Tajuk: Anion and Cation -Untuk sebatian dalam leburan(tanpa air) hanya ions bahan tersebut sahaja

wujud contoh: molten sodium chloride :.ion yang hadir- sodium ions (Na+) and chloride ions (Cl-) - untuk sebatian cairan (akueous) iaitu dengan kehadiran air terdapat ions daripada air wujud berserta dengan ions bahan tersebut contoh: sodium chloride solution :.ion hadir - sodium ions (Na+), chloride ions (Cl-),hidrogen ions (H+) and hydroxide ions (OH-)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful