus în Tratatul C. Pregătirea şi conducerea lucrărilor Consiliului este asigurată de către ministrul al cărui stat asigură preşedinţia.E.C. a modului de deliberare şi a organelor auxiliare. respectiv calendarul preşedinţiei. 2. • 1999: Germania. (art. de către fiecare stat membru. EURATOM.. Danemarca. 146).C. aliniatul 2. EURATOM. • 2001: Suedia.O. • 1996: Italia. datorată Tratatului de aderare a noilor state membre. alin. prin rotaţie. CECA.A. Practica a ţinut să accentueze rolul jucat de preşedintele Consiliului şi.E.) de Tratatul privind Uniunea Europeană (al cărui articol P a abrogat articolul 2 din Tratatul de fuziune). Ordinea de exercitare a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene a fost modificată din cauza neaderării Norvegiei la Uniunea Europeană. • 1997: Ţările de Jos. • 1998: Regatul Unit. în principal. 27. Luxemburg. Consiliul european de la Bruxelles din 10 – 11 decembrie 1993 a prevăzut o modificare a articolului 146. Preşedintele are rolul de a stabili priorităţile. 35 . C. • 2000: Portugalia. Franţa. în conformitate cu dispoziţiile stabilite de articolul 203 C. Belgia. Funcţionarea Consiliului ridică.E. pentru o perioadă de 6 luni. 116. 2. care adaptează instrumentele relative la aderarea noilor state membre la Uniunea Europeană. Preşedinţia Consiliului Preşedinţia Consiliului este exercitată. • 2003: Grecia32. J. Irlanda.E. alin. în special al preşedintelui Consiliului Afacerilor generale. Spania.modificat la 1 august 2002 prin noile dispoziţii elaborate cu ocazia reuniunii Consiliului european de la Sevillia. • 1995:Franţa.

Tratatul asupra Uniunii Europene prevede reprezentarea preşedinţiei.. preşedinţia reuniunilor comitetelor (altele decât COREPER). fostul art. În cadrul Consiliului. de asemenea. şi anume: ⇒ reprezintă Uniunea în materiile care relevă politica externă şi de securitate comună (§1). şi. în Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene. reprezentantul statului membru care va exercita preşedinţia în viitoarelor 6 luni. precum şi a grupurilor de lucru care se ocupă de acel dosar. în timpul semestrului în curs. acesta este prezent în relaţiile externe ale Comunităţilor şi. facilitând consensul în cadrul Consiliului. dar şi dreptul de a supune o moţiune spre deliberare acestui Consiliu (art. poate să asigure. în ceea ce-l priveşte pe preşedintele Consiliului afacerilor generale. §1). reuniunile Consiliului se desfăşurau cu uşile închise. implicit. fiind un veritabil mediator în relaţiile dintre acesta şi celelalte instituţii. deciziile nu pot fi luate decât de miniştrii înşişi. publicului vor fi deschise şi dezbaterile care vor urma propunerii legislative în co-decizie. Numai membrii Comisiei aveau acces şi dreptul la cuvânt. Potrivit noilor reglementări. la articolul 18. adoptate la Summit-ul de la Sevillia (21 – 22 iunie 2002). decizia este luată de Consiliu fără a mai avea loc discuţii (partea A a ordinii de zi). în următoarele condiţii: în faza iniţială a procedurii: Comisia va prezenta publicului principalele sale propuneri legislative (cele în co-decizie). fără vot deliberativ. atunci când este vorba de chestiuni mai puţin importante şi când intervine un acord unanim între reprezentanţii permanenţi şi reprezentantul Comisiei. 1 şi 2 din Regulamentul interior).convoca reuniunile Consiliul şi de a stabili ordinea de zi provizorie (art. atunci când se stabileşte că un dosar va fi discutat în cursul semestrului următor. în special cu Parlamentul european. Totodată. Conform modificărilor intervenite în urma Consiliului european de la Sevillia. rolul preşedinţiei în cadrul P. în reprezentarea externă a Uniunii.E. Iniţial. 36 . 113 CE.C.S. dezbaterile Consiliului care au ca obiect actele adoptate în co-decizie cu Parlamentul european vor fi deschise publicului. Tratatul asupra Uniunii Europene prevede. în faza finală a procedurii: publicul va primi informaţii cu privire la votul Consiliului. 109B.

b.S. Calculul majorităţii calificate se face în funcţie de ponderea stabilită de paragraful 2. stabilirea condiţiilor şi a limitelor cererii de informaţii de la Comisie.S. 208.. eventual cu participarea viitoarei preşedinţii.E. ⇒ este asistată de Secretarul general al Consiliului.. fixarea statutului comitetelor. (§3). deci. şi anume: Majoritatea simplă Votul majorităţii simple (50% + 1) este prezentat ca modalitatea de drept comun în Tratatul C. ⇒ statul care a exercitat preşedinţia precedentă. C. şi exprimă.E. §3. 284. 207. Înaltul reprezentant pentru P. ⇒ noua troikă este.⇒ are responsabilitatea punerii în aplicare a deciziilor luate în cadrul P.E. în principiu. alin. compusă din preşedintele Comisiei şi Înaltul reprezentant pentru P. C. art.E.. T.E..E.C. din articolul 205 C.S.E. Reguli şi metode de exercitare a dreptului de vot Tratatele institutive consacră 3 modalităţi de exercitare a dreptului de vot.U.C. 2. de statul care va exercita următoarea preşedinţie (§4). adoptarea Regulamentului interior.. 37 .. art. 48.E. care intervenea anterior în sistemul troika.E. ⇒ Comisia este asociată acestor sarcini. poziţia Uniunii în cadrul organizaţiilor internaţionale şi în cadrul conferinţelor internaţionale (§2). Majoritatea calificată Modalitatea cea mai frecventă prevăzută pentru adoptarea deciziilor la nivelul Consiliului Uniunii Europene este majoritatea calificată (2/3). avizul favorabil la reuniunea unei conferinţe a reprezentanţilor guvernelor statelor membre. C.. iar preşedintele este asistat. art. nu mai este menţinută. C.C. solicitarea de studii şi propuneri Comisiei. 209. după caz.E. art. şi anume: art. Acest tip de vot nu este solicitat decât în cazurile-limită.

Italia.C. rezultând că „minoritatea de blocaj” este de 26 de voturi (29%).(fostul art. în funcţie de un criteriu general. 63.A. nu pot minoriza pe cei 10 „mici”. p. printre care şi al celor care au cel mai mare număr de voturi. singuri. „Drept comunitar general”. Franţa. În cazul în care Consiliul statuează asupra unei propuneri formulate de către Comisie. O altă formulă a votului majoritar calificat prevede adoptarea deciziei cu 2/3.. pentru adoptarea unei decizii sunt necesare 62 de voturi favorabile aparţinând a cel puţin 10 state membre. » Belgia. votul statului interesat fiind exclus. Bucureşti.E. EURATOM. voturile statelor sunt ponderate. Editura Didactică şi Pedagogică R.E. 1999. Aceasta semnifică faptul că nici un stat membru nu dispune de o minoritate de blocare (nici măcar unul din cele 2 “mari”). Dacă propunerea nu este formulată de către Comisie. 95/1/CE. ceea ce corespunde cu majoritatea populaţiei Comunităţii34. înseamnă că cel puţin 3 state se opun (două cu câte 10 voturi şi unul cu 5 voturi). Această formulă este prevăzută în Tratatele de la Roma. modificat ultima dată de articolul 14 din Actul de aderare din 199433: » Luxemburg: 2 voturi. Cele 62 de voturi necesare pentru obţinerea deciziei implică votul favorabil a cel puţin 8 state. 34 Ovidiu Ţinca. din cele 87 de voturi posibile. din totalul celor 87 de voturi. La fel. 148. C. 62 de voturi trebuie să fie favorabile deciziei. art. cei 5 „mari”. demografic. Suedia: 4 voturi pentru fiecare stat.O. din 1 ianuarie 1999. asociindu-şi şi statele care au voturi mai puţine. nr. » Germania.C.. care adaptează instrumentele relative la aderarea de noi state membre la Uniunea Europeană. politic şi economic. În sfârşit..A. J. În acest caz. Finlanda. Grecia. ceea ce înseamnă că reprezintă pentru minoritate o protecţie suplimentară. Portugalia: fiecare stat având 5 voturi. » Spania: 8 voturi. L1. dacă o decizie nu obţine decât 62 de voturi cerute. 118. În cele mai multe cazuri se votează potrivit primei formule. » Austria. majoritatea de 2/3 este de 58 de voturi din 87. Ţările de Jos. EURATOM).. Procedura permite statelor care beneficiază de cele mai multe voturi să obţină minoritatea necesară blocajului. În Tratatul Modificat prin Decizia nr. cele 58 de voturi necesare trebuie să exprime votul favorabil a cel puţin 10 state membre. în situaţia în care Consiliul statuează fără propunerea Comisiei. Regatul Unit: fiecare stat având 10 voturi. §2. 33 38 . Astfel. » Danemarca. Irlanda: 3 voturi pentru fiecare stat.

C. în aceste situaţii. 99. să se opună unei decizii. când Franţa. punerea sa în aplicare a fost contestată de către Franţa. într-un interval de timp rezonabil. treptat. Motivul îşi are sorgintea în anul 1965. Filipescu. „discuţiile să continue până când se ajunge la o înţelegere unanimă”.E. acestea putând fi minorizate35.A. la sfârşitul celei de-a doua etape). în faptul că privează statele mici de posibilitatea blocării deciziilor importante. Recurgerea la votul cu majoritate calificată reprezintă marea inovaţie a tratatelor comunitare prin care s-a dorit să se vadă principalul simbol al „supra-naţionalităţii”. devenind. 35 Ion P. astfel. ponderea ţine cont de importanţa fiecărui stat în materie de producţie de cărbune-oţel. în situaţia deciziilor care se referă la interesele importante ale unui număr mare de state membre. cit. atât timp cât membrii mai puternici pot. adoptarea deciziilor cu unanimitate de voturi. Consiliul se va strădui. prin practicarea „politicii scaunului gol” Practicarea „politicii scaunului gol” de către Franţa reprezintă una din marile crize cu care s-au confruntat Comunităţile europene de-a lungul vremii. respectând atât interesele lor.. cât şi cele ale Comunităţilor. Augustin Fuerea. a blocat luarea deciziilor în Consiliu pentru mai mult de 6 luni. chiar în momentul în care urma să se generalizeze (la finalul perioadei de tranziţie. Problema a fost rezolvată în 29 ianuarie 1966 prin „Pactul Luxemburg” (Compromisul de la Luxemburg). p. de regulă. Astfel organizat. îndeosebi. prima de la constituirea acestora până la momentul respectiv. Acest principiu contribuie la egalitatea statelor membre şi se constituie într-un fundament solid al Constituţiei Comunităţilor. temându-se că interesele vitale în finanţarea politicii generale agricole erau ameninţate.C. 28 are ca efect interdicţia ca două puteri siderurgice (adică asigurând fiecare cel puţin 1/9 din producţia totală). care prevede că. de altfel.. 39 . În practică. să găsească soluţii care să poată fi adoptate de către toţi membrii. Delegaţia franceză a accentuat că ea consideră normal ca. fiind. votul majoritar a înlocuit. Importanţa votului majoritar nu constă. Art. importanţa majorităţii a rămas foarte mică. Dar. op. principal la sfârşitul perioadei de tranziţie. să fie aduşi la opţiunea dorită prin procedee care ţin de presiunea politică.

pentru a accepta votul majoritar.art. În termenii Regulamentului interior al Consiliului din 20. În orice caz.07. întoarcerea la practicarea votului în cadrul Consiliului ar fi trebuit să fie favorizată.Compromisul de la Luxemburg nu prevede soluţii pentru cazurile în care unanimitatea se dovedeşte a fi imposibilă. . fiecare stat membru are practic dreptul de veto.art. În acest fel. Astfel. ca o conferinţă diplomatică. p. 47: regimul profesiunilor. pentru armonizarea prevederilor legislative şi administrative privind înfiinţarea şi funcţionarea pieţei interne. măsuri pentru protecţia economiilor (depunerilor). Actul unic european a prevăzut recurgerea la majoritate în situaţiile în care unanimitatea era. membrii săi uitând că ei constituie o instituţie comunitară şi se comportă. 26: modificări sau suspendări autonome de drepturi privind tariful vamal comun. dar se limitează la recunoaşterea faptului că intre statele membre există încă divergenţe de opinii referitoare la acest subiect. Înţelegerea a reuşit. Deşi nu era posibil să se abroge în unanimitate toate regulile. zone în care unanimitatea este. 66 – 67.1987 prevăd: „Consiliul procedează la vot la iniţiativa Preşedintelui său. 57. cit. 28. încă. Actul unic european îmbunătăţeşte în mod considerabil capacitatea de decizie a Consiliului. 36 Augustin Fuerea. actualul art. A fost pur şi simplu lăsat la latitudinea statelor membre (să decidă acestea).. excepţiile de la regula generală a votului majoritar erau făcute în cazul taxelor. de exemplu. în exercitarea atribuţiilor lor. să pună capăt impasului. al libertăţii de mişcare a muncitorilor şi al drepturilor şi intereselor salariaţilor. coeziunea economică şi socială. de altfel. actualul art. până la acel moment. Repunerea în discuţie a votului majoritar a fost elementul determinant al „derivei interguvernamentale” a Consiliului. s-a căzut de acord. astfel36: . Preşedintele poate. astfel încât oricare dintre ele poate cere unanimitatea pentru orice decizie considerată a fi majoră şi luată în Consiliu. să deschidă procedura de votare la iniţiativa unui membru al Consiliului sau Comisiei atunci când majoritatea membrilor ce compun Consiliul se pronunţă în acest sens”. cercetarea şi dezvoltarea tehnologică şi de mediu. cerută. 40 . totuşi. cerută şi introduce majoritatea pentru competenţele noi atribuite Comunităţii. op.

80: transporturile maritime şi aeriene.art. . . . §2: măsurile provizorii în cazul afluxului de refugiaţi. începând cu 1 ianuarie 1996. articolul 130. De asemenea.E.art. . actualul art. 129A. . actualul art. actualul art. 11. 156: reţelele transeuropene.art. actualul art.art. 49: libera prestare a serviciilor. 191. actualul art.art. actualul art. . 129D. actualul art.. §2. în special. cercetarea. În continuare. actualul art.art.art.art.art. actualul art. cultură. 126.art. actualul art. unanimitatea este cerută în domenii. 130J. 179: cooperarea în domeniul dezvoltării.art.art. 100A.art. actualul art. 59. . actualul art. 128. Tratatul asupra Uniunii Europene introduce majoritatea în Tratatul C. . 228A. actualul art. acţiuni de încurajare a cooperării pentru ocuparea locurilor de muncă. §2: autorizarea cooperărilor consolidate.art. 130E.art. actualul art. . industrie) şi. 41 . . 175: mediu.130O. 128: orientările în materia ocupării locurilor de muncă. 70. 84. §4: educaţia. cum ar fi: . l3OQ: cercetarea. . §4: sănătatea publică. . -art. 57: liberalizarea circulaţiei de capitalurilor. §2: politica comună a vizelor. 62. a liberei circulaţii a persoanelor şi a măsurilor relative la drepturile şi interesele muncitorilor salariaţi pentru care regula unanimităţii a fost menţinută. 157. l29. La rândul său. 130S. 130W. 301: sancţiunile economice. cu excepţia anumitor măsuri. §2. 153: consumatorii. . 149. actualul art. 95 şi 100B: piaţa internă. 64. 152. actualul art.: . 162: coeziunea. §3. 100 C. pentru deciziile cele mai importante din cadrul Uniunii economice şi monetare. 8A. 166 şi . Tratatul de la Amsterdam prevede majoritatea pentru noile dispoziţii: . recurgerea la unanimitate a fost reţinută pentru anumite competenţe noi (art. cu excepţia fiscalităţii.art.art. actualul art. 172.

42 . excepţie făcând deciziile vizate de art. 285: statisticile. 6 al T..art.E.. art.art. 135: cooperarea vamală. . 118.E.. practica la ipotezele pe care le enumeră. în Tratatul C.U. fără a face să dispară. pentru un stat care a violat principiile din art. unanimitatea este extinsă la: . Unanimitatea Prin votul unanim fiecare stat beneficiază de drept de veto. 137. T.art. EURATOM) prevede faptul că „abţinerea membrilor prezenţi sau reprezentaţi nu constituie un obstacol în adoptarea deliberărilor Consiliului care cere unanimitatea”.A. 286: autoritatea independentă privind protecţia vămilor. Aceeaşi regulă cu privire la abţinere se regăseşte în aliniatul 3 al articolului 28 din Tratatul C..C. §3. .art. însă. Evoluţia a antrenat reducerea progresivă a cerinţei unanimităţii. Paragraful 3 din articolul 205 C. Tratatul de la Amsterdam a introdus câteva noi cazuri care cer votul cu unanimitate în Tratatul asupra Uniunii Europene şi în Tratatul C. care sunt adoptate cu majoritate. . totuşi. 299. 67.constatarea violării de către un stat a principiilor din art. al căror număr trebuia să se reducă pe parcursul perioadei de tranziţie. 141. 152. §4: sănătatea publică.art.suspendarea dreptului de vot.aplicarea acordurilor încheiate la nivel comunitar de parteneri sociali. (148.E. 6. trecerea la majoritatea calificată trebuind să devină mai frecventă odată cu creşterea acestei perioade şi trecerea la aşa-numita perioadă definitivă (1 ianuarie 1970).. paragraful 2: lupta împotriva excluderii sociale. . §2: regiunile ultraperiferice.E. Reducând cazurile de unanimitate existente. .. Unanimitatea este rezervată pentru cazuri limitate. . .. în întregime.deciziile luate în cadrul noului Titlu IV C. . . §3: egalitatea de şanse şi de tratament între bărbaţi şi femei. 255: transparenţa.art. .art. Astfel.art.E. §3. 280: lupta anti-fraudă.art. care limitează.E. .E.U.

Sunt. Pentru punctele înscrise în această parte s-a obţinut acordul înaintea dezbaterilor. totuşi. sub autoritatea Consiliului. nefiind necesar nici votul participanţilor. implicit.partea B: are în cuprinsul său problemele (punctele existente pe ordinea de zi) care impun deliberări.. se fac precizările necesare cu privire la punctele asupra cărora se cere votul. adoptându-se sau. iar în activitatea pe care o desfăşoară este ajutat de către un cabinet. . Secretarul general participă la sesiunile Consiliului. Ca procedură. dezbateri şi. Secretariatul general al Consiliului este un organism cu suport logistic care reuneşte mai mulţi funcţionari şi. aprobarea (adoptarea) lor prin votul participanţilor.adoptarea de către Consiliu a acţiunilor şi poziţiilor comune în domeniul politicii externe şi de securitate comună. punct de vedere care este supus la vot. deoarece în structura ordinii de zi se regăsesc două părţi (capitole): . ele trebuie adoptate de către Consiliu. la nivelul organismelor Consiliului. dezbaterilor. ordine de zi care se aprobă. reţinem faptul că. de regulă. problemele care fac obiectul punctului respectiv. Secretarul general are rolul de a asigura buna funcţionare a Secretariatului. după desfăşurarea deliberărilor. înscrise în ordinea de zi pentru că. Deliberarea Ordinea de zi provizorie este stabilită chiar de preşedintele Consiliului.partea A: cuprinde punctele ordinii de zi asupra cărora nu se cer dezbateri. c. Organele auxiliare ⇒ Consiliul este asistat de către un Secretariat general. de a supune Consiliului proiectul privind eventualele cheltuieli ale Consiliului. de către Consiliu. Organizarea Secretariatului este decisă de Consiliu cu unanimitate de voturi. formal. 43 . se ajunge la un punct de vedere comun. se retrimit spre rediscutare în organismele Consiliului. prin adoptare. în general. constituie un cabinet colectiv de conducere asigurând permanenţa şi garantând stabilitatea. şi de a gestiona fondurile puse la dispoziţia Consiliului. În continuare.

la COREPER în Comunităţile lărgite. Salmon. 561. Propunerile şi materialele supuse spre dezbatere ori deciziile Consiliului sunt pregătite de către COREPER. A. ⇒ Alte organe auxiliare: grupurile de experţi. Maugas Martin. avocatul guvernului său. COREPER orientează şi supervizează lucrările multiplelor grupuri de experţi care funcţionează în permanenţă în Consiliu pe temele cele mai diverse. rezidenţi la Bruxelles. Aceste comitete sunt formate din echipe de specialişti ai ministerelor naţionale de resort38. 1980. care are ca sarcină pe aceea de a pregăti lucrările Consiliului şi de a executa mandatele care le sunt conferite de acesta”). COREPER a ocupat un loc important în sistemul deciziei comunitare37. Bucureşti. C. prin articolul 4 al Tratatului de la Bruxelles („un comitet compus din reprezentanţi permanenţi ai statelor membre. Reprezentantul permanent este. când din experţi veniţi din capitale. 4.D.. Înainte de a fi menţionat într-o manieră lapidară. 1972. însărcinat săşi convingă partenerii de buna intenţie a poziţiei pe care o apără şi de cea a Consiliului pe lângă propria sa capitală. totodată. p. Participarea COREPER-ului la procesul de decizie comunitară C. în plus. fiind reglementat numai prin Regulamentul interior al Consiliului. 1971. 37 44 . respectiv depăşirea opiniilor statelor membre şi ale Consiliului. Bruxelles. al cărui personal este alcătuit din diplomaţi sau persoane oficiale din ministerele naţionale. Existenţa COREPER. Comitetul este locul unde se dezvoltă un dublu dialog: dialogul reprezentanţilor permanenţi între ei şi dialogul fiecăruia dintre ei cu capitala de unde provin. 1999. COREPER se străduieşte să uşureze activitatea miniştrilor rezolvând la propriul său nivel chestiunile pe care experţii nu le-au tranşat. Şefii acestor delegaţii se reunesc o dată pe săptămână în cadrul Comitetului reprezentanţilor permanenţi ai statelor membre (COREPER). COREPER este. în acest fel. 25 38 Instituţiile Uniunii Europene.D. Aceste grupuri sunt compuse când din colaboratori ai ambasadorilor.⇒ Fiecare stat membru are un birou de reprezentare permanentă la Bruxelles. şi EURATOM în misiunile permanente pe lângă organizaţiile internaţionale. sub dubla sa formă. este relativ recentă. creuzetul în care o anumită opinie comunitară a ajuns să se formeze prin confruntarea. Von Rijin. Comitetul special pentru Cf. cu ajutorul unor comitete. Instanţă de control politic. joacă rolul de a filtra problemele din diferite dosare. ca organism. 637.E. Reprezentanţii permanenţi pe lângă C.. J.E.E. broşură editată de către Delegaţia Comisiei europene în România.

2. Comitetul pentru vize. cu atribuţii specifice în domeniul agriculturii. rolul unui avocat cu dublă natură: pe de o parte. a Comisiei sau din proprie iniţiativă. . deoarece COREPER îndeplineşte. este prevăzut în Tratatul de la Maastricht. înfiinţat prin Tratatul de la Maastricht (art. • formulează avize. la cererea Consiliului. 5. În momentul în care s-a trecut la cea de a treia etapă a realizării monedei unice (1999).). totodată. Comitetul politic contribuie la definirea politicilor prin emiterea de avize către Consiliu. Comitetul politic. Comitetul monetar. 105 par. Principala sarcină a Comitetului este aceea de a pregăti proiecte în domeniul agriculturii. .Comitetul monetar. este format din câte doi reprezentanţi ai fiecărui stat membru. sarcina acestuia este aceea de a urmări situaţia internaţională în domeniul ce ţine de Politica externă şi de securitate comună. Comitetul susţine punctele de vedere ale statelor membre la nivelul Comunităţilor europene şi. fiind format din aceeaşi reprezentanţi ai statelor membre şi Comisiei. 45 . . Comitetul s-a transformat în Comitetul economic financiar.Comitetul politic. la cererea acestuia sau din proprie iniţiativă. la care se adaugă 2 reprezentanţi ai Băncii Centrale Europene. pe de altă parte. cărora li se adaugă 2 reprezentanţi desemnaţi de Comisia europeană. la art. cărora li se adaugă experţi desemnaţi de Comisia europeană. compus din directori politici. J8 par. după cum urmează: • urmăreşte situaţia monetară şi financiară a statelor membre şi a Comunităţii şi raportează periodic Consiliului şi Comisiei în legătură cu acest subiect.agricultură. Comitetul monetar a fost constituit în vederea coordonării şi promovării politicilor statelor membre în domeniul monetar. Comitetul pentru vize. după cum se ştie. Comitetul argumentează în faţa statelor membre importanţa adoptării unor norme juridice la nivelul Comunităţilor.Comitetul pentru agricultură este un organ auxiliar al Consiliului. Rolul acestora din urmă este acela de a susţine în cadrul Comitetului reprezentanţilor permanenţi iniţiativele legislative ale Comisiei.Grupurile de experţi sunt formate din experţii statelor membre. Misiunile Comitetului monetar sunt. .

articolul 115 din Tratatul instituind EURATOM dispune: „Consiliul îşi exercită atribuţiile şi puterile de decizie în condiţiile prevăzute de prezentul Tratat. (fostul art. precum şi în domeniul vizelor. Bucureşti. Compus din înalţi funcţionar. p. Comitetul pentru cercetare ştiinţifică şi tehnică. într-o manieră succintă. precum: Comitetul permanent pentru forţe de muncă. În afara acestor comitete. El (n. Consiliul îşi poate rezerva. 145) prevede că instituţia Consiliului asigură coordonarea politicilor generale ale statelor membre şi că el dispune de puterea de decizie în vederea asigurării condiţiilor necesare realizării obiectivelor stabilite prin Tratat şi în condiţiile prevăzute de acesta. Nicoleta Diaconu. 39 Viorel Marcu. Comitetul pentru energie. Potrivit acestui articol. posibilitatea de a exercita direct unele competenţe în materie executivă. 46 . Tratat”. . Comitetul pentru acordurile de cooperare cu ţările Lumii a treia. 4. 121. Comitetul pentru educaţie. Consiliul mai este asistat şi de alte organe auxiliare. Consiliul) adoptă toate măsurile care relevă competenţa sa în vederea coordonării acţiunilor dintre statele membre şi Comunitate”. Exercitarea acestei competenţe poate fi supusă unor restricţii-limitări.n. Articolul conferă Comisiei. în situaţii speciale. „Drept comunitar general. Atribuţii Tratatele institutive definesc. Astfel. articolul 202 al Tratatului instituind C.E. Editura Lumina Lex. competenţa de executare a regulilor pe care Consiliul le adoptă.Comitetul pentru vize are rolul de a asista Consiliul în aplicarea politicii în domeniul vizelor în cadrul cooperării în domeniile justiţiei şi al afacerilor interne. Comitetul are ca misiuni formularea de avize destinate Consiliului (la cererea acestuia sau din proprie iniţiativă) şi să contribuie la pregătirea lucrărilor Consiliului în domeniile justiţiei şi al afacerilor interne. în temeiul unui alineat adăugat la articolul 145 de Actul unic european.De asemenea. Comitetul supraveghează punerea în practică a politicilor convenite fără a aduce prejudicii competenţelor preşedinţiei şi Comisiei39. 2002. La rândul său. de o manieră generală atribuţiile Consiliului.

Consiliul deţine în sistemul comunitar puterea de decizie. aşa cum ar fi posibil să se înţeleagă la prima vedere).în conformitate cu prevederile tratatelor iniţiale se ocupă cu coordonarea generală a acţiunilor comunitare cu acţiunile statelor membre. Rolul Consiliului este esenţial şi în cadrul P. În sistemul comunitar. 151). Uniunea monetară impune Consiliului o intervenţie importantă în coordonarea politicilor economice şi sociale ale statelor membre în interiorul zonei Euro. este abilitat. în redactarea sa stabilită de Tratatul de la Amsterdam. în cazuri rare.Potrivit articolului 26 din Tratatul C..Consiliul este veritabilul suprem legislativ comunitar (iar nu Parlamentul. reţinem ca atribuţii ale Consiliului pe următoarele: .C. Uniune care întruchipează trecerea de la stadiul economic către cel politic.C. să adopte decizii.E. „Consiliul îşi exercită atribuţiile în situaţiile prevăzute şi în maniera indicată de prezentul Tratat. Consiliul este cel care apare ca legiuitor de drept comun Articolul 207 din Tratatul C. trebuie să fie sau nu conforme. Tratatul C.C. Consiliul poate cere Comisiei să procedeze la studiul tuturor propunerilor şi măsurilor pe care el le consideră oportune sau necesare realizării obiectivelor comune”. * * * Sintetizând.A. în funcţie de situaţie. conferă Consiliului un rol consultativ care se traduce prin adoptarea de avize care. cooperarea tinde să îmbrace şi un caracter politic. menţionează situaţiile în care Consiliul acţionează în calitatea sa de legiuitor. cel puţin în spiritul prevederilor 47 . Consiliul şi Comisia procedează la schimburi de informaţii şi la consultări reciproce. având în vedere faptul că politicile economice naţionale nu sunt de competenţă exclusiv naţională.A.în economia Tratatului de la Maastricht.E.E. în special în vederea armonizării acţiunii Comisiei cu cea a guvernelor responsabile de politica generală din ţările lor. În acest scop.S. vorbindu-se din ce în ce mai insistent despre realizarea Uniunii Europene.E. . . §3.A. (fostul art.E. Consiliul C.C.

Consiliul îşi păstrează un rol neobişnuit pentru el ca instituţie consultativă şi de tutelă a Comisiei (Înalta autoritate) Astfel.E. procedură acceptată prin Actul unic european (acest lucru se întâmplă şi pentru că organismul Consiliului este supus unor permanente fluctuaţii politice existente în statele membre.A „Înalta Autoritate”. el poate prescrie punerea în aplicare a unui regim de cote de producţie (art. 50). însă. interesele fiecărei Comunităţi în parte. 213.identitatea sa proprie. . elaborând regulamente şi directive. 61). prin procedura delegării de putere. . şi în economia Tratatului de la Maastricht. de asemenea. unele atribuţii au fost delegate de către Consiliu Comisiei. Componenţa şi statutul membrilor Comisiei Comisia europeană reprezintă elementul executiv al Comunităţilor. punând în valoare interesele comunitare. el este doar consultat. Membrii Comisiei trebuie să aibă cetăţenia statelor membre (art.E. mai presus de interesele statelor membre. art. denumită în sistemul Tratatului C.parte a Uniunii Europene . 58) sau de preţuri maxime sau minime (art. în anumite cazuri. astfel.în cadrul Tratatului C. 58) uneori pentru unanimitate. Comisia demonstrând o mare stabilitate). fostul art. alteori.C.C. exprimând.Tratatelor. are drept scop principal pe acela de a asigura fiecărei Comunităţi . în afara iniţiativei Comisiei. el este chemat să-şi expună părerea conformă (de exemplu.în materie normativă. El este cel ce poate autoriza Comisia să fixeze dobânda împrumutului plecând de la 1 % (art. Denumirea de „Comisie” o găsim menţionată. Secţiunea a II-a Comisia europeană Comisia europeană. pentru a constata „stadiul crizei manifeste”. 48 .A. 1.

paragraful 1. Încă de la instalarea lor. membrii Comisiei nu pot să exercite nici o altă activitate profesională.imunitatea de jurisdicţie pentru actele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin ca oficiali ai Comunităţilor europene.E. Consiliul este instituţia care poate modifica numărul comisarilor. Între privilegiile şi imunităţile comunitare reţin atenţia. Pe timpul mandatului lor. C. în raport cu răspunderea pe care o 49 . pe timpul exercitării mandatului şi după încetarea acestuia. Acest text dispune faptul că „Membrii Comisiei îşi exercită funcţiile în deplină independenţă. însă numărul membrilor. după încetarea mandatului. menţionează independenţa ca o condiţie pentru numirea membrilor: „oferind toate garanţiile de independenţă”. să respecte. în special sarcinile de onestitate în ceea ce priveşte acceptarea. 157. Numărul membrilor care au cetăţenia aceluiaşi stat nu poate fi mai mare de 2. la fel ca şi în cazul celorlalte instituţii şi organe comunitare. § 1. Potrivit unor reguli nescrise. Ei se abţin de la orice act care este incompatibil cu natura atribuţiilor îndeplinite. Germania. imunitate care îşi menţine efectele şi după încetarea activităţii în cadrul Comisiei‚ însă. Astfel.). Fiecare stat membru se angajează să respecte această prevedere şi să nu încerce să influenţeze membrii Comisiei în exercitarea sarcinilor lor. din 8 aprilie 1965. aceştia se angajează. ei (membrii Comisiei) nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni din partea nici unui guvern sau alt organism comunitar ori extracomunitar. din Tratatul C. în mod solemn. de anumite funcţii sau anumite avantaje.E. Comisia europeană are în componenţa sa. în prezent. desemnează câte un reprezentant.). 213 (fostul art. Membrii Comisiei sunt aleşi în funcţie de competenţele lor generale şi trebuie să ofere toate garanţiile de independenţă. Membrii Comisiei se bucură de o serie de privilegii şi imunităţi consacrate expres de articolele 12-15 şi 18 din Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor europene. Italia. remunerată sau nu. membre ale Uniunii Europene (Franţa. cele ce urmează: . Spania) beneficiază de câte 2 reprezentanţi. statuând cu unanimitate de voturi. este variabil. iar statele mari. În îndeplinirea atribuţiilor lor. în interesul general al Comunităţilor”.157. Textul art. fiecare stat membru. obligaţiile ce decurg din activitatea lor. în prezent. Marea Britanie. îndeosebi. 20 de membri. modificându-se în funcţie de numărul statelor membre.

excluzând orice încercare de a influenţa. astfel. 50 . printr-o procedură solemnă. la învestirea în calitatea de reprezentant al statului. De fapt. Demiterea din oficiu intervine ca sancţiune şi nu poate fi propusă de statele membre. Le este interzis. Augustin Fuerea. şi din partea statelor membre care. . . al demisiei voluntare şi al demiterii din oficiu. de către organele comunitare. s-au angajat să o respecte..moţiune de cenzură a Parlamentului. încă de la început. op. . .păstrează în continuare. obligaţiile ce îi revin. În cazul decesului.împlinirea termenului.scutirea de impozite pe salarii şi alte drepturi băneşti acordate. Încălcarea acestor obligaţii se sancţionează de către Curtea de justiţie.demitere din oficiu. de independenţă. un jurământ în faţa Curţii de justiţie. la cererea Consiliului sau a Comisiei. chiar dacă i-ar privi pe reprezentanţii proprii.demisie voluntară. pe oricare dintre membrii Comisiei. să fie membri ai Parlamentelor naţionale sau ai Parlamentului european. delegaţilor le sunt interzise toate activităţile care sunt incompatibile cu demnitatea primită. precum şi după aceea. Iniţial. De la 23 ianuarie 1995 40 Ion P. Un alt aspect este şi cel potrivit căruia independenţa acestei instituţii se manifestă şi în responsabilitatea sa politică în faţa Parlamentului european40. Poate fi cerută numai de către Comisie în ansamblul ei ori de către Consiliu. într-un sens sau altul. . să respecte pe întreaga perioadă a învestiturii. comisarii erau numiţi pentru un mandat de 4 ani. Ei prestează.deces. este obligatorie asigurarea aceleiaşi atitudini. 105. Din aceste considerente. Filipescu. În oricare dintre cele două situaţii pronunţarea revine în competenţa Curţii de justiţie a Comunităţilor europene. în exercitarea atribuţiilor lor. Totodată. fiecare comisar se angajează. cit. Durata mandatului comisarilor este de 5 ani. p. statele membre în cauză îşi pot desemna noii reprezentanţi în Comisia europeană. spre exemplu. Nu pot ocupa nici alte funcţii care le-ar aduce avantaje la încetarea mandatului. Acesta poate înceta în una dintre următoarele situaţii: .

de un anumit portofoliu sau domeniu politic şi de Directoratul general din domeniul respectiv. II: Afaceri economice şi financiare.G.G. Relaţii industriale şi Afaceri sociale. Similar miniştrilor din cadrul unui guvern. ..G. 43 Joël Rideau. XIII: Telecomunicaţii. 1995. XIV: Pescuit. . . Extremul Orient.G. op. sunt următoarele43: . . . America Latină.E. XII: Ştiinţă. .D.G.G. sub aspectul mandatului parlamentarilor. . VIII: Dezvoltare.S. p. .D. 365.G. . Idem. astfel.D. cit. Australia şi Noua Zeelandă. fiecare comisar este responsabil. VII: Transporturi. serviciu extern.D. .G. Cercetare şi Dezvoltare.. legitimitatea democratică42. VI: Agricultură. Orientul Mijlociu şi Apropiat. Documentaţie europeană. o D.D. 51 . . Securitate nucleară şi Protecţie civilă.D. p. Transmiterea informaţiei şi valorificarea cercetării. Luxemburg.G. 13. P. IA: Relaţii externe: Europa şi noile state independente. consolidându-i. relaţii cu America de Nord. înainte de a-şi începe activitatea.D. . I: Relaţii externe: politică comercială. care.G. „Uniunea europeană: vecinul tău”.D.D.G.C. Cultură.D. Asia de Sud şi Sud-Est şi cooperarea Nord-Sud. III: Industrie. IB: Relaţii externe: Mediterana de Sud.D. IX: Personal şi Administraţie. Audiovizual. Acest fapt permite Parlamentului european să acorde un vot de învestitură Comisiei. 41 42 Comisia europeană.D. V: Mijloace. o D.D.G.G. în cadrul Comisiei.acest mandat a fost prelungit la 5 ani (cu posibilitatea reînnoirii) pentru a face să coincidă activitatea fiecărei Comisii cu cea a Parlamentului european.G. XI: Mediu înconjurător. Comunicare.G. .D. în număr de 24.G. IV: Concurenţă. X: Informaţie. Directoratele Generale. durează tot 5 ani41.

Organizare şi funcţionare Tratatele institutive şi Regulamentul interior sunt acela care reglementează modul de organizare şi funcţionare a Comisiei europene. XIX: Bugete.G. În cadrul acestor sectoare.G. Comerţ. 2.. Comisia nu poate delibera valabil decât dacă numărul de membri stabilit prin Regulamentul său interior este prezent”.G. Articolul 219 din Tratatul C. .D. faptul că „Deliberările Comisiei au loc cu majoritatea numărului membrilor prevăzut la articolul 157. XVI: Politică regională şi coeziune. aceasta îşi desfăşoară reuniunile cel puţin o dată pe săptămână (în principiu.G.G.D. membrii Comisiei sunt responsabili de pregătirea lucrărilor Comisiei şi de executarea deciziilor sale. Turism şi Economie socială. în funcţie de evoluţia problemelor şi de echilibrul necesar de menţinut. Fiecărui membru al Comisiei îi este încredinţată responsabilitatea portofoliilor care cuprinde sectoare ce nu corespund în mod exact armonizării serviciilor administrative şi a căror repartizare se schimbă la fiecare reînnoire cu membri. . XX: Control financiar. XXIV: Politica consumatorilor.E. .D. miercurea).D. Numărul Directoratelor Generale. . ci se pot modifica de la o etapă la alta. XVII: Energie. . .G.D. prevede. Formare şi Tineret. XXII: Educaţie.G. Preşedintele instituţiei este cel care convoacă Comisia. XV: Piaţa internă şi Servicii financiare. XXIII: Politica întreprinderii. XXI: Vamă şi Fiscalitate indirectă. XVIII: Credit şi investiţii.G. de altfel. reuniuni 52 .D. Funcţionarea Comisiei este guvernată de principiul colegialităţii.G.D. . . .D. precum şi împărţirea lor pe domenii de activitate nu sunt fixe.D.G.D.

În cadrul Comisiei. folosinduse sistemul mandatării. Reuniunile nu sunt publice. la rândul lor. 53 . de obicei. celorlalţi comisari. direcţia generală „chef 44 Ion P. Comisia adoptă în fiecare an programul său de lucru pentru anul respectiv şi stabileşte inclusiv programele de lucru trimestriale.. Aici operează principiul „răspunderii colective” pentru deciziile adoptate. devenind decizii ale Comisiei. cit. În ceea ce priveşte desfăşurarea şedinţelor Comisiei. precis definite. pot formula observaţii şi pot să propună amendamente. b) procedura delegării .suplimentare pot fi decise în funcţie de problemele nou apărute. există două proceduri speciale. de către grupuri de comisari.constă în faptul că fiecare comisar face propunerile pe care le consideră necesare domeniului pe care îl coordonează şi le comunică în scris. fără a mai urma şi o altă procedură. 111. Preşedintele este cel care propune ordinea de zi.este cea în cadrul căreia un comisar poate acţiona în numele altuia pentru probleme de gestiune sau administrare. se formulează amendamente. propunerile se consideră adoptate. chiar dacă fiecare dintre comisari are răspundere directă numai pentru anumite domenii. p. după caz. deciziile se iau. şi anume44: a) procedura scrisă şi b) procedura delegării. iar dezbaterile sunt confidenţiale. Fiecare membru al Comisiei poate să propună şi o problemă care nu este în programul trimestrial pe ordinea de zi sau are posibilitatea să ceară amânarea dezbaterii unei probleme înscrise pe ordinea de zi. a) procedura scrisă . În cazul în care o propunere necesită avizul mai multor Directorate Generale pentru a putea fi înscrisă pe ordinea de zi a colegiului Comisiei. Filipescu. Aceştia. Pentru problemele mai puţin importante reuniunea şefilor de cabinet este suficientă. op. în funcţie de materia în care urmează a se adopta decizia respectivă. numite „colegii”. propunerile urmează să fie discutate în plenul Comisiei şi numai după aceea devin decizii. dintr-un număr mai mare sau mai mic de comisari. Dacă nu formulează observaţii ori amendamente. Şedinţele desfăşurate în plenul Comisiei sunt destinate dezbaterii celor mai importante probleme. însă. Dacă. Colegiile sunt formate.

Principalele limbi de lucru ale Comisiei sunt: .de file” distribuie. precum şi cabinetelor comisarilor corespondenţi. .franceza. Dintre membrii săi. 54 . precum şi şedinţele desfăşurate împreună cu Parlamentul european beneficiază de traduceri în şi din toate cele 11 limbi. De asemenea. Documentele oficiale.E. proiectul şi celorlalte servicii interesate. Aceştia servesc ca o punte de legătură între comisar şi directoratele generale din subordine. În exercitarea atribuţiilor sale.finlandeza.daneza. reuniunile oficiale ale Comisiei cu guvernele statelor membre.engleza. pe de altă parte. .germana.E.engleza. în totalitatea lor.greaca. sunt traduse şi tipărite.germana.franceza. şi atribuţiile unor „ochi şi urechi” ai comisarului în problemele de care acesta se interesează. . . în prealabil. . Dar ei au.din 15 aprilie 1958 (modificat odată cu tratatele de aderare).olandeza. . . 45 Conform articolului 1 din Regulamentul nr. fiecare comisar este asistat de câte un cabinet condus de un şef de cabinet şi având în componenţa sa consilieri (5 membri). 1 al Consiliului cu privire la stabilirea regimului lingvistic al C. . însă. Comisia poate constitui şi grupuri de lucru. în toate cele 11 limbi oficiale45 (practic. toate limbile statelor membre ale Comunităţilor europene sunt limbi oficiale). şi anume: . .suedeza.spaniola. .portugheza.italiana. . .

Acesta asigură punerea în aplicare a procedurilor decizionale şi veghează la executarea deciziilor.coordonarea programelor şi politicilor. în structura Comisiei mai întâlnim anumite comitete create sau prevăzute de tratatele constitutive: .registrul. . Ajutorul poate consta în bunuri. . .Biroul de Ajutor Umanitar are ca principal scop oferirea de ajutor victimelor dezastrelor naturale şi a conflictelor armate din afara U. Datorită rolului său important. Avocatul Poporului (Ombudsman) European. Pe lângă cele 24 de Directorate Generale.Serviciul Legal care furnizează asistenţă specializată în domeniul juridic atât Comisiei. oricare ar fi rasa.În pregătirea lucrărilor şi la reuniunile Comisiei. Directorul General al Serviciului asistă la şedinţele săptămânale ale Comisiei.relaţiile cu Parlamentul European. Serviciul se află sub directa autoritate a Preşedintelui Comisiei. combustibili. Ajutorul este prevăzut să ajungă direct la cei aflaţi în nevoie. Preşedintele Comisiei este asistat de către un Secretar general. asigură coordonarea între servicii. Comitetul Economic şi Social.relaţiile cu Consiliul. Serviciul poate acţiona ca un agent de sine stătător al Comisiei în relaţiile cu Curtea de Justiţie. . .simplificarea metodelor de lucru şi a procedurilor. . ia măsurile necesare pentru a asigura notificarea şi publicarea actelor. precum şi transmiterea de documente către alte instituţii. dar şi în servicii. 55 . cum ar fi alimente. precum şi Comitetul Regiunilor. urmărind lucrările altor instituţii şi informând Comisia. ca de exemplu tratamente medicale.E. prin intermediul departamentelor care se găsesc în subordinea Secretariatului general şi care se ocupă cu: .resurse şi probleme generale. Serviciul este consultat înaintea oricărei iniţiative a Comisiei şi opinia sa este prezentată întregii Comisii. asigură legătura cu celelalte instituţii. religia sau convingerea politică a acestora. cât şi departamentelor acesteia. De asemenea. cu Tribunalul de Primă Instanţă sau chiar faţă de Organizaţia Mondială a Comerţului. medicamente şi alte materiale sanitare.

şi articolul 124 din Tratatul EURATOM) prevede faptul că. Totuşi. De regulă. precum: dimensiunea politică. cea ştiinţifică şi tehnologică etc. Comisia este cea care „veghează la aplicarea dispoziţiilor prezentului Tratat. 3. în vederea funcţionării şi dezvoltării Pieţei Comune.Biroul pentru publicaţiile oficiale ale Comunităţilor europene. imparţiale şi informate Preşedintelui Comisiei.Serviciul de Traduceri . rolul acestor consilieri este acela a unui „catalizator” pentru noile idei şi tendinţe de la nivelul U. .Serviciul Unit de Interpretări şi Conferinţe. . În principiu.a. Atribuţiile Comisiei europene Articolul 211 din Tratatul C. cea instituţională. şi deoarece o decizie luată în prezent are efecte ireversibile pentru viitoarele decizii. în temeiul acestuia.E. 155 din Tratatul C.E. ⇒ promovează şi coordonează măsuri de prevenire a dezastrelor prin instruirea de specialişti.purificări ale apei şi ajutor logistic. ⇒ monitorizează proiectele umanitare. întărind instituţiile promovând proiecte pilot în acest sens. Biroul duce la îndeplinire şi alte misiuni. economică. ca şi a dispoziţiilor date de instituţii. Este un serviciu intern al Comisiei Europene care răspunde direct de Preşedintele Comisiei. . Din cauza faptului că multe dintre politicile U. .Serviciul de Audit Intern ş. socială.E. astfel: 56 . .E. precum şi comisarilor asupra problemelor ce ţin de politica viitoare a Uniunii Europene. Rolul consilierilor este acela de a se concentra asupra problemelor multidisciplinare şi care tind să aibă un orizont mai lung de timp decât cele cu care se confruntă în mod obişnuit Comisia. aceste probleme au mai multe dimensiuni. sunt prevăzute să fie implementate într-un termen mai mare de timp. cum ar fi: ⇒ studii de fezabilitate pentru operaţiunile umanitare desfăşurate. (fostul art.Grupul de Consilieri Politici furnizează sfaturi regulate. o perspectivă pe termen lung este de dorit a se avea în vedere. ⇒ informarea publicului larg cu problemele de ordin umanitar.

Tratatul C. conform cărora puterea de decizie aparţine. din. în faţa Parlamentului european.A. care nu sunt norme direct aplicabile. Comisia dispune de o procedură cu ajutorul căreia poate să „urmărească” un stat comunitar care nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin din Tratate.. Există şi posibilitatea abilitării Comisiei în vederea aplicării amenzilor pentru operatorii economici.formulează recomandări şi/sau avize privind materiile care fac obiectul prezentului Tratat.E. Acest rol. statele trebuind să li se conformeze în timp. Consiliului.C. 8). ea fiind răspunzătoare.A. recomandările şi avizele formulate de Comisie pentru statele altele stabilite şi transmise de Comisie. dacă acesta prevede în mod expres sau dacă ea consideră că sunt necesare. exercită competenţele pe care Consiliul i le conferă pentru executarea regulilor pe care el le stabileşte”.E. pe acela de a exprima interesul comunitar şi de a asigura realizarea acestui interes. . Însă. Rolul de instituţie independentă în procesul de decizie este mai bine precizat în Tratatul C. deoarece sunt situaţii în care operatorii economici 57 . Consiliul ori statele membre îndeplinesc obligaţiile ce le revin din Tratate. defineşte rolul Comisiei în termeni mai simpli: „Comisia are rolul de a asigura realizarea obiectivelor stabilite de prezentul Tratat în condiţiile prevăzute de acesta” (art. ca rol principal. toate Tratatele comunitare atribuie Comisiei. De asemenea. Valorificându-şi rolul său de „paznic al Tratatelor”. acest punct de vedere. decât în Tratatele de la Roma. Comisia poate să declanşeze anumite proceduri juridice care au menirea de a stabili dacă. Totodată Comisia are şi un important rol politic. se traduce prin existenţa a două categorii de instrumente pe care Comisia le are la dispoziţie. foarte generic exprimat. în principal. Aceasta. membre. şi anume: • • norme de drept comunitar elaborate de Comisie. ci sunt norme de recomandare.dispune de putere de decizie proprie şi participă la elaborarea propunerilor de acte ale Consiliului şi Parlamentului european în condiţiile prevăzute în prezentul Tratat (iniţiativă legislativă).C. în domenii proprii ori în directivele.

A.E. fie pe calea competenţei consultative a Curţii (art.: 80. art. Comisia dispune. F. Potrivit dispoziţiilor legale. 93. în numele celor trei Tratate institutive (art. Este chemată.E. art. incluzându-le şi pe cele care se ocupă de sprijinirea ţărilor din afara Comunităţilor.G.E. Comisia administrează diversele fonduri şi programe ale Comunităţilor. dar Comisia poate aplica chiar ea sancţiuni de o formă generală . Tratatul C.privind EURATOM (constituite prin Tratatul EURATOM). Atunci când este cazul.). în termenii unei instanţe prestigioase. Infracţiunile particulare sunt rezolvate.. privind guvernele sau acţiunile. din Tratatul instituind C.E. Tratatul C. 58 . chiar şi a celor ce nu sunt încă bugetare. În ceea ce priveşte legătura cu statele. 97.E. din acest punct de vedere. F.E.D.E. Tot în calitate de executiv al Tratatelor şi actelor Consiliului.. în faţa Parlamentului european.C. numai un control comunitar este conform cu natura Comunităţilor.C.R. atunci Comisia le aplică amenzi. Comisia are responsabilitatea implementării bugetului comunitar. Comisia are sarcina de a lua decizii cu caracter particular.E..O..A. Ca instituţie executivă. De asemenea. în materie de concurenţă .E. Tratatul C. Concluzia care se impune este aceea conform căreia Comisia elaborează norme de drept comunitar. ea fiind răspunzătoare. Dacă nu o fac.E. să adopte măsuri de execuţie cu deschidere generală. 88.prevăzute în Tratatul C. 14.A.E. în principiu. ce îi permite. Tratatul instituind C. Comisia are şi un important rol politic. dar dispune şi de mijloace juridice care o transformă într-un adevărat paznic al tratatelor comunitare. dar şi administrarea clauzelor protectoare în tratate şi în legislaţia secundară.). şi în materie de control al securităţii . în primul rând.prevăzute în Tratatul C. 90. Comisia poate chema la respectarea tratatelor fie pe cale de recurs în contencios. 228. de autorităţile naţionale. 169. Cu excepţia anumitor proceduri speciale (prevăzute de art.E. Este gestionara ansamblului de Fonduri Comunitare (Fondurile social-europene.E.) de procedura generală la infracţiune. Comisia are posibilitatea de a urmări infracţiunile. să sesizeze Curtea de justiţie care să constate „lipsurile” reproşate.trebuie să se conformeze dispoziţiilor Comisiei. Comisia este cea mai îndreptăţită să facă faţă sarcinilor de execuţie şi gestiune.E).A.

înainte de toate.cit.) acordurilor cu ţările terţe. p. din diverse raţiuni ce ţin. Comisia. este obligată să acţioneze numai dacă interesele Comunităţilor o cer.. Având dreptul de iniţiativă. L. a condus la neacceptarea textelor decât pe baza celui mai mic numitor comun. capacitatea sa de a face să se accepte compromisuri s-a diminuat. încă din anii 1970. Referitor la rolul Comisiei.Mai extinse decât puterile executive primare sunt puterile derivate. În domeniul extern. să redacteze propuneri. A rezultat că viziunea şi perspectiva comunitară. transferate Comisiei de către Consiliu. s-a putut constata erodarea acestei laturi a acţiunii ei şi modificarea puterii de negociere46. nu fusese urmată de nici o propunere formală de creare de noi resurse proprii). Dewost. 289. deoarece. Filipescu. 1980. 59 . În sinteză. I. Consiliul poate să ceară Comisiei. din noiembrie 1979. Comisia nu dispune de libertate deplină. p. Sub aspectul activităţilor pe care le desfăşoară. „Relaţiile dintre Comisie şi Consiliu în procesul de decizie comunitară”. P. chiar pentru chestiuni mai puţin „importante”. în sensul iniţiativei. pe de o parte.M. în temeiul prerogativelor sale.. a întârziat punerea la punct a anumitor texte (la sfârşitul lui 1982. 228 din Tratatul instituind C. 114. op. R. Comisia este cea care trebuie să prezinte Consiliului propunerile şi proiectele pentru legislaţia comunitară. Comisia îndrumă negocierea (art.C. să generalizeze recursul în unanimitate. cartea verde „Perspective ale finanţelor bugetului comunitar”. care serveşte la efectuarea unui sondaj politic al Consiliului sau a documentului de lucru al serviciilor care sunt discutate pe grupuri sau în COREPER) care. potrivit statutului propriu. rolul Comisiei se rezumă la47: 46 47 J. iar în executarea mandatelor Consiliului reprezintă Comunităţile. a introdus în elaborarea propunerilor sale un element de „pre-negociere” (utilizarea instrumentului de comunicare. reţine atenţia faptul că. sunt foarte des reconsiderate.E. În cadrul Comisiei se găseşte punctul de plecare pentru fiecare acţiune comunitară.E. În plus. cu scopul de a fi acceptate. „puterea de negociere” a Comisiei fiind în căutarea punctelor de sprijin în special în Parlamentul ales. A. La nevoie. căreia Comisia ar trebui să-i fie garantă. Fuerea. pe de altă parte.

S-a avut în vedere ca. Secţiunea a IV-a Parlamentul european Parlamentul european a apărut prin Tratatele institutive. fie Adunarea comună (în Tratatul instituind C.C.).E. după o procedură uniformă în toate statele membre” şi. sub aspectul formulării propunerilor de regulamente şi directive necesare îndeplinirii obiectivelor propuse. Euratom). denumire pe care o poartă şi în prezent. 21 al Tratatului C.A.E. în vederea alegerii membrilor Parlamentului european prin sufragiu universal direct. . trebuie subliniat faptul că.A. Adunarea să fie formată din delegaţi desemnaţi de Parlamentele naţionale. cele trei instituţii similare au fost reunite în Adunarea parlamentară europeană. şi EURATOM. 1.E. autorii Tratatelor (art. după procedura stabilită de fiecare stat membru. s-a stabilit denumirea de Parlamentul european. potrivit unei 60 . a fost armonizat prin articolul 2 din Convenţia din 1957 cu privire la instituţiile comunitare.A.chemarea în justiţie a celor vinovaţi de neîndeplinirea normelor comunitare. Ulterior. în perspectivă.. Principiul a fost preluat de Tratatele C.E. fie Adunare (în Tratatele instituind C. .E.iniţiativa legislativă.C. prin Rezoluţia din 20 martie 1958.E.C. prevăd posibilitatea elaborării de proiecte de către Adunare. Componenţa Parlamentului european În ceea ce priveşte componenţa Parlamentului european şi modul de desemnare a membrilor acestuia.E. de asemenea. numire ce şi-a produs efectele începând cu anul 1960. iniţial.E. Articolul 21 din Tratatul C. fiind denumit.E. să se reglementeze punerea sa în aplicare. identice în cele trei Tratate.) au susţinut clar principiul conform căruia membrii Adunării să fie aleşi cu „sufragiu universal direct. şi art. 138 al Tratatului C.asigurarea respectării Tratatelor comunitare. încă din anul 1951.. prin rezoluţia Adunării parlamentare europene din 30 martie 1962. Aceste texte.

În realitate. La momentul respectiv..07.proceduri uniforme în toate statele membre. statele membre nu au agreat ideea adoptării unei proceduri electorale uniforme. Toate statele au procedat astfel. adică o circumscripţie electorală unică48. conform tradiţiilor electorale naţionale.E. „Actul” nu reuşeşte să se ridice la acelaşi nivel. perioadă care începe joi dimineaţă şi se termină în duminica imediat următoare. folosind cadrul naţional. 61 .R. Franţa a invocat istoria electorală pe care o are. care statuează cu unanimitate de voturi. care a încălcat tradiţia celei de a V-a Republici.02.1977.F. Fiecare stat era liber să adopte un anume tip de scrutin. la 20 septembrie 1976. la eligibilitate şi la modurile de desfăşurare a scrutinului (toate statele au adoptat un sistem de reprezentare proporţională. . Actul din 1976. Consiliul a adoptat. aşa cum a fost reformulat prin Tratatul de la Amsterdam.3 al Tratatului C. oricât de bune ar fi obiectivele prevăzute în articolul 138.E. Fiecare stat stabileşte regulile cu privire la electorat (singura condiţie stabilită de o manieră uniformă este cea referitoare la vârstă). . după consultarea Parlamentului european. prevede că „Parlamentul european elaborează un proiect în vederea permiterii alegerii prin sufragiu universal direct potrivit unei proceduri uniforme în toate statele membre sau conform principiilor 48 Legea din 07.O. mai puţin Franţa. alegând scrutinul proporţional.03. Decretul din 28.E. adică împărţirea restului la cea mai puternică jumătate. din Tratatul C. paragraful 4. care prevedea alegerea reprezentanţilor în Adunare prin sufragiu universal direct. o decizie privind alegerea reprezentanţilor parlamentari prin sufragiu universal direct. prima perioadă fiind determinată de către Consiliu. cum ar fi: . prevăzând că procedura electorală este condusă în fiecare stat membru prin dispoziţii naţionale. se limitează să aducă în prim plan câteva reguli minimale.vârsta minimă pentru vot este de 18 ani. Articolul 190.1979.principiul votului unic. În acest sens.alegerea să se desfăşoare în cursul aceleiaşi perioade în toate statele membre. J. cu liste naţionale sau locale). 138). (fostul art. astfel încât.1979. în liste blocate şi pragul de 5 % voturi. din 01.

legislaţii care dispun că se fac aplicabile şi parlamentarilor europeni. Cumulul mandatului european cu un mandat naţional este autorizat pe plan european. . Parlamentul poate stabili şi unele reguli de conduită pentru membrii săi. în articolul 6. În prezent. Portugalia: câte 25.Belgia.Spania: 64. iar mandatul lor este reprezentativ. . . locurile în Parlament au fost repartizate astfel: . în perspectiva extinderii Uniunii Europene. paragraful 1. Finlanda: câte 16.comune tuturor statelor membre”. un membru al Parlamentului 62 .Suedia: 22.Danemarca. Regatul Unit: câte 87. . Dispoziţiile aplicabile la alegerile europene.Germania: 99. Membrii Parlamentului european sunt aleşi pentru o perioadă de 5 ani. care sunt înscrise în „Act”. Actul privind alegerea reprezentanţilor Adunării stabileşte.Irlanda: 15. cel mai des. Verificarea puterilor lor este o prerogativă care incumbă Parlamentului european. În ceea ce priveşte statutul membrilor Parlamentului european. Italia.Olanda: 31. sunt foarte sumare. Ele trimit. care a avut loc în anul 1995. fie la tratatele originare.Luxemburg: 6. cât şi de cele naţionale. . în special. Astfel. Prin Tratatul de la Amsterdam s-a hotărât că numărul parlamentarilor europeni nu poate fi mai mare de 700. incompatibilităţile cărora trebuie să li supună membrii Parlamentului european. la legislaţiile naţionale.Franţa. . .Austria:21. fie la măsurile de aplicare sau. ceea ce va implica o redistribuire a locurilor în Parlamentul european pentru fiecare stat membru. . . dar el este interzis pe plan naţional. Grecia. Parlamentul european are în componenţa sa 626 de membrii. acesta este reglementat atât de dispoziţiile comunitare. După ultima extindere.

dificil de admis între aleşii europeni provenind din ţări diferite. de imunitate pe toată durata sesiunilor Adunării.E.membru al Comisiei. al 63 . sau al Comitetului economic şi social al C.. Membrii Parlamentului european beneficiază. Parlamentul european.membru al comitetelor sau organismelor create în temeiul sau în aplicarea Tratatelor institutive în vederea administrării fondurilor comunitare sau a unei sarcini permanente şi directe de gestiune administrativă. . Alineatul 2 prevede facilităţi în materie de taxe sau control. Acest fapt generează inegalităţi materiale. nu poate îndeplini şi calitatea de: . nefiind uniformizată legislaţia în această materie. Aşa cum este firesc. renunţând la exercitarea suveranităţii în materie legislativă. din 1965. Articolul 8. .membru al Consiliului de administraţie. . aliniatul 1 al Protocolului interzice să se aducă orice restricţie pe timpul deplasării membrilor Parlamentului spre locul reuniunii Adunării sau cu prilejul întoarcere.E.C. permanentă.membru al guvernului unui stat. Sesiunea fiind anuală. reglementările adoptate la nivel naţional pot completa aceste incompatibilităţi. . arată că dispoziţiile naţionale sunt cele care guvernează problema indemnizaţiilor parlamentare şi regimul impunerii lor. al Comitetului de direcţie B. imunităţile deputaţilor sunt cele recunoscute membrilor Parlamentului din ţara lor. celui al indemnizaţiilor naţionale. ori al EURATOM.10 din Protocolul privind privilegiile şi imunităţile. suprapunându-l.membru al Comitetului consultativ C. . Privilegiile şi imunităţile prevăzute de articolele 8 . . pe timpul mandatului.european.membru al Curţii de justiţie sau grefier. imunitatea este. potrivit articolului 10 din Protocol.funcţionar sau agent în activitate în cadrul Comunităţilor europene. Sub presiunea guvernelor. în special a celui francez şi a celui britanic.A. Pe teritoriul naţional. practic. au fost menţinute şi de Actul din 1976.membru al Curţii de Conturi. . în general. ei sunt exceptaţi de la orice măsură de detenţie ori de la orice măsură de urmărire judiciară. Pe teritoriul oricărui alt stat membru. în detrimentul.E.I. considerabil.

indemnizaţia parlamentară şi regimul său de impozitare sunt stabilite prin dispoziţii naţionale. Biroul lărgit (care era compus din membrii Biroului şi preşedinţii grupurilor politice parlamentare) este înlocuit. Astfel. Preşedintele.britanicilor şi al italienilor.. în cadrul căruia chestorii au un drept de vot consultativ. Regulamentul a făcut obiectul unei reforme globale în octombrie 1993. vicepreşedinţii (14) şi cei 5 chestori sunt aleşi de către Parlament prin scrutin secret. Organizarea şi funcţionarea Organizarea şi funcţionarea Parlamentului european sunt reglementate în Tratatele institutive şi în Regulamentul adoptat cu majoritate de voturi de către însuşi Parlamentul european. lucru pe care Adunarea încearcă să-l corijeze printr-un regim generos de avantaje şi indemnizaţii pentru persoana mandatată la acest nivel. Organizarea Sub aspect organizatoric.grupuri politice parlamentare. potrivit noului text al Regulamentului.cit. op. .Conferinţa preşedinţilor.comisii. Ei formează Biroul. 64 .un Birou. A. de organizare şi de personal. a. . Parlamentul european cuprinde: . Biroul este responsabil cu bugetul Parlamentului şi răspunde de chestiuni administrative. . p. Conferinţa are în compunerea sa preşedintele 49 Joël Rideau. b. pentru o perioadă de 2 ani şi jumătate. prezidează şedinţele plenare şi întâlnirile Biroului şi Conferinţei Preşedinţilor. în chestiunile administrative şi financiare legate de membri şi de statutul acestora. Preşedintele reprezintă Parlamentul în situaţii oficiale şi în relaţiile internaţionale. 305. 2. de Conferinţa preşedinţilor49.

dar există şi deputaţi neînscrişi. Totodată. sunt angajate negocieri de aderare. Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Comisia pentru politică regională. cu participarea parlamentarilor din statele asociate la Comunitate sau din statele cu care. Comisia pentru industrie. comerţ exterior. Comisia pentru probleme constituţionale. 65 . Conferinţa elaborează agenda pentru sesiunile plenare. sănătate publică şi politica consumatorilor. Comisia pentru mediu. cu posibilitatea prelungirii existenţei lor printr-o decizie a Parlamentului. înfiinţează comisii permanente. securitate comună şi apărare. De asemenea. Comisia juridică şi pentru Piaţa internă. Parlamentul poate înfiinţa comisii temporare. Comisia pentru dezvoltare şi cooperare. După alegerile din iunie 1999. Comisia pentru libertăţile şi drepturile cetăţenilor. s-au constituit 8 grupuri politice. pentru o perioadă de 12 luni.Parlamentului şi preşedinţii grupurilor politice parlamentare. c. deja. în vederea organizării şi desfăşurării activităţii sale. după cum urmează: Comisia pentru afaceri externe. justiţie şi afaceri interne. Comisia pentru cultură. cercetare şi energie. Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Comisia economică şi monetară. astfel. Comisiile sunt cele care pregătesc lucrările Parlamentului. drepturile omului. d. antrenând. transporturi şi turism. stabileşte orarul activităţii organismelor parlamentare şi termenii de referinţă şi dimensiunea comisiilor şi delegaţiilor parlamentare. Acestea sunt. există 17 astfel de comisii. redactează rapoarte şi ţin legătura cu instituţiile Comisiei şi Consiliului în intervalul dintre sesiuni. Regulamentul Parlamentului a prevăzut posibilitatea înfiinţării unor delegaţii interparlamentare. Comisia pentru pescuit. În prezent. 16. Membrii Parlamentului au posibilitatea să se organizeze în grupuri politice. Parlamentul. Comisia pentru petiţii. Începând cu anul 1981.. aceste delegaţii sunt chemate să joace un rol important în relaţiile externe ale Parlamentului şi în cooperarea interparlamentară. Parlamentul european poate înfiinţa şi comisii parlamentare mixte. Comisia pentru controlul bugetar. educaţie. Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea şanselor. Comisia pentru buget. media şi sport. tineret.

. 66 .grupul celor neînscrişi .EDD: 16 de membri. Grupurile politice parlamentare (G.) sunt formaţiuni organizatorice ale parlamentarilor. iar când provin din mai mult de 3 state.grupul partidului popular european (democraţi-creştini) şi al democraţilor europeni . Acestea sunt: .P.V/ALE: 45 de membri. astfel încât un parlamentar european nu poate face parte.grupul confederal al stângii unite europene/stânga verde nordică .PPE-DE: 234 de membri.grupul partidului socialiştilor europeni . din mai multe grupuri politice. 26 – 27) sunt aleşi doi reprezentanţi care vor participa. ei trebuie să fie în număr de 29. fără drept de vot. în acelaşi timp. declaraţie care conţine denumirea Grupului.-urilor a fost decisă la 21 martie 1958. la lucrările Biroului.P. ei trebuie să reunească 23 de membri.NI: 32 de membri.PSE: 175 de membri. Orice grup politic parlamentar se înfiinţează prin intermediul unei declaraţii care se face în faţa preşedintelui Parlamentului. Din grupul celor neînscrişi. . Pentru înfiinţarea acestor Grupuri politice parlamentare trebuie întrunite cerinţele ce ţin de numărul parlamentarilor reuniţi.GUE/NGL: 50 de membri. . Această Declaraţie se publică în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.grupul partidului european al liberalilor.grupul uniunii pentru Europa naţiunilor . Dacă parlamentarii ce doresc să se reunească în cadrul unui grup aparţin unui singur stat membru.unele schimbări faţă de Adunarea anterioară. . Pentru prima dată constituirea G.UEN: 22 de membri. semnătura membrilor şi componenţa biroului. . democraţilor şi reformatorilor . . constituindu-se în temeiul criteriilor politice care îi separă sau îi unesc pe parlamentari. Aceste G. sunt necesari 14 parlamentari. iar constituirea lor s-a realizat în a 2-a parte a aceluiaşi an.-uri se constituie potrivit convingerilor politice ale parlamentarilor şi nu după criteriul apartenenţei acestora la statele membre.P. potrivit Regulamentului intern (art.grupul verzilor/alianţa liberă europeană .P. .P.P.ELDR: 52 de membri.grupul pentru Europa democraţiilor şi a diferenţelor . Dacă aceşti parlamentari provin din 2 state membre.

. cu titlu de excepţie.contribuie la dezbateri. . (fostul art. după cum urmează: . opiniile şi rezoluţiile Parlamentului se publică în Monitorul Oficial al Uniunii Europene. art. la cererea majorităţii membrilor săi sau la solicitarea Consiliului ori a Comisiei şi din iniţiativa unei treimi din membri săi.) prevede că Parlamentul se reuneşte într-o sesiune anuală de plin drept în a 2-a zi de marţi din luna martie (cu excepţia lunii august) şi organizează. pe lângă care mai funcţionează şi personalul grupurilor politice şi asistenţii membrilor. o legislatură se întinde pe o durată de 5 ani. Dezbaterile Parlamentului sunt publice.desfăşoară activităţi proprii. Parlamentul este asistat de un Secretar general. .E. 139. Articolul 196 al Tratatului C. Cu toate acestea. Parlamentul poate fi convocat. Dezbaterile. art. în mod activ. în ciuda constrângerilor impuse de multilingvism şi de cele trei puncte de lucru. Cele unsprezece limbi de lucru ale Parlamentului presupun ca o treime din personalul Secretariatului să lucreze în domeniul lingvistic (traducere şi interpretare). 22 al Tratatului C. În cadrul Secretariatului îşi desfăşoară activitatea aproximativ 3500 de persoane. contribuind la pregătirea comisiilor. . Parlamentul European era singura instituţie comunitară care îşi ţinea dezbaterile în public. Până la intrarea în vigoare a modificărilor propuse la reuniunea Consiliului european de la Sevillia.beneficiază de resurse proprii prevăzute în bugetul Parlamentului. . B. 67 .Prerogativele Grupurilor politice pot fi sintetizate. uneori.A. 109 al Tratatului EURATOM. bugetul operaţional al Parlamentului este doar unu la sută din bugetul Comunităţii. ce se găseşte în fruntea Secretariatului general. în sesiuni extraordinare.E. Funcţionarea La nivel comunitar.au propriul secretariat. şi sesiuni suplimentare mai scurte. adică un Euro şi jumătate pe an de la fiecare persoană care trăieşte în Uniunea Europeană.C.au administratori specializaţi permanenţi pe lângă comisiile parlamentare. la pregătirea ordinii de zi.participă.

cu sesiuni suplimentare la Bruxelles. el fiind din ce în ce mai mult antrenat în materie co-decizională.E. putere legislativă în sistemul comunitar. 158 Tratatul C. însă.E.. sporind în intensitate50. 238) şi acordurile de aderare după Actul unic european. 68 .E. comisiile parlamentare se reunesc la Bruxelles. Atribuţiile Parlamentului european A.A. Parlamentul european exercită un rol consultativ în elaborarea actelor comunitare şi nu are. 50 Tratatele din anii 1970 şi 1975. (fostul art. Parlamentul exercită un control politic asupra Comisiei. Secretariatul se găseşte la Luxemburg. De-a lungul timpului.E. 3.Lucrările Parlamentului se desfăşoară în 3 oraşe diferite. Parlamentul de la Strasbourg. Dreptul de a examina petiţii a fost în mod oficial recunoscut Parlamentului european de noile texte care rezultă din Tratatul asupra U. 10 Tratatul C. iar sesiunile parlamentare au loc la Strasbourg. controlul se poate finaliza prin adoptarea unei moţiuni de cenzură împotriva Comisiei. Consideraţii generale În mod tradiţional. De asemenea. 127 Tratatul EURATOM. Dreptul de iniţiativă al Parlamentului a fost recunoscut parţial. Parlamentul european beneficiază de o putere de co-decizie legislativă.C. Tratatul asupra Uniunii Europene i-a atribuit. lăsând Consiliului ultimul cuvânt. în mod oficial. De asemenea. dobândeşte puterea bugetară. Tratatul asupra Uniunii Europene a instituţionalizat intervenţia Parlamentului european în procedura de numire a membrilor Comisiei (art.). deci. art. dreptul de a cere Comisiei să elaboreze propuneri. Obligaţia de a consulta Parlamentul european s-a intensificat după Actul unic european prin procedura cooperării. art. Parlamentul terbuie să dea un aviz conform pentru încheierea de acorduri întemeiate pe articolul 310 din Tratatul C.

După anul 1973. pe care o are Parlamentul european. acesta tinde să devină un program de legislatură. prezentat în sesiunea din luna februarie a fiecărui an. Dezbaterile care urmează după prezentarea programului de către conducerea Consiliului. prin ministrul Afacerilor Externe care urmează la preşedinţie. care este avut în vedere la elaborarea discursului-program al Preşedintelui Comisiei. se înregistrează progrese evidente în domeniul cooperării politice şi au loc transformări asemănătoare şi pentru perfecţionarea mecanismelor controlului politic prin: dezbateri. În ce priveşte „primul program de acţiune” prezentat de Comisie după intrarea în funcţie. declaraţii ale Preşedintelui în exerciţiu al conferinţei miniştrilor Afacerilor Externe. la fiecare 4 ani. În fiecare an. întocmite de către consilierul pentru Afacerile Externe de pe lângă preşedinţie şi altele. în dezbaterile organizate. Atribuţiile a. reprezintă încă un element forte al controlului politic. Comisia îşi întocmeşte chiar un program de lucru anual.Parlamentul numeşte mediatorul şi îl poate destitui. rapoarte după fiecare sesiune a Consiliului european. Parlamentul având posibilitatea să le limiteze printr-un vot formal al unei moţiuni de învestitură (formă a controlului politic). Această posibilitate. ocazie cu care diferitele organe de acţiune sunt chemate să-şi susţină activităţile şi orientarea în plan politic. Parlamentul european poate sesiza orice problemă care 69 . B. încheiată printr-o rezoluţie asupra politicii generale a Comunităţilor. se materializează. se prezintă un raport general asupra activităţii desfăşurate de cele 3 Comunităţi. iar dezbaterile care urmează îmbracă forma unor dezbateri de învestitură. Maniera de lucru este profundă. în primul rând. Discursul este urmat de o dezbatere generală asupra politicii trecute şi viitoare. Control politic Controlul politic reprezintă primul atribut al puterii. Instituţie deliberativă. Fiecare dezbatere se finalizează prin adoptarea unei rezoluţii prin care se face cunoscută poziţia faţă de o anumită problemă.

