P. 1
Vật liệu mao quản trung bình Al2O3

Vật liệu mao quản trung bình Al2O3

|Views: 1,336|Likes:
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s
MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 4
I.1. NHÔM HYDROXYT 4
I.1.1. Sự phân hủy nhiệt của các dạng nhôm hydroxyt 4
I.1.2. Cấu trúc và tính chất của Beomite 5
I.2. CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA -AL2O3: 8
I.2.1. Cấu trúc của -Al2O3: 8
I.2.2. Tính chất bề mặt của -Al2O3: 11
I.2.3. Cấu trúc xốp của -Al2O3: 11
I.3. VẬT LIỆU MESOPOROUS VÀ MESOPOROUS γ-Al2O3 13
I.3.1. Giới thiệu chung về vật liệu MQTB 13
I.3.2 Phân loại vật liệu MQTB 15
I.3.3. Các dạng đường đẳng nhiệt hấp phụ và nhả hấp phụ của vật liệu MQTB 15
I.3.4. Thành phần tổng hợp vật liệu MQTB 17
I.3.5. Cơ chế hình thành cấu trúc vật liệu MQTB 18
I.4. Ứng dụng của nhôm oxit 25
I.4.1. Ứng dụng của Al2O3 nói chung. 25
I.4.2. Ứng dụng của - Al2O3. 27
I.4.3. Triển vọng phát triển sản xuất -Al2O3 28
CHƯƠNG II : THỰC NGHIỆM 30
II.1. DỤNG CỤ VÀ HOÁ CHẤT THÍ NGHIỆM 30
II.1.1. Hoá chất thí nghiệm : 30
II.1.2. Dụng cụ thí nghiệm: 30
II.2. QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM 31
II.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU 32
II.3.1. Nghiên cứu định tính pha tinh thể bằng nhiễu xạ Rơnghen 33
II.3.2. Phương pháp xác định bề mặt riêng và phân bố lỗ xốp của chất mang và xúc tác bằng phương pháp BET 34
II.3.3. Phương pháp phân tích nhiệt 37
II.3.4. Phương pháp hiển vi điện tử truyền qua TEM 38
II.3.5. Hiển vi điện tử quét (SEM) 39
CHƯƠNG III : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 40
III.1. HYDROXIT NHÔM DẠNG BOEMITE 40
III.1.1. Ảnh hưởng cuả chế độ già hoá 40
III.1.2. Khảo sát biến đổi của Beomite theo nhiệt độ 44
III.2. VẬT LIỆU MQTB γ-Al2O3 47
III.2.1.. Ảnh hưởng cuả chế độ nung 47
III.2.1.. Ảnh hưởng cuả tốc độ nung 50
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s
MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 4
I.1. NHÔM HYDROXYT 4
I.1.1. Sự phân hủy nhiệt của các dạng nhôm hydroxyt 4
I.1.2. Cấu trúc và tính chất của Beomite 5
I.2. CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA -AL2O3: 8
I.2.1. Cấu trúc của -Al2O3: 8
I.2.2. Tính chất bề mặt của -Al2O3: 11
I.2.3. Cấu trúc xốp của -Al2O3: 11
I.3. VẬT LIỆU MESOPOROUS VÀ MESOPOROUS γ-Al2O3 13
I.3.1. Giới thiệu chung về vật liệu MQTB 13
I.3.2 Phân loại vật liệu MQTB 15
I.3.3. Các dạng đường đẳng nhiệt hấp phụ và nhả hấp phụ của vật liệu MQTB 15
I.3.4. Thành phần tổng hợp vật liệu MQTB 17
I.3.5. Cơ chế hình thành cấu trúc vật liệu MQTB 18
I.4. Ứng dụng của nhôm oxit 25
I.4.1. Ứng dụng của Al2O3 nói chung. 25
I.4.2. Ứng dụng của - Al2O3. 27
I.4.3. Triển vọng phát triển sản xuất -Al2O3 28
CHƯƠNG II : THỰC NGHIỆM 30
II.1. DỤNG CỤ VÀ HOÁ CHẤT THÍ NGHIỆM 30
II.1.1. Hoá chất thí nghiệm : 30
II.1.2. Dụng cụ thí nghiệm: 30
II.2. QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM 31
II.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU 32
II.3.1. Nghiên cứu định tính pha tinh thể bằng nhiễu xạ Rơnghen 33
II.3.2. Phương pháp xác định bề mặt riêng và phân bố lỗ xốp của chất mang và xúc tác bằng phương pháp BET 34
II.3.3. Phương pháp phân tích nhiệt 37
II.3.4. Phương pháp hiển vi điện tử truyền qua TEM 38
II.3.5. Hiển vi điện tử quét (SEM) 39
CHƯƠNG III : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 40
III.1. HYDROXIT NHÔM DẠNG BOEMITE 40
III.1.1. Ảnh hưởng cuả chế độ già hoá 40
III.1.2. Khảo sát biến đổi của Beomite theo nhiệt độ 44
III.2. VẬT LIỆU MQTB γ-Al2O3 47
III.2.1.. Ảnh hưởng cuả chế độ nung 47
III.2.1.. Ảnh hưởng cuả tốc độ nung 50

More info:

Published by: Dạy Kèm Quy Nhơn on Aug 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/23/2014

Để tng hp được vt liu MQTB cn ít nht 3 thành phn sau:

A. Nguồn chất vô cơ:

Cha thành phn chính là Silic, nhôm. Đây là thành phn quan trng trong

vic to mng lưới vt liu mao qun trung bình.

Ngun cht vô cơ cha Si và Al như đất sét. T nhng ngun cht vô cơ này

người ta điu chế ra vt liu mao qun trung bình có cha Si hay vt liu thay thế

mt phn Si trong mng lưới như vanadosilicat, zirconosilicat, borosilicat,

titanosilicat, gallosilicat để tăng thêm tính năng ng dng ca các vt liu này.

B. Chất định hướng tạo cấu trúc:

Cht to cu trúc thường là các cht hot động b mt cha mt đầu ưa

nước và mt đuôi mch dài k nước như : Xetyl trimetyl amoni bromua -

C12H25N(CH3)3Br, axit tactaric, axit citric,axit lactic, polyme ... Nng độ ca cht

hot động b mt trong dung dch là tham s quan trng cho s hình thành mixen,

hình dng mixen và s sp xếp ca mixen thành pha tinh th lng.

Chính cht hot động b mt s hình thành nên cu trúc ca vt liu. S t

tp cht hot động b mt to mixen dng que, dng lp mng hay cu trúc 3D.

Hình 10: Ảnh hưởng của nồng độ chất HĐBM tới sự hình thành cấu trúc

Ti nng độ thp các phân t cht hot động b mt tn ti dng monome

riêng bit. Khi tăng nng độ đến mt giá tr nht định, các phân t cht hot động

18

b mt bt đầu t sp xếp thành các mixen hình cu. Nng độ ti đó các mixen bt

đầu hình thành gi là nng độ mixen ti hn. Khi nng độ tiếp tc tăng s to

thành các mixen hình tr và cui cùng là các pha tinh th lng dng lc lăng, lp

phương hoc dng lp . Trong mt s trường hp khác có th hình thành pha tinh

th lng dng lp phương trước khi hình thành pha tinh th lng dng lp.

C. Dung môi:

Dung môi là thành phn không th thiếu trong tng hp vt liu mao qun

trung bình. Dung môi có tác dng hoà tan cht hot động b mt, hay to vi cht

hot động b mt hn hp nhũ tương để d dàng to liên kết gia tin cht vô cơ

và mixen.

Đã có rt nhiu dung môi được s dng da trên đặc tính ca dung môi đó

là: dung môi phân cc d hoà tan nhng hp cht phân cc và ngược li, dung môi

không phân cc d hoà tan nhng hp cht không phân cc.

Trong sn xut công nghip cn quan tâm ti giá thành, độ phân cc, d

kiếm, ít độc hi... để s dng cho hp lý và ti ưu nht như thế s to ra các sn

phNm mong mun và có giá thành va phi.

Các loi dung môi thường được s dng trong quá trình tng hp vt liu

mao qun trung bình đó là: nước, etanol, 1,3,5-trimetylbenzen,......

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->