You are on page 1of 1

Dosarul pentru examinare prezbiter/diacon trebuie să conţină următoarele documente: 1. 2. 3. 4. 5.

caracterizarea candidatului de către pastorul de sector; CV-ul candidatului; mărturia personală a candidatului; solicitare din partea bisericii locale; copii după toate diplomele de studii, inclusiv copii după documentele care dovedesc pregătirea sa teologică; 6. copie după CI; 7. o fotografie digitală (în format electronic).

Bibliografie:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Biblia* Mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Penticostal* Statutul Cultului Creştin Penticostal* Teologie elementară, de Charles Ryrie Arta comunicării adevărului biblic, de Haddon Robinson Păstorirea eficientă, de Bill Lawrance Conducere spirituală, de J. Oswald Sanders (obligatoriu de citit)

*Bibliografie recomandată pentru diaconi **Cărţile se află în stoc şi pot fi achiziţionate de la sediul CRP Constanţa.

Dosarul se va depune la CRPC, urmând fixarea unei întâlniri de examinare a candidatului de către Comitetul CRPC.