Instituţia Parlamentului european poate. Parlamentul făcându-şi publică poziţia. După ce sunt formulate. la dispoziţie. În anul 1993.E. 70 . cât şi răspunsurile sunt date publicităţii. inclusiv cooperarea politică. Între anii 1970 şi 1977 au fost depuse 4 moţiuni. Promovarea şi respectarea drepturilor omului reprezintă unul din mijloacele de garantare a acestor drepturi în baza instrumentelor internaţionale şi a celor europene. constituie tot un instrument de control. această formă de sancţionare este practic inexistentă.consideră că se poate raporta la activitatea şi misiunile Comunităţilor.E. Astfel. se dezbat în şedinţe plenare (atunci când este cazul). atât întrebările. atribuţiile de control ale Parlamentului european s-au extins prin adăugarea unor noi tehnici de control pe care acesta le are. are un rol important în cadrul acestui proces. regăsim: dreptul de a primi petiţii de la cetăţenii Uniunii şi dreptul de a numi un mediator. pe calea unei moţiuni de cenzură.).E. Alegerile prin sufragiu universal direct oferă legitimitate Parlamentului European.E. individual sau în grup. dintre care 2 au fost supuse la vot. de acum încolo. semnată la Roma. Cetăţenii europeni. Fiecare persoană poate deveni membru al Parlamentului European cu speranţele şi preocupările sale. Împotriva Consiliului. astfel încât votul cetăţeanului din statele membre ale U. Dreptul de a primi petiţii de la cetăţenii Uniunii Uniunea Europeană respectă drepturile fundamentale ale cetăţenilor. 144 al Tratatului C. Problemele se examinează în cadrul comisiilor. prin adoptarea unei rezoluţii. de asemenea. la 4 noiembrie 1950 şi aşa cum rezultă din tradiţiile constituţionale comune statelor membre. îşi pot exercita dreptul la petiţie şi pot depune la Preşedintele 51 În anul 1999.E. a fost formulată şi depusă o astfel de moţiune determinând drept efecte demiterea întregii Comisii. odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht. în special. fără a obţine majoritatea necesară51. ca instituţie interguvernamentală. aşa cum sunt ele garantate în Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. ca. să constrângă Comisia să demisioneze (conform art. Întrebările pe care parlamentarii pot să le pună Comisiei în virtutea dreptului conferit de articolul 140 al Tratatului C.

orice cetăţean al Uniunii are drept de petiţionare către Parlamentul european. 2. din Tratatul C. o petiţie Parlamentului european.Parlamentului European cererile sau plângerile lor cu privire la probleme care se află în jurisdicţia Uniunii Europene. Parlamentul îşi foloseşte puterea pentru a cere ţărilor care nu sunt membre ale Uniunii să îşi îmbunătăţească practicile în domeniul respectării drepturilor omului. precum şi orice persoană fizică sau juridică care îşi are reşedinţa sau sediul statutar într-unul din statele membre. Din preocuparea sa pentru apărarea drepturilor omului. alin. Potrivit articolul 8D. în condiţiile articolului 138D. prin articolele 8. Parlamentul nu a ezitat să respingă o serie de protocoale financiare cu unele state care nu sunt membre ale Uniunii. 1din Tratatul C. obligând aceste ţări să elibereze deţinuţii politici sau să accepte angajamente internaţionale pentru respectarea drepturilor omului..E. orice cetăţean al Uniunii poate să se adreseze Mediatorului instituit conform articolului 138E. 71 . la acorduri de asociere cu ţările care nu sunt membre ale Uniunii şi la încheierea de acorduri internaţionale este nevoie de asentimentul Parlamentului. Potrivit articolului 8D. 95/376. Parlamentul european numeşte un mediator52. pe baza unor chestiuni legate de drepturile omului.E. din 12 iulie 1995. Aceasta înseamnă că Parlamentul are dreptul să ratifice şi puterea să respingă acorduri internaţionale. având drept atribuţie principală pe aceea de a primi plângerile oricărui cetăţean al Uniunii sau de la orice persoană fizică sau juridică care îşi are reşedinţa sau sediul statutar într-unul dintre statele membre şi care privesc cazurile de proastă 52 Primul mediator a fost desemnat prin Decizia Parlamentului nr. alin. În prezent. după alegerile parlamentare din anul 1994. Dispoziţiile acestui din urmă articol stabilesc că orice cetăţean al Uniunii. cu privire la un subiect ce ţine de domeniile de activitate ale Comunităţii şi care îi privesc. Mediatorul Una dintre noutăţile Tratatului de la Maastricht o reprezintă şi consacrarea juridică a instituţiei Mediatorului. 2 şi 138E. pentru decizii referitoare la acceptarea de noi State Membre. alin. cu titlul individual sau în asociaţie cu alţi cetăţeni sau persoane juridice. are dreptul de a prezenta.

aşa cum a fost el elaborat în anul 1957.E. existând posibilitatea realegerii acestuia. nu acorda Adunării (actualului Parlament) decât o competenţă consultativă. Mediatorul este cel care face anchete în cazuri temeinic justificate. Pe perioada mandatului îi este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi remunerate sau nu. mediatorul prezintă Parlamentului şi un raport final cu privire la rezultatul tuturor anchetelor desfăşurate. Competenţă (putere) bugetară Puterea bugetară ocupă un loc important între atribuţiile Parlamentului european şi îi permite. într-o anumită fază. Ca şi alte instituţii. În prezent se poate spune că puterea bugetară este instrumentul privilegiat prin care se poate exprima voinţa politică a Parlamentului. deja. măcar să negocieze de la egal la egal cu Consiliul. mediatorul informează cu privire la concluziile la care s-a ajuns şi persoanele care au sesizat faptele ce au făcut obiectul investigaţiei. hotărât de Consiliu. Anteproiectul de buget era pregătit de către Comisie. sesizează instituţia respectivă. Mediatorul prezintă Parlamentului şi instituţiei în cauză un raport întocmit cu privire la constatările făcute..E. Articolul 203 din Tratatul C. instituţie ce trebuie să răspundă la sesizare în termen de 3 luni. Consiliul era cel care hotăra definitiv bugetul. În cazul în care mediatorul constată existenţa unor fapte de administrare defectuoasă a afacerilor comunitare. b. Mandatul mediatorului este egal cu mandatul parlamentarilor. Proiectul de buget. 72 . El poate fi demis doar de Curtea de justiţie.administrare în acţiunea instituţiilor sau organelor comunitare. dacă nu să se impună. mai puţin în situaţia când este. care avea dreptul să-l dezbată şi să propună modificări. În fiecare an. era transmis Adunării. Uneori. pentru că în exercitarea atribuţiilor ce-i revin se apreciază că este total independent de orice altă instituţie. din proprie iniţiativă sau atunci când este sesizat direct ori prin intermediul unui membru al Parlamentului. elabora proiectul cheltuielilor proprii. cu excepţia Curţii de justiţie şi a Tribunalului de primă instanţă în exerciţiul funcţiilor lor jurisdicţionale. După aceea. iniţiată o procedură jurisdicţională.

Articolul 206. Nu are nici competenţa de iniţiativă.E.1970 şi de la Bruxelles din 22. c. De acum.. adăugat de Tratatul de la Bruxelles din 1975. codeţinătoare a autorităţii (competenţei) bugetare. favorizează înclinarea balanţei către Parlament. care. nu este de conceput decât pentru a manifesta un dezacord politic important al Parlamentului cu Consiliul. Consiliul nu mai intervine decât pe calea unei simple recomandări. este ambiguu şi care. bazat pe prevederile articolului 203 al Tratatului C. a transferat Parlamentului competenţa de a descărca Comisia asupra executării bugetului. ea împarte cu Consiliul competenţele bugetare după un sistem inedit. într-o interpretare indisolubil legată de principalele dispoziţii litigioase ale articolului 203 din tratatul deja menţionat.Făcând să triumfe teza conform căreia contribuţiile financiare ale statelor membre sunt înlocuite cu resurse proprii ale Comunităţilor. În materie legislativă Parlamentul european nu deţine atributele parlamentelor naţionale în materie legislativă. în practică.04. de natură a perturba grav funcţionarea Comunităţilor..E. graţie a două modificări succesive ale dispoziţiilor financiare originare (Tratatele: de la Luxemburg din 22. din 30 iunie 1982. Folosirea unei astfel de arme. Adunarea a devenit. în acest fel.4 al Tratatului C.4 al Tratatului C.1975). că este necesar să se evite reînnoirea conflictelor pe teme bugetare. Adunarea poate ca printr-o majoritate a membrilor săi şi 2/3 din sufragii exprimate să respingă proiectul de buget în întregime şi să ceară ca un nou proiect să-i fie supus aprobării de către Consiliu.E. Declaraţia comună a Parlamentului. conflicte care se repetă începând cu 1975 în fiecare an şi se manifestă între cele 2 autorităţi bugetare. rezervată Comisiei. articolul 206.E. vizează.E..E. nici competenţa 73 . De atunci. În acelaşi timp. confirmă expres competenţa pe linia controlului permanent al executării bugetului pe care Parlamentul o exercită prin intermediul comisiei sale de control bugetar. a Consiliului şi a Comisiei.07. din anumite perspective. cu privire la Curtea de Conturi. Parlamentul a reuşit să impună o creştere a competenţei în materie de buget.

). 12 articole în Tratatul C. cit. după care actul intră în câmpul de aplicare al uneia sau alteia dintre cele 3 proceduri53: . Comisia de înţelegere. În rest. şi 8 articole în A. în principiu. din decembrie 1974.E..A.E.procedura cooperării: a fost introdusă de Actul unic european (A. rezervată Consiliului. acest mecanism se aseamănă cu procedura Comisiei mixte paritare (Adunare Naţională . este reglementată exhaustiv în articolul 6 al Actului unic european şi permite Parlamentului să influenţeze direct modalităţile de luare a deciziilor prin Consiliu. art.. p. 36 al proiectului de tratat al Uniunii europene).U.procedura înţelegerii: rezultă din „Declaraţia comună a Adunării. coeziunii economice şi sociale şi cercetării.A. compusă din membrii Consiliului şi dintr-o delegaţie a Parlamentului. în practică. Consiliului şi Comisiei”. politicii sociale.U. Competenţa co-decizională a Parlamentului. .de decizie. câmpul de aplicare vizează deciziile luate cu majoritate calificată de către Consiliu în domeniile pieţei interne. de acum.Senat) din sistemul francez.procedura consultărilor: consultarea este obligatorie.121. se află organizată la paragraful 2 al articolului 149 din Tratatul C. cu concursul activ al Comisiei. cu o amânare de 3 luni.E. interzicându-se Consiliului să decidă fără ca Parlamentul să fi dat în prealabil un aviz asupra propunerii Comisiei.) şi. uneori foarte generale. care se deschide atunci când Consiliul percepe o limitare a părerii adoptate de Adunare. se deschide numai dacă fiecare dintre cele 2 părţi a recunoscut că este aplicabilă. Parlamentul are numai statut de asociat la legislaţia de grade diferite.E. fără 53 Ion P.E. 74 .E. la lucrările căreia participă şi Comisia.E. are ca scop ajungerea la un acord între cele 2 instituţii. Filipescu.E.E. s-a instituit o procedură de înţelegere între Adunare şi Consiliu. Augustin Fuerea. procedura se aplică decât unei părţi restrânse a domeniului legislativ şi.C.. . în virtutea acestui acord. 95). adoptată la 4 martie 1975 în aplicarea angajamentelor „vârfului” de la Paris. când punctele de vedere ale celor 2 instituţii sunt suficient de apropiate. condusă de Preşedintele său. Parlamentul trebuie să dea o nouă propunere şi Consiliul să decidă. revendicată la rang de principiu (conform art. există numai în domeniul „micilor revizuiri” (Tratatul C. op. este prevăzută prin texte într-un număr oarecare de circumstanţe (19 articole în Tratatul C.

astfel. naţional. sub forma unei consultări ulterioare.A. Comparativ cu funcţiile exercitate de un parlament veritabil. cât şi cu acordurile comerciale sau economice cu ţările terţe.a repune în cauză dreptul ultimului cuvânt al acestuia şi nici rolul de motor al Comisiei. Parlamentul este informat. asupra esenţialului acordurilor comerciale. d) participarea la relaţiile externe. modificat de A. Parlamentul european îşi exercită funcţiile în 75 .E. aşa cum există ele într-o democraţie parlamentară.. deci înainte prin concluzia Consiliului. atât cu acordurile de asociere.). c) decizionale.E. în adunare plenară.E.E. un reprezentant al Consiliului expune în Parlament rezultatele negocierilor.E. înainte chiar de deschiderea negocierilor. să procedeze la o primă dezbatere de orientare în şedinţă plenară. şi 206 din Tratatul C. În materie de relaţii externe În situaţia în care Tratatele se limitează să prevadă intervenţia Parlamentului numai pentru acordurile de asociere (articolele 238 al Tratatului C. d. Înaintea semnării acordului. dispunând de o adevărată competenţă codecizională pentru acordurile de asociere.. Parlamentul primeşte din timp şi cu titlu oficial (în comisii) o informaţie asupra acordurilor internaţionale şi poate. Permanent sunt informate apoi Comisiile parlamentare.U. în materie bugetară (adoptă bugetul Comunităţii). dar înainte de concluzie. După semnare. Conform articolului 238 aliniatul 2 al Tratatului C. acesta a obţinut să fie informat în cursul întregului proces diplomatic.E. Este consultat formal asupra concluziei acordurilor economice.E. atribuţiile Parlamentului european sunt: a) asigurarea controlul politic general. * * * Pe scurt. În termenii procedurii numite “Luns~Westerterp” (după numele preşedintelui Consiliului care a acceptat aceasta). Consiliul nu poate conchide decât după ce are „părerea conformă” a Parlamentului. b) participarea la elaborarea dreptului comunitar prin cooperare (legislativă).

. nu şi asupra Consiliului. subiect al controlului parlamentului naţional. ca un ministru dintr-un guvern naţional. Istoria sistemului parlamentar evidenţiază faptul că parlamentele au fost învestite la început cu puteri bugetare depline şi după aceea au devenit organe legislative. Parlamentului european i-au fost conferite puteri suplimentare. propunând aceiaşi membri. teoretic. Guvernele statelor membre pot.dreptul de a înfiinţa Comisii de anchetă temporare. să demisioneze. având posibilitatea (Parlamentul) să respingă definitiv unele propuneri. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht asupra Uniunii europene. . în primul rând. Caracterul simbolic al acestuia rezidă. Consiliul poate deveni subiectul controlului parlamentar numai în măsura în care fiecare membru este.mod simbolic.dreptul la petiţie. în Comunităţi. urmând procedura votului de neîncredere. La rândul ei. ca state membre.dreptul de a cere Comisiei să înainteze propuneri pentru anumite domenii ale politici comunitare. precum şi asocierea cu unele ţări nemembre. atunci când este cazul. Parlamentul are puteri de supervizare numai asupra Comisiei. şi anume: . 76 . Parlamentului european i s-a recunoscut un rol important în luarea deciziilor numai pentru cele care privesc accesul noilor state. Comisia este supervizată în sensul justificării activităţii desfăşurate în Parlament. la 1 noiembrie 1993. Conducerea ei trebuie apărată în sesiuni deschise. să repună în drepturi chiar vechea Comisie.în materie co-decizională. din faptul că Parlamentul nu are dreptul să desemneze un Guvern. Parlamentul nu are nici o influenţă asupra compoziţiei noii Comisii. . dar poate să fie forţată. împreună cu Consiliul de Miniştri în anumite domenii ale legislaţiei referitoare la piaţa unică. prin prezentarea anuală a unor rapoarte.

A. Augustin Fuerea.A. În cele din urmă.C. La 25 martie 1957 intervine Convenţia relativă la unele instituţii comune Comunităţilor europene.. 126 – 127.C. Articolul 31 din Tratatul instituind C. de a înfiinţa o Curte de justiţie proprie.E.. cele 2 Tratate de la Roma. menit să asigure.A..A. având acelaşi rol ca şi Curtea de justiţie înfiinţată prin Tratatul de la Paris. cit. ca şi cele 2 Protocoale . p.C. acte institutive ale C. echilibrul între aceste instituţii şi statele membre. Curtea de justiţie a Comunităţilor europene– scurt istoric54 Necesitatea înfiinţării unei astfel de instituţii s-a resimţit încă din perioada lucrărilor pregătitoare elaborării Tratatului de la Paris instituind C.care le completează .).C. s-a optat pentru o soluţie. să garanteze neamestecul autorităţilor C.C. Partenerii prezenţi la negocieri vedeau în Curtea de justiţie adevăratul organ de control al legalităţii actelor emise de către Înalta Autoritate şi de Consiliul special de miniştri (instituţii ale C. dar nici una nu a fost adoptată. care prevede (la articolul 3) faptul că atribuţiile conferite de 54 55 Ion P.Secţiunea a V-a Instituţiile jurisdicţionale 1.prevăd înfiinţarea Curţii de justiţie.E.E.E. propusă încă din anul 1950 (la începutul negocierilor).E. care să asigure „respectarea dreptului în interpretarea şi aplicarea . În cadrul negocierilor s-au propus mai multe soluţii. în domeniile care cad sub incidenţa suveranităţii statelor membre (cele în care nu a intervenit delegarea de suveranitate). în acelaşi timp.. tratatului şi a regulamentului de executare”55.E. Filipescu. Între soluţiile propuse s-au evidenţiat: înfiinţarea unei comisii de arbitraj (considerată a fi insuficientă) şi recurgerea la serviciile unui organ de jurisdicţie deja existent (eventual Curtea internaţională de justiţie). Mai târziu. 77 .E şi C.A. de asemenea. op.

atât pentru raţiuni de ordin practic. 1979.E. la intrarea în vigoare a Tratatelor de Ia Roma. „Tratatul de fuzionare a executivelor”. realizează aceeaşi punere de acord pentru unele dispoziţii ale Protocolului din 18 aprilie 195157.E. Curtea de la Luxemburg a fost sesizată cu peste 8600 de cauze.E. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.E.. 1967. p.E. cu textele corespunzătoare din Tratatele C. 57 Art.A.A. 8 din Tratatul instituind un Consiliu unic şi o Comisie unică a Comunităţilor europene (în „Journal du droit intenational”. 1017). în ceea ce priveşte Curtea de justiţie. nr.E. elaborat de Curte şi aprobat de Consiliul de miniştri. o punere de acord a textului Tratatului C. Această situaţie a fost ilustrată plastic de specialiştii în probleme comunitare prin formula “une tête à trois casquettes”56. din 3 martie 1959 .fiecare dintre cele 2 Tratate de la Roma Curţii de justiţie vor fi exercitate de o Curte de justiţie unică şi că această instituţie unică înlocuieşte Curtea prevăzută în articolul 32 al Tratatului de la Paris. este guvernată de dispoziţii aproape identice. cele 3 Comunităţi europene au o Curte de justiţie unică (comună) care îşi exercită atribuţiile stabilite prin fiecare tratat în parte. potrivit dispoziţiilor fiecăruia dintre ele. care opera. Actul unic european (A. şi până în prezent.C.E. precum şi în Protocoalele adiţionale.E. care sunt înscrise în fiecare dintre Tratatele ce instituie cele 3 Comunităţi. De la înfiinţarea sa.E. Mai târziu. C. preia şi detaliază unele dispoziţii din celelalte 2 Protocoale asupra Statutului Curţii de justiţie. “Curtea de justiţie a Comunităţilor europene”. Curtea de justiţie. şi C. 56 78 .E. În anul 1978 a fost atinsă cifra de 200 de sesizări Brînduşa Ştefănescu.A. în anul 1952. mai ales.E.U. şi C. Deci. Regulamentul de procedură.C. p. 4. după cum am amintit. Bucureşti. deja. Ulterior Convenţiei din martie 1957. Instituţie comună a 3 Comunităţi distincte. cunoscută drept Curtea de justiţie a Comunităţilor europene sau Curtea de justiţie de la Luxemburg (instanţa de la Luxemburg) ori Curtea europeană de justiţie. Aceasta a fost concepută ca instituţia comună a C.) prevede că dispoziţiile de la titlul III al Statutelor pot fi modificate de către Consiliu. cât.A. pentru facilitarea unităţii de aplicare şi interpretare a Tratatelor şi pentru a favoriza rezolvarea eventualelor conflicte de competenţă dintre Comunităţi. semnat la 8 aprilie 1965. hotărând în unanimitate la cererea Curţii şi după consultarea Comisiei şi a Parlamentului.. 35.

Consiliul de miniştri a înfiinţat. această cifră să ajungă la 400. aflată sub autoritatea Curţii de justiţie. a unei Curţi de justiţie. Din cauza acestui aflux de sesizări. atât prin persoana justiţiabililor.pentru acel an. Noua instituţie. Curtea a realizat o revizuire a Regulamentului său de procedură. garanţia pentru fiecare stat membru că respectarea sa va fi asigurată atât de instituţii. s-a arătat că această funcţie este exercitată de către Curtea de justiţie în condiţii identice celor ale jurisdicţiilor statale (şi nu după modelul jurisdicţiei internaţionale). pe de altă parte. Consideraţii preliminare O influenţă determinantă asupra evoluţiei Comunităţilor a avut-o înfiinţarea. deoarece sistemul de repartizare a competenţelor pe care acesta îl comportă presupune. cât şi de către state membre şi implică. Consiliului să înfiinţeze o instituţie jurisdicţională nouă. s-a conferit Curţii de justiţie. în mod uniform. prin Tratatele comunitare. Tribunalul de primă instanţă. pe de o parte. în anul 1989.E. În literatura de specialitate a domeniului. după modelul jurisdicţiilor statale. dreptul comunitar. menţinerea uniformităţii de aplicare a regulilor comune. Delimitări conceptuale A. aceea de a interpreta. deoarece Curtea de justiţie nu este o jurisdicţie internaţională. cât şi prin competenţa. natura litigiilor care îi sunt supuse şi procedura după care statuează. ca instituţie jurisdicţională. totodată. are drept scop pe acela de ameliora protecţia jurisdicţională a justiţiabililor şi de a permite Curţii să se concentreze asupra sarcinii sale principale. Rolul acestei instanţe este acela de a asigura respectarea dreptului comunitar în interpretarea şi aplicarea Tratatelor. în anul 1985. ulterior fiind depăşită. pentru ca. care trebuiau rezolvate în termenele prevăzute de Tratate. Motivul pentru care. astfel încât cauzele cu care era sesizată să poată fi rezolvate mai rapid şi a cerut. încă de la începutul procesului de integrare europeană. Răspunzând solicitării Curţii de justiţie. 79 . este următorul: existenţa unei Curţi de justiţie este un element esenţial pentru un proces de integrare. 1. misiunea generală de a asigura respectarea dreptului în interpretarea şi aplicarea Tratatului C. ci o jurisdicţie internă a Comunităţilor.

După cum se ştie. Instanţe jurisdicţionale internaţionale În prezent. însă. şi particularilor persoane fizice şi juridice. chiar împotriva statelor membre. Spre deosebire de aceasta. rolului său şi raportului cu jurisprudenţele naţionale. în principiu. spre deosebire de instanţele internaţionale care pronunţă. Potrivit art. în condiţii mult mai stricte. Spre deosebire de jurisdicţia internaţională. Jurisprudenţa Curţii a devenit. statele membre se angajează să nu supună un diferent referitor la interpretarea sau aplicarea Tratatului unui alt mod decât cel prevăzut de acesta. neputând fi sesizată în mod direct de către particulari. 80 . fără a mai fi necesar pentru statele membre să accepte această competenţă. O altă particularitate a Curţii de justiţie a Comunităţilor europene constă în aceea că. în domeniul care i-a fost atribuit.. voluntar consimţită. dar şi forţă executorie pe teritoriul statelor membre. 219 din Tratatul C. Curtea de justiţie a Comunităţilor europene prezintă deosebiri esenţiale datorită obiectivelor intervenţiei sale. sentinţe şi hotărâri ce sunt obligatorii atât pentru toate statele în cauză. o tendinţă mai accentuată. obligatorie prin intrarea în vigoare a Tratatelor comunitare. cât şi în ordinea internaţională. dar. spre deosebire de jurisdicţiile internaţionale de tip clasic. accesului direct pe care îl au particularii. competenţa obligatorie fiind excepţională. B. ele fiind create prin acordul statelor. în cadrul sistemului juridic internaţional. justiţia internaţională clasică este. se poate reţine faptul că. în ceea ce priveşte crearea unor instanţe în cadrul regional. competenţa sa este exclusivă de orice altă modalitate de reglementare. hotărârile Curţii de justiţie a Comunităţilor europene au nu numai forţă obligatorie. să soluţioneze numai litigiile dintre state. Există. în principiu. dar şi că.E. care este competentă. Curtea de justiţie a Comunităţilor europene este competentă de drept în cazurile prevăzute de Tratate. în principiu. Curtea de justiţie este accesibilă nu numai statelor membre şi instituţiilor. în principiu. ceea ce înseamnă nu numai că poate fi sesizată unilateral. potrivit Tratatelor. Având în vedere toate aceste aspecte. se poate observa că existenţa unor instanţe judiciare constituie o excepţie.

anterior O. părţile contractante să recurgă la arbitraje. Însă. este Tribunalul Administrativ al Organizaţiei Internaţionale a Muncii. acestea fac recomandări. prevede. Bolintineanu. singura jurisdicţie internaţională permanentă care are o competenţă generală este Curtea Internaţională de Justiţie. “Drept internaţional contemporan”. aceasta continuând să existe fără. în unele cazuri. 1995. Prin Convenţia de la Haga. dar menţinut în vigoare. printr-o convenţie formală.Astfel. Regia Autonomă “Monitorul Oficial”. nu reprezintă o jurisdicţie internaţională. din anul 1927. Alex. Convenţia de la Haga. p. De exemplu. se supun deciziei unei terţe părţi. că pentru litigiile privind probleme cu caracter juridic. ci numai o listă din care se recomandă părţilor să-şi aleagă arbitrii. 137. în urma unei proceduri contencioase din care rezultă o hotărâre definitivă”58. a fost creată o Curte Permanentă de Arbitraj. 58 81 . Năstase. ceea ce la situează la un nivel diferit. A. au fost înfiinţate Curtea europeană a Drepturilor Omului şi o Curte Interamericană în acelaşi domeniu. ci încălcări ale drepturilor omului. În cadrul organizaţiilor cu vocaţie universală din sistemul Naţiunilor Unite există jurisdicţii administrative. 37. ar fi de dorit ca. Potrivit unei definiţii date în doctrină. pe cât le-ar permite împrejurările. al cărui Statut a intrat în vigoare la 1 iulie 1950.U. în funcţie de natura lor politică sau juridică. Printr-o Rezoluţie a Adunării Generale din anul 1949 a fost stabilit Tribunalul Administrativ al Naţiunilor Unite. în esenţă. Astfel. Convenţiile internaţionale nu cuprind prevederi care să stabilească obligaţia părţilor de a se adresa anumitor mijloace de reglementare paşnică a diferendelor. Bucureşti. “arbitrajul este modul de reglementare a diferendelor internaţionale în care părţile. Curtea Permanentă de Arbitraj. a cărei activitate s-a limitat la soluţionarea a 20 de litigii. în caz de nevoie. care poate fi una singură sau mai multe. Deşi nu a fost desfiinţată. Însă.N. aceste Curţi nu au ca obiect diferende internaţionale. să funcţioneze. dar este vorba de un domeniu limitat şi. în art.. însă. a cărui jurisdicţie a fost acceptată şi de alte instituţii specializate. din 1907. evident.

cit. ar constitui încălcarea unei obligaţii internaţionale. că statele pot declara că acceptă jurisdicţia ei obligatorie.N. existenţa oricărui fapt. 252.N. pct. În ceea ce priveşte competenţa ei. Casa de editură şi presă “Şansa”. constituită cu o structură judiciară permanentă pentru rezolvarea diferendelor internaţionale. dacă ar fi stabilit. 147. poate deveni parte la Statut în condiţiile care urmează a fi determinate. ca urmare a denunţării de către Nicaragua a Convenţiei prin care a fost înfiinţată. op.C. A. aceasta era subordonată aprecierii statelor. totuşi. Coman. p. de către Adunarea Generală. Părţi ipso facto la Statut vor fi toate statele membre ale O. a fost Curtea de justiţie Centro-americană.U.. astfel. Alex. însă aceasta şi-a încetat activitatea în anul 1918. 1994. Năstase. 2 prevăzând. precum şi toate cauzele speciale prevăzute de Carta O. precum şi natura şi întinderea despăgubirilor pentru încălcarea unei obligaţii internaţionale (art. D.U. Bolintineanu. statele pot declara oricând că o recunosc în diferendele de ordin juridic. F. Curtea Internaţională de Justiţie Prima instanţă judiciară. 2 din Statut). Prima Curte Internaţională de Justiţie a fost cea înfiinţată prin Pactul Societăţilor Naţiunilor (art. Curtea judecă diferendele apărute între statele care sunt părţi la Statutul acesteia şi care acceptă jurisdicţia ei. 36. Popescu.N. 36. 14). Un stat care nu este membru al O. Pe lângă această competenţă facultativă. în fiecare caz în parte. la articolul 95.U. având ca obiect interpretarea unui tratat. pct. 2 din Statut)60. Bucureşti. “Drept internaţional public”. Năstase. A. Odată cu crearea Organizaţiei Naţiunilor Unite. în competenţa acesteia intră toate cauzele care-i vor fi supuse de părţi. art. Curtea poate avea şi o competenţă obligatorie.. alin. prevede şi faptul că organul judiciar principal a Naţiunilor Unite este Curtea Internaţională de Justiţie. la recomandarea Consiliului de Securitate59. Carta Naţiunilor Unite. 60 59 82 . creată prin Tratatul de la Washington din anul 1907. sau în tratatele în vigoare (art. care va funcţiona conform Statutului anexat la Cartă. p. 36. orice problemă de drept internaţional. Potrivit Statutului Curţii.

Obiectivul acestei reforme îl reprezintă sporirea eficacităţii mijloacelor de protecţie. De la intrarea în vigoare a Convenţiei. unic în felul său. de o manieră efectivă. ceea ce a determinat o adaptare a mecanismului de control.D. E. Principala caracteristică a acestui sistem constă în obligaţia statelor contractante de a proteja. Curtea Europeană a Drepturilor Omului Instituind Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Curtea penală internaţională în special a libertăţii presei şi formulează raporturile dintre guvernanţi/politicieni şi presă. ca parte integrantă a Convenţiei. s-a decis să se stabilească. în sensul de a menţine pe viitor o protecţie internaţională efectivă a drepturilor omului. Hotărârile Curţii definesc standardele europene în materia libertăţii de exprimare. reducerea duratei procedurilor şi menţinerea un nivel ridicat de protecţie a drepturilor omului. Consiliul Europei a creat un sistem internaţional de protecţie a drepturilor omului. În acest scop. Curtea examinează litigiile care i-au fost înaintate. cu competenţă obligatorie pentru statele-părţi la Statutul acesteia. În prezent. individului. care să înlocuiască instituţiile de control existente. o Curte europeană a Drepturilor Omului. Statutul Curţii a fost adoptat printr-o Convenţie între state şi a fost deschis semnării la 17 iulie 1998. Jurisdicţia acesteia este complementară jurisdicţiilor penale naţionale. Această responsabilitate şi-au asumat-o Comisia şi Curtea europeană a Drepturilor Omului. dar competenţa sa nu este obligatorie decât pentru statele-părţi care i-o recunosc printr-o declaraţie specială. la 83 . drepturile omului conţinute în Convenţie şi de a accepta un control internaţional al respectării acestor drepturi. dintre autorităţile publice şi libera exprimare a Curtea penală internaţională a fost creată ca instituţie jurisdicţională permanentă. în anul 1953. numărul statelor membre s-a triplat.

Sediul Curţii este la Haga.P. c. este o răspundere individuală. răspund penal în faţa Curţii şi pentru crimele comise de către forţele plasate sub comanda şi controlul lor efectiv. Curtea este competentă să judece şi să pedepsească persoanele fizice vinovate de comiterea infracţiunilor precizate mai sus. Nu se admite răspunderea colectivă a acestora.sediul O. dacă au împlinit vârsta de 18 ani. pe lângă responsabilitatea pentru propriile crime.care aduc atingere intereselor ansamblului comunităţii internaţionale: a. de preşedinte de parlament. Curtea dispune de personalitate juridică internaţională. urmând să intre în vigoare după depunerea a 60 de instrumente de ratificare.U. limitată la soluţionarea cauzelor pentru care au fost create. crime împotriva umanităţii. crimele de agresiune. crime de genocid.. fiind competentă să-şi exercite funcţiile pe teritoriul oricărui stat-parte la Statut. Răspunderea penală a persoanelor fizice. Calitatea oficială de şef de stat sau de guvern..N. . Comandanţii militari. au fost constituie instituţii jurisdicţionale penale.definite prin exemplificare în Statutul C. F. Prin Statutul său. cu competenţă specială şi cu o durată temporară de activitate. Din această categorie de instituţii jurisdicţionale fac parte: 84 . Curtea este competentă să judece şi să pedepsească persoanele fizice vinovate de comiterea unor infracţiuni deosebit de grave . crimele de război. d. Imunităţile sau regulile de procedură speciale care însoţesc calitatea oficială a unei persoane nu împiedică Curtea să îşi exercite competenţa faţă de persoana în cauză. Tribunale penale speciale La nivel internaţional.I. b. de demnitar sau funcţionar public nu exonerează pe autorul faptei de răspundere penală în faţa Curţii şi nici nu constituie un motiv de reducere a pedepsei.

N. criminalii de război. mandatul său fiind limitat la judecarea actelor comise în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 1991 si până în momentul restabilirii păcii. precum şi superiorii pentru faptele subordonaţilor.U. Tribunalul putea să aplice pedeapsa cu moartea sau orice altă pedeapsă. c. În baza Statutului de funcţionare. Statele părţi la acordul de înfiinţare a Tribunalului aveau obligaţia de a preda instituţiei . exterminări. complicii şi instigatorii la comiterea faptelor menţionate mai sus. Tribunalul Militar Internaţional de la Nurenberg Acesta a fost instituit prin Acordul de la Londra (1945) privind urmărirea şi pedepsirea principalilor criminali de război.a.N. b. crime împotriva umanităţii. cât şi internaţional. A funcţionat între 20 noiembrie 1945 si 1 octombrie 1946. Organizarea. epurări etnice.U. cu precizarea că în acest caz a fost vorba de un conflict la nivel naţional. transfer ilegal de populaţie. spre deosebire de cel din Iugoslavia care prezintă atât elementele unui conflict naţional. Persoanele care răspund în faţa Tribunalului sunt autorii. 85 . Tribunalul internaţional penal pentru pedepsirea persoanelor responsabile de comiterea crimelor de genocid şi alte violări grave ale dreptului umanitar pe teritoriul Ruandei sau al statelor învecinate S-a instituit prin Rezoluţia 955(1994) a Consiliului de Securitate al O. reglementate de Convenţiile de la Geneva sau pe cale cutumiară (crime de genocid. Tribunalul este o instanţă jurisdicţionala internaţională ad-hoc. Tribunalul este competent să se pronunţe în legătură cu fapte care constituie grave încălcări ale dreptului umanitar internaţional. spre judecare. ucideri etc). competenţa si procedura de judecată a acestui Tribunal sunt similare cu cele ale Tribunalului pentru fosta Iugoslavia. deportări. Tribunalul penal internaţional pentru judecarea si pedepsirea persoanelor vinovate de încălcarea dreptului internaţional umanitar pe teritoriul fostei Iugoslavii A fost creat prin Rezoluţia 808 (1993) a Consiliului de Securitate al O.

în cauzele supuse Curţii. dintre „personalităţile care oferă toate garanţiile de independenţă şi care întrunesc condiţiile cerute pentru exercitarea în ţările lor a 61 62 Art. În prezent. atunci când deliberează în plen. 32 bis din Tratatul C. Acest lucru a fost şi este de dorit deoarece.E. 86 . Grecia devine al 10-lea stat membru al Comunităţilor europene.2. de comun acord de guvernele statelor membre. deoarece Curtea nu poate delibera valabil decât cu un număr impar. Curtea să poată avea un judecător familiarizat cu sistemul juridic al fiecărui stat membru. Aceştia din urmă sunt chemaţi să se pronunţe. În anul 1981. prin concluzii care constituie stadiul final al procedurii orale61. Structura şi statutul membrilor a.138 din Tratatul EURATOM. Preocuparea de ordin politic a fost şi ea precumpănitoare pentru un echilibru global pe naţionalităţi. Judecătorii şi avocaţii generali sunt numiţi de comun acord pentru o perioadă de 6 ani de către guvernele statelor membre. În practică însă. Structura Curţii Curtea este compusă din judecători şi avocaţi generali. 166. Numărul judecătorilor şi al avocaţilor generali poate fi modificat printr-o hotărâre a Consiliului luată cu votul unanim al membrilor acestuia. Curtea să cuprindă cel puţin câte un judecător din fiecare dintre statele membre. 222 din Tratatul C. Curtea de justiţie a Comunităţilor europene A. Statutul judecătorilor şi al avocaţilor generali le permite să-şi îndeplinească rolul cu caracter de continuitate şi în deplină independenţă. Curtea este compusă din 15 judecători şi 9 avocaţi generali. la cererea Curţii. interesant este faptul că nici o dispoziţie a Tratatelor nu prevede ca aceştia să aibă cetăţenia statelor membre. întotdeauna. art. Ei sunt numiţi. ⇒ Judecătorii În ceea ce priveşte judecătorii. fostul art. care se sprijină atât pe efectivul judecătorilor.A. art.C. cât şi pe cel al avocaţilor generali.. s-a urmărit ca.E. După aderarea Greciei62 respectarea echilibrului a devenit ceva mai dificilă. în totală independenţă.

C. Nicolo Catalano. 139 din Tratatul C. statuând cu unanimitate de voturi. astfel.A.celor mai înalte funcţii jurisdicţionale sau care sunt jurişti având competenţe notorii”63. mandatul lor putând fi reînnoit fără limită. care cerea doar ca personalităţile în cauză să ofere toate garanţiile de independenţă şi competenţă.E. discuţii critice în care se susţineau puncte de vedere din care rezultă că magistraţii Curţii. Pentru a se asigura o anumită permanenţă şi continuitate în structura Curţii. permiţând. 1962.A. urmărindu-se permanent reprezentarea tuturor sistemelor de drept din ţările membre. dar rămân totuşi suple. timp de două mandate. şi art.. nu este admisă. garanţie fundamentală a independenţei judecătorilor în accepţiunea doctrinei juridice occidentale64. întâlnită la Curtea internaţională de justiţie. „Manuel de droit des Communautés européennes”. art. în medie. de caracterul strict secret al deliberărilor în Camera de consiliu. Independenţa judecătorilor Curţii este garantată. 167 din Tratatul C. Nu este prevăzută nici o limită de vârstă pentru judecători. poate mări numărul de judecători. Paris. practicieni ai dreptului şi ai vieţii politice şi economice. reînnoirile se fac în proporţie de 50% o dată la 3 ani. magistraţi ori avocaţi celebri. Judecătorii sunt numiţi pentru o perioadă de 6 ani. ar aduce atingere principiului inamovibilităţii. Durata scurtă a mandatului judecătorilor a determinat. Consiliul de miniştri. p.E. 32 din Tratatul C. criticile aduse nu sunt concludente.E. nefiind numiţi pe viaţă. În opinia majorităţii specialiştilor de drept comunitar.E. Hotărârile Curţii sunt decizii colective 63 64 Art.E. în perioada negocierilor. 56 şi urm. să fie numiţi ca judecători (sau avocaţi generali) teoreticieni de renume. Tot ea este cea care poate revoca un judecător.A. 87 .C. Guvernele statelor membre nu pot revoca un judecător al Curţii în timpul exercitării mandatului său. La cererea Curţii. Aceste condiţii sunt ceva mai severe decât cele cuprinse în textul iniţial al Tratatului C.E. decizia luându-se în absenţa acestuia şi numai atunci când judecătorul respectiv a încetat să răspundă condiţiilor cerute pentru exercitarea funcţiilor sale.. Curtea este singura abilitată să asigure controlul asupra activităţii şi disciplinei membrilor ei. Procedura „opiniei separate”. profesori universitari. cu unanimitate de voturi. mai ales. Practica arată că ei rămân în funcţie.

166 şi 167 din Tratatul C. pe preşedintele Curţii de justiţie. cu toată imparţialitatea şi în deplină independenţă. avocaţii generali „au sarcina de a prezenta public. Avocaţii generali sunt toţi ascultaţi în ipoteza în care Curtea este chemată să dea un aviz în cazul aşa numitei „mici revizuiri”. cu posibilitatea de a li se prelungi mandatul. prevăzute în Tratatul C. astfel. pe care şi le exercită prin ordonanţe. art.C.A. 32 bis şi 32 ter din Tratatul C.. pentru un mandat de 3 ani.C. Avocaţii generali sunt numiţi cu acordul guvernelor statelor membre pentru o perioadă de 6 ani. Acestora li se rezervă articole speciale în textul actual al Tratatelor celor 3 Comunităţi65.E. de drepturile şi incompatibilităţile pe care le prevăd tratatele în acest scop. ⇒ Avocaţii generali Tratatul C. 3 mandate succesive. Rolul esenţial al avocaţilor generali se materializează în momentul punerii concluziilor. ⇒ Preşedintele Judecătorii desemnează..E. în principiu. O înlocuire parţială a avocaţilor are loc la fiecare 3 ani.E. prin vot secret. care poate fi reînnoit.A menţionează numai cu caracter incidental instituţia avocaţilor generali.care angajează instanţa în întregul ei. lăsând în seama Protocolului adiţional precizarea rolului şi a statutului lor. Judecătorul francez Robert Decourt a exercitat.E. ca şi în 65 Art.C. De asemenea.A.A. prezidează audierile acesteia. sunt limitate. concluzii motivate asupra cauzelor supuse Curţii de justiţie pentru a o sprijini în îndeplinirea misiunii sale”. independenţa judecătorilor mai este garantată şi de statutul acestora.E. avocaţii generali afectaţi Camerei căreia îi aparţine şi judecătorul raportor.E. În fiecare cauză contencioasă sunt ascultaţi. Competenţele sale jurisdicţionale. dintre ei. 88 . 138 şi 139 din Tratatul C.E. în perioada cuprinsă între anii 1967 1976.. Preşedintele conduce lucrările Curţii. În concordanţă cu prevederile Tratatelor. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească sunt aceleaşi ca şi în cazul judecătorilor. precum şi deliberările în Camera de Consiliu. art.

El are un dublu rol. atribuţii de ordin procedural. îl poate revoca. 68 Printre serviciile Curţii o mare importanţă o are cel lingvistic. Bruxelles. „La composition. grefierul are misiunea de a primi. l’organisation. Totodată. 66 89 . Ca atribuţii administrative. Grefierul are în subordinea sa. 11 al Protocolului C. în „Droit des Communautés Européennes”. dacă este cazul. tot el fiind cel abilitat să propună. Are în grija sa arhivele şi se ocupă de publicaţiile Curţii. p. 67 Art. ⇒ Grefierul Grefierul este numit de către Curte. iar atunci când constată că acesta nu mai corespunde condiţiilor cerute sau nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin.E. Grefierul este asistat de un grefier adjunct. cu consultarea avocaţilor. pe de o parte. care. funcţionarii şi agenţii Curţii. atribuţii administrative. respectiv instituţia raportorilor adjuncţi. grefierul le are pe cele de gestiune şi contabilizare a Curţii cu ajutorul unui administrator. transmite şi conserva toate documentele şi.E. În aceste situaţii. orice modificare de organizare a serviciilor Curţii68. ⇒ Raportorii adjuncţi Protocoalele adiţionale reglementează o instituţie asemănătoare auditoriatului din Consiliul de Stat belgian sau francez. Joseph Gand. le fonctionement et le rol de la Cour”. Curtea este cea care îi stabileşte şi statutul. de asemenea. îndeplinind. asistă şi la şedinţele de audiere ale Curţii şi ale Camerelor. procedura se desfăşoară în Camera de consiliu. în sensul că îşi va exercita atribuţiile cu toată imparţialitatea şi nu va divulga secretul dezbaterilor.E. 2 al Tratatului C. iar concluziile avocaţilor generali nu sunt publicate. grefierul este obligat să depună jurământul în faţa Curţii. 300. pentru o perioadă de 6 ani. 228 alin.situaţia reglementată de art. sub controlul general al preşedintelui67. iar pe de altă parte. Ca şi judecătorii şi avocaţii generali. să realizeze eventualele notificări sau comunicări de acte pe care le comportă aplicarea Regulamentului de procedură66. care îl poate înlocui la nevoie. Larcier. al traducătorilor.E. Sub controlul preşedintelui.

Ei au sarcina să ajute preşedintele în procedura de urgenţă şi pe judecătorii raportori în îndeplinirea atribuţiilor lor. Curtea se bucură de stabilitate. judecătorii şi avocaţii generali au obligaţia de „onestitate şi delicateţe” în privinţa acceptării unor funcţii sau avantaje. deşi la o perioadă de 3 ani are loc o reînnoire parţială a judecătorilor şi a avocaţilor generali.la intrarea în funcţie.la încetarea mandatului. atât judecătorii. . mai ales în cazul avocaţilor generali. .funcţiile de judecător şi de avocat general sunt incompatibile cu orice funcţie politică sau administrativă ori cu o altă activitate profesională.în practică. . ⇒ Referenţii Fiecare judecător şi avocat general primeşte. jurişti calificaţi. Referentul ataşat persoanei fiecărui membru al Curţii şi depinzând numai de el constituie cabinetul acestuia şi are un rol deosebit de important în funcţionarea Curţii. remunerată sau nu. pentru actele pe care le-au săvârşit în exerciţiul acesteia. b. Statutul membrilor este stabilit de Statutul Curţii şi de Regulamentul de procedură care. cât şi avocaţii generali au obligaţia de a-şi stabili reşedinţa în oraşul în care Curtea de justiţie îşi are sediul. printre altele. . având aceeaşi cetăţenie ca şi judecătorul sau avocatul. Nu au dreptul să participe la vot.atât judecătorii. chiar şi după încetarea funcţiei lor. pe lângă altele. asistenţa personală a doi referenţi. dispun următoarele: . de obicei doctori în drept. nu a fost folosită până în prezent.judecătorii şi avocaţii generali beneficiază de imunitate de jurisdicţie. Statutul judecătorilor şi al avocaţilor generali le permite să-şi îndeplinească rolul cu caracter de continuitate şi în deplină independenţă. 90 . dar pot lua parte la deliberări în cauza pe care au avut-o în studiu. cât şi avocaţii generali depun un jurământ prin care se angajează să-şi exercite funcţiile imparţial şi să nu divulge secretul deliberărilor. Statutul membrilor Curţii de justiţie Având în vedere faptul că mandatul de 6 ani poate fi reînnoit.

În şedinţa plenară este obligatorie prezenţa unui număr minim de 7 judecători. Sistemul comunitar nu reproduce instituţia „judecătorului naţional” ori a „judecătorului ad-hoc” în vigoare în faţa Curţilor internaţionale69. preşedintele Curţii poate convoca şedinţele chiar în această perioadă70. ca limbă de lucru.B. Când numărul judecătorilor este par. desfăşurându-se numai în prezenţa judecătorilor care au participat şi în faza procedurii orale. Preşedintele nu are un vot dominant. deciziile sunt luate prin vot majoritar. Deliberările Curţii şi ale Camerelor au loc sub forma aşa-numitei „Camere de Consiliu”. cit. Când deliberările Curţii au ca obiect probleme de ordin administrativ ale funcţionării acesteia. Avocatul general care a pus concluziile în cauza respectivă şi grefierul nu sunt admişi. Augustin Fuerea.. din cauza volumului mare de cauze. Cu toate acestea. Organizare şi funcţionare Regula o constituie faptul că instanţa de la Luxemburg lucrează în şedinţe plenare. fixate de ea. Art. Deliberările sunt strict secrete şi procedeul „opiniei separate” nu este admis. op. deşi se prevede că pot fi folosite toate limbile vorbite în Comunităţi. s-a prevăzut posibilitatea creării unor Camere în cadrul Curţii. 69 70 Ion P. 28 din Regulamentul de procedură. p. Filipescu. întrerup activitatea. iar în Camere de 3. Curtea poate delibera valabil numai în prezenţa unui număr impar de judecători. Curtea de justiţie a Comunităţilor este o instituţie care funcţionează permanent. În lipsa consensului. dar nu suspendă termenele procedurale. începând cu judecătorul cel mai tânăr. 91 . judecătorul cu vechime mai mică se va abţine să participe la deliberări. formate din 3 la 5 judecători. din cadrul deliberărilor. 132. vacanţele judiciare. pentru celeritate. Deciziile Curţii sunt colective şi o angajează în ansamblul ei. la ele participă şi avocaţii generali cu vot deliberativ şi asistă şi grefierul. Lucrările Curţii se desfăşoară în fapt în limba franceză. În caz de urgenţă.

uneori. în acest domeniu. C. în cadrul cărora fiecare instituţie acţionează în limitele atribuţiilor care-i sunt conferite de tratat. Curtea este o instituţie comună celor 3 Comunităţi. Convenţia de la Roma menţine intacte regulile formulate de fiecare dintre Tratatele constitutive.Pentru fiecare cauză. pe baza acestora. 3 din Convenţia de Ia Roma. dar funcţionează ca instituţie a fiecăreia dintre ele. Potrivit Convenţiei din 25 martie 195771. Deşi prevede o instituţie unică de jurisdicţie. chiar identice. îndeosebi. pe calea recursului în anulare. Tratatele cuprind.E. mai puţin cazul în care pârâtul este Comisia sau Consiliul. Curtea este singura instituţie de jurisdicţie comunitară care are o funcţionare permanentă şi emite hotărâri ce nu pot fi recurate în faţa unei alte instanţe. 72 92 . Art. Competenţa Curţii de justiţie Curtea de justiţie este instituţia jurisdicţională comună a celor 3 organizaţii ale integrării vest-europene. Curtea nu poate avea decât competenţa precis determinată fie de chiar textul Tratatelor institutive. aplicând reglementările cuprinse de acesta.A. de actele comunitare cu valoare normativă ori cea conferită de legislaţia unui stat membru pentru cazuri conexe cu obiectul Tratatelor72.efectuează un control al legalităţii actelor comunitare. reglementări apropiate şi. raţiune pentru care competenţa Curţii variază după cum acţionează pe baza unuia sau altuia dintre Tratate. Luxemburg. în mod formal. relativă la unele instituţii comune Comunităţilor europene. 43 al Tratatului C. ea are următoarele competenţe: . acest control se realizează. 1973. a excepţiei de ilegalitate şi a 71 Art. dar are competenţe specifice şi îndeplineşte atribuţii proprii fiecărei Comunităţi. limba folosită este cea a pârâtului.C. în conformitate cu Tratatul institutiv. fie. În acest sens. interpretarea şi aplicarea Tratatelor constitutive. Rolul Curţii de justiţie este acela de a asigura respectarea dreptului comunitar. ⇒ Competenţa „ratione materiae” Ca instituţie a celor 3 Comunităţi.

Parlament.controlează legalitatea acţiunilor sau omisiunilor statelor membre în raport cu dispoziţiile tratatelor. . Consiliul‚ precum şi între instituţiile comunitare între ele. resortisanţi ai statelor membre şi aceste state membre sau între particulari şi organele/instituţiile comunitare. între acestea şi instituţiile comunitare . . respectiv Comisie. . ordine juridică de drept internaţional ale cărei subiecte sunt nu numai statele membre. .dispune de o competenţă consultativă. tranşând litigiile dintre acestea. spre deosebire de orice alt organ de jurisdicţie internaţională. dacă o clauză compromisorie există în acest sens întrun contract încheiat de una dintre Comunităţi. Curtea apare ca jurisdicţie permanentă şi obligatorie a ordinii juridice comunitare. ⇒ Competenţa „ratione personae” Curtea de justiţie este abilitată să soluţioneze litigii între statele membre. soluţionând litigiile privind raporturile funcţionarilor comunitari cu organele de care depind.acţionează ca instanţă de recurs de ultim grad.se comportă asemănător Tribunalului administrativ al ONU. Curtea. putând tranşa litigii între statele membre. .interpretează unitar Tratatele şi actele comunitare pe calea recursului în interpretare.în anumite situaţii.devine instanţă arbitrală. persoane fizice sau juridice. . ci şi resortisanţii acestora. Consiliu.recursului în carenţă. este obligată .este o instanţă internaţională. dacă acestea sunt în legătură cu obiectul tratatelor şi dacă între statele litigante a intervenit un compromis. 93 .Comisia. .să tranşeze litigii şi între particulari. Raportată la aceste competenţe. cu îndeplinirea anumitor condiţii . .soluţionează acţiuni cu privire la repararea pagubelor cauzate de organele Comunităţilor sau de agenţii acestora.

în Droit des Communautés européennes. mai ales. mixtă (scrisă şi orală) de tip inchizitorial şi.J. cât. şi. a. din cel aplicat în faţa Consiliului de Stat francez. gratuită”73. „La procedure devant la Cour de joustice”. 94 . Procedura ordinară Cuprinde mai multe faze succesive. mai ales. în Regulamentul de procedură. de la o lună la 5 ani şi care sunt expres prevăzute chiar în textul Tratatelor. . Procedura în faţa acestei instituţii este net deosebită de procedura internaţională ce se urmează în faţa Curţii internaţionale de justiţie. ⇒ Faza scrisă Prima fază a procedurii în faţa C. Procedura în faţa Curţii de justiţie este „contradictorie. . în Protocoalele adiţionale privind Statutul Curţii. Procedura în faţa Curţii de justiţie Dispoziţiile cu privire la procedura de urmat în faţa Curţii de justiţie a Comunităţilor europene sunt cuprinse atât în textul celor 3 Tratate institutive.E. care se materializează prin hotărârea ce va fi dată în cauza respectivă. de către un resortisant al unui stat membru (persoană fizică sau persoană juridică). Acestor termene de recurs li se adaugă „termenele de distanţă” calculate în funcţie de distanţa până la sediul Curţii.faza orală. Aceasta trebuie să se introducă în anumite termene peremptorii.faza deliberărilor. Plângerea este obligatorie. ea inspirându-se din sistemul procedural al jurisdicţiilor administrative naţionale. de către o instanţă naţională cu o plângere care se depune la grefier. care variază după obiectul cauzei.D. la asistenţa juridică gratuită şi la denunţarea încălcării jurământului de către martori şi experţi. 73 Chevallier Roger Michel. mai rar. de către o instituţie ori un organ al Comunităţilor sau. p. în instrucţiunile pentru grefier şi în Regulamentul adiţional relativ la comisiile rogatorii. începe prin sesizarea Curţii de către un stat membru. teoretic. publică.C. şi anume: . 393.faza scrisă (urmată de o eventuală fază de anchetă).

în scris. cu participarea avocatului general. În ceea ce priveşte procedura anchetei. a procedurii orale şi în funcţie de faptul că nu există cauze prioritare ori că părţile nu au cerut. judecătorii pot autoriza şi un al treilea memoriu (cam pentru 5-6% dintre cauze). Curtea poate da un termen în favoarea părţilor pentru ca acestea să poată prezenta. o singură excepţie. celeilalte părţi. Plângerea. termenul începe cu ziua imediat următoare notificării sau la 15 zile după publicarea în J. totuşi. prin intermediul grefierului. ca într-un anumit termen. În acest caz. termenele se reduc numai la cele de distanţă. este de o lună. împotriva căruia pârâtul poate prezenta un alt memoriu în duplică. de toate procesele verbale de audieri de martori sau experţi şi chiar să obţină. ⇒ Faza orală Având în vedere data închiderii anchetei sau hotărârea de deschidere. fixat de preşedinte. termenele nu pot fi suspendate.E. În principiu.74. Întâmpinarea este trimisă. Părţile pot să ia cunoştinţă. şi anume cazul fortuit sau forţa majoră. acesta expiră abia la finele zilei lucrătoare care urmează. Curtea poate decide ca aceasta să fie făcută de către judecătorul raportor. Nici chiar vacanţele judiciare nu suspendă termenele.O. Termenul. în practică însă. observaţii cu privire la măsurile de anchetă şi la rezultatele lor. indicând şi termenul în care trebuie depus memoriul în întâmpinare. copii ale acestor acte.C. care are obligaţia să o trimită celeilalte părţi cu toate piesele anexe. în principiu. să prezinte un memoriu în replică. Din textele Tratatelor rezultă. se depune la grefier. 95 . Regula este că fiecare parte poate depune în proces numai câte două memorii. preşedintele 74 Jurnalul oficial al Comunităţilor europene. părţile având posibilitatea să asiste. pe cheltuiala lor.Când actul atacat emană de la o instituţie comunitară. Dacă ultima zi este o zi liberă sau o altă sărbătoare legală. de comun acord. redactată într-o anumită limbă. tot prin intermediul grefierului. fără anchetă. care poate. judecarea cauzei la o anumită dată. În unele situaţii.

în general. care. va fi depusă la grefă şi câte o copie certificată a hotărârii se notifică părţilor. Hotărârea se citeşte în şedinţa publică şi trebuie să fie semnată de preşedinte. ea poate. în limitele conţinutului memoriilor înaintate în scris. La dezbateri nu se admite procedura opiniei separate. în orice moment.Asistenţă juridică gratuită75 În situaţia în care una dintre părţi este în imposibilitate de a face faţă. parafată şi ea. Faza orală începe cu audierea publică. Hotărârea este dată în numele Curţii şi nu în numele majorităţii judecătorilor. După ascultarea avocatului general. sunt detaliate. Şedinţa publică de audiere începe prin citirea raportului de audiere de către judecătorul raportor. 75 Art. aşa cum rezultă ele în raport cu situaţia de drept. În continuarea şedinţei publice. Părţile nu au dreptul să pledeze personal pentru ele pledând agenţii. fiecare judecător poate cere ca problemele ce se ridică şi urmează a fi supuse la vot să fie formulate într-una dintre cele 11 limbi oficiale ale Comunităţilor europene. total sau parţial. cheltuielilor necesitate de proces. După aceasta. avocaţii sau consilierii. 96 . indicată de el.Curţii stabileşte data la care cauza urmează să fie dezbătută. se dă cuvântul avocatului general care prezintă concluziile sale asupra cauzei. b. ⇒ Deliberarea şi hotărârea Deliberarea este secretă şi are loc în Camera de consiliu. preşedintele închide procedura orală şi anunţă luarea cauzei în deliberare. Minuta hotărârii. preşedintele Camerei deschide dezbaterile. Excepţii de la normala desfăşurare a procedurii ordinare . de judecătorul raportor. Pledoariile părţilor se prezintă. Redeschiderea procedurii orale se poate admite numai în mod excepţional. Pentru a nu fi probleme provocate de limba de redactare. să ceară beneficiul asistenţei juridice gratuite. adesea. 76 din Regulamentul de procedură. de judecătorii care au luat parte la deliberare şi de grefier.

Curtea să pronunţe şi vărsarea în casieria ei a sumelor avansate de aceasta cu titlu de asistenţă juridică gratuită. în caz de admitere a cererii. Sumele vor fi recuperate de către grefier de la partea căreia îi revine suportarea cheltuielilor de judecată. ulterior. după desemnarea unui judecător adjunct şi după prezentarea observaţiilor scrise ale celeilalte părţi şi ascultarea avocatului general. Deşi din denumire ar rezulta că această asistenţă ar fi gratuită. Potrivit dispoziţiilor Regulamentului adiţional. Curtea va numi din oficiu un avocat care va asista pe solicitantul asistenţei juridice gratuite. în special. În funcţie de propunerile făcute de această autoritate. autorităţii competente a statului interesat.Cererea pentru asistenţă juridică gratuită trebuie să fie însoţită de documentele doveditoare şi. 97 . Cererea este repartizată uneia dintre Camerele Curţii. hotărăşte admiterea totală sau parţială la beneficiul asistenţei juridice gratuite. în realitate ea reprezintă un împrumut pe care casieria Curţii îl face în anumite condiţii şi pe care-l recuperează de la partea condamnată la plata cheltuielilor de judecată. dacă acesta nu propune nici un avocat sau dacă Curtea consideră că nu este cazul să ratifice alegerea făcută de solicitant. anexate. actele doveditoare. prin intermediul grefierului. urmând ca. de un certificat eliberat de autoritatea competentă în materie care să justifice lipsa de mijloace băneşti pentru partea în discuţie.Excepţia sau incidentul Dacă una dintre părţi ridică în faţa Curţii o excepţie sau un incident cerând să se decidă asupra lui. . Câte o copie autentificată a ordonanţei şi a cererii de asistenţă juridică gratuită vor fi trimise. casieria Curţii va avansa sumele necesare. care să conţină expunerea situaţiei de fapt şi de drept pe care se întemeiază. prin hotărârea prin care se va decide asupra cheltuielilor de judecată. partea este obligată să facă o asemenea cerere printr-un act separat. se va desemna şi unui avocat care să-l asiste pe solicitantul interesat. care. Camera decide asupra cererii prin ordonanţă motivată. fără a se angaja dezbateri asupra fondului. Dacă cererea este admisă. concluziile şi.

şi anume: • • înţelegerea părţilor asupra rezolvării litigiului. mijloacele de apărare indicate de ordinea publică comunitară. Astfel.Preşedintele va fixa un termen în care partea adversă să prezinte un răspuns scris. verificând. După ascultarea avocatului general. deşi a fost citat în mod regulat. cât şi Curtea înseşi pot ridica. In cazul în care soluţia incidentului reiese cu claritate din memoriile scrise. prin hotărâre. Cu privire la pretenţiile reclamantului. şi dacă procedura a fost completă. preşedintele fixând data deschiderii proceduri orale. nu se va mai deschide. care este calea normală de urmat. din oficiu. . Curtea hotărăşte asupra cererii. Dacă respinge cererea sau o reuneşte cu fondul. renunţarea. 98 . din partea reclamantului. în scris. preşedintele fixând noi termene pentru continuarea procesului. În literatura de specialitate. ea trebuie să decidă printr-o hotărâre. Curtea dă cuvântul avocatului general. Înainte de a se pronunţa printr-o hotărâre. totodată. reclamantul poate cere Curţii să-i dea câştig de cauză. dacă Curtea admite cererea.Desistarea Este prevăzută de Regulamentul de procedură76 în două situaţii. chiar dacă pârâtul este absent în mod nejustificat. 76 Articolele 77 şi 78 din Regulamentul de procedură.Absenţa pârâtului În cazul în care. în cazul în care soluţia dată ar împiedica continuarea procesului. . pârâtul nu răspunde reclamaţiei în formele şi termenele prevăzute. Curtea decide prin ordonanţă. atunci procedura orală. pot fi dispuse măsuri de anchetă. Cererea este notificată pârâtului. pe care Curtea trebuie să le verifice dacă sunt sau nu întemeiat. dup care examinează admisibilitatea reclamaţiei. pretenţiile. admiţându-i. se consideră că atât avocatul general.

afară de cazul în care renunţarea este justificată de atitudinea celeilalte părţi. efect suspensiv. În ceea ce priveşte a doua situaţie. Admisibilitatea cererii este condiţionată de întrunirea. caz în care procesul continuă cu privire la celelalte . preşedintele instanţei de la Luxemburg poate decide o procedură urgentă sumară: . desistarea poate fi numai parţială. cumulativă. Dreptul reclamantului de a cere suspendarea nu trebuie să fie folosit decât în scopul protejării propriilor interese.asupra unei cereri de suspendare de executare a unui act comunitar atacat prin recurs. În general. reclamantului. în sensul că o decizie în această direcţie trebuie să fie dată anterior deciziei în acţiunea principală. → să existe o urgenţă.Prima situaţie operează în toate cazurile. a următoarelor condiţii: → să existe o acţiune şi ea nu poate să prejudicieze fondul. a capete ale acţiunii. în principiu. Această din urmă soluţie se impune mai ales atunci când renunţarea este rezultatul acordului părţilor. în principiu. de executare silită a unui act comunitar sau a unei hotărâri a Curţii. nu poate fi tranzacţionată de părţi.Procedura de urgenţă Acţiunile introduse în faţa instanţelor comunitare nu au.asupra unei cereri de aplicare a unor măsuri provizorii. renunţarea.asupra unei cereri de suspendare. acesta din urmă neavând. Potrivit reglementărilor cuprinse în Statutul Curţii. → partea solicitantă să fie ameninţată cu producerea unui prejudiciu grav şi ireparabil. efect suspensiv. partea care renunţă este condamnată la acoperirea cheltuielilor de judecată. fiind de ordine publică. . . 99 . în scris. excepţie făcând situaţia în care obiectul litigiului îl constituie legalitatea unui act. problemă care.

77 100 . poate interveni în acest litigiu pronunţându-se pentru admiterea sau respingerea pretenţiilor uneia din părţile în litigiul respectiv. Astfel. anexate celor 3 Tratate. fie să o remită Curţii. Curtea va amâna cauzele şi. cit. 78 Natura şi mărimea garanţiei sunt stabilite în funcţie de împrejurări. astfel încât. statutele Curţii. 125. ea va putea fi modificată sau chiar anulată. De regulă. la cererea uneia dintre părţi. se poate dispune şi o cercetare preliminară. pe baza unor noi fapte. În acest din urmă caz.. cuprind reglementări diferite79. justifică vreun interes. De exemplu. dacă. Dacă cererea pentru o măsură provizorie a fost respinsă. al menţinerii unei situaţii care face obiectul unei acţiuni. Depunerea de către solicitant a unei garanţii78 condiţionează executarea acesteia. partea interesată poate formula o cerere suplimentară. Decizia îmbracă forma unei ordonanţe motivate definitivă. op. Cererea este comunicată şi părţii adverse. Ordonanţa are numai un efect provizoriu şi nu afectează decizia Curţii cu privire la fondul problemei. Persoanele în cauză pot interveni numai în cauzele introduse de particulari sau de agenţi ai Comunităţilor şi numai pentru a sprijini pretenţiile uneia dintre părţi. va da o decizie. ele au caracterul unei injoncţiuni adresate instituţiilor comunitare sau statelor77. atâta timp cât are acest efect. . 34 din Statutul anexat Tratatului de la Paris. 79 Brînduşa Ştefănescu. potrivit art. prin cererea principală.Terţii intervenienţi Pentru intervenţia voluntară a unui terţ într-o cauză aflată deja în faţa Curţii. Cererea de suspendare se face printr-un document separat. în orice moment.Alte măsuri provizorii pot să fie dispuse de Curte în scopul. care are posibilitatea să prezinte observaţii scrise sau orale în termenul stabilit de preşedinte. dacă. Astfel. p. după ascultarea avocatului general. i s-a cerut Comisiei să atenţioneze autorităţile naţionale în legătură cu aplicarea unei prevederi comunitare afectate de o acţiune judiciară. se solicită măsuri provizorii. Preşedintele poate fie să decidă asupra cererii. acestea nu sunt admise. de exemplu. orice persoană fizică sau juridică. care justifică un interes în rezolvarea cauzei deduse în faţa Curţii. De asemenea. bineînţeles.

dar numai până la deschiderea procedurii orale. În cazul în care se constată că cererea este incompletă. Acest drept este recunoscut. agentului sau a consilierului. documentul de împuternicire al avocatului. notificate părţilor în litigiu.E. în art. 38 din Statutul anexat Tratatului C. dintre instituţiile comunitare sau dintre statele membre şi instituţiile comunitare.E. precum şi un termen în care părţile în litigiu pot să răspundă. grefierul îl anunţă pe intervenient. Aceasta trebuie să cuprindă: menţionarea cauzei şi a părţilor.E. şi un termen în care acesta poate să-şi completeze cererea. Cererea de intervenţie în proces poate fi prezentată oricând la grefă.E. fixându-i. şi în art. Spre deosebire de reglementările din Statutul anexat Tratatului de la Paris. numai statelor membre şi instituţiilor Comunităţilor care trebuie să justifice un interes în acest scop. 37 din Statutul anexat Tratatului C.. propunerile de probă şi mijloacele respective. după ascultarea avocatului general. argumentele sale. domiciliul ales la sediul Curţii.Dreptul de a interveni în proces este recunoscut şi statelor membre care justifică un interes. primind toate actele de procedură. După îndeplinirea 101 .A.. în scris. totodată. Statutele anexate Tratatelor de la Roma nu dau dreptul persoanelor de a interveni în litigiile dintre statele membre. Deşi în reglementările comunitare nu există o definiţie a „interesului” pe care partea care intervine trebuie să-l justifice. cărora li se oferă şi posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile scrise sau orale. intervenientul va trebuie să accepte litigiul în stadiul în care se află în momentul intervenţiei. ca şi toate celelalte documente ce se cer a fi anexate unei reclamaţii obişnuite. Curtea hotărăşte asupra cererii prin ordonanţă. desemnarea avocatului. Cererea astfel introdusă este notificată părţilor din litigiul principal. literatura de specialitate a definit această noţiune ca reprezentând “orice avantaj material sau moral pe care intervenientul poate – personal şi legitim – să-l tragă din acceptarea de către Curte a uneia dintre tezele în prezenţă”. chiar dacă justifică un interes. expunerea motivelor care justifică interesul intervenientului în soluţionarea litigiului. deja. care au fost. numele şi domiciliul intervenientului. Preşedintele fixează un termen în care intervenientul urmează să-şi expună. În situaţia în care Curtea admite intervenţia în proces.

dar şi cu participarea intervenientului. 1 din Regulamentul de procedură prevede ipoteza în care s-au produs aceste erori. Curtea a omis. Curtea. părţile. cu autoritate de lucru judecat. Curtea. Într-un termen fixat de către preşedinte.Omisiunea de a hotărî Această excepţie de la normala desfăşurare a procedurii ordinare este înscrisă în articolul 67 al Regulamentului de procedură. prin grefier. încunoştinţate de către grefier. pot să prezinte observaţii scrise. 102 . procesul se reia după procedura obişnuită. 67 din Regulamentul de procedură nu precizează modul în care Curtea urmează să se pronunţe: printr-o ordonanţă sau printro hotărâre. art. căruia hotărârea dată în cauza respectivă i se va opune. . va hotărî asupra “admisibilităţii şi. asupra temeiniciei cererii”. să judece capătul de cerere respectiv.Rectificarea erorilor materiale Articolul 66 pct. ci trebuie sesizată într-un termen de o lună de la comunicarea hotărârii. îşi poate prezenta observaţiile scrise. În practica Curţii au existat numeroase cazuri de rectificare de erori materiale. din eroare. într-adevăr. . în termenul fixat de preşedinte. Spre deosebire de alte situaţii. Asupra acestor două aspecte. celeilalte părţi care. instanţa trebuie să se pronunţe în acelaşi timp pentru a nu lăsa părţile să suporte un timp îndelungat consecinţele unei erori a Curţii. într-un interval de 15 zile de la pronunţare.acestei formalităţi. cu ascultarea avocatului general. pe marginea căreia se face menţiunea despre rectificare. Minuta ordonanţei este anexată minutei hotărârii. va hotărî prin ordonanţă. în Camera de consiliu. caz în care toate pot fi rectificate de către Curte din oficiu sau la cererea uneia dintre părţi. Plângerea este comunicată. Admisibilitatea cererii este condiţionată de îndeplinirea condiţiilor stabilite pentru orice plângere şi va fi întemeiată dacă se constată că. după ascultarea avocatului general. În această situaţie Curtea nu poate acţiona din oficiu. totodată.

procedura scrisă se va limita la cererea în opoziţie. La rândul lor. ci şi una excepţională. deşi aveau interese distincte faţă de cele ale părţilor. să facă terţa opoziţie împotriva hotărârilor date fără ca ele să fi fost citate”. “persoanele fizice sau juridice.. cealaltă parte poate prezenta observaţiile scrise în termenul fixat de preşedinte. După comunicarea acesteia. 39 şi art. Curtea de justiţie de la Luxemburg consideră terţa opoziţie nu numai o cale extraordinară de atac.Căile extraordinare de recurs Curtea nu cunoaşte căile ordinare de recurs. ca şi instituţiile Comunităţii pot. persoanele „care nu au fost citate” sunt acele care “nu ar fi putut participa în cauza respectivă”. 40) precizează că terţii opozanţi trebuie să dovedească că hotărârea dată prin opoziţie aduce atingere drepturilor lor. pct. 36 din Statutul anexat Tratatului de la Paris. 103 . În interpretarea dată de Curtea de justiţie. ⇒ Terţa opoziţie Conform art. minuta acesteia este anexată hotărârii date în lipsă. Sunt considerate căi extraordinare de recurs: opoziţia terţului şi revizuirea. urmându-se apoi regulile procedurale generale. . 4-6 din Regulamentul de procedură. poate face opoziţie (sub forma plângerii) în termen de o lună de la comunicarea hotărârii. ea judecă în prim şi ultim grad. 94. Statutele anexate Tratatelor de la Roma (art. conform art.Opoziţia Partea care a absentat şi împotriva căreia s-a pronunţat o hotărâre. În acest caz. Cel interesat în a face opoziţie trebuie să introducă o plângere care trebuie să întrunească toate cerinţele cerute de Regulament pentru asemenea acte de procedură şi prin care autorul cere Curţii să anuleze hotărârea pronunţată în lipsa sa. Curtea decide pe cale de hotărâre nesusceptibilă de opoziţie. în cazurile şi în condiţiile ce vor fi determinate prin Regulamentul de procedură.

în procedura iniţială. va trebui să conţină. într-adevăr. menţionarea faptelor pe care se bazează cererea. potrivit Regulamentului de procedură. Cererea de revizuire trebuie să fie făcută în termen de trei luni de la data când reclamantul a luat cunoştinţă de faptele pe care aceasta se întemeiază. următoarele: în ce constă caracterul prejudiciabil al hotărârii.Interpretarea hotărârilor În caz de dificultate cu privire la sensul şi forţa unei hotărâri. Dacă partea care solicită revizuirea a avut cunoştinţă de acel fapt. ⇒ Revizuirea O cerere de revizuire a unei hotărâri se întemeiază pe descoperirea unui fapt care are un rol decisiv în cauză şi care nu a fost cunoscut de către Curte la momentul în care aceasta a dat hotărârea. pe lângă elementele obişnuite. la cererea unei părţi sau a unei instituţii a Comunităţii care justifică un interes în acest scop. O condiţie pentru acceptarea cererii este aceea că faptul decisiv în cauza respectivă să fi existat anterior hotărârii şi să nu fi fost cunoscut instanţei sau părţilor. acţiunea poate fi declarată inadmisibilă. Cererea de revizuire este îndreptată împotriva tuturor părţilor în cauza în care hotărârea contestată a fost dată. indicarea naturii probelor prin care se va arăta că.În cererea sa. terţul va indica. . într-un mod oarecare. O cerere de revizuire. Cererea se va face în termen de două luni de la data publicării hotărârii contestate (când a fost publicată în Jurnalul Oficial) şi va fi îndreptată împotriva tuturor părţilor în cauza iniţială. arătarea aspectelor în legătură cu care hotărârea este contestată. şi următoarele: specificarea hotărârii contestate. existe fapte care justifică revizuirea. în plus faţă de o cerere de chemare în judecată. întâmplător sau nu sau dacă faptul a fost invocat. 104 . indicarea hotărârii contestate. Curtea poate s-o interpreteze. care sunt motivele pentru care a putut să participe în cauza respectivă.

E. aceste litigii se soluţionează după procedura obişnuită. 1996. la cererea jurisdicţiei internaţionale. Preşedintele Camerei are. în care jurisdicţiile naţionale sunt în mod strâns asociate cu Curtea de justiţie81. Bucureşti. “Drept european: Evoluţie – Instituţii – Ordine juridică”. pentru interpretarea regulilor comunitare sau pentru a aprecia validitatea actelor instituţiilor. în această materie.Partea care solicită interpretarea trebuie să dovedească un interes direct în această privinţă. 152 din Tratatul C. Cu privire la cerere. Astfel. c. va da o decizie în forma unei hotărâri. Curtea intervine. Procedurile speciale ⇒ Recursul funcţionarilor comunitari Potrivit Tratatelor de la Roma80 „Curtea de justiţie este abilitată să decidă în orice litigiu dintre Comunitate şi agenţii săi. Roxana Munteanu. în limitele şi condiţiile determinate în Statut sau care rezultă din regulile aplicabile acestora din urmă”. cu mici deosebiri în materia recursurilor. 81 80 105 .E. 252. Curtea. Art. p. puterile preşedintelui Curţii.E.A. Aceste atribuţii formează ceea ce se numeşte mecanismul chestiunilor prealabile (prejudiciale). după ascultarea avocatului general şi după ce a dat posibilitatea părţilor de a prezenta observaţiilor lor. 179 din Tratatul C. Editura Oscar Print. recursurile introduse de un agent sau funcţionar al unei instituţii comunitare vor fi judecate de acea Cameră a Curţii desemnată la începutul anului să se ocupe de instituţia respectivă. ⇒ Problemele prejudiciale. şi art. De regulă. Cererea de interpretare va fi îndreptată împotriva tuturor părţilor în cauza în care este dată decizia.E. iar în cererea pentru interpretarea deciziei Curţii trebuie să precizeze decizia în cauză şi pasajele a căror interpretare o cere.

în faţa Curţii. Aceasta este o formă simplificată de revizuire a tratatului. şi reglementată în art. potrivit art.E. ⇒ Procedura micii revizuiri.A.C. Cunoaşte o procedură simplificată şi nu poate viza modificarea principiilor generale ale Tratatului de la Paris şi nici a raporturilor dintre Înalta Autoritate şi celelalte organe/instituţii ale C.Astfel. 106 . asupra interpretării Statutelor organismelor create printr-un act al Consiliului. 1 din acelaşi Tratat.C.E.A. prevăzută în Tratatul instituind C.A.E.E. 103 şi 105 din Tratatul instituind C. având un obiectiv precis şi limitat. asupra interpretării Tratatelor. este prevăzută în art. Curtea de justiţie este competentă a statua cu titlu prealabil (prejudicial): asupra interpretării actelor adoptate de către instituţiile Comunităţii şi de B. ⇒ Procedura recursului împotriva hotărârilor Comitetului de arbitraj al C.E. 18 al. şi anume adaptarea la noile condiţii a regulilor privind atribuţiile Înaltei Autorităţi şi exercitarea puterilor acesteia. a hotărârilor Comitetului de arbitraj.C. dacă statutele prevăd aceasta.E.A.E. cu un recurs suspensiv. Posibilitatea atacării.E. 177 din Tratatul C.E.

dreptul comunitar trimiţând la legislaţiile naţionale ale ţărilor în care executarea va avea loc. Comisia sau unul dintre statele membre poate cere Curţii de justiţie un aviz asupra compatibilităţii acordului cu dispoziţiile Pieţei Comune. acorduri care sunt negociate de Comisie şi încheiate. în principiu. Recursurile82 în faţa Curţii de justiţie a.E. noţiunea de „recurs” are înţelesul de acţiune în primă instanţă. 146 din Tratatul C.⇒ Procedura de avizare în materie de acorduri încheiate în cadrul Tratatului instituind C. 173 din Tratatul C. şi nu de cale de atac. ca şi ordonanţele asupra cheltuielilor recuperabile.E.E. hotărârile Curţii au forţă executorie în sfera de aplicare teritorială a acestor acte internaţionale. Acest sens este consacrat de Tratatele comunitare şi a fost preluat de majoritatea doctrinarilor români şi străini.E. ⇒ Executarea hotărârilor Curţii Potrivit Tratatelor institutive. face obiectul art. au „forţă obligatorie” şi sunt susceptibile de executare imediată. Consiliul. potrivit căruia Comunitatea poate încheia acorduri cu state sau organizaţii internaţionale. Executarea silită a hotărârilor se realizează prin autorităţile statelor membre. Este reglementat prin art. aşa cum este ea întâlnită în dreptul român. desfiinţarea acestuia.E. Recursul în anulare Recursul în anulare constă în posibilitatea pe care o au statele. 82 107 .E. în anumite condiţii.CA. art. Hotărârile Curţii.E. Este un mijloc de control al conformităţii actelor comunitare. E. instituţiile comunitare şi persoanele fizice ori juridice de a ataca în faţa Curţii un act obligatoriu emis de Consiliu sau de Comisie şi de a obţine. 33 din Tratatul C. de către Consiliu.E. Procedura de avizare în materie de acorduri încheiate în cadrul Tratatului instituind C. şi art.A.E. 228 din Tratatul de la Roma. un control de În dreptul comunitar.

pe de o parte. cât şi a 108 . 34 al aceluiaşi Tratat). deşi luate sub aparenţa unui regulament sau a unei decizii adresate unei alte persoane. 173 al. Tratatul de la Paris (la art. Consiliul şi Comisia..întreprinderi siderurgice şi carbonifere ori asociaţii de întreprinderi împotriva deciziilor ai căror destinatari sunt. 80 şi 84) arată că recursul în anulare este deschis particularilor . găsim posibilitatea formulării unui recurs în anulare numai împotriva actelor (decizii sau recomandări) care emană de la Înalta Autoritate. nu modificarea lui. împotriva deciziilor care. respectiv regulamentele şi directivele. Ei pot invoca oricare din motivele de anulare. Tratatele de la Roma cuprind formulări mai complete şi mai explicite...E.C. în anumite situaţii. statele membre. şi art.. în timp ce art.E.legalitate şi urmăreşte desfiinţarea unui act ilegal. emanând de la Consiliu sau de la Comisie. precum şi deliberările Adunării şi ale Consiliului (art. o privesc direct şi individual” (art.E.E. iar.A.A. 2 al Tratatului C. deciziile. un recurs . ⇒ Actele susceptibile de recurs Potrivit Tratatului de la Paris. 33 al Tratatului C.E. ⇒ Legitimarea procesuală pasivă în cadrul recursului în anulare În articolul 33 din Tratatul instituind C. 173 din Tratatul C. acestea putând „formula .E. pe de altă parte.E.C. 146 din Tratatul C. şi particularii. pot fi atacate prin recurs în anulare numai deciziile şi recomandările Înaltei Autorităţi (art. ⇒ Legitimarea procesuală activă în cadrul recursului în anulare Pot avea calitatea de reclamant în cazul acestui recurs. potrivit Tratatelor. reţinând că poate avea calitatea de reclamant „orice persoană fizică sau juridică”.E. reglementează legitimarea procesuală pasivă atât a Comisiei. În conformitate cu prevederile Tratatelor de la Roma.). persoane fizice sau juridice.A.). pot face obiectul unui recurs în anulare numai actele care au forţă obligatorie.

E.E. recursul în anulare trebuie să fie formulat în termen de o lună de la publicarea actului comunitar de valoare generală sau de la notificare. 146) prevăd că termenul în care se poate formula recursul în anulare este de 2 luni şi curge. cu începere din a 15-a zi următoare datei publicării actului atacat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor europene. iar pentru actele individuale de la notificarea lor către cel interesat.E.. Curtea ia în consideraţie ca moment de începere a curgerii termenului de recurs data depunerii la grefă. dacă ne referim la un act individual.A. pentru actele generale. în unanimitate. care prevede 109 .E. din ziua următoare acestei notificări. (art. de la publicarea lor.A. Oricum. Diferenţa de reglementare îşi are sorgintea în diferenţa de puteri ale instituţiilor celor 3 organizaţii. Tratatul C. deschiderea recursului în anulare este posibilă numai împotriva actelor de decizie. dacă acesta nu i-a fost notificat oficial. Regulamentul de procedură al Curţii prevede că termenul curge. şi nu data remiterii la poştă. Tratatele de la Roma înscriu ca moment al începerii termenului de recurs şi ziua în care cel interesat a luat cunoştinţă de existenţa şi conţinutul actului individual. aceleaşi cauze de ilegalitate.C. ⇒ Cauzele de ilegalitate Tratatele institutive reţin.E. în caz de notificare. 173) şi Tratatul C. şi anume: incompetenţa. violarea Tratatului sau a oricărei reguli de drept referitoare la aplicarea acestuia sau deturnarea de putere. 33 din Tratatul C. (art. violarea normelor substanţiale. ⇒ Excepţia de ilegalitate Excepţia de ilegalitate este reglementată prin Tratatul de la Paris. ⇒ Procedura recursului în anulare Potrivit art. iar în caz de publicare.Consiliului.

A.C.E.I.E.. în sprijinul acestui recurs. 63 alin. 33”.cel prevăzut de articolul 180B al Tratatului C.5 alin. în condiţiile articolul. . recurs ce poate fi formulat numai pe temeiul violării formelor prevăzute în articolul 21 alin. 2 şi 5-7 din Statutul acestei Bănci. 2 C. Reclamanţii (inclusiv particularii). Recursul în carenţă Recursul în carenţă constă în posibilitatea pusă la dispoziţia statelor. oricărei persoane „direct interesate de o decizie interzicând o concentrare ilicită.E. 33 din Tratat. . în anumite situaţii strict limitate. în condiţiile prevăzute în primul alineat al art. pot să se prevaleze. b. refuzul Comisiei sau al Consiliului de miniştri de a decide în materii în care aceste instituţii comunitare au. . precum şi a întreprinderilor sau chiar a particularilor. de iregularitatea deciziilor şi a recomandărilor a căror ignorare le este reproşată. 173. prin Tratate.A.E. Comisiei şi Consiliului de administraţie al Băncii Europene de Investiţii împotriva deliberărilor Consiliului guvernatorilor acestei Bănci.E. 3 din Tratatul de la Paris.E.E. recurs întemeiat pe articolul 173. respectiv interzicerea pentru alte întreprinderi de a trata cu acel cumpărător (art. recurs întemeiat pe condiţiile art. obligaţia de a lua o anumită măsură. 2b din Tratatul C.recursul deschis de articolul 60. a instituţiilor comunitare. şi deschis. 36 al. ⇒ Recursurile speciale în anulare Sunt considerate ca având caracter special. statelor membre sau Comisiei împotriva deliberărilor Consiliului de administraţie al B. de a ataca în faţa Curţii de justiţie abstenţiunea. pronunţate în virtutea Tratatului.recursul deschis cumpărătorului care ar fi lovit de sancţiunile pronunţate de Înalta Autoritate. conform art. şi deschis statelor membre.recursul prevăzut de articolul 180C al Tratatului C.posibilitatea de a fi invocată numai cu ocazia recursurilor introduse împotriva sancţiunilor (pecuniare sau alte constrângeri). următoarele recursuri: .). 110 .C.

Fiind un mijloc de control jurisdicţional, recursul în carenţă are un rol deosebit, garantând exercitarea puterilor comunitare conferite instituţiilor prin Tratatele institutive şi urmărind să oblige instituţia competentă să acţioneze. Este reglementat prin articolul 35 din Tratatul C.E.C.A., articolul 175 al Tratatului C.E.E. şi articolul 148 al Tratatului C.E.E.A. ⇒ Legitimarea procesuală activă în cadrul recursului în carenţă Articolul 35 al Tratatului de la Paris prevede că, în caz de carenţă a Înaltei Autorităţi, obligată sau abilitată să ia o hotărâre sau să formuleze o recomandare, cu respectarea formelor şi termenelor procedurale stabilite, tăcerea acesteia poate fi atacată în faţa Curţii de statele membre, de Consiliul de miniştri, de întreprinderi sau de asociaţii de întreprinderi. Tratatul C.E.C.A. prevede şi posibilitatea particularilor de a introduce recursul în carenţă, acest drept, însă, fiind mai restrâns decât în cazul statelor membre şi al Consiliului de miniştri. Articolul 175 din Tratatul de la Roma realizează o delimitare mai clară între dreptul statelor membre sau al instituţiilor comunitare de a introduce un recurs în carenţă şi cel al persoanelor particulare. ⇒ Legitimarea procesuală pasivă din cadrul recursului în carenţă Tratatul C.E.C.A., la articolul 35, prevede posibilitatea atacării, în faţa Curţii, numai a carenţei Înaltei Autorităţi, iar articolul 175 din Tratatul C.E.E. se referă şi la carenţa Consiliului, nu numai a Comisiei. Diferenţa de justificare este întemeiată, dacă se apreciază problema în contextul general al atribuţiilor instituţiilor comunitare şi al mecanismului decizional, aşa cum reiese din cele două Tratate. Intenţia Tratatelor este de a deschide recurs în carenţă numai împotriva organelor de decizie.

111

⇒ Procedura recursului în carenţă Aceasta cuprinde două etape. O etapă preliminară, de punere în întârziere a instituţiei aflate în carenţă şi o a doua, imediat următoare, care constă în procedura contradictorie în faţa Curţii, în timpul căreia se examinează legalitatea inacţiunii instituţiei comunitare. În cadrul primei etape, partea interesată trebuie să ceară instituţiei competente a Comunităţilor să pună capăt inactivităţii sale. De fapt, cererea reprezintă o punere în întârziere. Ea trebuie să fie clară, precisă şi să avertizeze instituţia comunitară că perseverarea în inactivitate va duce la un recurs în carenţă. Este necesar ca cererea preliminară să precizeze data de la care curge termenul de două luni, în decursul căruia instituţia comunitară trebuie să pună capăt tăcerii sale. Cererea preliminară se adresează numai instituţiei competente şi obligată la o anumită acţiune, ea trasând limitele în care viitorul recurs în carenţă va putea fi introdus. Dacă şi după cele două luni, trecute de la punerea în întârziere, instituţia în culpă perseverează în tăcerea sa, partea interesată are la dispoziţie un nou termen de o lună (conform Tratatului de la Paris) sau de două luni (conform Tratatelor de la Roma) pentru a sesiza Curtea cu un recurs în carenţă propriu-zis. Curtea arată că recursul în carenţă este acceptat numai dacă, la expirarea termenului, instituţia respectivă nu a luat poziţie. Curtea apreciază că orice act sau acţiune a instituţiei în cauză, chiar fără a îmbrăca un caracter formal şi obligatoriu, trebuie considerat ca fiind o luare de poziţie, punând capăt carenţei. ⇒ Cauze de ilegalitate invocate pe calea recursului în carenţă Acest recurs reprezintă mijlocul de a invita instituţia comunitară competentă să acţioneze atunci când refuză nejustificat să-şi îndeplinească obligaţiile. Temeiurile de ilegalitate invocabile sunt: violarea Tratatului şi deturnarea de putere. Nu reprezintă cauze pentru invocarea acestui recurs incompetenţa instituţiei sau violarea normelor substanţiale.

112

c. Recursul în interpretare Tratatele institutive prevăd posibilitatea realizării unei activităţi de interpretare de către Curte, cu titlu incidental, prealabil, în afara unui litigiu propriu-zis dedus direct în faţa instanţei comunitare pe calea recursului în interpretare, care este reglementat diferit în Tratatele de la Roma, faţă de Tratatul de la Paris. Astfel, Tratatul de la Paris, la articolul 41, prevede: „Curtea este singura competentă să statueze, cu titlu prejudicial (prealabil), asupra validităţii deliberărilor Înaltei Autorităţi şi ale Consiliului, în cazul în care un litigiu admis în faţa unui tribunal naţional ar pune în discuţie această validitate”. Potrivit Tratatului C.E.E. (art. 177) „Curtea este competentă să hotărască cu titlu prejudicial (prealabil): asupra interpretării prezentului Tratat; asupra validităţii şi interpretării actelor luate de instituţiile Comunităţii; asupra interpretării statutelor organismelor create printr-un act al Consiliului, dacă aceste statute o prevăd”. ⇒ Condiţiile cererii de recurs în interpretare Tratatele de la Roma arată că, pentru ca instanţa de la Luxemburg să se poată pronunţa în temeiul articolului 177, trebuie să existe un litigiu pendinte în faţa unei jurisdicţii naţionale, care să sesizeze Curtea, cerând interpretarea sau aprecierea de validitate asupra actului comunitar în cauză. În practică, instanţa de la Luxemburg a precizat că „Tratatul subordonează competenţa Curţii numai existenţei unui cereri, în sensul articolului 177, fără a fi cazul pentru judecătorul comunitar să examineze dacă hotărârea judecătorului naţional a dobândit autoritate de lucru judecat, potrivit dispoziţiilor dreptului său naţional”. Practica instanţei de la Luxemburg nu reţine „nici o formulă sacramentală”83 pentru sesizarea Curţii în baza articolului 177.

83 A. Pepy, „Les questions préjudicielles dans les traités de Paris et de Rome în „Cahiers de droit européen”, Louvain, 1965, p. 2.

113

sunt abilitate să formuleze recurs în interpretare nu numai jurisdicţiile supreme. ori să oblige instituţia comunitară inactivă să pună capăt 114 . care o notifică. După depunerea acestora se urmează procedura obişnuită prevăzută în articolul 64 şi următoarele din Regulamentul de procedură. Astfel.⇒ Legitimarea procesuală activă în cadrul recursului în interpretare În cadrul acestui recurs. precum şi Consiliului. care deschide un recurs m interpretare. 41. dacă a fost anunţat. şi a articolului 21 din Protocolul asupra Statutului Curţii de justiţie a C. Recursurile în plină jurisdicţie Spre deosebire de recursurile mai sus prezentate. Comisia şi. părţile. nu suprimă acest act.. a art. care permit Curţii ori să anuleze actul atacat. statele membre. ⇒ Procedura recursului în interpretare Conform articolului 20 din Protocolul asupra Statutului Curţii de justiţie a C. În termen de două luni de la comunicare. d.E. conform doctrinei majoritare şi jurisprudenţei comunitare. în baza art. autoritate de lucru judecat relativă (priveşte numai părţile interesate). ci are autoritate de lucru judecat numai între părţile din litigiul concret dedus în faţa judecătorului naţional. 150 şi a art.E. ci şi jurisdicţiile care dau într-o speţă concretă o hotărâre nesusceptibilă de recurs în dreptul intern. 177. Consiliul au dreptul să depună Curţii memorii sau observaţii scrise. judecătorul naţional.A. prin grefier. suspendă procesul pendinte şi comunică hotărârea sa Curţii. părţilor în cauză. dispun de legitimare procesuală activă numai jurisdicţiile naţionale. Hotărârea Curţii prin care se pronunţă asupra validităţii unui act. ⇒ Valoarea hotărârii Curţii de justiţie Aceasta (hotărârea) are.E.E. statelor membre şi Comisiei. dacă actul în discuţie emană de la acesta.

Curtea poate fi învestită cu soluţionarea unui litigiu ivit în legătură cu un contract încheiat de Comunitate. Recursul este reglementat diferit de Tratatul de la Paris faţă de cele de la Roma. modificând acea hotărâre a instituţiei comunitare ce a fost pusă în discuţie.E. astfel cauzate.Recursul în responsabilitate extracontractuală. pe calea unui recurs în faţa Curţii de justiţie. având. ce cad sub incidenţa Tratatului de la Paris sau sunt în afara Comunităţii şi care fac dovada unui prejudiciu cauzat de greşeala de serviciu a unei instituţii comunitare sau de fapta personală a unui agent al organizaţiei aflat în exercitarea atribuţiilor sale. „Curtea este competentă să statueze”84. Cele mai frecvente astfel de recursuri sunt: ⇒ Recursul în responsabilitate Intervine deoarece fiecare dintre cele 3 Comunităţi europene.A. pot produce prin activitatea pe care o desfăşoară în această calitate.A. în temeiul Tratatelor institutive. directă sau indirectă.abstenţiunii. repararea pagubelor. Persoanele interesate pot obţine. contrare prevederilor Tratatelor.C.. răspunderea civilă.Recursul în responsabilitate contractuală.E. . Pot formula un recurs în repararea pagubelor toate persoanele interesate. fizice sau juridice. şi în articolul 187 din Tratatul C. recursul în plină jurisdicţie dă posibilitatea instanţei de la Luxemburg să aprecieze toate elementele de fapt şi de drept ale cauzei deduse în faţa sa. în articolul 214 din Tratatul C. personalitate juridică.E. Sediul materiei se găseşte în: articolele 6. sau să interpreteze o normă sau un act comunitar. „Curtea este competentă să statueze în virtutea unei clauze compromisorii conţinute într-un contract de drept public sau de drept privat încheiat de Comunitate sau în contul său”. 34 şi 40 din Tratatul C. în anumite condiţii. 84 Potrivit dispoziţiilor Tratatului. Curtea se comportă ca orice tribunal arbitral instituţionalizat.E. Tratatele au în vedere atât răspunderea delictuală a Comunităţilor. Conform prevederilor Tratatelor de la Paris şi Roma. Dacă în acest contract figurează o clauză compromisorie. identice în această materie. 115 . . cât şi răspunderea lor antrenată ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale.E. astfel. antrenându-le. în sensul de a stabili o altă soluţie obligatorie pentru părţi. pagube care trebuie reparate.

Potrivit acestor competenţe. pe cale de decizie.Recursul împotriva sancţiunilor Organizarea constrângerii. În ceea ce priveşte recursul împotriva sancţiunilor aplicate statelor membre. reglementarea o găsim în Tratatul de la Paris. cunoaşte. . după cum sancţiunea urmează a fi suportată de statele membre sau de persoane fizice sau juridice.) şi Comisiile (C.A.E.A. în economia Tratatelor de la Paris şi Roma.E.A. Sediul materiei: Tratatul de la Paris articolul 88.A.E. articolele l63171 şi Tratatul C. decizie ce poate fi atacată (de către acest stat) în faţa Curţii. articolele 36.E.E.E. 3 şi 4 (reglementări identice conţin şi Tratatele de la Roma). o distincţie clară. şi C.E.E. şi articolul 91 din Statutul funcţionarilor C.E.E. articolul 153 din Tratatul C. Tratatul C. Tratatul 116 . articolul 172.E.. . Sediul materiei este dat de: articolul 42 din Tratatul C. se conferă executivelor comunitare. Tratatul C. la articolul 88 alin.E. 141-143.E. misiunea de a veghea la aplicarea Tratatelor. 44 şi 92.C.E. Înalta Autoritate (C.E.. confirmându-le. în urma unui contencios în plină jurisdicţie.A.A.E.Recursul în constatarea neîndeplinirii de către state a obligaţiilor decurgând din tratatele institutive Prin semnarea Tratatelor de la Paris şi Roma.C. Recursul împotriva sancţiunilor date particularilor îşi găseşte reglementarea în: Tratatul C.C.E.E. aricolul.. modificându-le sau anulându-le. misiune în virtutea căreia instituţiile de mai sus trebuie să urmărească modul şi măsura în care statele semnatare îşi îndeplinesc obligaţiile ce decurg din actele institutive ale celor 3 Comunităţi. şi C. care. că un stat membru nu şi-a îndeplinit o obligaţie din Tratatele comunitare.. altfel spus a aplicării sancţiunilor menite să asigure executarea forţată a regulilor comunitare.Pot apărea litigii şi între Comunităţi şi agenţii lor.E.E. articolele 179 şi 181 din Tratatul C. instituţia executivă are posibilitatea să constate.A.E..). urmează să se pronunţe asupra măsurilor hotărâte de instituţia executivă.

C.E.E.A., articolele 83 şi 144(b). De remarcat este faptul că şi această categorie de recursuri argumentează, într-o anumită măsură, caracterul supranaţional al Curţii, deoarece resortisanţi ai statelor membre pot ataca, în faţa instanţei, măsuri dictate, uneori, de instituţia care reprezintă voinţa acestor state, respectiv Consiliul. Pe de altă parte, aceeaşi resortisanţi sunt siliţi să respecte “măsurile dictate împotriva lor de o instituţie situată deasupra statelor (Comisia) şi fără prealabila consultare a acestor state”85.

3. Tribunalul de primă instanţă

Tribunalul de primă instanţă a luat fiinţă pe baza prevederilor introduse de Actul unic european în cele 3 Tratate constitutive. Astfel, la cererea Curţii şi după consultarea Comisiei şi a Parlamentului, Consiliul a hotărât, cu unanimitatea voturilor, crearea unei jurisdicţii de primă instanţă, pe lângă Curtea de justiţie. Tribunalul de primă instanţă a intrat în funcţie la 1 septembrie 1989, pe baza hotărârii Consiliului din 24 octombrie 1988. A. Componenţă, organizare şi funcţionare Tribunalul de primă instanţă este format din 15 judecători, aleşi pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului lor. Ca şi membrii Curţii de justiţie, ei sunt numiţi, de comun acord, de către guvernele statelor membre. Pe perioada îndeplinirii mandatului, membrii Tribunalului se supun aceloraşi obligaţii şi beneficiază de aceleaşi garanţii, privilegii şi imunităţi ca şi membrii Curţii. Pentru a putea fi aleşi, lor nu li se cere să fi avut capacitatea „exercitării celor mai înalte funcţii jurisdicţionale”, fiind suficientă capacitatea „exercitării funcţiilor jurisdicţionale”. Având locul lângă Curte, independenţa funcţională a Tribunalului este garantată prin existenţa unei grefe distincte, „la conducerea căreia este numit un grefier, căruia i

85

Brînduşa Ştefănescu, op.cit., p. 97-98.

117

se stabileşte statutul”. Fiind o instituţie asociată Curţii (Tribunalul), preşedintele în exerciţiu, împreună cu preşedintele Curţii, stabilesc, de comun acord, modalităţile în care funcţionarii şi alţi agenţi ataşaţi Curţii îşi îndeplinesc serviciul în tribunal pentru a permite asigurarea funcţionării sale (bibliotecă, cercetare, traduceri, interpretare). În virtutea independenţei funcţionale a Tribunalului, anumiţi agenţi sau funcţionari (îndeosebi colaboratorii personali ai membrilor Tribunalului şi agenţii de grefă) îndeplinesc misiunile stabilite de grefierul Tribunalului sub autoritatea preşedintelui. Spre deosebire de Curte, Tribunalul nu are în compunere avocaţi generali, dar membrii săi, cu excepţia preşedintelui, pot fi chemaţi să exercite funcţiile avocatului general în anumite speţe. Criteriile de selectare a cauzelor în care va ti utilizată această posibilitate şi modalităţile de desemnare a avocaţilor generali sunt fixate de Regulamentul de procedură al Tribunalului. Preşedintele Tribunalului este desemnat pentru o durată de 3 ani, de către membrii Tribunalului, potrivit aceloraşi modalităţi ca la preşedintele Curţii. Regula funcţionării Tribunalului o reprezintă acţiunea în cadrul Camerelor compuse din 3 la 5 judecători. Excepţia este dată de acţiunea în plen. Regulamentul de procedură este cel care determină alcătuirea Camerelor şi atribuirea proceselor. Tot prin intermediul Regulamentului se stabileşte ca aceste Camere să fie sau nu specializate şi, de asemenea, dacă o Cameră poate avea sarcina să se ocupe cu probleme de personal. B. Competenţa T.P.I.

Tribunalul este, în principal, competent să se pronunţe în: - litigiile dintre Comunităţi şi agenţii lor, adică în toate problemele de personal, inclusiv recursurile în despăgubire86; - recursurile formulate împotriva unei instituţii a Comunităţilor de către persoane fizice, care se referă la punerea în practică a regulilor de concurenţă aplicabile întreprinderilor87;

86 87

Art. 179 din Tratatul C.E.E. şi art. 152 din Tratatul C.E.C.A. Articolele 173 şi 175 ale Tratatului C.E.E.

118

- recursurile formulate împotriva Comisiei88 de către întreprinderi şi asociaţii de întreprinderi, care se referă la acte individuale privitoare la aplicarea art. 50 şi a art. 57 - 66 din Tratatul C.E.C.A. (încasări, producţie, preţ, negocieri ş.a.).

C. Procedura în faţa Tribunalului de primă instanţă

Procedura în faţa Tribunalului cuprinde două faze succesive: o fază scrisă şi o fază orală. În principiu, regulile care cârmuiesc această procedură sunt similare celor de la recursurile directe în faţa Curţii de justiţie. Cu toate acestea, structura şi competenţele specifice Tribunalului au făcut să apară o serie de adaptări ale acestei proceduri.

Secţiunea a VI-a Curtea de conturi

Înfiinţarea Curţii de Conturi se înscrie în contextul aplicării şi consolidării finanţării Comunităţilor prin resurse proprii şi în cel al atribuirii Parlamentului european a responsabilităţii de a descărca Comisia pentru execuţia bugetului. Curtea de Conturi a fost prevăzută de Tratatul din 22 iulie 1975, care a reformat procedura bugetară. Curtea de Conturi este inclusă în rândul instituţiilor comunitare prin Tratatul de la Maastricht, din anul 1993 alături de Consiliu, de Comisie, de Parlament şi de Curtea de justiţie şi Tribunalul de primă instanţă. Până atunci o regăseam între organele complementare comunitare cu caracter tehnic. A fost creată la iniţiativa Parlamentului european prin Tratatul de revizuire a dispoziţiilor bugetare de la Bruxelles, din 22 iulie 1975. A înlocuit, în acest fel, Comisia de control, înfiinţată prin Tratatele C.E.E. şi EURATOM şi Comisarii (delegaţii) pentru conturi prevăzuţi în Tratatul C.E.C.A.
88

Articolele 33 şi 35 din Tratatul C.E.C.A.

119

folosit înainte de toate pentru motive de prestigiu. remunerată sau nu.Este o instituţie care. ei trebuie să se abţină de la orice act incompatibil cu natura funcţiei lor. cu posibilitatea reînnoirii mandatului lor. mandatul membrilor Curţii de conturi încetează prin demisia voluntară sau prin decizia din oficiu. 90 Privilegiile şi imunităţiile fiind conforme cu Protocolul de la Bruxelles relativ la Curtea de Justiţie. pe durata exercitării funcţiilor şi după încetarea ei. la cererea Curţii de Conturi. 91 A se vedea în acest sens art. În afară de situaţia în care se ajunge la termen. 89 120 . privilegiile şi imunităţile sunt în general identice cu cele prevăzute pentru judecătorii Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene90. pronunţată. mai ales datoria de a manifesta onestitate şi circumspecţie în acceptarea anumitor poziţii sau avantaje după încetarea funcţiei lor. Ei trebuie să fie aleşi dintre personalităţile care aparţin sau au aparţinut. cazurile de încetare a funcţiilor. Membrii Curţii de Conturi trebuie să-şi exercite funcţiile în deplină independenţă. organizarea şi funcţionarea Curţii Curtea de Conturi numără. paragraful 6 CE. să îndeplinească obligaţiile care rezultă din funcţia respectivă. 15 membri. când aceasta constată că cel în cauză a încetat să răspundă condiţiilor cerute sau să-şi îndeplinească obligaţiile care decurg din însărcinarea pe care o are91. acceptarea de funcţii sau avantaje după încetarea funcţiilor. în ţările lor. Compunerea. de către Curtea de Justiţie. prin activitatea pe care o desfăşoară. ei nu trebuie să solicite sau să accepte instrucţiuni de la nici un guvern sau alt organism. Curtea. La preluarea funcţiei. urmăreşte scopuri financiare realizând controlul financiar. ei se angajează solemn ca. în interesul general al Comunităţii. Ei sunt numiţi de către Consiliul Uniunii Europene pentru o perioadă de 6 ani. 188 B. instituţiilor de control extern sau care posedă o calificare specială pentru această funcţie şi trebuie să prezinte toate garanţiile de independenţă. nu este o jurisdicţie. Înlocuitorul va continua mandatul până la Pe durata mandatului. datoria de probitate şi discreţie. în ciuda numelui său. funcţia de membru al Curţii este incompatibilă cu orice altă activitate profesională. în prezent. 1. Dispoziţiile privind interdicţia exercitării altor activităţi profesionale89.

151. Curtea adoptă avize sau rapoarte anuale.A art. cit. Ea examinează “legalitatea şi regularitatea cheltuielilor şi a încasărilor” şi “asigură buna gestiune financiară” în cadrul Comunităţilor92. tot el reprezintă Curtea pe plan extern. fiecărui membru îi este repartizat un sector specific de activitate. Preşedintele Curţii este ales dintre membrii acesteia pentru o durată de 3 ani. 121 .C. Augustin Fuerea.E. diviziunea riguroasă a muncii răspunzând întrutotul caracterului colegial al instituţiei. Se ocupă cu examinarea aspectelor de legalitate şi regularitate a totalităţii veniturilor şi cheltuielilor celor trei Comunităţi. cu posibilitatea prelungirii mandatului. Preşedintele este cel care asigură buna funcţionare a serviciilor şi a activităţilor Curţii. Ion P. Personalul Curţii se încadrează în jurul cifrei de 550 de funcţionari cu un nivel înalt de calificare (1/3 dintre ei au categoria A). în special atunci când instituţia pe care o conduce trebuie să prezinte rapoarte altor instituţii comunitare. 180 bis. Competenţele Curţii de conturi sunt foarte largi. op. Indemnizaţiile şi drepturile la pensie sunt stabilite prin hotărârea Consiliului. 2.78 Septimus şi Tratatul EURATOM art. Totodată. Controlul nu se extinde şi asupra bunei gestiuni financiare a operaţiunilor93.E.E. În virtutea autonomiei de care dispune. luată cu majoritatea calificată.împlinirea termenului de şase ani. Curtea de conturi îşi adoptă propriul Regulament intern. Curtea îşi exercită controlul pe domenii şi asupra instituţiilor şi statelor 92 93 Art. Filipescu. Tratatul C. indiferent că sunt bugetare sau nu. Pentru exercitarea funcţiilor de control. Curtea de conturi nu îndeplineşte o veritabilă funcţie jurisdicţională. cu majoritatea membrilor care o compun.. p. 206 bis. în ciuda denumirii sale. 188 C. art. Atribuţii Sediul materiei se găseşte în: Tratatul C.

Aceste instituţii sau servicii aduc la cunoştinţa Curţii de Conturi dacă intenţionează să 122 . ea exercită o funcţie de asistenţă a autorităţilor bugetare (Consiliul şi Parlamentul) şi. Pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin. cu serviciile naţionale competente. în special. dacă este necesar. se desfăşoară la faţa locului. cât şi a vărsămintelor către Comunitate. în celelalte instituţii ale Comunităţii şi în statele membre. cum este cazul Comitetului economic şi social. în măsura în care acestea au beneficiat şi au folosit fonduri comunitare.membre. Astfel. Şi din acest motiv se apreciază că atribuţiile (puterile) Curţii au fost considerabil consolidate. Această responsabilitate o realizează în mod autonom. examinează conturile tuturor veniturilor şi cheltuielilor oricărui organism creat de Comunitate. Astfel. De asemenea. Curtea de conturi colaborează cu alte instituţii internaţionale similare şi cu organismele naţionale de control. Controlul are loc pe baza documentelor şi. dacă acestea nu dispun de competenţele necesare. Controlul veniturilor se efectuează atât pe baza sumelor stabilite ca datorate. în raport cu cele ale precedentei Comisii de control. colaborând îndeaproape cu Comisia de control bugetar a Adunării. a Parlamentului pentru materializarea propriului său drept de control politic în domeniul executării bugetului. Curtea de conturi este chemată să joace un dublu rol. De asemenea. în măsura în care actul fondator nu exclude acest control. Aceste controale pot fi efectuate înainte de închiderea conturilor exerciţiului financiar în cauză. Curtea are responsabilitatea exercitării controlului permanent al conturilor. fapt care o deosebeşte de simplele organe auxiliare. Este aspectul esenţial care o apropie de instituţiile Comunităţilor. Controlul cheltuielilor se efectuează pe baza angajamentelor asumate.a. Controlul în statele membre se realizează în colaborare cu instituţiile de control naţionale sau. organisme de intervenţie agricolă ş. Curtea de Conturi examinează conturile tuturor veniturilor şi cheltuielilor Comunităţii. precum şi a plăţilor efectuate. cum ar fi: ajutor. precum şi legalitatea şi regularitatea operaţiilor subiacente. servicii de vamă. Curtea de Conturi prezintă Parlamentului European şi Consiliului o declaraţie de asigurare privind fiabilitatea conturilor.

Ea asistă Parlamentul European şi Consiliul în exercitarea funcţiei lor de control privind executarea bugetului. rapoartele speciale sau avizele se adoptă cu majoritatea membrilor Curţii de Conturi. p. „Drept comunitar”. Tot prin dispoziţiile acestui Tratat Curtea de Conturi poate efectua controale în localurile oricărui organism care gestionează venituri sau cheltuieli în numele Comunităţii. 95 Ovidiu Ţinca.participe la control. dacă acestea nu dispun de competenţele necesare. Editura Olimp. Diferitele instituţii interesate pot lua poziţie cu privire la observaţiile şi criticile înscrise în rapoarte94. ca şi Tribunalul de Primă Instanţă. Prin dispoziţiile Tratatului de la Amsterdam. 1998. 94 123 . „Drept instituţional european”. Orice document sau orice informaţie. care beneficiază de vărsăminte care provin din bugetul Comunităţii95. Curtea de Conturi întocmeşte un raport anual după încheierea fiecărui exerciţiu financiar. op. la cerere. Demetrescu. La fel ca şi Curtea Europeană de Justiţie. necesare pentru îndeplinirea misiunii Curţii de Conturi. p. mai ales sub forma rapoartelor speciale. Editura Lumina Lex. de celelalte instituţii ale Comunităţii şi de instituţiile de control naţionale sau. Curtea de Conturi îşi desfăşoară activitatea la Luxemburg96. ea poate efectua asemenea controale în localurile persoanelor fizice sau morale. îi sunt comunicate. 96 Corina Leicu. Rapoartele anuale. asupra unor chestiuni specifice şi poate emite avize la cererea uneia din celelalte instituţii Comunitare. chiar şi în statele membre. 95. De asemenea. Totodată. alături de răspunsurile formulate de aceste instituţii la observaţiile Curţii. Irina Moroianu Zlătescu.. Bucureşti. de serviciile naţionale competente. Curtea de Conturi dobândeşte prerogativa de a introduce acţiuni în faţa Curţii Europene de Justiţie în vederea asigurării respectării exercitării atribuţiilor sale. 126. cit. Curtea de Conturi îşi poate prezenta în orice moment observaţiile. Acest raport este transmis celorlalte instituţii ale Comunităţii şi este publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. 1999. p. Bucureşti. Radu C. 117.

E. cât şi în Consiliul directorilor Băncii. Banca europeană de investiţii (B. integrarea economică şi creşterea coeziunii sociale în interiorul Uniunii. Banca îşi are sediul la Luxemburg. implementează componentele financiare ale acordurilor încheiate în cadrul politicii de cooperare a Uniunii.I.E.I. din acest punct de vedere. Banca Europeană de Investiţii (B. Bruxelles. fiind reprezentate atât în Consiliul guvernatorilor. aprovizionare cu energie. instituind C. din bazinul mediteranean. cu scopul de a finanţa investiţiile pentru promovarea obiectivelor Uniunii.. finanţării proiectelor de dezvoltare a reţelelor transeuropene de transporturi.E. B. dar şi programele de sprijinire a dezvoltării ţărilor din Europa Centrală şi de Est (PHARE). Creditele B.E. în special. sunt destinate. oraş considerat. Madrid şi Roma. din Caraibe şi Pacific ori din Africa. capitala financiară a Comunităţilor. prin Tratatul de la Roma.) a fost creată în anul 1958. Are. birouri la Atena. Beneficiare ale acestor credite sunt marile investiţii în infrastructură din cadrul Uniunii Europene. Lisabona. telecomunicaţii. Toate statele membre contribuie la capitalul subscris al Băncii.Capitolul III Organele comunitare Secţiunea I Organele financiare comunitare 1. Rolul său fundamental este acela de a sprijini dezvoltarea echilibrată. de asemenea.E.I. pentru protecţia mediului. creşterea competitivităţii internaţionale a industriei şi a întreprinderilor mici şi mijlocii.I.E. Londra.) Instituţia financiară a Uniunii Europene. 124 . a ţărilor din fosta Uniune Sovietică (TACIS).

Consiliul de administraţie este compus din 25 de administratori. fixate printr-un Protocol. pentru o durată de un an. numiţi de către Consiliul guvernatorilor şi 13 supleanţi. Administratorii sunt aleşi în funcţie de experienţa lor profesională. Consiliul guvernatorilor este însărcinat să definească direcţiile generale ale politicii Băncii în materia creşterii capitalului. Comitetul director este compus dintr-un preşedinte şi 6 vice-preşedinţi aleşi de Consiliul guvernatorilor. precum şi gestionarea curentă a Băncii. Misiunea Consiliului este aceea de a executa şi de a pune în aplicare ceea ce Consiliul guvernatorilor a decis. Acest organ de decizie permanent al Băncii deţine. Preşedintele şi vice-preşedinţii Consiliului de administraţie sunt numiţi de către Consiliul guvernatorilor. acesta este ministrul finanţelor din statul pe care-l reprezintă. care este compus din miniştrii delegaţi ai statelor membre ale Comunităţilor. Statele membre propun 24 de administratori şi cei 12 supleanţi.A. Ordinea în care statul asigură preşedinţia este stabilită pe baza criteriului alfabetic. Aici se regăsesc mecanismele obişnuite aplicabile în instituţiile financiare ale altor organizaţii internaţionale. c. sunt anexate Tratatelor institutive şi prevăd mai multe structuri: a. Banca este condusă de către Consiliul guvernatorilor. pentru o perioadă de 6 ani. rolul de iniţiativă pe lângă Consiliul de administraţie. 125 . pentru o perioadă de 5 ani. Organele Băncii europene de investiţii Statutele Băncii. Această instanţă decide încheierea de împrumuturi şi fixează taxele de interes ale preţurilor susceptibile de a fi acordate. În cadrul Consiliului se votează cu majoritate: deliberarea este adoptată atunci când ea întruneşte voturile pozitive ale statelor care reprezintă 45% din capitalul subscris. În general. în timp ce Comisia europeană este reprezentată de către un administrator şi un supleant. b. pe baza propunerilor Consiliului administratorilor. prin rotaţie. în special. Preşedinţia acestei instituţii supreme este asigurată de către fiecare stat.

pe plan internaţional. Împrumuturile pe piaţa de capital sunt realizate cu dobânzi foarte favorabile. a. 126 . Numai proiectele localizate în regiunile cele mai puţin dezvoltate vor putea beneficia de împrumuturi. dar şi susţinerea. aceasta vizează proiectele pentru modernizarea agriculturii. Capitalul Băncii este subscris de către statele membre ale Comunităţilor şi ale Uniunii Europene. trebuie să corespundă obiectivelor predeterminate de Tratatul instituind C. care le grupează în trei mari sectoare: .E. fiecare stat având o cotă parte. în urma aderărilor succesive.dezvoltare regională – în acest domeniu. Concret. astfel. în special.modernizarea şi reconversia întreprinderilor – prin investirea în acest domeniu. în care revenirea la normal este foarte puţin probabil. În practică. pentru investiţiile industriale. dar într-un mod 97 Art.E. Acţiunea Băncii europene de investiţii în interiorul Uniunii Proiectele care beneficiază de ajutorul B. ceea ce presupune o colaborare strânsă cu Comisia europeană. 198 E. se urmăreşte ameliorarea industriei la nivel naţional. pentru ajutorul reconstrucţiei. pentru proiectele de infrastructură. acţiunea fondurilor structurale. precum şi regiunile care cunosc o puternică rată a şomajului structural. care este însărcinată cu gestionarea acestor fonduri. Repartizarea capitalului între ele este fixat de Statutele sale.I. astfel încât acesta este domeniul care beneficiază de mai mult de jumătate din împrumuturile sale. Banca îşi desfăşoară principala activitate. Banca preia.B. investiţia vizează preocupările care au relevanţă în ajutorarea regiunilor defavorizate. a întreprinderilor mici şi mijlocii. . Acţiunea Băncii europene de investiţii Principalul rol al Băncii constă în acordarea de împrumuturi pe termen mediu şi lung şi de garanţii pentru finanţarea de proiecte care să contribuie „la dezvoltarea echilibrată a Pieţei comune în interesul Comunităţii”97. De-a lungul timpului au avut loc mai multe creşteri de capital.

investiţia trebuie să fie raţională din punct de vedere economic. în special. numeroase state din afara Comunităţilor beneficiază de ajutorul oferit de Banca de Investiţii. pentru utilizarea noilor tehnologii. În prezent. să fie orientată spre o activitate productivă şi să aibă perspective certe de rentabilitate.exclusiv (împrumuturi pentru industria automobilului.în Orientul Apropiat. al telecomunicaţiilor şi al energiei sau asigurarea protecţiei mediului şi a cadrului viu (amenajarea urbană. printre care: . în statele candidate la aderare.I contribuie şi la punerea în aplicare a politicilor cooperării internaţionale a Comunităţilor. proiectele care urmăresc reducerea dependenţei energetice. B. Caraibe şi Pacific). turism. Ajutorul financiar oferit de Bancă ajunge în diferite zone ale lumii. pentru a asista procesul de pace israelo-palestinian.). industria şi serviciile. obiectivul global fiind conformitatea proiectului cu politicile comunitare şi contribuţia sa pentru a le consolida. Acţiunea Băncii europene de investiţii în afara Uniunii Deşi principalele investiţii sunt destinate proiectelor localizate pe teritoriul statelor membre. transporturi. . pentru proiecte care vizează infrastructura. în ansamblul său. Direcţiile fixate vizează. care beneficiază de împrumuturi pentru industrie.P.proiectele de interes comun pentru cele mai multe state membre sau pentru Comunitate.în Europa Centrală şi de Est.în ţările A. pentru construcţia aeronautică ş.E. (Africa. b. este examinată viabilitatea financiară a acestora.a. .C. . De asemenea. Libanul. patrimoniul arhitectural). Criteriile necesare pentru ca o propunere de investiţie preconizată pe teritoriul comunitar să fie sprijinită printr-un împrumut de către Banca Europeană de Investiţii sunt: investiţia trebuie să vizeze adâncirea şi perfecţionarea procesului integraţionist. Proiectele şi cererile de împrumut sunt examinate pe baza acestor criterii. 127 . . pentru programele de reconstrucţie. de asemenea. ameliorarea reţelelor transeuropene în domeniile transporturilor. semnatare ale Convenţiilor Lomé.în ţările mediteraneene (Maghreb).

- în ţările din Asia şi America latină, către care Uniunea se apropie din ce în ce mai mult, pentru a finanţa proiecte de transferuri de tehnologie, contractele de joint-venture (asociere de întreprinderi). Banca europeană de investiţii, prin activitatea pe care o desfăşoară, răspunde realizării obiectivelor înscrise în Tratate. Tratatul asupra Uniunii Europene accentuează fenomenul, precizând că ea trebuie să acţioneze în strânsă legătură cu fondurile structurale, precum şi cu alte instrumente financiare ale Uniunii şi ale Comunităţilor.

2. Sistemul european al Băncilor Centrale şi Banca Centrală Europeană
A. Sistemul European al Băncilor Centrale (S.E.B.C.) Articolul 4A din Tratatul asupra Uniunii Europene prevede constituirea Sistemului European al Băncilor Centrale şi a Băncii Centrale Europeană. Acestea îşi îndeplinesc sarcinile şi îşi desfăşoară activităţile în conformitate cu dispoziţiile Tratatului şi ale Statutului Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, existent într-un Protocol anexat Tratatului privind Uniunea Europeană. Potrivit art. 106, paragraful 1 din Tratat, S.E.B.C. este compus din Banca Centrală Europeană şi din băncile centrale ale statelor membre (băncile centrale naţionale). Obiectivul principal al S.E.B.C.98 este menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără a aduce atingere obiectivului stabilităţii preţurilor, S.E.B.C. sprijină politicile economice generale din Comunitate, pentru a contribui la realizarea obiectivelor Comunităţii, aşa cum sunt definite în articolul 2 din Tratat. S.E.B.C. acţionează conform principiului unei economii de piaţă deschise, în care concurenţa este liberă, favorizând o alocare eficientă a resurselor. În conformitate cu articolul 105, paragraful 2 din Tratat, sarcinile fundamentale
98

Articolul 105, paragraful 1 din Tratat.

128

ale S.E.B.C. sunt: - definirea şi implementarea politicii monetare a Comunităţii; - desfăşurarea operaţiunilor de schimb, conform articolului 109 din Tratat; - păstrarea şi administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre99; - promovarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi. S.E.B.C. contribuie la buna conducere a politicilor promovate de autorităţile competente în ceea ce priveşte controlul prudenţial al instituţiilor de credit şi stabilitatea sistemului financiar100. S.E.B.C. este condus de organele de decizie ale Băncii Centrale Europene.

B. Banca Centrală Europeană (B.C.E.) Tratatul instituind C.E, la art. 106, par. 1, conferă B.C.E., în fiecare stat membru, capacitatea juridică cea mai largă, recunoscută persoanelor juridice de legislaţia naţională. B.C.E. poate, în special, să dobândească şi să înstrăineze bunuri mobile şi imobile şi să stea în justiţie. Articolul 5, par. 4, din Tratatul instituind C.E. precizează faptul că B.C.E. este consultată de către instituţiile comunitare în privinţa oricărui act comunitar propus în domeniile care ţin de competenţa sa, iar, de autorităţile naţionale - în privinţa oricărui proiect legislativ în domeniile care ţin de competenţa sa, dar în limitele şi în condiţiile fixate de către Consiliu. De asemenea, în domeniile care ţin de competenţa sa, B.C.E. poate prezenta avize instituţiilor sau organelor comunitare competente, precum şi autorităţilor naţionale. În îndeplinirea sarcinilor Sistemului european al băncilor centrale, Banca centrală europeană, asistată de băncile centrale naţionale, solicită informaţiile necesare, fie de la autorităţile naţionale competente, fie, direct, de la agenţii economici. În acest scop, Banca cooperează cu instituţiile şi organele comunitare, precum şi cu autorităţile
99

Această prevedere nu aduce atingere deţinerii şi gestionării fondurilor de rulment în valută de guvernele statelor membre. 100 Articolul 105, paragraful 5 din Tratat.

129

competente ale statelor membre sau ale statelor terţe şi cu organizaţiile internaţionale. Atunci când este necesar, B.C.E. este autorizată să participe la armonizarea regulilor şi a practicilor privind strângerea, prelucrarea şi difuzarea datelor statistice din domeniile care ţin de competenţa sa. În exercitarea competenţelor, Banca centrală europeană nu poate solicita sau accepta instrucţiuni din partea instituţiilor sau a organelor comunitare, a guvernelor statelor membre sau a oricăror alte organisme. Sediul B.C.E. este la Frankfurt. Organele de decizie ale B.C.E. sunt: Consiliul guvernatorilor, Comitetul director, Consiliul general al B.C.E. a. Consiliul guvernatorilor este compus din membrii Comitetului director şi din guvernatorii băncilor centrale naţionale. Fiecare membru al Consiliului dispune de un vot, iar deciziile se iau cu majoritate simplă, cu excepţia dispoziţiilor contrare conţinute de Statutul B.C.E.; votul preşedintelui este preponderent. Consiliul guvernatorilor se întruneşte de cel puţin zece ori pe an. b. Comitetul director Comitetul director se compune dintr-un preşedinte, mai mulţi vicepreşedinţi şi alţi 4 membri. Membrii Comitetului director sunt numiţi de comun acord de către guvernele statelor membre, la nivelul şefilor de stat şi guvern, la recomandarea Consiliului şi după consultarea Parlamentului european şi a Consiliului guvernatorilor, dintre persoane a căror autoritate şi experienţă profesională în domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute. Mandatul acestora este de 8 ani şi nu poate fi reînnoit. Atribuţiile Comitetului director sunt menţionate la aricolele 12, 15, 16 din Protocolul 3. Astfel, Comitetul: adoptă orientările şi ia deciziile necesare îndeplinirii sarcinilor, încredinţate prin Tratat şi Statut, Sistemului european al băncilor centrale; stabileşte politica monetară a Uniunii; implementează politica monetară, în conformitate cu orientările şi deciziile adoptate de Consiliul guvernatorilor;
130

participă la redactarea rapoartelor de activitate ale B. la articolele 45. El este obligatoriu în toate elementele sale şi este direct aplicabil în toate statele membre. contribuie la stabilirea regulilor necesare standardizării procedurii contabile şi informării asupra operaţiilor B. 108 A din Tratatul C.. în toate elementele sale. c.U.E.E.E. 46 şi 47. şi guvernatorii băncilor centrale naţionale..N. stabileşte condiţiile de angajare a personalului B..C.E.E.C.C.C. a statelor care nu fac obiectul unei derogări.. Recomandările şi avizele nu au un caracter obligatoriu.E. prevăzute în art. Consiliul general: contribuie la îndeplinirea funcţiilor consultative ale B. în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin. Decizia este obligatorie pentru destinatarii săi.. Consiliul este compus din preşedintele şi vicepreşedintele B. 36 din Protocol şi în regulamentul interior al instituţiei..C. Regulamentul are aplicabilitate generală.C. contribuie la pregătirile pentru stabilirea irevocabilă a cursurilor de schimb ale monedelor statelor membre care fac obiectul unei derogări. Consiliul general al B. în raport cu monedele sau cu moneda unică. ia deciziile necesare îndeplinirii sarcinilor conferite SBCE în virtutea tratatului CE şi a statutului său şi emite recomandări şi avize. Consiliul general al B.E. 131 .E. Potrivit dispoziţiilor art.- dă instrucţiunile necesare băncilor centrale naţionale.. 47. în măsura necesară îndeplinirii sarcinilor conferite prin statut. contribuie la colectarea informaţiilor statistice.E.C. potrivit art. B. adoptă regulamente. îşi găseşte reglementarea în capitolul 9 al Protocolului 3 din T.C. este responsabil pentru pregătirea reuniunilor Consiliului guvernatorilor.

avize. ai muncitorilor şi ai comercianţilor Membrii Comitetului sunt aleşi de pe o listă ce conţine dublul numărului atribuit fiecărui stat. Astfel. urmând ca jumătate dintre aceştia să fie numiţi de către Consiliu.C.C. instituit prin Tratatul asupra Comunităţii europene. Astfel. Aceste trei organe auxiliare prezintă o serie de caracteristici comune. Comitetul regiunilor. la cererea instituţiilor comunitare sau din proprie iniţiativă. Comitetul Consultativ C. iar Comitetul economic şi social şi Comitetul regiunilor asistă atât Comisia europeană. Ele au doar funcţia de a emite rapoarte.A. B.C. ceea ce asigură independenţa lor faţă de statele cărora aparţin. reprezentanţi ai producătorilor. Comitetul Consultativ C. la cererea instituţiilor comunitare sau din proprie iniţiativă.Secţiunea a II-a Alte organe comunitare Pe lângă instituţiile comunitare.E.E. printre dispoziţiile Tratatelor.. Ele au numai funcţia de a emite rapoarte. au un caracter consultativ. 1. 2.E.118 membri (cifră atinsă în prezent). şi nu de către guvernele statelor membre.A. instituit prin Tratatul asupra Uniunii Europene şi Tratatul C. recomandări. asistă Comisia europeană.E. iar Comitetul economic şi social şi Comitetul regiunilor asistă atât Comisia. cât şi Consiliul Uniunii. asistă Comisia.A.A. Comitetul este format este format din 84 . astfel încât Comitetul Consultativ C.E. dintre membrii Comitetului este 132 . Tratatele institutive reglementează şi existenţa unor organe auxiliare. şi anume: A.C..A. 3.E. Comitetul Consultativ C.C. membrii lor sunt numiţi de către Consiliul U. cât şi Consiliul.EA. avize sau recomandări. nu dispun de personalitate juridică.. Aceste organe auxiliare nu dispun de personalitate juridică. le regăsim şi pe cale care fac referire la: 1. C. Comitetul economic şi social.E. instituit prin Tratatul C.

proprietari de întreprinderi mici şi mijlocii. Comitetul economic şi social (C. îşi elaborează Regulamentul interior. reprezentând patronatul. împlinirea termenului de 4 ani.a.E. deoarece Consiliul votează o listă de propuneri primită de la statele membre.A. demitere.) Comitetul economic şi social numără.S.A. concentrări ş. al Comitetelor economico-sociale existente în statele membre.E.): A. 133 . Membrii C. Mandatul membrilor C. 2.E. statele îşi menţin influenţa în numirea membrilor C. a căror activitate se concretizează în elaborarea de rapoarte.A pot fi sintetizate.E. este modelul. Comisia este obligată să consulte Comitetul în cazuri limitativ prevăzute de Tratat (de exemplu: fixarea obiectivelor generale. astfel: A.). în cadrul cărora patronii se pun de acord cu sindicatele.E.S. acesta nefiind supus aprobării de către Consiliu. meşteşugari. salariaţii şi diferite ramuri de activitate (agricultori.ales preşedintele. poate înceta în următoarele cazuri (potrivit Regulamentului intern al C. Durata mandatului este de 2 ani. în unanimitate. în prezent..S. ai comunităţii ştiinţifice şi pedagogice.E. forţă majoră.S. Comitetul C. Fiecare consultaţie oferită de Comitet capătă valoarea unei dispoziţii de Tratat.E. dă avize cu caracter obligatoriu. la nivel comunitar.E. reprezentanţi ai consumatorilor. înţelegeri. perioadă pentru care sunt desemnaţi. 222 de membri. Atribuţiile Comitetului C.S. precum şi o conducere colectivă.C.C. ai economiei sociale. B. C. care vor fi aprobate în plenul Comitetului C. liberi profesionişti. ai mişcărilor ecologiste). a liniilor directoare ale acţiunii sale în materie de investiţii. a programelor. Regulamentul interior stabileşte existenţa Comisiilor de specialitate.S. de către Consiliul Uniunii Europene.E. sunt aleşi.C. dă avize având caracter facultativ. B. C. ai familiei. În practică. caz în care Consiliul sau Comisia le pot solicita numai în cazurile în care acestea consideră necesar.

Astfel. pierderea cetăţeniei/naţionalităţii în baza căreia au fost numiţi. absenţa repetată de la sesiunile plenare. relaţiile externe). politica agricolă comună. această listă fiind mărită prin Actul unic european şi. prin care Consiliul şi Comisia pot solicita un aviz. De asemenea. Mandatul preşedintelui şi al celorlalţi membri ai conducerii colective este de 2 ani. Comitetul. energie atomică. condamnarea pentru o cauză penală. b. există două situaţii: . cu sediul la Bruxelles.. acordată în urma summit-ului de la Paris din anul 1972. trebuie consultat înaintea adoptării unui număr de decizii.consultarea voluntară. sănătatea.E. Convocarea Comitetului este făcută de către preşedintele acestuia. în sensul că el poate da un aviz din propria sa iniţiativă şi să elaboreze raporturi cu privire la orice problemă. transporturi. el poate să formuleze opinii din proprie iniţiativă. G. dezvoltare regională.D. a transporturilor. avize facultative: Comitetul poate fi consultat chiar atunci când această cerinţă nu îmbracă forma unei constrângeri care să decurgă din tratatele constitutive. fiecare secţiune numărând între 30 şi 60 de membri. Comitetul îşi desfăşoară activitatea în cadrul mai multor secţiuni. Fiecare dintre membrii Consiliului pot face parte din maxim 3 secţiuni. E.a.S. atunci când aceste instituţii consideră că este necesar (de exemplu. în art. politica socială. Consiliul sau Comisia să-i ceară un aviz cu privire la anumite proiecte de acte. 134 .autosesizarea. 198 C. Comitetul poate emite următoarele acte: a.E. îşi desemnează un preşedinte şi pe cei 21 de membri ai conducerii colective. Membrii C. F. Tratatul obligă. În urma consultărilor pe care le acordă. a fost consacrată prin Tratatul de la Maastricht. şi anume: agricultură.a. . prin Tratatul de la Maastricht (de exemplu. probleme economice şi financiare. Această posibilitate. afaceri externe ş. după caz.). mai târziu. deces. în sectoarele care privesc dezvoltarea tehnologică. libera circulaţie a muncitorilor ş. avize obligatorii: este vorba despre o formalitate substanţială indispensabilă legalităţii actelor comunitare.

op. Orice aviz pe care Comitetul îl dă trebuie să fie adoptat cu majoritate simplă şi să fie publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor europene. Tratatul prevede obligativitatea consultării Comitetului regiunilor de către Comisie sau Consiliu în numeroase domenii care afectează interesele regionale.Actele pe care Consiliul sau Comisia le solicită trebuie să fie prezentate de către C. organizate de cinci ori pe an. Cele opt comisii sunt: dezvoltare regională.. 176 135 .S. economică. de telecomunicaţii şi energie. cultură. cit. într-un interval de 45 zile. vânătoare. pădure. .E. Comitetul regiunilor poate formula opinii din proprie iniţiativă. mediu.reprezintă un centru de informare indispensabil cu privire la iniţiativele şi realitatea comunitară. care informează autorităţile de preocupările sau de obiectivele pe care el le considera ca fiind primordiale. tineret.E. În concluzie. coeziune economică şi socială. adresând opiniile reprezentanţilor „forţelor vii”101. Comitetul regiunilor Comitetul regiunilor. În afara sesiunilor plenare. îndeosebi în domeniile: educaţie. politici urbane. educaţie şi formare 101 Natacha Vigne. activitatea Comitetului regiunilor se desfăşoară în opt comisii şi patru subcomisii. mare şi munte. finanţe locale şi regionale..contribuie la decizia comunitară.constituie locul de dialog privilegiat şi permanent între diferitele categorii socio-profesionale. pescuit. numiţi pe o perioadă de 4 ani. energie. agricultură. amenajarea spaţiului. transporturi şi reţele de comunicare. sănătate. 3. Dacă nu au fost prezentate în acest termen. p. . creat prin Tratatul asupra Uniunii Europene (1992). Comitetul economic şi social are o triplă vocaţie: . reţele transeuropene de transporturi.S. cele două instituţii care le-au solicitat pot adopta respectivul act fără avizul C. amenajare teritorială. este alcătuit din 222 reprezentanţi ai colectivităţilor locale şi regionale şi dintr-un număr egal de membri supleanţi.

a. De exemplu: a. consultarea Comitetului este obligatorie într-un anumit număr de domenii expres prevăzute de tratate. tineret şi consumatori. cultură. Europa cetăţenilor. pentru salvarea patrimoniului cultural de importanţă europeană. rezultatul unei autosesizări a Comitetului 136 . astfel: A. c. b. O comisie specială pregăteşte propuneri pentru reforma instituţională a Uniunii Europene. coeziune economică şi socială. Principalele acţiuni vizează prevenirea maladiilor şi a marilor flageluri. comitetul este chemat să-şi dea avizul său şi aceasta se explică. în domeniul cultural. e. la apropierea şi implicarea acestora în deciziile Uniunii. în domeniul educaţiei. în ansamblul sistemului instituţional comunitar european. de asemenea. prin faptul că atribuţiile în acest domeniu sunt în competenţa colectivităţilor infrastatele. Obiectivele acestei competenţe comunitare sunt date de dimensiunea europeană a educaţiei (mobilitatea profesorilor şi a studenţilor. în materia coeziunii economice şi sociale. în special. avizul poate fi. Consiliul este chemat să statueze cu majoritate calificată în anumite cazuri.profesională. consultarea este facultativă. sănătate publică. poate fi rezumat. domeniu care este strâns legat de realizarea unui spaţiu fără frontiere interne: este vorba despre favorizarea interconexiunilor. B. d. la cererea Consiliului sau a Comisiei atunci când acestea consideră că este oportună.). Comitetul contribuie la consolidarea legăturilor dintre cetăţenii aceleiaşi regiuni. recunoaşterea diplomelor ş. Comitetul trebuie să fie consultat. Ca organ de reprezentare a intereselor locale şi regionale. Rolul Comitetului regiunilor. politică socială. Consiliul poate să adopte acţiuni de încurajare pentru răspândirea culturii şi istoriei popoarelor europene. cuprinzând aici şi toxicomania. cercetare. În acest sector. C. al formării profesionale şi al tineretului. în domeniul sănătăţii publice. în domeniul reţelelor transeuropene.

137 . atunci când acesta îl consideră util. în sectoare.regiunilor. precum: agricultura sau protecţia mediului înconjurător). caz în care îl va transmite autorităţilor decizionale (de exemplu.

extinderea votului cu majoritate calificată în cadrul Consiliului şi reponderarea voturilor. în probleme. care va număra. apărarea comună şi Europa socială. se manifestă cerinţa ca U. Semnarea Tratatului de la Nisa.Capitolul IV Tratatul de la Nisa cu privire la reforma în materia instituţiilor Uniunii Europene Reuniunea de la Nisa a reprezentat o etapă necesară în evoluţia construcţiei europene. adoptarea unei Carte fundamentale a drepturilor omului. În relaţie cu tendinţa extinderii ariei geografice europene a Uniunii. componenţa Comisiei Europene. semnifică. ci eficient. dar nu oricum. să aibă o structură instituţională eficientă care să contribuie la afirmarea organizaţiei pe plan mondial. prin aderarea a noi state. cooperarea consolidată. încheierea lucrărilor Conferinţei Interguvernamentale ce a fost convocată cu un an în urmă. Se urmăreşte. tocmai pentru realizarea obiectivelor acesteia. în 26 februarie 2001. de fapt. în situaţia în care numărul actual al statelor membre s-ar dubla. S-a urmat în acest sens formularea unui răspuns la problema care. 138 . frământă decidenţii şi teoreticienii domeniului cu privire la posibilitatea funcţionării Uniunii. o adaptare a structurii create pentru o Uniune ce avea în componenţa sa numai 6 state membre la realităţile impuse de o Europă unită. probabil. astfel. 30 de state. prilej care a făcut posibilă exprimarea participanţilor. adică în data de 14 februarie 2000. pe drept cuvânt. în principal. Perspectiva aderării unor noi state a generat necesitatea apariţiei unor schimbări în sensul perfecţionării şi adaptării instituţiilor comunitare la noile realităţi. De aceea a fost necesară dezbaterea de la Nisa.E. cum ar fi: componenţa Parlamentului European.

se observă o uşoară discriminare a ţărilor candidate est-europene. care păstrează numărul actual de 99 de parlamentari. Analizând repartizarea locurilor.E. Astfel. O altă modificare importantă este creşterea ponderii Germaniei. împreună cu instituţia Consiliului. Tratatul de la Nisa accentuează rolul de co-legislator al Parlamentului. În multe domenii. în special în privinţa fondurilor acestora. au planificate numai 20 de locuri. încercându-se o corelaţie cu numărul membrilor noi care vor exista. Tratatul a limitat numărul membrilor Parlamentului la 732. care au repartizate 22 de locuri. având o populaţie mai redusă. îndeplinind atribuţii co-decizionale. va fi următoarea: Statele membre Belgia Danemarca Germania Grecia Spania Franţa Irlanda Italia Luxemburg Olanda Austria Portugalia Finlanda Suedia Marea Britanie 22 13 99 22 50 72 12 72 6 25 17 22 13 18 72 Bulgaria Cipru Cehia Estonia Ungaria Letonia Lituania Malta Polonia România Slovacia Slovenia Ţările candidate 17 6 20 6 20 8 12 5 50 33 13 7 139 .Secţiunea I Parlamentul european Parlamentul European este instituţia care reprezintă cetăţenii statelor membre. Ungaria şi Cehia. în comparaţie cu Portugalia şi Belgia. în timp ce toate celelalte state membre şi-l diminuează. cu o populaţie de 10 milioane. O problemă avută în vedere de Tratat este aceea a numărului de eurodeputaţi. creând. ambele instituţii constituind şi autoritatea bugetară a U. o nouă bază legală ce permite Consiliului să adopte reguli pentru partidele politice de la nivelul european. în acelaşi timp. pe state membre şi candidate. Astfel. Parlamentul acţionează în calitate de co-legislator. Structura locurilor în Parlament.

Germania. Prin urmare. Italia) s-au plasat pe acelaşi nivel. Reponderea voturilor Scopul urmărit a fost acela de a fi reflectate cât mai fidel puterea economică şi ponderea demografică în numărul de voturi alocate. sarcina reformei este aceea de a reduce numărul cazurilor în care statele membre pot folosi dreptul lor de veto. 140 . care.E. existând pericolul “paralizării” activităţii în adoptarea deciziilor. 2. Astfel. Extinderea votului cu majoritate calificată În ceea ce priveşte Consiliul. Statele “mari” (Germania.Secţiunea a II-a Consiliul Uniunii Europene 1. deţinea un domeniu sensibil în care şi-ar fi dorit să păstreze controlul. în situaţia în care vor fi aproape 30 de state membre. Franţa. există domenii de importanţă majoră supuse încă votului cu unanimitate (ex. De aceea. Demersul a fost destul de dificil pentru a ajunge la o înţelegere în această privinţă din cauza intereselor statelor membre “mari”. o decizie poate fi luată numai dacă cel puţin 14 state au votat în favoarea ei sau reprezintă cel puţin 62% din populaţia europeană. Aşadar. fiecare. la care se adaugă politica fiscală şi socială. în atenţia Marii Britanii). s-a ajuns la concluzia că va fi foarte dificil să se obţină votul unanim.: apărarea. de imigrare şi azil care interesează. Astfel. un acord nu va putea fi încheiat fără acceptul a 14 dintre cele 27 de state preconizate a fi membre ale U. Marea Britanie. ratificarea Tratatului de la Nisa va permite ca în legătură cu 30 de articole din Tratat să se ia decizii cu majoritate calificată (anterior a fost necesară unanimitatea şi pentru acestea). mai ales. politica comercială.

Naţionalitatea comisarilor va fi determinată potrivit principiului rotaţiei. posibilă cu un număr restrâns sau cel puţin fără o creştere proporţională cu numărul noilor state membre. Prin Tratatul de la Nisa a fost aleasă varianta limitării numărului comisarilor la 27. în acelaşi timp acordându-se atribuţii sporite preşedintelui. Un pas important în accentuarea caracterului supranaţional al Comisiei este acela al schimbării de numire a preşedintelui şi a membrilor Comisiei: de la unanimitate s-a trecut la majoritate calificată. De asemenea. va fi următoarea: Statele membre Belgia Danemarca Germania Grecia Spania Franţa Irlanda Italia Luxemburg Olanda Austria Portugalia Finlanda Suedia Marea Britanie 12 Bulgaria 7 Cipru 29 Cehia 12 Estonia 27 Ungaria 29 Letonia 7 Lituania 29 Malta 4 Polonia 13 România 10 Slovacia 12 Slovenia 7 10 29 TOTAL: 345 de voturi Ţările candidate 10 4 12 4 12 4 7 3 27 14 7 4 Secţiunea a III-a Comisia Europeană În privinţa Comisiei au fost corelate 2 aspecte: noile aderări care presupun o sporire a numărului comisarilor şi buna funcţionare a Comisiei. Preşedintele va numi (după aprobarea colegiului) vice-preşedinţii Comisiei şi va putea cere demisia unui membru (tot cu aprobarea colegiului).Ponderea voturilor. 141 . în acest fel convenită. în sensul că acesta va decide distribuirea sarcinilor şi responsabilităţilor.

din reprezentanţi ai fiecărui stat membru. alcătuită din toţi judecătorii). Tratatul permite crearea unor Camere specializate pentru anumite domenii. Membrii vor fi numiţi de către Consiliu. Tratatul de la Nisa caută să împartă sarcinile între Curte şi Tribunalul de primă instanţă într-o manieră mult mai eficientă. conform Tratatului de la Nisa. care va decide cu majoritate calificată (şi nu cu unanimitate). însă ea se va putea întruni şi într-o Mare Cameră de 13 judecători (în loc să se întrunească într-o sesiune plenară. Curtea va continua să fie alcătuită dintr-un judecător din fiecare stat membru. deja. De asemenea. considerându-se că. Dispoziţiile Tratatului prevăd îmbunătăţirea colaborării cu instituţiile naţionale similare. Curtea de Conturi se va putea constitui în Camere pentru a adopta anumite tipuri de rapoarte sau avize. iar recursurile prejudiciale având caracter “tehnic” vor fi transferate Tribunalului de primă instanţă. Secţiunea a V-a Curtea de Conturi Aceasta va fi constituită.E. Unul dintre mijloacele utilizate în acest sens poate fi constituirea de către preşedintele Curţii de Conturi a unui comitet de legătură cu cei care sunt conducători ai instituţiilor naţionale corespunzătoare. s-a apreciat faptul că extinderea U. 142 . se va institui o procedură de urgenţă în cazul recursurilor prejudiciale mai sensibile. îndeplinind un mandat pentru un termen de 6 ani. va afecta capacitatea Curţii de a soluţiona viitoarele cazuri. În acelaşi timp. Astfel. Curtea este supraaglomerată.Secţiunea a IV-a Curtea de Justiţie Cu acelaşi prilej.

E. ceea ce va permite actualelor state membre să-şi menţină numărul de locuri deţinute în prezent. Repartiţia locurilor va fi. ca for de cercetare a intereselor partenerilor economici şi sociali. Comitetul va avea în componenţa sa reprezentanţi în număr de cel mult 350. după cum urmează: Statele membre Belgia Danemarca Germania Grecia Spania Franţa Irlanda Italia Luxemburg Olanda Austria Portugalia Finlanda Suedia Marea Britanie 12 Bulgaria 9 Cipru 24 Cehia 12 Estonia 21 Ungaria 24 Letonia 9 Lituania 24 Malta 6 Polonia 12 România 12 Slovacia 12 Slovenia 9 12 24 TOTAL: 344 de locuri Ţările candidate 12 6 12 7 12 7 9 5 21 15 9 7 Secţiunea a VII-a Comitetul Regiunilor Numărul membrilor Comitetului Regiunilor a fost limitat tot la 350. la nivelul ansamblului U.Secţiunea a VI-a Comitetul Economic şi Social Prin Tratatul de la Nisa. De asemenea. Tratatul de la Nisa solicită ca membrii Comitetului să aibă mandat electoral 143 . sporesc rolul şi influenţa acestui Comitet.

de la autorităţile pe care le reprezintă sau condiţia să le fie responsabili din punct de vedere politic. Distribuţia locurilor va fi următoarea: Statele membre Belgia Danemarca Germania Grecia Spania Franţa Irlanda Italia Luxemburg Olanda Austria Portugalia Finlanda Suedia Marea Britanie 12 Bulgaria 9 Cipru 24 Cehia 12 Estonia 21 Ungaria 24 Letonia 9 Lituania 24 Malta 6 Polonia 12 România 12 Slovacia 12 Slovenia 9 12 24 TOTAL: 344 de locuri Ţările candidate 12 6 12 7 12 7 9 5 21 15 9 7 144 .

a. ceea ce limita competenţele lor în ceea ce priveşte crearea unei organizaţii internaţionale. personalităţi ale lumii religioase şi sindicale (Léon Blum. însă. având drept punct de plecare discursul lui Wiston Churchill din 19 septembrie 1946. a se vedea Natacha Vigne. Paul – Henri Spaak. Paul Reynaud ş. 17 – 29. cea mai veche organizaţie de cooperare. cit. parlamentari. Congresul Europei Congresul Europei s-a reunit la Haga între 7 şi 10 mai 1948. este simbolul apărării libertăţilor şi drepturilor indivizilor. printre care un număr important îl reprezentau membrii guvernelor. deoarece a beneficiat numai de prezenţa personalităţilor reprezentative pentru mişcările europene care apărau şi chemau la realizarea unei Europe unite.Capitolul V Consiliul Europei Consiliul Europei. deoarece congresmenii erau intelectuali sau oameni politici de prim rang: în jur de 1000 de congresmeni au fost prezenţi. ţinut la Universitatea din Zűrich. din 5 mai 1949. Această reuniune nu a avut un caracter interguvernamental. Participanţii nu au avut un caracter reprezentativ. p. 145 .. exercitarea unei influenţe determinante. Secţiunea I Scurt istoric al Consiliului Europei102 1. op. Tratatul de la Londra. Acest lucru nu a împiedicat. Reuniunea a 102 Pentru detalii. Konrad Adenauer. universitari. cuprinde statutul Consiliului Europei şi reprezintă rezultatul mai multor etape de negocieri care au avut ca scop dorinţa de a reuni regimurile politice europene ale timpului de tip liberal.). Apariţia Consiliului Europei se înscrie în curentul general care îşi propune ca finalitate apropierea statelor europene pe plan politic.

Olanda şi 146 . 2. formată din reprezentanţi ai guvernelor şi care să dispună de puteri de decizie în cea mai reală tradiţie a organizaţiilor internaţionale. din 17 martie 1948. ca organizaţie. au fost: .alţi participanţi aveau o concepţie minimalistă a Europei. astăzi dispărută. şi care se regăsesc pe viitor în diferitele etape ale construcţiei europene. Deşi aparţineau unor partide politice diferite. Deşi Congresul nu a reuşit să pună bazele Consiliului Europei. Luxemburg. Franţa. a luat iniţiativa şi a propus o conferinţă pregătitoare şi altor state europene. Conferinţa de la Londra Congresul de la Haga nu a rămas fără ecou în rândul guvernanţilor europeni ai acelei perioade. reuniunea îşi are importanţa sa în ceea ce priveşte acţiunea viitoare a guvernelor europene. limitată numai la cooperarea între state. .elaborarea unei Carte a drepturilor omului la nivel european. cei prezenţi la Congres cereau unificarea europeană. în august 1948. cu structură dominantă. Aceasta este teza cea mai integraţionistă şi favorabilă unei federaţii europene. printre care: . adică a unei uniuni de state care să cuprindă în structurile sale o Adunarea democratică şi reprezentativă. susceptibilă de a impune punctele sale de vedere guvernanţilor.înfiinţarea unei Adunări Parlamentare care să cuprindă delegaţii ale parlamentelor naţionale.realizarea unei uniuni politice între statele europene. care reunea Belgia. Astfel. guvernul francez.fost prezidată de Winston Churchill. La finalul lucrărilor Congresului a fost adoptată o rezoluţie care cuprindea mai multe puncte. . Concret.parte a celor prezenţi erau partizanii unei Europe calificate ca „supranaţională”. Cele două idei care au stat la baza desfăşurării Congresului Europei. în general. creată prin Tratatul de la Bruxelles. . conferinţa se adresa statelor membre ale Uniunii Occidentale (alianţă militară.

Norvegia şi Suedia. a avut loc întâlnirea finală. Propunerea Franţei a fost susţinută de guvernul Belgiei. într-adevăr. s-a decis înfiinţarea unui „Comitet pentru studiul şi dezvoltarea unităţii europene”. În lunile martie şi mai 1949. al cărui sediu să fie la Strassbourg. c. o organizaţie de state denumită „Consiliul Europei”. purtate în cadrul reuniunii miniştrilor statelor membre ale Uniunii Occidentale. format din reprezentanţii a cinci state membre ale Uniunii Occidentale. drept urmare. şi anume: cinci state membre ale Uniunii Occidentale. destul de dificile. Statut ce a intrat în vigoare la 3 august 1949. La 26 octombrie 1948. Acest compromis reia. şi anume: . teza franco-belgiană. lipsită de putere de decizie. Astfel. dar numai având rol consultativ. viza înfiinţarea unei Adunări formată din delegaţii ale guvernelor. un organism interguvernamental care să deţină puterea de decizie. care să delibereze cu majoritate de voturi. Statutul care pune bazele Consiliului Europei.teza franco-belgiană. de-a lungul timpului. La conferinţă au participat zece state. Astfel. aceasta fiind încredinţată unui Comitet de miniştri. regăsim: 147 . Acordul de principiu prevedea: a. şi alte organizaţii la nivel statal şi-au făcut apariţia pe scena relaţiilor europene şi internaţionale. la 5 mai 1949. . astfel încât stabilirea naturii şi a structurii viitoarelor instituţii se fundamenta pe două idei principale. Cele zece state fondatoare au semnat la.teza britanică. Înfiinţarea Consiliului Europei constituie o primă tentativă a construcţiei unei Europe „europene”. Cele două tendinţe prezente la Haga au reapărut şi aici. mai tradiţionalistă.Regatul Unit). adică a tratatului constitutiv al noii organizaţii. Italia. care prevedea ca organizarea statelor să fie coordonată de către o Adunare europeană alcătuită din parlamentari. În urma unor negocieri. cărora li se adaugă Danemarca. una nouă în ceea ce priveşte structurile interne ale unei organizaţii internaţionale. a fost organizată o conferinţă în scopul adoptării statutului. s-a ajuns la un compromis. b. la Londra. de fapt. însă a fost primită cu reticenţă de guvernul Marii Britanii. Irlanda. Această idee era. o Adunare formată din parlamentari.

între două ipoteze. Adunarea numără 286 membri titulari şi supleanţi. în principiu. 1. cunoscut sub numele de Planul Marshall şi solicitată de către Statele Unite care nu doreau să realizeze ele însele această repartiţie. singura organizaţie veritabilă europeană. . Esenţială este dorinţa statelor europene de a apăra aceeaşi concepţie a democraţiei liberale faţă de regimurile comuniste.Uniunea Occidentală. din acest punct de vedere..E. al cărui Tratat a fost încheiat la 4 aprilie 1949. Consiliul Europei se situează. Consiliul Europei dispune de mijloace de acţiune modeste. Adunarea consultativă a Consiliului Europei Statutul din 5 mai 1949 foloseşte termenul de Adunare consultativă. cât şi Statele Unite şi Canada.E. iar repartizarea puterii decizionale rămâne cea tradiţională. 148 . Numărul de membri repartizaţi variază în funcţie de mărimea populaţiei statelor membre şi este cuprins între 2 şi 18 reprezentanţi.Organizaţia europeană a cooperării economice (O.). a funcţionat puţin timp. se regăsesc structurile clasice ale unei organizaţii internaţionale tradiţionale. la 16 aprilie 1948. cu toate că aceasta s-a autoproclamat „Adunare parlamentară”. Secţiunea a II-a Organizarea instituţională a Consiliului Europei Instituţiile unei organizaţii de cooperare politică sunt. creată prin Tratatul de la Paris. Astfel. însă prezenţa Adunării constituie un element de originalitate. . care.Alianţa Atlantică. însă. organizaţia reuneşte atât state europene. într-un mod ponderat.C. destul de sumare în raport cu sistemul instituţional necesar punerii în aplicare a mecanismelor şi a procedurilor de integrare a statelor. însă nu egalitar. destinată repartizării ajutorului american. repartizaţi între diferitele state membre. în anul 1974.

pe domenii. având în compunere un Preşedinte şi 17 vice-preşedinţi. d. 149 . Există. septembrie. instituţia nu deţine puteri legislative şi nu adoptă decizii obligatorii pentru statele membre. însă. Ea discută (…) şi transmite concluziile sale Comitetului de miniştri sub formă de recomandări”. mediu. Adunarea se reuneşte câte o săptămână în lunile: ianuarie. Prezenţa parlamentarilor din Camerele naţionale conferă. cum ar fi: politic. ceea ce constituie o noutate pentru anul 1949. aprilie. cele destinate statelor membre. cultură şi educaţie. Ei sunt aleşi de către parlamentele naţionale. potrivit unei proceduri stabilite la acest nivel. şi anume: a. economic. agricultură. şi chiar şi chiar pentru etapa actuală. în special. adoptă recomandări adresate Comitetului de miniştri. Formula este una intermediară. prezenţă necesară pentru a simboliza reunirea statelor democrate. A. Atribuţiile Adunării Deşi poartă denumirea de „Adunare parlamentară”. b.Membrii Adunării nu sunt aleşi prin sufragiu universal. raporturile cu parlamentele naţionale. c. Acest aspect nu împiedică. o serie de comisii permanente. juridic şi drepturile omului. ca Adunarea să exercite o anumită influenţă. raporturile cu alte state europene. iunie. emite avize în cazurile prevăzute de textul fondatorilor. buget. votează rezoluţii pentru a exprima punctul său de vedere cu privire la toate problemele care intră în competenţele Consiliului Europei şi. ci prin sufragiu indirect. totuşi. social. hotărăşte directive care vizează problemele de procedură. puteri locale. Formele în care Adunarea parlamentară a Consiliului Europei poate interveni sunt diverse. cu sediul la Strasbourg. funcţionează după modelul parlamentar: este condusă de către un Birou ales pentru o perioadă de 3 ani de către Adunare. Articolul 22 din Statutul Consiliului Europei prevede faptul că ea este „organul deliberativ (…). între sufragiul direct şi delegaţiile guvernamentale. ştiinţă şi tehnologie. o mai mare originalitate Consiliului Europei. de asemenea. Adunarea. spre deosebire de Parlamentul european.

se poate spune că Adunarea parlamentară joacă rolul de tribun al Europei. . lansată în mai 1992. o putere de decizie. creează comisiile. Adunarea se constituie şi într-un forum parlamentar: o dată pe an. Adunarea îşi adoptă regulamentul interior. şefi de stat şi de guvern s-au întâlnit. aceasta deţinând. propune statelor membre adoptarea de convenţii internaţionale cu privire la temele diverse care ameliorează astfel reţeaua convenţională care uneşte diferitele state membre. Adunarea apare în această situaţie ca un garant al acestor organisme. care reuneşte 29 de state de pe 4 continente) şi B. când. de asemenea.E. deoarece personalităţi politice de anvergură vin să ţină discursuri. Funcţiile Adunării parlamentare cuprind: . înfiinţată în anul 1990 şi a cărei misiune este de a ajuta prin împrumuturi. B.e. (Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică. reconstrucţia şi conversia economică din Europa de Est). iar membrii săi au ocazia de a-şi exprima punctele de vedere. în octombrie 1993. în majoritate.E.recomandările adresate Comitetului de miniştri la cererea acestuia sau în mod direct.avizele în cadrul procedurii de aderare a statelor.D. la iniţiativa Preşedintelui Republicii franceze. Într-o manieră mai generală. Această reuniune a celor mai înalte autorităţi politice din statele membre accentuează considerabil notorietatea Consiliului Europei al cărui statut prevede că reuniunile au loc numai la nivel ministerial chiar 150 . Pe de altă parte.organizarea internă a Adunării. a secretarilor generali adjuncţi. Delegaţiile parlamentare formate din toate statele membre ale acestei organizaţii şi ale acestei bănci (ai căror acţionari sunt. deoarece ea se adresează ei înseşi. Reuniunile la nivel înalt ale Consiliului Europei Prima reuniune la nivel înalt a Consiliului Europei s-a desfăşurat la Viena. Astfel.R. . statele membre ale Uniunii Europene) dezbat bilanţul anual al activităţii lor. dezbaterile au loc cu privire la activitatea O. stabileşte data deschiderii sesiunilor ş.D (Banca europeană pentru reconstrucţie şi dezvoltare. să adreseze întrebări scrise sau orale Comitetului.a. ca şi judecătorii Curţii europene a drepturilor omului. în acest caz. Ea poate. .alegerea Secretariatului general al Consiliului Europei.C.

element determinant pentru stabilitatea continentului european. După reuniunea de la Viena. a fost adoptată. în ordine alfabetică. pe rând. Astfel. Deoarece reuniunile erau destul de rare. Comitetul are posibilitatea: 151 . În ceea ce priveşte Comitetul miniştrilor. Această convenţie a fost pregătită în cadrul Consiliului Europei şi propusă statelor în ianuarie 1995. Comitetul miniştrilor este o instanţă dintre cele mai clasice. practica admite acest gen de iniţiativă. pe care o regăsim în cadrul oricărei organizaţii internaţionale. potrivit formulei tradiţionale. Este vorba despre protecţia minorităţilor naţionale. b. Astfel. spre deosebire la Adunarea consultativă. prevede faptul că această instituţie este cea care are competenţa de a acţiona în numele Consiliului Europei. Atribuţiile Comitetului miniştrilor Articolul 13 Statutul de la Londra. Componenţa Comitetului miniştrilor Articolul 13 din statutul Consiliului Europei prevede faptul că acest Comitet este format din miniştrii afacerilor externe din diferite state membre. suntem în prezenţa unei structuri abilitate să ia decizii în concordanţă cu componenţa sa. de către şefii de stat şi guvern.dacă acest tip de reuniune nu are o bază juridică textuală. a. de către statele membre. o rezoluţie care exprimă tema dominantă a întâlnirii. prin rotaţie. din anul 1949. Comitetul miniştrilor Dacă Adunarea este o structură plină de originalitate. Declaraţia finală a reuniunii cere redactarea unei convenţii – cadru internaţionale care va fi apoi deschisă semnării şi ratificării de către statele membre. Preşedinţia Comitetului de miniştri este asigurată. la nivel ministerial (miniştrii europeni sau miniştrii de resort) au loc reuniuni ce se desfăşoară o dată sau de două ori pe an. C. a fost înfiinţat un sistem care să suplinească acest lucru.

el adoptă bugetul). . Adunarea alege. apoi. în primul rând dintre parlamentari. apoi dintre foştii miniştri. . doi secretari adjuncţi. a. . Secretariatul general al Consiliului Europei Secretariatul.să fie un organ de conciliere între o persoană care se consideră victimă a unei încălcări a Convenţiei europene a drepturilor omului şi statul acuzat de această încălcare în cadrul procedurii de garantare prevăzut în Convenţie. în aceleaşi condiţii.să adopte convenţii internaţionale care sunt.. însă. Alegerea Secretariatului general Secretariatul general al Consiliului Europei este ales de către Adunare cu majoritate. ajungându-se astfel. Modalităţile de vot în cadrul Comitetului de miniştri sunt cele stabilite prin Statutul de la Londra care distinge între situaţiile în care este necesar votul cu majoritate simplă de cele în care este cerută majoritatea de două treimi din membrii sau sufragiul exprimat şi votul cu unanimitate.să voteze deciziile cu efect obligatoriu în domeniul administrării interne a Consiliului Europei (de exemplu. la un blocaj. . D. pe baza unei propuneri a Comitetului de miniştri. Iniţial. De asemenea. prin consens.să adopte recomandări lipsite de orice forţă obligatorie pentru destinatarii săi. uneori. în acest caz statele membre.să invite la aderare un stat în condiţiile Statutului institutiv. funcţionarii erau aleşi dintre cei care aveau o carieră diplomatică. aceste dispoziţii sunt inutile deoarece actele sunt adoptate cu unanimitate şi. reprezintă continuitatea activităţii acestei organizaţii internaţionale. aceştia au fost şi sunt aleşi dintre personalităţile politice de rang înalt. . În timp. propuse diferitelor state membre. condus de către Secretarul general.să propună Secretariatul general. 152 . Este adevărat că unanimitatea poate împiedica adoptarea unui act. În fapt.

datorită atribuirii de puteri proprii prin Statut şi prin prestigiul său politic şi moral. având drept atribuţie principală organizarea serviciilor. Atribuţiile Secretariatului general În ceea ce priveşte rolul Secretariatului general într-o organizaţie internaţională au fost elaborate două teze. Evoluţia tipului de personalităţi alese şi-a făcut simţită influenţa. Asociaţia colectivităţilor locale este necesară având în vedere prezenţa structurilor locale descentralizate ca un element care tinde să amelioreze exerciţiul democraţiei. Fiecare delegaţie naţională cuprinde acelaşi număr de reprezentanţi. Iniţial. Congresul autorităţilor locale şi regionale Cea mai importantă structură subsidiară a Consiliului Europei este Congresul autorităţilor locale şi regionale ale Europei care. Secretariatul era privit ca un auxiliar administrativ. În cadrul Consiliului Europei. . sub controlul Adunării consultative.rolul său este limitat la sarcini pur administrative. are un caracter permanent începând cu anul 1961. printre care le întâlnim pe următoarele: atribuţiile administrative. pregătirea tehnică şi materială a reuniunilor Comitetului şi ale Adunării.rolul său este important. din administraţia teritorială. aleşi sau funcţionari. elaborarea raportului anual cu privire la cooperarea europeană prezentat la sesiunea de primăvară a Adunării ş. Secretariatul are un rol important în cadrul organizaţiei. şi anume: . Congresul este competent să dea avize Comitetului de miniştri cu privire 153 . locul Secretariatului general a evoluat de-a lungul timpului.b. El reuneşte reprezentanţi. Atribuţiile Secretariatului general sunt diverse. E. În prezent.a. prezenţa la reuniunile şi sesiunile Comitetului de miniştri şi ale Adunării. propus de Adunarea consultativă în anul 1953. cu excepţia deciziilor contrare care îi permit să participe la activităţile organizaţiei.

8. Independenţa judecătorilor Curţii europene a drepturilor omului este garantată de calificările impuse prin lege105. F. 59. 105 Art. din Protocolul nr. 3.E. C. C. 103 104 Art. Curtea europeană a drepturilor omului Înfiinţată în anul 1959. 154 . să încurajeze parteneriatele şi să participe la elaborarea convenţiilor cu privire la cooperarea trasfrontieră de după anul 1980. 55. 107 Art.D. de pe o listă prezentată de fiecare stat membru al Consiliului Europei.D. C.la orice problemă care vizează colectivităţile teritoriale.E. Lista trebuie să cuprindă cel puţin doi candidaţi care să aibă cetăţenia statului.). Curtea îşi alege singură preşedintele şi vicepreşedinţii.D. însă Regulamentul interior al Curţii şi Protocolul nr. de asemenea. mai ales.O. Curtea de la Strasbourg este o jurisdicţie internaţională independentă.D. 56 din Convenţia europeană a drepturilor omului – C. Independenţa colegială a Curţii este.E.O. judecătorii Curţii europene a drepturilor omului îşi pot continua exercitarea unei profesii.O. din 19 martie 1958 stipulează faptul că aceştia nu pot îşi pot asuma „funcţii incompatibile cu cerinţele de independenţă şi de disponibilitate” inerente mandatului lor. Art. 8. pentru o perioadă de 9 ani. de către Adunarea Consiliului Europei. Curtea este formată dintr-un număr egal cu cel al membrilor Consiliului Europei şi nu poate cuprinde mai mult de un reprezentant al aceluiaşi stat103. cu majoritate de voturi.O.E. paragraful 3.D. Curtea îşi stabileşte propriul Regulament interior şi îşi propune procedura care se urmează în faţa sa107. cu o înnoire parţială o dată la trei ani şi posibilitatea realegerii. C. modul acestora de desemnare. 106 Art.E. Astfel. 8. după ce opt state îi acceptau jurisdicţia (condiţie stabilită prin art. 38. garantată.O. imunităţi foarte întinse106 şi. Judecătorii ocupă locul cu titlu individual104. Judecătorii Curţii de la Strasbourg sunt aleşi. Spre deosebire de judecătorii Curţii de justiţie a Comunităţilor europene şi ai Curţii internaţionale de justiţie.

dreptul de a sesiza Curtea o au numai Comisia şi statele contractante. 8. Avizul Curţii. nu poate viza conţinutul sau întinderea drepturilor garantate. (În prezent fiind operate modificări de procedură. precum nici orice altă problemă care poate face obiectul unui recurs în faţa organelor înfiinţate prin Convenţie. Curtea europeană a drepturilor omului are şi o competenţă consultativă cu privire la interpretarea Convenţiei şi a Protocoalelor sale. care nu poate fi sesizată decât de către Comitetul de miniştri. Potrivit Protocolului nr. De asemenea. în sensul dispariţiei procedurii „admisibilităţii”). trebuie ca procedura de conciliere să se fi desfăşurat în faţa Comisiei şi încheiată fără a se ajunge la o rezolvare amiabilă. Curtea dispune de serviciile unei grefe care se bucură de o mare autonomie.Curtea statuează cu majoritate de voturi. judecătorii putând reuni opiniile lor în mod individual. În prealabil. Curtea nu poate fi sesizată direct cu un litigiu în materia drepturilor omului. Astfel. deliberările au un caracter secret. 155 .

În cadrul acestor diferite sisteme de securitate şi organizaţiile internaţionale.Capitolul VI Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord108 (N. Statele Unite decid să ducă o politică mult mai intervenţionistă pe continentul european. Începând cu anul 1947. inclusiv state din America de Nord şi din Europa Orientală.A. Tratatul de la Washington Încheierea tratatului care a pus bazele acestei organizaţii s-a realizat într-un context internaţional special. 108 A se vedea şi Natacha Vigne. Astfel. op. regăsim următoarele entităţi: .Uniunea Europei Occidentale reprezintă apărarea europeană a Europei. acela al războiului rece. 156 . datorită structurii instituită prin acest tratat.. .O. Secţiunea I Constituirea N. adică apărarea se bazează pe un acord cu statele Unite. p.) Cooperarea statelor în vederea menţinerii securităţii în Europa s-a concretizat în constituirea mai multor organizaţii. 1.T.T. în cadrul zonei euroatlantice. prin Tratatul original care stă la baza constituirii sale şi.A.O.T. ocupă un loc central.O. a căror concepţie cu privire la apărarea continentului european este diferită. .A. adică apărarea Europei este asigurată numai de către europene din Europa de vest. în funcţie de sistemul de securitate propus.Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord reprezintă apărarea occidentală a Europei. nu în ultimul rând.Organizaţia pentru securitate şi cooperare în Europa instituie o securitate pan-europeană. 43 – 51. N. cit. prin numărul număr de state pe care-l cuprinde.

precum şi Franţa şi Regatul Unit al Marii Britanii. Suedia şi Irlanda au refuzat să participe. Principiile directoare ale Tratatului 157 .-ului. adoptată de Senatul american prin care executivul american este autorizat să se angajeze în alianţe. ani care au rămas în istorie ca fiind marcaţi de politica brutală a Uniunii Sovietice în Europa de Est. guvernanţii din Europa Occidentală îşi manifestau temerile faţă de ameninţarea sovietică şi de riscurile unui război. Planul Marshall destinat să grupeze statele din Europa Occidentală. Discuţiile purtate s-au încheiat prin adoptarea unui comun. Aceştia erau convinşi de faptul că Europa era în pericol. chiar de tip militar. a nu putea interveni în cazul unei eventuale invazii a armatei Roşii. Franţa şi Regatul Unit. statele europene au acţionat în sensul instituirii unei apărări europene prin încheierea Pactului de la Bruxelles. la Washington. aceasta s-a concretizat în negocieri cu europenii în vederea contractării de obligaţii reciprocităţii consemnate în Tratatul Atlanticului de Nord. În Europa. Doctrina Truman are la bază Rezoluţia din 11 iunie 1948. Ca reacţie la acţiunile U. Danemarca. Portugalia. Astfel. au fost angajate negocieri între Statele Unite. Canada şi state europene .R. din 17 martie 1948. Semnarea Tratatului a avut loc la 4 aprilie 1949. Ca urmare a acestei imposibilităţi de apărare. mai ales în perioada anilor 1948 şi 1949.cele trei state din Benelux. în timp de pace. În domeniul securităţii. relaţiile dintre cele două blocuri. cât şi pe plan militar. În aceste condiţii. Norvegia. Această alianţă europeană s-a dovedit.Astfel.S. statele semnatare erau: cele trei state ale Benelux-ului.S. iar negocierile au fost reluate în primăvara anului 1949 cu alţi participanţi: Italia. guvernanţii europeni şi-ai orientat politica către Statele unite. 2. însă. deveneau tot mai încordate. în decembrie 1948. aproape în acelaşi timp cu adoptarea Statutului Consiliului Europei care va avea loc în mai 1949. în timp ce Islanda. în care continentul a fost împărţit în perioada imediat următoare celui de al doilea război mondial. intervenţia Statelor Unite se face simţită atât pe plan economic.

care cuprindea state din America de Nord şi un stat fondator.. Statul poate să recurgă la măsuri diplomatice sau economice. zona N. Acest pact este un instrument de război defensiv care se fundamentează pe postulatul strategic şi militar al unui atac ce ar veni din est. 2.T. această zona era una occidentală. printre care un „comitet de apărare”. „Organizaţii europene şi euroatlantice”. ceea ce înseamnă că el tinde să protejeze o regiune a lumii. Bucureşti. Articolul 5 din Tratat. 109 Natacha Vigne. unde este prevăzută această clauză lasă. şi anume: 1. 45 – 46. acesta se întrunea ori de câte ori era necesară adoptarea unor măsuri de urgenţă. Iniţial. ce cuprindea numai două instituţii. în principal. 158 . ajutorul nu este oferit în mod automat şi nu trebuie să fie neapărat de natură militară. Sistemul de apărare instituit prin Tratat este unul regional. p. a fost extinsă. o marjă de manevră şi de apreciere statelor în cazul în care unul dintre ele ar fi agresat. Organe subsidiare create de către Consiliu.O.T. şi anume zona Atlanticului. care nu are ieşire la oceanul Atlantic. Astfel de modalităţi de ripostă nu sunt predeterminate. Prin aderarea şi altor state. Editura Lumina Lex.O. se bazează. Consiliul – compus din reprezentanţi din toate statele părţi la Tratat. op. însă. pe baza unei proceduri prevăzută la articolul 10 care cere unanimitatea statelor membre pentru ca un nou stat să adere la Tratat. pe asistenţa reciprocă în caz de agresiune a unuia din state părţi. care recomanda măsuri în caz de declanşare a clauzei de asistenţă reciprocă.A. Ion Jinga. A se vedea şi Andrei Popescu. Concret.Alianţa militară instaurată prin Tratatul de la Washington. p. Secţiunea a II-a Structura instituţională a N.A. precum întreruperea relaţiilor diplomatice cu statul agresor sau un embargou total sau parţial. 2001. cit.109 Structura instituţională prevăzută de Tratatul de la Washington era una simplă. ceea ce lasă Statelor Uniteposibilitate de a aprecia oportunitatea utilizării armei nucleare. Italia. 42 – 46.

B.T. însă cele mai importante sunt următoarele: a.A.O. Secretarul are un rol deosebit de important. Comitetul militar este compus din şefii de stat major din fiecare stat consultare şi de membru. Consiliul se reuneşte într-una din următoarele formaţiuni: A.A. Deliberările sunt luate cu unanimitate de voturi. fără o anumită periodicitate. Dintre atribuţiile Secretarul general reţin atenţia următoarele: promovarea consultărilor între state. adică la nivel de ambasadori. propunerea unor subiecte de discuţii.O. Aceste organisme sunt numeroase. este putătorul de cuvânt al N. Consiliul Atlanticului de Nord Consiliul Atlanticului de Nord este instituţia supremă de decizie a N. Secretariatul general al N. Astfel.T. C.O.T.O. fiecare stat fiind reprezentat de către ministrul său de afaceri externe. Secretariatul generale este condus de către un Secretar general. ales de către statele părţi. Organismele militare ale N. B. Consiliul se reuneşte la nivelul reprezentanţilor permanenţi ai statelor. structura instituţională a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord este următoarea: A. de cel puţin două ori pe an‚ Consiliul se reuneşte la nivel ministerial. cel mai des.În scurt timp. având în vedere faptul că acesta este cel care prezidează Consiliul Atlanticului de Nord. Comitetul se reuneşte de două ori pe an pentru a face recomandări 159 . cu unanimitate de voturi.A. pe plan internaţional. astăzi. C.A. în prezent.T. aceste structuri au evoluat către un sistem instituţional foarte bine structurat de organe politice şi militare care. Consiliul se reuneşte şi la nivelul şefilor de stat şi de guvern pentru oferi orientările fundamentale ale Organizaţiei. stau la baza funcţionării şi organizării Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord.

. Ele sunt constituite din contingente naţionale afectate Organizaţiei. d.T. însărcinat cu executarea directivelor Comitetului militar. situat în Virginia.un comandament unic al Alianţei care are funcţii diferite în perioada de pace faţă de perioada de război. În timpul dintre sesiuni.Consiliului Atlanticului de Nord. „grupurile permanente” asigură continuitatea activităţii Comitetului. b. situat în Belgia şi unul pentru Atlanticul de Nord.trei comandamente regionale: pentru nord-vest. .. plasate sub un comandament militar integrat şi provenit din forţele navale. nu reprezintă o armată internaţională permanentă plasată sub autoritatea unui comandament unic. Forţele N. regăsim: . c. pentru centru şi pentru sud.O. aceste structuri. Astfel.. unul pentru Europa. Comitetul planurilor de apărare şi grupul de planificare nucleară sunt două organe a căror atribuţie principală este aceea de a concepe planuri de apărare comună. prin funcţionarii şi componenţa lor.două comandamente strategice. terestre sau aeriene.A. constituie un fel de stat major internaţional. Comandamentele militare sunt organe care acoperă o zonă geografică determinată. 160 .

sunt încheiate o serie de alianţe. expres vizată. Uniunea a înfiinţat un Consiliu consultativ format din miniştrii afacerilor externe şi o Comisie permanentă. Iniţial. cooperarea în vederea redresării europene nu viza numai economia. Astfel. chiar dacă Germania este. a se vedea şi Natacha Vigne. Dispoziţiile Tratatului prevăd organizarea unei reţele de relaţii nu numai militare. p. reprezentate de instalarea.E. cit. încă din timp de pace.. Originile Uniunii Europei Occidentale În 1947. În plan politic.O. cu sediul la Londra. Acesta prevede un angajament de asistenţă reciprocă împotriva oricărei agresiuni.Capitolul VII Uniunea Europei Occidentale (U. totodată.O. 1. care 110 Pentru detalii. a unui stat major.E. economice şi culturale şi. instanţele militare sunt organizate. imediat după cele o sută de zile). ci şi politice. 161 . la Fontainbleau. o evocă pe cea a Tratatului Atlanticului de Nord. Organizaţia ce rezultă din Tratatul de la Bruxelles. Sistemul instituţional al Uniunii Occidentale era organizat astfel: A. menite să asigure securitatea colectivă a părţilor. op. acestea sunt inspirate din teama unei resurecţii a pericolului german (la fel cum o eventuală reapariţie a “pericolului bonapartist” a stat la originea Tratatului de la Paris. În februarie 1948. Uniunea Occidentală. ci şi aportul militar. Franţa şi Marea Britanie invită cele 3 state ale Benelux să participe la un sistem de garanţie mutuală instituit la Dunkerque.110) Secţiunea I Apariţia U. mai ales. 53 – 58. La 17 martie 1948 este semnat Tratatul de la Bruxelles.

A. la Paris. în domeniul planificării strategice a armamentului. schimbată denumirea.E.T. recomandarea admiterii Germaniei în N. în Marea Britanie. Acesta este asistat de diferite comitete specializate. crearea unei Agenţii de control a armamentului în Europa. B. până la reînnoirea din 1954. atribuirea de noi atribuţii organizaţiei înfiinţate prin Tratatul de la Bruxelles. din Uniunea Occidentală în Uniunea Europei Occidentale (U. 2. angajamentul Germaniei federale de a nu fabrica anumite arme.reuneşte. au fost semnate. Ea supravieţuieşte. în acelaşi timp. o declaraţie conformă cu Carta Naţiunilor Unite. ambasadorii statelor membre şi un reprezentant de la Foreign Office. instituţia înfiinţată a fost Comitetul miniştrilor apărării.O. fiindu-i. o declaraţie prin care Germania se angajează să nu recurgă la forţă pentru aşi asigura reunificarea sau pentru modificarea frontierelor. şi comportă o serie de instrumente diplomatice succesive. practic. În plan militar. 162 . totuşi. Uniunea Occidentală devine. Acordurile prin care organizaţia sa extins prin aderarea Republicii Federale a Germaniei şi a Italiei. având rol.. extinderea Tratatului de la Bruxelles. în special. Acordurile de la Paris În octombrie 1954. Odată cu apariţia Organizaţiei Atlanticului de Nord. Documentele sunt complexe. dispoziţii necesare implementării de trupe germane în apărarea europeană.. angajamentul luat de Marea Britanie de a menţine pe continentul european 4 divizii şi 2 forţe aeriene tactice. şi anume: restabilirea suveranităţii germane. cu sistemul său de securitate.O.). lipsită de substanţă. organele sale militare fiind absorbite de comitetele atlantice permanente.

B.A.A. operaţiuni de menţinere a păcii şi misiuni cu forţe de luptă pentru gestiunea crizelor. În prezent. dar şi ale U.): Irlanda. U. Letonia. şi/sau ai U. din mai 1994: A.3. Austria. la 10 decembrie 1991. 5 state cu statut de observator (membri ai N. nici în U.E.E. din 19 iunie 1992.): România. decis la reuniunea ministerială de la Luxemburg.. Belgia. în acelaşi timp.T. unităţile militare ale statelor membre ale U. Suedia.O. 10 state sunt membri activi (membrii U.O. Temeiul activităţii actuale a U.E. Norvegia.E.O.T. şi ai U.. care sunt. Portugalia şi Olanda. este o organizaţie de apărare europeană care reuneşte 4 tipuri de participare.O.): Turcia.E. Italia.. Polonia.O. Rolul U. Acest gen de misiuni au primit denumirea de “Misiuni de tip Petersberg”. pot fi folosite pentru misiuni umanitare şi de salvare.E. Islanda.E. Bulgaria. şi situaţiile în care aceasta poate utiliza forţele armate convenţionale ale statelor membre: “Pe lângă contribuţia la apărarea comună. C. Franţa.E.T. 5 al Tratatului de la Bruxelles modificat.O. de către miniştrii de externe ai ţărilor U. prin care miniştrii de externe şi cei ai apărării au definit competenţele militare ale U. 5 al Tratatului de la Washington şi art. Ungaria şi Republica Cehă. Estonia.O.E.O.E. care stabilesc rolul acestei organizaţii şi condiţiile în care pot fi admişi noi membri şi Declaraţia de la Petersberg.O. inclusiv pentru impunerea păcii”. Participarea la U. Finlanda şi Danemarca. Spania.E. 163 . conform unui sistem cu geometrie variabilă.A.O.O. 6 state care au statut de membrii asociaţi (ţări membre N.. 4. D.O.E. Slovacia şi Slovenia.T. 7 state care au statut de parteneri asociaţi (nu sunt membre nici N. Marea Britanie. Lituania. în conformitate cu art.E. Grecia. şi membri ai N. acţionând sub autoritatea U..O. îl constituie cele două declaraţii făcute la Maastricht.A. Luxemburg.): Germania.

să prezerve şi să servească interesele sale şi să consolideze procesul de integrare. iar în cazul în care operaţiunile respective presupun utilizarea infrastructurii N.O. Astfel.E. dându-i acesteia acces la capacitatea sa operaţională… U.E. nu în ultimul rând. misiunile sale se desfăşoară la cererea Uniunii Europene. recurgerea la o cooperare consolidată se dovedeşte a fi deosebită de necesară.E. dacă. prevede. asistă U.7 că: “U. pentru elaborarea şi aplicarea deciziilor şi pentru acţiunile U. să respecte acquis-ul comunitar.E. se situeze în limitele competenţelor Uniunii sau Comunităţii europene şi să nu intervină în domeniile care intră în competenţa exclusivă a Comunităţii. cooperarea trebuie: să faciliteze realizarea obiectivelor Uniunii şi ale Comunităţii. 164 . În perspectiva unei Uniuni lărgite. în art. face parte integrantă din dezvoltarea U.O. intrat în vigoare la 1 mai 1999. nu dispune de forţe militare proprii. în primul rând.E.E. în vederea integrării eventuale a acesteia în U.E. lucru pe care redactorii Tratatului de la Nisa111 lau avut în vedere. să respecte tratatele. Tratatul de la Amsterdam. din diferenţele economice şi geopolitice care se vor accentua după extinderea Uniunii la cel puţin 27 de state membre şi.T. J. în definirea aspectelor de politică externă şi de securitate comună ce au legătură cu domeniiul apărării… Uniunea Europeană încurajează stabilirea de relaţii instituţionale tot mai strânse cu U.E va apela la U. Necesitatea abordării acestui aspect decurge. din necesitatea garantării acquisului comunitar. 111 Semnat în februarie 2001.E. Consiliul european va decide în acest sens… U.O.A...U. ca şi cadrul instituţional unic al Uniunii. care au implicaţii în domeniul apărării”. este nevoie de acordul Consiliului Atlanticului de Nord.O.E.O.O.

dar mai puţin în domeniul apărării.E. paragraful 2. Sarcinile U. Totodată. să reunească minim 8 state membre (şi nu majoritatea). din tratatul instituind Comunitatea europeană. să respecte competenţele. 5. cei 15 au căzut de acord să echipeze şi să antreneze o forţă de reacţie rapidă de 60. drepturile şi obligaţiile statelor membre neparticipante. urmate şi de creşterea numărului refugiaţilor în Europa. apropiată numeric de “averea” NATO. nici coeziunii economice şi sociale stabilite conform titlului XVII din acelaşi tratat. 165 . având consecinţe dezastruoase. Scopul declarat este acela de a evita ca un conflict să se declanşeze şi să se transforme în războaie de proporţii.E. Considerându-se că Uniunea este capabilă în prezent să conducă operaţiunile de gestionare a crizelor. - să nu facă discriminări între schimburile dintre statele membre şi să nu provoace distorsiuni de concurenţă între acestea. În concluzie.000 de persoane. Se prevede necesitatea punerii la punct a unei forţe de management al situaţiilor de criză care să intervină cât mai repede posibil. 14. să respecte rolul instituţiilor şi să permite statelor care nu participă iniţial să se alăture ulterior. să nu afecteze dispoziţiile Protocolului care integrează acquis-ul Schengen în cadrul Uniunii Europene.- să nu aducă atingere Pieţei interne. Aceste cooperări consolidate trebuie să se situeaze în cadrul Uniunii. Tratatul de la Nisa înlătură posibilitatea prevăzută în prezent de tratate pentru fiecare stat membru de a opune un veto declanşării unei cooperări consolidate.S.. aşa cum este ea definită la art. pentru a face ca mecanismul să fie operaţional.C).O. Noul tratat stabileşte la 8 numărul maxim de state membre necesar pentru a face posibilă o cooperare consolidată şi prevede posibilitatea realizării acestei cooperări în domeniul politicii externe şi de securitate comună (P. să fie deschise tuturor statelor membre. Tratatul de la Nisa consacră militarizarea Uniunii europene.

E. succede Consiliului consultativ şi este organizat astfel încât să-şi poată exercita atribuţiile având caracter de continuitate.O. evoluând de la o simplă alianţă la o organizaţie cu instituţii proprii. s-a transformat. oferă statelor membre o platformă de cooperare în materie de politică de apărare şi securitate. special prevăzute în protocoalele cu privire la forţele Uniunii. Secţiunea a II-a Structura instituţională a U.O.E. în anumite cazuri. statuează cu majoritatea de 2/3 sau chiar cu majoritate simplă. cu unanimitate. El poate fi convocat de urgenţă pentru a permite Înaltelor Părţi contractante să se întâlnească în orice situaţie care s-ar constitui într-o ameninţare la adresa păcii. Consiliul U. formată din miniştrii sau alţi reprezentanţi ai statelor membre. în scopul consolidării influenţei politice în cadrul N.T. dar.Sarcinile Uniunii Europei Occidentale constau în: obligaţia generală de asistenţă în caz de agresiune contra unui stat membru. în principiu.A. Consiliul U. Consiliul este o adunare la nivel diplomatic.O. şi de a crea o identitate europeană de securitate. cărora li se adaugă o Agenţie pentru controlul armamentelor. Adunarea consultativă Adunarea consultativă nu reprezintă direct popoarele.O. ea fiind alcătuită din reprezentanţii statelor membre care ocupă un loc în Adunarea consultativă a 166 .O. U.E. 2.E. Ea presupune existenţa a 3 organe principale. 1. prezervarea păcii şi securităţii în Europa. deciziile sunt luate. În cadrul Consiliului.

Consiliului Europei. este condus de un secretar general. poate adresa recomandări guvernelor statelor membre ale U. Astfel. cât şi întregul personal sunt supuşi controlului administrativ al Secretariatului general al Uniunii Occidentale. ales de către Consiliu. Pe baza raportului activităţii Consiliului.O.E. 4. atunci când este cazul. Secretariatul general Secretariatul. organizează şi desfăşoară anchete. Aceasta permite să se cunoască opinia parlamentarilor statelor membre. 167 . elaborează rapoarte pe care le prezintă Consiliului. directorul este numit pentru o perioadă de 5 ani prin decizia unanimă a Consiliului. Printre atribuţiile Agenţiei se numără următoarele: veghează la respectarea regulilor de control al armamentelor. Adunarea nu are putere legislativă şi nici atribuţii bugetare. Agenţia pentru controlul armamentelor Agenţia este formată dintr-un director asistat de un director adjunct şi de către mai mulţi funcţionari. Atât directorul. iar mandatul său nu poate fi reînnoit. aceştia participă la 2 forumuri parlamentare. de asemenea. Adunarea poate adopta o moţiune de dezaprobare. 3.

această Conferinţă s-a instituţionalizat. p. Iniţial.S.C. 59 – 64. Pe de altă parte.E. Alegerea în calitate de Preşedinte al Statelor Unite a lui Richard Nixon favorizează proiectul.C. Organizaţia pentru securitate şi cooperare în Europa a fost o Conferinţă ce purta acelaşi nume (C. la mijlocul anilor ’70. O.S.S.S.S. printre care şi statele rezultate în urma destrămării U. op. Contextul internaţional Apariţia C. creată în anul 1975. a se vedea Natacha Vigne.Capitolul VIII Organizaţia pentru securitate şi cooperare în Europa (O. 1. Secţiunea I Apariţia C.S.R.C. este cea mai mare organizaţie europeană.E.). Statele occidentale se declară favorabile acestei propuneri.S.E. este legată de evoluţia relaţiilor estvest ale momentului. În prezent. ce cuprinde 54 de state..S.E.C. tinde să devină o zonă de securitate comună pentru Europa. Cu timpul. Propunerea înfiinţării unei conferinţe care să grupeze toate statele din Europa şi Statele Unite vine din partea Uniunii Sovietice: ea dorea să-şi vadă recunoscută intangibilitatea frontierelor.C. odată cu adoptarea Cartei de la Paris.C. era vorba despre instituţionalizarea separării Europei într-un mod care să stabilească imuabilitatea blocului comunist.E. 168 . cit. prin apariţia a noi structuri şi organe permanente. 112 Pentru detalii. însă Statele Unite sunt mai reticente.)112 O. în anii ’90.E..

la 1 august 1975. după doi ani de negocieri. d) integritatea teritorială a statelor. C.C. 2. cooperarea economică şi tehnică între europenii celor două blocuri. Conferinţa s-a reunit la nivel ministerial. C. Actul final de la Helsinki Conţinutul Actului adoptat la 1 august 1975 este mai mult un program destinat să reglementeze relaţiile dintre state. în Finlanda. cooperarea economică şi socială. Secţiunea consacrată Securităţii cuprinde un decalog de principii fundamentale pe care ar trebui să se întemeieze relaţiile interstatale de pe continentul european. 169 . securitatea.E. cooperarea umanitară şi urmările conferinţei. B. printre care şi Uniunea Sovietică şi Statele Unite. b) nerecurgerea la ameninţarea sau la folosirea forţei. A. El cuprinde 4 mari puncte: A. f) neintervenţia în afacerile interne. Astfel. drepturile omului. în scopul de a funcţiona în vederea stabilizării relaţiilor dintre est şi vest şi pentru recunoaşterea statutului teritorial al frontierelor.În anul 1972 au fost demarate pregătirile la Helsinki. a luat fiinţă ca urmare a bipolarităţii existente. ca urmare a lucrărilor experţilor desfăşurate între anii 1973 şi 1975 la Geneva. precum şi o serie de măsuri de încredere: a) egalitate suverană. D. Astfel. cu privire la patru mari teme: securitatea europeană.S. la începutul lunii iulie 1973. a adoptat „Actul final de la Helsinki”. adică modalităţile în care progresele realizate în domeniile respective vor putea fi verificate. întâlnirea la vârf a şefilor de stat şi de guvern din 35 de state. c) inviolabilitatea frontierelor. e) reglementarea paşnică a diferendelor. urmările Conferinţei. respectarea drepturilor inerente suveranităţii.

în special după unificarea Germaniei. Secţiunea a II-a Carta de la Paris şi sistemul instituţional al C.C.E. datorită unui sistem de notificare reciprocă a anumitor informaţii. în prezent. Acest ansamblu reuneşte principii.S. se doreşte să se poată ajunge la o minimalizare a factorilor de război. destinat să guverneze relaţiile şi să orienteze conduita statelor. adoptată la 21 noiembrie 1990 în urma întâlnirii la vârf a şefilor de stat şi de guvern. deja. h) egalitatea drepturilor popoarelor şi dreptul popoarelor de a dispune de ele însele. vizează drepturile omului. În plan juridic.E. „Dimensiunea umană”. 170 .g) respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. D. „Carta de la Paris pentru o nouă Europă”. C. Cea de a treia secţiune (drepturile omului). Ea se interesează de aspectele instituţionale. Cooperarea economică şi socială interesează cooperarea între statele comuniste şi sistemele liberale. Măsurile de încredere vizează securitatea şi sunt mecanisme care tind să asigure transparenţa militară pentru a reduce riscul unui conflict armat. precum nerecurgerea la forţa armată sau reglementarea paşnică a diferendelor. adică toate conferinţele care să cuprindă reprezentanţi ai statelor denumite „procesul C. a religiei sau a convingerilor.S. cuprinzând aici şi libertatea de gândire. Actul final de la Helsinki nu este un tratat internaţional al cărui conţinut să fie obligatoriu pentru statele care îl acceptă. j) executarea cu bună credinţă a obligaţiilor asumate conform dreptului internaţional. libertatea conştiinţei. i) cooperarea între state. B.C.”. ia act de transformarea peisajului politic european. A patra secţiune prevede reuniunile următoare. existente în Carta Naţiunilor Unite. denumită. Actul este un acord politic.

E. Consiliul miniştrilor afacerilor externe se reuneşte cel puţin o dată pe an. încă. Organizarea instituţională construită la Paris a cunoscut. Conferinţa şefilor de stat sau de guvern ai statelor membre .E. prima reuniune având loc. mecanismul este caracterizat printr-o reală mobilitate.C. la Reichstag din Berlin. Înaltul Comisariat pentru minorităţile naţionale a fost instituit pentru a rezolva conflictele apărute în stadiul incipient. s-a încheiat prin adoptarea unui document intitulat „Către un 171 .organul suprem. D. Secretariatul.S. Biroul pentru alegeri libere sprijinind organizarea de alegeri libere. până în prezent. este organizată o dată la doi ani. Instituţiile înfiinţate în anul 1990 şi pe care se structurează actuala organizaţie sunt următoarele: A. în timp. în mod simbolic. Este formată din membrii parlamentelor naţionale din fiecare stat şi dispune numai de competenţe consultative. în decembrie 1994. El asigură urmărirea politicii de orientare decisă de întâlnirile la vârf. destul de restrânsă. Adunarea parlamentară a ţinut sesiunea inaugurală la Budapesta. Întâlnirea la vârf a şefilor de stat şi de guvern desfăşurată la Budapesta. Organe tehnice având competenţe specializate: Centrul de prevenire a conflictelor ale cărui atribuţii sunt cele privind reglementarea în mod paşnic a diferendelor. C. Această nouă logică instituţională s-a dovedit a fi necesară având în vedere descompunerea blocului comunist şi atomizarea Europei de Est în interiorul Conferinţei. Secţiunea a III-a Declaraţia de la Budapesta şi înfiinţarea O. în anul 1992. Comitetul înalţilor reprezentanţi pregăteşte întâlnirile la vârf şi pe cele ale Consiliului de miniştri.Carta instituţionalizează cooperarea politică în cadrul Conferinţei. B. astfel că. unele ameliorări. chiar dacă autoritatea sa rămâne.

C.C. . sociale.parteneriat veritabil într-o eră nouă” şi care se situează în prelungirea Cartei de la Paris. care face deosebirea dintre C.S.E – fiind mai constrângătoare decurgând din noua ordine europeană. economice.E. culturale pentru a favoriza pacea.E. Paragraful 3 prevede noua denumire al cărui obiectiv este acela de a arăta „(…) determinarea de fapt a O. De asemenea. Astfel apare o nouă idee pentru această structură.diplomaţia preventivă şi gestionarea crizelor – aceasta se concretizează prin punerea în aplicare a Pactului de stabilitate în Europa.S. – ca forum interstatal legat de bipolaritate şi O.E.S.E.S.E.securitatea Europei – noutatea principală rezidă în adoptarea conceptului de securitate globală. îşi aduce contribuţia sub forma asistenţei tehnice.. ca structură de securitate care cuprinde statele de la Vancouver la Vladivostok (…)”.S.C.C. termen prin care este stabilită şi recunoscută interdependenţa aspectelor politice.controlul armamentelor – Documentul de la Viena cuprinde o serie de măsuri de încredere şi de securitate negociate sub egida O.C.consolidarea democraţiei. au fost încredinţate noi misiuni şi atribuţii pentru O. adoptat la 21 martie 1995 de către statele O.S. . El prevede schimbul de informaţii cu privire la forţele militare.E. cum ar fi: .S. informaţii prealabile cu privire la orice mişcare a trupelor şi un control al transferului de armament. . la care O. 172 .C.C.

Înfiinţarea A.S.A. Marea Britanie. în prezent. a avut loc în anul 1960.E. conferinţă care a stat la baza adoptării Tratatelor de la Roma. ea nereunind. în Sicilia. Olanda.E. Franţa. a relansat dinamica Europei celor şase.S.) şi Comunitatea europeană a energiei atomice (C.L.E.E.) Asociaţia europeană a liberului schimb este cea mai mică dintre organizaţiile europene de cooperare. ea se prezintă mai mult ca o zonă supusă unor reguli speciale decât ca o organizaţie structurată.S.E./Euratom). Belgia. 1. decât patru state.E. în interiorul căreia barierele vamale să fie eliminate între cele şase state fondatoare ale Comunităţilor (Germania. reticentă la înfiinţarea Comunităţilor europene a lansat ideea instituirii unei mari zone de liber schimb. chiar în momentul în care construcţia comunitară europeană instituia Piaţa comună.L. Apariţia A. Conferinţa de la Messina. prin care s-au înfiinţat cele două Comunităţi: Comunitatea economică europeană (C.Capitolul IX Asociaţia europeană a liberului schimb şi Spaţiul economic european Secţiunea I Asociaţia europeană a liberului schimb (A. Italia. Luxemburg) şi celelalte state membre ale Organizaţiei europene de cooperare economică 173 . din 25 martie 1957.E. Înfiinţată pentru a elimina barierele vamale dintre statele sale membre.L. În iunie 1955.

Norvegia. În urma unui acord încheiat între statele membre ale O. Convenţia care a pus bazele Asociaţiei europene a liberului schimb şi care a intrat în vigoare la 3 mai. formate din experţi şi comitetele consultative. Fiecare reprezentant dispune de câte un vot.E.E. toate. care îşi are sediul la Geneva. Celelalte structuri au fost create.C. Are posibilitatea de a propune acorduri internaţionale statelor.E. Suedia şi Elveţia au încheiat.(O. Aceasta din urmă a luat fiinţă la 16 aprilie 1948. Austria.E. Portugalia. În cadrul acestei organizaţii a fost lansat planul cu privire la crearea unei zone de liber schimb.E. Rolul său este de realiza obiectivele Tratatului de la Stockholm. El acţionează..113). 174 . 113 Organizaţie ca a dispărut odată cu crearea O. prin intermediul recomandărilor adresate statelor membre. state care au acceptat ajutorul american. Astfel. poate să adopte şi decizii cu privire la dezarmarea vamală.S.C.C. Consiliul. având drept obiectiv principal pe acela de a repartiza ajutorul american pentru Europa în cadrul Planului Marshall.S. şapte state au arătat o mare coeziune şi au decis să creeze între ele o mică zonă a liberului schimb. iar adoptarea deciziilor este posibilă cu unanimitate. Regatul Unit.D. Structura instituţională a A.L. după negocierile care s-au derulat la Stockholm.E. deoarece tratatul nu-l prevedea decât pe acesta. Organizarea instituţională a A. la iniţiativa Suediei. de asemenea. în scopul de a diminua efectele Pieţei comune a Comunităţilor europene. Ea cuprindea 18 state. de către Consiliu. are în componenţa sa miniştrii din statele membre şi se reuneşte la acest nivel cel puţin de două ori pe an. în principal.L. comitetele permanente. 2. Danemarca. este foarte simplă.E. potrivit caracterului său de instituţie de cooperare interguvernamentală. În timpul negocierilor care au avut loc. adică eliminarea barierelor vamale. propunerea a rămas în stadiu de proiect. au apărut Secretariatul. la 4 ianuarie 1960. dar. Tratatul instituind Spaţiul economic european a adăugat o Curte şi o Autoritate de supraveghere pentru a asigura respectarea sa.

sunt caracterizate.E. Pe această bază. Ca urmare a intensificării schimburilor economice între resortisanţii diferitelor state. la finalul cărora a fost încheiat Tratatul Spaţiului economic european la Porto. rând pe rând.E. Tratatul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994. Cu timpul.S.S. . în primul rând.E. Relaţiile dintre Comunităţile europene şi A. în prezent.) 1. membrii A.ambiţia integrării economice depăşeşte liberul schimb. în Portugalia. 175 . sunt numai Norvegia. Acestea stabileau regimuri ale liberului schimb pentru produsele industriale cu reducerea progresivă a drepturilor de vamă. devin state membre ale Comunităţilor europene. La mijlocul anilor ’80 a fost decisă o asociere de o manieră mai structurată.E. Liechtensteien şi Islanda. la 22 iulie 1972.S.E. astfel încât. Contextul apariţiei S. statele membre ale A. au fost încheiate o serie de acorduri bilaterale între statele membre ale celor două organizaţii. această asociere aduce două elemente de noutate în relaţiile organizaţiilor.L.L.Secţiunea a II-a Spaţiul economic european (S. organizaţia liberului schimb va pierde din membrii săi care. şi anume: . prin originalitatea acesteia din urmă. astfel încât să se creeze o piaţă pentru cei 380 milioane de consumatori. au devenit primele partenere comerciale ale Comunităţilor. la 2 mai 1992.L. lucru ce a fost realizat la Luxemburg.acordul va fi încheiat între organizaţii şi nu sub formă bilaterală între state.E. au avut loc negocierile. la 9 aprilie 1984.E. Odată apărută concurenţa. Pentru a realiza o legătură cât mai strânsă între cele două organizaţii au fost încheiate o serie de acorduri. Elveţia.

d. în principal. ci i se adaugă acesteia.E. cele patru libertăţi de circulaţie a mărfurilor. formarea şi tineretul (participarea la programele Erasmus şi Comett. B. cit. cercetarea şi dezvoltarea tehnologiei. deja. în diferite domenii sau acţiuni comunitare este angajată: protecţia consumatorilor. o structură instituţională a fost creată pentru aplicarea tratatului. Comitetul consultativ reuneşte 18 membri şi are un rol consultativ.S. p..E. Astfel.E. înscrise în tratatele comunitare originare sunt extinse şi la Spaţiul economic european şi care se bazează pe acquis-ul comunitar (în practică. pune în aplicare orientările propuse de către Consiliul S. Structura instituţională a S.E. care devin aplicabile şi statelor A. Tratatul prevede trei elemente principale..114 Tratatul instituind Spaţiul economic european nu înfiinţează o nouă organizaţie între cele 19 state. 68.S. de exemplu).. pe textele dreptului comunitar. este format din miniştrii reprezentând toate statele membre şi un reprezentant al Comisiei. şi anume: A. bazându-se. ci numai stabileşte noi relaţii pe plan economic.L.. în vigoare între cele 15 state membre ale Comunităţilor europene.2.L.S. mediul înconjurător. acesta are rolul de a formula avize.E. organizată în jurul a doi poli: punerea în aplicare a tratatului şi supravegherea respectării acestuia: a.E. c. politicile orizontale care permit consolidarea cooperării între Comunităţile europene şi A. politica socială etc.L. Consiliul se reuneşte de două ori pe an şi adoptă direcţiile principale de acţiune.. C.S. care reuneşte reprezentanţii permanenţi ai statelor membre.E. b. a persoanelor şi a capitalurilor (plăţilor). în jur de 12000 de pagini). Consiliul S.L. Comitetul mixt S. 114 A se vedea şi Natacha Vigne.E. a serviciilor.E.E.E. op. Structura instituţională a S.E. 176 .E. Comitetul parlamentar mixt este alcătuit din 24 de membri ai Parlamentului european sau din delegaţi ale statelor A.E. educaţia. nu o elimină pe cea instituită de A.

Supravegherea aplicării Tratatului S.E.E. se realizează prin instituţii specifice numai A.E.L.S., nu şi Uniunii Europene, deoarece acesta din urmă are, deja, instituţii care să asigure controlul statelor membre (Comisia şi Curtea de justiţie a Comunităţilor europene). Aceste instituţii sunt: - Autoritatea de supraveghere: reuneşte 5 persoane alese de către state şi care au două atribuţii esenţiale constând în supravegherea statelor, pe de o a parte, şi a întreprinderilor, pe de altă parte. Pentru a verifica conduita statelor, Autoritatea poate să decidă desfăşurarea unor anchete din oficiu sau pe baza unei plângeri din partea altui stat sau a unui particular şi să dea un aviz public care autorizează sesizarea Curţii atunci când nu este respectat; persoanele private operatori economici pot face obiectul unei decizii în temeiul căreia să ceară încetarea oricărei conduite, atitudini, acţiuni însoţită de o eventuală amendă; - Curtea, cu sediul la Geneva, reuneşte 5 judecători desemnaţi de către guvernele statelor membre pentru o perioadă de 6 ani. Competenţele sale sunt asemănătoare celor ale Curţii de justiţie a Comunităţilor europene.

177

Bibliografie
I. Cursuri, tratate, monografii
1. Literatură de specialitate străină
Adam, H.T., „Les organismes internationaux spécialisés – contribution à la théorie générale des établissments publics internationaux”, Tome V (dirigé par Charles Rouseau), Ed. LGDJ, 1992; Belanger, M. – „Institutions économiques internationales”, ed.5, Paris, 1992; Bertrand, Maurice, „L’ONU”, Ed. La decouverte, 1994; Charpentier, Jean, „Institutions internationales”, ed.13, Ed. Dalloz, 1997; Colliard, Claude Albert; Dubouis, Louis, „Institutions internationales”, ed.10, Ed. Dalloz, 1995; Constantinos Lycourgos: „L’association avec union douanière: un mode des relations entre CEE et des États tiers”, Ed. Pedone, 1994; Dormoy, Daniel, „Droit des organisations internationales”, Ed. Dalloz, 1995; Dupuy, Jean, „Manuel sur les organisations internationales – a handbook on international organisation”, Ed. Martinus Nijhoff Publishers, 1988; Jacqué, Jean-Paul, „Droit institutionnel de l’UE”, Ed. Dalloz, 2001; Réseau, Vitoria, (sous la direction de Daniel Dormoy), „L’UE et les organisations internationales”, Ed. Bruylant, 1997; Roche, Jean-Jacques, „Le systèm international contemporain”, ed.2, Ed. Montchrestien, Paris, 1994; Sauron, Jean-Luc, „Cours d’institutions européenne”s, Gualino Editeur, 2000; Schraepler, Hans Albrecht, „Organisations internationales et européennes”, Ed. Economica, Paris, 1995;
178

Usher, J.A., „EC institutions and legislation”, 1998 (European Law), Ed. Addison Wesley Longroun Ltd.; Vigne, Natacha, „Les institutions européennes”, Ellipses, Ed. Marketing S.A.Paris, 1997; Zarka, Jean-Claude, „Les institutions internationales”, Ellipses, Ed. Marketing S.A., Paris, 1995;

2. Literatură de specialitate în limba română
Cairns Watter, „Politicile şi instituţiile UE”, Editura Corint, 2001; Darie, Nicolae, „Uniunea Europeană. Construcţie. Instituţii. Legislaţie. Politici comune. Dezvoltare”, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2001; Filipescu, Ion P.; Fuerea, Augustin, „Drept instituţional comunitar european”, ediţia I (1994), a II-a (1996), a III-a (1997), a IV-a (1999), Editura ACTAMI, Bucureşti; Fuerea, Augustin, „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002 Jinga, Ion; Popescu, Andrei, „Integrarea Europeană - Dicţionar de termeni comunitari”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000; Popescu, Andrei; Jinga, Ion, „Organizaţii europene şi euroatlantice”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001; Lefter, Cornelia, „Drept comunitar instituţional”, Ed. Economica, Bucureşti, 2001; Moca, Gheorghe, „Dreptul organizaţiilor internaţionale”, Bucureşti, 1997, editat de Fundaţia Universitară Română de Ştiinţe şi Arte “Gh. Cristea”; „Drept internaţional public”, vol. I, Ed. Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte UNEX AZ, Bucureşti, 1992; Miga – Beşteliu, Raluca, „Drept internaţional. Introducere în dreptul internaţional public”, Editura All, Bucureşti, 1998; Miga – Beşteliu, Raluca, “Organizaţii internaţionale interguvernamentale”, Ed. All Beck, 2000;

179

7.1997 (intrat în vigoare în 1999): 14. instituind C. Coman. Tratatul de la Amsterdam.1951 (intrat în vigoare în 1952). şi EURATOM 1957 (intrate în vigoare în 1958). Ion.1992 (intrat în vigoare în 1994). Tratatul Spaţiului economic european.1986 (intrat în vigoare în 1987). Năstase. 1949. 180 . . Legislaţie 1. – 1949. Tratatul de la Paris. Bucureşti. “Organizarea internaţională”. Universitatea “Valahia”. Bucureşti.E. 10. Jinga. instituind C. Ed. Florian.A. Adrian. semnat în februarie 2001. 11. 3. 8. . Dumitra.T. privind Uniunea Europeană . 5. 4.C. Lumina Lex. II. 2001. 2001. 6.E. Tratatul de la Maastricht. Popescu. Tratatul de la Bruxelles. Tratatul de la Nisa. 13. Actul unic european . 9. Andrei. Carta de la Paris pentru o nouă Europă – 1990.A. instituind un Consiliu unic şi o Comisie unică 1965 (intrat în vigoare în 1967).O. Tratatele de la Roma. Tratatul de la Washington institund N.1992 (intrat în vigoare în 1993).E. Adrian. 12. „Drept internaţional public”.Năstase. Actul final de la Helsinki – 1975. Popescu. 1994. 2. Convenţia cu privire la Asociaţia europeană a liberului schimb – 1960. privind Uniunea Europeană . Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL. Târgovişte. Acordurile de la Paris cu privire la Uniunea Europei Occidentale – 1954. Statutul Consiliului Europei. „Organizaţii europene şi euroatlantice”.

............................................................................................ 17 A............................................................ /C........................................................).................................... 25 B..........) ........ 21 2............................................................. 11 Tratatele Uniunii Europene .................. Instituţionalizarea Consiliului european prin Tratatul de la Maastricht........................................................... 6 Premisele apariţiei Comunităţilor europene............................................ 20 Secţiunea a V-a................. 24 Secţiunea I ................................. 6 Secţiunea I ......................E.................. Componenţă............................ Apariţia instituţiei ......................................... 7 1............... 28 2................................ 4 Capitolul I ............................... Al doilea pilon: politica externă şi de securitate comună (P.............. 9 Secţiunea a III-a ..................... 22 Secţiunea a VI-a ................................. Instituţiile comunitare ........................................C..........O....................................... 19 2........................................ A doua etapă: Consiliul european (1974 – 1987). Prima etapă: întâlnirile în cadrul conferinţelor (1961 – 1974)............................................... 8 2.... 21 Delimitări conceptuale .........E............................................................................................................................................. 6 Secţiunea a II-a...C... privind Uniunea Europeană ............... organizare............................................................ Oficializarea Consiliului european prin Actul unic european..............E............................................................... 27 D.......................E................................................................................................................A................................... 2 Planul lucrării...................S...................... 29 181 .................E.......... funcţionare şi atribuţii................................................................................................C........... 16 Consideraţii generale cu privire la Uniunea Europeană............. Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene ................................................................................E................................................................................. 24 1............. 11 2.. Cei trei piloni ai Uniunii Europene ....................................... 16 1....................................................................................... 18 C.......... Tratatul de la Amsterdam........ Personalitatea juridică a Uniunii Europene............. 7 Crearea Comunităţilor europene ......... 24 Instituţiile Uniunii Europene ................................... 23 Capitolul II .) ........ 23 Principiile care guvernează activitatea instituţiilor comunitare................................ Comunitatea europeană a energiei atomice (C.... 21 1..................................................... 6 Comunităţile europene şi Uniunea Europeană. 11 1..................... 14 Secţiunea a IV-a ... Primul pilon: Comunităţile europene ................................................................................................................................................................. Al treilea pilon: cooperarea poliţiei şi cea judiciară..............................A........................................... 26 C.......................... 24 A......... 24 Consiliul european ............................................../EURATOM) şi Comunitatea economică europeană (C....................................................Cuprins Abrevieri ............................................. Organele comunitare ..... 17 B....................E..................................................... Comunitatea europeană a cărbunelui şi oţelului (C...........................................................................

............................................................................... 48 2............. 30 2.............................. 68 A......................................................... 42 c.............................................. Organizarea Consiliului ............................. 37 Majoritatea simplă . 43 4......................... 60 1............................................................. 64 B.................. Curtea penală internaţională. 83 E................................................................................................................... 30 Consiliul Uniunii Europene................................................................. Preşedinţia Consiliului.................................................................................................. Funcţionarea Consiliului ........ 77 1.................. Organizarea şi funcţionarea Consiliului U.... 46 Secţiunea a II-a....... Componenţa Consiliului Uniunii Europene........................................... 48 Comisia europeană ................................................................................ Atribuţii ........... Control politic ...................... 79 B.............................................. Organizarea şi funcţionarea ................. 56 Secţiunea a IV-a ...............................Secţiunea a II-a........................... 69 Dreptul de a primi petiţii de la cetăţenii Uniunii . Reguli şi metode de exercitare a dreptului de vot ................................ 79 A................... 33 B................. Organizare şi funcţionare .. 70 Mediatorul................ 71 b... 80 C............................ 48 1................................................................ Delimitări conceptuale ...................................... 83 F................. 82 D.......................... Atribuţiile Comisiei europene................................................................................................................................................................ 64 A..... Atribuţiile Parlamentului european........................................................................................................................ Tribunale penale speciale .............................................................. Curtea Europeană a Drepturilor Omului ......................................... 75 Secţiunea a V-a........... Instanţe jurisdicţionale internaţionale .............................. Atribuţiile .. În materie legislativă.. 84 a........... Componenţa Parlamentului european ................................................................. 85 182 ................. Curtea de justiţie a Comunităţilor europene – scurt istoric........ 72 c....................................... 37 Unanimitatea............................................................................. Organizarea..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 37 Majoritatea calificată ........... ...................................................... 69 a................................................................... 60 2..E............... Organele auxiliare ........................................................................................................................................................ Competenţă (putere) bugetară........................................................................................ În materie de relaţii externe .................................. 77 Instituţiile jurisdicţionale ............ 35 b................ 77 2....... 33 A.................... 30 1.................................................................................... 34 a..................................................................... Curtea Internaţională de Justiţie ................... 67 3.......................................................................................................... Componenţa şi statutul membrilor Comisiei ......................................................................................................................................................... 32 3...................................... 52 3.......................................... Tribunalul Militar Internaţional de la Nurenberg.................................................... 68 B.................................................................. 73 d............................................. Delimitări conceptuale ...... 60 Parlamentul european................... Consideraţii preliminare ........................................................ Consideraţii generale ....... Funcţionarea .........................................

........... 103 Căile extraordinare de recurs ......................................... 85 c.................................. Statutul membrilor Curţii de justiţie ............................................................................................................... 97 Absenţa pârâtului .................................................................................................. 85 3............................................... 100 Rectificarea erorilor materiale .. 103 ⇒ Revizuirea .................................. 106 Procedura micii revizuiri.......................... 102 Opoziţia................................................................................................................................................................................................................................E................. 105 Procedura recursului împotriva hotărârilor Comitetului de arbitraj al C......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Tribunalul penal internaţional pentru judecarea si pedepsirea persoanelor vinovate de încălcarea dreptului internaţional umanitar pe teritoriul fostei Iugoslavii.......... Structura şi statutul membrilor .................. 94 a...................................C.............................................................................. 90 b........................................... 88 ⇒ Grefierul...................................................................b........................................ 98 Procedura de urgenţă ................ ..................................................................................... 89 ⇒ Referenţii..... prevăzută în Tratatul instituind C............... 102 Omisiunea de a hotărî ....................................... 89 ⇒ Raportorii adjuncţi ................................................................................ 99 Terţii intervenienţi ..........................................A.... 86 A........ Excepţii de la normala desfăşurare a procedurii ordinare.... 92 ⇒ Competenţa „ratione materiae” ....... 106 183 .............. 86 ⇒ Preşedintele ................................................................................................................................................................................................................. 96 Asistenţă juridică gratuită ................................................................................ 98 Desistarea... Curtea de justiţie a Comunităţilor europene ............ 92 ⇒ Competenţa „ratione personae” ...................................................................................... 94 ⇒ Faza scrisă ............... 96 Excepţia sau incidentul ....................................................................................................................................................................................................................... 104 Interpretarea hotărârilor ............................................................................... Procedura în faţa Curţii de justiţie.....E............................................. 104 c............................... 93 D. 95 ⇒ Deliberarea şi hotărârea....................................................................................A.................................. 86 a........E................................................... 103 ⇒ Terţa opoziţie . 105 Recursul funcţionarilor comunitari................................ 96 b.................................................................................... Procedura ordinară.................................................................. Structura Curţii ......................................... .............................................. Procedurile speciale ................................. 90 B....... 94 ⇒ Faza orală ....... Tribunalul internaţional penal pentru pedepsirea persoanelor responsabile de comiterea crimelor de genocid şi alte violări grave ale dreptului umanitar pe teritoriul Ruandei sau al statelor învecinate .. Competenţa Curţii de justiţie ........................................................................................................................................................ Organizare şi funcţionare ............................................................ 86 ⇒ Judecătorii ................................. 91 C................................................................. 88 ⇒ Avocaţii generali.................. 105 Problemele prejudiciale.............................

......................................................................................................................).............................................................) .......................... 119 1......................139 Secţiunea I ................................................ 107 Recursul în anulare ................................................... 132 Alte organe comunitare ........ Sistemul European al Băncilor Centrale (S.............................................. organizare şi funcţionare.......... 107 Recursul în carenţă.................I........................................................................................................................................................... Extinderea votului cu majoritate calificată...................................................... 118 C.............................................. Banca Europeană de Investiţii (B...............................................C..............................A............................................ Procedura în faţa Tribunalului de primă instanţă ........................................................................................................... 142 Secţiunea a V-a.......... Reponderea voturilor ........................................................................................................... Sistemul european al Băncilor Centrale şi Banca Centrală Europeană ............................ 128 B.......................................... 132 2... 114 4.................................. 140 Consiliul Uniunii Europene......E......................... 124 A...... 124 Organele financiare comunitare .............................................................................. 129 Secţiunea a II-a...............................Procedura de avizare în materie de acorduri încheiate în cadrul Tratatului instituind C................................................................ 132 1......... 124 1................................................................................................. ... 121 Capitolul III...... 142 Curtea de Conturi ................... 141 Comisia Europeană .. Comitetul regiunilor........................................................ 117 A.......................................................................C........................................... 133 3............. Organele Băncii europene de investiţii ...................................................................................I................ 141 Secţiunea a IV-a .............................................................................................................................................. 143 184 .......... organizarea şi funcţionarea Curţii .. Comitetul economic şi social (C............................. Banca Centrală Europeană (B................................................................................................................................................. Competenţa T.........................................................E................................... 142 Secţiunea a VI-a ............ 120 2........... 110 Recursul în interpretare...................S...................................................................................................................................................... 142 Curtea de Justiţie ....................................................................................................... 107 Executarea hotărârilor Curţii ........................................................................................E................ Recursurile în faţa Curţii de justiţie ...E.......... 140 Secţiunea a III-a ................ 139 Secţiunea a II-a...................................... Atribuţii ........................................P.....) ............... 124 Organele comunitare.................................................................................................................................... 126 2........ Compunerea......................................................................... 119 Secţiunea a VI-a .......... 119 Curtea de conturi ............ 128 A........................... Acţiunea Băncii europene de investiţii............................. 113 Recursurile în plină jurisdicţie ...................... Componenţă............................................................. 140 1....................................E........................... Comitetul Consultativ C.........C................................................................................................................................................. 135 Capitolul IV ...........E.........................B.......... 107 d........ 124 Secţiunea I .....................................E.................... 117 B........................... 140 2...................................... 125 B.............. Tribunalul de primă instanţă ............ 138 Tratatul de la Nisa cu privire la reforma în materia instituţiilor Uniunii Europene........ 139 Parlamentul european .......................................................................................................)...................................................

....................................................................................... 161 Secţiunea I .......................... 161 Apariţia U............................. .......................T........T.........................................................................................................................A....................................... 143 Comitetul Regiunilor..... 163 5....................................................... Curtea europeană a drepturilor omului... 158 A............................... 165 Secţiunea a II-a................................... Atribuţiile Adunării .................... 156 1............................................................................................ 159 Capitolul VII .............. 158 Structura instituţională a N................... 153 F.............................................................................................. ................ 143 Secţiunea a VII-a....................................A........................................................................ Congresul puterilor locale şi regionale........... 159 B............ Alegerea Secretariatului general......... 156 2......... 152 a............................................ Participarea la U.............................)............................................. 143 Capitolul V...........................O.....................O............................. Secretariatul general al Consiliului Europei........................................................... 150 C....................... Consiliul U............ 152 b....... 148 Organizarea instituţională a Consiliului Europei ......................................... Atribuţiile Comitetului de miniştri ........................... Congresul Europei.............................................................................................Comitetul Economic şi Social....................................................O.............................................. 148 A.......................E... 162 3............ Atribuţiile Secretariatului general ................... Adunarea consultativă a Consiliului Europei ....................... Reuniunile Consiliului Europei ............................O............................. ........................................................................ 146 Secţiunea a II-a..............................O............................................................................ 161 Uniunea Europei Occidentale (U.............................................................................O...............................................................O......... Secretariatul general al N..... Componenţa Comitetului de miniştri ....O......................................E.... Originile Uniunii Europei Occidentale ......T............E... 166 185 . 145 Consiliul Europei ...A.....O. Tratatul de la Washington ....T........................... Organismele militare ale N.......................................................................................... 157 Secţiunea a II-a............ 151 a... ...................................................E........E................................ 145 1............... 153 E............................................................................O......................................A.................................................................O.O.......... 145 Scurt istoric al Consiliului Europei .... 161 2.................................... 156 (N...................................................................................................................................) ..................................................... 149 B................................... 145 Secţiunea I ................................................. Principiile directoare ale Tratatului....... 156 Constituirea N............................................................................................... 161 1......................................................................... Rolul U..... Conferinţa de la Londra ..........................................................A........ 156 Secţiunea I ...... 166 1.......................................................................................................................................E........................................................................ Sarcinile U.................... ... 151 D.................................... 145 2.................. 154 Capitolul VI ............................................................................... 148 1............................................................................ 163 4................... Comitetul de miniştri.......................... 156 Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord...................... 166 Structura instituţională a U................................................................................................................................................................. ....... 159 C................................ 151 b......... Acordurile de la Paris...................T........... ......................E...................... Consiliul Atlanticului de Nord .................................

.... 175 1................................................ 176 Bibliografie ...................... ........................................................ 168 Secţiunea I ......... 167 Capitolul VIII........ 178 2..................C...........................................) ........................................................................................... Contextul internaţional...........................E.............E...........................................................................S.................................................L....C.........S........................................................... 179 Cuprins .......................................................................................................................L....... Agenţia pentru controlul armamentelor ....................................S.........................................................C................)............ 168 Apariţia C................................. 168 Organizaţia pentru securitate şi cooperare în Europa (O................................................................................................. 173 2......L...... 181 186 ... .. 171 Declaraţia de la Budapesta şi crearea O.....................E......................................................S.............................................. Adunarea consultativă..............E........................ 169 Secţiunea a II-a.........E....................................... 168 2................................................................... 168 1.....................2..........E........................................ ..................... 175 Spaţiul economic european (S.................................................................................E....................E.....................................C.............................. 173 Spaţiul economic european........................................................E....E.........E............. 173 1...............................................E........................................................ Structura instituţională a S............E...................................S............................ 166 3..................... 170 Secţiunea a III-a ........................S.......... 173 Asociaţia europeană a liberului schimb (A....................................... Secretariatul general..................... ......S............................................ Contextul apariţiei S.......) ...................................................................... Structura instituţională a A... 173 Asociaţia europeană a liberului schimb şi ......................................................................................... Literatură de specialitate în limba română ........... 178 1...................................................... Literatură de specialitate străină .......... 175 2................................................ 174 Secţiunea a II-a................................................................... 173 Secţiunea I .......................... Apariţia A........... Actul final de la Helsinki ........... 170 Carta de la Paris şi sistemul instituţional al C............................ 171 Capitolul IX ..... 167 4..........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->